TÔNG ĐỒ GIỚI TRẺ

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

-7-

Thánh Giá Giới Trẻ

           

            Nhan đề "Thánh Giá Giới Trẻ" ở đây không phải là chủ đề nói về những thử thách hay trái ư mà giới trẻ phải đương đầu hay chịu đựng trong thế giới đầy cám dỗ và lầm lạc ngày nay. "Thánh Giá Giới Trẻ" ở đây chính là Con Đường Tử Nạn của Chúa Kitô mà giới trẻ cần phải "làm để nhớ đến Thày" (Lk.22:19; 1Cor.11:23), nhờ đó, họ có thể "vác thập giá mà theo chân Thày" (Mt.16:24).

            Thật vậy, trong thời đế quốc Rôma, thập giá là biểu hiệu cho tội lỗi và là một bản án tử vong. Thế nhưng, kể từ lúc Đức Giêsu Kitô, "Lời là Thiên Chúa... đă hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta" (Jn.1:1,14), Người đă giơ hai tay ra đón nhận lấy nó và đă g̣ lưng vác thập giá lên Sọ Trường để chịu đóng đanh vào đó, th́ thập giá đă trở thành Thánh Giá, một biểu hiệu cho ân phúc và là một mạch nguồn sự sống.

            Nếu Thiên Chúa vô cùng toàn năng và khôn ngoan mà Ngài không dùng đường lối nào khác để cứu chuộc nhân loại ngoài thập giá vô cùng khổ nhục, th́ qủa thật, đúng như lời Chúa Kitô phán: "Ai không vác thập giá ḿnh mà theo Thày không đáng làm môn đệ của Thày" (Lk.14:27).

            Nếu Thiên Chúa không yêu ai hơn Con Một của Ngài, mà Ngài c̣n "không dung tha cho Con riêng của Ngài" (Rm.8:32), th́ qủa thật, như thánh Phaolô, chúng ta phải v́ Chúa mà ham muốn Thánh Giá và hăm hở ôm lấy Thánh Giá: "Tôi không c̣n hănh diện ǵ hơn thập giá của Chúa Giêsu Kitô" (Gal.6:14).                              

            Do đó, ở đây giới trẻ không "viếng" Đường Thánh Giá, một tác động có ư nghiă tưởng niệm lại một biến cố đă qua, một việc mà Đấùng Cứu Thế của chúng ta đă làm cho chung nhân loại và cho riêng thành phần Kitô hữu. Thế nhưng, v́ Chúa Kitô đă dứt khoát kêu gọi chúng ta: "Hăy vác thập giá ḿnh mà theo chân Thày" (Mt.16:24), và cũng v́ chúng ta nhờ Bí Tích Rửa Tội đă trở thành môn đệ của Người, nên Kitô hữu nói chung và giới trẻ nói riêng c̣n phải cùng với Người tiếp tục "Đi" Đường Thánh Giá nữa.

            Thật vậy, Đi Đường Thánh Giá có thể nói lên một cử chỉ chủ động hơn, trong việc đáp ứng và loan truyền t́nh yêu nhưng không vô cùng của Thiên Chúa, một t́nh yêu được biểu lộ và thể hiện một cách tuyệt hảo và trọn vẹn nhất nơi thập giá Chúa Kitô.

            Trong bài chia sẻ vào buổi Truyền Tin ngày Chúa Nhật Lễ Lá 31-3-1996, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đă cảm nhận và kêu gọi giới trẻ như sau: "Thánh Giá nói cho chúng ta về t́nh thương của Thiên Chúa... Hỡi các bạn trẻ, bạn có đọc thấy hay chăng nơi Thánh Giá mức độ của t́nh yêu Thiên Chúa: một mức độ không có mức độ" (L'Osservatore Romano, ấn bản Anh Ngữ, số 14, ngày 3/4/1996).

            Cũng vào ngày Chúa Nhật Lễ Lá 31-3-1996 này, ngày Giới Trẻ trao Thánh Giá cho nhau, (giữa giới trẻ Phi-Luật-Tân đă tổ chức Ngày Giới Trẻ lần thứ 10, 1/1995, và giới trẻ Pháp sẽ tổ chức Ngày Giới Trẻ lần thứ 12, 8/1997) để mang về quê hương của ḿnh mà sửa soạn Ngày Giới Trẻ Thế Giới, trong bài giảng cho Thánh Lễ với Giới Trẻ Rôma ở Quảng Trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đă nói lên ư nghĩa của việc Giới Trẻ trao nhận Thánh Giá như sau:

            "Ôm nhận lấy Thánh Giá trong ngày này, chuyền tay  nhau  Thánh Giá, là một cử chỉ rất hào hùng. Nó như thể nói lên rằng: Lạy Chúa, chúng con không muốn chỉ ở với Chúa vào lúc vang lên những lời tung hô 'Vạn Tuế', mà c̣n muốn, với ơn Chúa giúp, như Mẹ Maria, Mẹ của Chúa cũng là Mẹ của chúng con, và như Tông Đồ Gioan, theo Chúa trên con đường Thánh Giá. Ôi Chúa, đúng thế, v́ 'Chúa có những lời của sự sống đời đời' (Jn.6:68), và chúng con tin rằng, Thánh Giá của Chúa đích thực là lời sự sống, sự sống đời đờí!" (L'Osservatore Romano, ấn bản Anh Ngữ, số 14, ngày 3-4-1996)

            Chính v́ "Thánh Giá là mức độ sung măn tràn đầy của t́nh yêu Thiên Chúa đổ xuống trên thế gian, và là dấu hiệu vĩ đại cho sự hiện diện cứu rỗi của Chúa Kitô, đặc biệt là giữa những khó khăn và thử thách" (ĐTC Gioan-Phaolô II: Tông Huấn "Vita Consecrata", đoạn 24, ban hành 25-3-1996; L'Osservatore Romano, ấn bản Anh Ngữ, số 14, ngày 3-4-1996), mà Đức Thánh Cha đă kêu gọi giới trẻ như sau: "Các bạn thân mến, các bạn biết rơ là Chúa không đánh lừa chúng ta bằng một ảo ảnh về hạnh phúc, song Người nói: 'Nếu ai muốn theo Ta, hăy... vác thập giá ḿnh mà theo Ta" (Mk.8:34). Ngôn từ này khiếp đảm song chân thực, nó chất chứa một sự thật căn bản cho đời sống: đó là chỉ có t́nh yêu mới làm cho con người măn nguyện, thế nhưng không thể nào yêu thương mà lại không có hy sinh" (ĐTC Gioan-Phaolô II, bài giảng Chúa Nhật Lễ Lá, 31-3-1996, ở Rôma cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 11; trích dịch từ L'Osservatore Romano, ấn bản Anh ngữ, số 14, 3/4/1996).

 

            Nếu Ngày Giới Trẻ Thế Giới được bắt đầu bằng nghi thức trao Thánh Giá cho nhau tại Rôma, th́ để khai mạc Trại Niềm Tin XII (16-18/8/1996), có lẽ là trại đầu tiên của giới trẻ trên thế giới, đă bắt đầu bằng mục "Đi Đường Thánh Giá". Thật sự mới nghe thấy điều này, một vị linh mục Việt Nam trong Tổng Giáo Phận Los Angeles, sau cuộc trại, đă nói với tôi, cũng như với người trưởng Ban Thanh Niên cũng là trưởng ban tổ chức kiêm trại trưởng, là: đáng lẽ giới trẻ cần phải vui chơi trước rồi mới làm việc đạo đức sau, đằng này các anh lại làm một việc ngược đời... Trong khi đó, chính những con người trẻ của thành phần tổ chức, qua một phiên họp mà tôi được mời tham dự, lại cảm thấy và phát biểu rằng: cần phải có một cái ǵ đi sâu vào tâm linh giới trẻ, v́ chơi rồi cũng chán...

            Họ đă nhờ tôi đứng ra lo việc này. Thật ra, đầu tiên tôi nhận việc hướng dẫn hội thảo. Sau đó, theo ư của người trưỏng Ban Thanh Niên cũng là người làm việc rất gần gũi với tôi trong Phong Trào Thiếu Nhi Fatima, tôi đă hy sinh đảm nhận mục Viếng Đàng Thánh Giá khai mạc trại này. Nếu mục Đi Đàng Thánh Giá khai mạc trại lần đầu tiên này mà làm cho giới trẻ chán nản th́ rất uổng, lần sau sẽ không c̣n dám làm nữa, trong khi đó, mục Thánh Giá này lại là một mục rất thích hợp với chiều hướng và tổ chức chung của Giáo Hội cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Do đó, tôi đă cầu nguyện và cố gắng nghĩ ra cách làm sao cho giới trẻ chẳng những không ngán Viếng Đàng Thánh Giá mà c̣n thích Đi Đàng Thánh Giá nữa.

            Kết qủa thật không ngờ. Trước hết, trong phiên họp đúc kết việc tổ chức Trại Niềm Tin XI này, sau khi nghe tôi tŕnh bày về nội dung cũng như h́nh thức "Đi Đàng Thánh Giá", chứ không phải "Viếng Đàng Thánh Giá", mọi người đều hào hứng nhào vô ủng hộ và góp thêm ư kiến. Nhất là cha linh hướng của Ban Thanh Niên, theo tuổi đời cũng thuộc thành phần giới trẻ, ngài đă nói: "Anh có cần tôi giúp ǵ trong mục này không?" Thế rồi, ngay sau cuộc "Đi Đàng Thánh Giá" lần đầu tiên này tại Trại Niềm Tin XI ở Bandilo Camp, vùng đồi núi chập chùng bát ngát trong Los Angeles County, cha linh hướng Ban Thanh Niên đă nói với tôi: "Năm tới ḿnh làm nữa". Cuối cùng, trong buổi rút kinh nghiệm kết trại, phản ứng của trại sinh về mục "Đi Đàng Thánh Giá" khai mạc trại này cũng đă làm cho ban tổ chức quyết định là năm tới làm nữa.

            Sau đây là nguyên bản văn tôi đă soạn thảo cho giới trẻ "Đi Đàng Thánh Giá" để khai mạc Trại Niềm Tin XI vào tối thứ sáu 16/8/1996, với con số trại sinh trên 200 em tham dự.

 

 

TỔNG QUAN

 

I- Khai Mạc

II- Cử Hành tại mỗi Đoạn Đường Thánh Giá:

1) công bố,

2) diễn xuất,

3) chiêm ngắm,

4) ca than,

5) nguyện cầu

III- Kết Thúc

 

 

KHAI MẠC

(Sau nghi thức làm phép cây Thánh Giá,

nếu có linh mục chủ sự)

 

            Qúi bạn trẻ thân mến, thập giá là ǵ, nếu không phải, về h́nh thức cấu tạo, là hai thanh gỗ bắt chéo nhau, và về phương diện ư nghĩa siêu nhiên, thập giá chính là giao điểm gặp gỡ giữa Thiên Chúa toàn hảo và toàn năng với loài người tội lỗi và bất lực chúng ta.

            Tại sao thế? Bởi v́, ư muốn của Thiên Chúa, như thanh gỗ dọc nơi cây thập giá, nếu không giao tiếp với ư muốn của chúng ta, như thanh gỗ ngang của cây thập giá, th́ chúng ta, dù có "đi t́m Chúa" cũng sẽ không bao giờ "gặp được Đức Kitô" (Jn.1:41), trái lại, c̣n gặp nguy hiểm và nguy tử nữa là đàng khác.

            Không phải hay sao, v́ hai nguyên tổ loài người muốn lên bằng Thiên Chúa, khi các ngài tựï ư hái trái cấm mà ăn, tức các ngài, qua hành động, muốn ư của ḿnh song song với ư muốn của Thiên Chúa, chứ không muốn ư của ḿnh giao tiếp với ư muốn của Thiên Chúa, mà các ngài làm cho cả loài người ch́m đắm xuống vực sâu tội lỗi và sự chết, càng lạc xa Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa của ḿnh, nếu chính Thiên Chúa không tự hạ đến t́m gặp con người.

            Phải, qúi bạn ạ, "Thiên Chúa là t́nh yêu" (1Jn.4:8,16) biết rằng loài người chúng ta không thể nào tự ḿnh t́m thấy Ngài và gặp được Ngài, do đó, Ngài đă tự động đến t́m chúng ta để gặp gỡ chúng ta. Thế nhưng, dù Thiên Chúa, qua Lời nhập thể là Đức Kitô, đă đến t́m kiếm chúng ta rồi, chúng ta vẫn không thể nào gặp được Ngài, nếu chúng ta t́m kiếm Đấng đă sinh ra trong hang lừa máng cỏ nơi ham chuộng giầu sang phú qúi, hay nếu chúng ta t́m kiếm Đấng sinh ra bởi "một trinh nữ" (Is.7:14; Mt.1:20,23) nơi đam mê nhục dục, hoặc nếu chúng ta t́m kiếm Đấng giang tay chịu chết trần truồng trên cây thập giá nơi ư muốn đầy tham vọng của chúng ta.

            Đúng thế, các bạn trẻ ơi, những kinh nghiệm đầu đời của con người nơi qúi bạn đă chẳng hé mở cho qúi bạn cảm thấy, một phần nào những ǵ mà tuổi trẻ của qúi bạn tự nhiên vốn ham thích và say mê t́m kiếm, chỉ toàn là phù hoa giả tạo, làm cho con người qúi bạn chóng chán, ê chề hay sao... cho đến khi qúi bạn dứt khoát với chính ḿnh: "Tôi đi t́m Chúa".

            Thế nhưng, qúi bạn chỉ có thể tuyên bố: "Tôi đă gặp Ngài", một Thiên Chúa nhập thể và ở cùng chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô, một Thiên Chúa đă bị thế gian ghét bỏ, lên án và giết chết trên thập giá, khi qúi bạn dấn thân bước vào con đường hẹp, con đường thập giá, con đường mà Ngài đă kêu gọi những ai muốn theo Ngài: "Ai muốn theo Ta phải bỏ ḿnh đi, vác thập giá ḿnh mà theo Ta" (Mt.16:2; Mk.8:34).

            Thập giá, theo bản chất của nó, tất nhiên sẽ phát sinh đau khổ nơi con người. Thế nhưng, là bóng Thánh Giá, đau khổ cũng chính là dấu chỉ đường cho chúng ta đến gặp được Chúa mà không sợ bị lầm lạc. Chính Thiên Chúa đă tỏ ḿnh Ngài ra rơ ràng nhất ở nơi thập giá, nhờ đó, con người cũng d6ẽ dàng nhận ra Ngài nhất nơi thập giá, như chính Chúa Kitô đă khẳng định và qủa quyết: "Khi nào các ngươi treo Con Người lên, các ngươi sẽ biết TA LÀ" (Jn.8:28). Do đó, không phải hay sao qúi bạn trẻ, Thánh Giá chính là Dung Nhan vô cùng Nhân Hậu Thiên Chúa tỏ ra cho loài người tội lỗi khốn nạn chúng ta, và là "Cánh Tay Thiên Chúa tỏ ra" (Is.53:1) để lôi kéo con người bất toàn và bất lực của chúng ta về với Ngài đấy qúi bạn. Thế th́ tại sao chúng ta không đứng lên để cùng nhau Đi Đường Thánh Giá đến với Ngài...

 

            (Sau Lời Khai Mạc trên đây, mọi người vẫn đứng tại chỗ để cử hành Đường Thánh Giá chặng thứ nhất)

 

 

Hướng Dẫn Viên (HDV) Nữ:

Đoạn Đường Thánh Giá Thứ Nhất:

Chúa Giêsu bị Philatô kết án tử giá.

 

Diễn Xuất: (Cộng đoàn đứng thành đám đông, cùng hướng về phía trước)

            Philatô (vừa chỉ vào Chúa Giêsu vừa nh́n xuống đám đông dân Do Thái mà giới thiệu): "Này là Ngài"

            Dân chúng: "Đóng đanh hắn vào thập giá! Đóng đanh hắn vào thập giá! Đóùng đanh hắn vào thập giá!"

            Philatô: "Há ta lại đi đóng đanh vua của các người hay sao?"

            Dân chúng: "Chúng tôi không có vua nào khác ngoài Cêsar"

            Philatô: "Thế th́ các người cứ việc đem ngài đi mà đóng đanh vào thập giá".

Hướng Dẫn Viên (HDV) Nam: Ôi Chúa Giêsu là con chiên vô tội. Chúa ơi, để đền bù lại những bất công do tội lỗi loài người chúng con gây ra, cũng như để làm gương cho Kitô hữu chúng con, một khi đă theo Chúa, không sợ bị thế gian ghét bỏ, bắt bớ và ngược đăi, mà Chúa đă sẵn sàng uống chén đắng Chúa Cha trao cho, khi Chúa âm thầm cúi đầu lănh nhận bản án tử giá oan nghiệt của ḿnh.

 

Chung Giới Nữ (Cúi đầu hát điệp khúc bài "Lời Kinh Nguyện Trầm" của Đỗ Vy Hạ): "Con xin cúi đầu khóc than muôn tội sầu, để rồi từ đây con đoan hứa măi măi tin yêu. Con xin cúi đầu ướt hoen mi lệ trào, nguyện cuộc t́nh con như hoa nắng vẫn thắm tươi mầu"

 

Chung Giới Nam: (Giơ hai tay lên hát điệp khúc bài "Bờ Đá Xanh Tạ Tội" của Đỗ Vy Hạ):ï "Con giơ cao tay xin tạ lỗi những ngày đă qua, theo chân loài người lên án Cha hiền ḥa. Con giơ cao tay xin lần nữa những lời thứ tha, cho ân t́nh đầy ngọt môi say trầm ca".

 

Tất Cả (qùi gối xuống và xoè hai bàn tay trước ngực hướng về phía Chúa Giêsu mà nguyện cầu): Lạy Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, xin cho giới trẻ chúng con biết bỏ ḿnh đi, vác thập giá ḿnh mà theo Chúa.

 

HDV Nữ:

Đoạn Đường Thánh Giá Thứ Hai:

Chúa Giêsu vác thập giá đi chịu đóng đanh.

Diễn Xuất:

            Người lính Rôma cầm giáo: dẫn Chúa Giêsu đến phía dân chúng.

            Người lính cầm búa: kéo thập giá đi trước dẫn đường.

            Dân chúng: tránh đường và vây thành ṿng tṛn.

            Người lính cầm búa: đặt thập giá lên vai Chúa Giêsu.

            Người lính cầm giáo cúi đầu trước Chúa Giêsu: "Tâu vua Do Thái, chúng tôi xin hộ tống ngài cho đến khi ngài đăng quang trên ngai ṭa thập giá của ngài nhé".

 

HDV Nam: Ôi Chúa Giêsu là con chiên vô tội bị dẫn đi làm thịt. Chúa ơi, để đền bù lại những phản loạn và bất phục tùng do tội lỗi loài người chúng con gây ra, và để làm gương cho Kitô hữu chúng con, một khi đă theo Chúa, biết chấp nhận mọi sự theo ư Thiên Chúa, dù có trái với ư nghĩ tốt lành hay ư thích tự nhiên vô tội của ḿnh, mà Chúa đă sẵn sàng uống chén đắng Chúa Cha trao cho, khi Chúa âm thầm kề vai vác lấy cây thập giá nặng, đè xuống trên tấm thân tội nghiệp của Chúa, đă bị nát tan theo những lằn roi trận đ̣n.

 

Chung Giới Nữ: (Cúi đầu hát điệp khúc bài "Lời Kinh Nguyện Trầm" của Đỗ Vy Hạ): "Con xin cúi đầu khóc than muôn tội sầu, để rồi từ đây con đoan hứa măi măi tin yêu. Con xin cúi đầu ướt hoen mi lệ trào, nguyện cuộc t́nh con như hoa nắng vẫn thắm tươi mầu"

Chung Giới Nam: (Giơ hai tay lên hát điệp khúc bài "Bờ Đá Xanh Tạ Tội" của Đỗ Vy Hạ):ï "Con giơ cao tay xin tạ lỗi những ngày đă qua, theo chân loài người lên án Cha hiền ḥa. Con giơ cao tay xin lần nữa những lời thứ tha, cho ân t́nh đầy ngọt môi say trầm ca".

 

Tất Cảơ (qùi gối xuống và x̣e hai bàn tay ra hướng về phía Chúa Giêsu mà nguyện cầu): Lạy Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, xin cho giới trẻ chúng con biết bỏ ḿnh đi, vác thập giá ḿnh mà theo Chúa.

            (Từ chặng này trở đi, mỗi lần nguyện xong, tất cả đứng lên theo Chúa "Đi Đàng Thánh Giá" tới chặng kế tiếp)

 

 

HDV Nữ:

Đoạn Đường Thánh Giá Thứ Ba:

Chúa Giêsu ngă xuống đất lần thứ nhất.

 

Diễn Xuất:

            Chúa Giêsu: Đi mấy bước rồi qụi xuống theo thế qùi trên một gối, tay vẫn giữ thập giá cho khỏi đổ lên người hay rơi xuống đất.

            Người lính cầm búa: "Vua chúa ǵ mà yếu đuối như vậy. Quyền năng của ngươi đâu hết rồi"

            Người lính cầm giáo lắc đầu: "Yếu hơn cả con ḅ kéo cầy, thua cả con ngựa kéo xe".

 

HDV Nam:  Ôi Chúa Giêsu là Thiên Chúa toàn năng nhập thể, Đấng đă từng làm phép lạ cho kẻ què bước đi. Thế mà, trong bản tính đă bị hư hoại của loài người chúng con, Chúa vẫn không chịu nổi sức nặng của cây thập giá khổ đau, nên đă ngă nhoài xuống đất lần thứ nhất. Chúa ơi, để đền bù lại những yếu đuối của tội lỗi loài người chúng con, và để làm gương cho Kitô hữu chúng con, một khi đă theo Chúa, biết khôn ngoan và cương quyết tránh xa tất cả mọi dịp tội có thể làm chúng con sa ngă, mà Chúa đă chỗi dậy, lê tấm thân tàn tạ của ḿnh, nặng nề tiến bước.

 

HDV Nữ (Hát phiên khúc 1 bài "Xin Người Thương Con" của Thành Tâm): "Từ vực sâu tối tăm con kêu cầu Người thương trông đến. Chúa ơi, lắng nghe lời con, con t́m nhan Chúa thiết tha nài van. V́ đời con lắm phen đă không tṛn lời cam kết xưa. Chúa ơi, chớ ghi trong ḷng phút giây lỗi lầm con phụ ḷng Người thương"

 

Tất cả (Hát tiếp điệp khúc cùng bài): "Nhưng con tin nơi Chúa, Chúa thương con nhiều t́nh không biên giới. Con trông mong nơi Chúa sẽ quên tháng ngày tuổi xuân trót dại. Đây con tim rướm máu tấm thân gầy héo t́nh con hững hờ. Con xin dâng lên Chúa khúc ân t́nh này Người thương con đi".

 

Tất Cả  (qùi gối xuống và x̣e hai bàn tay ra hướng về phía Chúa Giêsu mà nguyện cầu): Lạy Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, xin cho giới trẻ chúng con biết bỏ ḿnh đi, vác thập giá ḿnh mà theo Chúa.

 

HDV Nữ:

Đoạn Đường Thánh Giá Thứ Bốn:

Chúa Giêsu gặp Mẹ Maria trên đường khổ giá.

 

Diễn Xuất:

            Chúa Giêsu: ngoảnh mặt về phía bên phải của ḿnh.

            Đức Mẹ (đứng sẵn ở bên đường): giơ 2 tay về phía Chúa Giêsu, Con ḿnh.

            Người lính cầm giáo: "Không có ai cứu được ngươi đâu mà cầu cứu"

            Người lính cầm búa: "Ngươi có cứu được người khác đi nữa, ngươi cũng không thể nào thoát thân được đâu"

 

HDV Nam: Ôi Chúa Giêsu, để có thể phá hủy mọi công cuộc của ma qủi đă gây ra trên thế gian, đồng thời cũng để tỏ t́nh thương vô cùng thiện hảo và toàn năng của Chúa ra, Chúa đă tự hủy ra hư không, mặc lấy thân phận tôi đ̣i trong bản tính loài người chúng con, bằng cách đă hóa thành nhục thể trong cung ḷng trinh nguyên của Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đấng như bị lưỡi gươm thâu qua ḷng khi thấy Chúa bị đọa đầy như một đại phạm nhân của loài người.

 

Tất cảơ (hát điệp khúc 2 bài "Mẹ Đứng Đó" của Kim Long): "Mẹ đứng đó tâm hồn tê tái sầu, đồng công cùng Con dấu yêu. V́ thương nhân loại bao khốn cùng, xin dẫn đưa bao linh hồn lạc hướng về bên Mẹ, Mẹ ơi".

HDV Nữ: (hát tiếp phiên khúc 1 cùng bài):ï "Hỡi ai qua đường, dừng bước đây mà chiêm ngắm, Chúa chí tôn cam chịu bao nỗi khổ đau. V́ thương toàn nhân loại muôn chốn muôn đời, ngày đêm khóc than, mong chờ vinh phúc quê trời".

 

Tất cảơ (hát lại điệp khúc 2 cùng bài): "Mẹ đứng đó khi trời đă xế chiều, đồng công cùng Con dấu yêu. V́ thương nhân loại bao khốn cùng, xin dẫn bao linh hồn lạc hướng về bên Mẹ, Mẹ ơi".

 

Tất Cảơ  (qùi gối xuống và x̣e hai bàn tay ra hướng về phía Chúa Giêsu mà nguyện cầu): Lạy Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, xin cho giới trẻ chúng con biết bỏ ḿnh đi, vác thập giá ḿnh mà theo Chúa.