CÙNG GIỚI TRẺ CỬ HÀNH MẦU NHIỆM MÂN CÔI


Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Theo ĐTC Gioan Phaolô II

Kinh Nghiệm Thực Hiện

Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi Phụng Vụ
 

 

Theo ĐTC Gioan Phaolô II


“Việc cầu Kinh Mân Côi cho trẻ em, thậm chí việc cầu Kinh Mân Côi với trẻ em, dạy cho các em ngay từ những năm đầu tiên của cuộc đời các em việc ‘ngừng lại để cầu nguyện’ hằng ngày với gia đ́nh, thực ra không phải là cách giải quyết cho hết mọi vấn đề, song cũng là một hỗ trợ thiêng liêng không được phép coi thường. Người ta có thể phản đối là Kinh Mân Côi dường như khó có thể hợp thị hiếu với trẻ em và giới trẻ ngày nay. Thế nhưng, có lẽ điều chống đối này cố ư nói đến phương pháp nghèo nàn trong việc cầu Kinh Mân Côi. Vả lại, miễn là không phạm ǵ đến câu trúc căn bản của Kinh Mân Côi, cũng không cấm trẻ em và giới trẻ cầu Kinh Mân Côi, trong gia đ́nh hay trong nhóm hội, với những phương trợ có tính cách biểu hiệu hay thực tế thích đáng để chúng có thể hiểu biết và cảm nhận. Tại sao lại không thử đi nhỉ? Với ơn Chúa giúp th́ phương pháp mục vụ cho giới trẻ có tính cách tích cực, hăng say và sáng tạo – như được thực hiện vào những Ngày Giới Trẻ Thế Giới! – vẫn có thể đạt được những thành quả hết sức lạ lùng. Nếu khéo thực hiện Kinh Mân Côi, Tôi bảo đảm là giới trẻ một lần nữa sẽ làm cho người lớn bỡ ngỡ lạ lùng, ở cách thức chúng yêu chuộng kinh nguyện này và sốt sắng đọc kinh ấy hợp với lứa tuổi của chúng”.

Trên đây là những lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nhận định và quả quyết, trong Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria của Ngài ở đoạn 42, về việc cầu Kinh Mân Côi với trẻ em và giới trẻ. Đoạn tông thư trên đây có 4 điểm quan trọng sau đây:

1. “Việc cầu Kinh Mân Côi với trẻ em… là một hỗ trợ thiêng liêng không được phép coi thường”;

2. “Người ta có thể phản đối là Kinh Mân Côi dường như khó có thể hợp thị hiếu với trẻ em và giới trẻ ngày nay”;

3. “Cầu Kinh Mân Côi, trong gia đ́nh hay trong nhóm hội, với những phương trợ có tính cách biểu hiệu hay thực tế thích đáng để chúng có thể hiểu biết và cảm nhận”;

4. “Nếu khéo thực hiện Kinh Mân Côi, Tôi bảo đảm là giới trẻ một lần nữa sẽ làm cho người lớn bỡ ngỡ lạ lùng, ở cách thức chúng yêu chuộng kinh nguyện này và sốt sắng đọc kinh ấy hợp với lứa tuổi của chúng”.

Kinh Nghiệm Thực Hiện

Thật vậy, theo kinh nghiệm bản thân, trong thời gian hoạt động tông đồ giới trẻ từ năm 1991 tới nay, tôi đă cảm nghiệm được tất cả những ǵ Đức Thánh Cha nói đến trên đây.

Về điểm thứ nhất, tôi đă được hân hạnh “cầu Kinh Mân Côi với trẻ em…”, với các em Thiếu Nhi Fatima Tổng Giáo Phận Los Angeles hằng tuần, hằng tháng và hằng năm. Hằng tuần vào ngày Thứ Bảy tại mỗi Đoàn (giáo xứ). Hằng tháng vào ngày Thứ Bảy Đầu Tháng với chung Liên Đoàn (gồm 5 Đoàn thuộc TGP/LA) ở địa điểm của một Đoàn. Hằng năm vào các dịp tổ chức chung, như Trại Hè, Trại Huấn Luyện và Khóa Tĩnh Huấn.

Về điểm thứ hai, phải thú nhận là rất hiếm em thích thú việc lần hạt Mân Côi, sốt sắng và trung thành cầu Kinh Mân Côi. Các huynh trưởng Thiếu Nhi Fatima khi tuyên hứa để trở thành huynh trưởng đă hứa lần hạt 50 kinh mỗi ngày. Nhưng kinh nghiệm cho thấy, qua đời sống đạo và tinh thần sinh hoạt phục vụ của các em, tôi cũng có thể biết các em có lần hạt Mân Côi hằng ngày không? Có những em tự thú hễ bao giờ các em bỏ tràng hạt xuống là bắt đầu sống bê bối, cho đến khi cầm tràng hạt lên.

Về điểm thứ ba, từ năm 1996 cho đến hết Năm Thánh 2000, tức 5 năm là đủ 5 Đoàn, để cùng với Giáo Hội Hoàn Vũ sửa soạn mừng Đại Năm Thánh 2000, tôi đă tổ chức cho các em Thiếu Nhi Fatima thực hiện việc Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi vào Thứ Bảy Đầu Tháng Mân Côi hằng năm, theo cuốn Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi của tôi. V́ là cử hành Mầu Nhiệm Mân Côi, chứ không phải chỉ đọc hay cầu Kinh Mân Côi, mà các em phải thực hiện đủ 15 hoạt cảnh Mầu Nhiệm Mân Côi, trước mỗi 5 mầu nhiệm là một bài chia sẻ tổng quan, công bố Lời Chúa trước mỗi mầu nhiệm, lá cờ của từng mầu nhiệm được rước lên trước cộng đoàn, sau mỗi một mầu nhiệm là một bài thánh ca đứng hát, sau 5 mầu nhiệm là một vũ hoa dâng Mẹ, ngồi đọc 10 Kinh Kính Mừng, và đứng đọc Kinh Lạy Cha, Sáng Danh và Lời Cầu Fatima.

Về điểm thứ bốn, v́ cảm nhận được điểm thứ hai khó khăn trên đây, tôi chỉ dám tổ chức Các Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng mà thôi, không dám ép các em làm nhiều hơn, trừ việc nhắc nhở các em huynh trưởng cố gắng trung thành giữ lời hứa đọc một chuỗi mỗi ngày. Thế mà, sau các Khóa Tĩnh Huấn hằng năm, từng Đoàn một đă tự động theo nhau thực hiện việc cầu Kinh Mân Côi chung vào mỗi tối Thứ Bảy hằng tuần tại Đoàn của ḿnh. Các em đă mời tôi đến tham dự các buổi cầu Kinh Mân Côi tối Thứ Bảy ấy. Tôi đă tuần tự đến với các em, tuần th́ đoàn này, tuần th́ đoàn kia. Thường các em tụ họp thực hiện việc này ở nhà của vị phụ trách hay ở tại nhà thờ. Buổi tối Thứ Bảy hằng tuần này, các em tụ họp nhau lại để đọc kinh, chia sẻ lời Chúa và bàn đến việc sinh hoạt Chúa Nhật hằng tuần cho ngày hôm sau. Tâm điểm của tối Thứ Bảy hằng tuần tại Đoàn này là việc cầu Kinh Mân Côi. Nhưng các em qú từ đầu đến cuối trong khi đọc kinh. Kinh nghiệm cho thấy, Đoàn nào trung thành với sinh hoạt đạo đức tối Thứ Bảy hằng tuần này th́ tinh thần huynh trưởng rất hăng, c̣n Đoàn nào bắt đầu lơ là hay sao lăng buổi tối sinh hoạt thiêng liêng này th́ tinh thần các trưởng đă bị suy yếu.

Cũng về điểm thứ bốn này, tôi vẫn nói khen tặng và phấn khích tinh thần sống đạo của các em là tối Thứ Bảy là tối của giới trẻ, là thời giờ của pḥng trà, của Karaokê v.v., thế mà các em bỏ hết mọi sự để đi làm một việc hoàn toàn phản lại với khuynh hướng tự nhiên của ḿnh, rơ ràng là các em được ơn Chúa. Ngày xưa, ở vào thập niên 1960, bằng tuổi thanh thiếu niên như các em, ở một nước Việt Nam chưa văn minh như Mỹ Quốc ở vào thập niên 1990 hay đầu thiên kỷ thứ ba này, thế mà tôi c̣n sống khô khan, bê bối. Do đó, tôi hết sức cảm phục các em. Tôi đến chia sẻ với các em những kiến thức của tôi về Thánh Kinh, giáo lư, Thánh mẫu, tu đức v.v., nhưng thật ra tôi đến để nghe các em giảng cho tôi bằng chứng từ giới trẻ sống đạo của các em.

Trái lại, đôi khi, việc các em sốt sắng cầu Kinh Mân Côi như thế lại là những ǵ chướng tai gai mắt đối với một số người, kể cả người lớn lẫn vài vị lănh đạo tinh thần cộng đồng Dân Chúa. Trước mắt những người ấy th́ các em Thiếu Nhi Fatima “chỉ biết đọc kinh”. Thế nhưng, vào những lúc thuận tiện, tôi đă đặt vấn đề với các vị ấy rằng, nếu đọc kinh, nhất là Kinh Mân Côi, vốn là việc không hợp với giới trẻ, vốn là những ǵ giới trẻ không thích, không thích bằng sinh hoạt vui chơi theo tự nhiên, th́ việc các em Thiếu Nhi Fatima thích đọc kinh hay trung thành đọc kinh như thế không phải là một sự lạ hay sao? Chúng ta phải tạ ơn Chúa và khen ngợi cùng khích lệ các em mới phải. Ơn gọi của Thiếu Nhi Fatima, theo gương 3 em Thiếu Nhi Fatima tiên khởi, không phải là vui chơi như giới trẻ b́nh thường, mà là từ bỏ cả những ǵ tự nhiên vô tội của ḿnh để hy sinh cầu nguyện cho các tội nhân và đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria. Thiếu Nhi Fatima chủ trương đâm rễ vươn cao, “duc in altum”, muốn là một hạt cải nhỏ bé c̣n hơn là một cây vả xum xuê hoa lá cành mà lại bị Chúa nguyền rủa. Chính v́ thế, các em đă không cảm thấy “boring”, không cảm thấy chán, bằng không, các em đă bỏ Đoàn mà đi rồi, chứ đâu c̣n t́nh trạng chẳng những tồn tại và hăng say phục vụ Đoàn hằng tuần như những tông đồ giới trẻ, mà c̣n theo nhau dâng ḿnh cho Chúa trong các ḍng tu và chủng viện, điển h́nh là tại TGP/LA hiện nay (2003) có 3 em (2 thần học năm thứ nhất và 1 mới vào formation house).

Trên đây là những ǵ người viết đă thực sự cảm nghiệm khi “cầu Kinh Mân Côi với trẻ em” Thiếu Nhi Fatima. Riêng về điểm thứ 3, vị tông đồ giới trẻ nào cũng có thể thực hiện thêm một số điều khác nữa, để làm cho giới trẻ hào hứng và thấm thía hơn nữa trong việc cầu Kinh Mân Côi. Chẳng hạn, trước mỗi ngắm, giới trẻ sẽ tŕnh diễn một màn kịch hợp với ư nghĩa của mầu nhiệm của chục kinh sắp đọc. Như ngắm thứ nhất mùa vui về mầu nhiệm Lời Nhập Thể, giới trẻ tŕnh diễn về việc t́m cách ngừa thai nhân tạo, hay ngắm thứ hai mùa vui về mầu nhiệm Lời Nhập Thể được Mẹ Maria cưu mang đi thăm thai nhi Gioan Tiền Hô, giới trẻ tŕnh diễn một màn t́m cách phá thai v.v. Nếu giới trẻ không tŕnh diễn th́ người hướng dẫn có thể kể một câu truyện có thực, một câu truyện sống nào đó liên quan đến vấn đề ngừa thai (cho chục thứ nhất), và phá thai (cho chục thứ hai) chẳng hạn. Để rồi, sau khi đọc 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh, tới phần Lời Nguyện Fatima, thay v́ đọc lời nguyện này, cộng đồng giới trẻ bấy giờ sẽ dâng lời nguyện tự phát, hay được dọn sẵn, để cầu nguyện cho những cặp vợ chồng ngừa thai nhân tạo (sau chục thứ nhất mùa vui), hay cho những thai mẫu phá thai (sau chục thứ hai mùa vui) v.v. Cứ thế, theo kiểu cách và chiều hướng như được gợi ư ở hai mầu nhiệm Mùa Vui thứ nhất và thứ hai này, chúng ta có thể áp dụng cho cả 20 ngắm.

Ngoài ra, cũng cần phải để ư tới thời điểm cầu Kinh Mân Côi với giới trẻ nữa. Chẳng hạn, cầu Kinh Mân Côi Mùa Vui trong Mùa Vọng và Giáng Sinh, 5 Mầu Nhiệm Ánh Sáng trong Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh (giữa Mùa Giáng Sinh và Mùa Chay), Mùa Thương trong Mùa Chay và Tuần Thánh, và Mùa Mừng trong Mùa Phục Sinh và Thường Niên Hậu Phục Sinh (tức từ Lễ Chúa Phục Sinh cho tới Lễ Chúa Kitô Vua). Tuy nhiên, để tránh t́nh trạng cứ suy ngắm 5 Mầu Nhiệm Mân Côi giống nhau kéo dài liên tục cả một Mùa Phụng Vụ như thế, nhất là Mùa Phục Sinh (7 tuần) và Mùa Thường Niên Hậu Phục Sinh (trên 20 tuần), căn cứ vào nguyên tắc “phương trợ” được ĐTC Gioan Phaolô II đề cập đến ở điểm thứ ba trên đây, người tông đồ giới trẻ c̣n có thể cầu Kinh Mân Côi với giới trẻ bằng cách chiêm ngắm dung nhan Chúa Kitô theo bài Phúc Âm của Chúa Nhật hằng tuần. Tất nhiên người tông đồ giới trẻ phải đọc và suy ngắm bài Phúc Âm này trước, để làm sao t́m được đủ 5 ư tưởng cho 5 ngắm, và 5 ư nguyện cho năm ngắm ấy nữa.

Người viết đă áp dụng việc cử hành Mầu Nhiệm Mân Côi theo Phụng Vụ Lời Chúa hằng tuần với giới trẻ Thiếu Nhi Fatima lần đầu tiên vào các Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng (1/11/2003 tại Torrance, 6/12/2003 tại Downtown Los Angeles, và 3/1/2004 tại North Hollywood). Sau đây là những ǵ người viết cùng với giới trẻ Thiếu Nhi Fatima chiêm ngắm dung nhan Chúa Kitô qua ánh mắt và con tim của Mẹ Maria.

 

Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi Phụng Vụ
 

 

Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi Thường Niên
Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XXX Năm B


 

“Giới răn trọng nhất”
 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong các giới răn điều nào trọng nhất?” Chúa Giêsu đáp: “Giới răn trọng nhất là: Hỡi Israel, hăy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Chúa duy nhất và ngươi hăy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết ḷng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. C̣n đây là giới răn thứ hai: Ngươi hăy yêu mến tha nhân như chính ḿnh ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó”. Luật sĩ thưa Ngài: “Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết ḷng, hết trí khôn, hết sức ḿnh và yêu tha nhân như chính ḿnh th́ hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”. Thấy người ấy tỏ ư kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: “Ông không c̣n xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Và không ai dám hỏi Người thêm điều ǵ nữa.
 

Thứ nhất “yêu Chúa hết tâm can”:

Suy Niệm: Chính v́ “Chúa, Thiên Chúa của chúng ta, là Chúa duy nhất” mà loài người chúng ta phải kính mến Ngài hết ḿnh và yêu thương tha nhân như ḿnh. Thật vậy, “Chúa, Thiên Chúa của chúng ta, là Chúa duy nhất”, ở chỗ, Ngài đă dựng nên loài người chúng ta theo h́nh ảnh Ngài và tương tự như Ngài, nhờ đó, với tâm linh ư thức và tự do, chúng ta có thể nhận biết Ngài là Đấng Hóa Công và yêu mến Ngài là Đấng Cứu Độ, như Ngài biết Ngài và yêu Ngài, hầu được thông phần vào Sự Sống Thần Linh của Ngài và với Ngài.

Lần Hạt: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh

Cầu Xin: Lạy “Chúa, Thiên Chúa của chúng con, là Chúa duy nhất”, chính v́ loài người tạo vật chúng con đă được dựng nên theo h́nh ảnh Chúa và tương tự như Chúa mà chúng con phải yêu mến Chúa hết tâm can của chúng con, bằng không, ḷng chúng con sẽ không bao giờ được no thỏa và an b́nh, đúng như Thánh Âu Quốc Tinh đă “Tự Thú” xác tín: “Chúa đă dựng nên trái tim con cho Chúa nên ḷng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ an trong Chúa”. Xin Mẹ Maria, đă yêu mến Chúa hết ḷng khi thưa tiếng “xin vâng”, giúp chúng con biết “yêu Chúa hết tâm can, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực”, và “yêu tha nhân như ḿnh”. Amen.

Thứ hai “yêu Chúa hết linh hồn”:

Suy Niệm: Chính v́ “Chúa, Thiên Chúa của chúng ta, là Chúa duy nhất” mà loài người chúng ta phải kính mến Ngài hết ḿnh và yêu thương tha nhân như ḿnh. Thật vậy, “Chúa, Thiên Chúa của chúng ta, là Chúa duy nhất”, ở chỗ, sau khi hai nguyên tổ sa ngă phạm tội, đă nhẹ dạ nghe theo chước cám dỗ của tên sát nhân ngay từ ban đầu là ma quỉ hơn tin tưởng nghe những lời của Thiên Chúa vô cùng chân thiện, những lời ban sự sống, Chúa vẫn không bỏ mặc con người hết sức đáng thương; trái lại, Chúa đă tự hứa cứu độ con người, bằng lời hứa sẽ ban cho họ một Đấng Cứu Độ được sinh ra bởi gịng dơi loài người của họ, bởi một người nữ.

Lần Hạt: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh

Cầu Xin: Lạy “Chúa, Thiên Chúa của chúng con, là Chúa duy nhất”, chính v́ Chúa đă yêu thương chúng con khi chúng con c̣n là những tội nhân, tức khi chúng con, sau nguyên tội, đă trở thành những tội nhân ô uế đáng kinh tởm trước thánh nhan chí ái chí tôn của Chúa, trở thành những kẻ thù đáng Chúa muôn đời trừng phạt, mà tội nhân diễm phúc chúng con phải yêu mến Chúa là Đấng vô cùng trọn lành hết linh hồn của chúng con. Xin Mẹ Maria, đă yêu mến Chúa hết linh hồn khi cất tiếng chúc tụng “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa”, giúp chúng con biết “yêu Chúa hết tâm can, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực”, và “yêu tha nhân như ḿnh”. Amen.

Thứ ba “yêu Chúa hết trí khôn”:

Suy Niệm: Chính v́ “Chúa, Thiên Chúa của chúng ta, là Chúa duy nhất” mà loài người chúng ta phải kính mến Ngài hết ḿnh và yêu thương tha nhân như ḿnh. Thật vậy, “Chúa, Thiên Chúa của chúng ta, là Chúa duy nhất”, ở chỗ, qua Lịch Sử Cứu Độ, Ngài đă tỏ ḿnh ra khi chọn cho Ngài một dân tộc trong các dân tộc trên trần gian này là dân Do Thái, đă thiết lập giao ước với các tổ phụ của họ là Abraham, Isaac và Giacóp, sau đó đă trung thành giữ tất cả mọi lời hứa hẹn và hoàn tất hết những điều giao ước của Ngài, bất chấp dân Ngài tuyển chọn có liên lỉ bất trung hay bội ước với Ngài bằng việc họ không tuân giữ giới luật thánh Ngài ban.

Lần Hạt: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh

Cầu Xin: Lạy “Chúa, Thiên Chúa của chúng con, là Chúa duy nhất”, chính v́ Chúa hằng quan pḥng cho cuộc đời của từng người chúng con trên trần gian này, và đă luôn t́m cách để tỏ ḿnh ra cho mỗi một người chúng con, chẳng những qua tiếng lương tâm, mà c̣n qua những hoàn cảnh thuận lợi, để chúng con có thể thấy được dấu chỉ thời đại của sự hiện diện Thần Linh và ḷng từ ái Chúa đối với cuộc đời của mỗi người chúng con, mà loài người thấp hèn chúng con phải yêu mến Chúa hết trí khôn, bằng việc luôn nhận biết Chúa, và nhận biết Chúa mỗi ngày một hơn. Xin Mẹ Maria, đă yêu mến Chúa hết trí khôn khi ấp ủ và suy niệm những ǵ Chúa tỏ ra cho Mẹ, giúp chúng con biết “yêu Chúa hết tâm can, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực”, và “yêu tha nhân như ḿnh”Amen.

Thứ bốn “yêu Chúa hết sức lực”:

Suy Niệm: Chính v́ “Chúa, Thiên Chúa của chúng ta, là Chúa duy nhất” mà loài người chúng ta phải kính mến Ngài hết ḿnh và yêu thương tha nhân như ḿnh. Thật vậy, “Chúa, Thiên Chúa của chúng ta, là Chúa duy nhất”, ở chỗ, Ngài đă yêu thương thế gian đến ban Người Con Duy Nhất của ḿnh, để ai tin Người Con là tất cả Mạc Khải Thần Linh của Ngài th́ không bị chết song được sự sống đời đời. Và Con của Chúa cũng đă đến để thực sự tỏ Cha của Người ra, bằng cách hoàn trọn tất cả những ǵ đă được Cha Người tiên báo về Người trong Lịch Sử Cứu Độ, khi Người làm chứng cho sự thật: Người chính là Đấng Thiên Sai được Chúa là Thiên Chúa chân thật duy nhất tiên báo cho dân Do Thái qua các vị tiên tri, và đồng thời cũng là Đấng Cứu Thế của toàn thể nhân loại như Vị Thiên Chúa chân thật duy nhất đă hứa với hai nguyên tổ ngay từ ban đầu sau nguyên tội.

Lần Hạt: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh

Cầu Xin: Lạy “Chúa, Thiên Chúa của chúng con, là Chúa duy nhất”, chính v́ loài người tạo vật tỗi lỗi chúng con đă được Chúa tái sinh bởi trời, với quyền được làm con cái Thiên Chúa nơi Phép Rửa trong Thánh Thần và nhân danh Chúa Kitô, nhờ đó chúng con có thể kêu lên “Abba, Lạy Cha”, mà Kitô hữu chúng con phải yêu mến Chúa hết sức lực của ḿnh, bằng việc sống theo tinh thần Chúa Kitô, cũng như theo tác động của Thánh Thần. Xin Mẹ Maria, đă yêu mến Chúa hết sức lực khi lắng nghe và tuân giữ lời Chúa, giúp chúng con biết “yêu Chúa hết tâm can, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực”, và “yêu tha nhân như ḿnh”. Amen.

Thứ năm “yêu tha nhân như ḿnh”:

Suy Niệm: Chính v́ “Chúa, Thiên Chúa của chúng ta, là Chúa duy nhất” mà loài người chúng ta phải kính mến Ngài hết ḿnh và yêu thương tha nhân như ḿnh. Thật vậy, “Chúa, Thiên Chúa của chúng ta, là Chúa duy nhất”, ở chỗ, chẳng những đă ban Người Con Duy Nhất của Chúa cho loài người qua Mầu Nhiệm Nhập Thể, mà thậm chí c̣n không dung tha cho Con Ḿnh, một đă phó nộp Người v́ tất cả chúng ta, để thực sự chứng tỏ Ngài không phải chỉ là Đấng Hóa Công, Đấng Cứu Độ mà c̣n là chính T́nh Yêu, một T́nh Yêu hiệp thông, một T́nh Yêu tha thiết muốn tất cả được hiệp nhất nên một với Ngài và trong Ngài.

Lần Hạt: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh

Cầu Xin: Lạy “Chúa, Thiên Chúa của chúng con, là Chúa duy nhất”, chính v́ Kitô hữu chúng con, bởi Bí Tích Rửa Tội, đă được trở thành chi thể của Chúa Kitô, để làm nên Nhiệm Thể của Người, một Nhiệm Thể bao gồm tất cả mọi dân nước và mọi văn hóa trên thế giới, mà chúng con phải yêu thương nhau như chính bản thân ḿnh, nhờ đó chúng con có thể làm cho thế gian nhận biết chúng con là môn đệ Chúa Kitô, hầu thế gian cũng được nên một với Giáo Hội trong Cha và Con và Thánh Thần. Xin Mẹ Maria đă yêu mến loài người bằng tất cả tấm ḷng từ mẫu của Mẹ khi Mẹ đồng công đứng dưới chân thập giá Chúa Kitô, giúp chúng con biết “yêu Chúa hết tâm can, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực”, và “yêu tha nhân như ḿnh”. Amen.

Tổng Nguyện: Lạy Thiên Chúa là T́nh Yêu, xin thực hiện mọi sự Chúa muốn nơi con, để con được trở nên mọi sự cho tất cả mọi người, cho tất cả nên một trong Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Kết: Tất cả cùng nhau hát bài “Kinh Ḥa B́nh” của Thánh Phanxicô Khó Khăn.
 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,
biên soạn cho TNF cử hành Thứ Bảy Đầu Tháng 1/11/2003 tại Đoàn Torrance


 

Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi Mùa Vọng và Giáng Sinh
(Phúc Âm Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm C)

 

“Dọn Đường Chúa Đến”Phúc Âm

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Đời Hoàng đế Tibêriô năm thứ mười lăm, Phongxiô Philatô làm toàn quyền xứ Giuđêa, Hêrôđê làm thuœ hiến xứ Galilêa, c̣n em là Philipphê làm thuœ hiến xứ Ituria và Tracônitiđê; Lysania làm thuœ hiến xứ Abilêna; Anna và Caipha làm thượng tế; có lời Chúa đă kêu gọi Gioan, con Giacaria, trong hoang địa. Ông liền đi khắp miền sông Giođan, rao giaœng phép rưœa sám hối cầu ơn tha tội, như lời chép trong sách Tiên tri Isaia rằng: “Có tiếng kêu trong hoang địa: hăy dọn đường Chúa, hăy sưœa đường Chúa cho ngay thẳng, hăy lấp mọi hố sâu và hăy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hăy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hăy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ cuœa Thiên Chúa”.

Nhận Thức Dẫn Nhập:

Qua lời của Tiên Tri Isaia trong Cựu Ước, những lời được vang vọng qua miệng vị đệ nhất tiên tri Tiền Hô Gioan Tẩy Giả, trước khi Nhập Thể Làm Người, Thiên Chúa muốn loài người phải sẵn sàng nghênh đón Ngài. Bằng không, họ sẽ không nhận ra Ngài, v́ Ngài không đến như họ tưởng. Tuy nhiên, cũng chính v́ thế gian sống trong tăm tối sự chết mà Ngài đă đến để chiếu giăi ánh sáng sự sống cứu độ thế gian, nơi Lời Nhập Thể đầy tràn Thần Linh.

Thứ nhất “Lấp đầy hố sâu”:

Chiêm Ngắm: Tuy là Thiên Chúa nhưng Chúa Kitô đă không tự coi ḿnh ngang hàng với Thiên Chúa, trái lại, Người đă trở nên như không, mặc lấy thân phận tôi tớ tạo vật của một con người được cưu mang trong ḷng của một người phụ nữ trinh nguyên vô danh tiểu tốt.

Ư Nguyện: Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria đầy ơn phúc v́ được Thiên Chúa ở cùngỉ, xin Emmanuel Thai Nhi Thần Linh Giêsu, hăy lấp đầy những hố sâu tham vọng bất chính của chúng con, để tâm hồn chúng con được trở nên thanh sạch, nhờ đó có thể cảm nghiệm thấy ơn Chúa cứu độ chúng con. Amen.

Thứ hai “Bạt xuống núi đồi”:


Chiêm Ngắm: Thiên Chúa là Thần Linh vô cùng toàn hảo và toàn năng đă hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta, nơi một thơ nhi hết sức bé mọn và yếu đuối, được bọc trong khăn, nằm trong máng cỏ, vào một đêm đông giá buốt, tại một hang lừa máng cỏ vô cùng hèn hạ trên trần gian.

Ư Nguyện: Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria đầy ơn phúc v́ đă tin, xin Emmanuel Hài Nhi Thần Linh Giêsu, hăy san bằng những núi đồi tự cao tự phụ của chúng con, để tâm hồn chúng con được trở nên thanh sạch hầu có thể cảm nghiệm thấy ơn Chúa cứu độ chúng con. Amen.

Thứ ba “Uốn thẳng quanh co”:

Chiêm Ngắm: Lời đă hóa thành nhục thể và ở giữa loài người như ánh sáng thật chiếu trong tăm tối, chiếu soi cho cả những tâm hồn thiện tâm từ Phương Đông đến bái thờ Người, nhưng lại bị chính dân Người phủ nhận, qua việc ra tay sát hại của quận vương Hêrôđê.

Ư Nguyện: Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria đầy ơn phúc v́ đă tin, xin Emmanuel Thơ Nhi Thần Linh Giêsu, hăy uốn thẳng những quanh co gian dối nơi chúng con, để tâm hồn chúng con được trở nên thanh sạch hầu có thể cảm nghiệm thấy ơn Chúa cứu độ chúng con. Amen.

Thứ bốn “San bằng gồ ghề”:

Chiêm Ngắm: Lời đă hóa thành nhục thể là để tỏ Cha của Người ra, v́ không ai biết Cha trừ ra Con và những kẻ được Con tỏ ra cho. Thế mà Người đă sống 9 phần 10 cuộc đời trần gian của ḿnh nơi thôn nghèo Nazarét với thân phận làm con ngoan ngoăn tuân phục mẹ cha.

Ư Nguyện: Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria đầy ơn phúc v́ đă tin, xin Emmanuel Thiếu Nhi Thần Linh Giêsu, hăy săn bằng những gồ ghề tự ái bất tuân nơi chúng con, để tâm hồn chúng con được trở nên thanh sạch hầu có thể cảm nghiệm thấy ơn Chúa cứu độ chúng con. Amen.

Thứ năm “Ơn Chúa cứu độ”:

Chiêm Ngắm: Tuy là Thiên Chúa nhưng Chúa Kitô đă không tự coi ḿnh ngang hàng với Thiên Chúa, trái lại, Người đă trở nên như không, mặc lấy thân phần tôi tớ và đă vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá để thánh hóa Giáo Hội trong chân lư và cứu độ trần gian.

Ư Nguyện: Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria đầy ơn phúc v́ đă tin, xin Emmanuel Thần Linh Giêsu đă Vượt Qua Tử Giá đến Vinh Quang Phục Sinh, hăy rửa chúng con trong Chúa Thánh Thần, để chúng con trở thành chứng nhân đích thực của Chúa cho tới tận cùng trái đất. Amen.

Tổng Nguyện:     Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đă đến trong thế gian. Trong tất cả muôn loài tạo vật được Chúa dựng nên, Chúa đă chọn tỏ hết ḿnh ra nơi nhân tính bất toàn và thân phận vô cùng thấp hèn của chúng con, chứ không muốn tỏ ḿnh ra nơi bất cứ một loài nào, kể cả loài thần thiêng sáng láng, có bản tính hoàn hảo hơn bản tính loài người chúng con. Chúa đă yêu bằng con tim của chúng con, đă phán truyền Lời hằng sống bằng môi miệng chúng con, đă làm việc bằng đôi tay của chúng con. Ôi thân phận loài người của chúng con cao cả chừng nào! Ôi ơn gọi làm người của chúng con quí giá biết bao. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria đầy ơn phúc v́ được Chúa ở cùng và v́ đă tin, xin cho chúng con, như Mẹ Maria, sống trọn đặc ân được làm con của Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Kết:     Tất cả cùng nhau hát bài một bài về Mùa Vọng hay Giáng Sinh.
 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL
Soạn dọn cho Thiếu Nhi Fatima TGP Los Angeles lần hạt Mân Côi

Thứ Bảy Đầu Tháng 6/12/2003, Áp Chúa Nhật I Mùa Vọng
 

 

Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi Lễ Hiển Linh

 

“Nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương…

chúng tôi đến để triều bái Người”

 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêô.

 

Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà Đạo sĩ từ Đông phương t́m đến Giêrusalem. Các ông nói: “Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đă nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người”. Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đă triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏœi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: “Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, v́ đó là lời do Đấng Tiên tri đă chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ ǵ ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành tŕ của Giuđa, v́ tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lănh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta”. Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà Đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đă hiện ra. Rồi vua đă phái họ đi Bêlem và dặn rằng: “Các khanh hăy đi điều tra cẩn thận về Hài nhi, rồi khi đă gặp thấy hăy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cùng đến triều bái Người”. Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và ḱa ngôi sao họ xem thấy ở Đông phương, lại đi trước họ, măi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài nhi ở. Lúc nh́n thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đă gặp thấy bà Maria mẹ Người, và họ đă qú gối xuống, sụp lạy Người. Rồi mở kho tàng ra, họ đă dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo “đừng trở lại với Hêrôđê”, họ đă qua đường khác, trở về xứ sở ḿnh.

Nhận Thức Dẫn Nhập:


Bài Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Hiển Linh cũng gọi là Lễ Ba Vua chẳng những là một biến cố lịch sử mà c̣n là một mầu nhiệm thần linh nữa, một mầu nhiệm cần phải được sâu xa chiêm niệm và long trọng cử hành. Mầu nhiệm Hiển Linh được bài Phúc Âm tŕnh thuật lại là ở chỗ, dù không phải là dân Do Thái, tức không phải là thành phần được Thiên Chúa tỏ ḿnh Ngài ra cho họ biết như Ngài đă tỏ ḿnh ra cho dân Do Thái trong thời Cựu Ước theo gịng Lịch Sử Cứu Độ, các nhà đạo sĩ Đông phương dân ngoại vẫn có thể biết được Vua Do Thái mới sinh ra qua hiện tượng “ngôi sao của Người”. Các vị đạo sĩ Đông phương này chẳng những đă tin tưởng chắc chắn “ngôi sao của Người” này chính là dấu hiệu báo “Vua dân Do Thái đă sinh ra”, mà c̣n, thể hiện ḷng tin tưởng vững chắc của ḿnh ra, bằng việc các vị đă liều lĩnh bỏ quê hương xứ sở xa xôi của ḿnh, nhất định lên đường, bất chấp mệt nhọc và vất vả, cho đến khi t́m đến triều bái Người cho bằng được, một thái độ triều bái cung kính được thể hiện cụ thể qua các thứ lễ vật khác nhau được các vị hiến dâng cho Người, hợp với thân thế và ngôi vị của một Vị Vua Do Thái.


Thứ Nhất:Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà Đạo sĩ từ Đông phương t́m đến Giêrusalem. Các ông nói: ‘Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đă nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người’”.

Suy Niệm: Theo Giáo Lư Giáo Hội Công Giáo, con người có thể nhận ra Thiên Chúa hiện hữu bằng lư trí tự nhiên của ḿnh. Tuy nhiên, để có thể biết được Ngài thực sự như thế nào, con người cần phải được chính Ngài đích thân tỏ ḿnh ra cho. Thiên Chúa đă thực sự tỏ ḿnh Ngài ra qua dân Do Thái trong gịng Lịch Sử Cứu Độ của họ đă được ghi lại trong Thánh Kinh của họ, phần Thánh Kinh được Kitô giáo gọi là Cựu Ước. Đó là lư do ba nhà đạo sĩ thông thiên văn học, cho dù có thấy dấu hiệu thần linh, thấy “Ngôi sao của Người”, nhưng vẫn không thể t́m ra Người nếu không ghé vào thành Giêrusalem tham khảo Thánh Kinh của người Do Thái.

Lần Hạt: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh

Cầu Xin: Lạy Hài Nhi Giêsu Vua Dân Do Thái, nhờ lời Mẹ Maria chuyển cầu, xin Chúa ban cho các khoa học gia, các triết gia và các bộ óc cho ḿnh là khôn ngoan thông thái, được một tâm hồn khiêm hạ, trong khi nghiên cứu học hỏi các khoa học tự nhiên, cũng biết thành tâm thiện chí t́m kiếm chân lư thần linh, một thực tại siêu việt nhưng đă được tỏ hiện qua các kỳ công thiên nhiên cũng như qua các biến chuyển của lịch sử loài người.

Thứ hai: Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đă triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: ‘Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa…’”.

Suy Niệm: Trong khi dân ngoại, hiện thân qua ba nhà Đạo Sĩ Đông phương, ở xa, song nhờ kiến thức tự nhiên và thành tâm thiện chí khao khát chân thiện mỹ, đă nhận ra Chân Lư tỏ hiện là Vua Do Thái hạ sinh và t́m đến với Người, th́ dân Do Thái hằng trông đợi Người đến lại chẳng hay biết ǵ về biến cố trọng đại Người sinh ra này, ngoại trừ một số mục đồng nghèo hèn đơn sơ đến thờ lạy Người trong Đêm Giáng Sinh. Cho dù các thần trời có hiện ra báo cho họ biết về việc Đấng Cứu Thế đă giáng sinh như đă báo cho các mục đồng, chưa chắc ǵ thành phần ở trong thành Giêrusalem sang trọng và quyền thế này đă mau mắn đến thờ lạy Người như các mục đồng vô danh tiểu tốt, v́ họ đă thừa biết điều này qua Thánh Kinh của họ, đă được các vị tiên tri tiên báo cho họ rồi.

Lần Hạt: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh

Cầu Xin: Lạy Hài Nhi Giêsu Giáng Sinh tại Bêlem xứ Giuđa, nhờ lời Mẹ Maria chuyển cầu, xin Chúa ban cho dân tộc đă được Chúa tuyển chọn để tỏ ḿnh ra cho trong thời Cựu Ước, cũng như cho thành phần thông thuộc Thánh Kinh, ư thức được rằng không phải thông thuộc Thánh Kinh là có thể nhận ra Đấng Thiên Sai, trái lại, họ c̣n phải hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ nữa họ mới được vào Nước Trời, tức mới có thể nhận ra hay mới có thể chấp nhận một Vị Thiên Chúa hóa thân làm người vô cùng hèn hạ, một Thiên Chúa không sinh ra ở đền đài vua chúa sang trọng lộng lẫy, được cung phụng hầu hạ, tức là một Thiên Chúa không được hoàn toàn đúng như ư nghĩ và ḷng mong ước của con người về Ngài.

Thứ ba: “Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà Đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đă hiện ra. Rồi vua đă phái họ đi Bêlem và dặn rằng: ‘Các khanh hăy đi điều tra cẩn thận về Hài nhi, rồi khi đă gặp thấy hăy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cùng đến triều bái Người’”.

Suy Niệm: Nếu Vua Hêrôđê không tin là Hài Nhi Giêsu là Vua Do Thái mới sinh như ba Nhà Đạo Sĩ Đông Phương nói th́ ông đă không có âm mưu sát hại Người, v́ ông cho rằng những lời của ba kẻ thuộc dân ngoại này là những ǵ bày tạo, và Vua Dân Do Thái ấy đâu c̣n ai khác ngoài chính bản thân ông. Tuy nhiên, ông đă chấp nhận việc Vua Do Thái mới sinh đúng là sự thật, là một biến cố có thật, v́ biến cố này đă hoàn toàn ứng nghiệm lời Thánh Kinh. Tuy nhiên, dù tin Thánh Kinh và chấp nhận sự thật về Vị Vua Do Thái Hạ Sinh, ông chẳng những không cùng với ba nhà Đạo Sĩ đến triều bái Người, trái lại, c̣n âm mưu sát hại Người nữa. Ông tỏ ra hoảng sợ chỉ v́ ông cảm thấy ngai báu của ông có thể sẽ bị chiếm đoạt bởi một Vị Vua Do Thái mới xuất hiện, một vị vua thu hút được cả đám dân ngoại từ phương xa tới.

Lần Hạt: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh

Cầu Xin: Lạy Hài Nhi Giêsu Cứu Thế, nhờ lời Mẹ Maria chuyển cầu, xin Chúa ban cho các nhà lănh đạo quốc gia và quốc tế biết ư thức được rằng, quyền bính họ nắm trong tay là do bởi Thiên Chúa, phát xuất từ Thiên Chúa, Đấng là Chúa cả càn khôn và là Chủ tể lịch sử, và họ chỉ là thành phần quản lư đóng vai tṛ làm thừa tác viên thi hành những ǵ Ngài muốn trong việc mưu cầu công ích cho loài người và xây dựng cho Ngài một thế giới công chính trong t́nh đoàn kết yêu thương.

Thứ bốn: “Và ḱa ngôi sao họ xem thấy ở Đông phương, lại đi trước họ, măi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài nhi ở. Lúc nh́n thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Khi tiến vào nhà, họ đă gặp thấy bà Maria mẹ Người, và họ đă qú gối xuống sụp lạy Người”.

Suy Niệm: Tất cả những ǵ hợp với Mạc Khải Thần Linh đều là những ǵ chân thật và vững chắc dẫn con người đến với Thiên Chúa, đến với Sự Thật Tối Cao là Chúa Giêsu Kitô. Đó là lư do, sau khi ra khỏi thành Giêrusalem, tức sau khi được Thánh Kinh của người Do Thái cho biết là Vua Dân Do Thái giáng sinh ở Bêlem, “Ngôi sao của Người” lại xuất hiện để dẫn họ đến tới đúng nơi họ muốn tới. Tuy nhiên, khi tới nơi, họ đă gặp Mẹ của Người trước, rồi từ đó họ mới nhận ra Vua Do Thái mới sinh bởi người mẹ này.

Lần Hạt: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh


Cầu Xin: Lạy Hài Nhi Giêsu quả phúc của ḷng Mẹ Maria, nhờ lời Mẹ Maria chuyển cầu, xin Chúa cho Kitô hữu chúng con ư thức được rằng, nếu Chúa là Thiên Chúa vô cùng khôn ngoan thượng trí, toàn thiện và toàn năng mà c̣n qua Con Đường Maria đến với loài người phàm nhân chúng con, th́ chúng con cũng chẳng những không được coi thường Mẹ mà c̣n phải nhờ Mẹ đến với Chúa: Mẹ chính là Điểm Hẹn Thần Linh, là nơi Thiên Chúa đă hẹn ḥ để gặp gỡ loài người, đến nỗi, một khi chúng con đến với Mẹ là chúng con chắc chắn gặp được Chúa Giêsu, quả phúc của ḷng Mẹ.

Thứ năm: “Mở kho tàng ra, họ đă dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo ‘đừng trở lại với Hêrôđê’, họ đă qua đường khác, trở về xứ sở ḿnh”.

Suy Niệm: Sau khi đă nhận ra Vua Dân Do Thái nơi Mẹ của Người, ba Nhà Đạo Sĩ đă thể hiện ḷng tin tưởng thật sự của ḿnh vào Người bằng việc hiến dâng lên Người những lễ vật xứng hợp với phẩm vị, với vai tṛ và với số phận của Người: Họ đă hiến dâng lên Người vàng như để tôn nhận Người là Vua trên hết các vua; họ đă hiến dâng lên Người nhũ hương v́ Người là Vị Thượng Tế thánh thiện đại diện cho loài người trước thánh nhan Thiên Chúa; và họ đă hiến dâng lên Người mộc dược, v́ Người là Ngôn Sứ của Thiên Chúa sẽ bị Tử Nạn bởi ḷng gian ác của loài người sát hại.

Lần Hạt: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh

Cầu Xin: Lạy Hài Nhi Giêsu là Hoàng Vương, là Thượng Tế và là Ngôn Sứ, nhờ lời Mẹ Maria chuyển cầu, xin Chúa cho Kitô hữu chúng con ư thức được rằng, một khi chúng con đă tin nhận Chúa Giêsu Kitô thực sự là Lời Nhập Thể, là Thiên Chúa Làm Người, nhờ đó, qua Bí Tích Rửa Tội, chúng con đă được Người ban cho quyền làm con cái Thiên Chúa, chúng con c̣n phải sống xứng đáng với ơn gọi làm con Thiên Chúa của ḿnh, theo vai tṛ vua chúa, tư tế và ngôn sứ của ḿnh nữa, bằng việc làm chủ thế gian chứ không phải làm nô lệ cho đam mê nhục dục, bằng cách sống thánh thiện, làm mọi sự theo Thánh Ư Chúa, chứ không phải theo ư riêng ḿnh, và bằng việc làm chứng cho chân lư theo tinh thần Phúc Âm, chứ không trở thành như một cái đèn được thắp sáng rồi đặt ở dưới đáy thùng.

Tổng Nguyện: Biến cố Hiển Linh, biến cố Thiên Chúa Làm Người tỏ ḿnh ra cho Dân Ngoại khi Người bắt đầu vào trần gian, đă hoàn toàn ứng nghiệm dự án cứu độ của Thiên Chúa Hóa Công ngay từ ban đầu, khi Người hứa với hai nguyên tổ sa phạm là Người sẽ cứu độ loài người bằng việc sai Đấng Cứu Thế đến với họ. Nhờ lời Mẹ Maria chuyển cầu, xin dự án cứu độ của Chúa Hiển Linh nơi Kitô hữu chúng con cho Nước Cha muôn đời trị đến. Amen.

Kết: Hát một bài hợp với ư nghĩa của Lễ Hiển Linh.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, biên soạn cho TNF cử hành Thứ Bảy Đầu Tháng 3/1/2004, dịp Mừng Tân Niên Giáp Thân (22/1/2004), tại giáo xứ Saint Thomas Moore, North Hollywood