Thực Tại Cần Giải Quyết:

“Tối tăm đang bao phủ địa cầu

mây mù đang vây phủ các dân” 

 

 

“T

ại sao hai Đại Lục Kitô Giáo như Aâu Châu và (Bắc) Mỹ Châu lại trở nên nơi phát xuất, phát triển và truyền bá ‘văn hóa tử vong’ khắp nơi, hoàn toàn phản lại “văn hóa sự sống” của Phúc Aâm Chúa Kitô, Giáo Tổ Kitô Giáo? Phải chăng đó là bằng chứng cho thấy, như chủ thuyết cộng sản tự động giải thể từ cuối năm 1989 ở Đông Âu, Kitô Giáo đă hoàn toàn lỗi thời, không có tác dụng cứu rỗi trong thời điểm khoa học thực nghiệm và kỹ thuật tối tân của hậu bán thế kỷ 20 trước ngưỡng cửa của Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến??

 

Tại sao một Đại Lục Các Tôn Giáo như Á Châu, với 3/5 dân chúng của thế giới, số dân chúng vốn nặng về tâm linh đạo đức, mà Kitô Giáo vẫn chỉ có một thiểu số mới gần được 3%, sau 2000 năm truyền giáo ở Tiểu Á và Tây Nam Á, 400 năm truyền giáo ở Á Đông? Phải chăng đó là bằng chứng cho thấy giáo thuyết Kitô Giáo không thích hợp với đại đa số ḷng người, và đời sống Kitô Giáo không có ǵ khác biệt, không thu hút hơn các đạo khác??

 

Đó là các vấn đề cần Ư Thức Kitô Giáo”.

 

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, Ư Thức Kitô Giáo, Cao-Bùi, 1998, b́a bốn)

 

Tuy nhiên, trước khi phân giải hiện tượng “tối tăm đang bao phủ địa cầu và mây mù đang vây phủ các dân” (Is 60:2) này, hầu có được một Ư Thức Kitô Giáo toàn vẹn, có được một niềm tin hết sức sáng suốt và vững mạnh về tôn giáo của ḿnh, Kitô hữu chúng ta cần phải có một nhận định chính xác và rơ ràng hơn nữa về Kitô Giáo sau đúng 2000 Năm Vị Giáo Tổ Giáng Sinh, đặc biệt là tại Âu Châu, nơi hầu như toàn ṭng Kitô Giáo,  nơi phát triển và truyền bá Kitô Giáo khắp thế giới, cũng như tại Á Châu, nơi tỷ lệ Kitô Giáo là một thiểu số, ít nhất trên toàn thế giới và ít nhất so với các đại lục khác, lại chính là nơi Mầu Nhiệm Cứu Chuộc được thực hiện và là nơi Giáo Hội Kitô Giáo xuất thân.

 

Về Kitô Giáo ở Âu Châu, chúng ta có những lời phát biểu của một số tiêu biểu nghị phụ (trong tổng số 179 vị) tham dự Cuộc Thượng Hội Giám Mục Âu Châu lần thứ hai, 1-23/10/1999. Về Kitô Giáo ở Á Châu, chúng ta có văn kiện chính thức đúc kết Cuộc Thượng Hội Giám Mục Á Châu (19/4-14/5/1998) là Tông Huấn về Giáo Hội Tại Á Châu Ecclesia in Asia của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, ban hành ngày 6/11/1999 tại Tân Đề Li, Ấn Độ.