GIA ĐÌNH CAO BÙI - MÁI ẤM YÊU THƯƠNG

 

 

Gia Đình Minh-Kha dọn đồ sang California Thứ Ba 17/9/2019

 

 

 

 

 

Garage có tất cả 4 xe: xe bố mẹ và GĐ Minh Kha bên trong, xe Giang Phong (xám) và Thiên Sa (trắng) bên ngoài