GIA ĐÌNH CAO BÙI - MÁI ẤM YÊU THƯƠNG

 

Tẩy Sạch Màn Treo Ở Các Cửa Sổ và Sạch Bụi Ống Điều Hòa Trong Nhà

 

Thứ Năm 11/4/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Hai 8/4/2019

 

Air Duct Cleaning - Tẩy sạch hệ thống máy điều hòa và lau sạch bụi các cửa ống khí (air duct)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm 4/4/2019

 

Tháo màn các cửa sổ ở phòng khách đi tẩy sạch trong vòng 1 tuần