GIA ĐÌNH CAO BÙI - MÁI ẤM YÊU THƯƠNG

 

Lợp bù những tấm ngói bay trên mái nhà

(Thứ Sáu 22/3 và 29/3)

 

Thứ Sáu 29/3

 

 

Thứ Sáu 22/3