GIA ĐÌNH CAO BÙI - MÁI ẤM YÊU THƯƠNG

 

 

Người con gái út của chúng tôi bắt đầu vào đời

24-29/8/2016

Moving Out, Ra Trường rồi Lập Nghiệp

 

Moving Out

 

 

Ra Trường

 

 

Tối Thứ Sáu mùng 5/5/2017 ở trong sảnh đường của một khách sạn

 

Sáng Thứ Bảy mùng 6/5/2017 ở ngoài vận động trường của APU