TỔNG KẾT 

SINH HẠ TUỔI TRẺ 

 

Phải,

Mục đích của giáo dục là làm cho con người trẻ thành nhân, hay nói cách khác, là sinh hạ tuổi trẻ vào đời cũng vậy.Tuy nhiên,Theo thể lư, dù muốn dù không, khi thời gian đă măn, tuổi trẻ cũng sẽ vào đời. Thế nhưng, chúng sẽ vào đời với một con người như thế nào? Phải chăng:

* Như một quái thai với đủ mọi h́nh thức dị h́nh dị tướng về phẩm cách làm người của chúng?

* Như một thai nhi tật nguyền bẩm sinh v́ di truyền bởi những tính hư nết xấu từ những chỉ giáo nhân làm cha, làm mẹ của chúng?

* Như một thai nhi yếu ớt v́ thời gian được cưu mang trong sự giáo dục của mẹ cha, chúng không được dinh dưỡng đầy đủ?

* Như một thai nhi lành mạnh, không bị yếu ớt, tật nguyền hay dị dạng, trái lại, hoàn toàn mập mạnh và tốt tướng, dễ thương?

  

Đối với trường hợp tuổi trẻ được chỉ giáo nhân sinh vào đời như một quái thai, phải chăng, nguyên nhân gây ra những dị h́nh dị tướng nơi phẩm cách làm người của chúng là v́ tính cách giáo dục, dậy dỗ của cha mẹ là những chỉ giáo nhân của chúng. Những thái độ dễ bất măn và nổi loạn của chúng, phải chăng được bắt nguồn từ những đối xử bất công của cha mẹ chúng đối với chúng?

Đối với trường hợp những thai nhi bẩm sinh bị tật nguyền, phải chăng, là v́ cha mẹ dậy một đàng lại làm một nẻo, hay cha mẹ đă nhồi sọ cho chúng những thành kiến, thiên kiến chủ quan, không tốt của ḿnh về cuộc đời. Những hành động ghen ghét và chia rẽ của chúng đối với tha nhân không phải một phần lớn là do ảnh hưởng của những cuộc căi vă nhau, bất b́nh nhau giữa cha mẹ của chúng, trong đó, có cả những bất nhất với nhau về việc giáo dục chúng, nhiều khi đi đến ly dị, đổ vỡ cả gia đ́nh mà chúng là một nạn nhân vô tội, hay sao?

Đối với trường hợp những thai nhi được sinh ra yếu ớt, phải chăng, trong khi được giáo dục, chúng không được cha mẹ tin tưởng và thông cảm cho lắm, dù các ngài yêu thương chúng, song chỉ yêu thương chúng theo kiểu của các ngài và cho các ngài hơn là cho chúng, nên, chẳng lạ ǵ, được dinh dưỡng với một t́nh yêu chỉ hợp cho cha mẹ của chúng hơn là hợp với con người của chúng như thế, chúng làm sao có thể béo tốt được. Những tính cách vị kỷ và ích kỷ của chúng trong đời sống không phải là phản ảnh những ǵ chúng được cha mẹ chúng truyền sang cho chúng trong khi cưu mang chúng hay sao?

Đối với trường hợp những thai nhi lành mạnh, phải chăng, là nhờ cha mẹ chỉ giáo nhân của chúng, đă kiêng cữ đủ thứ thèm khát theo bản chất của ḿnh có thể nguy hại cho những ǵ mà ḿnh đang cưu mang trong ḷng yêu của ḿnh là con cái, ngược lại, đă chịu khó ăn những đồ ăn bổ hay uống những thuốc bổ, dù những thứ bổ béo này vốn không hợp với ḿnh, song miễn là có lợi cho bào thai trong ḷng của ḿnh, là đủ. Những hành động tự chủ, khắc phục, khôn ngoan và lương thiện của tuổi trẻ vào đời này không phải là tinh hoa, là kết qủa từ thời gian chúng được cưu mang trong t́nh yêu vô vị lợi và được dinh dưỡng bằng tinh thần công bằng, nhất trí, tin tưởng và thông cảm của cha mẹ chúng hay sao?

Tinh thần của chung con người và của riêng tuổi trẻ gồm có hai phần, khách quan và chủ quan. Tinh thần khách quan của con người không ǵ khác hơn chính là linh hồn thiêng liêng của con người, tức phần thượng của con người, một phần được linh động với hai tài năng là trí khôn và ḷng muốn. C̣n tinh thần chủ quan của con người chính là con người hiện thể của

họ, một con người hiện thể được thể hiện qua ba thành phần duy nhất trong cùng một nhân tính của con người, đó là chủ thể, bản ngă và tâm linh của con người. Đối với sự liên hệ và tương quan giữa hai phần chủ quan và khách quan nơi tinh thần của con người này, cơ sở của tinh thần chủ quan là chính tinh thần khách quan, hay nói cách khác, tinh thần chủ quan hiện hữu và sống động nhờ và qua tinh thần khách quan, tức nhờ và qua trí khôn và ḷng muốn của linh hồn con người. Như thế, khi giáo dục tuổi trẻ là giáo dục tinh thần khách quan của chúng, chứ không phải tinh thần chủ quan, bởi v́, chính tuổi

trẻ, nhờ được giáo dục, trí khôn của chúng ư thức được bản thân và cuộc đời của chúng, cũng như tha nhân và xă hội quanh chúng, với những ư thức này soi sáng và hướng dẫn, ḷng muốn của chúng sẽ biết khôn ngoan chọn lựa và thi hành những ǵ xứng hợp với luân lư phổ quát của chung con người và với lương tâm đặc thù của riêng bản thân họ. Chính nơi và qua những ư thức của trí khôn, chọn lựa của ḷng muốn và thi hành của thân xác này, mà tinh thần chủ quan của con người được dần dần h́nh thành và thể hiện, cho đến khi chúng hoàn toàn đạt được và trung thực phản ảnh đối tượng tối cao của chúng là Chân Thiện Mỹ.


Vâng,

Tinh thần khách quan của con người là phần được giáo dục, được cưu mang, nhưng, phần được sinh ra, được thành nhân, lại là tinh thần chủ quan của con người. Với tinh thần chủ quan thành nhân này của con người, con người chẳng những thực sự là người đúng với nhân tính và nhân vị của ḿnh, mà c̣n làm người hoàn toàn đúng với nhân phẩm và nhân cách của con người. Với Tinh Thần Chủ Quan sống đúng với nhân phẩm và nhân cách của con người như thế, tuổi trẻ vào đời sẽ là:* Một Chủ Thể Chân Thật, với lư trí phán đoán mọi sự một cách công chính;

* Một Bản Ngă Thiện Hảo, với ư chí luôn ham muốn những sự tốt lành; và

* Một Tâm Linh Mỹ Lệ, với tinh thần hoạt động một cách hết sức khôn ngoan.

Đó là con người lư tưởng để được và phải được sinh VÀO ĐỜI. 

 

Thế nhưng,

Về phần chỉ giáo nhân, thành phần cưu mang và sinh hạ tuổi trẻ vào đời, vẫn biết, trong việc giáo dục tuổi trẻ, phải làm sao được chúng mến phục mới có thể giáo dục chúng và làm cho chúng nên người. Dầu vậy, giáo dục, tự bản chất, không phải

là một nghệ thuật đắc nhân tâm thuần túy, mà là nghệ thuật sống với tuổi trẻ và sống cho tuổi trẻ.

Bởi v́,Nếu chỉ là nghệ thuật đắc nhân tâm thuần túy mà thôi, giáo dục sẽ là một dịch vụ phục vụ thành phần giáo dục hơn là thành phần được giáo dục, tức thành phần tuổi trẻ. Lại nữa, nếu thực sự giáo dục chỉ là một nghệ thuật đắc nhân tâm thuần túy, đường lối sư phạm của nó sẽ là những cách thức tinh vi nhất, khôn khéo nhất và hiệu nghiệm nhất để lấy được ḷng tuổi trẻ, thế thôi, kể cả việc chiều chuộng và nịnh vuốt tuổi trẻ là những cách dễ lấy được ḷng chúng nhất mà lại nhàn hạ nhất. Trong khi đó, đối tượng của việc giáo dục, đúng hơn, của sứ mạng giáo dục, lại là chính tuổi trẻ, nên, nó phải hướng về và phục vụ tuổi trẻ mới thể hiện được ư nghĩa của nó và đạt được mục đích cuối cùng của nó.

Và, một khi đă

thuần túy phục vụ tuổi trẻ, những nhà giáo dục chuyên chính sẽ là thành phần được tuổi trẻ tin yêu và kính phục nhất, v́ các ngài là người đă biết sống với chúng và, nhất là, đă biết sống cho chúng.

Các ngài biết sống với chúng ở chỗ:

* Đă tự động t́m đến với chúng hơn là bắt chúng phải đến với các ngài; và, một khi đă đến với chúng, các ngài lại c̣n cải lăo hoàn đồng để có thể sống ḥa hợp với chúng hơn. Nhờ sự hoà hợp thân t́nh mật thiết này của các ngài đối với chúng, chúng tự nhiên sẽ được hấp thụ những tinh túy làm người của các ngài, như một bào thai tiếp nhận chất dinh dưỡng từ chất thể của thai mẫu, vốn cần thiết cho sự phát triển thành nhân của chúng, cho đến khi hoàn bị để có thể sinh Vào Đời.


Hơn thế,

Các ngài c̣n biết sống cho chúng ở chỗ:

* Hết sức tôn trọng nhân vị và nhân quyền của chúng; đặt quyền lợi và phúc lợi của chúng lên trên hết, mà không cần chúng biết ơn, kể cả khi chúng chẳng những vô ơn lại c̣n bất nghĩa với các ngài nữa, miễn là chúng thành nhân. Đối với các ngài, hy sinh cho tuổi trẻ chưa đủ, các ngài c̣n cảm thấy cần phải chịu đau khổ bởi chúng nữa, bởi những biến động bất thường về tâm tính cũng như tâm sự của chúng qua các thời kỳ phát triển, những biến động trực tiếp phạm đến t́nh yêu của

các ngài, như nhưng dẫy đạp vô tư theo đà phát triển của một bào thai đạp vào thành bụng của thai mẫu, không thể nào không có, cho tới khi các ngài chịu đựng đến cực độ là lúc thai nhi của các ngài đă thành nhân để được sinh hạ Vào Đời


Vậy,

Khi sống với tuổi trẻ, chính là lúc các nhà giáo dục chuyên chính đang cưu mang tuổi trẻ trong tinh thần hy sinh chia sẻ của ḿnh, và, khi sống cho tuổi trẻ, chính là lúc họ tỏ ra khả năng chịu đựng đoạn trường, theo thân phận làm cha mẹ của toàn thể con người tuổi trẻ là con cái của họ, để có thể hạ sinh tuổi trẻ tốt lành và hoàn mỹ Vào Đời!