GIA ĐÌNH CAO BÙI - MÁI ẤM YÊU THƯƠNG

 

 

 

 

Lau sạch các cửa sổ trong ngoài nhà

Thứ Tư ngày 10/4/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

(Hai người làm 4 tiếng đồng hồ: từ 9:15 am đến 1:15 pm - Tốn tất cả là $335.00)