Ngưỡng Vọng

MÙA XUÂN MUÔN THUỞ MARIA 

 

Maria: Mùa Xuân Muôn Thuở" không phải chỉ là một cụm từ hoa mỹ để gọi Mẹ Maria theo văn chương của nhân loại, hay chỉ là một kiểu sánh ví biểu tượng cho một tạo vật đệ nhất trong trật tự ân sủng.

 

"Maria: Mùa Xuân Muôn Thuở" hoàn toàn là một thực tại, một thực tại về cả phương diện siêu nhiên cũng như tự nhiên. Đến nỗi, có thể nói, thực tại này đúng là "một điềm lạ xuất hiện trên không trung" (KH 12:1), "kỳ diệu trước mắt chúng ta" (TV 118:23).

 

"Maria: Mùa Xuân Muôn Thuở" không phải chỉ là một cụm từ hoa mỹ hay một kiểu sánh ví biểu tượng về Mẹ Maria tuyệt diệu, mà hoàn toàn c̣n là một thực tại. Ở chỗ nào? Xin mời qúi con cái Mẹ cùng nhau từ từ tiến vào "Mùa Xuân Muôn Thuở" này theo hành tŕnh của lịch sử nhân loại đă biến thành Lịch Sử Cứu Độ như sau:

 

·        Mùa Xuân Trước Nguyên Tội

·        Mùa Xuân Sau Nguyên Tội

·        Mùa Xuân Maria

·        Mùa Xuân Viên Măn

 

 

1.- MÙA XUÂN TRƯỚC NGUYÊN TỘI 

 

T

heo đúng ư nghĩa của ḿnh, một mùa được gọi là Mùa Xuân phải hội đủ 3 yếu tố, bằng không sẽ không phải là hay không c̣n đáng là Mùa Xuân nữa. Ba yếu tố chính của Mùa Xuân đích thực, theo cảm nhận của con người từ trước đến nay, đó là: mới mẻ (của thời gian), tươi trẻ (nơi không gian) và vui vẻ (cho nhân gian).

 

"Mới mẻ": Tự bản chất, Mùa Xuân là thời gian. "Mùa Xuân là Thời Gian", theo nghĩa thuần túy nhất của "mới mẻ", phải là thời-gian-ban-đầu (in the beginning), tức "thời gian" và "ban đầu" chỉ là một, (như trong STK 1:1 hay của Gioan 1:1). Hay "Mùa Xuân là Thời Gian" theo nghĩa tối thiểu nhất của "mới mẻ", đó là thời gian từ ban đầu (from the beginning), tức "thời gian" và "ban đầu" đă hơi tách biệt nhau, bằng chữ "từ", (như trong Gioan 8:44). Hoặc "Mùa Xuân là Thời Gian", theo nghĩa b́nh thường nhất của "mới mẻ", lại là thời gian bắt đầu, tức "thời gian" không c̣n là một thực tại "ban đầu" hay "từ ban đầu" nữa, song đă trở thành một tác động "bắt đầu", “bắt đầu” mở màn cho một năm mới, (như trong lịch sử và thực tế cho thấy).

 

"Tươi trẻ": v́ Mùa Xuân thể hiện bóng dáng của ḿnh qua không gian mát mẻ, đẹp đẽ, với cỏ cây đâm chồi nẩy lộc, hoa lá tốt tươi.

 

"Vui vẻ": v́ Mùa Xuân làm cho chung động vật và riêng nhân gian cảm thấy dễ chịu, thoải mái, khoan khoái, hân hoan, phấn khởi, yêu đời.

 

"Trước Nguyên Tội", như thế, có Mùa Xuân đích thực theo cảm nhận chung của loài người như được phân tích trên đây hay không?

 

"Trước Nguyên Tội" ở đây là lúc "ban đầu, Thiên Chúa đă dựng nên trời đất" (STK 1:1), và cũng là lúc "Thiên Chúa nh́n xem mọi sự Ngài đă làm nên, Ngài thấy là rất tốt đẹp" (STK 1:31).

 

"Trước Nguyên Tội" ở đây, cũng là lúc "ban đầu", "Thiên Chúa dựng nên con người theo h́nh ảnh Ngài: ‘theo h́nh ảnh thần linh, Ngài đă dựng nên con người' Ngài đă dựng nên con người có nam có nữ. Thiên Chúa chúc lành cho họ khi phán: 'Hăy sinh sôi nẩy nở' hăy làm tṛn đầy trái đất và làm chủ nó..." (STK 1:27).

 

"Trước Nguyên Tội" trong một khung cảnh như thế, "trời đất" nói chung và thiên nhiên nói riêng không phải là một Mùa Xuân Đích Thực hay sao!?!

"Mùa Xuân Trước Nguyên Tội" là một mùa xuân "mới mẻ" nhất, v́ là thời-gian-ban-đầu của trời đất, thời gian tiên khởi và nguyên khôi cho tất cả mọi sự trên trời dưới đất. 

 

"Mùa Xuân Trước Nguyên Tội" là một mùa xuân "tươi trẻ" nhất, v́ không gian, bao gồm mọi sự trong thiên nhiên, mới được Thiên Chúa tạo dựng, c̣n nguyên vẹn, hoàn toàn "rất tốt đẹp" trước thiên nhan, như Thiên Chúa muốn và theo ư của Ngài.

 

"Mùa Xuân Trước Nguyên Tội" là một mùa xuân "vui vẻ" nhất, v́ con người được "Thiên Chúa mang đặt ở trong vườn Địa Đường để canh tác và chăm sóc cho vườn" (STK 2:15), và được "tự do ăn mọi thứ cây trong vườn, trừ cây biết lành biết dữ" (STK 2:16-17).

 

Mùa Xuân Trước Nguyên Tội" là một mùa xuân "vui vẻ" nhất, chẳng những cho riêng con người là đệ nhất tạo vật trên trần gian này, mà c̣n cho chung cả mọi tạo vật đă được Thiên Chúa tạo dựng nên cho con người nữa: "Chúa là Thiên Chúa h́nh thành từ bùn đất các loại hoang thú và chim chóc trên trời, rồi Ngài mang đến cho con người xem để con người đặt tên cho chúng' con người gọi mỗi loại là ǵ th́ nó là như vậy" (STK 2:19).

 

"Mùa Xuân Trước Nguyên Tội", bởi vậy, không phải là mùa xuân của con người và cho con người hay sao?!? Địa Đường là thiên thai trên trần gian ngay "ban đầu" có nghĩa ǵ, nếu không có con người sống động ở giữa và ở với, theo ư muốn của Thiên Chúa, để "canh tác và chăm sóc" cho. Cũng thế, trời đất với tất cả mọi sự "rất tốt đẹp" ngay "ban đầu", theo ư muốn của Thiên Chúa, chỉ giữ được vẻ nguyên tuyền "tươi trẻ" của ḿnh trong sứ mệnh "làm tṛn đầy" và bằng quyền năng "làm chủ" của con người mà thôi.

 

"Mùa Xuân Trước Nguyên Tội" phải chăng chính là Mùa Thái Ḥa trong Trời Đất mà "con người được dựng nên theo h́nh ảnh Thiên Chúa" (STK 9:6) là chính Chúa xuân! 

 

2.- MÙA XUÂN SAU NGUYÊN TỘI 

 

N

ếu "trước Nguyên Tội" đă có mùa xuân, th́ phải chăng ngay "ban đầu" ấy trời đất cũng đă có 4 mùa xuân-hạ-thu-đông theo thời tiết như hiện nay?

 

"4 mùa xuân-hạ-thu-đông theo thời tiết như hiện nay", theo cảm nghiệm tự nhiên, có thể ví như tâm trạng của trời đất được bộc lộ qua những dáng vẻ thay đổi định kỳ trong thiên nhiên.

 

"Xuân" là thời gian đầu năm "mới mẻ", hiển hiện qua không gian nẩy nở đầy "tươi trẻ", làm cho nhân gian sống trong không gian và thời gian cảm thấy hân hoan "vui vẻ".

"Hạ" là thời gian năng động, hiển hiện qua không gian thật căng thẳng và nóng nảy, làm cho nhân gian dễ cảm thấy hung hăng, không thể ngồi yên.

 

"Thu" là thời gian tàn tạ, hiển hiện qua không gian vàng úa và trống vắng, làm cho nhân gian dễ cảm thấy bâng khuâng, buồn buồn.

 

"Đông" là thời gian cô đọng (ngày ngắn đêm dài), qua không gian lạnh lẽo và tăm tối, làm cho nhân gian cảm thấy co ro, đơn độc, nhung nhớ, mang một mầu sắc chết chóc.

 

"4 mùa xuân-hạ-thu-đông theo thời tiết như hiện nay", nếu quả thật "trước Nguyên Tội" đă có th́ không biết t́nh trạng "trần truồng mà không biết xấu hổ" (STK 2:25) của hai nguyên tổ ra sao? Có thể lúc bấy giờ, khi c̣n ở trong t́nh trạng Công Chính Nguyên Thủy, t́nh trạng "vô tội" và không biết đến tội lỗi là ǵ, da thịt của ông bà được miễn nhiễm khỏi mọi bất hạnh trong đời sống, gây ra từ môi sinh hay chăng?

 

Thế nhưng, chính trong lúc "trước Nguyên Tội" này mà mối thân t́nh giữa "trời đất" và con người "làm chủ nó" không thể có ǵ ngăn cách. Bởi đó, nếu "trước Nguyên Tội" đă có 4 mùa, v́ không có quần áo để ăn mặc theo "thời trang", th́ da thịt "trần truồng" của hai ông bà chắc hẳn sẽ phải biến dạng theo "thời tiết": đỏ, vào "mùa xuân Mỹ Châu", đen vào "mùa hè Phi/Úc Châu", vàng vào "mùa thu Á Châu", và trắng vào "mùa đông Âu Châu". Nếu "trước Nguyên Tội" đă có 4 mùa, th́ không biết hai nguyên tổ che đậy bản thân "trần truồng" của ḿnh và trốn lánh Thiên Chúa làm sao được khi Nguyên Tội xẩy ra vào cuối "mùa thu lá bay", lúc mà Vườn Địa Đường đă trở thành một khu rừng thưa trần trụi?!?

 

"4 mùa xuân-hạ-thu-đông theo thời tiết như hiện nay", với bản chất luân chuyển theo tác động thời gian, được tỏ lộ qua h́nh dáng nơi không gian như thế, làm sao nó có thể xuất hiện ngay "từ đầu", khi mà "Thiên Chúa nh́n mọi sự Ngài đă làm và Ngài thấy nó rất tốt đẹp" (STK 1:31).  

 

"4 mùa xuân-hạ-thu-đông theo thời tiết như hiện nay", do đó, chỉ bắt đầu có kể từ "sau Nguyên Tội". "Trước Nguyên Tội", nếu có "mùa" th́ chỉ duy có Xuân: Mùa Thái Ḥa của Trời Đất, trong trật tự tạo dựng của Đấng Hóa Công, và nếu có "thời" th́ chỉ là Thời Phúc Lộc Thọ của Con Người, trong yêu thương của "Thiên Chúa là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất" (kinh Tin Kính).

 

"Sau Nguyên Tội" ở đây tức là lúc "con cựu xà, gọi là ma qủi hay Satan, tên cám dỗ cả thế gian" (KH 12:9), đă dùng chính miệng lưỡi thâm độc "không có sự thật trong ḿnh" (Gioan 8:44) để sát hại con người "từ ban đầu" (Gioan 8:44).

 

"Sau Nguyên Tội" ở đây cũng là lúc hai nguyên tổ nghe theo "tên gian trá và là cha của những sự dối trá" (Gioan 8:44) "ăn cây (Thiên Chúa) cấm không được ăn" (STK 3:11), và "cả hai đă mở mắt ra, nhận thấy ḿnh trần truồng" (STK 3:7), phải đan lá vả làm áo che thân ḿnh và không dám đối diện với Thiên Chúa (x.STK 3:7,8).

 

"Sau Nguyên Tội" ở đây c̣n là lúc Bản Án Nguyên Tội được tuyên phán, minh định t́nh trạng băng hoại nơi cả hữu thể của "con người được dựng nên theo h́nh ảnh Thiên Chúa" (STK 9:6), cũng như nơi bản chất của tạo vật được dựng nên "rất tốt đẹp" ngay "ban đầu" cho con người.

 

Theo Bản Án Nguyên Tội, hữu thể của con người bị băng hoại ở chỗ: "Ngươi sẽ đổ mồ hôi mới có của ăn... cho đến khi ngươi trở về bụi đất" (STK 3:19), và bản chất của tạo vật nói chung cũng v́ con người mà bị băng hoại ở chỗ: "V́ ngươi (con người) mà khốn cho đất... Đất sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi" (STK 3:17). Phải, chính t́nh trạng bị biến dạng (deformation) có nghĩa tiêu cực này, chứ không phải t́nh trạng được biến h́nh (transformation) có nghĩa tích cực, nơi con người "làm chủ trái đất" và nơi "đất" ngay "từ ban đầu" như thế, mới sinh ra và mới có "4 mùa xuân-hạ-thu-đông theo thời tiết như hiện nay": Xuân thường từ cuối tháng 12 tới cuối tháng 3, Hạ thường từ cuối tháng 3 tới cuối tháng 6, Thu thường từ cuối tháng 6 tới cuối tháng 9, Đông thường từ cuối tháng 9 tới cuối tháng 12, và từ cuối mùa Đông sang đầu mùa Xuân thường có mưa để những ǵ chết chóc trong giá lạnh mùa Đông được hồi sinh tươi tốt trong ấm áp mùa Xuân.

 

"Mùa Xuân Sau Nguyên Tội" từ đó bắt đầu đi vào ngơ hẻm của lịch sử nhân gian, được mở màn bằng mùa hè "đổ mồ hôi" (STK 3:19), khi "Chúa là Thiên Chúa tống cổ con người ra khỏi Vườn Địa Đường, để cầy sới đất đai mà từ đó con người được h́nh thành" (STK 3:23). Cũng từ đó, mưa bắt đầu đổ xuống trái đất, chứ trước đó, ngay "ban đầu", "Chúa là Thiên Chúa chưa làm mưa xuống trái đất và chưa có con người cầy sới đất đai" (STK 2:5). Từ đó, không c̣n "Mùa Xuân Nguyên Thủy", Mùa Thái Ḥa Trời Đất nữa. Cũng từ đó, trên trái đất, có nơi một năm có đủ bốn mùa, như ở miền Bắc Việt Nam, song cũng có nơi một năm chỉ có hai mùa, mùa nóng và mùa mưa, như ở miền Nam Việt Nam. 

 

"Mùa Xuân Sau Nguyên Tội", như thế, không phải là và không c̣n là Mùa Thái Ḥa Trời Đất, Mùa mọi sự c̣n liên kết và ḥa hợp với nhau như ư và theo ư Đấng Hóa Công. Nó cũng không c̣n là và không phải là Thời Con Người Phúc Lộc Thọ nữa, Thời con người c̣n sống trong Phúc được làm con cái Thiên Chúa "theo h́nh ảnh thần linh", hưởng Lộc tự do với quyền "làm chủ trái đất", và hưởng Thọ không "phải trở về bụi đất". Theo lịch sử nhân gian, "Mùa Xuân Sau Nguyên Tội" chỉ là một trong "4 mùa xuân-hạ-thu-đông theo thời tiết như hiện nay", với thiên chức là mùa đầu trong một năm, và với sứ mạng là làm mới lại những ǵ đă phát triển trong "mùa hè đỏ lửa" song đă tàn tạ trong "mùa thu lá bay" và đă lịm chết trong "mùa đông nghĩa địa".

 

"Mùa Xuân Sau Nguyên Tội" đă trở thành Mùa Hy Vọng cho con người và của con người, v́ hai lư do. Thứ nhất, v́ c̣n giữ được nét xuân, qua hai trong ba yếu tố chính là "mới mẻ" và "tươi trẻ", tuy không nguyên tuyền như "ban đầu", "Mùa Xuân Sau Nguyên Tội" vẫn có thể làm cho con người "vui vẻ", vui xuân, hưởng xuân. Thứ hai, nhất là v́ cái c̣n làm cho con người đă bị hư đi "vui vẻ" mừng xuân, đón xuân, không phải ở tại "Mùa Xuân Sau Nguyên Tội" c̣n "nét xuân", cho bằng niềm hy vọng ở ngay chính trong ḷng người.

 

"Niềm Hy Vọng" này bắt đầu ló dạng trước khi con người bị "Thiên Chúa tống cổ ra khỏi Vườn Địa Đường". Ngay trong Bản Án Nguyên Tội, Thiên Chúa là Đấng "yêu (con người) trước" (1Gioan 4:19) đă chẳng tự động loan báo cho họ một Tin Vui hay sao, khi nhưng không đoan hứa với con người: "Ta sẽ gây thù hận giữa ngươi (ma qủi) và người nữ, giữa gịng dơi ngươi và gịng dơi người nữ. Ngài sẽ đạp nát đầu ngươi, trong khi ngươi ŕnh cắn gót chân ngài" (STK 3:15).

 

"Mùa Xuân Sau Nguyên Tội" trở thành Mùa Hy Vọng chẳng những cho con người mà c̣n cho chung cả tạo vật nữa. Kể từ khi con người bị "Thiên Chúa tống cổ ra khỏi Vườn Địa Đường", Vườn Địa Đường vốn là thiên thai trần thế đă chẳng trở thành khu cấm địa hay sao (x.STK 3:24)? Bởi đó, thời tiết có 4 mùa định kỳ sau Nguyên Tội không phải là phản ảnh tâm trạng của trời đất hay sao, một tâm trạng "quằn quại và rên xiết" (Rm 8:22) của "toàn thể tạo vật đang ngong ngóng đợi trông cuộc hiển linh của con cái Thiên Chúa" (Rm 8:19).

 

"Mùa Xuân Sau Nguyên Tội" sẽ mất hết ư nghĩa nếu con người sống trong lầm than và vô vọng. "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" (Nguyễn Du: Kiều): như mùa xuân hận thù đầy tang thương chết chóc với những ngày đầu năm khói lửa vào dịp Tết Mậu Thân 1968, hay như mùa xuân vô vọng tự trong ḷng người, nơi các trại tị nạn Đông Nam Á, đối với thành phần Thuyền Nhân Việt Nam bị rớt thanh lọc, lo âu chờ đến phiên bị trả về với quê hương yêu dấu, nơi mà họ không c̣n t́m thấy an b́nh "vui vẻ".

 

"Mùa Xuân Sau Nguyên Tội" là bóng ma chập chờn, nếu con người chỉ quay cuồng với cuộc sống hiện sinh. Đối với thành phần "chơi xuân kẻo hết xuân đi, cái già xồng xộc nó th́ đến kia" (Trần Tế Xương?), xuân không có ǵ là "mới mẻ", v́ càng làm cho họ già thêm, không có ǵ là "tươi trẻ", v́  càng làm cho họ tàn phai nhan sắc, không có ǵ là "vui vẻ", v́ càng làm cho họ thất vọng về cuộc sống hiện sinh chẳng thể nào làm cho họ hoàn toàn thỏa măn.