Lời Ngỏ

 

            Vẫn biết, tất cả những tài liệu được dùng để trích dẫn trong việc soạn dịch cuốn sách "Tội Tràn Lan... Phúc Ngập Lụt!" này đều đă được giáo quyền kiểm duyệt hết sức kỹ lưỡng và cẩn thận trước khi cho phổ biến. Tuy nhiên, tự bản chất, Lời Chúa, dù là mạc khải tư, cũng vô cùng cao siêu và mầu nhiệm, ngôn ngữ loài người không thể nào diễn đạt và lột tả cách trọn vẹn và chính xác cho hết được Thực Tại Thần Linh sâu nhiệm hàm súc ở bên trong. Vậy, chúng ta hăy cùng nhau từ từ:

1.         Trước hết, đi qua "Cửa Vào: Mầu Nhiệm Yêu Thương" là phần mở của cả bộ sách hai cuốn'

2.         Sau đó, đi lần vào Thực Tại Yêu Thương: "Tội Tràn Lan...", ba phần của cuốn thứ nhất'

3.         Để kết cuốn 1 là TĐ "Tôn Sùng Thánh Tâm" của Đức Piô XII và mở cuốn 2 là TĐ "T́nh Thương Thiên Chúa" của Đức GP II,

4.         Nhờ đó, đi sâu thêm vào Thực Tại Yêu Thương: "Phúc Ngập Lụt!", ba phần của cuốn thứ hai'

5.         Sau hết, đi qua phần tổng kết của toàn bộ 2 cuốn sách là "Lối Ra: Kho Tàng Yêu Thương".

            Chớ ǵ Những Lời Thỏ Thẻ vô cùng nồng cháy của Đấng "đă đến để thắp lửa trên thế gian (và) không c̣n muốn ǵ hơn là làm cho nó bừng sáng lên" (Luca 12:49) "trở nên một mạch nước vọt lên sự sống đời đời" (Gioan 4:14) nơi tâm hồn của mọi độc giả và cho mỗi độc giả đang khao khát và muốn nghiền gẫm Lời Chúa "là Thần Linh và là Sự Sống" (Gioan 6:63)!

Chân thành nguyện chúc.

Người soạn dịch.