GIA ĐÌNH CAO BÙI - MÁI ẤM YÊU THƯƠNG

 

SƠN NHÀ SAU LÀM LẠI VƯỜN TRƯỚC VƯỜN SAU

Ngày 5-4

Ngày Sơn các mặt cửa nhà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 4-4

Ngày Sơn Patio ở đằng sau nhà

 

 

 

 

Ngày 3-4

Ngày Sơn Tường tiếp và Sơn Viền Mái Nhà

 

Ngày 2-4

Bắt đầu sơn, đồng thời tiếp tục che bịt hay bôi chét rạn nứt ở các nơi sắp được sơn.

Mới sơn xong đằng trước nhà và bên phía Tây / West nhà, nghĩa là được một nửa nhà.

Ngày mai một nửa còn lại và ngày kia sơn patio nữa là xong.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 1-4

Xịt nước cho sạch các bức tường sắp sơn, đắp bịt lại các chỗ tường bị rạn nứt,

và dán giấy viền các chân tường và che các cửa sổ để sơn cho khỏi vương vất