3.- MỘT CON NGƯỜI THIẾU NIÊN 

 

Thời kỳ thiếu niên bắt đầu kể từ khi biến cố sinh lư theo phái tính của con người đúng lúc phải xẩy ra. Chẳng hạn, biến cố sinh lư phái tính nơi nữ giới là kinh nguyệt, thường xẩy ra vào tuổi 12, và biến cố sinh lư phái tính nơi nam giới là xuất tinh, thường xẩy ra chậm hơn phái nữ hai năm. Thời kỳ này trung b́nh kéo dài cũng khoảng 6 năm, nghiă là cho tới khi con người

lên 18 tuổi, tuổi mà con người đă có thể mọc trọn 32 chiếc răng, trong đó, sự hiện diện đầy đủ của những chiếc răng khôn là biểu hiệu tuổi trưởng thành của con người trước pháp luật và tuổi con người đă học xong chương tŕnh trung học phổ thông.

Thời kỳ thiếu niên này của con người là giai đoạn phát triển tâm trí của con người. Trong thời kỳ này, mức độ và trương độ hoạt động của óc tưởng tượng nơi con người từ trong thời kỳ thiếu nhi tự nhiên sẽ giảm thiểu. Bởi v́, số lượng vật chất được

tạo nên do khả năng so sánh và phân tách nhờ tác động liên tưởng của trí tưởng nhớ, kể như đă đầy, cần phải được tiêu hóa, đe khối ảnh tượng vẫn c̣n tính chất rời rạc và sống sượng của vật chất hữu h́nh đó, có thể từ một hỗn chất trở nên một hợp chất tinh túy như tinh thần, trong tinh thần và cho tinh thần vô h́nh của con người. Thời kỳ thiếu niên là giai đoạn tiêu hoá những kiến tạo của thời kỳ thiếu nhi, cũng như thời kỳ thiếu nhi đă là thời kỳ biến hoá những chất liệu của thời kỳ ấu nhi. Công việc tiêu hoá những cảm thức của thời kỳ thiếu nhi để chúng có thể trở nên những tri thức cho thời kỳ thiếu niên như thế, đ̣i hỏi hai yếu tố chính, đó là khả năng lư luận của trí khôn nơi con người và nguyên lư được phú bẩm trong trí khôn của con người.

Những thực phẩm mà con người ăn vào để nuôi sống và tăng trưởng cơ thể của ḿnh, tự chúng, chỉ là những chất hữu

cơ, chúng không thể trở thành những dưỡng chất vô cơ thích hợp với cơ thể, nếu chúng không được tiêu hóa bởi dạ dầy và ruột non. Dạ dầy có phận sự dùng chất cường toan của ḿnh nhào bóp cho chúng nhuyễn đi để cho ruột non có thể, nhờ chất xúc tác do chính ruột non tiết ra, phân hóa và đồng hóa chúng với cơ thể của con người. Về việc h́nh thành lư trí của con người cũng tương tự như vậy. Tất cả những ǵ con người tiếp thụ được qua ngoại quan (tức ngũ quan) chỉ là những thực phẩm c̣n thuần vật chất (hữu cơ), cần phải được nội quan, (gồm trí tưởng và trí nhớ, gọi chung là trí tưởng nhớ), nhờ

cảm giác như chất cường toan có sức tác dụng đặc biệt và bằng khả năng so sánh cũng như phân biệt, nhào nặn thành những ảnh tượng. Để rồi, những ảnh tượng này sẽ được trí khôn thuộc phần thượng của con người tinh thần hóa (vô cơ), nhờ những nguyên lư tự nhiên như chất xúc tác được tiết ra từ trí khôn trong việc trợ giúp khả năng lư luận của trí khôn. Để rồi, kết qủa của tiến tŕnh tiêu hóa theo tâm lư này nơi con người, đó là, những đặc điểm cụ thể, rời rạc, hữu h́nh, chiếm địa của vật chất trở nên những ư niệm, ư tưởng, ư nghĩ, có những đặc tính trừu tượng, phổ quát, vô h́nh, thẩm thấu của tinh thần. Những ư niệm, ư tưởng, ư nghĩ này của con người là những yếu tố làm nên tri thức của con người, hay làm nên lư trí

của con người cũng vậy. Bởi v́, lư trí của con người chính là sự phát triển trí khôn theo tuổi đời của con người. Sau đó, nhờ những ư tưởng làm nên tầm mức hiểu biết của con người này, và cũng lệ thuộc vào mức độ hiểu biết đó, mà họ có thể ư thức một cách chính xác hay không về con người của ḿnh cũng như về thế giới chung quanh, theo như khả năng phán đoán của họ vào thời kỳ thành niên sau này.

Thật vậy, nhờ khả năng lư luận lợi hại vô địch này, con người bắt đầu đi sâu vào mỗi và mọi sự của thế giới bên ngoài ḿnh,

để có thể tổng quát hóa và đơn thuần hóa tất cả thành những ư tưởng có tính cách vô h́nh và thông suốt như chính tinh thần của con người. Thế nên, đối tượng xứng hợp của con người trong thời kỳ này, không c̣n là sự vật (là ǵ), đối tượng của ngoại quan, hay sự việc (như thế nào), đối tượng của nội quan, mà là sự kiện (tại sao) có tính cách tâm lư phức tạp, liên quan đến những tác động nội tâm sâu xa hàm ẩn những lư do và mục đích chủ động và chủ quan nơi tác nhân. Vào thời

kỳ thiếu niên này, con người tự nhiên có khuynh hướng và hứng thú t́m hiểu và giải quyết những cái tại sao? do tự chúng đặt

ra hay gặp phải, như nguồn gốc của sự vật hay nguyên nhân của sự việc.

Lư luận, do đó, trở nên tối ư quan trọng trong thời kỳ thiếu niên. Lư luận có đúng, con người mới có những ư tưởng đúng; có

những ư tưởng đúng, con người mới phán đoán đúng; có phán đoán đúng, con người mới chọn lựa đúng; có chọn lựa đúng,

con người mới hành động đúng; có hành động đúng, con người mới làm người đúng, hay mới đúng là người.Thế rồi, như kết qủa của tiến tŕnh tiêu hóa, chẳng những máu huyết được tạo nên để nuôi sống thân thể, mà c̣n cả nhiệt lượng cũng được sản xuất để duy tŕ hoạt động của thân thể. Nơi tâm lư của con người cũng thế, kết qủa của tiến tŕnh văn hóa nơi con người chẳng những là tri thức, tức lư trí của con người, mà c̣n là t́nh cảm được phát sinh từ những và theo những ư nghĩ của con người, làm như nguồn nhiệt năng sinh hoạt về tâm lư của con người. T́nh cảm một đàng được nẩy sinh từ tiến tŕnh văn hóa nơi con người, đàng khác, ngược lại, t́nh cảm, với tư cách là nguồn nhiệt năng cho toàn thân, c̣n chi phối cả tiến tŕnh văn hóanơi con người. Những triệu chứng văn hóa bị t́nh cảm chi phối nơi con người, không trừ một ai, dù có tuổi đi nữa, nhất là những con người đang trải qua giai đoạn lư luận, xẩy ra nhan nhăn như cơm bữa. Trong giai đoạn này con người cũng tỏ ra chủ quan, song không chủ quan như một thiếu nhi sống theo cảm giác, mà là theo cảm t́nh. Để rồi, mọi điều hay dở, tốt xấu,

lợi hại, đúng sai, đều được đánh gía và đối xử theo t́nh cảm của họ. Nghĩa là, bất cứ điều ǵ con người yêu thích, ham thích, mến chuộng, hay ưa chuộng đều là hay, là phải, là tốt, là lợi, là điều đáng có, đáng làm, đáng theo. Ngoài ra, bất cứ điều ǵ khác với hay nghịch với những điều do t́nh cảm của con người ấy định đoạt, đều dở, đều xấu, đều hại, đều đáng tránh, đáng bỏ, đáng ghét, dù tự bản chất của chúng có chân thực và tốt lành đến mấy đi nữa.

Chính v́ tính chất lăng mạn của tuổi thiếu niên đang dậy th́ này mà tâm trạng của con người họ từ đó thiếu mất tính cách thực tế, và trở thành mơ mộng hăo huyền, song lại có sức lôi cuốn họ chạy theo nó bằng những ảo vọng vượt lên trên tầm tay của họ và những tham vọng vượt ra ngoài tầm tay của họ. Thế nhưng, cũng chính nhờ những ảo vọng đầy t́nh cảm kích thích tựa như ma túy này mà con người thiếu niên cảm thấy yêu đời hơn bao giờ hết và hơn ai hết, đến nỗi, khi hoạt động, chúng trở thành những con người nhiệt tâm nhất, đam mê nhất. Do đó, bất cứ một ai, kể cả cha mẹ hay anh chị em và bạn

bè chí thiết nhất của chúng, một khi tỏ ra đối nghịch hay cản trở, nhất là phá đám hoặc phá vỡ mộng đời của chúng, dù có ư ngay lành v́ chúng hay không, tức th́, họ sẽ trở thành những kẻ thù không đội trời chung của chúng. Tâm trạng dễ bất măn trong thời kỳ thiếu niên này của con người, chẳng những thế, c̣n được bộc phát bởi chính bản thân của chúng, một khi chúng thấy rằng chúng không thể hay khó ḷng mà đạt được mộng tưởng duy nhất theo như chúng nghĩ và cho là lư tưởng không thể thiếu trong cuộc đời của chúng. Trái lại, một khi chúng đạt được những ǵ chúng thích, chúng nghĩ ra, sau khi trải qua được những thử thách và trở ngại, chúng càng tự măn và tự tin vào ḿnh hơn nữa, đến nỗi, chỉ có trời xập mới có thể đập nát được con người tự măn của chúng.

Dĩ nhiên, v́ tính cách mộng tưởng nơi những ước muốn của con người thiếu niên đó, mà, đối với người lớn, nhất là đối với những người có trách nhiệm giáo dục chúng, những ước muốn của chúng thường hay bị người ta pha ḿnh vào, thậm chí, bị ngăn cản và cấm đoán một cách phũ phàng theo cảm nghĩ của chúng. Phần chúng, những ước mộng của chúng chẳng khác nào như lẽ sống của chúng lúc bấy giờ, đến nỗi, nếu chúng phải hy sinh những ước muốn ấy đi, chẳng khác nào chúng đă hy sinh tính mạng của chúng đi vậy. Thế mà, thời kỳ thiếu niên là một thời kỳ yêu đời nhất của một đời người, con người thiếu niên làm sao có thể dễ dàng hy sinh mạng sống của ḿnh đi như thế. Bởi đó, muốn sinh tồn, con người thiếu niên sẽ t́m hết cách để có thể giữ cái đạo trẻ của ḿnh, mà thần tượng tôn sùng của chúng là những ảo ảnh do t́nh cảm của chúng nghĩ ra, dù có phải dùng đến cả tà ma ảo thuật của quanh co gian dối, nhất là, dù có phải bỏ nhà, bỏ học đi hoang, chúng cũng nhất quyết không bỏ đạo của ḿnh

Thế nên, trong thời kỳ thiếu niên, chẳng những con người sống trong không tưởng, lại c̣n sống trong không thật. Không thật ở chỗ lén lút khi thực hiện ư đồ của ḿnh, và không thật c̣n ở chỗ phủ nhận sự thật khi mưu đồ của ḿnh bị lộ tẩy, bằng những bất măn thật ngang bướng đến bất cần hay bất chấp tất cả để nhất định tiếp tục theo đuổi cho đến cùng mộng ước

của đời ḿnh.

Với chiếc khiên lư luận nhọn hoắc luôn sẵn sàng lao tới để tấn công mỗi khi có dịp, cộng với chiếc thuẫn bất măn kiên cố như bất chấp mọi thử thách, con người thiếu niên đă là một thành phần sống hết sức là xông xáo, như không c̣n biết bại, biết chết là ǵ. Nhất là, một khi được sự cộng tác đắc lực của tính háo thắng bất khôn c̣n sót lại của thời kỳ thiếu nhi, con người thiếu niên có thể sẽ coi trời bằng vung. Như thế, nếu con người thiếu niên được giáo dục khắc phục đối với những

cảm thức của chúng khi chúng c̣n ở trong thời kỳ thiếu nhi, chúng sẽ đỡ bị lầm lạc ở giai đoạn lư luận của thời kỳ thiếu

niên, nhờ đó, về phần t́nh cảm, chúng cũng sẽ bớt đi những bất măn hay tự măn một cách vô lư và nông nỗi, bất xứng với nhân cách và nhân phẩm của con người, trái lại, chúng sẽ là một con người khôn ngoan chín chắn khi tiến tới giai đoạn phát triển cuối cùng của đời sống làm người, đó là thời kỳ thành niên.