Kinh Cầu Thánh Gia

 

 

Xướng:

Đến thời gian viên trọn, Thiên Chúa đă sai Con Ḿnh được hạ sinh bởi một người nữ

Họa:    

Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng

 

X:         Và Ngôi Lời đă hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta

H:        Chúng con nguyện Nước Cha trị đến

 

X:         T́nh Yêu của Thiên Chúa được tuôn đổ vào ḷng chung ta nhờ Thánh Thần Ngài ban cho chúng ta

H:        Chúng con nguyện Ư Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời

 

X:         Thánh Gia là gia đ́nh của người Cha công chính, của người Mẹ đồng trinh và của người Con Chúa Trời.

H:        Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày là làm trọn ư Cha trong hết mọi sự như Thánh Gia

 

X:         Thánh Giuse là người đầy tớ trung thành và khôn ngoan đă được Cha đặt lên trông coi Thánh Gia

H:        Xin cho chúng con biết đến không phải để được phục vụ mà là để phục vụ như Chúa Kitô

X:         Thánh Giuse đă đính hôn với Trinh Nữ Maria ở Nazarét

H:        Xin cho chúng con luôn ư thức và đừng bao giờ quên rằng hôn nhân là do Thiên Chúa và là việc của Thiên Chúa làm nơi vợ chồng chúng con.

 

X:         Thánh Giuse thấy người bạn đời của ḿnh có thai th́ định tâm bỏ người cách kín đáo

H:        Xin cho vợ chồng chúng con đừng bao giờ tự động phân ly những ǵ Chúa đă nối kết chúng con bằng Bí Tích Hôn Phối

 

X:         Thánh Giuse nghe theo lời thiên thần báo mộng và đă đón người bạn đời của ḿnh về chung sống

H:        Xin cho vợ chồng chúng con biết chấp nhận và sống với nhau như người Chúa cho ở với chúng con

 

X:         Thánh Giuse đă dẫn người bạn đời của ḿnh về Belem là quê quán của ḿnh để làm sổ đinh theo lệnh của Hoàng Đế Rôma

H:        Xin cho vợ chồng chúng con đă ĺa bỏ cha mẹ an hem ruột thịt của ḿnh để lấy nhau được thực sự trở nên một thân thể

 

X:         Thánh Giuse đă đặt tên Giêsu cho Con Trẻ bởi người bạn đời của ḿnh sinh ra

H:        Xin cho vợ chồng chúng con luôn ư thức rằng con cái là do Chúa ban và thuộc về Chúa hơn là của chúng con

 

X:         Thánh Giuse được thiên thần báo mộng đă đem Con Trẻ và Mẹ của Người trốn sang Ai Cập cho Con Trẻ khỏi bị Quận Vương Hêrôđê sát hại.

H:        Xin cho vợ chồng chúng con biết kính mến Chúa trong con cái của chúng con

 

X:         Thánh Giuse cũng nghe thiên thần báo mộng để đem Con Trẻ và Mẹ Người trở về quê hương, và đến cư ngụ tại Nazarét

H:        Xin cho vợ chồng chúng con biết yêu thương con cái trong Chúa

 

X:         Trinh Nữ Maria đă đính hôn với một người công chính tên là Giuse mà vẫn thưa với sứ thần rằng “tôi không hề biết đến nam nhân”

H:        Xin cho vợ chồng chúng con biết yêu thương kính trọng nhau như là người của Chúa cho ở với chúng con, chứ không phải một vật thuộc về ḿnh được tùy nghi sử dụng

 

X:         Trinh Nữ Maria là nữ tỳ của Thiên Chúa đă xin vâng như lời sứ thần truyền tin cho Người về Lời Nhập Thể

H:        Xin cho vợ chồng con cái chúng con biết thánh hóa gia đ́nh ḿnh, bằng việc nhận biết ơn gọi của ḿnh cũng như của nhau theo ư Chúa muốn

 

X:         Trinh Nữ Maria được Thánh Thần bao phủ, và bởi quyền năng Đấng Tối Cao đă thụ thai và hạ sinh Con Thiên Chúa

H:        Xin cho vợ chồng chúng con biết làm việc vợ chồng như làm việc của Chúa và cho Chúa, hơn là một việc làm thuần sinh lư theo nhu cầu đ̣i hỏi của dục tính

 

X:         Mẹ Maria cưu mang Thai Nhi Giêsu đến thăm mẹ con của Tiền Hô Gioan Tẩy Giả

H:        Xin cho con cái chúng con biết yêu thương gắn bó với nhau như phần thể thuộc về cùng mộït thân thể

 

X:         Mẹ Maria cùng với Thánh Giuse hiện diện bên máng cỏ của Hài Nhi Giêsu, trước sự chứng kiến của nhóm mục đồng t́m đến với Đấng Cứu Tinh theo tin báo của thiên thần

H:        Xin cho gia đ́nh chúng con biết hiệp nhất nên một, để có thể làm chứng cho Tin Mừng Nhập Thể, cho việc Thiên Chúa xe duyên với nhân loại và ở cùng nhân loại, qua cửa ngơ gia đ́nh

 

X:         Mẹ Maria ở bên Hài Nhi Giêsu khi Ba Vua từ Phương Đông theo ngôi sao lạ đến bái thờ Người là Vua Do Thái mới sinh

H:        Xin cho gia đ́nh chúng con trở thành nơi Thiên Chúa tỏ ḿnh ra, để thế gian nhận biết Ngài mà được sự sống đời đời

 

X:         Mẹ Maria cùng với Thánh Giuse dâng hài Nhi Giêsu là con trai đầu ḷng của ḿnh lên Thiên Chúa theo luật Moisen

H:        Xin cho vợ chồng chúng con biết trả về cho Thiên Chúa những ǵ thuộc về Ngài là chính con cái mang h́nh ảnh Thiên Chúa của chúng con

 

X:         Mẹ Maria cùng với Thánh Giuse t́m thấy Thiếu Nhi Giêsu trong Đền Thờ Gia-Liêm sau 3 ngày các vị lạc mất Người

H:        Xin cho vợ chồng chúng con biết giáo dục con cái của chúng con nên mọi sự như Chúa muốn, chứ không phải theo ư của chúng con

 

X:         Trẻ Thánh Giêsu là Con Một của Thiên Chúa, Đấng đă yêu thương thế gian đă ban Người Con Duy Nhất của Ngài

H:        Xin cho con cái chúng con biết lấy làm vinh dự nhất trên đời này là được làm con cái của Cha trên trời qua Bí Tích Rửa Tội

 

X:         Trẻ Thánh Giêsu là Con Đấng Tối Cao đă nhập thể trong cung ḷng trinh nguyên vẹn toàn của Mẹ Maria

H:        Xin cho con cái chúng con biết Nhờ Mẹ Maria để đến với Thiên Chúa, như Người Anh Cả Giêsu đă nhờ Mẹ để đến với loài người chúng con vậy

 

X:         Trẻ Thánh Giêsu là Đấng Thiên Sai và là Chúa, một Con Trẻ được bọc trong khăn và nằm trong máng cỏ

H:        Xin cho con cái chúng con biết sự hiện diện thần linh của Chúa trong gia đ́nh là nơi Chúa ẩn ngự, và qua cha mẹ là nơi Chúa làm việc cho thành phần con cái chúng con

 

X:         Trẻ Thánh Giêsu là Emmanuel, là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.

H:        Xin cho con cái chúng con biết hết ḷng yêu thương anh chị em trong gia đ́nh của ḿnh, để nhờ đó chúng con có thể chân thành yêu thương đồng loại cũng là anh em cùng một Cha trên trời với chúng con

 

X:         Trẻ Thánh Giêsu là gịng dơi vương gia Đavít, với ngai ṭa của Người sẽ muôn đời bền vững và vương quốc của Người sẽ vô cùng bất tận

H:        Xin cho con cái chúng con biết t́m Nước Chúa và đức công chính của Người trước hết mọi sự.

 

X:         Trẻ Thánh Giêsu là con bác thợ mộc Nazarét và Mẹ Người là Maria

H:        Xin cho con cái chúng con biết hết ḷng kính mến và tín phục cha mẹ ḿnh, như ngững người được Chúa dùng để hạ sinh và dưỡng dục chúng trở nên con cái Chúa

 

X:         Trẻ Thánh Giêsu là cớ vấp phạm cũng như là nguyên do chỗi dậy cho nhiều người trong dân Yến Duyên

H:        Xin cho con cái chúng con, những đứa hư hỏng cũng như tốt lành, biết lợi dụng mọi sự Chúa ban, kể cả tội lỗi của chúng, để nhận biết Chúa là Đấng Cứu Độ của chúng

 

X:         Trẻ Thánh Giêsu lớn lên, khỏe mạnh, đầy khôn ngoan và ơn nghĩa Thiên Chúa

H:        Xin cho con cái chúng con, những đứa con tốt lành, được trở nên con Cha yêu dấu, đẹp ḷng Cha mọi đàng, như Giêsu Con Cha

 

X:         Trẻ Thánh Giêsu không cho cha mẹ của ḿnh biết Người phải ở lại nhà Cha của Người    

H:        Xin cho con cái chúng con, những đứa con hoang đàng, đang phung phá gia tài Thánh Sủng Chúa ban qua Phép Rửa, bằng đời sống buông tuồng của chúng, mau trở về cùng Chúa là Người Cha chậm bất b́nh và hết sức khoan dung

 

X:         Trẻ Thánh Giêsu theo cha mẹ ḿnh về Nazarét và vâng phục các ngài

H:        Xin cho con cái chúng con biết chỉ v́ Chúa mà vâng lời cha mẹ, dù các ngài có bất toàn, không được như chúng mong ước.
 

X:         Trẻ Thánh Giêsu càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan và ân nghĩa trước nhan Thiên Chúa và trước mắt thế nhân

H:        Xin cho con cái chúng con được trưởng thành và thành nhân trong ơn nghĩa Chúa, cho đến khi chúng đạt đến tầm vóc toàn vẹn của Chúa Giêsu, Người Anh Cả của đàn em đông đúc

 

X:         Sáng Danh Đức Chúa Cha là nguồn mọi t́nh phụ tử trên trời dưới đất

H:        Xin tha nợ chúng con là những con người đă được nên theo h́nh ảnh Cha trong yêu thương và hiệp thông, song chúng con đă không sống trọn ơn gọi hôn nhân gia đ́nh của ḿnh, để gia đ́nh chúng con trở thành một cung thánh yêu thương và sự sống

 

X:         Sánh Danh Đức Chúa Con đă tự hiến cho Nhiệm Thể của Người là Giáo Hội được thánh hóa trong chân lư và được nên một như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha

H:        Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ là chỉ biết yêu sự sống của ḿnh và giữ sự sống của ḿnh, hơn là sống cho nhau và chết cho nhau

 

X:         Sánh Danh Đức Chúa Thánh Thần là T́nh Yêu đă tuôn đổ vào ḷng chúng con để chúng con có thể kêu lên Abba, lạy Cha

H:        Xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ là không yêu thương

 

X:         Giêsu, Maria, Giuse, Thánh Gia tuyệt hảo

H:        Xin hăy thánh hóa gia đ́nh nhỏ bé chúng con.

 

 

Kinh Cầu Cho Gia Đ́nh

của Đức Gioan Phaolô II

 

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Đấng mà mọi gia đ́nh

Trên trời dưới đất có được tên gọi.

 

Lạy Cha, Cha là T́nh Yêu và là Sự Sống./ Qua Con của Cha là Đức Giêsu Kitô được hạ sinh bởi một người nữ,/ Và nhờ Thánh Thần là suối nguồn đức ái thần linh,/ Xin ban cho hết mọi gia đ́nh trên trái đất này/ được trở thành Đền thờ của sự sống và yêu thương/ Cho từng thế hệ kế tiếp.

 

Xin Cha ban ơn hướng dẫn tâm tưởng và hành động/ Của những người chồng người vợ/ V́ thiện ích của gia đ́nh họ cũng như cho tất cả mọi gia đ́nh trên thế giới này.

 

Xin ban cho giới trẻ được t́m thấy trong gia đ́nh/ Nơi nương tựa vững chắc cho phẩm vị con người của họ/ Cũng như cho việc họ tăng trưởng trong chân lư và yêu thương.

 

Xin ban cho t́nh yêu,/ Được ơn bí tích hôn phối kiên cường/ Trở nên mănh liệt hơn tất cả mọi yếu hèn và thử thách/ Mà gia đ́nh của chúng con đôi khi phải trải qua.

 

Nhờ việc chuyển cầu của Thánh Gia Nazarét,/ Xin ban cho Giáo Hội được thành đạt trong việc thi hành/ Sứ vụ toàn cầu của ḿnh nơi gia đ́nh/ Và qua gia đ́nh.

 

Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con,/ Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống/ Muôn thuở muôn đời./ Amen