Tinh Thần Vâng Phục

 

 

"Ai Nghe Các Con Là Nghe Ta"

(Lc 10:16)

 

            "Cha lấy làm hài ḷng khi con trọng ư của các bề trên con hơn ư của Cha, bất cứ khi nào các ngài có cấm đoán con không được làm theo điều Cha truyền cho con. Chịu khó theo các ngài để thi hành như các ngài muốn nơi con' Cha sẽ thừa biết cách để hoàn thành các dự định của Cha, cho dù các dự định này v́ thế có thể bị chống đối và xung khắc. Cha dành cho một ḿnh Cha quyền dẫn dắt nội tâm con, đặc biệt là điều khiển trái tim của con, v́ một khi đă thiết lập trong nó vương quốc t́nh yêu tinh tuyền của Cha, Cha sẽ không bao giờ chịu nhường nó cho những điều ǵ khác nữa"

(với thánh nữ Magarita: Tự Truyện đoạn 43)

 

            "Cha sẽ dạy cho con biết rằng Cha là vị Tôn Sư tối cao đối với những tặng ân của Cha cũng như với các tạo vật của Cha, không ǵ có thể ngăn cản Cha thực hiện các dự định của Cha. Bởi thế, Cha chẳng những muốn con phải làm theo điều các bề trên của con truyền khiến, mà c̣n không được làm tất cả những ǵ Cha lệnh cho con làm mà không có phép của các ngài. Cha yêu thích đức tuân phục, một nhân đức mà không có nó không ai có thể làm đẹp ḷng Cha"

(với thánh nữ Magarita: Tự Truyện đoạn 47)

 

            "Nhưng hăy nghe đây, hỡi đứa con gái của Cha ơi, đối với mọi thần linh, con đừng tin theo một tí nào cũng đừng tin tưởng ǵ cả, v́ Satan hậm hực sẽ t́m cách đánh lừa con đấy nhé. Thế nên, đừng làm một việc ǵ mà không được chấp nhận bởi những vị hướng dẫn của con' nếu con ở dưới thẩm quyền của đức tuân phục th́ nỗ lực của hắn trong việc làm hại con sẽ trở thành vô hiệu, v́ hắn không có quyền hạn ǵ trên một con người vâng phục cả"

(với thánh nữ Magarita: Tự Truyện đoạn 57)

            "Hỡi các con cái của Cha ơi, các con phải biết rằng, đức vâng lời là chiếc ch́a khoá vàng để mở cửa Thiên Đàng... Một quyết định đối với các con có vẻ độc đoán, mà nếu nó theo đúng các qui định của Hội Thánh, th́ Cha hết sức khuyên các con là hăy vâng giữ. Quyết định đó có thật sự khôn ngoan hay chăng th́ không phải là việc của các con cần phán đoán. Đừng quên rằng chính Cha, và chỉ có một ḿnh Cha, là Đấng có thể thay đổi bộ mặt trái đất. Chính Cha là Đấng đưa đường chỉ lối cho Công Việc này, và việc các con vâng lời các bề trên là ấn tín của Cha đóng trên nó"

(với nữ giáo dân Maguerite ngày 10-2-1974)

 

            "Cha sẽ ban cho con những chứng cớ khác nữa về quyền năng của Cha, đồng thời Cha sẽ cho con thấy Cha tỏ ra qúi chuộng chữ 'Vâng phục'. Cha nói với con người trong công minh và chính trực, song Cha, Đấng Toàn Năng, Cha lại cúi ḿnh trước những quyết định của những vị đại diện Cha trên thế gian này. Song hăy tin rằng, điều mà Cha ấn định sẽ phải xẩy ra"

(với nữ giáo dân Maguerite ngày 2-9-1974)

 

"Ai Yêu Sự Sống Ḿnh Th́ Mất Sống,

Ai Mất Sự Sống Ḿnh..."

(Gn 12:25)

 

            "Không có một đường lối nào lại nhục nhă và hèn hạ một khi nó bởi ư muốn của Thiên Chúa. Các con là những người tự cảm thấy ḿnh được thu hút theo đường lối này... th́ đừng cưỡng cự, đừng gắng biện luận theo ḷng kiêu ngạo chống lại ư muốn của Thiên Chúa để làm theo ư ḿnh. Các con sẽ không t́m thấy an b́nh và hoan lạc trong vị thế ít nhiều ngon lành trước con mắt người đời, song chỉ trong việc hoàn thành ư muốn của Thiên Chúa, và trong việc hoàn toàn thuận phục tất cả những ǵ Người có thể đồi hỏi nơi các con mà thôi"

(với nữ tu Josefa ngày 22-3-1923)

 

"Ta Không T́m Kiếm Ư Riêng Ta"

(Gn 5:30)

 

            "Từ khi Cha bắt đầu Cuộc Đời Công Khai, Cha đă có thể tỏ ra ngày Cha là Đấng Thiên Sai và là Con Thiên Chúa, để nhờ đó lôi kéo chú ư và kính trọng của người ta vào giáo huấn của Cha. Cha đă không làm như vậy, v́ ước vọng duy nhất của Cha là làm theo tất cả mọi sự Cha của Cha muốn. Khi giờ khổ nạn của Cha điểm, hăy xem Cha lại càng ôm chặt lấy thánh ư ấy, bất chấp người này làm khổ, kẻ khác nhục mạ, môn đồ bỏ rơi, đám đông bội bạc..., cuộc tử đạo khôn tả nơi thân xác của Cha, và cuộc phản kháng kịch liệt nơi bản tính tự nhiên của Cha. Cũng thế, khi các con quảng đại thuận phục bản thân cho ư muốn của Thiên Chúa, bất chấp nội tâm tự nhiên kháng cự lại..., gia đ́nh cản trở..., thế gian phán đoán..., nếu các con quảng đại hiến ḿnh cho ư muốn của Thiên Chúa, bấy giờ các con sẽ được kết hợp chặt chẽ với Người, và được nếm hưởng ngọt ngào vời vợi"

(với nữ tu Josefa ngày 23-3-1923)

 

            "Cha vâng lời vị Linh Mục, bất kể bản chất của ngài, bất kể lầm lỗi của ngài, bất kể t́nh trạng tâm hồn của ngài. Cha luôn luôn vâng phục. Những bất toàn của ngài, dù có thế nào đi nữa, cũng không mất đi một chút thiện hảo nào nơi Bánh Thánh. Khi con vâng phục các Bề Trên của con cũng thế, những bất toàncủa các ngài, cho dù có thế nào đi nữa, cũng không làm mất đi một chút xíu nào đức tuân phục trọn lành của con: vị mà con tuân phục luôn luôn là Cha. Thế là đủ"

(với chân phước Maria Faustina ngày 9-4-1942)