Quyền Năng Thánh Hoá

 

 

"Ta Đă Tái Thiết Những Ǵ Bị Hủy Hoại và Tái Cấy Những Ǵ Hoang Vu"

(Ez 36:36)

 

            "Họ đă tạo nên cuộc đời như ḷng họ mong muốn, theo như trí óc thông minh bần tiện của họ. Bởi thế, trong khi có cả triệu triệu anh em th́ họ lại cô độc một ḿnh, v́ họ co rút lại trong 'cái tôi' của họ.Ư thức hệ của các dân tộc đi ngược lại với các dự án mà Cha phác họa ra cho họ. Cha sẽ hủy diệt con ḅ vàng của họ. Nếu cần phải băm đi chặt lại, Cha vẫn cứ băm cứ chặt để cứu văn họ... Bóng tối diệt vong đang chập chờn trên vũ trụ. Nếu các dân tộc không ăn năn hối cải, họ hăy cứ mở mắt ra mà xem những tai ương nặng nề xẩy ra trên mặt đất, dưới biển cả và trên không trung. Hăo huyền và mơ tưởng như họ th́ hăy coi chừng, kẻo mà bị trao phó cho các lực lượng của sự dữ, họ sẽ bị chúng tiêu diệt. Thế nhưng, Cha sẽ không bỏ rơi những kẻ trung tín với Cha đâu..."

(với nữ giáo dân Maguerite ngày 15-1-1967)

 

            "Cha nói thật với con, cho dù t́nh Cha có c̣n yêu thương họ đi nữa, phép công thẳng của Cha cũng sẽ không tiếc thương những kẻ phản chống lại lề luật của Cha đâu. Gương mù trong thế giới đang đạt đến những kỷ lục chưa từng có. Và đối với những kẻ làm gương mù, t́nh thương của Cha sẽ nhường chỗ cho phép công thẳng của Cha. Các trách nhiệm của họ, tăng lên theo những việc làm bất chính của họ, sẽ mang lại cho họ án phạt đời đời. Những mất mát, được t́nh thương của Cha giới hạn lại, than ôi, sẽ vượt quá xa đi. Khi t́nh yêu không thể đem tội nhân về cùng Cha th́ luận phạt sẽ giáng xuống. Đó là một luật chính đáng. Và ai sẽ đương đầu với quyền thi hành công lư của Cha chứ?"

(với nữ giáo dân Maguerite ngày 12-1-1969)

 

            "Con ác thú đang hoạt động và không c̣n che dấu việc làm của nó nữa. Phải lấy chiếc thuẫn yêu thương mà chống lại nó. Nhiều người đă đặt ḿnh vào hàng ngũ của những kẻ phản giáo: họ không c̣n thuộc về thành phần của dân Cha nữa. Họ muốn phá hủy Ngôi Nhà của Cha, cùng sự sống của các linh hồn. Hổ ngươi thay cho họ! Cha sẽ loại họ khỏi mặt Cha! Phản loạn chống lại Thiên Chúa như thế là họ đă ôm lấy việc tôn thờ Satan rồi vậy. Thế nhưng, Cha nói thật cho con biết, họ sẽ bị lộ tẩy bởi những việc làm chết chóc của họ"

(với nữ giáo dân Maguerite ngày 19-1-1970)

 

            "Con có biết cái thảm bại của một vị Thiên Chúa là ǵ không? Đó là Người không thể cứu được hết tất cả mọi người bằng Hy Sinh của Người. Con cũng có biết chăng thực tại có thể ẩn nấp trong một giấc mơ"

(với nữ giáo dân Maguerite ngày 18-5-1970)

 

            "Thiên nhiên hủy hoại rồi tái sinh. V́ tất cả thiên nhiên thuộc về Người và tuân phục Người, nên có điều ǵ mà Thiên Chúa của mọi thiện hảo lại không thể làm chứ? Cha nói thật cho con hay, đứa con nhỏ của Cha à, thế giới đang tự hủy diệt ḿnh, bằng việc thả lỏng cho sự dữ lộng hành. Nhờ ăn năn thống hối thế giới có được cứu vớt chăng? Ai biết được ơn phúc của Cha có thể kéo dài bao lâu? Nếu Cha nhân lành th́ Cha cũng có thể trừng phạt nữa. Khi sự dữ mà sau nặng th́ vết thương của nó càng đớn đau. Người ta phải chịu khổ mới được chữa lành. Chớ ǵ khổ đau trở nên nguồn mạch khôn ngoan và ánh sáng cho các linh hồn đang ở trong tối tăm tội lỗi. Cha là Ánh Sáng thế gian. Tối tăm che đậy cái bại hoại của nó, nhưng con mắt của Chúa thấu suốt ḷng người, ḍ xét linh hồn họ và vạch trần gian ác của họ, không phải để luận tội, mà đặc biệt là để cảnh giác và sửa sai"

(với nữ giáo dân Maguerite ngày 7-2-1971)

 

            "Một ngày nọ, có một vị Thiên Chúa, với một t́nh yêu bừng cháy, đă tạo dựng nên thế giới cho t́nh yêu ấy có cớ để mà hiện hữu. Thế giới này đă không thôi làm cho Đấng Hóa Công của ḿnh thất vọng. Ngày nay mức độ thất vọng đă lên đến hết cỡ: trưù phi thế giới hối cải, bằng không, nó sẽ chịu trừng phạt v́ tội ác của ḿnh. Nó sẽ trở về với hư không mà từ đó Cha đă kéo nó ra. Họ đă quên rằng họ chỉ là bụi tro. Thế gian sẽ chỉ gồm có bụi và tro. Thế nhưng, trên những hoang tàn đổ nát này, t́nh yêu của Cha sẽ được tái sinh, c̣n sinh động và chói sáng hơn bao giờ hết. Nó sẽ t́m thấy nơi các linh hồn thuần thục đầy những tác động sáng tạo và cứu độ của ḿnh"

(với nữ sứ giáo dân Maguerite ngày 7-9-1972)

 

            "Hỡi ngôn sứ nhỏ của t́nh yêu và t́nh thương Cha, hăy đến, hăy theo Cha. Hăy chăm chú nh́n Người Bạn cao cả của con đang sống trong thần tính của Người' hăy chăm chú nh́n Người đang đau khổ nơi nhân tính bị khinh miệt của Người. Con có muốn chia sẻ như thế với Người không? Cha muốn con, bằng t́nh yêu của Cha, làm cho Cha được các linh hồn biết đến thân t́nh hơn nữa. Một Thiên Chúa báo oán chỉ là một Người Cha tội nghiệp, khi phải trừng phạt con cái ḿnh để buộc chúng phải hồi tâm nghĩ lại. T́nh yêu cứu rỗi - con chớ có sợ Cha, hăy lại gần t́nh thương của Cha hơn nữa. Khổ đau của Cha được tất cả mọi con cái của Cha chia sớt. Nhưng, con hăy tin rằng, Cha vẫn muốn cứu nhân loại đáng thương v́ tội lỗi mà bị hư đốn. Con hăy nhân danh Cha mà nói: có những điều không được che dấu đi mà tránh khỏi bị trừng phạt, v́ làm như thế là trọng phạm đến t́nh yêu van nài của Cha"

(với nữ giáo dân Maguerite ngày 19-12-1973)

 

 

"Ta Sẽ Mở Cửa Mồ Của Các Ngươi Và Các Ngươi Từ Đó Chỗi Dậy"

(Ez 37:13)

 

            "'Nước của Ta không thuộc về thế gian này' - đó là lư do tại sao Cha không t́m cách thiết lập Hoàng Triều của Cha rực rỡ trong thế giới Vật Chất này. Cha làm chủ Vật Chất và chỉ để cho Bản Thân Cha nhờ nó thôi. Đó là lư do tại sao, theo ư thích, Cha chọn lấy một bề ngoài nghèo khó là chỗ mà Vật Chất rất ít được trọng dụng' nhờ đó, Cha ở trong tầm tay với của mọi người' và cũng nhờ đó, các con sẽ hiểu được rằng, chính nhờ các con thoát khỏi Vật Chất mà các con mới khám phá ra được thế giới Thần Linh"

(với nữ tu Maria Chúa Ba Ngôi ngày 31-12-1941)

 

            "Chân lư không ồn ào ǵ cả, thế nhưng không ǵ hủy diệt được nó: cái ǵ là th́ sống măi. Chân lư không t́m cách đạp nát những chướng ngại vật của ḿnh, mà là rạng ngời soi chiếu nó... Chân lư thường bị lầm lạc che dấu, song nó vẫn sống ở bên trong, bên trong những hoàn cảnh và các tạo vật, như những cục than không thể bị dập tắt, cho đến cuối cùng th́ ánh sáng của nó luôn luôn đánh tan những trở ngại - không ǵ có thể làm tàn lụi được chân lư. Thần linh của Cha làm việc cũng một đường lối như vậy, trong linh hồn của các con, một cách âm thầm' Người không t́m cách thắng đoạt bằng cách vung tay hủy diệt tất cả những ǵ chống lại Người, mà là, như một ánh sáng nội tâm, cuối cùng, Người chiếu tỏa qua tất cả mọi sự. Người quyền năng như những cơn gió mănh liệt nhất được Người điều khiển - Người thổi đâu tùy Người muốn, mà nếu các con để cho Người làm việc, th́ Người sẽ biến đổi thế giới của các con. Người sẽ biến ḿnh trở thành tôi tớ của các con. Không phải Người là Đấng đă khơi dậy các ước muốn nơi các con hay sao? Rời Người chờ đợi các con cầu nguyện trước khi đáp ứng những yêu cầu của các con. Vừa lúc các con cầu khẩn Người, Người liền có mặt. Mặc dù các con thường làm buồn ḷng Người, Người không bao giờ trả đũa. Thế nhưng, Người không thể nào ngăn ngừa cho các con khỏi phải chịu khổ đau gây ra do hậu quả của những việc các con làm. Người đợi chờ các con cho đến khi các con trở lại với Người: sự nhẫn nại của Người không hề mỏi mệt. Phải, Thần Linh của Cha đă biến ḿnh trở thành tôi tớ của các con..., để các con có thể học từ Cha sự hoàn toàn lụy phục bản thân ḿnh nơi Thiên Chúa"

(với nữ tu Maria Chúa Ba Ngôi ngày 15-2-1942)

 

            "Người ta chẳng nh́n thấy ǵ cả: chỉ là một Bánh Thánh mỏng, một khung tṛn trắng nằm chính giữa Mặt Nhật... Thế mà có Cha ở đó, phải, Cha là Giêsu, với cả Thần Tính của Cha. - Cha đă hư không hoá Bản Thân Cha để các con có thể tiến đến cùng Cha, để Thần Tính của Cha có thể thấp nhập vào các con và biến đổi các con mà các con không biết. Chính Cha là Đấng làm việc..., Cha chỉ xin các con ưng thuận mà thôi...Cha ở đó hoàn toàn yên lặng, hoàn toàn kiên nhẫn. Cha lôi cuốn các linh hồn mà không thốt ra một lời nào. Tiếng của Cha vang ra thật nhỏ trong họ, v́ linh hồn mềm yếu."

(với nữ tu Maria Chúa Ba Ngôi ngày 15-2-1942)

 

            "Các con hăy xem Sự Hiện Diện của Cha nhẹ nhàng chừng nào, không đè nén, bền bỉ đến độ tinh vi... Trên thực tế, Cha đă thu Ḿnh lại đến không c̣n là ǵ cả, để Cha có thể sống giữa các con mà không trở thành một gánh nặng... Các con có thể tiêu hao Cha không một chút khó khăn ǵ, rồi Cha tác hành trong các con, hoàn toàn xoá mờ ḿnh đi, đến nỗi, bề ngoài như thể chính các con là tác nhân... Đó là hoạt động chân thực, là cái tồn tại muôn đời. -t kẻ hiểu được nó' họ ưa chuộng hành động tỏ bày ra với những thành quả tức thời"

(với nữ tu Maria Chúa Ba Ngôi ngày 17-2-1942)

 

            "Cha luôn luôn hoàn thành điều mà Cha đă định làm. Cha sử dụng những yếu tố nhân loại để tùy những hành động thong dong của các con định liệu. Việc cộng tác và trách nhiệm của các con nằm ở chỗ đó. Các con cung cấp cho Cha những phương tiện thuận lợi trong việc hoàn thành ư muốn của Cha - các con cung cấp cho Cha những phương tiện khác cưỡng lại ư muốn của Cha, hay làm tŕ hoăn việc hoàn thành ư muốn Cha. Thế nhưng, ư muốn của Cha thắng cuộc trong tất cả mọi hoàn cảnh loài người. Ư muốn của Cha có thời điểm của ḿnh"

(với nữ tu Maria Chúa Ba Ngôi ngày 28-4-1942)

 

            "Sự dữ mà kẻ thù gây ra dầu sao cũng sẽ góp phần vào việc làm vinh danh Thiên Chúa: nó không kéo dài đến bất tận' Cha đă chiến thắng thế gian. Tác động của sự dữ tạo điều kiện thuận lợi giúp cho một sự lành đích thực cần phải được thẻ hiện, thầm kín, sâu xa..."

(với nữ tu Maria Chúa Ba Ngôi ngày 18-5-1942)

 

            "Sau khi băo tố qua đi, bầu trời lại càng sáng sủa hơn. Sự thật luôn luôn chiến thắng. Lời của Cha chiếm cứ các cơi ḷng, qui thuận chúng theo luật phép của ḿnh. Cha đă nói: 'Nếu đức tin của các con bằng hạt cải, các con có thể khiến núi non: hăy chuyển chỗ này đến chỗ kia, và nó sẽ dời đi' không ǵ mà các con không làm được'. Bằng ḷng tin tưởng nhiều hơn nữa vào t́nh thương của Cha, t́nh yêu sẽ qui tụ những núi non nơi các cơi ḷng lại, nhờ đó, lật ngược nước cờ của kẻ thù. Những núi non này sẽ vươn lên đến tận Trời cao, bằng chứng cớ mạnh mẽ của chúng' Cha trên trời, Đấng Tạo Dựng nên mọi sự, sẽ âu yếm yêu thương đón nhận chúng. Như thế là các con bật mở các cánh cửa t́nh thương của Cha và kiềm chế phép công thẳng của Cha. Thế nhưng, sở dĩ Cha tỏ cho các con thấy yếu điểm của Cha là để các con vững tâm hơn mà tấn công Cha. Nếu T́nh Yêu phải chiến thắng thế giới và những mưu đồ của nó, th́ t́nh yêu này, được chiếu rọi từ Thiên Chúa, đồng thời cũng sẽ thắng được chính Thiên Chúa của các con, và chiếm lấy ơn tha thứ và b́nh an của Người cho hết mọi con cái của Người. Đây là điều mà Cha hiến cho các con, nếu các con muốn nhận lấy..."

(với nữ giáo dân Maguerite ngày 31-1-1967)

 

 

 

 

"Ta Sẽ Đặt Thần Trí Ta Trong Ngươi Cho Ngươi Được Sống"

(Ez 37:14)

 

            "Phận hư không của con đă thu hút sự cao cả của Cha. Hiển nhiên là tương phản nhau. Nhưng đối với T́nh Yêu th́ mọi sự đều có thể. Hai thái cực gặp nhau, nhờ việc làm của ḷng nhân ái xót thương, trong việc tạo nên một TOÀN THỂ, nơi mà cái vô thể nhỏ bé hoàn toàn mất đi trong đó"

(với nữ giáo dân Maguerite ngày 27-2-1967)

 

            "Nhân tính của con làm sao lại có thể chứa đựng được Đấng Vô Cùng? Theo lư, khi Cha đến với con lúc Hiệp Lễ là con chiếm hữu Cha.Thế nhưng, chính là Cha nhận lấy con và hoàn toàn bao chiếm nhân tính của con. Hỡi đứa con gái nhỏ của Cha, đứa con được sinh ra từ Trái Tim thần linh của Cha, đúng thế, Cha biết cách làm cho Cha trở nên nhỏ bé để nhập vào trong con. Song con hăy vững tin là Cha bao giờ cũng vẫn là Đấng Vô Cùng. Con cũng hăy tin rằng, nhờ liên kết nỗi hèn yếu của con với thần tính của Cha, mà Cha có thể biến nó thành ra vô cùng"

(với nữ giáo dân Maguerite ngày 13-3-1967)

 

            "Hăy dâng cho Cha nhân tính của con. Cha lại đă chẳng mặc lấy nó khi v́ yêu thương mà làm người hay sao? Cha sẽ mặc cho con thần tính của Cha để con yêu mến Cha bằng t́nh yêu của các thần trời"

(với nữ giáo dân Maguerite ngày 10-4-1967)

 

            "Nếu con cảm thấy ḿnh yếu đuối và bất lực, chính là v́ Cha đă mặc cho con đức khiêm hạ của một Thiên Chúa bị đóng đanh"

(với nữ giáo dân Maguerite ngày 18-12-1967)

 

            "Con thấy ngọn lửa nhỏ đó chứ? Đó là Giáo Hội. Có phải nó đang lịm tắt chăng? Nó vật vờ, tiến đến cực độ của sự sống. Thế nhưng, con thấy không, hiện nay hơi thở Thần Linh làm cho ngọn lửa nhỏ đó hồi sinh. Nó sẽ không bị tắt ngúm. Nó sẽ bùng lên và sáng soi mọi dân tộc. Đừng sợ đứa con nhỏ của Cha à: Cha vẫn c̣n ở đó mà, và Giáo Hội của Cha sẽ không bị nguy tử đâu...Dần dần nó đang phục hồi sức mạnh và nghị lực' nó đang được che khuất cho khỏi gió"

(với nữ giáo dân Maguerite ngày 11-5-1972)

 

            "Chỉ có một ngai Giáo Hoàng: Rôma. Chỉ có một vị kế thừa Phêrô. Ngài được chọn bởi các Nghị Phụ của Giáo Hội. Tất cả những ai đương đầu với quyền năng mà Cha đă ban cho ngài sẽ bị xử trí đích đáng. Ḷng mong ước Nước Trời th́ hiếm thấy' đức tuân phục là một ngôn từ rỗng không. Cha, vị Thiên Chúa của Thiên Đ́nh, Cha đă vâng lời các tạo vật của Cha. Các tạo vật này lại không vâng lời Thiên Chúa của chúng, khi Cha đau ḷng chứng kiến thấy t́nh trạng luân lư hủ bại nơi các tâm hồn và các tâm trí. Cha đă vận dụng hết mọi kho tàng ân sủng và t́nh thương của Cha để cố gắng mang chúng về cùng Cha mà vẫn luống công vô ích: giờ đây, công lư của Cha buộc phải mở đường đến để trừng phạt chúng, vượt qua cả những chướng ngại mà Trinh Nữ dịu hiền thương hại chúng đă chặn bước tiến của công lư Cha. Tại sao Cha lại trao các con cho Mẹ nhỉ, hỡi con cái của Cha ơi, nếu không phải là để Mẹ phải làm sao cho phép công thẳng của Cha dịu xuống và giữ tay Cha lại ư?"

(với nữ giáo dân Maguerite ngày 16-8-1972)

 

            "Mẹ sẽ thiết lập Triều Đại Con Mẹ khắp thế giới. Mẹ sẽ cứu các dân tộc. Mẹ sẽ cải hối các tội nhân"

(Mẹ Maria với nữ giáo dân Maguerite ngày 23-5-1967)

 

"Hỡi các con cái bé nhỏ của Cha, các con là những kẻ lạc bước trên những nẻo đường ṃn, nơi mà các con cứ loay hoay lẩn quẩn với ảo tưởng quái gở hăo huyền cùng những lạc thú giả tạo"

(với nữ giáo dân Maguerite, sách trang 158)

"Thời giờ con sống trong những khoái lạc hăo huyền là thời giờ Cha đợi chờ con".

(với nữ giáo dân Maguerite, sách trang 160)

"Trong con mắt của Cha, một tội nhân t́m kiếm Cha th́ không c̣n là một tội nhân nữa, mà là một linh hồn bị thương tích đang trên đường t́m về Ánh Sáng và Chân Lư".

(với nữ giáo dân Maguerite, sách trang 164)

"Một Thiên Chúa báo oán chỉ là một Người Cha tội nghiệp khi phải trừng phạt con cái ḿnh để buộc chúng phải hồi tâm nghĩ lại".

(với nữ giáo dân Maguerite, sách trang 170)

"Trước khi Cha đến như một Quan Án công minh, th́  Cha đến như Đức Vua của T́nh Thương. Trước ngày công thẳng, dân chúng sẽ được thấy một dấu hiệu trên các tầng trời như thế này: Tất cả ánh sáng trên các tầng trời sẽ bị tắt hết, và bóng tối khủng khiếp sẽ bao trùm cả trái đất. Đoạn trên bầu trời sẽ xuất hiện h́nh bóng cây thánh giá, và từ những kẽ hở của các bàn tay chân bị đóng đanh của Chúa Cứu Thế sẽ phát ra những ánh sáng cả thể chiếu soi mặt đất trong một khoảng thời gian. Điều này sẽ xẩy ra không lâu trước ngày cùng tận".

(với chân phước Maria Faustina, sách trang 65)

 

"Sự chết giống như một giấc ngủ triền miên của vũ trụ khi mùa đông tới chờ sang xuân mới thức dậy. Đối với thiên nhiên cũng như đối với các linh hồn, đó là b́nh minh của phục sinh".

(Thông Điệp T́nh Yêu Nhân Hậu gửi Các Hồn Nhỏ ngày 18-11-1966)

"Hăy dâng cho Cha nhân tính của con. Cha lại đă chẳng mặc lấy nó khi v́ yêu thương mà làm người hay sao? Cha sẽ mặc cho con thần tính của Cha để con yêu mến Cha bằng t́nh yêu của các thần trời".

(Thông Điệp T́nh Yêu Nhân Hậu gửi Các Hồn Nhỏ ngày 10-4-1967)

"Cha không phải là một Thiên Chúa kềm kẹp con, mà là một Thiên Chúa làm cho con hoàn toàn phát triển theo ánh sáng của ḷng con ưng thuận trước những ơn soi động của Cha. Ngay cả khi Cha mong muốn con nên trọn lành, trong khi đó, t́nh yêu của con vẫn cứ bất toàn, th́ hỡi con nhỏ của Cha, Cha lại đă chẳng mặc lấy nhân tính của con làm như của Cha hay sao?... Ngày gặp đêm rồi mất hút trong đêm thế nào. Cũng vậy, từ ánh sáng mà ra, linh hồn đi sâu vào tăm tối. Thế nhưng, ân sủng phát sinh một ngày mới c̣n tươi sáng hơn cả ngày trước đó, v́ nó giải cứu linh hồn khỏi bóng đêm phong tỏa linh hồn".

(Thông Điệp T́nh Yêu Nhân Hậu gửi Các Hồn Nhỏ ngày 19-8-1967)

"Nếu con cảm thấy ḿnh yếu đuối và bất lực, chính là v́ Cha đă mặc cho con đức khiêm hạ của một Thiên Chúa bị đóng đanh".

(Thông Điệp T́nh Yêu Nhân Hậu gửi Các Hồn Nhỏ ngày 18-12-1967)

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, soạn dịch