GIA ĐÌNH CAO BÙI - MÁI ẤM YÊU THƯƠNG

 

 

 

Làm máng nước trên mái nhà

Thứ Tư ngày 10/4/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ có 1 stunt movie star làm 7 and a half hours (from 7:00 am to 2:30 pm) - cost $1,980.00 + $20.00 tip = $2,000.00

Chỉ có người làm máng (gutter) này trong tất cả mọi người làm khác trên 3 tháng nay là bố mẹ tặng thêm 20 MK tip mà thôi.

 

Tạ Ơn Chúa và Đức Mẹ.