GIA ĐÌNH CAO BÙI - MÁI ẤM YÊU THƯƠNG

Làm lại vườn trước nhà và sau nhà

 

 

(Ngày nghỉ, sáng nắng, mưa trưa, chiều tuyết - Thứ Năm 21/2/2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ngày làm 4 - Thứ Tư 20/2/2019)

 

Làm Mặt Bằng, Nền Thật Chắc, Chôn Ống Điện và Ống Thoát Nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ngày làm 4 - Thứ Ba 19/2/2019)

 

San Đất, Nhổ Rễ và Viền Khung