TÔNG ĐỒ GIỚI TRẺ

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

 

-10-

Đại Hội Giới Trẻ

 

            "Năm 1985 đă được Tổ Chức Liên Hiệp Quốc (The United Nations Organization) tuyên bố là Năm Giới Trẻ Quốc Tế (International Youth Year)".  Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đă công nhận sự kiện lịch sử này ở ngay đoạn mở đầu trong bức thư ngài gửi cho chung giới trẻ thế giới và cho riêng giới trẻ Công Giáo vào ngày Chúa Nhật Lễ Lá 31-3-1995, "ngày mà Cha đang gặp được nhiều người trong các con (giới trẻ) những người hành hương qui tụ tại công trường thánh Phêrô ở Rôma đây" (cùng một bức thư, đoạn 16).

            Ngày Giới Trẻ Thế Giới, kể từ đó, được thành h́nh theo chỉ thị của Đức Thánh Cha. Và Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần đầu tiên do Hội Đồng về Giáo Dân của Ṭa Thánh đứng ra tổ chức cho giới trẻ Công Giáo tại chính Giáo Đô Rôma vào năm 1986. Sau đó, Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần lược được tổ chức, vào các năm lẻ, tại các nơi khác như sau: lần thứ hai vào năm 1987 tại Buenos Aires nước Á Căn Đ́nh, lần thứ bốn vào năm 1989 tại Santiago de Compostella nước Tây Ban Nha, lần thứ sáu vào năm 1991 tại Czestochowa nước Ba Lan, lần thứ tám năm 1993 (11-15/8) tại Denver nước Mỹ, lần thứ mười vào năm 1995 (giữa tháng giêng) tại Manila nước Phi Luật Tân, và lần thứ 12 vào năm 1997 (tháng 8) tại Paris nước Pháp v.v. Theo chiều hướng này, lần thứ 14 có thể sẽ được tổ chức tại Úc Châu hay Phi Châu?

            Theo lịch tŕnh tổ chức đă diễn tiến trên đây, cứ hai năm một lần, vào năm lẻ, mới có mộït Ngày Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức tại một quốc gia. C̣n những năm chẵn, thường được tổ chức tại địa phương mỗi giáo phận. Tuy nhiên, vào ngày Chúa Nhật Lễ Lá của mỗi năm, nhất là vào năm chẵn, tại giáo đô Rôma, vẫn cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới chung, có một cuộc trao chuyền Thánh Giá cho nhau, giữa giới trẻ của quốc gia đứng ra tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần trước cho giới trẻ của quốc gia sẽ tổ chức Ngày Giới Trẻ lần kế tiếp.                 C̣n chủ đề cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức tại một quốc gia trong năm lẻ, bao giờ cũng được Đức Thánh Cha ban bố bằng một sứ điệp từ ngày Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15/8 vào năm chẵn trước đó.

            Thế nhưng:

            1- Tại sao Giáo Hội, qua Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II, lại tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới? Theo chủ ư của Đức Thánh Cha th́ Ngày Giới Trẻ Thế Giới mang một ư nghĩa sâu xa và một sứ mệnh thực sự ra sao?

            2- Tại sao Ngày Giới Trẻ Thế Giới (World Youth Day) không được tổ chức tại một địa điểm duy nhất cố định, như tại chính giáo đô Rôma như lần đầu tiên, mà lại tổ chức ở khắp nơi trên thế giới như vậy?

            3- Tại sao Ngày Chúa Nhật Lễ Lá lại được chọn làm ngày cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới hằng năm, mà không phải là một ngày vui nào khác, như vào một ngày trong mùa hè, thời điểm nói lên bản chất hăng hái nhiệt t́nh của giới trẻ, hay vào mùa xuân, thời điểm phản ảnh đặc điểm tươi mới đầy sinh lực của tuổi trẻ??

             4- Tại sao Thánh Giá lại được chọn để giới trẻ trao chuyền cho nhau trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới, được cử hành vào năm chẳn tại Rôma, để giới trẻ sửa soạn cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới được củ hành vào năm lẻ sau đó tại một quốc gia, mà không phải là một dấu hiệu dễ thương nào khác, như chân trời, biểu hiệu cho nỗi ước mơ của gới trẻ, hay cầu vồng, biểu hiệu cho niềm hy vọng của giới trẻ v.v.???

 

            Để trả lời cho câu hỏi thứ nhất: Tại sao Giáo Hội, qua Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II, lại tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới? Theo chủ ư của Đức Thánh Cha th́ Ngày Giới Trẻ Thế Giới mang một ư nghĩa sâu xa và một sứ mệnh thực sự ra sao, Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II, trong sứ điệp của ĐTC Gioan-Phaolô II ban hành ngày 15/8/1992 gửi cho giới trẻ để sửa soạn cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 8, tại Denver Hoa Kỳ, đă xác định như sau:

            "Ngày Giới Trẻ Thế Giới cùng với những tụ hội là những dịp thuận tiện để chúng ta tạm dừng chân cuộc hành tŕnh của chúng ta một chút. Chúng giúp cho giới trẻ xét lại những ước vọng sâu xa nhất của ḿnh, tăng thêm cảm quan thuộc về Giáo Hội của ḿnh, tuyên xưng một niềm tin chung vào Chúa Kitô tử giá và phục sinh một cách phấn khởi và hào hùng. Chúng là dịp cho nhiều con người trẻ thực hiện những quyết định cứng cát và khôn ngoan làm đà cho họ tiến về tương lai của gịng lịch sử, dưới sự hướng dẫn mănh lực song dịu dàng của Chúa Thánh Linh.

            "Những cuộc cử hành thường lệ này không phải chỉ có những lễ nghi bề ngoài, đáng làm v́ chúng là một thông lệ. Thật vậy, chúng được bừng lên bởi nhu cầu sâu xa căn bản, phát xuất từ tâm khảm của con người và phản ảnh sinh hoạt lữ hành cũng như truyền giáo của Giáo Hội.

            "Như là một đáp ứng với những thách đố trong thời điểm biến động của chúng ta, Cuộc Tụ Hội Giới Trẻ Thế Giới (The World Youth Gathering) tức là bước đầu tiên và là dự tŕnh cho một cuộc hiệp nhất mới mẻ, một sự hiệp nhất vượt trên tầm mức chính trị nhưng sáng soi tầm mức chính trị này. Nó dựa trên nhận thức là chỉ có tạo hóa của cơi ḷng con người mới có thể thỏa đáng những khát mong sâu thẳm nhất của ḷng trí con người mà thôi. Như thế, Ngày Giới Trẻ Thế Giới là một tuyên ngôn của Chúa Kitô, Đấng cũng nói với cả các con người nam nữ của thế kỷ chúng ta rằng: 'Ta đến cho họ được sự sống và được một sự sống trọn vẹn' (Jn.10:10)" (Tài liệu trích dịch từ The Pope Speaks Vol.38, No.1, 1-2/1993)

.           Ngoài ra, trong huấn từ riêng cho đại biểu của Hội Đồng Giới Trẻ Quốc Tế (The International Youth Forum) ngày 14/8/1993, ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 8, tại Denver, Đức Thánh Cha c̣n quảng diễn như sau:

            "Chúa là chính tâm điểm của Ngày Giới Trẻ Thế Giới, và Người tiếp tục kêu gọi nhiều người trẻ tham gia với Người trong công việc cao trọng là loan truyền vương quốc của Người.     

            "Ngày Giới Trẻ Thế Giới là một cử hành long trọng mầu nhiệm sự sống: sự sống như là một tặng ân thần linh và là một mầu nhiệm linh thiêng. Giới trẻ từ khắp nơi trên thế giới đang tụ họp lại để tuyên xưng đức tin của Giáo Hội là: chỉ có trong Chúa Kitô chúng ta mới có thể đạt đến trọn vẹn sự thật về thân phận con người chúng ta cùng với định mệnh đời đời của chúng ta.

            "Chỉ có ở nơi Chúa Kitô con người nam nữ mới có thể t́m thấy những giải đáp cho những vấn nạn tối hậu làm họ bối rối. Chỉ có ở nơi Chúa Kitô họ mới có thể hoàn toàn hiểu được phẩm giá của họ như là những con người được Thiên Chúa dựng nên và yêu thương" (Tài liệu được trích dịch từ The Pope Speaks Vol.39, No.2, 3-4/1994).

            Trong điệp văn viết ngày 8-5-1996 gửi cho đức hồng y Pironio, chủ tịch Hội Đồng về Giáo Dân, nhân dịp tổ chức cuộc học hội về Những Ngày Giới Trẻ Thế Giới, tại Czestochowa, Ba Lan, ngày 13-16/5/1996, Đức Thánh Cha c̣n nói rơ mục đích và nội dung của Ngày Giới Trẻ Thế Giới, nhất là nói lên vai tṛ của Giáo Hội đối với Ngày Giới Trẻ Thế Giới như sau:

            "Mục đích chính của những Ngày này là hướng đức tin và đời sống của mỗi một người trẻ về Chúa Giêsu, để họ có thể trở nên một cứ điểm và nên ánh sáng chân thực cho mọi dự phóng cũng như cho sinh hoạt giáo dục nhắm vào những thế hệ mới". (trích dịch từ L'Osservatore Romano, ấn bản Anh ngữ, số 25, phát hành ngày 19-6-1996, đoạn 1).

            "Trọng tâm của Ngày Giới Trẻ Thế Giới là Lời của Thiên Chúa, phương thế của nó là việc suy tư về giáo lư, lương thực của nó là việc cầu nguyện, cung cách của nó là hiệp thông và đối thoại" (cùng nguồn trên, đoạn 3). 

            "Như thế, giới trẻ được định kỳ kêu gọi để trở nên những người lữ hành trên các đại lộ của thế giới. Nơi họ, Giáo Hội thấy được chính ḿnh và sứ mạng của ḿnh giữa loài người; với họ, Giáo Hội chấp nhận những thách đố tương lai, nhận thức rằng tất cả loài người cần một sự trẻ trung mới mẻ trong tinh thần. (cùng nguồn trên, đoạn 2).

            "Ngày Giới Trẻ Thế Giới là ngày của Giáo Hội cho giới trẻ và với giới trẻ" (cùng nguồn trên, đoạn 3)

 

            Để trả lời cho câu hỏi thứ hai: Tại sao Ngày Giới Trẻ Thế Giới (World Youth Day) không được tổ chức tại một địa điểm duy nhất cố định? Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II, trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 10, 14-1-1995, tại Manila, Phi Luật Tân, đă tuyên bố như sau:

            "Tin Mừng là để cho mọi người. Đó là lư do Ngày Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức ở các nơi khác nhau" (Tài liệu trích dịch từ The Pope Speaks Vol.40, No.3, 5-6/1995).

            Thêm vào đó, trong bài giảng cho Thánh Lễ cử hành Ngày Giới Trẻ lần thứ 11 tại Giáo Đô Rôma, vào Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua, 26-11-1995, Đức Thánh Cha c̣n cho phong trào tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới là một cuộc hành tŕnh hay lữ hành chung cho giới trẻ, và cho những dịp tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới là những chặng dừng chân của giới trẻ tại mỗi giáo phận địa phương cũng như tại giáo đô Rôma. sau đây là lời của ngài:

            "Cuộc lữ hành khởi sự là như thế (tức được bắt đầu từ Chúa Nhật Lễ Lá 1985 và tiếp tục hằng năm củng vào ngày này), một cuộc lữ hành băng qua các Giáo Phận trên khắp thế giới, để rồi, cứ mỗi hai năm, lại cùng nhau hợp lại thành một cuộc đại hội quốc tế (a great international meeting), xây lên những chiếc cầu huynh đệ và hy vọng, nối liền các đại lục, các dân nước cũng như các nền văn hóa. Nó là một cuộc hành tŕnh luôn luôn chuyển vận, giống như sự sống. Giống như tuổi trẻ.

            "Năm nay - có thể nói là đang ở khoảng lưng chừng đường giữa lần dừng chân không thể quên được tại Manila và lần dự tính tại Balê vào tháng 8 năm 1997 - cuộc hành tŕnh 'của thành phần trẻ' một lần nữa lại tạm nghỉ tại các Giáo Hội địa phương, một cuộc hành tŕnh cũng làm bổ ích như kinh nghiệm của cuộc hành hương Âu Châu đến Ngôi Nhà Thánh ở Lôretô" (Tài liệu trích dịch từ bản Anh Ngữ tuần san L'Osservatore Romano, số 14/1435, phát hành ngày 4/3/1996).

 

            Để trả lời cho câu hỏi thứ ba: Tại sao Ngày Chúa Nhật Lễ Lá lại được chọn làm ngày cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới hằng năm, mà không phải là một ngày vui nào khác, ĐTC Gioan-Phaolô II, qua bài giảng trong Thánh Lể cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 11 tại Giáo Đô Rôma, Chúa Nhật Lễ Lá, 31-3-1996, đă cho biết lư do như sau:

            "11 năm qua (tức từ năm 1986, Ngày Giới Trẻ Đầu Tiên tại Rôma), Ngày Giới Trẻ Thế Giới đă được cử hành vào Chúa Nhật Lễ Lá. Theo một ư nghĩa nào đó, có thể nói rằng 'ngày giới trẻ' bắt đầu như thế ngay từ đầu, từ ngày chúng ta đang tưởng nhớ hôm nay đây, khi thành phần trẻ ở Gia-Liêm tiến lên để gặp gỡ Đức Kitô khi Người tiến vào thành, hiền lành và khiêm nhượng, cưỡi trên một con lừa, theo lời tiên tri Zacaria (x.9:9). Họ đến để chào mừng và tiếp đón Người bằng những lời thánh vịnh: 'Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến...' (Ps.117/118:26)...

            "Đó là lư do tại sao giới trẻ hằng năm trở lại với cuộc hội họp này, cuộc hội họp bắt nguồn từ ḷng nhiệt thành không thể đè nén của ḿnh đối với Chúa Giêsu cũng như với Phúc Âm của Người.

            "Trong phụng vụ của Chúa Nhật Lễ Lá, giới trẻ lănh nhận một vai tṛ chủ động, như 'các con trẻ ở Gia-Liêm', thành phần 'chào đón Đức Kitô Vua. Họ cầm những cành lá Olive và lớn tiếng chúc tụng Chúa: Chúc tụng trên nơi cao thẳm' (ca xướng khi rước lá)" (Tài liệu trích dịch từ bản Anh Ngữ tuần san L'Osservatore Romano, số14, phát hành ngày 4/3/1996).

 

            Để trả lời cho câu hỏi thứ bốn: Tại sao Thánh Giá lại được chọn để giới trẻ trao chuyền cho nhau trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới, được cử hành vào năm chẳn tại Rôma, để giới trẻ sửa soạn cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới được củ hành vào năm lẻ sau đó tại một quốc gia, Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II, cũng qua bài giảng trong Thánh Lể cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 11 tại Giáo Đô Rôma, Chúa Nhật Lễ Lá, 31-3-1996, đă nói lên ư nghĩa của tác động này như sau:

            "Ôm nhận lấy Thánh Giá trong ngày này, chuyền tay  nhau  Thánh Giá, là một cử chỉ rất hào hùng. Nó như thể nói lên rằng: Lạy Chúa, chúng con không muốn chỉ ở với Chúa vào lúc vang lên những lời tung hô 'Vạn Tuế', mà c̣n muốn, với ơn Chúa giúp, như Mẹ Maria, Mẹ của Chúa cũng là Mẹ của chúng con, và như Tông Đồ Gioan, theo Chúa trên con đường Thánh Giá. Ôi Chúa, đúng thế, v́ 'Chúa có những lời của sự sống đời đời' (Jn.6:68), và chúng con tin rằng, Thánh Giá của Chúa đích thực là lời sự sống, sự sống đời đờí!"  (Tài liệu trích dịch từ bản Anh Ngữ tuần san L'Osservatore Romano, số14, phát hành ngày 4/3/1996).

            Để quảng diễn đề tài về sự sống vô cùng phong phú và mầu nhiệm này, trong sứ điệp ngày 15-8-1992, sửa soạn cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 8, tại Denver, Đức Thánh Cha c̣n viết thế này:

            "'Sự sống' đây nói lên tổng số toàn thể tất cả điều chính đáng (the sum total of all the goods) mà người ta ước muốn, đồng thời cũng có nghĩa là cái làm cho chúng trở thành khả dĩ (possible), khả đạt (obtainable) và lâu bền (lasting)...

            "Chúa Giêsu đă đến để cung cấp một câu trả lời tối hậu cho niềm ước mong được sự sống và được cơi trường sinh mà Cha Trên Trời của Người đă tuôn đổ vào ḷng chúng ta khi Ngài tạo dựng nên chúng ta. Tuyệt đỉnh của mạc khải là lúc Lời nhập thể tuyên bố: 'Ta là sự sống' (Jn.14:6) và 'Ta đến cho chúng được sự sống' (Jn.10:10). Thế nhưng sự sống đó là sự sống nào? Chủ ư của Chúa Giêsu đă rơ ràng: đó là chính sự sống của Thiên Chúa, một sự sống vượt trên mọi nguyện vọng có thể khát mong của cơi ḷng con người (x.1Cor.2:9)...

            "Gắn bó với bản thân ḿnh, chúng ta không bao giờ chiếm được những đích điểm chúng ta phải nhắm tới khi được dựng nên. Trong chúng ta có một hứa hẹn mà chúng ta thấy rằng ḿnh không thể nào đạt được. Thế nhưng, Con Thiên Chúa, đến giữa chúng ta, đă lấy chính ḿnh Người làm bảo chứng cho chúng ta: 'Ta là đường lối, là sự thật và là sự sống' (Jn.14:6). Thánh Augustinô đă hết sức khéo léo đặt lại lời này: Chúa Kitô 'làm nên một chỗ cho mọi người có thể t́m thấy sự sống chân thật'. "Chỗ" này là Thánh Thể của Người và là Thần Linh của Người, ở đó, tất cả đời sống con người, sau khi được cứu rỗi và được thứ tha, cũng được đổi mới và thần linh hóa" (Tài liệu trích dịch từ The Pope Speaks Vol.38, No.1, 1-2/1993)

 

            Đại Hội Giới Trẻ được tŕnh bày ở đây, theo chủ ư của tôi, là làm sao giúp cho giới trẻ Công Giáo địa phương có thể, cùng với giới trẻ trên khắp thế giới, luôn luôn đi theo sát cuộc hành tŕnh của ḿnh, dưới sự linh hướng trực tiếp của vị chủ chăn tối cao là Đức Thánh Cha, qua những ǵ ngài phác họa và huấn dụ hằng năm cho riêng giới trẻ. Đại quan việc tổ chức và chương tŕnh thực hiện một Đại Hội Giới Trẻ có thể tóm gọn như sau.

 

            Thời Điểm: Tôi đề nghị năm nào cũng nhất định tổ chức Đại Hội Giới Trẻ vào chính Ngày Chúa Nhật Lễ Lá, v́ hai lư do. Lư do thứ nhất, v́ ngày Chúa Nhật Lễ Lá là thời điểm chính thức cử hành chung Ngày Giới Trẻ Thế Giới hằng năm ngay tại Giáo Đô Rôma, do chính Đức Thánh Cha chủ tọa. Lư do thứ hai, v́ ngày Chúa Nhật Lễ Lá được chọn để tổ chức Đại Hội Giới Trẻ c̣n là thời điểm để giới trẻ thế giới trao chuyền Thánh Giá Hành Hương (Pilgrimage Cross) cho nhau, cũng trong dịp cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại giáo đô Rôma này, vào các năm chẵn. Đại Hội Giới Trẻ được tổ chức vào ngày Chúa Nhật Lễ Lá này c̣n tránh được việc trùng hợp với thời điểm tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới vào các năm lẻ, tại một quốc gia nào trên thế giới, như kinh nghiệm cho thấy, thường được tổ chức vào mùa hè, để những ai muốn đi tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới cũng không bị ngăn trở. Thời gian tổ chức ngày Đại Hội Giới Trẻ có thể kéo dài trọn một ngày, từ sáng đến tối, với một chương tŕnh bao gồm đủ mọi tiết mục cần thiết cho giới trẻ, như được tŕnh bày dưới đây.

 

            Địa Điểm: Tất nhiên là ở tại giáo phận địa phương. Cũng có thể tổ chức theo giáo tỉnh, tức theo vùng bao gồm một số giáo phận gần nhau. Điển h́nh nhất là vùng Nam California và vùng Đông Texas.

            Vùng Nam California là một vùng bao gồm 4 giáo phận là Tổng Giáo Phận Los Angeles, Giáo Phận Orange, Giáo Phận San Bernađnô và Giáo Phận San Diego. Riêng tại vùng Nam California đây, để đặc biệt dọn mừng Đại Năm Thánh 2000, một biến cố trọng đại mà cả Giáo Hội đang sửa soạn, tôi đề nghị thế này: Năm 1997 Đại Hội Giới Trẻ sẽ được tổ chức tại TGP/LA, một giáo phận lớn nhất nên cần phải làm gương đi tiên phong; năm 1998 tại Giáo Phận San Diego, một giáo phận cách biệt hẳn 3 giáo phận c̣n lại; năm 1999 tại Giáo Phận San Bernađinô, một giáo phận ít dân Công Giáo Việt Nam nhất trong giáo tỉnh, và năm 2000 tại Giáo Phận Orange, một giáo phận đông Người Việt Công Giáo nhất và cũng là nơi có Trung Tâm Công Giáo Việt Nam.

            Vùng Đông Texas, nơi số dân Việt nói chung và Công Giáo nói riêng phải kể là chỉ thua Nam California, gồm có 4 giáo phận Houston-Galveston, Dallas, Fort Worth và San Antonio. Về địa dư, hai giáo phận Houston-Gaveston và San Antonio gần nhau, Dallas và Fort Worth gần nhau. Tuy nhiên, nếu muốn tổ chức chung kiểu 4 năm, theo chương tŕnh "tiến đến năm 2000" như Nam California trên đây, cũng không có ǵ là khó, v́ 4 giáo phận này nằm kế cận nhau, vả lại, đối với nhiệt huyết của giới trẻ hầu như không c̣n hay không có khoảng cách.

 

            Nhân Sự: Được chia ra làm hai thành phần, thành phần tổ chức và thành phần tham dự.

            Thành phần tổ chức, tôi đề nghị, hoàn toàn là giới trẻ, là những đại diện nồng cốt của các phong trào, như Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể, Linh Thao, Hùng Tâm Dũng Chí, Thiếu Nhi Fatima, Ca Đoàn Tổng Hợp, Nhóm Thanh Thiếu Niên (không thuộc về đoàn thể nào) v.v. Thành phần tổ chức này nắm giữ vai tṛ rất quan trọng cho một Đại Hội Giới Trẻ, tương tự vai tṛ của Hội Đồng Giới Trẻ Quốc Tế (The International Youth Forum) của Ngày Giới Trẻ Thế Giới vậy, thành phần mà Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đă nói: "Theo một nghĩa nào đó, Hội Đồng Giới Trẻ Quốc Tế là tiêu biểu nồng cốt cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới" (Huấn dụ trong Thánh Lễ riêng cho các đại biểu giới trẻ tại Denver ngày 14/8/1993).

            C̣n thành phần tham dự, tất nhiên, sẽ là thành viên của tất cả các đoàn thể có đại diện đứng ra lănh trách nhiệm tổ chức Đại Hội Giới Trẻ. Tuy nhiên, thành phần nhân sự tham dự ở đây cũng c̣n bao gồm bốn thành phần được ban tổ chức đặc biệt mời nữa: thứ nhất là thành phần chuyên viên cố vấn hay giúp cho việc tổ chức, thứ hai là thành phần diễn viên giữ một mục nào đó trong chương tŕnh Đại Hội, thứ ba là thành phần các vị chức sắc trong cộng đồng, thứ bốn là thành phần các vị ân nhân hay bảo trợ cho Đại Hội Giới Trẻ. C̣n vấn đề làm đầu trong ban tổ chức, tôi đề nghị, một là năm nào ban tổ chức cũng bầu lại thành phần lănh đạo cho năm ấy, hai là mỗi đoàn thể giới trẻ thay phiên nhau đứng ra lănh trách nhiệm một năm.

 

            Nội Dung: Tôi đề nghị nên bao gồm và xen kẽ nhau những mục như: tham dự Phụng Vụ Thánh Lễ, lănh nhận Bí Tích Ḥa Giải, Đi Đàng Thánh Giá, lần hạt Mân Côi, học hỏi, hội thảo, chia sẻ, thánh ca v.v. Như thế, chương tŕnh Đại Hội Giới Trẻ có thể chia làm hai phần rơ rệt, phần thiêng liêng và phần tinh thần. Sở dĩ không có phần sinh hoạt vui chơi nhộn nhịp ở đây v́: Ngày Chúa Nhật Lễ Lá được chọn là ngày tổ chức Đại Hội Giới Trẻ theo chiều hướng chung của Giáo Hội là Ngày Chúa Nhật bắt đầu vào Tuần Thánh, Ngày Chúa Nhật Vượt Qua, để tưởng niệm Chúa Kitô Khổ Nạn và Tử Giá.

            Trước hết, phần thiêng liêng bao gồm các mục như tham dự Phụng Vụ Thánh Lễ, lănh nhận Bí Tích Ḥa Giải, Đi Đàng Thánh Giá và lần hạt Mân Côi. Về việc tham dự Phụng Vụ Thánh Lễ nên đặt làm mục khai mạc ngày Đại Hội Giới Trẻ. Bằng không, nên cho vào mục kết thúc ngày Đại Hội Giới Trẻ. Thánh Lễ bế mạc có lợi là sau một ngày học hỏi, suy tư và ḥa giải với Thiên Chúa, giới trẻ t́m đến với Ngài trong "mầu nhiệm thánh" và gặp gỡ Ngài trong Bí Tích Thánh Thể. Nếu Thánh Lễ là mục bế mạc cho ngày Đại Hội Giới Trẻ th́ nên cho mục lần hạt Mân Côi làm mục khai mạc, v́ Thiên Chúa đă chọn Mẹ để khai mạc công cuộc cứu rỗi của Ngài. C̣n mục Đi Đàng Thánh Giá nên thực hiện vào buổi chiều là thời điểm thích hợp hơn, v́ Chúa Giêsu tử nạn vào buổi chiều. Riêng mục lănh nhận Bí Tích Ḥa Giải, có thể sắp xếp linh động hơn, tùy theo đánh động của ơn Chúa nơi mỗi tâm hồn, bằng cách nên mời một vị linh mục thường trực ngồi ṭa, nhất là vào các giờ hội thảo và chia sẻ. 

            Riêng về phần tinh thần ở đây, bao gồm những việc học hỏi, hội thảo, chia sẻ, thánh ca v.v. có thể xếp xen kẽ nhau, nhưng tất cả đều xoay quanh chủ đề của Ngày Đại Hội Giới Trẻ. Các mục về tinh thần của Đại Hội Giới Trẻ xoay quanh chủ đề của Ngày Giới Trẻ Thế Giới hằng năm có thể được xen kẽ nhau như thế này.                

            Trước hết là mục học hỏi chủ đề được quảng diển bằng ba bài giảng của các vị linh mục, nữ tu hay giáo dân chuyên môn. Tiếp theo mỗi bài giảng là một bài thánh ca, có thể tŕnh bày bằng một giọng đơn ca hay hát hợp ca hoặc đồng ca.

            Sau đó là mục hội thảo nhóm để cùng nhau mổ xẻ phần chủ đề vừa được diển giảng. Mục hội thảo nhóm này có thể chia theo đoàn thể hay tuổi tác. Cuối phần hội thảo theo nhóm bao giờ cũng phải có phần đúc kết chung để các nhóm có dịp tŕnh bày phần mổ xẻ của ḿnh, và cũng để cho ban tổ chức hay vị diễn giảng có dịp bổ túc những thiếu sót của các nhóm hoặc để giải đáp những vấn nạn do các nhóm nêu lên. Kết thúc mục hội thảo là hát thánh ca cộng đồng.

            Sau hết là mục chia sẻ. Mục chia sẻ này được chia làm ba loại: chia sẻ tuổi trẻ, chia sẻ ơn gọi và chia sẻ sinh hoạt đoàn thể. Cứ sau mỗi một lần hội thảo và trước khi sang mục học hỏi mới, nên xen kẽ bằng một mục chia sẻ. Mỗi một lần chia sẻ có thể giới hạn trong ṿng 60 phút, 20 phút đầu để chia sẻ về tuổi trẻ, 20 phút giữa để chia sẻ về ơn gọi và 20 phút cuối để chia sẻ sinh hoạt đoàn thể. Hay buổi sáng chia sẻ về tuổi trẻ, buổi chiều chia sẻ về ơn gọi và buổi tối chia sẻ về sinh hoạt đoàn thể. Về vấn đề chia sẻ liên quan đến tuổi trẻ, nên chọn mời trước buổi chia sẻ, hay kêu gọi tự nguyện chia sẻ ngay trong buổi chia sẻ, một số bạn trẻ tiêu biểu lên phát biểu kinh nghiệm của ḿnh đối với việc sống đạo theo chủ đề vừa được diễn giảng. Về vấn đề chia sẻ liên quan đến ơn gọi, có thể chia ra làm hai: chia sẻ ơn gọi tận hiến, do một linh mục hay nữ tu trẻ chia sẻ. và chia sẻ ơn gọi gia đ́nh, cả về phương diện hôn nhân cũng như giáo dục, do một cặp vợ chồng trẻ chia sẻ. Về vấn đề chia sẻ liên quan đến sinh hoạt đoàn thể th́ tùy cơ mà ứng biến, sao cho các đoàn thể đều có dịp để chia sẻ đồng đều.

           

            Chủ đề: Chủ đề của Ngày Đại Hội Giới Trẻ chính là đề tài mà Đức Thánh Cha chọn lựa, khai triển và công bố từ năm trước, thường vào Lễ Đức Mẹ Mông Triệu 15/8, nếu Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm sau là năm lẻ, hay vào Lễ Chúa Kitô Vua kết Năm Phụng Vụ ở cuối tháng 11, nếu Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm sau là năm chẵn, được tổ chức tại giáo phận địa phương.

            Căn cứ vào sứ điệp của Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II ngày 26-11-1995, (xin xem chương 9 và 10 cuốn "Giới Trẻ Vượt Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng"), bốn chủ đề cho giới trẻ cho đến hết năm 2000 đă được phác họa. Căn cứ vào bốn chủ đề này, chúng ta có thể khai triển từng chủ đề cho mỗi năm làm đề tài diễn giảng cho chương tŕnh, như vừa phác họa, của ngày Đại Hội Giới Trẻ như sau:

 

            Chủ đề năm 1997: "Lạy Thày, Thày hiện đang ở đâu? - Hăy đến mà xem" (Jn.1:38-39). Căn cứ vào sứ điệp của ĐTC ngày 15-8-1996 cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 12 tại Pháp, chủ đề năm nay có thể được tạm chia ra làm 3 phần đại quan như sau:

            - Tại sao con người đi t́m Chúa?

            - Chúa vẫn hiện diện ở những nơi nào?

            - Làm sao con người có thể nhận ra Chúa?

            Chủ đề năm 1998: "Chúa Thánh Thần sẽ dạy các con hết mọi sự" (Jn.14:26).

            - Chúa Thánh Thần liên hệ như thế nào đối với Chúa Kitô trong mầu nhiệm cứu chuộc?

            - Chúa Thánh Thần dạy Kitô hữu hết mọi sự về Chúa Kitô như thế nàô?

            - Làm sao Kitô hữu chúng ta có thể biết ḿnh được Chúa Thánh Thần dạy dỗ?

 

            Chủ đề năm 1999: "Chúa Cha yêu thương các con" (Jn.16:27).

            - Chúa Cha liên hệ như thế nào đối với Chúa Kitô trong mầu nhiệm cứu chuộc?

            - Chúa Cha đă tỏ t́nh yêu thương Giáo Hội nơi Chúa Kitô như thế nào?

            - Làm sao Kitô hữu chúng ta có thể cảm nhận và đền đáp t́nh yêu tuyệt hảo của Thiên Chúa?

 

            Chủ đề năm 2000: "Lời đă hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta" (Jn.1:14).

            - "Lời đă hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta" là ai?

            - "Lời đă hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta" để làm ǵ?

            - Làm sao loài người chúng ta ngày nay có thể linh cảm được thực sự "Lời đă hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta"?

 

            Giảng Viên: Nói đến chủ đề phải nói đến các giảng viên. Cũng có thể gọi những vị giảng viên cho Đại Hội Giới Trẻ này là thành phần hướng dẫn tinh thần giới trẻ hay chỉ đường cho giới trẻ trong cuộc hành tŕnh từng năm của giới trẻ. V́ tính cách hướng dẫn tinh thần cho giới trẻ, nên vai tṛ của các vị linh mục là thích hợp nhất.

            Nếu mời được hai vị linh mục trực tiếp ở với giới trẻ trong cả ngày Đại Hội Giới Trẻ th́ tốt nhất, v́ một vị sẽ lo ṿng ngoài là giảng dậy, như một vị thả lưới, và một vị lo ṿng trong là giải tội, như một vị kéo lưới. Nếu có được ba vị linh mục th́ vị nào thả lưới th́ đồng thời cũng là vị kéo lưới.

            Nếu không có đủ hai hay ba vị linh mục, th́ một vị cũng được. Mỗi ngày Đại Hội Giới Trẻ nên có ít nhất một vị linh mục, vị này sẽ lo phần diễn giảng, đúc kết hội thảo, giải tội và cử hành Thánh Lễ. Thực hiện phần diễn giảng là vị linh mục làm việc gieo rắc, giữ phần đúc kết hội thảo là ngài làm việc vun xới, giải tội là ngài làm việc gặt hái, và cử hành Thánh Lễ là ngài dâng hoa trái của ngày Đại Hội Giới Trẻ lên cảm tạ Thiên Chúa. Một vị kiêm ba đề tài có một điểm lợi là chủ đề của ngày Đại Hội Giới Trẻ sẽ thống nhất và mạch lạc hơn.

            Tuy nhiên, nếu hoàn cảnh không cho phép, nhất là để có thêm nhiều mầu sắc hơn, căn cứ vào nội dung của ba đề tài được phân chia cho từng chủ đề giới trẻ vào các năm trên đây mà mời các vị diễn giảng. Chẳng hạn, đề tài thứ nhất nặng về tín lư thần học, nên mời một vị linh mục; đề tài thứ hai thiên về cảm nghiệm đức tin, nên mời một nữ tu; và đề tài thứ ba có vẻ áp dụng thực hành, có thể mời một giáo dân. Ba thành phần khác nhau diển giảng về ba đề tài như thế có thể sẽ mang lại nhiều hào hứng và mới mẻ hơn cho giới trẻ. Tuy nhiên, hoàn cảnh cho phép đến đâu th́ làm đến đó thôi.

 

            Chương Tŕnh: Dựa vào những chi tiết về những tiết mục cần thiết trên đây, chương tŕnh của một Đại Hội Giới Trẻ có thể được phác họa như sau:

 

            7:00  sáng        Nghi thức khai mạc.

            7:30                 Lần hạt nguyện cầu.

            8:00                 Học hỏi chủ đề (phần nhất)

            8:45                 Thánh ca chủ đề (tŕnh bày)

            9:00                 Hội thảo chủ đề (theo nhóm)

            9:30                 Đúc kết hội thảo nhóm.

            9:55                 Thánh ca cộng đồng

            10:00               Chia sẻ sáng (có thể xưng tội)

            11:00               Bữa trưa

            11:45               Học hỏi chủ đề (phần hai)

            12:30 chiều      Thánh ca chủ đề (tŕnh bày)

            1ø2:45               Hội thảo chủ đề (theo nhóm)

            1:15                 Đúc kết hội thảo nhóm.

            1:40                 Thánh ca cộng đồng

            1:45                 Chia sẻ chiều (có thể xưng tội)

            2:45                 Đi Đàng Thánh Giá

            3:45                 Giải lao                  

            4:00                 Học hỏi chủ đề (phần ba)       

            5:15                 Thánh ca chủ đề (tŕnh bày)

            5:30                 Hội thảo chủ đề (theo nhóm)

            6:00                 Đúc kết hội thảo nhóm

            6:55                 Thánh ca cộng đồng

            7:00 tối            Bữa tối

            7:45                 Chia sẻ tối (có thể xưng tội)

            8:45                 Thánh lễ tạ ơn.

            9:45                 Nghi thức bế mạc.

            10:00đêm        Chia tay, hẹn tái ngộ.

 

            (Tổ chức Đại Hội Giới Trẻ vào Ngày Chúa Nhật Lễ Lá c̣n có một lợi điểm nữa là giới trẻ được nghỉ học trong Tuần Thánh. Do đó, có bế mạc vào 10 giờ đêm cũng không sợ bị ảnh hưởng đến sinh hoạt học hành của ngày hôm sau).