HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

 

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

Tổng Quan

 

 

Phần Một

THĐC Sinh Hoạt

 

2024

 

Những Tháng Ngày Đồng Công 2024

Đền Thánh Mẹ Dâng Con: Ngày Mẹ Muôn Hoa 12/5/2024

Người Anh Nguyễn Đức Mỹ Kiểm

THĐC Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương 2024

I- Các Cuộc Hội Ngộ Yêu Thương

II- Những Quán Trọ Yêu Thương

III- Các Cuộc Thăm Viếng Yêu Thương

1. Thăm Viếng Quí THĐC Qua Đời và Yếu Bệnh
2. Thăm Viếng Quí THĐC và CRM phục vụ đạo đời

IV- Các Bữa Đãi Ngộ Yêu Thương
V- Những Thăng Trầm Yêu Thương

VI- Các Dấu Chứng THĐC Yêu Thương

THĐC Sinh Hoạt Truyền Thông Điện Thư 2024

 

 

2023

Đặc san Tổng Tu Nghị VIII 2023

https://tinmung.net/THDC-Hai-%20Ngoai/indexTin-Than-Huu-DC.html

(Đường link trên đây bao gồm những đường links / files 2023 mầu đen dưới đây đã bị hỏng bất thường,

nhưng đường link trên đây, phần đầu về sinh hoạt điện thư của THĐC năm 2023, vẫn bị mất nhiều hình ảnh kèm theo ở trong từng file)

Những Tháng Ngày Đồng Công 2023

THĐC Sinh Hoạt Truyền Thông Điện Thư 2023

THĐC Mừng Lễ Quan Thày Mẹ Đồng Công

LH Toma Tống Huy Thọ: Cử Hành Hậu Sự

THĐC: Đại Hội III 2023

Đại Hội THĐC III 2023: Hiện Trường Trụ Sở Tỉnh Dòng CRM

Đại Hội THĐC III 2023: Các Giờ Phụng Vụ và Kinh Nguyện với Anh Em Tỉnh Dòng

Đại Hội THĐC III 2023: Các Giờ Hội Ngộ Về Nguồn cùng Thăng Tiến, và THĐC Hội Ngộ với Anh Em cùng Đội

Đại Hội THĐC III 2023: Tưởng Nhớ Anh Em Qua Đời của Tỉnh Dòng ở ngoài Nghĩa Trang

Đại Hội THĐC III 2023: Các Bữa Ăn cùng Hai Bữa Gau Vui Nhộn với nhau và với Anh Em Tỉnh Dòng

Đại Hội THĐC III 2023: Cuộc Cung Nghinh Đức Mẹ và Buổi Chia Sẻ Cảm Nghiệm Đồng Công

Đại Hội THĐC III 2023: Thánh Lễ Bế Mạc và Nghi Thức Tuyên Thệ Tân Ban Phục Vụ 2023-2026

 

2022

 

Lịch THĐC

 

THĐC Hành Trình Việt Nam - Truyền Giáo Đồng Công II - 2022

 

Hành Trình Nhập Cuộc

THĐC Truyền Giáo Đồng Công 2022 - Nhập cuộc 17 Ngày đầu

THĐC Truyền Giáo Đồng Công 2022 - Nhập cuộc 5 Ngày cuối

 

Các Khu Đồng Công

1- Về Nguồn Đồng Công ở Giáo phận Bùi Chu Nam Định

2- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Hưng Hóa

3- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Lạng Sơn

4- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Bắc Ninh

5- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Kontum

6- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Buôn Mê Thuột

7- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Long Xuyên

8- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Mỹ Tho và Giáo phận Xuân Lộc

9 - Về Nguồn Đồng Công ở Nhà Mẹ Thủ Đức TGP Sài Gòn

10- Hội Ngộ Thân hữu Đồng Công Hoa Kỳ và Việt Nam

 

Các Chỗ Kính viếng

11- Đan Viên Xitô Nho Quan Ninh Bình, nơi nghỉ hưu của ĐTGM Ngô Quang Kiệt 

12- Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Lavang Quảng Trị

13- Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở GP Qui Nhơn

14- Đức Mẹ Măng Đen GP Kontum và Đức Mẹ Thác Mơ ở GP Buôn Mê Thuột

15- Trung Tâm Hành hương Cha Trương Bửu Diệp

16- Chúa Kitô Vua trên Núi Tao Phùng Vũng Tầu

17- Đức Mẹ Tà Pao Giáo phận Phan Thiết

 

Các Cảnh Thưởng ngoạn

18- Động Thiên Đường và Động Phong Nha ở Quảng Bình

19- Đảo ngọc Phú Quốc: Nam đảo và Bắc đảo

20- Từ Ải Nam quan đến Mũi Cà Mau

 

THĐC Nam California Mừng Tân Xuân 2022

THĐC - Sinh Hoạt Truyền Thông Điện Thư 2022

 

 

2021

 

THĐC Nam California Mừng Lễ Mẹ Đồng Công 19/9/2021

Đệ Tử Viện - Vùng Trời Kỷ Niệm

THĐC Bắc California tái Hội Ngộ

LH Maria Bà Cố Ru, mẹ của Anh Nguyễn Minh Nhiên, CRM

 LH Giuse Trần Kim Chung THĐC XI Qua Đời và Hậu Sự

Tang Chế LH Maria Rosa Đỗ Thúy Nga

(Con dâu của Mẹ Đồng Công, vợ Anh Trần Ngọc Bích, tức Phong THĐC Đội III, qua cái linh của Nhóm TĐCTT)

THĐC Hiệp Thông Cử Hành 80 Năm Đoàn Sủng của Dòng

THĐC - Mừng Tân Xuân Âm Lịch 2021: Chúc Xuân và Hội Ngộ Trực Tuyến

THĐC - Lịch Sinh Hoạt 2021

THĐC - Sinh Hoạt Truyền Thông Điện Thư 2021

 

 2020

(Năm Đại Dịch Toàn Cầu Bị Phong Tỏa)

THĐC - Viếng Thăm Hội Ngộ

THĐC Nam CA Mừng Xuân 2020

THĐC - Sinh Hoạt Truyền Thông Điện Thư 2020

 

2019

THĐC Mừng Lễ Mẹ Đau Thương Chúa Nhật 15/9/2019

THĐC Hội Ngộ II 2019 - Sinh Hoạt với Anh Em Chi Dòng

THĐC Hội Ngộ II 2019 - Sinh Hoạt Hội Ngộ Thân Hữu

THĐC Hội Ngộ II 2019 - Trụ Sở Chi Dòng

Lễ Tiễn Đưa Anh Anrê Maria Đỗ Linh Sáng, CRM

 

2018

Thân Hữu Đồng Công Nam California - Mừng Kỷ Niệm Thành Hôn và Thụ Phong Linh Mục

Xây Dựng Trụ Sở Truyền Giáo của Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc ở Giáo Phận Hưng Hóa Việt Nam

Thân Hữu Đồng Công - Hôi Ngô Tĩnh Tâm Về Nguồn Đồng Công 2018 - Chúa Nhật 2/9/2018

Thân Hữu Đồng Công - Hôi Ngô Tĩnh Tâm Về Nguồn Đồng Công 2018 - Thư Bảy 1/9/2018

Thân Hữu Đồng Công - Hôi Ngô Tĩnh Tâm Về Nguồn Đồng Công 2018 - Thư Sáu 31/8/2018

Thân Hữu Đồng Công - Tĩnh Tâm Về Nguồn Đồng Công

5/8/2018: CRM TH và GĐTH - Ngày Thánh Mẫu XXXXI - 2018

TĐF - Ngày Thánh Mẫu XXXXI - 2018

26-28/7/2018: THĐC - Hậu Sự LH Đaminh Nguyên Kha

11/8/2018: THĐC - Đóng Góp Truyền Giáo Với Dòng Cho Một Dự Án Truyền Giáo Ở Giáo Phận Hưng Hóa

 

2017

21/10/2017: Thân Hữu Đồng Công Hoa Kỳ Hành Trình Truyền Giáo Về Nguồn Đồng Công Việt Nam 2017

 

 

Phần Một: Hành Trình Truyền Giáo 

 

Nhập Cuộc Hành Trình

 

1- Giáo Điểm Đồng Công Giáo Phận Kontum: Trụ Sở Truyền Giáo Đồng Công và Giáo Điểm Đắc Pơ Gia Lai

2- Giáo Điểm Đồng Công Giáo Phận Đà Nẵng: Giáo Xứ Thuận Yên và Giáo Họ Phú Quí Quảng Nam

3- Giáo Điểm Đồng Công Giáo Phận Thái Bình: Trụ Sở Truyền Giáo ĐC, Giáo Họ Đức Long và Giáo Họ Văn Yên

4- Giáo Điểm Đồng Công Giáo Phận Hưng Hóa: Giáo Xứ Trại Sơn, Trụ Sở Truyền Giáo và Giáo Họ Đá Mài

5- Giáo Điểm Đồng Công Giáo Phận Bắc Ninh: Giáo Xứ Đại Điền, Trụ Sở Truyền Giáo và Giáo Xứ Văn Thạch 

 

Phần Hai: Về Nguồn Đồng Công 

 

6- Nhà Mẹ Dòng Đồng Công Thủ Đức Tổng Giáo Phận Gài Gòn 

7- Nhà Đá Giáo Phận Qui Nhơn và 50 Năm Khấn Dòng Đội IX

8- Đồng Quan Giáo Phận Thái Bình

9- Giáo Phận Bùi Chu

10- Liên Thủy và Trung Lễ Giáo Phận Bùi Chu

 

 

Phần Ba: Việt Nam 2017

 

 11- Vùng Trời Thảm Họa: Formosa Hà Tĩnh, Khuyết Tật Nghệ An, Lũ Lụt Thanh Hóa

12- Một Ngày Thành Đô: Sài Gòn và Hà Nội

 

Về Một Chuyến Đi

Thân Hữu Đồng Công Hoa Kỳ Hành Trình Truyền Giáo Về Nguồn Đồng Công Việt Nam 2017

18/9: Hai Giáo Điểm tiêu biểu của Dòng Đồng Công ở Việt Nam và ba di tích lịch sử của Đất Nước

17/9: Gia Đình Tận Hiến Đồng Công Miền Tây Nam Hoa Kỳ Mừng Quan Thày Mẹ Đồng Công 2017

10/9/2017: Thân Hữu Đồng Công Nam California - Mừng Lễ Quan Thày Dòng và Hội

 

10/8/2017: Thân Hữu Đồng Công - Ngày Thánh Mẫu 2017

27/4: Thân Hữu CRM Truyền Giáo 2017

Giáo Họ Xẻo Tam Giáo Phận Long Xuyên - Mừng Lễ Phục Sinh và Thi Công Phát Triển

Thân Hữu Đồng Công Nam California - Sinh Hoạt Trong Năm 2017

 

2016

THĐC Nam California Mừng Lễ Mẹ Đau Thương 18/9/2016

THĐC Nam California Mừng Tân Xuân 7/2/2016

Thân Hữu Đồng Công Nam California - Sinh Hoạt Trong Năm 2016

 

2015

THĐC - Hội Ngộ Về Nguồn

THĐC Hội Ngộ I - 2015

 

 

 

Phần Hai

THĐC - Cảm Nghiệm

 

Anh Cả - Lý Tưởng Thánh Đồng Công

 

Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ - Lý Tưởng Thánh Đồng Công

Anh Cả - Di Sản Thánh Đồng Công

Lý Tưởng Thánh Đồng Công của Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ cho Thành Phần Giáo Dân

Anh Cả - Một Con Trẻ

Đoàn Sủng Thánh Việt Nam

Vấn Đề Mẹ Đồng Công 

Linh Đạo Đồng Công

Sống Đời Tận Hiến Toàn Thiêu: Xin Chiếm Đoạt Con

Chân Dung QP Đaminh Thánh Giá

Bóng Dáng Đồng Công

Đồng Công sống Lòng Thương Xót Chúa

 

Cha Thủ - Hạt Lúa Miến Mục Nát

Một Vị Sáng Lập với 4 Di Sản

 

 Một Vị Sáng Lập 1941

 Di Sản Một Hội Dòng 1953

 Di Sản Một Hội Thân Hữu Đồng Công 1974

 Di Sản Một Gia Đình Tận Hiến Đồng Công 1977

 Di Sản Một Chi Dòng 1980

 

Sứ Mệnh Vượt Thoát Truyền Giáo

 

 Lệnh Lên Đường

 Lênh Đênh Hải Ngoại

Vượt Thoát hay Lên Đường

 Đức Tin Vượt Đại Dương

 

Lý Tưởng Thánh Đồng Công

 

 Cha Th - Tần Số Thánh

 Cha Thủ - Yêu Sống Thánh

 Cha Thủ - Huấn Luyện Thánh

 Cha Thủ - Linh Hướng Thánh

 Cha Thủ - Ảnh Hưởng Thánh

 Cha Thủ - Một Vị Thánh

 Cha Th - Linh Đạo Thánh

Di Sản Đồng Công

 Nhập Đề

 Mở: Sáu Di Sản Đồng Công của Cha Thủ nơi tôi

 1- Di Sản Tôn Sùng Mẹ Maria Liên Quan tới Fatima

 2- Di Sản Tôn Sùng Đức Thánh Cha và Giáo Hội

 3- Di Sản Tin Tưởng Chúa-Mẹ với Tinh Thần Tận Hiến

3.1- Qua Phong Trào Thiếu Nhi Fatima

3.2- Qua CT Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống

 4- Di Sản Tinh Thần Bình Dân Phục Vụ

4.1- Nơi Chủng Viện Simon Hòa Đà Lạt

4.2- Nơi Phong Trào Thiếu Nhi Fatima

4.3- Nơi CT Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống

 5- Di Sản Về Lời Chúa

 6- Di Sản Về Kinh Mân Côi

Kết : “Tất cả những gì tôi có được đều từ Cha Thủ…”

  

Kinh Nguyện Đồng Công

 

80 năm Đoàn Sủng Dòng

 

Cha Thủ Lý Tưởng Thánh Đồng Công

Tình Ca Đời Tận Hiến

 

 

Phần Ba

THĐC - Sử Liệu

 

bao gồm: Đại Hội THĐC I - 2015 + Chuyến THĐC Viếng Thăm Dòng Mẹ 2017 + Đại Hội THĐC II - 2019

Videos do THĐC Nguyễn Minh Ngọc thâu hình và edit

 

Đại Hội THĐC II - 2019

      2019 THĐC Hải Ngoại – Họp Hội Ngộ 2 tại Carthage, Missouri

2019 HN2: Anh Cao Tấn Tĩnh 9  https://youtu.be/HcCJC2KupIo
2019 HN2: CUNG NGHINH MẸ https://youtu.be/oaW41qqZcqs
2019 Hội Ngộ 2: Anh Lưu Chủ 9 https://youtu.be/8AD30G9HFDw
2019 HN2: Anh Nguyễn Hùng Cường 13 https://youtu.be/XDvVrgMdm9g
2019 HN2: Anh Đỉnh 9a & Anh Hiến 9b https://youtu.be/n-9JhcZX1pU
2019 HN2: Anh Lê Khởi (10) https://youtu.be/Vccl6MJbjm0
   
#  
2019 HN2: Phó Tế Nguyễn Hồi Linh 9 https://youtu.be/a3asYAdEIlc
2019 HN2: Anh Luân / Quân 13 https://youtu.be/GA8lh8uKhlA
2019 HN2: Anh Lê An Nhân 1 https://youtu.be/-C4FYCK1H78
2019 HN2: CHỤP HÌNH CHUNG https://youtu.be/vPV_BHLt4LY
   
#  
2019 HN2: ĐẤT THÁNH CRM https://youtu.be/fiSQzT3H6TI
2019 HN2: TÌNH MẸ YÊU CON – Ánh Triều – Đơn Ca https://youtu.be/gDRAG11uXrU
   
#  
2019 HN2: ĐỪNG TRÁCH ANH – Hùng Cường – Đơn Ca https://youtu.be/3eJInsSN92U
2019 HN2: Sinh Hoạt Chiều Thứ Bảy https://youtu.be/dKky5kD8rNk
2019 HN2: HT 1: TÔI KHÔNG BIẾT Rev. Cao https://youtu.be/-_u5UaBWfWg
2019 HN2: HT 1: TÔI KHÔNG BIẾT [ Part 2 ] https://youtu.be/FT1QS6UOg3c
2019 HN2: HÃY ĐỔ NƯỚC ĐẦY CHUM - PT Hồi Linh https://youtu.be/efBs6MtMVug

 

          THĐC Viếng Thăm Về Nguồn và Truyền Giáo Đồng Công VN 2017

2017 THDC Hải ngoai - Hành trình truyền giáo từ Nam ra Bắc

2017 HTTG: Phi Trường Tân Sơn Nhất  https://youtu.be/D56viqEFyxc
2017 HTTG: Viếng Mộ AQP https://youtu.be/TBvjqZ8igGw
2017 HTTG: Ký Túc Xá & Đệ Tử Viện 30 gian  https://youtu.be/3olewQQoQw4
2017 HTTG: Nhà Mẹ Thủ Đức: 1 Ngày Sinh Hoạt https://youtu.be/0y4IlHDNgsA
2017 HTTG: Phút Khởi Hành https://youtu.be/iYzQiEfuXaI
   
Các Nhân chứng Đồng Công  
2017 HTTG: Anh Lê An Đại https://youtu.be/99MBtUn6bBg
2017 HTTG: Anh Nguyễn Quang Đán https://youtu.be/w3jHdR_Lwm4
2017 HTTG: Anh Nguyễn Đức Thiệp https://youtu.be/oshFkXRGOm0
2017 HTTG: Anh Đoàn Phú Xuân https://youtu.be/Q0U5xBQ1YkM
   
Nguồn gốc Dòng Đồng Công  
2017 HTTG: Cái Nôi Dòng ĐC: Liên Thủy & Trung Lễ https://youtu.be/ICEmNYnLIoY
2017 GX Đồng Quan, Thái Bình Quê AQP https://youtu.be/p_aVPGj63yc
   
Một Số Giáo Điểm Truyền Giáo và Mục Vụ Đồng Công:  
2017 HTTG: Giáo Điểm Đắc-Pơ, Kon-Tum https://youtu.be/8ctYlI4Wonw
2017 HTTG: Trụ Sở Hưng Hóa, GP Hưng Hóa https://youtu.be/Hi4hqRXpl48
2017 HTTG: Giáo Xứ Thuận Yên, GP Đà Nẵng https://youtu.be/xkVhhGYUnX0
2017 HTTG: Giáo Họ Phú Qúy, GP Đà Nẵng https://youtu.be/xsELY9BFK-Q
2017 HTTG: Giáo Họ Văn Lâm, Thái Bình https://youtu.be/ob5mK7hwl34
2017 HTTG: Dâng Hoa GX Trại Sơn, Hưng Hóa https://youtu.be/vFav5mTjQc0
2017 HTTG: Nhà Đá, Giáo Phận Quy Nhơn https://youtu.be/UO12E6ynZ4g

 

Đại Hội THĐC I - 2015

U7          Hội Ngộ 1: CRM chào mừng Đại Hội THĐC    https://youtu.be/jZq1QqS4ufo

U8          Hội Ngộ 1: 2015 Cung Nghinh Mẹ                             https://youtu.be/ajiVtSrTG_A

U9          HN1: Tự Giới Thiệu 1                                       https://youtu.be/AQyH6IvZO6k

U10        HN1: Tự Giới Thiệu 2                                       https://youtu.be/mVom6xMROes

U11        HN1: Tự Giới Thiệu 3                                       https://youtu.be/gTMGCNe63Aw

U12        HN1: Lý Tưởng Thánh AQP, Cao Tấn Tĩnh               https://youtu.be/HWO7DHKTJzo

U13        HN1: Lòng Biết Ơn / Fr Khả Trần                                 https://youtu.be/zS4MCwUNHro

U14        HN1: Hôn Nhân GĐ 1/3  Fr Quyết-Học                     https://youtu.be/5Z4h1MgTIbs

U15        HN1: Hon Nhan GĐ 2/3  Fr Quyết-Học                     https://youtu.be/AOgJa0wuxmw

U16        Hn1: Hôn Nhân GĐ 3/3  Fr Quyết-Học                     https://youtu.be/0o7fHICng7U

U17        HN1: Hàn Huyên Tâm Sự 1           https://youtu.be/V1KIg2XVEwo

U18        HN1: Hàn Huyên Tâm Sự 2           https://youtu.be/3elRVTfSRQU

U19        HN1: Hàn Huyên Tâm Sự 3           https://youtu.be/Kp-wqBCpFug

U20        HN1: Hàn Huyên Tâm Sự 4           https://youtu.be/ZAoPM7_sS6U

U21        HN1: Hàn Huyên Tâm Sự 5           https://youtu.be/IWeVDAjzQNs

U22        HN1: Aa Đội 9 Hàn Huyên                                             https://youtu.be/SP_bTj3fGUw

U23        HN1: Aa Đội 12-15 Hàn Huyên                                    https://youtu.be/KpCMIgYIX74

U24        Xem Phim: CRM 40 Năm Phát Triển                          https://youtu.be/HGHEiQbVz4k