Dấn Thân Tông Đồ Giới Trẻ

 

 

Tôi thật sự không dám tự nhận ḿnh Tông Đồ Giới Trẻ. Tuy nhiên, vệc phục vụ giới trẻ của tôi  trong 5 năm qua (8/9/1991 - 1/10/1996) đă buộc tôi phải chu toàn sứ mệnh của một Tông Đồ Giới Trẻ. Dầu sao, tôi cũng không thể chối căi được ơn gọi của tôi trong việc phục vụ giới trẻ, qua những dấu chứng xẩy ra vào thời điểm đời tôi đă bắt đầu xuống dốc về chiều (down hill).

            Thế nhưng, càng giao tiếp với giới trẻ, càng phục vụ giới trẻ, đời tôi như càng được hồi xuân.chỗ, giới trẻ của thập niên 1990 tại Mỹ Quốc chẳng những không sợ tôi, tránh xa tôi, một thanh niên vào bán thập niên 1960 ở Việt Nam, trái lại, họ c̣n nồng hậu tiếp nhận tôi, kêu mời một "lăo nhi" như tôi đến với họ. Họ đă tự mở ḷng ḿnh ra cho tôi được "nhập bọn". Phần tôi, tôi đâu khác để chia sẻ với họ, ngoài chút thiện chí được phát xuất từ niềm xác tín về ơn gọi làm Tông Đồ Giới Trẻ.

            Giới trẻ ngày nay, hơn bao giờ hết, thật dễ thương đáng thương qúa đi...!

            Chính thế, nhan đề của sứ điệp Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II gửi cho thế giới Ngày Thế Giới Ḥa B́nh nhân dịp đầu năm 1996,  "Hăy Ban Cho Trẻ Em Một Tương Lai Ḥa B́nh".

            Bởi , cũng trong sứ điệp này, Đức Thánh Cha minh xác: "Trẻ em không phải gánh nặng trên hội; chúng không phải phương tiện khai thác để làm lợi, hay một con người chẳng quyền lợi cả. Trẻ em những phần tử cao qúi của gia đ́nh nhân loại, chúng hiện thân cho hy vọng, mong ước năng lực của gia đ́nh nhân loại".

            Do đó, Đức Thánh Cha  c̣n cảnh giác nhấn mạnh rằng: "Khó ḷng hy vọng được một ngày kia trẻ em sẽ thể xây dựng nên một thế giới tốt đẹp hơn, nếu không một cuộc dấn thân đặc biệt cho công việc giáo dục chúng về ḥa b́nh".

            Trẻ em chẳng những đối tượng "dấn thân" của người lớn, c̣n mẫu sống của người lớn nữa, như Đức Thánh Cha khẳng định kêu gọi: "Cho phải đương đầu với những khó khăn cả thể đến thất chí, với quyền lực sự dữ tràn ngập đến nản ḷng, những ai t́m lại được tính chất đơn thành như một con trẻ th́ họ vẫn thể bắt đầu vươn lên hy vọng... Chúng ta hăy tạo điều kiện để bảo đảm cho trẻ em thể nhận được, như di sản của thế hệ chúng ta, một thế giới hiệp nhất huynh đệ hơn! Chúng ta hăy ban cho trẻ em một tương lai ḥa b́nh!"

            Cuốn "Tông Đồ Giới Trẻ" đang được hân hạnhtrong tay qúi vị đây một nỗ lực đáp ứng lời kêu gọi "dấn thân đặc biệt" của Đức Thánh Cha. Tập sách nhỏ này chỉ  một chút chia sẻ cảm nghiệm (chương 1-5) cũng như một chút đóng góp sinh hoạt (chương 6-10) để chúng ta cùng nhau nối ṿng tay lớn phục vụ "Giới Trẻ Vượt Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng"!

 

 

Tổng Giáo Phận Los Angeles ngày 1-10-1996,

 Lễ Chị Thánh Têrêsa Nhỏ.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL