GIA ĐÌNH CAO BÙI - MÁI ẤM YÊU THƯƠNG

Làm lại vườn trước nhà và sau nhà

 

(Tuần Bốn: Ngày làm 11 - 14 - Thứ Hai - Thứ Sáu 5-9/3/2019, trừ Thứ Tư 6/3 mưa)

 

 

Thứ Sáu 8-3

(ngày làm 14, đến làm từ 6:20 am đên 1:30 pm, trong khi mọi ngày từ 8:15 am)

Hôm nay trời nắng đẹp cả ngày và thợ làm sắp xong,

kể như đúng 3 tuần, nếu tính mỗi tuần 5 ngày

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm 7-3

 

Sửa soạn trải cỏ giả và bắt điện các nơi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba 5-3

 

Lát gạch (paver) làm bậc trước cửa chính

(tiếp tục cho xong)

Thu Dọn để đổ bê tông (concrete) và trải cỏ giả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Hai 4-3

 

Lát gạch (paver) làm bậc trước cửa chính

(tiếp tục cho xong)

Thu Dọn các đống đất đá ở sân trước