Ngày 6 Tháng 10
Thánh Phanxicô TRẦN VĂN TRUNG
Cai đội
(1825 - 1858)


Đánh Pháp Th́ Đánh Bỏ Đạo Th́ Không

“Tên Trung làm cơ đội Tuyên văn Phong, trước đây bị cáo về tội gian lận trong kỳ thi sát hạch, phải giáng chức và xử trọng tội, nay xin gia nhập sổ lính đi đánh giặc nhưng lại không chịu quá khóa nên đáng xử trảm”.

Đọc lại bản án của ông cai đội Phanxicô Trần văn Trung trên đây, mọi người hiểu ngay tấm ḷng của vị thánh. Cũng như hầu hết những người Công giáo thời vua Tự Đức, ông Trung t́nh nguyện tham gia việc chống ngoại xâm bảo vệ quê hương, nhưng vẫn trung thành với Thiên Chúa.

Phanxicô Trần văn Trung sinh khoảng năm 1825 tại Phan Xá, tỉnh Quảng Trị, dưới thời vua Minh Mạng, thuộc gia đ́nh Công giáo. Thân phụ cậu trước cũng là cai đội, nhưng đă về hưu. Cùng chí hướng với cha, cậu cũng tham gia binh nghiệp và trở thành một cai đội. Khoảng năm 24 tuổi anh Trung kết hôn với một thiếu nữ cùng làng, và sinh được bốn người con. Như các gia đ́nh Công giáo khác, ông cai đội chu toàn trách vụ Kitô hữu.

V́ một lư do đặc biệt, ông đă bị bắt giam trong tù. Một lần kia, cùng với mười một bạn đồng ngũ, ông phải dự cuộc khảo thí. Trong t́nh h́nh bất an thời bấy giờ, muốn việc thi cử trót lọt dễ dàng, phải hối lộ với quan trên. Dù đủ điều kiện trúng tuyển, ông không thể làm khác hơn được. Không may, v́ việc chia tiền không đồng đều, các quan tranh cải với nhau. Vua Tự Đức biết tin liền cho cả mười hai cai đội vào ngồi tù.

Yêu Nước và Tin Chúa

Sau khi cửa Hàn bị quân Pháp dưới sự chỉ huy của đô đốc Rigault de Genouilly đánh chiếm ngày 1.9.1858 vua Tự Đức liền cho phóng thích các binh lính bị giam giữ để bổ sung vào số quân vệ kinh thành Huế. Ông cai đội Trung và các bạn hăng hái hưởng ứng. Nhưng khi sắp được xuất trận các quan bắt ép các ông phải bước qua thập giá. Mười một người kia liền theo lệnh, c̣n ông Trung nhất định không chịu nghe. Các quan hỏi:

Tại sao không chịu đạp lên thập giá? Có phải mi theo đạo không?

Thưa phải, tôi là người Công giáo. Tôi sẵn sàng đi đánh giặc để bảo vệ tổ quốc, nhưng không bao giờ tôi lại bỏ đạo.

Câu nói khẳng khái trọn vẹn đôi đàng của người công dân tổ quốc và người con của Thiên Chúa ấy đă đưa ông cai đội Trung trở lại nhà ngục. Một tháng bị giam, ông bị điệu ra tra hỏi nhiều lần, bị tra tấn ba lần, mỗi lần năm mươi roi. Những trận đ̣n đó không làm cho người chiến sĩ đức tin bỏ cuộc. Dự đoán ḿnh sẽ bị xử tử, ông chẳng những không sợ lại tỏ ra chờ mong ngày đó nữa.

Người Gia Trưởng Gương Mẫu

Dầu sắp chịu án tử, ông đội Trung đă b́nh tĩnh thu xếp việc gia đ́nh cách khéo léo. Ông căn dặn vợ: “Tôi bị chết, ḿnh lo săn sóc các con nhé! Hăy hết ḷng yêu thương các con, đừng tái hôn với ai nữa nhé”. Đứa con nhỏ tám tuổi của ông tên là Catarina Thông được phép ở lại giúp đỡ ông một tháng. Đến khi nghe tin ở xứ nhà có lớp giáo lư, ông bắt nó về nhà để theo học giáo lư và khuyên con vâng lời dạy bảo của các linh mục.

Khi nhớ ra c̣n thiếu nợ một vài người, ông tỏ vẻ lo lắng v́ sợ các chủ nợ bắt các con ḿnh ở đợ để trừ nợ, vừa cực khổ lại vừa có thể quên cả đạo nghĩa nữa, nên ông căn dặn vợ rất kỹ lưỡng những đồ đạc nào trong nhà phải bán đi và thanh toán nợ nần cho chu đáo.

Thánh Giá Trên Cổ

Khi không c̣n hy vọng làm cho ông đội Trung mất niềm tin, các quan liền làm án tâu vua Tự Đức cho lệnh trảm quyết. Nhà vua liền châu phê. Sáng 6.10.1858, ông đội Trung được dẫn ra pháp trường An Ḥa (Huế). Năm viên quan cỡi ngựa và sáu mươi lính đi bộ hộ tống. Cha Anrê Thoại ở họ Dương Sơn biết tin liền cải trang đi với một thầy giảng tới giải tội cho ông. Cha nhắn một người bà con của ông tín hiệu nhận ra cha: người sẽ cầm một điếu thuốc giơ cao ngang mặt. Ông đội đă chuẩn bị tâm hồn để lănh nhận bí tích giải tội lần cuối cùng.

Nhưng sự việc lại diễn tiến thể khác: các quan đ́nh việc xử lại, và cho người về xin nhà vua tha cho ông, lấy cớ việc xử án có thể hiểu lầm là khiêu khích quân Pháp, họ sẽ đánh th́ nguy. Đoàn người chờ đến mười tám giờ chiều vẫn chưa có tin, liền kéo nhau vào quán nghỉ ngơi, và dẫn ông đội Trung đă bị trói cẩn thận đi theo. Chờ đến khoảng hai mươi giờ tối, chiếu chỉ vua Tự Đức gởi tới nơi ra lệnh xử tức khắc và đe phạt những quan đă dám xin ân xá cho ông.

Được tin, ông đội Trung hỏi t́m cha Thoan nhưng cha đă trở về v́ tưởng ngày mai mới xử án. Lúc đó ông liền quỳ xuống nền đất, xin đao phủ lấy vôi vẽ trên cổ h́nh thánh giá, để chứng tỏ ḿnh trung kiên với Đức Kitô đến cùng. Sau đó, ông hiên ngang đưa cổ cho lư h́nh chém. Thủ cấp ông bị bêu ba ngày để làm gương, rồi mới được đem chôn. Hiện nay thi hài của vị chứng nhân được lưu giữ ở nhà thờ họ Dương Sơn.

Đức Thánh Cha Piô X suy tôn ông đội Phanxicô Trần văn Trung lên bậc Chân Phước ngày 2.5.1909.

ĐTC GPII phong thánh ngày 19/6/1988.

Hiếu trung, OP