Lời Thỏ Thẻ với

nữ tu Consolata Betrone

(theo cuốn "Cha Gisu Van Ni Thế Giới" được viết km ngy thng) 

 

            Con hy hứa với Cha l con sẽ khng để mnh ch đến Chị X, d trực tiếp hay gin tiếp. Bất kể chị ấy c giữ lut dng hay khng, bất kể chị ấy c sống hon ton bnh thường theo đời sống chung hay theo những đường lối ma lanh dị thường, cũng mặc kệ! Con hy hứa với Cha l con sẽ khng ni đến hay nghĩ đến sự kiện ấy, coi như chị ấy khng c trong nh dng. Con hy chỉ lm những g lng bc i hay những cng việc lm của con đi hỏi m thi! (1-12-1935)