TRỌNG KÍNH CHA MẸ

 

  

Mạc Khải

  

Bài Trích Sách Khởi Nguyên

(9:18-27)

 

 

C

ác người con của Noê đă ra khỏi tầu là Sem, Kham và Yaphet. Kham là cha của Canaan. 19 Ba người ấy là con của Noê và dân cư tất cả trần gian đă (phát nguồn) tự họ.

 

20 Noê là nông dân đă khởi xướng việc trồng nho. 21 Ông đă uống rượu nho và đâm say, và đă cởi truồng ra trong lều. 23 Kham, cha của Canaan, thấy chỗ kín của cha th́ ra ngoài kháo láo với hai anh của nó. Nhưng Sem và Yphet cầm lấy áo choàng, và cả hai nâng áo đằng vai họ rồi đi giật lùi mà đến phủ trên chỗ kín của cha họ, mặt quay nghịch lại, và không nh́n thấy chỗ kín của cha họ. 24 Khi Noê tỉnh say mà biết được điều con út của ông đă làm đối với ông, 25 th́ ông đă nói: “Canaan thật đồ chúc dữ! Nó hăy làm mạt nô suốt đời cho anh em nó”.

 

26 Rồi ông nói: “Chúc tụng Giavê Thiên Chúa của Sem, và Canaan hăy làm nô lệ của nó. 27 Xin Thiên Chúa phát gia Yaphet, nó hăy ngụ trong lều trại của Sem và Canaan hăy làm nô lệ của nó”.

 

 

Cảm Nghiệm

 

Cho dù nguyên tội cũng không làm mất đi thiên chức và thân phận con người được dựng nên theo h́nh ảnh Thiên Chúa. Cũng thế, cho dù khuyết điểm và lầm lỗi tự nhiên theo bản tính loài người, Noe cũng không mất đi thẩm quyền làm chủ gia đ́nh nói chung, và vai tṛ làm cha của những người con cái Chúa ban cho ông nói riêng, một thẩm quyền và vai tṛ từ Thiên Chúa mà có, không ai được phép khinh khi.

 

Đứa con út của ông đă vấp phải lỗi lầm là khinh thường và cười nhạo cha ḿnh, đúng như Sách Thánh thuật lại:

 

·         “Kham, cha của Canaan, thấy chỗ kín của cha th́ ra ngoài kháo láo với hai anh nó”.

 

Bởi đó, đứa con này đă lănh hậu quả của việc nó làm, đó là bị cha chúc dữ, và dù có lầm lỡ khuyết điểm bị đứa con út cười chê, những ǵ ông chúc dữ vẫn có hiệu lực đối với nó như thường:

 

·         “Khi Noê tỉnh say mà biết được điều con út của ông đă làm đối với ông, th́ ông đă nói: ‘Canaan thật đồ chúc dữ! Nó hăy làm mạt nô suốt đời cho anh em nó”.

 

Trong khi đó, hai đứa con lớn của ông, dù thấy cha ḿnh bị lỡ bước ngoài ư muốn như thế, vẫn tỏ ḷng kính trọng cha của ḿnh như thường, bằng cách, họ chẳng những không dám đến điều sơ suất của cha, mà c̣n t́m cách che đậy đi cho ông nữa, như được Sách Thánh ghi nhận:

 

·         “Nhưng Sem và Yphet cầm lấy áo choàng, và cả hai nâng áo đằng vai họ rồi đi giật lùi mà đến phủ trên chỗ kín của cha họ, mặt quay nghịch lại, và không nh́n thấy chỗ kín của cha họ”.

 

Sở dĩ trong sớ con cái của Noe có hai thái độ như thế, một bất kính và một tôn kính ông như vậy, là v́, người con tỏ ra tôn kính ông, dù ông có thế nào đi nữa, chỉ v́ người con thảo kính ấy tin kính Thiên Chúa trong cha mẹ ḿnh. Noe đă nhận biết như thế nên mới tuyên bố rằng:

 

·         “Chúc tụng Giavê Thiên Chúa của Sem… Xin Thiên Chúa phát gia Yaphet”.

 

Theo kinh nghiệm, nếu bí quyết giáo dục nói chung, và trong gia đ́nh nói riêng, là ở chỗ làm sao cho con cái tin tưởng kính phục cha mẹ thế nào, th́ việc con cái hư hỏng hay khó bảo, có thể nói phần lớn là do gương mù và lỗi lầm của cha mẹ, dù vô t́nh đi nữa, chưa kể đến vấn đề cha mẹ giáo dục một cách thất sách, dù các vị có thật ḷng yêu thương và chăm lo cho con cái. Thất sách nhất là ở chỗ chỉ làm sao giáo dục con cái nên như ư ḿnh muốn hơn là ư Chúa muốn nơi chúng.

 

Con cái ngày nay, hơn bao giờ hết, rất mong muốn, thậm chí chỉ biết đ̣i hỏi một chiều là cha mẹ phải thông cảm với chúng, hơn là chúng thông cảm với cha mẹ chúng.

 

Sở dĩ con cái, nhất là thành phần dậy th́, thành phần “ăn chưa no lo chưa tới” khó ḷng thông cảm với cha mẹ là v́ lư do tự nhiên cũng như siêu nhiên sau đây:

 

Về lư do tự nhiên, v́ con cái chưa làm cha mẹ nên không thể nào thông cảm được với trách nhiệm và t́nh thương yêu, cho dù có những lúc rất chủ quan, của mẹ cha: “có nuôi con mới biết ḷng cha mẹ” là thế.

 

Về lư do siêu nhiên, v́ con cái chưa có được một đức tin sâu xa sáng suốt, như hai đứa con đầu của Noe, trong việc nh́n nhận Thiên Chúa nơi cha mẹ của chúng để tỏ ḷng kính trọng cha mẹ trong Thiên Chúa và hoàn toàn v́ Thiên Chúa.

 

Nguyện Cầu

 

1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

 

Lời Nguyện

 

Lạy Chúa là Đấng đă dựng nên con cái chúng con/ qua những vị sinh thành chúng con.

 

Xin cho chúng con luôn ư thức được rằng/ cha mẹ của chúng con là những vị được Chúa Quan Pḥng/ đă khôn ngoan chọn lựa và sử dụng để sinh ra chúng con và dưỡng dục chúng con.

 

Các ngài chính là những vị đại diện Chúa của chúng con,/ có trách nhiệm đối với Chúa trong việc thay Chúa chăm lo cho chúng con/ cả phần xác lẫn phần hồn,/ để chúng con có thể trở thành/ những người con ngoan của Chúa trong Nhiệm Thể Giáo Hội Chúa Kitô,/ và là những công dân thật hữu dụng,/ đắc lực phục vụ cho công ích xă hội.

 

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria đầy ơn phúc,/ xin cho chúng con biết v́ Chúa/ mà kính mến cùng tuân phục các vị như kính mến và phục tùng chính Chúa,/ một ḷng kính mến và phục tùng/ chẳng những không để ư ǵ tới những khuyết điểm cùng lầm lỗi yếu đuối/ theo bản tính loài người của các vị,/ mà càng thông cảm với các vị hơn,/ thậm chí c̣n chia sẻ gánh nặng dưỡng dục với các vị,/ bằng ḷng thảo kính dễ dạy của chúng con,/ như Thiếu Nhi Giêsu đối với cha mẹ ḿnh ở Nazarét vậy./ Amen.   

 

 

Thánh Ca