GIA ĐÌNH CAO BÙI - MÁI ẤM YÊU THƯƠNG

Làm lại vườn trước nhà và sau nhà

 

 

Một chỉnh trang tuyệt vời

(Hình chụp sau chuyến đi phục vụ 2 Khóa LTXC ở Texas: Houston và Dallas 8-17/3/2019)

 

3 tấm hình chụp về đêm Chúa Nhật 17/3/2019 khi vừa về đến nhà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Ngày làm cuôi 15 & 16

 

(Thứ Bảy 9/3 & Thứ Hai 11/3/2019, đúng 1 tháng, từ 12/2/2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chị hàng xóm Dena ở sau nhà nhờ người chặt cây xả lá xuống vườn của Gia Đình Cao Bùi vào chính sáng đám hỏi của Thiên Sa Thứ Bảy 4/5/2019