GIA ĐÌNH CAO BÙI - MÁI ẤM YÊU THƯƠNG

Gia Đình Cao Bùi: Hội Ngộ dịp Đám Hỏi Thiên-Sa 

(3-13/5/2019)

 

 

 

 

 

San Luis Obispo 9-10/5/2019

 

 

 

 

 

Mission Museum

 

 

 

 Bên trong Nhà Thờ

 

 

 

Cảnh Bên Ngoài Cuối Nhà Thờ

 

 

Trở lại cảnh phía parking của Nhà Thờ