Mẫu Gương Tông Đồ Giới Trẻ

           

            Trong phần mở đầu của cuốn "Giới Trẻ Vượt Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng", một cuốn sách, được xuất bản cùng thời điểm với cuốn này, tôi đă biên soạn riêng cho giới trẻ Việt Nam Công Giáo, để giúp cho họ có thể, cùng với toàn thể Giáo Hội, đi theo sát với vị chủ chiên tối cao của ḿnh, mà tiến vào ngàn năm thứ ba, tôi đă tâm sự với họ như sau:

            "Thật vậy, trong đoàn chiên Giáo Hội của Chúa, qúi bạn thật sự là một 'đàn nhỏ - Little flock' (Lk.12:32). Chính v́ qúi bạn trẻ là 'đàn nhỏ' trong đoàn chiên của Chúa như thế, lạc lơng giữa một thế giới đầy cạm bậy của 'văn hóa tử vong' (culture of death) này, mà qúi bạn đă được vị chủ chăn lưu ư nhất. Đến nỗi, chính ngài phải đứng ra làm linh hướng cho qúi bạn, để dẫn 'đàn nhỏ' qúi bạn có thể 'Vượt Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng', mà tiến vào ngàn năm thứ ba.

            "Ngài đă khẳng quyết điều này là ǵ, qua điệp văn ngài gửi cho trong điệp văn đề ngày 8/5/1996 và gửi cho đức hồng y Eduardo Pronio, chủ tịch Hội Đồng Giáo Dân của Ṭa Thánh, dịp khóa học hội về Những Ngày Giới Trẻ Thế Giới, được tổ chức tại Balan 13-16/5/1996:

            "Việc mục vụ chăm sóc cho giới trẻ là một trong những ưu tiên của Giáo Hội trước ngưỡng cửa của ngàn năm thứ ba' (trích dịch từ L'Osservatore Romano, ấn bản Anh Ngữ, số 25, phát hành ngày 19-6-1996).

            "Này nhé, vị chủ chăn của Giáo Hội Công Giáo, vị thay mặt Chúa Kitô trên trần gian đă không đích thân trực tiếp dẫn dắt "đàn nhỏ" của qúi bạn là ǵ:                   

            "- Trước hết, khi ngài giải đáp tất cả những thắc mắc của giới trẻ trên thế giới muốn hỏi ngài (xin xem chương 6),

            "- Thứ đến, khi ngài đến tham dự các Ngày Giới Trẻ Thế Giới hằng năm với qúi bạn (xin xem chương 7), một biến cố có tầm vóc quốc tế do chính ngài khởi xướng và hướng dẫn,

            "- Sau nữa, khi ngài chọn lựa và khai triển các chủ đề cho Ngày Giới Trẻ Hằng Năm rồi công bố cho qúi bạn (xin xem chương 8 và 9),

            "- Sau hết, khi ngài phác cho qúi bạn, và chỉ một ḿnh 'đàn nhỏ' qúi bạn trong cả đoàn chiên mới được, nguyên trọn chủ đề cho 4 năm, từ năm 1997 đến đúng năm 2000 (xin xem chương 10), để qúi bạn có thể cùng với toàn thể Giáo Hội dọn mừng Đại Năm Thánh 2000 và có thể hy vọng bước sang ngàn năm thứ ba.

            "Thế nhưng, qúi bạn đừng tưởng vị chủ chăn tối cao của Giáo Hội chú trọng đến qúi bạn như vậy chỉ v́ ngài lo bảo vệ 'đàn nhỏ' giới trẻ qúi bạn thôi, mà ngài c̣n đặt kỳ vọng rất nhiều ở nơi qúi bạn nữa đó, qúi bạn ạ. Bởi v́, theo ngài, như ngài nói đến qúi bạn trong phần kết của tông thư 'Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến' (Tertio Millennio Adveniente) của ngài, th́ qúi bạn là thành phần mà 'tương lai của thế giới và của Giáo Hội thuộc về thế hệ trẻ, về những người mà sinh vào thế kỷ này sẽ trưỏng thành ở thể kỷ sau, thế kỷ đầu của một tân nguyên niên' (Trích dịch từ The Pope Speaks, Vol.40, No.2, 3-4/1995, đoạn 58).

            "Bởûi thế, trong điệp văn gửi cho đức hồng y Eduardo Pronio, chủ tịch Hội Đồng Giáo Dân của Ṭa Thánh, dịp khóa học hội về Những Ngày Giới Trẻ Thế Giới, được tổ chức tại Balan 13-16/5/1996, ngài đă tỏ rơ ước muốn của ḿnh là:

            "Với ḷng nhiệt thành và hăng say của ḿnh, giới trẻ cần được khích lệ để trở nên 'những đấu thủ đứng hàng đầu (protagonists) trong việc truyền bá phúc âm và là những thủ công viên tinh xảo (craftsmen) trong việc canh tân xă hội' (tông huấn Người Tín Hữu Giáo Dân, đoạn 46). Có như thế, giới trẻ, thành phần mà nơi họ Giáo Hội nhận thấy nét trẻ trung của ḿnh như là một Hiền Thê của Chúa Kitô (x.Eph.5:22-33), chẳng những được phúc âm hóa mà c̣n trở nên chính những nhà truyền bá Phúc Âm cho những người đồng thời với ḿnh nữa, bao gồm cả những người ở ngoài Giáo Hội và cả những ai chưa được nghe thấy Tin Mừng" (trích dịch từ L'Osservatore Romano, ấn bản Anh Ngữ, số 25, phát hành ngày 19-6-1996).

            "Mục đích mà vị chủ chăn tối cao đă hết ḷng chăn dẫn và coi sóc 'đàn nhỏ' giới trẻ của ngài như thế là để làm ǵ hả qúi bạn? Nếu không phải, như chính ngài đă xác định trong cùng một đoạn kết của tông thư 'Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến', đó là: 'Để (qúi bạn) làm Người (Chúa Kitô) hiện diện ở thế kỷ tới, cũng như ở những thế kỷ sau đó, cho đến tận cùng thời gian: Chúa Kitô hôm qua, hôm nay và muôn đời vẫn là một." (Trích dịch từ The Pope Speaks, Vol.40, No.2, 3-4/1995, đoạn 58).

            Chú trọng đến giới trẻ và đặt cao vọng nơi giới trẻ như vậy trong thời điểm "Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến" này, Đức Thánh Cha cũng đă kêu gọi thành phần Tông Đồ Giới Trẻ, như ngài đă  lên tiếng trong bài giảng của Thánh Lễ dành riêng cho đại biểu Hội Đồng Giới Trẻ Quốc Tế (The International Youth Forum) tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 8, 14/8/1993, tại Denver, sau đây:

            "Là thành phần những người đầu năo trong lănh vực tông đồ giới trẻ (the youth apostolate), công việc của các con là làm sao để giúp cho các giáo xứ, giáo phận, đoàn thể và phong trào của ḿnh thực sự vươn tới những nhu cầu cá nhân, xă hội cũng như tâm thần của giới trẻ. Các con phải làm sao t́m cách cho giới trẻ có thể tham dự vào những chương tŕnh và sinh hoạt huấn luyện, tu đức và phục vụ, trao trách nhiệm cũng như việc làm cho họ đảm nhận, và để ư tránh đừng để họ cũng như việc tông đồ của họ bị biệt lập ra khỏi cộng đoàn dân Chúa". (Trích dịch từ The Pope Speaks, Vol. 39, No.1, January-February 1994).

 

 

Tổng Giáo Phận Los Angeles 22-10-1996,

Kỷ niệm 18 năm ĐTC GP II đăng quang Giáo Hoàng.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

 

Kính mời qúi vị xem tiếp cuốn "Giới Trẻ Vượt Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng" đă được xuất bản cùng với cuốn "Tông Đồ Giới Trẻ" này. Cuốn "Giới Trẻ Vượt Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng" là một tập tài liệu trích dịch những điều hết sức quan thiết mà Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đă viết gửi hay nói với giới trẻ, một tập tài liệu không thể thiếu trong tay của một vị Tông Đồ Giới Trẻ. Qúi vị cũng không nên bỏ qua cuốn "Tiến Đến Thiên Niên Thứ Ba", một tài liệu phâá t1ch những thông điệp liên quan đe1n việc dọn mừng Đại Năm Thánh 2000, để chính qúi vị cùng với Giáo Hội "Tiến Đến Thiên Niên Thứ Ba".