HẠNH PHÚC GIA Đ̀NH

   

Mạc Khải

  

Bài Trích Sách Ông Gióp

(1: 6-22; 42: 1-3, 5-6, 12-16)

 

 

M

ột hôm, đương khi con cái Thiên Chúa* hiện diện tại buổi chầu Gia-vê, th́ Sa-tăng cũng t́m đến. 7 Và Gia-vê phán hỏi Sa-tăng rằng: "Nhà ngươi từ đâu tới?" Sa-tăng trả lời Gia-vê rằng," Tôi ngừng chân phiêu lưu và chấm dứt cuộc tuần tra khắp mặt đất mà đến." 8 Và Gia-vê hỏi Sa-tăng, "Nhà ngươi có biết bề tôi của ta là Dóp chăng? Nói được trên địa cầu không có ai như y; con người thực nhân đức, chẳng ai khiển trách y được điều ǵ, biết sợ Thiên Chúa, và biết tránh tội. 9 Nhưng Sa-tăng trả lời Gia-vê rằng, "Dóp kính sợ Thiên Chúa th́ đâu đă đáng kể ǵ? 10 Y ngoan là v́ y. và gia đ́nh y, với tài sản y được ngài che bao ân cần. Ngài cho y làm ǵ cũng thành công, gia súc y sinh sản tràn lan khắp cánh đồng. 11 Bây giờ ngài thử trỏ ngón tay vào các tài sản của y mà phóng ra một chỉ ắt sẽ biết. Tôi xin bảo đảm, y sẽ chửi vào mặt ngài." 12 Gia-vê phán bảo Sa-tăng, "Ừ được, ta cho mi có quyền phép trên tài sản của hắn; nhưng chính hắn th́ cấm mi không được xâm phạm." Được lời, Sa-tăng rút lui khỏi buổi chầu.

 

13 Như vậy, bữa nọ, vào lúc con trai con gái ông đương ngồi ăn uống tại nhà anh cả, 14 có người chạy về báo tin cho ông Dóp rằng, "Ḅ đương kéo cày; lừa đương gậm cỏ kế bên, 15 chợt có quân Sa-bân từ đâu tới cướp đi mất cả. Chúng lấy gươm giết các mục tử, duy có tôi thoát được chạy về báo tin cho ông hay." 16 Gă c̣n nói dở câu, th́ có người nữa tới báo, "Thiên lôi từ trời đánh vào đàn cừu và những người chăn; duy có tôi thoát nạn chạy về báo tin cho ông hay." 17 Gă c̣n nói dở câu th́ một người khác đến báo, "Giặc Can-đê dàn thành ba đội đă cướp đi các con lạc đà, và lấy gươm chém chết những người chăn, duy có tôi trốn thoát được chạy về báo tin cho ông hay." 18 Gă c̣n nói dở câu, th́ lại một người nữa đến báo," Các con trai con gái của ông đương yến ẩm ở nhà anh cả, 19 chợt có cơn cuồng phong quét qua sa mạc và dựt sập bốn góc nhà. Nhà đổ đè chết cả đám thanh niên; và duy có tôi thoát nạn chạy về báo tin cho ông hay." 20 Nghe báo cáo, ông Dóp xé toang chiếc áo choàng và xuống tóc. Ông phủ phục xuống đất, 21 mà nói, " Từ ḷng mẹ ra đời, tôi ḿnh trần thân trụi, và tôi sẽ trở về cũng ḿnh trần thân trụi. Gia-vê cấp phát và Gia-vê đă lấy đi. Tán tụng danh tính Gia-vê!"

 

22 Từ đầu đến cuối, ông Dóp đă không phạm tội, cũng không thốt ra câu ǵ vô lễ với Thiên Chúa cả.

 

42:1 Bấy giờ ông Dóp trả lời Gia-vê mà nói,

 

2 "Tôi biết rằng ngài vạn năng, và ngài định làm ǵ không ăn cấm cản được. 3 Tôi đă thảo luận nhiều đề tài quan trọng tôi chưa hiểu biết; nhiều câu chuyện mầu nhiệm quá tôi không am tường.

 

5 Tôi đă nghe phong thanh về ngài, nhưng bây giờ mới được xem thấy tận mắt. 6 V́ vậy những điều tôi trót nói nay xin rút lại, và xin ngồi trên bụi tro mà sám hối ăn năn."

 

12 Và Gia-vê đă giúp cho ông Dóp về già c̣n thịnh đạt hơn ngày xưa: ông có tới một vạn bốn ngàn con cừu, sáu ngàn lạc đà, một ngàn cặp ḅ kéo cày và một ngàn lừa cái. 13 Ông lại có bảy con trai và ba con gái, 14 đứa cả ông gọi là Dê-mi-ma, đứa thứ hai là Kế-gia, và đứa thứ ba là Kê-ren-hợp-phúc. 15 Khắp miền ấy đàn bà không có ai xinh đẹp bằng các con gái của ông Dóp; và cha các cô cũng cho các cô hưởng gia tài như các anh em trai. 16 Sau đó, ông Dóp sống được một trăm bốn mươi tuổi, và được thấy mặt các con, các cháu và cả chắt nữa.

 

 

Cảm Nghiệm

 

Nếu hạnh phúc gia đ́nh trước đây, theo văn hóa Á Đông, hệ tại “đa tử, đa tôn, đa phú quí”, th́, theo bài Sách Thánh cho thấy, không gia đ́nh nào  hạnh phúc bằng gia đ́nh ông Gióp. Bởi thế, một khi mất đi tất cả những ǵ làm nên hạnh phúc gia đ́nh như thế, gia đ́nh ông Gióp đây đă trở thành một gia đ́nh bất hạnh nhất trên trần gian này.

 

Thật vậy, theo Sách Thánh, ở những đoạn liên hệ với bài được trích dẫn trên đây, trước mắt ba người bạn vừa thấy ông đă “cất tiếng khóc ṛng”, rồi họ “xé áo ḿnh ra và rắc tro trên đầu, rồi ngồi xuống bên cạnh ông suốt 7 ngày đêm, không nói một lời nào, v́ họ thấy đau khổ của ông quá kinh hoàng”, quá kinh hoàng ở chỗ ông chẳng những mất hết mọi sự, cả con cái lẫn của cải không ai bằng ở Phương Đông trước đó, mà xác thân của ông c̣n bị “ung sang hiểm độc từ gan bàn chân lên đến đỉnh đầu, phải dùng một mảnh sành để găi và ngồi trên đống tro”, đến nỗi “ngước mắt từ xa họ không c̣n nhận ra ông nữa”.

 

Thế nhưng, ông c̣n mất một điều nữa mà bạn bè của ông không cảm thấu được, một mất mát có lẽ là xót xa đau đớn hơn tất cả mọi sự mất mát bề ngoài của ông, đó là ông bị mất đi chính bản thân của ông, một bản thân được hiện thân sống động nơi người vợ của ông, một hiện thân ông đă trở nên một thân ḿnh để có được một gia đ́nh theo thiên định.

Đúng thế, v́ là bản thân của nhau trong đời sống hôn nhân, đáng lẽ người vợ của ông phải là người thương cảm với ông nhất, hơn cả 3 người bạn từ xa tới nữa. Đằng này, trái lại, bà c̣n lên tiếng mỉa mai châm biếm ông, như những câu Sách Thánh có liên hệ với đoạn được trích dẫn trên đây cho thấy, các lời lẽ chua chát đắng cay thế này:

 

·         “Ông c̣n kiên quyết trong sự liêm chính của ông nữa thôi. Hăy nguyền rủa Thiên Chúa đi rồi chết quách đi cho xong”.

 

Trong tận cùng bất hạnh của loài người như thế, Sách Thánh cho biết nội tâm thâm hậu trong việc chịu đựng của ông như sau:

 

·         “Từ đầu đến cuối, ông Dóp đă không phạm tội, cũng không thốt ra câu ǵ vô lễ với Thiên Chúa cả”.

 

Sở dĩ ông có thể chịu đựng được t́nh trạng tận cùng bất hạnh này là v́ ông thâm tín được thân phận làm người của ḿnh trước nhan Thiên Chúa Tối Cao, đúng như lời Sách Thánh thuật lại:

 

·         “Ông phủ phục xuống đất, mà nói, ‘Từ ḷng mẹ ra đời, tôi ḿnh trần thân trụi, và tôi sẽ trở về cũng ḿnh trần thân trụi. Gia-vê cấp phát và Gia-vê đă lấy đi. Tán tụng danh tính Gia-vê!"

 

Thế rồi, nhờ ông sống không nguyên bởi bánh, mà c̣n bởi chính những ǵ từ miệng Thiên Chúa phán ra, tức sống trong niềm tin tưởng phó thác cậy trông nơi Đấng Hóa Công Quan Pḥng mọi sự, mà cá nhân ông chẳng những đă được điều quan trọng nhất trên trần gian này là đức tin cứu độ, mà nhờ đức tin của ông, cả gia đ́nh ông, trong đó có người vợ nguyền rủa ông trước đó, cũng được hưởng hạnh phúc chưa từng có, với “đa tử, đa tôn, đa phú quí” hơn trước kia, tràn đầy “phúc, lộc, thọ”, đúng như Sách Thánh thuật lại như sau:

 

·         “Và Gia-vê đă giúp cho ông Dóp về già c̣n thịnh đạt hơn ngày xưa: ông có tới một vạn bốn ngàn con cừu, sáu ngàn lạc đà, một ngàn cặp ḅ kéo cày và một ngàn lừa cái. Ông lại có bảy con trai và ba con gái... Khắp miền ấy đàn bà không có ai xinh đẹp bằng các con gái của ông Dóp; và cha các cô cũng cho các cô hưởng gia tài như các anh em trai. Sau đó, ông Dóp sống được một trăm bốn mươi tuổi, và được thấy mặt các con, các cháu và cả chắt nữa”.

 

 

Nguyện Cầu

 

1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

 

Lời Nguyện

 

Lạy Chúa là Đấng đă dựng nên loài người chúng con/ để chúng con được hiệp thông sự sống yêu thương thần linh với Ba Ngôi Toàn Ái,/ một sự sống hiệp thông yêu thương đă được biểu hiện và cụ thể hóa/ nơi hạnh phúc của đời sống hôn nhân gia đ́nh do Chúa thiết lập.

 

Đó là lư do hạnh phúc hôn nhân gia đ́nh là ân huệ Chúa ban,/ và con người sống đời hôn nhân gia đ́nh chỉ thực sự cảm thấy hạnh phúc/ khi họ sống sự sống hiệp thông yêu thương mà thôi.

 

Xin cho thành phần sống đời hôn nhân gia đ́nh chúng con luôn nhớ rằng,/ dù Thánh Gia Nazarét là gia đ́nh có 3 Đấng Thánh tuyệt mẫu/ cũng trải qua những lúc khổ đau trong nội bộ./ Như đă xẩy ra giữa Thánh Giuse và Mẹ Maria/ khi Mẹ đang cưu mang Thai Nhi Giêsu Lời Nhập Thể./ Hay như đă xẩy ra giữa Thiếu Nhi Giêsu và cha mẹ của Người/ trong Đền Thờ Gia-Liêm sau ba ngày các ngài t́m thấy Người.

 

Bởi thế,/ nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria đầy ơn phúc,/ xin Chúa cũng cho chúng con luôn ư thức được rằng,/ chính lúc khổ đau xẩy ra cho gia đ́nh chúng con,/ dù từ bên trong hay bên ngoài,/ là lúc thành phần sống đời hôn nhân gia đ́nh chúng con/ lại càng phải tỏ ra hiệp nhất với nhau hơn trong Chúa,/ và phải thành tâm giải quyết tất cả mọi sự hoàn toàn v́ Chúa,/ để nhờ đó,/ chúng con mới có thể duy tŕ/ và thậm chí làm cho đời sống hôn nhân gia đ́nh của chúng con/ thực sự trở thành một cung thánh yêu thương và sự sống,/ một Giáo Hội tại gia,/ phản ảnh “mầu nhiệm cao cả”./ Amen.