GIA ĐÌNH CAO BÙI - MÁI ẤM YÊU THƯƠNG

 

 

LINH HỒN ĐAMINH - "XIN VĨNH BIỆT MỌI NGƯỜI..."

(hậu sự-->di ảnh & di chúc-->phân ưu & cảm tạ-->

giỗ 100 ngày-->giỗ đầy năm 2018-->giỗ năm hai 2019-->Giỗ Năm ba 2020)

 

(I)

HẬU SỰ

Thứ Tư 22/2/2017

Chúng tôi, trên đường từ phi trường George Bush về nhà, ghé viếng mộ mẹ,

người đã qua đời 7 năm trước và đang chờ bố tôi nằm bên cạnh tại cùng một

Nghĩa Trang Brookside Memorial cạnh Freeway 59 ở Houston Texas

 

Tấm bia ở phía chân ngôi mộ người mẹ quá cố 7 năm trước

sẽ được ghi thêm ngày tử của người bố kèm theo hình ảnh của ông như của bà.

Bố mẹ chúng tôi cũng đã mua đầy đủ các ngôi mộ cho con cái và dâu rể ở bên cạnh ông bà.

Riêng người con trai đầu lòng ở California đã muốn được đốt xác như của lễ toàn thiêu tri ân cảm tạ Lòng Thương Xót Chúa đối với mình,

nhờ đó xác rửa nát không làm hôi đất, lại rẻ tiền để lấy tiền biếu tặng người nghèo, vừa tiện cho gia đình thăm viếng hay cần di chuyển.

 Số tiền 2 ngôi mộ bố mẹ đã trao lại cho tôi và vợ tôi, chúng tôi đã sử dụng để xin lễ "đời đời" ở Dòng Đồng Công cho bố mẹ ngay sau đó!

 

Thứ Năm 23/2

Con cái đến nhà quàn từ 10 giờ sáng để sửa soạn cho 2 ngày viếng xác và cầu hồn cho bố của mình là LH Đaminh Cao Tấn Bình

Cỗ tràng hạt trước khi được quàng vào tay cho bố cầm trong quan tài, quản trị viên nhà quàn xin chúng tôi hãy cùng cầm lấy cầu nguyện.

 

Ông William là Manager của nhà quàn, người con duy nhất mất bố, đã rất thông cảm với chúng tôi là những người con vừa mồ côi bố và đang hoàn chỉnh theo những gì chúng tôi mong muốn trước khi thi thể của bố chúng tôi được thăm viếng chiều tối cùng ngày và hôm sau

Sau khi là những người con đầu tiên nhìn thấy mặt thi thể bố của mình, và trước khi lo các việc cần thiết ở nhà quàn, chúng tôi đã cùng nhau dâng một Chuỗi thương Xót cầu cho bố trước tất cả mọi người sẽ đến viếng xác và cầu hồn cho bố của mình trong hai ngày ở nhà quàn này.

 

 

Phòng giải khát sau khi viếng xác và cầu hồn ở trong cùng một ngôi nhà

Áo tang và khăn tang đầy đủ cho con cái và cháu chắt cùng thân thuộc được con gái út Cao Nhu Trinh đặt may từ Dallas mang xuống

Tất cả có 33 vòng hoa phúng điếu từ chính đại tang gia cùng thân thuộc và thân hữu được trưng bày hết hai phần ba vòng căn phòng

Hai chai nước lọc nhỏ được linh mục làm phép để tham dự viên có thể dùng cành hoa nhúng vào vẩy lên thi thể người quá cố khi viếng xác

Nghi thức làm phép xác, quan tài và khăn tang do Cha Trần Ngọc Hùng, OP, chủ sự, chỉ có tang gia và các Sơ Đaminh

Giờ đầu tiên, 5-6 pm, bao gồm gia đình và các sơ Đaminh ở TGP Galveston-Houston TX (đến làm 3 đợt cho cả 3 tiếng tối hôm nay)

Sơ Kim Chi, OP, đại diện phân ưu và trao tặng Bằng Ân Nhân Vĩnh Viễn của Tỉnh Dòng Nữ Đaminh Đức Maria Vô Nhiễm

Đưa con đầu lòng trưởng tử kiêm trưởng nam đã đại diện tang gia 8 anh em cám ơn quí Sơ OP và Cha Trần Ngọc Hùng OP

đã đến thăm viếng và cầu nguyện ở nhà thương, dưỡng lão viện và nhà quàn mà còn cả Thứ Bảy an táng nữa.

Riêng Cha Hùng đã ở suốt 3 tiếng: giờ thứ hai của TĐF - Cha là Linh Hướng, giờ thứ ba của cộng đoàn Holy Rosary - Cha là Quản Nhiệm.

Lời cám ơn cho dù khác nhau được ngỏ cùng mỗi đoàn thể hay tập thể hội đoàn, nhưng đều căn cứ vào lời Sách Giảng Viên (3:2): "có thời sinh ra và có thời chết đi", liên quan đến những gì con người mặc dù có tự do vẫn "no choice" nhiều điều khác nhau theo thân phận làm người của mình, như no choice vào đời, no choice cha mẹ, no choice anh chị em trong gia đình, no choice qua đời v.v. vào đúng giờ ấn định của mình, như trường hợp của thân xác đang nằm trong quan tài ấy tuy bệnh trạng nguy tử đáng lẽ đã bị chết trước 1 tuần ở nhà thương...

 

Từ 6-7 giờ tối là giờ viếng xác và cầu hồn của Gia Đình Tận Hiến Đồng Công Houston TX và PT Tông Đồ Fatima VN HK

Cha Long Vân, CMC, linh hướng Gia Đình Tận Hiến Đồng Công ban phép lành kết thúc giờ viếng xác và cầu hồn

Con cái trong tang gia đứng một bên quan tài bố mình để cám ơn từng phái đoàn lên viếng xác vào cuối giờ cầu nguyện của họ.

Giờ viếng xác và cầu hồn thứ hai này cũng vẫn có các Sơ Đaminh chia nhau đến tham dự,

giờ thứ ba còn 3 sơ cuối cùng, trong đó có Sơ Bề Trên Giám Tỉnh Phạm Thúy Trinh, OP

Giờ cầu nguyện thứ ba, 7-8 pm, của Dòng Ba Đaminh, Hội Tobia, Cộng Đoàn Holy Rosary, Cộng Đoàn Thánh Tâm

Hội Bảo Trợ Gioan Baotixita và Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Dòng Chúa Cứu Thế

(với sự hiện diện của 2 linh mục trong đó cho Cha Nguyễn Phi Long giám phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN HN)

Cha Linh, tuyên úy của Hội Tobia ngỏ lời thay cho tổ chức này 

Thứ Sáu 24/2

Ban sáng gia đình lần lượt đến sớm từ 10 giờ sáng để cầu kinh cho bố và ban trưa gặp gỡ nhau hội bàn với nhau

Nhóm thân hữu của người con gái thứ 2 trong 8 anh chị em của LH Đaminh - từ 4-5 giờ pm

Nhóm Thánh Linh ở Giáo Xứ Ngôi Lời, thân hữu của người con gái thứ hai trong gia đình LH Đaminh - từ 5-6 pm

Nhóm Phái Đoàn của Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm trên dưới 30 người từ Dallas đến vào giờ thứ ba: 7-8 pm

Gia đình AC Nguyễn Tường là cháu bên nội với LH Đaminh quây quần bên quan tài trước giờ đóng cửa nhà quàn vào lúc 8 giờ tối

Thứ Bảy 25/2

(Ở Nhà Quàn, Nhà Thờ và Nghĩa Trang)

Cha Nguyễn Đức Hạnh, OSB, cùng quí cha quí thày Dòng Biển Đức Thiên Tâm ở Kerens Texas làm nghi thức tẩm liệm ở nhà quàn trước khi di quan về nhà thờ làm lễ an táng, cũng vị linh mục này đã làm nghi thức này cho mẹ của tang gia vào Thứ Bảy Đầu Tháng 2/2010 tại chỗ này

Đứa chắt đích tôn Cao Lucien đeo khăn tang vàng ở trên tay bà nội đang chờ nhìn ông cụ nội của mình lần đầu cũng là cuối với bố mẹ chắt

Gia đình Cháu Đích Tôn Cao Bùi Minh-Kha (Michael) và chắt đích tôn Cao Lucien đang vĩnh biệt người ông và người cụ nội của mình lần cuối

 

Đứa con trai đầu lòng đại diện 8 anh em vĩnh biệt người cha của mình trước khi quan tài vĩnh viễn đóng lại cho lễ an táng hôm đó:

cảm tạ bố về ơn sinh thành dưỡng dục, xin bố tha thứ cho con cái những lỗi phạm và hứa với bố sẽ yêu thương nhau như lời bố trăn trối!

Ông William là quản trị viên của nhà quàn đóng quan tài vào lúc 7:30 sáng để di quan đến nhà thờ cho lễ an táng vào lúc 9 giờ sáng

Từ nhà quàn Thiện Tâm ở khu Balaire tới nhà thờ Holy Rosary ở downtown Houston

Cha Nguyễn Phi Long phụ giám tỉnh Dòng CCT VN HN kiêm Linh Hướng Nhóm TĐCTT Houston, chủ sự nghi thức trước lễ ở cuối nhà thờ

Cháu đích tôn Cao Bùi Minh-Kha (Michael) cầm di ảnh của ông nội đi trước quan tài và 6 cháu trai khác đẩy quan tài theo sau

Linh mục đoàn gồm 16 vị:

4 Vị Dòng Đaminh: Cha Trần Ngọc Hùng chủ tế; Cha Trịnh Thế Huy giảng lễ; Cha Đoàn Đình Bảng giảng lễ an táng cho mẹ 7 năm trước; và Cha Sở người Mỹ của Nhà Thờ Holy Rosary, một nhà thờ được Dòng Đaminh phục vụ.

4 Vị Dòng Biển Đức: Cha Nguyễn Đức Hạnh, Bề Trên Đan Viện Trưởng; Cha Vương Lưu Thiện, phó bề trên; Cha Phạm Văn Khoa và Cha Bùi Tuấn Anh đang ở tại Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm Kerens Texas.

5 Vị Dòng Đồng Công: Cha Vũ Minh Nhiên Giám Tỉnh Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ; Cha Đỗ Cao Tùng nguyên giám tỉnh kiêm Tuyên Úy Hội Thân Hữu Đồng Công; Cha Nguyễn Mạnh Thư, Chánh Xứ Giáo Xứ Nữ Vương VN Port Arthur TX; Cha Vũ Đình Huyến, Chánh Xứ Đức Mẹ Việt Nam Aramillo TX; Cha Long Vân, Linh Hướng Gia Đình Tận Hiến Đồng Công TGP Galveston-Houston TX.

1 Vị Dòng Chúa Cứu Thế: Cha Nguyễn Phi Long, giám phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại đại diện cho Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu Dòng Chúa Cứu Thế kiêm Linh Hướng Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương TGP Galveston-Houston TX

2 Triều: Cha Hoàng Đạt, nguyên tuyên úy, và Cha Nguyễn Linh, đương kim tuyên úy Hội Tobia.

1 phó tế vĩnh viễn: Thày Trần Văn Luận, phó ngoại vụ trung ương Phong Trào Tông Đồ Fatima Viêệ Nam ở Hoa Kỳ.

Ca Đoàn Quí Sơ Đaminh hát lễ an táng cho bố như 7 năm trước cho mẹ, như lòng ước mong của hai ông bà.

Đứa con trai thứ 3 Cao Kim Tâm trong 8 anh em đọc Bài 1 

Một Sơ Đaminh hát Đáp Ca

Đứa con gái thứ 6 Cao Phương Lan trong 8 anh em đọc Bài 2 

Cha Trịnh Thế Huy, OP, vị linh mục người làng của cả bố mẹ, giảng lễ.

 

Hai cặp Cao Kim Oanh cùng chồng (con gái thứ 5) và Cao Ma Nhi cùng vợ (con trai thứ 7) dâng của lễ

Ước lượng khoảng 220 người tham dự Thánh Lễ an táng, bao gồm cả linh mục, tu sĩ và giáo dân 

Đại diện tang gia 8 anh em, người con trai đầu lòng đã ngỏ lời cuối lễ cám ơn Quí Cha, quí Thày Biển Đức và quí Sơ Đaminh, và các hội đoàn

5 đoàn thể của bố: 1- Cộng Đoàn Holy Rosary, 2- Dòng Ba Đaminh, 3- Cộng Đoàn Thánh Tâm, 4- Hội Tobia, 5- Liên Minh Thánh Tâm;

1 phái đoàn của Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm, ngoài các cha các thày còn có một dàn giáo dân hùng hậu từ Dallas xuống tham dự;

1 số đoàn thể thuộc Cộng Đoàn Holy Rosary, và

4 đoàn thể của người con trai trưởng tử: 1- Gia Đình Tận Hiến Đồng Công, 2- Thân Hữu Đồng Công, 3- Tông Đồ Fatima Việt Nam Hoa Kỳ, và 4- Tông Đồ Chúa Tình Thương.

"Có một điều chúng con không thể hoàn thành di chúc của bố chúng con, ở chi tiết ông viết: 'Tất cả những công việc đã làm cho người phối ngẫu của tôi trước đây như thế nào, thì cũng sẽ làm cho tôi như vậy'.

"Nếu trước đây 7 năm chỉ có 11 vị linh mục dâng lễ an táng cho người mẹ của chúng con, thì hôm nay bố chúng con có tới 16 vị rưỡi (tức bao gồm cả 1 phó tế vĩnh viễn). Chắc có lẽ bố của chúng con cần nhiều hơn mẹ của chúng con mới đủ sức được cứu độ hay chăng?..."

Cha Giám Tỉnh Chi Dòng Đồng Công HN Vũ Minh Nhiên, CMC, làm nghi thức cuối lễ trước khi di quan xuống cuối nhà thờ và ra nghĩa trang

Hai cháu và 1 chắt giúp lễ an táng

Nghi thức tiễn biệt và chân táng ở ngoài nghĩa trang Brookside Memorial

Cha Nguyễn Đức Hạnh, OSB, cùng với các vị linh mục Biển Đức và Cha Trần Ngọc Hùng, OP, cử hành nghi thức tại nghĩa trang

Đại diện Hội Tobia ngỏ lời cám ơn gia đình đã chọn phần mộ trong khu vực của hội ở nghĩa trang này và vĩnh biệt người quá cố.

Sau đó, với Cây Thánh Giá được linh mục chủ sự trao cho trong tay, người con trai đầu lòng đã chẳng những đại diện cho 8 anh em trong tang gia mà còn thay mặt cho chính LH Đaminh vừa qua đời và LH Maria đã nằm ngay đó 7 năm trước, ngỏ lời cám ơn quí cha, quí thày và quí sơ cùng toàn thể quí vị đã tiễn đưa bố mình đến nơi an nghỉ cuối cùng, nơi ông cùng với vợ như đang thiếp ngủ để chờ được đánh thức dậy trong ngày phục sinh cánh chung, bởi nguyên tội đã làm cho con người không còn lên trời bằng "trực thăng" nữa mà bằng "tầu ngầm" dưới lòng đất, một lòng đất tiêu biểu cho mục nát bất khả thiếu của một hạt lúa miến để nhờ đó sinh nhiều hoa trái phục sinh (x. Gioan 12:24)

"Thế gian cùng với các thứ hấp dẫn của nó đang qua đi. Nhưng ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì muôn đời tồn tại" (1Gioan 2:17).

Bỏ khăn tang (nhưng không bao gồm cả áo tang) xuống trên quan tài của người thân không phải là để xả tang mà là cử chỉ tiêu biểu cho việc thương tiếc (đeo tang) suốt đời cho người quá cố thân yêu ở đời sau (hơn là cất tang đi không còn biết để đâu, nhất là sau mãn tang 3 năm)

Quí cha Biển Đức và quí sơ Đaminh liên tục hát những bài thánh ca cầu hồn suốt thời gian chôn cất ở nghĩa trang

"Ngươi là bụi đất nên ngươi sẽ phải trở về với đất bụi" (Khởi Nguyên 3:19)

Mỗi cái chết của người thân yêu hay của bất cứ ai đều là một lời nhắc nhở người sống rằng: nếu bạn tin có đời sau thì bạn đang tìm gì ở đời này vậy?

Tất cả mọi vòng hoa phúng điều của chung tang gia, con cái, cháu chắt, thân thuộc và thân hữu đều được phủ trên nấm mộ mới lấp xong,

một biểu tượng muốn biến cái chết tang thương u ám như một mùa đông tàn úa thành mầu sắc thắm tươi như một mùa xuân phục sinh,

trong khi thân xác tro bụi của LH Đaminh ở dưới lòng đất mong mỏi chờ ngày chung thẩm cánh chung của kẻ sống và kẻ chết...

Trưởng tử thay cho 7 em và cháu chắt ngỏ lời cám ơn quí cha, quí sơ và quí thân bằng hữu tham dự

Chắt đích tôn Lucien của Cháu đích tôn Minh Kha lần đầu tiên được thấy hình cụ nội sau gần 7 tháng vào đời

Anh Nguyễn Tường là cháu nội của LH Đaminh đang đại diện đại gia đình của anh phân ưu cùng tang quyến 8 anh em con của chú anh.

Tấm ảnh lưu niệm bên nấm mộ vừa chôn của chung tang gia bao gồm con cái cùng cháu chắt

và gia đình Anh Chị Nguyễn Tường bên bố và AC Lãm bên mẹ.

Sau đó tất cả tang gia và thân thuộc cùng nhau dâng 1 Chuỗi Thương Xót cho cả LH Đaminh và LH Maria

hai người thân phụ mẫu giờ đây đã vĩnh viễn nằm bên nhau ở cùng một nghĩa trang này.

Tất cả hình ảnh và tài liệu về việc cử hành hậu sự cho bố được cất giữ ở nhà người con gái thứ 6 trong 8 anh em, nơi bố mẹ đã mừng kỷ niệm 60 năm thành hôn năm 2007, trùng dịp 25 năm thành hôn của người con gái này. Mấy anh em tiếp tục cầu hồn cho bố tối hôm ấy.

4 anh em trong 8 cùng với 2 trong 3 người con dâu, sau khi ghé thăm viếng và cám ơn các Sơ Đaminh ở bên kia đường đối diện với khu chung cư của bố mẹ mình, đã vào thăm căn chung cư 5251 Gasmer # 309 - Houston TX 77035, nơi bố mẹ đã chung sống từ năm 1990, cũng là nơi con cái cùng cháu chắt đã đến viếng thăm cha mẹ, ông bà, cố cụ trong 17 năm qua với biết bao kỷ niệm khôn nguôi...

Phòng ngủ và walk-in closet của căn chung cư của bố mẹ ngày xưa ấy - cái giường đã từng là nơi qui tụ chơi đùa của các cháu

Kitchen và dining area của bố mẹ với những bữa tiệc linh đình chật chội con cái cháu chắt

Chuỗi Thương Xót cuối cùng cầu cho LH Đaminh và Maria tại living room, nơi bố mẹ đọc kinh chung lúc 3 giờ chiều và hằng tối với nhau.

Xin từ biệt khu chung cư thân thương chẳng những của bố mẹ chúng tôi mà còn của 7 gia đình anh em chúng tôi, (trừ người con cả ở CA bảo trợ cho cả gia đình sang Mỹ năm 1988), đã từng một thời tạm trú lúc đầu cho đến khi lần lượt vỗ cánh bay cao vào vùng trời làm ăn lên

Chúa Nhật 26/2, anh em tang gia chia nhau tham dự Thánh Lễ cầu cho LH Đaminh ở các nơi,

như ở Nhà Thờ Chính Tòa Thánh Tâm lúc 1 giờ do AC Tường xin, và Nhà Thờ Holy Rosary lúc 3 giờ 15, do cộng đoàn xin.

Riêng gia đình người con đầu lòng và gia đình đứa cháu đích tôn cùng đứa chắt đích tôn tham dự Thánh lễ ở Nhà Dòng Chúa Cứu Thế vào lúc 3 giờ chiều với Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương do Cha Linh Hướng Nguyễn Phi Long của nhóm chủ tế kiêm giảng lễ cho LH Đaminh.

 

(II)

LINH HỒN ĐAMINH: DI ẢNH & DI CHÚC

 

Sau 1954 tới 1975 - Gia Định Việt Nam: Mái Ấm Yêu Thương

 Chàng và nàng là 2 con người trẻ tân thời không ai bảo ai đã tự động bỏ làng quê Ngọc Đồng Hưng Yên Bắc Việt

lên Hà Nội trước tuổi thành niên, gặp nhau, thương nhau và lấy nhau năm 1947

Đứa con trai đầu lòng 1948 một năm sau - hoa trái của cuộc tình duyên 63 năm

 4 người con đầu năm 1960 được đặt tên vần vò theo tên bố là Bình: Tĩnh - Yên (gọi là Yến) - Tâm - Chí (gọi là Loan)

 Đủ 8 người con năm 1972: 4 người con đợt sau (cách 4 đứa đợt nhất 6 năm) là

Cao Kim Oanh (1962), Cao Phương Lan (1963), Cao Ma Nhi (1966) và Cao Nhu Trinh (1969)

Trung bình 3 năm 1 đứa, anh cả cách em út 21 tuổi (1948 - 1969)

8-10/1988 - Nam California: Đoàn Tụ Gia Đình

Sang Mỹ năm 1988 ở Pomona CA nhà đứa con cả

Lễ Tạ Ơn mừng đoàn tụ gia đình ở nhà người con trai cả đứng ra bảo trợ cho cả bố mẹ lẫn gia đình 6 em ở VN.

 Thân nhân bên v và thân hữu của vợ chông đứa con cả tham dự Lễ Tạ Ơn mừng đoàn tụ gia đình tại tư gia

 

 Thăm thân nhân bên ông bà nhạc của người con cả

 

 Hollywood Los Angeles CA 9/1988 với 2 gia đình Tĩnh-Nga & Lan-Hạnh

Disneyland Anaheim CA 9/1988 với 2 gia đình Tĩnh-Nga & Lan-Hạnh

Sea World San Diego CA 9/1988 với 2 gia đình Tĩnh-Nga & Lan-Hạnh

Houston Texas - Định Cư 1990 - 2017

1991-1995

 Gia đình con trai cả sang thăm bố mẹ ở Houston TX lần đầu tiên năm 1991, và thăm Chị Tường, người cháu dâu đã bảo con cái dự Ngày Thánh Mẫu 1990 tìm gặp cho bằng được ông bà từ Lancaster PA sang tham dự để mời ông bà về Houston TX, và ông bà đã từ miền tuyết lạnh Đông Bắc Hoa Kỳ về miền năng nóng Houston TX từ cuối năm 1990... Sau đó tất cả 7 người con (trừ con cả ở CA) đều về sống ở Houston TX

Với con cháu tại Trung Tâm Naza ở Houston TX 1991

Với 3 đứa con trai Tĩnh-Tâm-Nhi ở TT Không Gian Naza

Ông bà nhạc (cùng gia đình đứa con cả từ Cali) sang thăm bố mẹ con rể ở Houston TX năm 1992

 

1997 - Mừng Kỷ Niệm Thành Hôn 50 Năm

 

 Con cháu mừng 50 năm thành hôn của bố mẹ và ông bà ở Houston năm 1997

 

Chỉ thiếu một mình đứa con gái thứ 4 ở VN chưa sang

Con trai cả đại diện các em và các cháu chúc mừng

Gia đình con trai cả chúc mừng 50 thành hôn của bố mẹ

 Gia đình Yến trưởng nữ chúc mừng 50 thành hôn bố mẹ

 

Gđ Tâm-Phượng & Lan-Hạnh mừng 50 thành hôn bố mẹ

Gia đình Oanh-Chiến chúc mừng 50 thành hôn của bố mẹ

 Gia đình Nhi-Chi chúc mừng 50 thành hôn của bố mẹ

Gia đình con gái út chúc mừng 50 thành hôn của bố mẹ

 Cắt bánh ăn mừng vi các con và các cháu 50 năm

 

Sau lễ Tạ Ơn ở Nhà Thờ Lộ Đức Houston Tx

Với riêng Cha Trịnh Thế Huy Dòng Đaminh là người làng của hai ông bà

2007 - Mừng Kỷ Niệm Thành Hôn 60 Năm

 Lễ Mừng 60 Năm Thành Hôn 2007 – Cha Đinh Quang Huy Dòng Chúa Thánh Thần

 

 tại nhà Lan-Hạnh vì trùng dịp mừng 25 thành hôn hai em

Kỷ niệm 50 năm thiếu đứa con thứ 4, kỷ niệm mừng 60 năm đã đông đủ 8 đứa

Gia đình của đứa con gái thứ 6 mừng 25 năm thành hôn dịp 60 năm của bố mẹ.

Với gia đình đứa con cả là người đứng ra tổ chức cho bố mẹ mừng kỷ niệm thành hôn cả 50 năm (1997) lẫn 60 năm (2007)

12/2007

Với 3 đứa con trai 12/2007

Với con cái và dâu rể tuy không đông đủ - còn thiếu 3 (1 con TX và 1 dâu CA với 1 rể VN)

Với chung con cái, các cháu và 1 chắt hiện diện dịp thành hôn Cháu Uyên 12/2007

 

12/2009

Giáng Sinh cuối cùng 2009 với người vợ sống đời với mình 63 năm

Theo linh tính v người mẹ của mình, đứa con cả đã cùng gia đình lái xe sang mừng Giáng Sinh 2009 cuối cùng với mẹ,

và quả thực mẹ đã vĩnh viễn ra đi ngày 28/1/2010, chỉ 1 tháng sau, ra đi trước chồng của mình 7 năm.

Những ngày cuối đời

liên tục từ ngày 4/1 đến 16/2/2017

Vào nhà thương 2 lần (cả tháng) và vào dưỡng lão viện 2 lần (gần 2 tuần)

 

Cấp cứu ở nhà thương Hermann Memorial Houston TX 2 lần - lần đầu vào ngày Thứ Tư 4/1/2017

Bị stroke ngay trong nhà thương vào lúc đứa con gái út đang ở lại chăm sóc cho bố qua đêm Thứ Sáu 6/1/2017

Vào Viện Dưỡng Lão Senior Care Westwood Nursing and Rehab Center 2 lần - lần đầu vào ngày Thứ Hai 16/1/2017

đứa con trai cả ngồi trên xe ambulance với bố từ nhà thương về viện dưỡng lão vào lúc 3 giờ chiều

Bắt đầu hospite care ngay ở tại cùng dưỡng lão viện, bởi cơ quan New Century Hospice từ Thứ Hai 13/2/2017:

Mắt mở đấy nhưng như là một con người thất thần, đôi mắt dại ấy chẳng còn thấy gì nữa trên trần gian sắp vụt tan biến ...

và dường như đang nghe thấy tiếng ai gọi đó từ bên kia thế giới... hình như từ người vợ yêu dấu của mình thì phải!?

Cho dù nhà thương và dưỡng lão viện có chữa trị và chăm sóc bằng các thứ thuốc men cùng dưỡng chất (qua G-Tube) rất kỹ lưỡng đi nữa,

nhưng thân xác của một bệnh nhân 91 tuổi vừa hoại não (brain damage), liệt thân (bên trái), bại tim (heart failure) và phổi ủng (có nước)

không còn có thể tiếp thu được nữa, trái lại, còn bất thường xẩy ra những phản ứng tai hại khôn lường ...

cho tới khi càng lúc càng kiệt sức rồi thoi thóp và thở hắt ra, cuối cùng lịm vào giấc ngủ ngàn thu vào lúc 3:30 sáng Thứ Năm 16/2/2017...

Tuy nhiên, một mầm sống mới của giòng họ Cao đã nhú lên từ gần 7 tháng trước đó, như để sẵn sàng tiếp nối giòng dõi của mình,

đó là đứa chắt đích tôn từ đứa cháu đích tôn của người trưởng tử/nam, một sự sống tươi trẻ như niềm hy vọng đã và đang vươn lên ...

Nghe tin cụ của mình qua đời, người cụ mà ba mẹ cháu chưa kịp bế sang giới thệu, chắt đích tôn của cụ đã biết mếu máo khóc thương!

Đứa chắt đích tôn ra đời vào ngày 20/7/2016 trước khi người cụ của mình qua đời gần 7 tháng

Hai đời đích tôn của giòng họ Cao từ LH Đaminh Cao Tấn Bình:

Con trưởng nam kiêm trưởng tử: Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh

Cháu đích tôn: Michael Cao Bùi Minh-Kha

Chắt đích tôn: Vincent Cao Lucien

Khóc đấy rồi cười đấy:

Đứa chắt đích tôn Lucien (ánh sáng) hình như đang hồn nhiên ngây thơ cất tiếng hát vang bài Ca Vịnh Magnificat của Mẹ Maria...

để Ngợi Khen Cảm Tạ Lòng Thương Xót Chúa đã cứu người cụ của mình cho khỏi những giây phút trần gian trầm luân khổ ải cuối đời!

Cụ đã vĩnh viễn nằm xuống - chắt đích tôn chưa kịp được diễm phúc cụ ẵm nựng trên tay...

 Nhưng chắt đích tôn của cụ đang vươn mình chỗi dậy như một mầm sống mới của cụ đây!

 

LINH HỒN ĐAMINH: DI CHÚC

Vào ngày giỗ mẹ tôi đúng 1 năm, 28/1/2011, bố tôi đã bảo tôi, người con trai cả của ông, viết di chúc cho ông. Tôi đã viết theo ý của bố, nhưng thêm một số ý tưởng vào, nhất là về đức bác ái, và được bố tôi đồng ý, sau đó, bố tôi viết lại bằng chính chữ của ông. Sau đây là những điểm chính yếu trong bản di chúc dài 3 tờ giấy viết tay của bố tôi:

  

Vào cuối Tháng Giêng 2017, chúng con tưởng rằng Thày Mẹ sinh cùng ngày 5/10 cũng sẽ chết cùng ngày 28/1, khi bệnh tình của Thày trở nên càng nguy kịch ở nhà thương, cũng cùng một nhà thương Mẹ đã được cấp cứu và qua đời trước Thày 7 năm. Cho dù Thày có qua đi ở khác nơi, ở dưỡng lão viện, nhưng cùng một ngày Thứ Năm trong tuần, cũng vào buổi sáng sớm. Thày chỉ chịu bệnh trong vòng gần 1 tháng rưỡi, nhưng Mẹ đã trải qua bệnh tật càng ngày càng suy yếu từ trước khi chúng con mừng kỷ niệm 60 năm thành hôn của Thày Mẹ 2007, như hình ảnh về Mẹ trong dịp này đã cho thấy. Trong khi nhớ đến Thày thì chúng con cũng không thể nào quên Mẹ, một người mẹ đã vất vả cả đời vì chồng con, để rồi những gắng sức và mệt mỏi suốt bao nhiêu năm trường đã tàn phá những tháng ngày dưỡng lão đầy những quằn quại đớn đau của Mẹ:

 

 Mẹ tôi - Nhũng ngày thoi thóp cuối đời

 

 

(III)

 

PHÂN ƯU & CẢM TẠ

QUA EMAIL GỬI ĐẾN NGƯỜI CON CẢ CHO TANG QUYẾN

(không kể rất nhiều phones và texts)

 

Ngày 16/2


From: Sr Kimchi Nguyen, OP
Date: 2017-02-16 6:28 GMT-08:00
Subject: Re: LTHN Thứ Tư TN Tuần VI 15-2-2017
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Kinh chao Anh Tinh,
xin phan uu voi anh va gia dinh, cung hiep thong trong loi cau nguyen cho LH Cu Ong Da Minh som duoc huong Nhan Thanh Chua.From: 
@netzero.net
Date: 2017-02-16 11:23 GMT-08:00
Subject: Cau cho LH Daminh
To: tdctt houston tx

Anh chi Cao Tan Tinh va dai gia dinh Cao-Bui,
 
Em vua nhan duoc hung tin ong Daminh Cao Tan Binh la than phu anh Tinh moi qua doi
luc 3:00am Feb. 16, 2017 tai Houston.
 
Xin thanh kinh phan uu cung anh chi TINH-NGA va tang quyen. Nguyen Chua som dua linh hon Daminh ve huong Thanh Nhan Chua, va xin Long Thuong Xot cua Chua tha thu moi loi lam cho linh hon Daminh.
 
Xin quy cha va toan the anh chi em khap noi cung dang loi cau nguyen cho linh hon Daminh, than phu anh Cao Tan Tinh la Tong-Vu cua gia dinh Tong Do Chua Tinh Thuong moi qua doi.
 
Nhan tien cung xin thong bao, ong cu Daminh la nguoi da tuyen hua TDCTT trong nhom tien khoi tai Cong Doan Thanh Tam.
 
Nhom TDCTT tai Houston xin thanh kinh phan uu.
Dai dien nhom DiemNguyen.

 

From: Tina Dinh 
Date: Thu, Feb 16, 2017 at 3:16 PM
Subject: RIP Linh Hon Daminh Cao Tan Binh/ Than Phu anh Chu tich THDC Cao Tan Tinh (Tam Phuong)
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: CMC THDC Hung Cuong 13

Thanh kinh phan uu cung AC va tang quyen, chung em se hiep loi au nguyen cho Linh hon Daminh som ve huong  nhan thanh Chua.

Nho anh Hung Cuong post len website cua THDC detat ca qui ACE hiep y cau nguyen cho Linh Hon Daminh.
Cam on anh Hung Cuong.
 
Tina Dinh

 


From: Luy Nguyen 
Date: 2017-02-16 17:21 GMT-08:00

Subject: Về: Magnificat - LH Đaminh RIP
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: TDCTT Googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Chúa khóc thương Lazaro, chúng ta cũng không khỏi khóc thương khi phải vĩnh biệt người thân thương của chúng ta. 
Nhưng với niềm tin Thiên Chúa chúng ta là Đấng đầy lòng trắc ẩn và hay thương xót, chúng ta nguyện xin Ngài sớm đưa linh hồn cụ ông Đa-minh Cao Tấn Bình vào hưởng Nhan Thánh Ngài. 
Nguyện xin Chúa cũng là nơi để anh Tỉnh và đai tang quyến tìm được sự an ủi, biến đau buồn thành niềm tin " khi Chúa thương, Chúa gọi Về". 
                                THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Gia đình TDCTT/Virginia.

 

From: thong Nguyen 
Date: Thu, Feb 16, 2017 at 5:43 PM
Subject: Thành kính phân ưu
To: tdctt+managers@googlegroups.com

Kính gởi AC Tĩnh.Em Thông Nguyễn đại diện cho nhóm TDCTT Rochester xin chia buồn cùng AC về sự ra đi của cụ Đaminh.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha đầy lòng Thương Xót đón nhận linh hồn cụ Đaminh được hưởng nước Thiên Đàng.

 

From: 'Xuan Huong Tran' via TĐCTT <tdctt@googlegroups.com>
Date: 2017-02-16 15:30 GMT-08:00
Subject: Thành kính phân ưu !
To: tdctt@googlegroups.com

Thua anh ,em xin thanh kinh phan uu anh cung gia dinh .
Nguyen xin Chua giau long xot thuong , dem linh hon cu ongDaminh ve huong nhan Thanh Chua .
Em xin phep anh Ca , cho em xin Le cho linh hon Daminh
Xin chia buon !!
From: longcssr 
Date: 2017-02-16 15:44 GMT-08:00
Subject: Re: Cau cho LH Daminh
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>,
Cc: TĐCTT Houston

Xin duoc chia buon voi anh chi Tinh-Nga truoc su ra di cua ong Cu. 
Em se hiep dang Thanh le cau nguyen cho LH Daminh vao sang mai. 
Plong
From: Theresa Do 
Date: Thu, Feb 16, 2017 at 4:59 PM
Subject: Re: Magnificat - LH Đaminh RIP
To: tdctt+managers@googlegroups.com
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Được tin cụ Đaminh Cao Tấn Bình, là thân phụ anh
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, nhạc phụ chị Thúy Nga.
Mới được Chúa gọi về nhà Cha Trên Trời.
Xin đại diện nhóm TĐCTT. San Jose. "Thành Kính Phân Ưu"
cùng anh chị CaoTĩnh&Thúy Nga và đại tang gia.
Nguyện xin lòng thương xót của Thiên Chúa từ nhân sớm
đưa Linh hồn Cụ Đaminh về hưởng tôn nhan Chúa trên
Thiên Quốc. Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria cũng ban ơn an ủi
và nâng đỡ đại tang gia trong sự mất mát lớn lao khó bù đắp.

Thay lời nhóm TĐCTT. San Jose. "THÀNH KÍNH PHÂN ƯU"
Maria Martina Đỗ Thu Hương
From: lmv <lmv.hdv@gmail.com>
Date: Thu, Feb 16, 2017 at 6:18 PM
Subject: Re: Magnificat - LH Đaminh RIP
To: tdctt+managers@googlegroups.com

Anh T.

em thành kính phân ưu cùng đại gia đình về 
sự ra đi , mất mát của người cha thân yêu...
Xin Chúa đổ lòng nhân lành xuống cho gia đình, 
sớm đưa linh hồn Đaminh về hưởng tôn nhan Chúa
Đức Mẹ, cùng các thánh. 

*Rất hy vọng, vì ngày đó em đang ở giáo xứ Lavang 
dâng lễ giỗ cho ông bác mãn tang 3 năm.  Nên sáng đó
sẽ cố gắng dự lễ an táng bố Đaminh nhé. 

Kính, 
Leo Vũ Huyến
Leo Vu Huyen 
Our Lady of Vietnam Church
2001 N. Grand Street
Amarillo, TX 79107From: Tinh Pham 
Date: Thu, Feb 16, 2017 at 6:42 PM
Subject: 
To: tdctt@googlegroups.com
Gia đình em xin thành kính phân ưu đến anh và đại gia đình tang quyến . Em xin dâng một chuỗi Mân Côi cầu cho linh hồn cụ Đa Minh.

Luân Tình  
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo , Seattle From: 
ANTHONY HOANG 
Date: 2017-02-16 18:45 GMT-08:00
Subject: phân ưung
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU...
Nguyện Thiên Chuá nhân
lành thương xót linh hồn
ĐA MINH...From: Thuyb 
Date: 2017-02-16 20:49 GMT-08:00
Subject: Fwd: Magnificat - LH Đaminh RIP
To: daminhmariacaotantinh <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

   Anh Tĩnh kính mến, 
   Em xin thành thật chia buồn cùng gia đình anh chị và toàn gia quyến! Xin hiệp nguyện cùng với tất cả nhóm TDCTT khắp nơi xin Chúa đón nhận linh hồn Đaminh sớm hưởng nhan thánh Chúa ! From: Mom 
Date: Thu, Feb 16, 2017 at 8:54 PM
Subject: Phân ưu 
To: tdctt@googlegroups.com

Xin cho chúng em Thông phần cùng cảm nghiệm với ac và tang gia đã mất đi người thân xin Chúa nhân từvà Mẹ
Chóng đưa linh hồn Daminh về nơi thiên guốc xin cho chúng em xin lễcho ông
From: Trinh Ngo 
Date: Thu, Feb 16, 2017 at 9:08 PM
Subject: Re: Magnificat - LH Đaminh RIP
To: tdctt+managers@googlegroups.com
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Nhóm San bernardino xin chia buồn cùng Ac và các cháu, xin lòng thương xót Chúa sớm đưa linh hồn cụ Đaminh hưởng nhan thánh Ngài.Thành kính phân ưu
From: 
NANCY TRAN 
Date: 2017-02-16 22:41 GMT-08:00
Subject: Thanh kinh phan vu - linh hon Da minh
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Thanh Kinh Chia buon cung Anh Chi va tang quyen. Xin Chua va Me dua linh hon Da minh ve ben Ngai. 
Em Dung Duy From: Thanh Huynh 
Date: 2017-02-16 19:21 GMT-08:00
Subject: Thanh Kinh phan uu.
To: daminhmariacaotantinh@gmail.com

Thanh Huynh xin gui den dai gia dinh anh chi TINH NGA long thanh kinh phan uu.
         Nguyen xin long thuong xot dai luong cua Chua Cha nhan tu xot thuong va ap u Linh hon Bac Cao, de BAC duoc binh an nghi ngoi va huong phuc loc Hien Vinh  trong tay Chua Cha nhan tu va Thanh Mau MARIA cungThanh Ca.
          Chung em se xin Le va nguyen kinh hang ngay  kinh vieng Bac CAO . TDCTT   thanh kinh phan uu.From: Nuong Dinh 
Date: 2017-02-16 20:36 GMT-08:00
Subject: Thanh kinh chia buon
To: daminhmariacaotantinh@gmail.com

Thua anh chi ! Em Nuong cau nguyen cho Niem Dau mat  di nguoi cha than thuong nhat .nguyen xin Chua som dem Linh hon cu ong Daminh som ve huong nhan Chua tren thien dang Amen.

Ngày 17/2

From: Dao Tung 
Date: 2017-02-17 0:02 GMT-08:00
Subject: Thanh Kinh Phan Uu cung Anh Chi
To: "daminhmariacaotantinh@gmail.com" <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Thua anh Tinh, gia dinh em xin thanh kinh phan uu anh cung gia dinh. Cau cho linh hon Daminh som huong vinh phuc truong sinh voi Chua nho Long Thuong Xot Chua va su cau bau cua Duc Me Maria.

Jenny Cong

 

From: @yahoo.com
Date: February 17, 2017 at 1:12:08 AM MST
To: tdctt+managers@googlegroups.com
Subject: Re: Magnificat - LH Đaminh RIP

Nguyện xin Lòng Chúa thương xót đón nhận linh hồn Đaminh vào nơi vinh hiển, hưởng nhan Thánh Chúa đến muôn đời .

Em sẽ xin lễ cho Bác Trai. 

Thành kính phân ưu,

H. Khanh-AZ
From: chau ngo 
Date: 2017-02-17 5:02 GMT-08:00
Subject: 
To: daminhmariacaotantinh@gmail.com

Gia dinh chung em xin thanh kinh phan uu cung gia dinh anh chi Tinh. Nguyen xin Long Thuong Xot Chua som dua cu ve Thien dang . Gia dinh xin le cho cu.
em chau ngoFrom: Vinh Vu 
Date: 2017-02-17 7:03 GMT-08:00
Subject: Re: Fwd: LTHN Thứ Sáu 17-2 Tuần VI TN
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Xin thành thực phân ưu Anh và gia đình. Em sẽ dâng lễ cầu nguyện cho linh hồn Daminh chóng được về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Em Phanxicô Xaviê M. Vũ Hữu Mục, CMCFrom: Tracy Tran 
Date: 2017-02-17 7:45 GMT-08:00
Subject: GĐTHĐC Miền Tây Hoa Kỳ Thành Kính Phân Ưu!
To: Cha GIÁM TỈNH CMC <LOUVMN@yahoo.com>, Cha Trân <chatrancmc@gmail.com>, ​Cha Châu <paulchaucmc@yahoo.com>, ​Cha Châu CMC <nguyenhuychaucmc@gmail.com>, cmc-gdthdc@googlegroups.com

Gia Đình Tn Hiến Đng Công Min Tây Hoa Kỳ va nhn được tin bun:

 

Thân Ph anh Trưởng Min Tây Tâm Phương- C Ông Đaminh Cao Tn Bình va được Chúa gi v lúc 3:30 am Ngày Th Năm 16 Tháng 2, 2017, hưởng thọ 91 tui.

Thánh L an táng s được c hành vào Ngày Th By 25 Tháng 2, 2017 bên Texas. Chi tiết s được thông báo sau.

 

Gia Đình Tn Hiến Đng Công Min Tây Hoa Kỳ xin gi li chia bun sâu sc đến anh ch Tâm Phương và các cháu cùng toàn th tang quyến.

Nguyn xin Chúa t nhân đón nhn Linh Hn C Đaminh v hưởng Nhan Thánh Ngài trên nước Thiên Đàng.

 

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho cho linh hồn Cụ Đaminh được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ, vô cùng. Amen.

 

Thành kính phân ưu!

  

GĐTHĐC Min Tây Hoa Kỳ,

Thư Ký Tracy

 From: 
Nancy Ho 
Date: 2017-02-17 8:00 GMT-08:00
Subject: Thành Kính Phân Ưu
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, Chi Thuy Nga Anh Tinh TDCTT


Chúng em xin Thành Kính Phân Ưu cùng Anh Chị và Tang Quyến
trong sự ra đi của Ông Cụ.  
Nguyện xin Thiên Chúa đưa linh hồn Cụ Daminh sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.  
Nguyện xin Mẹ Maria là nguồn an ủi cho Anh Chị và Tang Quyến trong lúc đau buồn này.

Thành Kính Phân Ưu.

Em Thông-LộcFrom: Trinh Ngo 
Date: 2017-02-17 8:00 GMT-08:00
Subject: Re:
To: tdctt+managers@googlegroups.com
Cc: tdctt@googlegroups.com

Nhóm San Bernardino xin thành thật chia buồn cùng ac và tang quyến , xin Chúa giàu lòng xót thương sớm đưa linh hồn cụ Đaminh hưởng  nhan thánh Chúa. Thành kính phân ưu
From: 'Tuan Pham' via TĐCTT <tdctt@googlegroups.com>
Date: Fri, Feb 17, 2017 at 8:26 AM
Subject: Re:
To: tdctt+managers@googlegroups.com
Cc: tdctt@googlegroups.com

Thanh kinh Phan  Uu cung Anh Chi Tinh Nga va. Dai Gia dinh Tang quyen. Nguyen Cau Linh hon cu Ong Da Minh Chong. Huong Ton nhan Thien Chua.
Toi se dang Thanh le hom nay luc 5:30 pm tai Nha tho Saint Barbara Cau Nguyen cho Linh hon Da Minh. Rev.  Pham ngọc Tuan .From: herorom
Date: 2017-02-17 8:51 GMT-08:00
Subject: Linh h&#7891;n &#272;aminh m&#7899;i qua &#273;&#7901;i.
To: THDC
Cc: daminhmariacaotantinh@gmail.com

Quý anh chị Thân Hữu Đồng Công quý mến,
 
Anh chị Lưu Chủ hình như đang vắng nhà. Em xin báo tin quý anh chị biết:
 
Cụ ông Đaminh Cao Tấn Bình là thân phụ anh Cao Tấn Tĩnh (Tâm Phương) mới qua đời tại Houston lúc 3:30am ngày thứ năm 16 tháng 2 tuần này.
Hưởng thượng thọ 91 tuổi. Thánh lễ an táng sẽ được cử hành tại nhà thờ Holy Rosary lúc 10:00am thứ bảy 25 tháng 2 tuần tới.
 
Xin quý anh chị tới để cầu nguyện cho linh hồn Đaminh mau về hưởng phúc Thiên Đàng với Chúa 3 Ngôi, Mẹ Thánh Ngài Maria Đồng Công Cứu Chuộc,
cũng như để biểu tỏ tình huynh đệ của anh chị em Thân Hữu chúng ta. Như quý anh chị đã biết anh Tĩnh-Phương hiện đang là Chủ Tịch Trung Ương của Hội Thân Hữu Đồng Công tại Hải Ngoại.
 
Xin kính báo
em ĐiềmNguyễn (IX)From: Kim Dao 
Date: 2017-02-17 9:07 GMT-08:00
Subject: Thành kính phân ưu
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Anh chị Tĩnh Nga qúi mến.
Gia đình em xin phân ưu cùng Anh chị ,nguyện xin Chúa giàu lòng thương xót ban cho linh hồn cụ Đa minh đuợc hưởng phúc trên Thiên đàng ,chiều nay em đi lễ ở Saint Barbara xin hiệp ý lễ của Cha Tuấn cùng cầu nguyện cho Bác.
Em Kim ĐàoFrom: Hồ Văn Thông 
Date: 2017-02-17 9:18 GMT-08:00
Subject: Tin Buồn
To: 
Cc: Cha Nguyen Huy Chau <nguyenhuychaucmc@gmail.com>


Kính gởi quý Anh Chị GDTHDC Vùng Sanbernadino.
Em vừa nhận được tin buồn là Thân Phụ của Anh Cao Tấn Tĩnh vừa mới qua đời. Em xin kính chuyển text thông Báo từ chị Ngô Trinh sau đây:
"Cụ Đaminh Cao Tấn Bình, thân phụ Anh Cao Tấn Tĩnh đã được Chúa gọi về 3:30 sáng thứ 5 , lễ an táng thứ 7 25-2-2017 bên Texas, xin hiệp lời cầu nguyện ".
Xin quý Anh Chi Trong GDTHDC cùng hợp ý cầu cho Cụ Daminh đuợc hưởng nhan Thánh Chúa; xin Lòng Thương Xót của Chúa và tình yêu của Mẹ Maria luôn
hiện hữu và nâng đỡ Anh Chị Tĩnh cùng toàn thể Tang Quyến trong giờ phút đầy xúc động và bối rối nầy.

Em Hồ Văn Thông
Ban Phục Vụ
GDTHDC Vùng Sanbernadino.From: Joseph Ba Nguyen 
Date: 2017-02-17 9:58 GMT-08:00
Subject: Thành kính phân ưu
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: peter pham <peterducpham@yahoo.com>, Lien Tran <lientran56@yahoo.com>, khoi1942@yahoo.com, tnhnguyen524@gmail.com

Gia đình tận hiến Đồng Công Arlington Tx.

Thành kính phân ưu cùng Anh Chi Tâm Phương và Gia Đình, Nguyên xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria Thánh Đaminh sớm đưa Linh Hồn Đaminh về hưởng Thánh Danh Ngài.

Gia Đình chúng em cùng chung lời Cầu Nguyện cho Linh hồn Đaminh trong bưổi họp ngày 19-2-2017 này.

 

Thành kính Phân Ưu

Gia Đình Arlington Tx.

 From: Hồ Văn Thông 
Date: 2017-02-17 10:03 GMT-08:00
Subject: Thành Kính Phân Ưu.
To: Anh Tnh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Em xin đại diện Quý Anh Chị trong GDTHDC vùng San Bernardino, Xin Thành Kính Phân Ưu cùng Anh Chị Tĩnh và Tang Quyến trong sự ra đi của Cụ Daminh.
Nguyện xin Thiên Chúa đưa linh hồn Cụ Daminh sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.
Nguyện xin Mẹ Maria là nguồn an ủi cho Anh Chị và Tang Quyến trong lúc đau buồn này.

Thành Kính Phân Ưu.

Em Hồ Văn Thông
Ban Phục Vụ
GDTHDC Vùng Sanbernadino.
From: Mariethuha Tran 
Date: 2017-02-17 10:09 GMT-08:00
Subject: Xin cau nguyen:
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Em nguyện cầu xin lòng thương xót Chúa nhân từ và tràn yêu thương: xin linh hồn Cụ Daminh sớm được đón rước về nhà Cha trong an bình hân hoan;
Nguyện xin Chúa Jesu và Mẹ Maria cũng ban ơn an ủi
và nâng đỡ đại gia đình Anh chị Tinh-Nga qua nỗi đau thương, buồn phiền trong sự mất mát lớn lao này.
Thành thật chia buồn cùng Anh chị, toàn gia đình và các con cháu

Marie-Therese Thu HàFrom: Hoang Thi Phuoc 
Date: 2017-02-17 10:11 GMT-08:00
Subject: Thành kính phân ưu
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Đựợc  tin cụ ông  Đaminh  vừa đựơc Chúa gọi vể, tôi Xin  chia buồn với anh chị Tâm Phương . Nguyện xin Chúa nhân lành sớm đưa  linh hồn  cụ ông về hường tôn nhan Chúa.
Xin Chúa và mẹ  Maria an ùi  gia đình anh chị trong sư mất mát nguồi thân yêu này.
Thành kính phân ưu.
Agnes .Maria Phước Hoàng.From: Anh Tuyet do
Date: 2017-02-17 10:20 GMT-08:00
Subject: Re: LTHN Thứ Sáu 17-2 Tuần VI TN
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Xin Thanh that chia buon Cung anh chi va Gia dinh , Nguyen xin Linh hon cu ong som ve huong Nhan Thanh Chua.                    

Sent from my iPhone
 Anh Tuyet doFrom: Tan Vu 
Date: 2017-02-17 10:26 GMT-08:00
Subject: Re: RIP LH Đaminh-Xin chia buồn
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Xin chia buồn cùng gia đình anh chị Cao Tĩnh và gia quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đưa linh hồn cố Đaminh sớm về hưởng nhan thánh Chúa trên nước thiên đàng. 

Thành kính phân ưu.
Gia đình Ngô Thị Kim Đan- Maryland

From: Rev chau nguyen 
Date: 2017-02-17 11:07 GMT-08:00
Subject: Xin chia buồn cùng Anh Tâm Phương - E. Châu
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Anh chị Tâm Phương thân mến,
Em xin chia buồn với Anh Chị và tang gia. Nguyện xin Chúa qua lời cầu của Mẹ Đồng Công sớm đưa hương hồn cụ Đaminh về thiên quốc.
E. ChâuFrom: 
Trinh Luu 
Date: 2017-02-17 11:11 GMT-08:00
Subject: Thanh Kinh Phan Uu
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Nhom 1 TDCTT Orange xin thanh kinh phan uu cung anh chi Tinh-Nga va dai gia dinh tang quyen ve su ra di cua cu ong Daminh Cao Tan Binh, chung em nguyen xin Chua day long xot thuong som dua linh hon Daminh vao huong nhan thanh Chua muon doi.
Thanh kinh phan uu
Dai dien nhom
em Ngoc Trinh.

From: Yvonne Tran 
Date: 2017-02-17 11:50 GMT-08:00
Subject: XIN CHIA BUỒN--Fwd: Magnificat - LH Đaminh RIP
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, Tinh Cao <hailmaryqueen@thoidiemmaria.net>, TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Anh Chị Tĩnh và Nga Rất Thân Thương Quý Mến,

....

Bỗng sáng nay hơi tỉnh táo hơn một chút, thì lại nhận được điện thoại cuả hai chị lớn cuả em ( Chị Nhượng và chị Thanh ) hỏi " Dì đã check email cuả anh Tĩnh chưa?".
Nào ngờ, miệng vừa trả lời điện thoại cho Chị, tay tìm mở email cuả Anh ( nhưng không thấy, cho nên phải gọi Chị Thanh forward cho em) thì được biết email Anh gởi ra trưa hôm qua, hoá ra là...HUNG TIN.

Thú thật với Anh Chị, khi nghe tin Bố Anh mất, lại một lần nữa tim em quặn đau và xót xa, hụt hẫng như Hung Tin Mất Mẹ cuả 3 Chị Em chúng em hơn một năm trước, và chúng  em đã nhớ cầu nguyện ngay cho Linh Hồn Bố Đa Minh Cao Tấn Bình, cũng như xin Chúa- Mẹ tăng sức mạnh, sự ủi an , và niềm trông cậy cho Anh Chị và đại tang quyến.

Thay  Mặt cho đại gia đình, và cả hai Chị lớn Nhượng-Thanh,cũng là  thành viên nhóm cầu nguyện TĐCTT, Orange County.  
Chị Em chúng em xin được chia sẻ với Anh Chị và Đại Tang Gia nỗi niềm mất mát người Cha già, một mất mát quá lớn lao không thể  nào bù đắp được, và sẽ muôn đời trống vắng những lời của Cha dậy bảo.

Tin Tưởng vào Lòng Thương Xót Chúa và vào Mẹ Maria, Suối Nguồn Cậy Trông.
Nguyện xin lòng Thương Xót Chúa thứ tha và sớm đón nhận Linh Hồn Bố 
ĐA MINH CAO TẤN BÌNH 
về hưởng và chầu nhan Thánh Ngài. 
Nguyện xin Mẹ Maria luôn nâng đỡ, ủi an, xoa dịu và biến đổi những giọt nước mắt của Anh, Chị, và cuả đại tang quyến thành những chuỗi hoa hồng của kinh Mân Côi, và chuỗi kinh Lòng Thương Xót Dâng lên Thiên Chúa và Mẹ Chí Thánh. 

Rất Quý Mến,
3 Chị Em:
C. Nhượng
C. Thanh
Em Bạch Yến

From: phuong dinh 
Date: 2017-02-17 11:54 GMT-08:00
Subject: Fw: Magnificat - LH Đaminh RIP
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Trong niềm tin tưởng vô biên vào Chúa Phục Sinh và Mẹ Maria , trong dịp kỹ niệm 100 năm biến cố Fatima :
Rất xúc động và pha lẫn niềm vui khi được anh Cao Tấn Tĩnh báo tin :
                             Cụ cố  DAMINH  CAO TẤN BÌNH
         ĐÃ ĐƯỢC CHÚA CẤT VỀ  VÀO LÚC 3 : 30  SÁNG  NGÀY HÔM NAY   
         ĐỂ ĐƯỢC THOÁT CÕI  TRẦN HOÀN CHÂU LỆ VỀ NƠI VĨNH PHÚC.
Xin thành kính phân ưu cúng Tang Gia và anh Cao Tấn Tĩnh.
Cùng hiệp ý với Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới Việt Nam tại Hoa Kỳ , Các thành viên Tông Đồ Chúa Tình Thương , cầu nguyện cho Linh Hồn Đa Minh .
                                               
           Đinh Đồng Phương


From: 
Thuan Ha 
Date: 2017-02-17 12:44 GMT-08:00
Subject: CHIA BUON
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Chào anh Tĩnh

Nghe tin cụ được Chúa gọi về, tôi xin chia buồn cùng gia đình anh chị và toàn tang quyến.  Xin cầu chúc cho linh hồn cụ mau chóng hưởng nhan Thánh Chúa và xin Chúa tha mọi phần phạt cho cụ nếu co. 

Thành kính phân ưu

Thuận Hà

 

From: joseph trinh
Date: 2017-02-17 12:58 GMT-08:00
Subject: Thành Kính Phân Ưu - LH Đaminh Cao Tấn Bình RIP
To: daminhmariacaotantinh@gmail.com

Anh Chị Tĩnh quý mến,

Thành kính phân ưu cùng Anh Chị và tang quyến về sự ra đi của Cụ Đaminh Cao Tấn Bình.
Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria đón tiếp linh hồn Đaminh vào hưởng phúc Thiên Đàng đời đời.
Cùng xin Chúa thương ban niềm an ủi và sức mạnh cho toàn gia quyến.

Trịnh Hòa

 

From: long nguyen
Date: 2017-02-17 13:07 GMT-08:00

Subject: Re: GĐTHĐC Miền Tây Hoa Kỳ Thành Kính Phân Ưu!
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Xin chia buồn cùng Anh Chị và tang quyến. Nguyện xin Chúa đón nhận Cụ  Đa Minh vào Nước Hằng Sống 
Gia đình Tuyêt-Long 

 

From: Rev. Raymond M. Huu Thao, CMC 
Date: 2017-02-17 13:15 GMT-08:00
Subject: phân ưu
To: "daminhmariacaotantinh@gmail.com" <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
EM XIN PHÂN ƯU VỚI ANH TÂM PHƯƠNG VÀ GIA ĐÌNH 
XIN THIÊN CHÚA SỚM BAN NƯỚC THIÊN ĐÀNG CHO ÔNG CỐ ĐAMINH.
CHÚNG EM SẼ CẦU NGUYỆN NHIỀU CHO ÔNG CỐ VÀ GIA ĐÌNH ANH
EM
 
Rev. Raymond M. Huu Thao, CMC
http://www.tinmung.net


From: Peter tu Le 
Date: 2017-02-17 13:17 GMT-08:00
Subject: Re: Phân ưu 
To: "Daminhmariacaotantinh@gmail.com" <Daminhmariacaotantinh@gmail.com>
   Em xin thanh that phan uu cung anh chi va toan the gia quyen cu   Damimh  ve su ra di cua Cu
Xin Thien Chua la Dang giau long thuong xot som dua linh hon Cu Daminh ve huong nhan thanh Ngai tren nuoc hang 
song. Em se dang mot trang kinh man coi va mot chuoi Kinh Thuong xot de cau nguyen cho cu.

Em xin thanh that chia buon cung anh chi

 va toan the tang quyen.
Chung con cay vi danh Chua nhan tu xin cho linh hon cu Daminh ve huong ton nhan  Chua.
   Thanh kinh phan uu.
        gd tule, Los Angeles.From: ANH NGUYEN 
Date: 2017-02-17 13:57 GMT-08:00
Subject: Re: Magnificat - LH Đaminh RIP
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: cmc-gdthdc@googlegroups.com, CMC-THDC <cmc-thdc+noreply@googlegroups.com>

Xin cầu nguyện cho CỤ CỐLINH HỒN ĐAMINH CAO TẤN BÌNH
và xin chia buồn cùng anh chị và đại tang quyến
em
Nguyễn ÁnhFrom: Tina Dinh 
Date: 2017-02-17 13:57 GMT-08:00
Subject: Re: Fwd: Magnificat - LH Đaminh RIP
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Một lần nữa chúng em thành kính phân ưu cùng với AC và tang quýen.  Hôm nay lúc 3 giờ giờ chiều chúng em và một số AC đã đã làm giờ LTXC cầu cầu cho linh hồn Daminh được sớm hưởng phúc vĩnh hằng. From: Nguyen Dinh 
Date: 2017-02-17 13:58 GMT-08:00
Subject: Re: Fwd: Magnificat - LH Đaminh RIP
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>,


CÙNG CẦU NGUYỆN CHO NGÀY TRỞ VẾ NHÀ CHA CỦA  
LH ĐAMINH CAO TẤN BÌNH, LÀ CHA CỦA ANH TĨNH CAO.
TÔI SẼ TỚI THĂM CỤ


From: Hong Hoang 
Date: 2017-02-17 14:06 GMT-08:00
Subject: Lời phân ưu.
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Chúng em Trần Ngọc Ty & Hoàng Hồng GĐTHĐC vùng Houston, xin chia buồn cùng AC và đại gia đình tang quyến, khi được tin thân phụ anh là cụ Ông Đa Minh vừa mãn phần sau 91 năm trong hành trình đức tin. Nguyện xin Chúa cho L H Đa Minh sớm được hưởng phúc trên nước trời... xin thành kính phân ưu.
From: 'Rosalie Bui' via TĐCTT <tdctt@googlegroups.com>
Date: Fri, Feb 17, 2017 at 2:11 PM
Subject: Xin Lễ cho Linh Hồn Đaminh Cao Tấn Bình
To: TDCTT Googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


Anh chị Tĩnh Nga thân mến,
Thành kính phân ưu đến gia đình anh chị trưởng nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương của chúng em.  
Theo thông lệ của nhóm chúng ta nên em, Xuân Hồng, với tư cách là thủ quỹ của nhóm, đã đến nhà thờ xứ ở El Monte Cộng Đoàn Mông Triệu của em xin lễ cho Ba của anh Tĩnh, Linh Hồn Đaminh Cao Tấn Bình.  Em sẽ gởi thiệp xin lễ đến nhà anh chị.
Xin Thiên Chúa Giầu Lòng Xót Thương dẫn đưa linh hồn Bác về cõi vĩnh phúc với Ngài.
Bùi Xuân Hồng (Thủ Quỹ)From: Hoat Tran 
Date: 2017-02-17 14:12 GMT-08:00
Subject: NGOI KHEN THIEN CHUA MUON DOI ......
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

CHUNG EM VUA NHAN DUOC TIN CU CO DAMINH  MOI QUA DOI .   GIA DINH EM THANH THUC GOI LOI PHAN UU CUNG ANH VA TOAN THE GIA DINH CUA ANH CHI  ... XIN LONG THUONG  CHUA DUA LINH HON CU CO VE HUONG THANH NHAN NGAI MUON DOI TREN  NUOC HANG SONG .....
CHUNG EM XIN CHIA SE CUNG ANH CHI VA TOAN THE TANG QUYEN.......CHUNG EM SE  DANG LOI CAU NGUYEN NHIEU CHO CU CO CACH RIENG VA CUNG CAU NGUYEN CHO ANH CHI VA CHO TOAN  THE TANG QUYEN .......
XIN BA DANG LUON O CUNG ANH CHI VA MOI NGUOI TRONG TANG QUYEN ... 
 MEN CHAO ANH CHI .  GIA DINH J. M. HOAT  HUE  TRAN .From: Minh Vu 
Date: 2017-02-17 14:13 GMT-08:00
Subject: Re: Fwd: Magnificat - LH Đaminh RIP
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

San Diego, Feb  17, 2017

Anh Chi Tan Tinh - Thuy Nga  rat than men;

Chung em toan the gia Dinh xin kinh gui den Anh Chi va Gia Dinh  Gia quyen loi  nguyen xin muon on anh, ui an den moi nguoi trong luc nay. Va 
hiep y cau nguyen xin Chua , Duc Me  va Thanh Ca Giuse, Daminh   cau bau va chong dua linh hon Daminh ve  huong niem vui vinh phuc Thien Dang

Thanh Kinh Phan Uu
God Bless Us
Than Men

Vu Cong Minh & FamilyFrom: Hieu Mai 
Date: 2017-02-17 14:39 GMT-08:00
Subject: Phan uu
To: Cha Trân <chatrancmc@gmail.com>
Cc: GDTHDC

Thân mến chào Anh Tâm Phương 
Được tin Chúa gọi thân phụ Anh là Cụ Ông ĐaMinh Cao Tấn Bình về hưởng Nhan Thánh Chúa
Gia Đình Tận Hiến vùng Tampa FL 
Xin Thành Kính Chia Buồn cùng gia đình Anh, nguyện xin Chúa giầu lòng thương xót và Đức Trinh Nữ Maria mau chóng đón linh hồn Đaminh vào nơi nước Chúa 
GĐTH Tampa FlFrom: 
Thomas Nguyen 
Date: 2017-02-17 15:25 GMT-08:00
Subject: Re: Magnificat - LH Đaminh RIP
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Ave JMJ

Anh Cao Tấn Tĩnh thân mến,

xin được hiệp ý với anh và tang quyến để cầu nguyện cho thân phụ của anh là cụ Đaminh Cao Tấn Bình sớm về hưởng phúc Thiên Đàng.

Thân mến

Alphongsonguyendinhthiethc [cựu Đội 8]
From: Dan Tran 
Date: 2017-02-17 16:07 GMT-08:00
Subject: Re: Về: Magnificat - LH Đaminh RIP
To: tdctt+managers@googlegroups.com
Cc: tdctt@googlegroups.com, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Thành kính phân ưu cùng anh chị và đại gia đình tang quyến. Kính xin Chúa Tình Thương sớm đưa Linh hồn cụ ông Đa Minh Cao Tấn Bình về được hưởng nhan Thánh Chúa. . 
Em Tran Dan From: triet minh 
Date: 2017-02-17 16:28 GMT-08:00
Subject: Re: Fwd: Magnificat - LH Đaminh RIP
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Em xin chia buồn cùng anh và toàn thể tang quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Đồng Công, nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa ÔNG ĐAMINH về hưởng tôn nhan Chúa.
Em Joan Eudes M. Mình Triết, CMCFrom: Peter William 
Date: 2017-02-18 6:30 GMT-08:00
Subject: GĐTHĐC Miền Tây Hoa Kỳ Thành Kính Phân Ưu!
To: chatrancmc@gmail.com, LOUVMN@yahoo.com, paulchaucmc@yahoo.com, nguyenhuychaucmc@gmail.co, gdthdc@googlegroups.com, Caotinh <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Death is not the greatest loss in life. The greatest loss is what dies inside us while we live.
Peter Ngu xcmc

 

From: Qui Vu 
Date: 2017-02-17 17:01 GMT-08:00
Subject: Cầu nguyện
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Anh chị Tỉnh Nga thân mến,
Nhận được tin Cụ Đa minh CAO TẤN BÌNH đã được Chúa gọi về chiều hôm qua thứ 5 ( 16/2/2017)  hưởng thọ 91 tuổi.
Mừng cho cụ đã qua được thời gian đau ốm bệnh tật, để hân hoan về với Chúa hưởng phúc thanh nhàn như lời 1 bài hát
"Khi Chúa thương gọi con về,
Lòng con hân hoan như trong một giấc mơ"
Vì cụ đã chuẩn bị đủ mọi nghi thức cần thiết cho phần hồn đầy đủ để về với Chúa. Dù vậy tôi cũng xin góp lời cầu nguyện cho linh hồn ĐAMINH  sớm được Chúa thương tha thứ những phần thiếu sót để mau chóng hưởng phúc Trường sinh.
Xin Chúa nâng đở tang gia trong lúc bối rối này được bình an phần hồn phần xác
Trân trọng
Qui VũFrom: My Tran 
Date: 2017-02-17 17:55 GMT-08:00
Subject: Re: Fwd: Magnificat - LH Đaminh RIP
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>,

Than gui Anh  Chi  Tam Phuong

 Xin chia buon voi Anh chi va dai gia dinh.Nguyen xin Chua va Medua LH DaMinh
ve huong ban tiec nuoc troi
Thanh Kinh Phan Uu
San JoseNM
On Feb 17, 2017, at 8:18 AM, Polycarp DucThuan wrote:

Anh Chị Tâm Phương thân mến,


Anh em Parvuli  US & VN chân  thành Phân Ưu


Về Cụ Ông Đaminh Cao Tấn Bình vừa được Chúa gọi về lúc 3:30 am Ngày Thứ Năm 16 Tháng 2, 2017, hưởng dương 91 tuổi.


​Nguyện xin Chúa Giêsu​, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, thánh Giuse và Đaminh, Sớm đưa linh hồn Đaminh Bình về hưởng tôn nhan Thiên Chúa.
Rev. 
Polycarp 
​Ducthuan​
, CMC


From: Tran Xuan 
Date: 2017-02-17 18:23 GMT-08:00
Subject: Re: Magnificat - LH Đaminh RIP
To: tdctt+managers@googlegroups.com
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, "daminhmariacaotantinh@gmail.com" <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Kinh goi anh chi Tinh + Nga,

Nhan duoc tin buon Cu Daminh da duoc Chua goi ve. Nhom TDCTT Rochester, NY chung em xin chan thanh chia buon cung anh chi va tang quyen ve su mat mat lon lao nay. Cay vao Long Thuong Xot Chua xin som dua linh hon Cu Daminh ve huong Nhan Thanh Nguoi.

Nhom TDCTT Rochester, NY
Thanh kinh phan uu.From: Quang Hoang 
Date: 2017-02-17 18:27 GMT-08:00
Subject: Re: Magnificat - LH Đaminh RIP
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Hi anh,
Hình như có gì không phải trong lời cáo phó. Đây là nguyên văn .
(lúc 3 giờ 30 sáng Thứ Năm 16/2/2010, tại Senior Care Westwood Nursing and Rehab Center ở Houston Texas,)
chào anh và xin chia buồn cùng gia đình....


From: Helen Nguyen 
Date: 2017-02-17 18:37 GMT-08:00
Subject: Re: Magnificat - LH Đaminh RIP
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Phan Ưu 
Kinh gui anh Tam Phuong,
Đuợc tin chua gọi than phu anh la cu ong Cao Tan Binh ve huong Nhan Thanh Chua,
GDTH Vung Orange Ca.
Xin Thanh Kinh chia buồn cung anh va tang Quyen Nguyen Xin chua va Me Dong Cong som dua linh hon cu ong Daminh som huong Thanh Nhan Chua. 
GDTH Orange Ca.  
Helen Tuyet Nguyen


 

From: Khoa Bui 
Date: 2017-02-17 20:23 GMT-08:00
Subject: Re: Fwd: Magnificat - LH Đaminh RIP
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Thành kính phân ưu cùng anh chị và đại tang quyến. Cầu xin Lòng Thương Xót Chúa, qua lời 
 cầu bầu của Mẹ Maria, cho cụ ông Đaminh sớm được về hưởng Nhan Thánh Chúa .
Khoa BùiFrom: tammynguyen
Date: 2017-02-17 20:24 GMT-08:00

Subject: Chia buon
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

XIN CHIA BUON CUNG GIA DINH ANH CHI DA MAT NGUOI CHA, ONG, VA NGUOI THAN, XIN THIEN CHUA DUA LINH HON DAMINH O BEN CHUA, EM SE XIN MOT THANH LE FOR L/H
DAMINH, em kg on email hon tuan, hom nay mo co nhieu chuyen can bite from ANH.

XIN KINH CHAO ANH CHIqFrom: Binh Khong 
Date: 2017-02-17 21:19 GMT-08:00
Subject: Re: Magnificat - LH Đaminh RIP
To: Cao Tinh <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, "cmc-gdthdc@googlegroups.com" <cmc-gdthdc@googlegroups.com>, CMC-THDC <cmc-thdc+noreply@googlegroups.com>
Anh chị Tâm Phương thân mến
Anh chị em gia đình tận hiến đồng công miền Tây Nam Hoa Kỳ, Xin thành kính phần yêu đến anh chị cùng tang quyến, vì sự ra đi về nhà Chúa của cụ Đa Minh Cao Tấn Bìnhvào lúc 03.30 sáng ngày thứ năm ngày 16 tháng 2 hai vào lúc 03.30 sáng ngày thứ năm ngày 16 tháng 2 2017 hưởng thọ 91 tuổi. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyện cầu của Mẹ Maria, Thánh Giuse, Thánh Đa Minh, sớm đưa linh hồn Đa Minh về hưởng nhan Thánh Chúa.
Em Khổng Xuân Bính
Phó Miền Tây Nam Hoa Kỳ 
Thành kính phân ưu. From: 
K P 
Date: 2017-02-17 23:18 GMT-08:00
Subject: Thành kính phân ưu
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Anh Chị Tâm Phương thân mến,   
Vừa nhận được tin Thân Phụ Anh mới qua đời. Chúng em xin chia buồn cùng Anh Chị và gia quyến.

Nguyện xin Chúa từ nhân sớm đưa linh hồn Cụ Đaminh về hưởng nhan thánh Ngài.

Thành kính phân ưu!

Phạm Mẫn Hạnh
From: Bach Nguyen 
Date: 2017-02-17 9:25 GMT-08:00
Subject: Re: Phan Uu
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: "cmc-gdthdc@googlegroups.com" <cmc-gdthdc@googlegroups.com>, "parvuli@yahoogroups.com" <parvuli@yahoogroups.com>, phung huan <phungcmc@gmail.com>, thao raymond <raymondthao@yahoo.com>

Gia Đình Tận Hiến Đồng Công vùng Los Angeles xin cầu nguyện cho Linh Hồn cụ Đa Minh và chia buồn cùng anh chị Tâm Phương &Thuý Nga 
Giesu Maria Giuse con mến yêu ,Xin cứu rỗi Linh Hồn Đa Minh .
Chúng em JBM Nguyễn Thái Bạch&VânNgày 18/2

From: John Tina Luu 
Date: 2017-02-18 0:07 GMT-08:00
Subject: Re: Magnificat - LH Đaminh RIP
To: "daminhmariacaotantinh@gmail.com" <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Chào Anh Ch Tĩnh & Nga,

Gia đình chúng em xin chia buồn cùng anh chị về sự mất mát lớn lao này.

Xin được tiếp tục cầu nguyện cho Linh Hồn Cụ Ông Đaminh Cao Tấn Bình.  Cầu xin Chúa Phục Sinh sớm đưa linh hồn Cụ Ông Đaminh về hưởng nuớc Thiên Đàng, nơi mà Ngài đã dành sẵn cho những ai tin cậy và phó thác nơi Ngài.

Thành kính phân ưu.

Gia đình Tiên & PhươngFrom: Louis Nhien 
Date: 2017-02-18 3:43 GMT-08:00
Subject: Re: Magnificat - LH Đaminh RIP
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Anh Tâm Phương quí mến
cho em được chia sẻ niềm vui nỗi buồn với anh và gia đình
Em đang ở Việt Nam và nếu sắp xếp được sẽ tham dự lễ an táng của cụ Đaminh
Louis Nhiên


From: Petrus Nguyen 
Date: 2017-02-18 10:51 GMT-08:00
Subject: Re: Phan Uu
To: CMC-GDTHDC <cmc-gdthdc@googlegroups.com>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: "cmc-gdthdc@googlegroups.com" <cmc-gdthdc@googlegroups.com>, "parvuli@yahoogroups.com" <parvuli@yahoogroups.com>
Thưa anh chị Tâm Phương quí mến. 
Không biết nên sống tâm tình "Buồn/Vui" ra sao trước tin lớn Cụ Đa Minh về với Chúa. Nhưng nhờ vào tâm tình của GDTH/DC là hoàn toàn phó thác, Hương-Cường xin hiệp lòng với anh chị để TẠ ƠN Chúa vì Ngài đã hoàn tất một chương trình TUYỆT VỜI nhất trên linh hồn Cụ Đa Minh theo Thánh ý của Ngài. 
Xin Mẹ Đồng Công xoa dịu nỗi đau của anh chị trong lúc này và biến đổi sự thương nhớ thân phụ thành của lễ Xin Vâng như Mẹ Thánh của chúng ta.

Gia Đình Nguyễn Hùng Cường thành kính. From: 
Pham Nguyen 
Date: 2017-02-18 12:57 GMT-08:00
Subject: chia buồn
To: daminhmariacaotantinh@gmail.com

Xin Chia buồn voi Anh Chi sư mất đi người Cha thân yêu. Nguyện xin lòng nhân từ Chúa tha thứ những lỗi lầm của Cụ và sớm đưa linh hồn Cụ vào cỏi Hằng Sống.
Gia đình Nguyễn văn PhẩmFrom: Hoang Nguyen 
Date: 2017-02-18 14:49 GMT-08:00
Subject: Re: Fwd: Magnificat - LH Đaminh RIP
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Gia Đình Tận Hiến Đồng Công San Jose, xin thành thật chia buồn cùng anh chị Tâm Phương.  Xin cầu cho linh hồn Daminh mau về hưởng nhan thánh Chúa.
Xin Mẹ Đồng Công an ủi và thêm sức mạnh cho anh chị và gia đình trong thời gian thử thách này.

GĐTHĐC San Jose  From: 
BUP PHAM 
Date: Sat, Feb 18, 2017 at 4:28 PM
Subject: Thành kính phân ưu
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Xin chia buồn với gia đình anh chị Tỉnh. Nguyện  xin  Chúa, Mẹ Maria. Thánh cả Giuse rước linh hồn Daminh về với  Chúa 
From: 
Thomas Vu
Date: 2017-02-18 17:23 GMT-08:00
Subject: Re: Phan uu
To: Hieu Mai
Cc: GDTHDC

Kính chào Anh Tâm Phương,

Nhận tin Cụ Ông ĐaMinh Cao Tấn Bình được Chúa gọi về, đại diện Gia Đình Tận Hiến vùng Kansas City MO chúng em Xin Thành Kính Chia Buồn cùng Anh và gia đình, nguyện xin Chúa giầu lòng thương xót và Đức Trinh Nữ Maria mau chóng đón linh hồn Đaminh vào nơi nước Chúa. 

Thân mến,
Vũ Nguyên Hồng Tuấn


From: Ronald Vu 
Date: 2017-02-18 18:28 GMT-08:00
Subject: 
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Kính chào anh chị Tĩnh & Nga
Em Kỳ đại diện cho nhóm TĐCTT vùng ảrlington và fort worth thuộc Giáo Phận fort Worth, Tx
Thành kính chia buồn đến anh chị, Tang Gia và quí tang quyến,. Được tin cụ Đaminh cao Tấn Bình Chúa gọi về, thật là một mất mát lớn lao và thương tiếc cho đại gia đình anh chị cùng tang quyến, nhưng với đức tin người Công Giáo, hãy tin vào sự Phục Sinh và Sống lại của Đức Kito Ngài đã cầu nguyện cùng Chúa Cha,. Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con, Con muốn rằng, Con ở đâu thì chúng cũng ở đấy với Con. Kính thưa anh chị anh chị sau 91 năm cụ sống trên dương thế của một kiếp người, với những đau khổ, lo âu cho con cái của một người cha, hy sinh , tận tuỵ cho cuộc sống gia đình. Lạy Mẹ Maria, khi xưa Mẹ đón nhận xác con Mẹ là Đức Kito, từ Thập Giá Cứu Độ, lúc đó Mẹ đau buồn không tả xiết, giờ đây. Xin Mẹ đón nhận linh hồn cụ Đaminh vào hưởng vinh phúc Nước Trời cùng với Chư Thần Thánh. Xin Mẹ ủi an, nâng đỡ và thêm sức cho anh chị cùng tang quyến, những người đang buồn sầu vì mất đi người thân yêu,. Một lần nữa thay mặt nhóm TĐCTT arlington & FW và gia đình em  Kyvu

 

Ngày 19/2


From: Ngọc Huệ

Date: 2017-02-19 6:29 GMT-08:00
Subject: Re: Về: Magnificat - LH Đaminh RIP
To: tdctt+managers@googlegroups.com
Cc: tdctt@googlegroups.com, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Thank kinh Phân Uu cung anh chi Tĩnh Nga và tang quyen.
Nguyen Xin LTXC som don Nhạn Linh hon Bac Da Minh vào nơi Thiên Quoc và an ủi anh chi cùng tang quyến trong lúc đau luồn chia ly này.
Thành Kính Phân Ưu!

Ngọc HuệFrom: Mary Tran 
Date: 2017-02-19 8:56 GMT-08:00
Subject: 
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Anh Tâm Phương kính !

Em xin Chia buồn cùng Anh Chị và gia đình  vì sự ra Đi của Ông Cụ Đa Minh .
Nguyện xin Chúa Mẹ sớm Đưa Linh Hồn Đa Minh vào hưởng thánh nhan Chúa .

Em sẽ xin lễ và cầu nguyện cho Linh hồn Ông cụ Đa Minh .

Thành thật chia buồn cùng Anh Chị .
Em Mary Hạnh .

 

From: Duy 
Date: 2017-02-19 12:57 GMT-08:00
Subject: Chia buồn
To: "daminhmariacaotantinh@gmail.com" <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Được tin thân phụ của anh vừa mới qua đời, chúng em Duy Tuất xin chân thanh gưi đến anh lời phân ưu chân thành, nguyện xin Chúa đưa linh hồn cụ sớm về hưởng nhan thánh Chúa.  Duy Tuất.

 

From: Ninh Huynh 
Date: 2017-02-19 15:59 GMT-08:00
Subject: Kính thong báo
To: BCH TDF VN HK
Cc: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

  Được tin cụ Đa Minh Cao Tấn Bình,là thân phụ anh Da Minh CaoTấn Tĩnh (chủ tịch Trung Ương TDF/VN/Hoa Kỳ) đã được Chúa gọi về lúc 3g30 sáng thứ năm 16/2/2017 tại Houston.Linh cửu hiện quàn tại nhà quàn Thiện Tâm tọa lạc tại 13430 Bellair Blv ,77083.dt 713-679-0111 .

   Sau đây là chương trình tang lễ :

     Thứ năm   : Lễ phát tang tại nhà quàn lúc 5g ,sau đó là giờ cầu nguyện.

     Thứ sáu    :  từ 4g  đến 9g chiều  : thăm viếng và cầu nguyện .

      Thú bảy    : Thánh lễ an táng tại nhà thờ Holly Rosary

   Nay kính thông báo cho toàn thể các thành viên TDF trên toản quốc để hiệp dâng lời cầu nguyện cho linh hồn cụ Cố Da Minh Cao Tấn Bình sớm được về hưởng nhan Thánh Chúa ,và nếu có thể được xin mời anh chị em tham dự các giờ cầu nguyện ,đồng thời cũng xin được đại diện Trung ương TDF/VN tại Hoa Kỳ xin thành kính phân ưu cùng anh chị Tĩnh và dại tang quyến,và xin Mẹ Fatima an ửu anh chị trong lúc đau buồn này. 

     Thay mặt BCH Trung Ương,

         Simon Maria Huỳnh An Ninh

               Phó chủ tịch nội vụ

 

Ngày 20/2

 

From: Louis Nhien 
Date: 2017-02-20 1:05 GMT-08:00
Subject: Re: Magnificat - LH Đaminh RIP
To: Anh Long, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>,

Anh Long quí mến,
Xin anh viết thư chứng nhận gửi đến Tổng Giáo Phận Houston để em với anh Tùng đi dự lễ an táng của cụ Đaminh thân phụ anh Tâm Phương ở Houston vào thứ Bảy tới nhé.
Cám ơn anh nhiều.
Em sẽ về tới nhà dòng tối thứ Năm vào lúc 9 giờ 50 tối với anh Thứ và Anh Đương và sáng thứ Sáu sẽ đi với anh Tùng xuống Houston.  Thứ Bảy lễ an táng và Chúa Nhật về.
Louis M. Nhiên, CMC


From: Rev Hanh OSB
Date: 2017-02-20 7:26 GMT-08:00
Subject: LH Daminh
To: daminhmariacaotantinh@gmail.com
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Kính thưa quý cô chú anh chị, Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm xin hiệp ý phân ưu và cầu nguyện cho linh hồn cụ Đa-minh Cao Tấn Bình, là thân phụ của chị Trinh, chị Lan, anh Cao Tấn Tĩnh.

Chương Trình tang Lễ: 1. 7 giờ tối thứ Sáu 24/2: Viếng xác tại Nhà Quàn. 2. 7 giờ sáng thứ Bảy 25/2: Động Quan tại Nhà Quàn. 3. 9 giờ sáng thứ Bảy 25/2: Thánh Lễ An Táng.

Trân trọng kính mời!

Cha Hạnh

 

From: Sr. Angela Pham OP
Date: 2017-02-20 7:52 GMT-08:00
Subject: Re: LTHN Thứ Hai Tuần VII TN 20-2-2017
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Kính thăm Anh Tĩnh,

Được tin Ông Cụ qua đời, nhà dòng xin hiệp ý cầu nguyện cho Ông.  Tạ ơn Chúa đã ban cho Ông một cuộc đời thật là ý nghĩa và đã làm tròn trách nhiệm của người Chồng, người Cha, người Ông trong gia đình.  Sơ tin rằng đời sống của Ông đã đem lại niềm tin sâu sắc cho gia đình.

Xin Chúa luôn nguồn yêu thương và bình an cho gia đình trong lúc này.

Xin Chúa sớm đưa linh hồn ĐaMinh lên hưởng thánh nhan Chúa.

Hiệp nhất trong lời cầu nguyện,
Sr. Thúy Trinh


From: Tawny T 
Date: 2017-02-20 8:12 GMT-08:00
Subject: Re: Magnificat - LH Đaminh RIP
To: tdctt+managers@googlegroups.com, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: hiepqvu <hiepqvu@gmail.com>

Anh chị Tĩnh Nga quý mến,

Trong tình thương mến của Thiên Chúa là Cha nhân lành. HV gửi đến anh chị và gia đình lời thành kính phân ưu.
Cầu cho linh hôn Da Minh sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Và xin bình an cho con cháu còn ở lại trên thế gian. 

Hai em Hiệp Vân
MKLM BoliviaFrom: Thanh Dinh 
Date: 2017-02-20 8:25 GMT-08:00
Subject: Thành kính phân ưu.
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Thưa anh chị,
Em vừa nhận tin cụ ĐaMinh vừa được Chúa gọi về nhà Cha trên trời.
Đoàn Tông Đồ Fatima Giáo Xứ Đức Mẹ Fatima, Fort Worth xin phân ưu cùng anh chị và tang quyến; nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót ân thưởng Linh Hồn Đaminh trên quê trời.
Em sẽ thông báo cho  Đoan Cùng cầu nguyện cho Linh Hồn ĐaMinh .

Em Thanh
Và Đoàn TĐF Fort Worth.From: Duc Cha Hieu Canada
Date: 2017-02-20 10:42 GMT-08:00
Subject: 
To: Cao Nhu Trinh


Thanh kinh phan uu voi chi va moi nguoi trong tang quyen. Xin Thiên Chúa thuong dua linh hon DaMinh ve huong ton nhan Nguoi.

From: Tinh Trinh 
Date: 2017-02-20 18:56 GMT-08:00
Subject: Re: Fwd: LTHN - Thứ Ba 21-2-2017 Tuần VII TN
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Xin Chia buon cung Anh va Tang Quyet, nguyen xin Thien Chua som dua Linh Hon Cu Da Minh Ve Nuoc Hang Song tren Thien dang.

Trinh Tien Tinh va Gia DinhFrom: deenanguyen999@gmail.com 
Date: 2017-02-20 20:42 GMT-08:00
Subject: Về: Magnificat - LH Đaminh RIP
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Mẹ và 3 gia đình chúng em ở Michigan thành thật gởi lời chia buồn đến anh Tĩnh chị Nga cùng tang quyến.  Nguyện cầu lòng thương xót Chúa đón nhận linh hồn Ông được hưởng ân sũng trên Thiên Đàng đời đời bên nhan thánh Chúa.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Diễm nhóm TĐCTT MichiganNgày 21/2
From: PheroHoa Nguyen 
Date: 2017-02-21 0:04 GMT-08:00
Subject: Thành Kính Phân Ưu.
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


"Chỉ trong THIÊN CHÚA mà thôi,
Hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn
Ơn cứu độ tôi bởi Người mà đến."
               ( Thánh Vịnh 62 - câu 2 )

    Nguyện xin THIÊN CHÚA là Đấng Giàu Lòng Thương Xót sớm đưa linh hồn cụ ông Đa-Minh Cao -Tấn - Bình về bên CHÚA hưởng phước đời đời trong Nước Thiên Đàng.
    Thành Kính Phân Ưu cùng Anh Chị Tĩnh+Nga và Đại Gia Đình Tang Quyến.
   Chúng em:
   Hóa+Dung

 

From: Tien Tran 
Date: 2017-02-21 9:41 GMT-08:00
Subject: Chia buồn.
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Anh chị Tĩnh Nga thân mến,

Vợ chồng em mới nhận được email cùng hình ảnh sáng nay. Chúng em thành thật chia buồn cùng anh chị và toàn thể tang quyến! Chúng em sẽ xin lễ, đọc kinh cầu nguyện cho cụ.

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Chúa thương sớm đưa LH Đa Minh sớm về hưởng Nhan Thánh Ngài.

Tiến Oanh.
From: trung bui 
Date: 2017-02-21 10:09 GMT-08:00
Subject: Re: LH Đaminh - Xin Tri Ân Cảm Tạ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: TDFatima <tdfatima+noreply@googlegroups.com>, TNFatima <tnfatima@googlegroups.com>, Thiếu Nhi Fatima Liên <tnfliendoan@gmail.com>, Thieunhi Fatima <tnfpomona@yahoogroups.com>, Thieunhi Fatima <tnfatima@yahoogroups.com>, TNF Hoi Dong <TNFatima-HoiDongLienDoan@yahoogroups.com>

Kính thưa anh Tinh,

Đại diện cho Lien đoàn Thiếu Nhi Fatima, em xin gửi lời phân ưu đến với anh và toàn thể đại gia đình. Nguyện xin thiên chúa và mẹ Fatima Luôn đồng hành với anh và gia đình trong lúc khó khăn này và sớm đưa linh hồn Đa Minh về hưởng nhan thánh chúa. 
Chúng em sẽ dâng lễ và cầu nguyện đặc biệt cho linh hồn cụ Đa Minh. 
Em,

Trung

 

From: Kiet Tran <gioitre@yahoo.com>
Date: 2017-02-21 11:06 GMT-08:00
Subject: Re: Fwd: LH Đaminh - Xin Tri Ân Cảm Tạ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Dear anh Tinh,
Xin duoc phan uu cung anh Tinh va tang gia.  Nguyen xin Thien Chua dua linh hon Daminh ve huong nhan Thanh Chua.
Thanh kinh phan uu,
em kiet va gia dinhFrom: Ky Justin <trikycmc@gmail.com>
Date: 2017-02-21 19:01 GMT-08:00
Subject: Re: ĐTC - Huấn Từ Truyền Tin CN VII Thường Niên
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Anh Tĩnh mến,

Em đọc qua thư của Anh Trung mới biết Anh có người thân mới qua đời. Em xin chia buồn đến Anh và Gia Quyến, và nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa LH Daminh sớm hưởng nhan thánh Chúa; đồng thời nâng đỡ mọi người thân yêu trong gia đình trong những ngày tang chế.

em kỷ


From: Kim Ngan <josephkimngan@yahoo.com>
Date: 2017-02-22 0:39 GMT-08:00
Subject: Xin cho LH Đaminh được hưởng Nhan Thánh Chúa.
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Ave Jesu Maria Joseph
 
Anh Tâm Phương thân mến,
Được tin ông cụ Đaminh, Thân Phụ của Anh, mới qua đời. Em xin chân thành phân ưu với Anh và gia quyến. Nguyện xin Chúa, Đức Mẹ và Cha Thánh Giuse sớm đưa linh hồn Cụ Đaminh về hưởng Nhan Thánh Chúa và an ủi, nâng đỡ Anh và tang quyến trong thời gian đau buồn này.
Em Giuse Maria Kim Ngân, CMC From: longnhat <longnhat@yahoo.com>
Date: 2017-02-22 0:48 GMT-08:00
Subject: RE: Fwd: LH Đaminh - Xin Tri Ân Cảm Tạ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Anh Tinh kinh men,
Nhan duoc tin Bo cua anh duoc Chua goi ve, gia dinh em xin chia buon cung anh va gia quyen.  Vi mang than xac con nguoi, khong the nao tranh khoi su ra di cua nguoi qua co va dau buon thuong tiec cua nhung nguoi con lai.  The nhung, la con cai Thien Chua, gia dinh em se nho den LH Daminh trong nhung gio cau nguyen voi long tin la tinh yeu Thien  Chua se cho LH Daminh duoc luon song an nghi suot doi.

em Long Nhu

 

22/2 trở về sau

 

From: Hung Pham 
Date: 2017-02-22 21:10 GMT-08:00
Subject: Fw: phân ưu 
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


 Được tin cụ ông DAMINH  CAO TẤN BÌNH là thân phụ của anh Cao Tấn Tĩnh được Chúa gọi về Thiên Quốc, xin đại diện cho LĐ TĐF Seattle chúc mừng Cụ đã sống trọn vẹn ơn gọi làm người với 91 năm hồng ân. 
  Nhưng với bản tính con người không tránh khỏi để lại cho anh Tĩnh và tang quyến niềm thương tiếc lớn lao, xin chia sẻ sâu sa với anh và tang quyến, Xin Thiên Chúa lau sạch nước mắt mọi người thân của Cụ trong niềm tin tuyệt đối vào LTXC .

Augustino Phạm Hùng 


From: Le, Tho 
Date: 2017-02-23 20:53 GMT-08:00
Subject: Re: Magnificat - LH Đaminh RIP
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Xin thành kính phân ưu cùng anh chị Cao Tấn Tĩnh và gia đình.
Cùng xin hiệp ý nguyện cầu, xin Thiên Chúa nhân lành sớm dẫn đưa Linh Hồn Đaminh về cõi phúc trường sinh.
Thành kính phân ưu,
Thọ-Oanh và Gia Đình (ông Lương Ngọc Thiệ​u)

From: Lily Nguyen 
Date: 2017-02-26 16:55 GMT-08:00
Subject: Chia buồn
To: daminhmariacaotantinh@gmail.com


Được tin thân phụ của anh đoàn trưởng ( Cao Tấn Tĩnh ) trung ương .Vừa được Chúa gọi về . Thay mặt tất cả anh chị trong đoàn TĐFTM . Vùng  Arlington Fw . Texas .Xin chia buon với anh trưởng Trung ương và gia đình , nguyện xin tình yêu của Lòng Thương Xót Chúa sớm đưa linh hồn Cụ về Thiên đàng hưởng Thánh Nhan Chúa .
Tiện đây em cũng Thông báo nhờ anh chuyển đến các anh trên trung ương : e-mail mới của em :( lilynguyen46@gmail. Com ) , xin thành thật chia buồn và cám ơn anh trưởng vùng .
Em : Nguyễn xuân LiLy , Đoàn Tông Đồ FaTiMa , Arl.FW , Texas

From: Thanh 
Date: 2017-02-26 17:17 GMT-08:00
Subject: 
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

    Xin chia buon cung Anh Chi va tang quyen
Nguyen xin Chua day long thuong xot cho linh hon cu Daminh som duoc ve huong nhan thanh Chua.
Thanh kinh phan uu.
Thanh Do.
OKC


From: Thanh Tran <ceciliathanh@gmail.com>
Date: 2017-02-27 21:26 GMT-08:00
Subject: Chầu Thánh Thể thứ Sáu dầu tháng
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Kính chào anh,

Một lần nữa chúng em xin chia buồn cùng Anh và gia đình,. Chúng em đọc tiểu sử cũng như di chúc Ông cụ viết thấy Cụ qúa thánh thiện, đạo đức và khôn ngoan, Cụ đã chuẩn bị đường về quê trời qúa kỹ càng. Xin Cụ phù hộ và cầu cùng Chúa cho em cũng được noi gương một tí. From: Hue Tran 
Date: 2017-02-28 10:57 GMT-08:00
Subject: PHAN UU NGUOI CHA MOI DUOC CHUA GOI VE NHA CHUA
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 Anh Cao Phuong than men.
Vua doc ban tin tren Internet duoc biet tre bo cua anh vua moi duoc Chua goi ve.
Chung em Duc & hue thanh that chia buon cung anh vi su ra di cua nguoi cha thuong yeu. Nguyen xin Thien
Chua va Me Maria som dua linh hon Daminh duoc ve huong nhan Thanh Chua.

Duc Hue Tran       


 From: Lynn 
Date: 2017-03-06 13:52 GMT-08:00
Subject: Thành kính phân ưu
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: TDCTT
Anh Chị Tĩnh và Nga quý mến,
Nhận được tin Cụ Đa Minh được Chúa đưa về hưởng Nhan Thánh Chúa, một niềm vui mừng cho những người cậy trông, tin tưởng vào Thiên Chúa.  Tuy thế, sự bỏ thế gian về với Chúa của Cụ sẽ là niềm mất mát lớn lao mang lại cho anh chị và gia quyến nhiều thương tiếc.  Em xin thành kính phân ưu, xin Chúa đón Linh hồn Đa Minh về hưởng Nhan Thánh của Ngừơi.
Thành kính phân ưu

Em lhuong


 

https://drive.google.com/drive/folders/0B3yZ_mj6atrBWXA3Sk1hSVFTUmM?usp=sharing_eil&ts=58d485b1

 

 

Giỗ 100 Ngày - Thứ Hai mùng 5/6/2017 - Tại Nhà Tâm Phượng

 

Để sửa soạn Thánh lễ giỗ 100 ngày vào lúc 6 giờ chiều,

mọi người đã cùng nhau lần một Chuỗi Mân Côi và Thương Xót

Tất cả khoảng gần 40 người, bao gồm cả 15 Sơ Đaminh và Cha Trần Hùng, OP

Gia Đình có các con Tĩnh-Nga, Tâm-Phượng, Loan, Lan và Trinh và các cháu là Thùy Linh con Yến, Tấn Thiên con Tâm Phượng, Uyên con Loan, Thảo và Andy con Lan, và có thêm cả chục người anh em họ hàng của Phượng từ Omaha Nebraska sang chơi

 

Giỗ Đầy Năm vào Ngày Thứ Bảy 10/2/2018 ở Nhà Tâm Phượng

 

Sửa Soạn trước Lễ Giỗ

(trước khi chuyển 2 sofa hai bên ra chỗ khác)

Thánh Lễ Giỗ

 

Bữa thiết đãi

 

 

Thu dọn sau bữa thiết đãi

 

 

Chắt đích tôn của LH Đaminh

 

 

Các thế hệ trong giòng họ Cao

(rất tiếc, vì ảnh chụp sau khi thu dọn xong, nên thế hệ con thiếu Nhu Trinh và thế hệ cháu thiếu Johnny và Raymond)

 

 

Con-Cháu-Chắt viếng mộ hôm sau Lễ Giỗ đầy năm

 

 

Giỗ Năm thứ 2 vào Chúa Nhât & Thư Hai 10-11/3/2019 ở Nhà Chí Loan

 

Giỗ Năm thứ 3 vào Chúa Nhật 16/2/2020 ở Nhà Lan Hạnh

 

Kinh Giỗ

 

Năm giỗ thứ 3 cho LH Đaminh khác hẳn với các lẫn giỗ khác, kể cả cho LH Maria, toàn vào Thứ Bảy,

lần giỗ này vào Chúa Nhật 16/2/2020, đúng ngày LH Đaminh qua đời 3 năm trước

Sở dĩ chọn Chúa Nhật thay Thứ Bảy là vì tiện cho công ăn việc làm cho đa số anh chị em.

Tuy nhiên, không ngờ lại rất thích đáng và ý nghĩa. Bởi Thánh Lễ Giỗ được cử hành chung với cộng đồng  ở Nhà Thờ Holy Rosary, nơi cử hành Lễ An Táng cho 2 LH Đaminh và Maria

Nội dung Kinh Giỗ lần này bao gồm 2 Chuỗi: Chuỗi Mân Côi trước, như phần phụng vụ Lời Chúa, và Chuỗi Thương Xót sau, như phần phụng vụ Thánh Thể.

Mở đầu là Kinh Truyền Tin lúc 12 giờ trưa, và xen kẻ bằng 3 bài Thánh Ca liên hệ với nhau:

1- Bài Ngày Về liên quan đến tâm tình của Người Ra Đi - trước Chuỗi Mân Côi

2- Bài Chúa Nhân Từ - trước Chuỗi Kinh Thương Xót, một chuỗi kinh sau mỗi kinh trong chục đều lập lại tên 2 LH Đaminh và Maria

3- Bài Đâu Có Tình Yêu Thương liên quan đến lời trăn trối của LH Đaminh và Maria là bố mẹ muốn cho con cái luôn yêu thương nhau - kế thúc

Kết thúc 40 phút Kinh Giỗ là phép lành của Cha Trần Ngọc Hùng, OP, Quản Nhiệm CĐ CG VN GX Holy Rosary TGP Galveston-Houston TX,

vị linh mục chủ tế Thánh Lễ an táng cho cả LH Maria (10 năm trước) và LH Đaminh (3 năm trước)

 

Bữa Giỗ

Mâm các vị ở trong phòng khách

Mâm gia đình ở ngoài sân sau

Thông lộ 45 North từ nhà Lan Hạnh lên Nhà Thờ Holy Rosary ở downtown Houston chiều Chúa Nhật 16/2/2020

Hình chụp ngoài nhà thờ trước Thánh Lễ (thiếu vợ chồng Tâm Phượng và GĐ Trinh cùng 2 cháu)

Tang gia giỗ 3 năm vừa dâng của lễ vừa xin tiền trong lễ

Thánh Lễ giỗ có cả gia đình Chị Tường (ngồi dưới) và 2 cháu Hà và Bích (mang bầu nên đóng vai thợ chụp hình)

 

Mộ Giỗ

Anh chị em và cháu chắt đại diện sau lễ ra viếng mộ và lần thêm 1 Chuỗi Thương Xót cầu cho 2 LH

Bữa giã tối Thứ Hai, Ngày Tổng Thống 17/2/2020, ở Nhà Hàng Kim Sơn, vào lúc 6:15 pm, với 5 seniors (trên 60) + 2 (Lan và Phượng)

Sau bữa giã ở Kim Sơn, anh chị em kéo nhau về Nhà Loan để uống trà tiêu mỡ cho đến 9 giờ tối thì...

Cùng nhau nguyện cầu cho cha mẹ và anh chị em với tất cả tâm tình mến thương nhau.

Hy vọng sẽ gặp lại nhau một lần cuối cùng, lần giỗ cả 2 LH Đaminh và Maria, Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 5 tháng 2 năm 2022,

thời điểm giữa 28/1 (2010) và 16/2 (2017) để giỗ chung bố mẹ một lần duy nhất: Mẹ 12 năm và Bố 5 năm,

tại nhà của cô út Cao Nhu Trinh!