Tâm T́nh Yêu Thương

 

 

"Ta Biết Chiên Của Ta"

(Gn 10:14,27)

 

            "Cha biết đến những tận cùng sâu thẳm của các linh hồn, biết cả những đam mê của họ, biết họ hướng chiều về thế gian và t́m thỏa măn thế gian' Cha đă biết từ đời đời, trong số các linh hồn này, bao nhiêu người sẽ làm cho Trái Tim Cha ngậm đắng nuốt cay, và biết rằng cả những đau khổ lẫn Máu của Cha sẽ đổ ra vô ích cho một số lớn các linh hồn... Thế nhưng, vốn đă yêu thương họ, nên Cha vẫn yêu thương họ... Trái Tim Cha sẽ không bị tội lỗi làm tổn thương nhiều lắm, cho bằng bị sầu khổ nát tan v́ sau khi phạm tội họ không đến ẩn náu nơi Cha"

(với nữ tu Josefa ngày 29-8-1922)

 

            "A! hăy mau đến với Trái Tim Cha..., và đừng lo về quá khứ' tất cả đều đă được vực thẳm của t́nh thương Cha nuốt hết mất rồi, và t́nh yêu của Cha đang sửa sọan những ân sủng mới cho con. Hồi niệm về những sa sút của con sẽ là một khích tố để con tự hạ và là một nguồn công phúc cho con, ć con không thể dâng cho Cha một chứng cớ mến thương nào to lớn hơn là tin cậy vào việc thứ tha trọn vẹn của Cha, và tin rằng các tội lỗi của con sẽ không bao giờ to lớn hơn được ḷng thương xót của Cha, một ḷng xót thương vô cùng bất tận"

(với nữ tu Josefa ngày 24-3-1923)

           

            "Ngay từ giây phút đầu tiên cuộc sống của Cha, Cha đă biết giá mà Cha phải trả cho tội lỗi của các con. V́, dù Cha có là Thiên Chúa đi nữa Cha cũng đă mặc lấy nhân tính của các con rồi. Cha cảm nghiệm được những yếu hèn của nhân tính các con song không bị yếu hèn chi phối. Và Cha yêu thương các con bằng một t́nh yêu điên dại, cùng một t́nh yêu mà Thiên Phụ của Cha đă nồng nhiệt yêu thương các con ở trên Thiên Đàng. Thế nhưng, các con vẫn chưa hiểu được thế nào là t́nh yêu của một vị Thiên Chúa. Nên nhiều người trong các con vẫn cứ điến lác và mù loà, với một cuộc sống ngả nghiêng xiêu vẹo theo lầm lạc và rối rít. Ôi các con đáng thương! Ôi nhân loại chới với đáng thương!"

(với nữ giáo dân Maguerite ngày 12-10-1966)

 

            "Dấu chỉ đích thực của Vương Quyền Cha là Thần Linh yêu thương và thương xót của Cha. Dấu chỉ khác, dấu chỉ mà con đang chiêm ngắm, là vết thương ở bàn tay Cha, được đặt lên Trái Tim thần linh của Cha, để trấn át tiếng đập dồn nén của t́nh Cha yêu thương các con, những thụ tạo khốn cùng của Cha! Cha là Vua vũ trụ! Song Cha c̣n hơn như thế nữa kià! Tước hiệu tối cáo của Cha là ǵ? Tước hiệu là CHA của mọi linh hồn được tạo dựng nên. Vương quyền của Cha có thể làm cho các con run sợ, thế nhưng, T́nh Phụ Tử của Cha có thể nào lại như thế được chăng? Nó là sức lôi cuốn các linh hồn của t́nh yêu Cha. Nó là lời kêu gọi các con cái trung thành của Cha. Nó là lời nhắc nhở cho những đứa con bất khôn của Cha, những kẻ đang lầm cơn nguy biến. Nó là lời cảnh giác của Cha và là ơn thứ tha của Cha. Nó là đức khiêm nhu của Thiên Chúa đuơng đầu với tính kiêu căng của con người. Nó là bài học t́nh yêu của Chúa Kitô Vua dạy cho con cái bé nhỏ, những người con phản loạn và vô tâm"

(với nữ giáo dân Maguerite ngày 1-7-1975)

 

Một Con Chiên Trong Số Trăm Con

(Lc 15:4)

 

            "Những linh hồn sốt sắng ủi an Cha thay cho thái độ dửng dưng, thay cho việc quên sót của các tội nhân. Thế nhưng, họ vẫn không thay được chỗ của các linh hồn mà Cha mong ước' mỗi một linh hồn đều có một chỗ ở trong Trái Tim Cha, mỗi một linh hồn được yêu thương v́ một điểm đặc thù mà Cha đă ban cho linh hồn đó, và Cha không thể nào nguôi ngoai về việc hư đi của các linh hồn, trong khi họ c̣n hy vọng ăn năn hối cải. Một số ít chiên không bù lại được cho Cha con chiên thứ 100 đă đi lầm đường lạc lối. Đối với Cha, mỗi một linh hồn là một bảo tàng khôn sánh"

(với nữ tu Maria Chúa Ba Ngôi ngày 8-12-1941)

 

            "Cha cùng là một Giêsu đối với tất cả mọi người. Nếu Cha yêu chuộng một số linh hồn nào đó, th́ không v́ thế mà mất đi một mảy may yêu thương mà Cha dành cho tất cả và đặc biệt là cho mỗi một linh hồn"

(với nữ giáo dân Maguerite ngày 2-6-1967)

 

            "Cha hỏi con nhé, theo con ước lượng th́ một linh hồn thôi trị giá là bao nhiêu? Hăy tin Cha đi, nếu cần, có bao nhiêu linh hồn ở trên thế gian này th́ Cha cũng muốn hiến mạng sống Cha cho họ bấy nhiêu. Hy Tế của Cha tự ḿnh vĩnh tồn qua các thế kỷ.  Thế mà số linh hồn được cứu vẫn c̣n ít ỏi. T́nh yêu điên dại nào có thể bù đắp lại cho những mất mát quá nhiều này đây? Hỡi đứa con nhỏ của Cha ơi, đừng hẹp lượng trong việc yêu mến Đấng yêu thương con quá sức thiết tha. T́nh yêu này vượt trên mọi sự được tạo thành, v́ không ǵ có thể thỏa măn được khát vọng nồng nhiệt nung nấu Trái Tim Thiên Chúa của con. Họ phải đến với Người. Họ đừng từ chối đến với Đấng kêu gọi họ. Nhưng T́nh Yêu không bao giờ biết mỏi mệt. Thế dưới trần gian này T́nh Yêu ở chỗ nào đây? Bị nhốt lại, bị giấu kín, bị trói buộc theo lời hứa không bao giờ bỏ các con mồ côi. Mà T́nh Yêu v́ chỉ có thể sống nhờ yêu thương nên bị đói. Họ không lắng nghe, họ không c̣n nghe thấy Tiếng Cha được nữa. mà ngày ấy th́ đang đến với nhiều người. Và Cha lại không thể làm ǵ cho họ được cả. Cha, Đấng Toàn Năng, lại bị bất lực, v́ là T́nh Yêu như Cha, một T́nh Yêu chỉ đáp ứng lại t́nh yêu mà thôi. Hỡi con cái loài người ơi, như Thiên Chúa của các con là lương thực cho các con trong Thánh Thể, các con cũng hăy là của nuôi cho T́nh Yêu ăn xin đi"

(với nữ giáo dân Maguerite ngày 9-10-1968)

 

            "Trong con mắt của Cha, một tội nhân t́m kiếm Cha th́ không c̣n là một tội nhân nữa, mà là một linh hồn bị thương tích đang trên đường t́m về Ánh Sáng và Chân Lư"

(với nữ giáo dân Maguerite ngày 26-1-1969)

 

"Các Con Hăy Yêu Thương Nhau

Như Thày Đă Yêu Thương Các Con"

(Gn 15:12)

 

            "Con càng yêu thương các Chị Em của con là con càng yêu mến Cha. Con không hiểu được tường tận điều này, song thật sự là như thế. T́nh yêu của Cha th́ thẳng ngặt, nhưng không vị kỷ, và khi đức ái thắng vượt nơi con th́ Cha được vinh quang' chính Cha là Đấng yêu thương nơi con... T́nh yêu mà con phải có đối với các tạo vật th́ không phải tự nó là cùng đích' nó là kết quả của t́nh con yêu Cha' Cha không ăn thua đủ với các tạo vật, nhưng Cha bao phủ và thấu nhập chúng, để rồi con lại thấy được tất cả chúng trong Trái Tim Cha. Con phải yêu thương lẫn nhau, đó là lệnh truyền của Cha. Con hăy nhớ rằng, như bản thân của con, các Chị Em con cũng cần cảm thấy rằng họ được yêu thương' đó là một nhu cầu, v́ các con là những tạo vật ở trong t́nh trạng tiến hoá, nên các con cần t́nh yêu của nhau để mà phát triển. Cha không phải là một hữu thể đang tiến hoá, Cha không cần t́nh yêu của các con như một tạo vật - nhưng Cha cần t́nh yêu của các con đối với nhau, để Cha có thể sống động giữa các con mà thông truyền sự sống của Cha cho các con' đúng, 'Cha là Cây Nho và các con là những ngành nho'. Hỡi đứa con gái nhỏ của Cha ơi, tất cả những ǵ các con làm cho những người khác thật sự lá các con làm cho chính Cha đó"

(với nữ tu Maria Chúa Ba Ngôi ngày 1-4-1942)

 

"Ai Không Yêu Thương Th́ Ở Trong Sự Chết"

(1Gn 3:14)

            "Con sẽ không c̣n sống động nữa nếu con không biết yêu thương. Tất cả những ǵ không phải là t́nh yêu th́ đang làm và sẽ làm cho con phải khổ đau"

(với nữ giáo dân Maguerite ngày 21-6-1966)

 

            "Ngoài t́nh yêu ra th́ chẳng có ǵ nữa. Tất cả đều chết. Hạnh phúc trên thế gian là tin vào t́nh yêu của Cha"

(với nữ giáo dân Maguerite ngày 13-7-1966)

 

            "Cha là Ánh Sáng và là Chân Lư. Ánh Sáng chiếu soi thế giới, mà thế giới lại khinh thường. Luật yêu thương mà Cha ban cho các con, hỡi con cái của Cha, là luật duy nhất có thể cưúu rỗi các con. Thế giới không yêu thương là một thế giới hư vong. Các con tin là các con có thể sống mà không yêu thương được ư? Các con nghĩ ḿnh mạnh mẽ và sáng suốt. Các con chưa bao giờ lại vô thức như thế. Tại sao các con chú trọng quá nhiều đến cái sẽ qua đi nhỉ? Các con cần phải có tất cả những thứ vụn vặt đó trong hành lư về Trời của các con hay sao? Các con hăy suy tưởng đến sự chết là điều sẽ kết thúc tất cả những sa hoa vô loài của các con. Để rồi sẽ c̣n lại những ǵ? Các con có muốn mang hai bàn tay trắng đến trước nhan Cha chăng? Các con nghĩ có đáng liều mất hạnh phúc trường sinh để đánh đổi lấy cuộc sống mà các con đang theo đuổi không? Một ít năm sống trên mặt đất này có là bao? Một ngày kia rồi các con cũng sẽ phải rời bỏ nó. Rồi các con sẽ chẳng khóc than trong cơi đời đời v́ đă ruồng bỏ Thiên Chúa của các con hay sao?"

(với nữ giáo dân Maguerite ngày 11-9-1966)

 

            "Khi c̣n là một con trẻ nhỏ bé, Cha lụy thuộc vào thụ tạo. Trong thời gian công khai của ḿnh, Cha làm chủ thụ tạo. Vào lúc Cha chịu Khổ Nạn, chúng tưởng ḿnh làm chủ được Cha. Thế nhưng, Cha ban cho họ lề luật yêu thương, mà không có lề luật này họ không thể làm ǵ được, v́ Cha lấy Máu Cha để trả giá cho lề luật này. Phản kháng lại lề luật này là đâm đầu vào chỗ hủy diệt. Cha là Giá Chuộc Thế Gian. Không có Cha, không ai có thể được cứu rỗi"

(với nữ giáo dân Maguerite ngày 5-5-1967)

 

            "Không có t́nh yêu cũng không có sự sống. Chẳng có ǵ cả. Có cuộc đời xem ra đầy đủ lắm, thế mà nó chỉ toàn là những việc chết. V́ linh hồn đó không có t́nh yêu"

(với nữ giáo dân Maguerite ngày 29-9-1967)

 

"Ta Muốn Ḷng Nhân Lành

Chứ Không Phải Lễ Vật"

(Hosea 6:6' Mt 9:13)

 

            "Đức bác ái cao cả nhất mà các con có đối với nhau không ở tại những quà tặng hay những phục vụ mà các con có thể hiến cho nhau: nó nằm ngay trong những tư tưởng của các con. Đó là đức ái quan thiết nhất và là đức ái hoàn trọn nhất. Các Chị Em con phải t́m thấy nơi con một niềm từ ái trong tư tưởng là xu hướng hiểu được họ, để nh́n thấy vẻ đẹp của họ hơn là chú trọng đến sự xấu xa của họ, (v́ mọi linh hồn đều là một hỗn hợp của bóng tối và ánh sáng) - một niềm từ ái trong tư tưởng để giúp họ là chính họ trước nhân loại, như họ là trước nhan Cha - đúng, như Cha muốn chính họ là. Đó không phải là điều mà chính con cũng mong ở các Chị Em của con hay sao?"

(với nữ tu Maria Chúa Ba Ngôi ngày 31-12-1941)

 

            "Con hăy bác ái, trước hết là ở trong tư tưởng của con' phần c̣n lại tự nhiên sẽ đâu vào đấy. Con sẽ không bao giờ hối hận v́ đă sai lầm trong việc phán đoán một người tốt hơn là họ xứng đáng, v́ con phải nh́n nơi những người khác điều mà họ có thể trở nên bằng ơn Cha, chứ đừng có ấn tượng về họ theo như điều họ có lúc bấy giờ. Bằng không, con có thể gặp trường hợp phải hối hận không ít và phải đền bù lại lỗi lầm mà con đă coi thường những phẩm chất nơi người này hay người kia trong số các Chị Em của con"

(với nữ tu Maria Chúa Ba Ngôi ngày 19-3-1942)

 

            "Nếu các con biết được tiếng vang của nguyên một tác động bác ái ở trên mặt đất này cũng như cho đến đời đời, th́ các con sẽ chỉ có một tham vọng: đó là hành động theo bác ái. Để rồi b́nh an sẽ ngự trị. Bác ái không phải chỉ là nhân đức chiếm được một niềm vui trong giây lát' mà là nhân đức làm nẩy sinh nhiều hơn kiến thức và t́nh yêu Thiên Chúa. Tất cả mọi sự phải được hy sinh cho những đ̣i hỏi của bác ái. Các con không bao giờ được phép để cho đức bác ái bị trở thành một vật tế thần cho bất cứ một lợi lộc nào, cho dù lợi lộc đó có trọng đại đến đâu đi nữa"

(với nữ tu Maria Chúa Ba Ngôi ngày 24-4-1942)

 

            "Cả khi có lư do để phê phán, cũng hăy đối xử hết sức bác ái với hết mọi người. Nếu các con phải sửa bảo, hăy sửa bảo cách dịu dàng và cảm thông. Đừng bao giờ tưởng rằng các con có thể nh́n bề ngoài mà biết được người khác. Hăy t́m kiếm sự tốt lành nơi họ th́ sự dữ sẽ bị chế ngự. Bởi sự dữ có là chỉ v́ yếu đuối mà thôi. Kẻ yếu đuối là người bị bệnh, nên cần phải được chăm sóc cho. Phương dược duy nhất có thể cứu được họ mà các con mang đến cho họ là yêu thương, bằng việc cầu nguyện và sửa bảo. Một vết thương không bao giờ lại được chữa lành bằng một vết thương khác cả, mặc dầu đôi khi cũng cần phải gây ra một thương tích vừa phải cho những thành phần nổi loạn"

(với nữ giáo dân Maguerite ngày 28-04-1968)

 

"Phần Chúng Ta Yêu Thương

V́ Thiên Chúa Đă Yêu Chúng Ta Trước"

(1Gn4:19)

 

            "Thật vậy, không phải là Maguerite yêu thương các linh hồn, v́ chính Cha yêu thương họ trong nó. Maguerite có thể nào yêu thương họ mà không có Cha chăng? Điều này cũng đúng với hết mọi người nữa: mọi yêu thương từ Cha mà đến. Hỡi con, Cha xin con hăy v́ Cha, v́ ḷng yêu Cha, mà chấp nhận những lời làm tổn thương đến trái tim con. Chính t́nh yêu Cha hành động trong con mà không cần đến tí công lênh nào của con cả. Đó là vết thương của t́nh yêu. Bằng tất cả ḷng khiêm nhượng, con hăy chịu đựng nó cho đến đời đời. Yêu mến Thiên Chúa của con là yêu thương các linh hồn và chịu đựng những đ̣i hỏi của t́nh yêu Người. T́nh yêu đích thực của các linh hồn ở tại việc hoàn toàn chiều theo ân sủng. Con hăy nói cho Cha hay, con làm sao có thể rao giảng và ban phát t́nh yêu cho những kẻ khác, nếu linh hồn con không được t́nh yêu của Cha mồi lửa cho? Làm sao con có thể cứu các linh hồn, nếu con chỉ có mỗi một con tim nhân loại bần cùng của con để thực hiện điều này? Con hăy an ủi lấy ḿnh và hăy tin rằng mỗi một người chỉ có thể cho những ǵ họ lănh nhận được từ Cha. Hăy tôn trọng tác động của Cha nơi mỗi một người: nó không có giống nhau nơi hết mọi người đâu. Cha nói thật cho con hay, con đừng nghĩ rằng ḿnh ngon lành khá hơn bất cứ một ai trong việc yêu mến, v́ con không biết ǵ về mối thân t́nh và mức độ thân thiết của t́nh yêu Cha nơi bất cứ một linh hồn đặc biệt nào. Con đừng phán đoán theo những dáng vẻ bề ngoài' chi bằng hăy cố nhận ra nơi mỗi một người sự hiện diện sâu xa của T́nh Yêu ẩn ngự. Đôi khi Cha thích con chịu nhục nhă, để một khi ư thức được sự hư không của ḿnh, con có thể yêu mến Cha càng hết sức ḿnh hơn nữa"

(với nữ giáo dân Maguerite ngày 27-1-1975)