TÔNG ĐỒ GIỚI TRẺ

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

 

 

 

-8-

Tṛ Chơi Giới Trẻ 

 

            Chủ trương của Phong Trào Thiếu Nhi Fatima là theo sát gương của 3 Thiếu Nhi Fatima tiên khởi trong việc chú trọng đến sinh hoạt đạo đức hơn là sinh hoạt tự nhiên lành mạnh, như vui chơi và ca hát (xin xem lại chương 4, "Thần Tượng Giới Trẻ"). Bởi thế, nếu cần sinh hoạt tự nhiên, Thiếu Nhi Fatima cũng vui chơi và ca hát trong tinh thần đạo đức hay lấy tinh thần đạo đức mà sinh hoạt, để nhờ đó chẳng những bản thân của Thiếu Nhi Fatima vừa được thăng hóa (về kiến thức đạo đức) vừa được thánh hóa (về tinh thần đạo đức), mà chính việc sinh hoạt tự nhiên cũng được siêu nhiên hóa, được Phúc Âm Hóa nữa.            

            Hai phương cách có thể đạt được mục đích thánh hóa bản thân và Phúc Âm hóa sinh hoạt tự nhiên này là: sinh hoạt vui chơi bằng chính những chất liệu đạo đức, như bằng Lời Thánh Kinh hay mang ư nghiă Thánh Kinh; hay ghép cho những tṛ chơi lành mạnh sẵn có mà ḿnh muốn sử dụng một ư nghĩa đạo đức hay luân lư thích hợp. Tất cả những tṛ chơi ở đây được soạn theo phương cách thứ nhất, nên cũng được gọi là Tṛ Chơi Thánh Kinh, một thứ tṛ chơi mà tôi soạn cho riêng Phong Trào Thiếu Nhi Fatima, cũng như cho chung giới trẻ muốn sinh hoạt vui chơi trong tinh thần đạo đức tốt lành.  

 

1- Ăn Cây Trái Cấm

 

Tŕnh Thuật Thánh Kinh:

            Theo Sách Sáng Thế Kư (3:1-6), sau khi dựng nên con người th́ Thiên Chúa đă đặt con người trong vườn địa đàng để trông coi vườn. Tuy nhiên, v́ là tạo vật chứ không phải Thiên Chúa, con người phải ở trong một giới hạn. Do đó, con người được Thiên Chúa cho phép ăn mọi trái cây trong vườn, ngoại trừ cây biết lành biết dữ là không được ăn; nếu con người làm trái lại ư Thiên Chúa mà ăn cây Ngài cấm này th́ con người sẽ phải chết. Thế nhưng, v́ bản chất yếu đuối, lại bị rắn qủi cám dỗ nghe có lư, nguyên tổ Evà đă hái ăn cây trái cấm, cả Adong cũng theo vợ ăn cây trái cấm này nữa. Từ đó, tội lỗi và sự chết đă đột nhập thế gian, cho tới khi Chúa Kitô đến để phá tan công cuộc của ma qủi mà cứu chuộc loài người.

 

Thực Hiện Tṛ Chơi:

            1-            Chia ra làm ba nhóm đều nhau. Nhóm thứ nhất là nam, đóng vai ma qủi cám dỗ. Nhóm thứ hai là nữ, đóng vai bà Evà. Nhóm thứ ba là nam, đóng vai ông Adong.

            2-            Nhóm đóng vai ma qủi cám dỗ đứng thành ṿng tṛn, xoay lưng vào nhau, mặt quay ra ngoài, trên tay mỗi người cầm một trái banh nhỏ, đối diện với nhóm nữ đóng vai Evà.

            3-            Nhóm đóng vai Evà cũng đứng thành ṿng tṛn, quay mặt vào trong, đối diện với nhóm đóng vai ma qủi cám dỗ, hai bàn tay x̣e ra cong cong như đang muốn hứng lấy một cái ǵ và giang ra hai bên hông.

            4-            Nhóm đóng vai Adong đứng ở ṿng ngoài cùng, xoay mặt vào ṿng của nhóm đóng vai Evà, và cách ṿng của nhóm Evà bằng nửa khoảng cách giữa ṿng của họ với ṿng của nhóm đóng vai ma qủi, hai bàn tay xoè ra và chụm lại với nhau như để hứng một cái ǵ, ở ngay trước ngực, với hai đầu tay dựa vào ngang hông, để chừa một khoảng trống bằng một gang tay giữa hai bàn tay chụm lại và ngực.

            5-            Khi nghe hiệu lệnh, nhóm đóng vai ma qủi cám dỗ liền tung trái banh cho nhóm đóng vai Evà đang ch́a tay đón chờ. Đối diện người nào th́ thẩy banh cho người ấy. Nếu banh trúng một trong hai tay của người đóng vai Evà th́ có nghiă là Evà đă sa chước cám dỗ ma qủi.

            6-            Evà nào đă sa chước cám dỗ, tức đă bị trúng banh th́ phải dùng chính trái banh ấy quay lại thẩy cho Adong, mời Adong cùng ăn với ḿnh, bằng cách làm sao thẩy banh trúng vào khoảng giữa ngïực và hai tay chụm lại của người đóng vai Adong, đừng để cho trái banh rơi xuống đất. Nếu banh lọt vào tay Adong tức là Adong đă chiều Evà ăn cây trái cấm với Evà.

            7-            Nên tung banh cho nhau từng người một cho dễ theo dơi và kiểm soát. Nếu có nhiều banh và nhiều người kiểm soát th́ chơi tung banh cùng một lúc cũng được.

            8-            Nhóm thắng cuộc là nhóm tung banh trúng nhiều nhất sau một ṿng thẩy banh cho nhau.

            9-             Sau khi công bố kết quả, người điều khiển tṛ chơi hô lên một tiếng rất hùng: "Trái Tim Mẹ", và mọi tham dự viên đồng thanh đáp thật lớn: "Toàn Thắng!"

            (Kết thúc mỗi tṛ chơi đều hô như vậy để nhắc nhở sinh hoạt vui chơi phải hoàn toàn v́ Chúa, chơi trong t́nh bác ái hơn là ăn thua hơn kém, nhờ đó, con người, về mặt tiêu cực, không bị Satan lợi dụng, và về mặt tích cực, làm cho đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria càng sáng tỏ hơn lên nơi con cái của Mẹ, đặc ân mà nhờ Con ḿnh, Mẹ đă toàn thắng Satan ngay từ lúc Mẹ đầu thai).

 

 

2- Lụt Đại Hồng Thủy

 

Tŕnh Thuật Thánh Kinh:

            Theo Sách Sáng Thế Kư (7:1-23), sau khi hai nguyên tổ Adong và Evà v́ ăn cây Thiên Chúa cấm đă bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, th́ loài người bắt đầu sinh sôi nẩy nở. Thế nhưng, v́ hậu qủa của nguyên tội, con người hầu hết chỉ biết hướng hạ hơn là hướng thượng, nhất là trong việc hưởng lạc thú xác thịt. Do đó, để thanh tẩy mặt đất đă bị con người, được Thiên Chúa trao cho sứ mệnh làm chủ, ûphóng uế bẩn thỉu bằng đủ thứ đam mê nhục dục của ḿnh, Ngài đă giáng xuống trên trái đất một trận Đại Hồng Thủy kéo dài 40 ngày 40 đêm. Tuy nhiên, trong cả loài người bấy giờ vẫn c̣n một gia đ́nh công chính tốt lành là gia đ́nh ông Noe. Bởi thế, Thiên Chúa đă bảo ông Noe làm một con tầu để cứu gia đ́nh ông và từng cặp thú vật trên mặt đất cũng như chim trời cho khỏi bị mất giống. Ông đă thực hiện đúng như lời Chúa dậy, nên gia đ́nh 8 người của ông và các chim chóc thú vật ở trong tầu với ông đều thoát khỏi lụt đại hồng thủy.

 

Thực Hiện Tṛ Chơi:

            1-            Chia thành hai nhóm khác lực lượng nhau, một nhóm nhỏ song nhiều            hơn gấp đôi nhóm lớn.

            2-            Nhóm lớn là nhóm đóng vai gia đ́nh ông Noe, 4 nam và 4 nữ đứng xen kẽ nhau, như đang ở trên tầu để tránh lụt đại hồng thủy, bằng cách giang tay nắm lấy nhau, mặt quay ra ngoài.

            3-            Nhóm nhỏ song nhiều gấp đôi nhóm lớn cũng đứng thành ṿng tṛn, hướng vào bên trong, làm như nước lụt bao vây nhóm đóng vai gia đ́nh ông Noe đang ở trong tầu, dưới chân của mỗi người trong nhóm đóng vai nước lụt có 1 qủa banh, tiêu biểu cho sóng nước vỗ vào tầu của gia đ́nh ông Noe. 

            4-            Khi nghe hiệu lệnh, nhóm đóng vai nước lụt sẽ bắt đầu đá banh xà mặt đất một lúc vào nhóm đối phương, làm sao để 5 trái banh lọt được vào bên trong ṿng của nhóm đóng vai gia đ́nh ông Noe th́ thắng.

            5-            C̣n nhóm đóng vai gia đ́nh ông Noe, tất nhiên sẽ không để cho trái banh nào, hay ít là đừng qúa bán, lọt vào trong tầu, kẻo tầu bị ch́m, th́ kể như bị thua. Nhóm này cũng chỉ được quyền dùng chân để đá xà mặt đất các trái banh đi thôi.

            6-            Phần thắng sẽ lọt về nhóm nào đạt được tiêu chuẩn ấn định, như đă được đề cập đến trên đây.

            7-            "Trái Tim Mẹ - Toàn Thắng!"

 

 

3- Xây Tháp Babel

 

Tŕnh Thuật Thánh Kinh:

            Theo Sách Sáng Thế Kư (11:1-9), sau lụt Đại Hồng Thủy, từ gia đ́nh ông Noe sống sót, loài người lại bắt đầu sinh sôi nẩy nở lan tràn khắp mặt đất. Thế nhưng, loài người sống mà vẫn cảm thấy lo sợ bị tiêu diệt như lần Đại Hồng Thủy, tuy đă có lời Thiên Chúa hứa không làm như vậy nữa, mà cầu vồng là một dấu hiệu làm bảo chứng. Không tin Thiên Chúa, loài người lại bắt đầu phạm tội. Nếu trước Đại Hồng Thủy, loài người đă sống theo đam mê nhục dục thế nào, th́ sau Đại Hồng Thủy, loài người lại c̣n sống trong kiêu căng tự phụ nữa. Và tinh thần kiêu căng và thái độ tự phụ của con người được tỏ ra bằng việc họ rủ nhau xây Tháp Babel, với mục đích bề ngoài là để tránh nạn lụt, song công việc của họ nói lên việc họ thách đố Thiên Chúa. Tháp Babel như thế có nghĩa là chấp Thiên Chúa đấy, Ngài có giáng phạt nhân loại chúng tôi đi nữa, chúng tôi cũng không ngán đâu, không chết đâu, v́ Tháp Babel do tay chúng tôi dựng nên đây sẽ cứu chúng tôi khỏi bàn tay của Ngài. Thế nhưng, là tạo vật muôn đời cũng chỉ là một tạo vật, con người dù quyền năng, khôn ngoan và tài giỏi đến đâu đi nữa cũng không thể nào qua mặt được Tạo Hóa tối cao của ḿnh. Do đó, v́ kiêu căng tự phụ, con người làm sao có thể đoàn kết với nhau mà làm công việc lớn được. Trái lại, họ thực sự đă chia rẽ nhau, không chịu nghe nhau. Cuối cùng, v́ việc của con người và bởi con người, dù Thiên Chúa không trực tiếp ra tay phá, tự nhiên nó cũng sẽ bất thành và sụp đổ. Trường hợp Tháp Babel bất thành này cho thấy là chỉ có t́nh yêu mới là ngôn ngữ quốc tế, ngôn ngữ mà đă là người ai cũng nghe thấy và cũng hiểu được, như tiếng lạ trong ngày Chúa Thánh Thần Hiện Xuống vậy (x.Acts 2:4,11).

 

Thực Hiện Tṛ Chơi:

            1-            Chia làm hai phe hay từng hai nhóm một, mỗi phe hay mỗi nhóm trung b́nh khoảng 10 người.

            2-            Nhóm thứ nhất đóng vai xây cất, đứng thành ṿng tṛn, quay mặt vào nhau, hai tay giang thẳng trước mặt, đưa lên đưa xuống cả hai tay một lúc hay luân phiên nhau tay lên tay xuống, biểu hiệu cho việc đang xây cất.

            3-            Nhóm thứ hai đóng vai chuyên vật liệu cho nhóm thứ nhất xây, cũng đứng thành ṿng tṛn, xoay mặt về phía sau lưng của nhóm đóng vai thợ xây, trên tay mỗi người cầm một trái banh nhỏ và nhẹ, sửa soạn chuyền cho nhóm thợ xây bên trong.

            4-            Khi nghe hiệu lệnh, nhóm đóng vai thợ chuyển vật liệu xây cất đứng bên ngoài liền tung trái banh qua đầu nhóm đóng vai thợ xây đang cử động tay xây cất bên trong, và sẵn sàng chụp trái banh nào bị hất tung ra ngoài. Nhóm đứng bên ngoài này có thể chạy khỏi hàng của ḿnh để chụp banh, trong khi nhóm bên trong phải đứng yên một chỗ.

            5-            Nếu nhóm đóng vai thợ xây bên trong không để cho một trái banh nào rớt xuống đất là thắng. Nếu nhóm đóng vai thợ cung cấp vậït liệu bên ngoài cũng chụp được tất cả mọi trái banh bị nhóm bên trong hất ra th́ huề. Và như thế việc xây Tháp Babel kể như thành công! Nhưng theo Thánh kinh, con người đă thất bại trong công tŕnh này của ḿnh. Tṛ chơi này là một bản trắc nghiệm việc hợp tác theo ư riêng của con người sẽ không bao giờ thành công.

            6-            Ngoài ra, so sánh số banh rơi xuống đất của nhóm bên trong và số banh chụp hụt của nhóm bên ngoài xem hơn kém nhau thế nào để phân thắng bại cho hai bên.

            7-            "Trái Tim Mẹ - Toàn Thắng!"

 

 

 4- Vượt Qua Biển Đỏ

 

Tŕnh Thuật Thánh Kinh:

            Theo Sách Xuất Hành (14:1-31) là cuốn sách thứ 2 trong toàn bộ Thánh Kinh nói chung và phần Cựu Ước nói riêng, th́ sau khi sang sống bên nước Ai Cập 430 năm, từ thời tổ phụ Giuse, để tránh nạn đói, dân Do Thái được Thiên Chúa sai ông Moisen đến cứu cho khỏi cảnh bị làm tôi cho dân Ai Cập, để đem họ vào Đất Hứa đúng như giao ước mà Ngài đă hứa với các tổ phụ của họ là Abraham, Isaac và Giacóp. Tuy nhiên, người Ai Cập chỉ để cho dân Do Thái ra đi sau khi họ đă trải qua 10 tai họa Chúa giáng xuống. Dầu vậy, vua Ai Cập là Pharaon cuối cùng vẫn ra lệnh đuổi theo dân Do Thái để nhất định giữ họ lại. Bấy giờ Thiên Chúa đă phải ra tay bảo vệ dân của Ngài bằng một phép lạ cả thể, một đàng để cho dân Do Thái qua Biển Đỏ an toàn, một đàng làm cho quân của người Ai Cập chết hết dưới ḷng biển.

 

Thực Hiện Tṛ Chơi:

            1-            Chia ra làm hai nhóm, một nhóm đóng vai dân Do Thái và một nhóm đóng vai quân Ai Cập. Nhóm dân Do Thái đông hơn song có vẻ yếu hơn, c̣n nhóm quân Ai Cập ít hơn lại có vẻ mạnh hơn.

            2-            Nhóm dân Do Thái nắm tay nhau đứng thành ṿng tṛn vây nhóm quân             Ai Cập ở bên trong, và nhất định không để cho một ai trong đám quân Ai Cập thoát thân. Nếu dân Do Thái để cho bất cứ một ai trong nhóm quân Ai Cập sống sót th́ thua cuộc, v́ theo Thánh Kinh thuật lại, Thiên Chúa đă tiêu diệt cả đoàn quân Ai Cập, không một ai sống sót trở về.

            3-            Nhóm quân Ai cập ở bên trong, như đang ở giữa ḷng Biển Đỏ rượt theo dân Do Thái, bị nước biển ập xuống th́ cố gắng t́m cách thoát thân.

            4-            Khoảng cách giữa dân Do Thái và quân Ai Cập tượng trưng cho Biển Đỏ, và 5 trái banh đá là tượng trưng cho sóng biển.

            5-            Để thoát thân, nhóm quân Ai Cập nắm tay nhau, xoay lưng vào nhau và quay mặt hướng ra phía ṿng vây, bắt đầu đá sát đất các trái bánh ra ngoài ṿng vây của nhóm dân Do Thái. Không được đá banh bổng qua đầu hay lên ngang mặt, bằng không, banh có văng ra ngoài cũng không tính.

            6-            Dân Do Thái phải làm sao để đá sát mặt đất những trái banh đó vào lại bên trong. Bất cứ lúc nào nhóm dân Do Thái để cho một trái banh nào trong 5 trái lọt ra ngoài là dân Do Thái thua.

            7-            "Trái Tim Mẹ - Toàn Thắng!"

 

 

5- Trận Chiến Sa Mạc

 

Tŕnh Thuật Thánh Kinh:

            Theo Sách Xuất Hành (17:8-15), trong cuộc hành tŕnh băng qua sa mạc để vào Đất Hứa, dân Do Thái đă phải đương đầu với nhiều thử thách, như đói khát và bị dân địa phương tấn công. Đúng thế, ngay sau khi thuật lại phép lạ Thiên Chúa dùng gậy Moisen làm nước chảy ra từ tảng đá cho dân chúng đang khát nước kêu than ông Moisen uống, th́ Sách Xuất Hành thuật lại việc quân Amaléch đến tấn công dân Do Thái. Trong trận đánh này, bên Dân Chúa chống trả bằng chiến thuật vừa cầu nguyện vừa chiến đấu. Trong khi Gio-Duệ đem dân ra nghênh chiến, th́ ông Moisen lên nơi cao giang ta cầu nguyện. Và cuộc chiến thắng của dân Do Thái là do Moisen hy sinh giang tay cầu nguyện với Thiên Chúa hơn là do tài điều binh khiển tướng của Gioduệ. V́ hễ Moisen mỏi tay hạ xuống th́ dân Do Thái bị thua, bằng không, dân Do Thái thắng thế và thật sự cuối cùng họ đă hoàn toàn thắng trận. Tṛ chơi sau đây diễn tả phần nào ư nghĩa của câu truyện Thánh Kinh trên đây.

 

Thực Hiện Tṛ Chơi:

            1-            Có thể chơi cả đoàn, 50 người trở lên. Chia làm hai phe đều nhau, một phe đóng vai dân Do Thái, và một phe đóng vai quân Amaléch tấn công dân Do Thái trong sa mạc.

            2-            Mỗi phe dàn trận như nhau, vừa thế thủ vừa thế công. Đám ở trong thế thủ nắm tay nhau thành h́nh chữ U, quay mặt vào giữa, trong khi đám ở thế công (chừng 7 người nhanh và khỏe) đứng bên phần đất của đối phương, hướng về phía đám ở trong thế thủ của ḿnh.

            3-            Đám ở trong thế công tấn công đối phương bằng cách ném banh vào người của đám ở thế công bên phần đất bên kia. Nếu ném trúng đối phương mà đối phương không bắt được banh th́ hạ được đối phương, ngược lại, nếu đối phương bắt được banh của ḿnh ném, th́ ḿnh bị hạ; và ai bị hạ th́ ra ngoài ṿng chiến.

            4-            Nếu banh ném không trúng ai, đám ở trong thế thủ có quyền dùng chân đá (chứ không được dùng tay) trái banh đó vào người của đối phương đang ở trong phần đất của ḿnh. Tuy nhiên, nếu trái banh bị đá ra ngoài ṿng chiến th́ kể như thua trận.

            5-            Đám ở trong thế tấn công của cả hai phe được quyền dùng tay vồ trái banh lăn trên mặt đất để ném đối phương.

            6-            Trận chiến sa mạc chấm dứt khi một phe mất 4 mạng (tức quá nửa số cảm tử quân ở trong thế công).

            7-            "Trái Tim Mẹ - Toàn Thắng!"

 

 

6- Thám Hiểm Đất Hứa

 

Tŕnh Thuật Thánh Kinh:

            Theo Sách Ông Gio-Duệ (2ø:1-24), khi dân Do Thái tiến đến sát Đất Hứa và sửa soạn vượt qua sông Dược-Đăng mà vào Đất Hứa, th́ ông Gioduệ (bấy giờ đă thay Moisen lănh đạo Dân Chúa) ra lệnh cho hai thám tử đi ḍ xét Đất Hứa nói chung và thành Diên-Cô nói riêng. Tuy nhiên, trong cuộc do thám này, đang khi họ trọ ở nhà của một cô gái điếm tên là Rahab th́ bị lộ tung tích. Nhưng cô gái điếm này, nhận ra được thời điểm của Dân Chúa, đă khôn khéo bao che cho hai thám tử. Thoát chết trở về, hai thám tử đă giữ đúng lời hứa là không để cho dân ḿnh sát hại gia đ́nh của nàng, khi dân Do Thái chiếm thành Diên-Cô sau này. Tṛ chơi sau đây nói lên phần nào ư nghĩa của câu truyện Thánh Kinh trên đây.

 

Thực Hiện Tṛ Chơi:

            1-            Chia làm hai nhóm: một nhóm nam và một nhóm nữ.

            2-            Nhóm nam đóng vai thành phần được sai đi thám hiểm Đất Hứa, đứng ở một địa điểm nhất định tượng trưng cho Đất Hứa, trên cổ mỗi người đeo một khăn quàng không thắt, tượng trưng cho mạng sống mong manh của ḿnh trong việc đi thám hiểm.

            3-            Nhóm nữ đóng vai chướng ngại vật đứng cách quăng như sau: đầu tiên là một cặp nữ đứng làm cổng, bằng cách cầm căng một sợi giây ngang ngực của ḿnh, để các thám tử phải vượt qua trước khi vào được Đất Hứa.

            4-            Tiếp theo là một cặp nữ khác làm băo gió, bằng cách vung một sợi giây để cho các thám tử nhẩy giây.

            5-            Sau hết là một cặp nữ cuối cùng đang đứng làm vườn, bằng cách tung banh cho nhau.

            6-            Hai thám tử phải làm sao vượt qua các chướng ngại vật này và lấy cho bằng được một trái cây của Đất Hứa mang về vị trí của ḿnh mà không bị mất mạng. Thám Tử mất mạng khi bị mất khăn quàng (v́ bị giật hay bị rơi), khi cố vượt qua các chặng nữ đóng vai chướng ngại vật, hay khi bị ngă xuống đất.

            7-            Mỗi lần có một thám tử vượt qua chặng chướng ngại vật của ḿnh, nhóm nữ có quyền lừa làm sao để lấy được mạng của họ, trong vị trí làm chướng ngại vật bấy giờ của ḿnh thôi, chứ không được đuổi họ cho tới địa điểm của một chướng ngại vật khác. Nhớ là thám tử phải đi qua chướng ngại của ḿnh hai lần, nếu họ chưa bỏ mạng lúc họ đi vào Đất Hứa th́ họ vẫn c̣n có thể bỏ mạng trên đường trở về sa mạc, nơi dân Do Thái đang đóng trại.

            8-            Nhóm thám tử phải giúp nhau làm sao để thực hiện được sứ mạng khó khăn này. Lúc đă lấy được trái cây rồi mà c̣n làm rơi dù chỉ một trái xuống đất trước khi về đến được Đất Hứa th́ cũng kể như thất bại.

            9-            Chỉ cần lấy được mạng của một thám tử thôi là nhóm nữ thắng, bằng không kể như thua.

            10-            "Trái Tim Mẹ - Toàn Thắng!"