Lời Thỏ Thẻ với

Chân Phước M. Faustina Kowalska

(theo cuốn "T́nh Thương Thần Linh nơi Hồn Tôi" đă được chia số) 

                       

    Những bất toàn nhỏ mọn của các linh hồn tuyển chọn của Cha đả thương Cha c̣n đau điếng hơn là những tội lỗi của những linh hồn sống ngoài thế gian. Những bất toàn này cũng chưa phải là tất cả đâu. Cha sẽ tỏ cho con biết một bí mật của Trái Tim Cha: đó là đièu các linh hồn tuyển chọn làm Cha đau khổ. Lương thực liên lỉ của Trái Tim Cha là sự bội bạc về phía linh hồn tuyển chọn đối với quá nhiều ơn  Cha ban. T́nh yêu của họ ương ương dở dở làm cho Trái Tim Cha không sao chịu đựng được' những linh hồn này buộc Cha ruồng bỏ họ. Những linh hồn khác không tin tưởng vào ḷng từ ái của Cha, và không thiết chi đến việc cảm nghiệm mối thân t́nh ngọt ngào ấy trong con tim của họ, mà lại đi t́m kiếm Cha ở tận đâu đâu không gặp được Cha. Việc thiếu tin tưởng nơi ḷng từ ái này làm Cha đau ḷng nhiều lắm. Nếu cái chết của Cha đă không chiếm được con bằng t́nh yêu của Cha th́ c̣n ǵ sẽ làm được điều này? Một linh hồn thường đả thương Cha tới chết, để rồi không ai có thể ủi an được Cha. Họ lạm dụng các ơn của Cha để xúc phạm đến Cha. Có những linh hồn khinh thường các ơn của Cha cũng như tất cả những dấu chứng của t́nh yêu Cha. Họ không muốn nghe tiếng gọi của Cha, rồi cứ tiến tới vực thẳm hỏa ngục. Việc hư mất của các linh hồn này nhận ch́m Cha xuống khổ sầu chết đi được. Mặc dù là Thiên Chúa, Cha cũng không thể nào chịu được một linh hồn như vậy, v́ nó khinh thường Cha' được tự do chọn lựa, linh hồn có thể xua đuổi Cha hay yêu thương Cha. Con là vật chứa đựng của t́nh thương Cha, hăy nói cho tất cả thế giới biết về ḷng nhân lành của Cha, làm như thế, con sẽ an ủi Trái Tim Cha. (số 580)

 

                        Trong tay Cha, các linh hồn tuyển chọn là ánh sáng chiếu trong tăm tối của thế gian mà Cha sử dụng để soi cho thế gian. Như những v́ tinh tú chiếu trong đêm tối, những linh hồn tuyển chọn cũng chiếu soi thế gian như vậy. Một linh hồn càng trọn lành th́ ánh sáng của nó càng chiếu giăi rạng ngời hơn và xa rộng hơn. Nó có thể bị che khuất và không được biết tới, ngay cả những người gần gũi nhất, thế mà, sự thánh thiện của nó phản chiếu nơi các linh hồn cho đến cả hang cùng ngơ hẻm của thế giới. (số 1601)

 

                        Con đang đi đến chặng cuối của Đàng Thánh Giá th́ Chúa Giêsu bắt đầu than thở về các linh hồn tu sĩ và linh mục,, về việc thiếu hụt t́nh yêu nơi các linh hồn được tuyển chọn.

                        Cha sẽ để cho các viện tu và thánh đường bị phá hủy.

                        Con đáp lại: "Chúa Giêsu ơi, thế nhưng cũng c̣n nhiều linh hồn chúc tụng Chúa trong các tu việc mà". Chúa trả lời:

                        Việc chúc tụng đó làm tổn thương Trái Tim Cha, v́ t́nh yêu đă bị loại trừ khỏi các tu viện. Các linh hồn không yêu thương và sùng mộ, các linh hồn đầy cái tôi và tự ái, các linh hồn đầy kiêu căng và ngạo mạn, các linh hồn đầy đảo điên và giả dối, các linh hồn lừng khừng chỉ đủ ấm để thoi thóp sống: trái tim Cha không thể chịu nổi điều này. Tất cả các ân sủng Cha đổ xuống trên họ như trên một tảng đá, đều bị trôi tuột mất hết. Cha không chịu nổi họ, v́ họ không tốt lành mà cũng chẳng xấu xa. Cha kêu gọi thành lập những viện tu là để nhờ chúng mà thánh hoá thế gian. Chính từ họ mà ngọn lửa yêu thương mănh liệt và hy tế phải được bừng lên. Nếu họ không hối cải và châm lại ngọn lửa của t́nh yêu ban đầu của ḿnh, th́ Cha sẽ trao phó họ cho quyền lực của thế giới...

                        Họ có thể nào ngồi trên ṭa phán xét được hứa cho họ để xử đoán thế gian mà lỗi lầm của họ c̣n to lớn hơn cả của thế gian? Không có ăn năn cũng chẳng có đền bù. Ôi cơi ḷng, ban sáng vừa rước lấy Cha, ban trưa tất cả đă hùa nhau thù ghét Cha, đủ mọi thứ thù ghét! Ôi cơi ḷng được Cha tuyển chọn đặc biệt, chẳng lẽ con được chọn để làm như thế, để làm cho Cha khổ đau hơn? Những tội lỗi cả thể của thế gian chỉ đả thương bên ngoài của Trái Tim Cha, c̣n những tội lỗi của một linh hồn tuyển chọn th́ đâm thâu tan nát Trái Tim Cha... (số 1702)