ĐẠI HỘI MỪNG 20 NĂM THÀNH LẬP
PHONG TRÀO THIẾU NHI FATIMA
 

 
 

Biến cố Mừng 20 Năm Thành Lập Phong Trào Thiếu Nhi Fatima được chia làm hai phần, phần Đại Hội cho Nội Bộ Liên Đoàn và phần Cử Hành với Cộng Đồng Dân Chúa.

Đại Hội Mừng 20 Năm Thành Lập PT/TNF được diễn tiến vào ngày Thứ Bảy Đầu Tháng Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ 19/6/2004. Đại Hội này được thực hiện hoàn toàn có tính cách nội bộ để “ôn cố nhi tri tân”: kiểm điểm quá khứ, nhận định hiện tại và hướng về tương lai. Cử Hành Mừng 20 Năm Thành Lập vào Thứ Bảy 24/7/2004 với chung Cộng Đồng Dân Chúa, nhất là với quí vị phụ huynh của Thiếu Nhi Fatima, để cùng nhau tạ ơn Chúa và xin ơn Chúa cho Thiếu Nhi Fatima. Cả hai biến cố này đều được thực hiện tại Giáo Xứ của Cha Tuyên Úy Liên Đoàn là Saint Charles Borromeo Church tọa lạc ở địa chỉ 10800 Moorpark Street North Hollywood.

Sau đây là chương tŕnh và phân nhiệm cho hai biến cố Mừng Kỷ Niệm 20 Năm Thành Lập Phong Trào Thiếu Nhi Fatima.

Chương Tŕnh:
 

8:30 AM Tập trung và chào đón
9:00 Ư Thức Fatima (phần 1)
10:00 Sinh hoạt lành mạnh
10:15 Ư Thức Fatima (phần 2)
11:15 Sinh hoạt lành mạnh
11:30 Cùng Mẹ Ngợi Khen (Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi đặc biệt)
12:00 PM Bữa trưa
12:30 Tŕnh chiếu DVD “Thiếu Nhi Fatima: 20 Năm Đâm Rễ Vươn Cao”
1:30 Kiểm điểm Nội Qui và Thủ Bản của Phong Trào về việc Các Đoàn sinh hoạt.
3:00 Sinh hoạt lành mạnh
3:15 Kiểm điểm Nội Qui và Thủ Bản của Phong Trào về việc Liên Đoàn huấn luyện.
4:45 Sinh hoạt lành mạnh
5:00 Hướng về Ngày Cử Hành Mừng 20 Năm Thành Lập 24/7/2004
6:00 Thánh Lễ tạ ơn
7:00 Bế mạc

 
 
Ư THỨC FATIMA
 
(Lược Tóm bài Chia Sẻ của TNF Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh
cho Đại Hội Thiếu Nhi Fatima Mừng 20 Năm Thành Lập,
Thứ Bảy Lễ Trái Tim Mẹ 19/6/2004)

 
I.- Ư Thức về Biến Cố Thánh Mẫu Fatima:

Ư thức 1: Fatima là một biến cố có thật

- V́ Biến Cố Fatima chẳng những liên quan đến tác động của Giáo Hội Hoàn Vũ mà c̣n đến cả Lịch Sử Thế Giới nói chung và Nước Nga nói riêng trong Thế Kỷ 20.
- Ở chỗ: “Cuối cùng, Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng. Đức Thánh Cha sẽ hiến dâng Nước Nga cho Mẹ. Nước Nga sẽ trở lại, và thế giới sẽ được ban cho một thời gian ḥa b́nh”.

Ư Thức 2: Trọng Tâm của Biến Cố và Sứ Điệp Fatima là Chúa Giêsu Thánh Thể

- V́ mở màn Biến Cố Fatima là Chúa Giêsu Thánh Thể: Thiên Thần Ḥa B́nh hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima 3 lần để dạy các em cầu nguyện (lần 1), đền tạ (lần 2) và tôn thờ (lần 3) Chúa Giêsu Thánh Thể
- V́ cốt lơi của Sứ Điệp Fatima là Mệnh Lệnh Cải Thiện Đời Sống, như lời Mẹ Maria kêu gọi trước khi kết thúc Biến Cố Fatima: “Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, v́ Người đă bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”.

Ư Thức 3: Bí Mật Fatima là một Dự Án Cứu Độ

- V́ phần thứ hai là phần chính trong 3 phần của Bí Mật Fatima xác định rơ hai điều thực sự là Bí Mật Fatima sau khi 3 Thiếu Nhi Fatima được thị kiến thấy hỏa ngục:
1) “Để cứu (những linh hồn tội nhân đáng thương khỏi sa hỏa ngục) Thiên Chúa muốn thiết lập ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới”;
2) “Nếu điều Mẹ nói với các con được thực hiện (tức Trái Tim Mẹ được tôn sùng th́), nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi và thế giới sẽ có ḥa b́nh”.

Ư Thức 4: Sứ Điệp Fatima là một Linh Đạo Cứu Độ

- V́ Sứ Điệp Fatima bao gồm 3 Mệnh Lệnh Fatima: Cầu Kinh Mân Côi, Tôn Sùng Mẫu Tâm và Cải Thiện Đời Sống, nhưng mệnh lệnh chính là Cải Thiện Đời Sống, là trở về cùng Chúa, là “đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa” để được Cứu Độ.
- Thế nhưng, nếu Bí Mật Fatima cho biết “Thiên Chúa muốn thiết lập ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới”, th́ quả thực: “Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là nơi con nương náu và là đường đưa con đến với Thiên Chúa”.
- Mà việc thành thực sùng kính Mẹ Maria được tỏ ra một cách thực tế nhất là ở chỗ “Cầu Kinh Mân Côi hằng ngày”, một tác động luôn tỏ ra nhận biết và yêu mến “Đức Mẹ Mân Côi”, tức nhận biết “Thiên Chúa là Đấng toàn năng đă làm cho (Mẹ) những điều cao trọng”.

Ư Thức 5: Thiếu Nhi Fatima là một Lực Lượng Cứu Độ

- V́ ngay vào lần hiện ra đầu tiên, chưa tỏ ra ḿnh là ai và đến để làm ǵ, Mẹ Maria đă kêu gọi 3 Thiếu Nhi Fatima nhỏ bé “dâng ḿnh cho Thiên Chúa hầu chấp nhận tất cả mọi đau khổ Ngài gửi đến cho, để đền tạ những xúc phạm Ngài phải chịu mà cầu cho tội nhân ơn ăn năn cải thiện đời sống”.
- Và sau khi 3 Thiếu Nhi Fatima đă mau mắn đồng thanh đáp lại: “Vâng chúng con sẵn sàng”, Đức Mẹ đă biến các em thành một Đạo Binh Dàn Trận để chiến đấu với thần dữ trong trận chiến cứu độ các linh hồn, bằng một Á Thánh Giaxinta hy sinh cho các tội nhân, một Á Thánh Phanxicô an ủi Chúa Giêsu Thánh Thể Ẩn Thân, và một Nữ Tu Lucia “làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến”.
 

II.- Ư Thức về Phong Trào Thiếu Nhi Fatima


Ư Thức 1: Phong Trào Thiếu Nhi Fatima được thành lập đúng vào một Thời Điểm Lịch Sử hết sức đặc biệt nên Thiếu Nhi Fatima phải sống đúng với Thời Điểm Sứ Mệnh của ḿnh (Ư Thức 2-5).

- Đó là vào năm Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II hiệp cùng với tất cả các vị giám mục trên thế giới hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, vào Ngày Lễ Mẹ Thai Lời 25/3/1984, đúng như ư và cách Thiên Chúa muốn được Đức Mẹ cho chị Lucia biết ngày 13/6/1929.
- Chính nhờ việc hiến dâng quyết liệt và quan trọng này, Thiên Chúa đă thực sự làm cho “Nước Nga trở lại”, khi vị lănh đạo của Khối Liên Bang Nga Cộng, vị bắt đầu xuất đầu lộ diện trước lịch sử thế giới vào năm 1985, tức ngay sau năm xẩy ra cuộc Đức Thánh Cha hiến dâng Nước Nga này, nhưng cũng là vị đă gây ra Biến Động Đông Âu năm 1989 và cuối cùng chính ông đă tự động từ chức vào Lễ Giáng Sinh 25/12/1991, thời điểm mà, theo lịch sử của ḿnh, Phong Trào Thiếu Nhi Fatima bắt đầu chuyển ḿnh “Đâm Rễ Vươn Cao”.

Ư Thức 2: V́ Thiếu Nhi Fatima (tiên khởi) là Lực Lượng Cứu Độ mà Phong Trào Thiếu Nhi Fatima chủ trương chú trọng sống đạo (làm thánh) hơn là chỉ sinh hoạt vui chơi (làm người).

Đó là lư do Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima TGP/LA đă thực hiện những sinh hoạt sống đạo thuần túy sau đây:
- Hằng Ngày: “Cầu Kinh Mân Côi” riêng, mỗi TNF Trưởng 50, Nghĩa 30, Thiếu 10 và Ấu 5.
- Hằng Tuần: Đoàn “Cầu Kinh Mân Côi” trước khi chia sẻ Lời Chúa và sinh hoạt hằng tuần vào tối Thứ Bảy.
- Hằng Tháng: Thứ Bảy Đầu Tháng chung Liên Đoàn và Thứ Bảy Hằng Tuần tại các Đoàn, để cùng nhau “Cầu Kinh Mân Côi”, đền tạ và học hỏi sống đạo.
- Hằng Năm, Khóa Tĩnh Huấn Fatima, từ năm 1992, để các dự trưởng tuyên hứa chính thức làm huynh trưởng, cũng như để các huynh trưởng tăng thêm kiến thức đạo đức và bồi dưỡng ḷng đạo đức.
- Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi hằng năm, bao gồm cả việc lần hạt đủ 150 Kinh Mân Côi và tŕnh diễn 15 Mầu Nhiệm Mân Côi, từ năm 1996, mỗi Đoàn 1 năm, cho đến Đại Năm Thánh 2000.
- Chầu Thánh Thể luân phiên ở Khóa Tĩnh Huấn, từ năm 1998.

Đó cũng là lư do Thiếu Nhi Fatima đă từng thi hành những tác động đạo đức trong sinh hoạt vui chơi sau đây:
- Rước Kiệu Đức Mẹ vào mỗi Trại Hè Fatima, vào tối Thứ Bảy trước văn nghệ lửa trại, từ 1992;
- Hô tan hàng: “Trái Tim Mẹ - Toàn Thắng”, sau khi hô khẩu hiệu “Thiếu Nhi Fatima – Yêu Thương”, từ năm 1992;
- Dựng Lều cho Nhà Tạm, ở mỗi Trại Hè Fatima và Trại Huấn Luyện Fatima, từ năm 1993;
- Phần thưởng Danh Dự Trại Hè Fatima là Tượng Mẹ Fatima, từ năm 1995;
- Hô đứng ngồi: “Thánh Tâm - Chúa” (đứng) và “Khiết Tâm – Mẹ” (ngồi), từ năm 1996;
- Tṛ Chơi Phúc Âm theo bài Phúc Âm Chúa Nhật hằng tuần, từ năm 2001.

Đó c̣n là lư do Thiếu Nhi Fatima đă chủ trương thực hiện việc tổ chức chú trọng đến tinh thần hơn khả năng điều hành và sinh hoạt:

- Vị lănh đạo các cấp (Đoàn Trưởng, Liên Đoàn Trưởng và Tổng Liên Đoàn Trưởng) được dân bầu nhưng thiên cử (qua việc Vị Tuyên Úy mỗi cấp bổ nhiễm 1 trong 3 người nhiều phiếu nhất – Nội Qui khoản 38, 45, 51), để thực hiện vai tṛ lănh đạo dân theo ư trời, chứ không phải kiểu ư dân là ư trời như chiều hướng thuần dân chủ duy nhân bản hiện đại;
- Vai tṛ làm phó ở các cấp cũng thế, (Nội Qui khoản 34b, 35b, 36b), chẳng hạn ở cấp Liên Đoàn, Liên Đoàn Phó Giáo Huấn rồi mới tới Liên Đoàn Phó Điều Hành.
- Việc tuyên hứa làm Huynh Trưởng Thiếu Nhi Fatima được căn cứ vào tác động của Thánh Linh cũng như vào việc đáp ứng của mỗi tâm hồn, hơn là căn cứ vào điều kiện và khả năng tự nhiên. Bởi v́, 3 Thiếu Nhi Fatima tiên khởi, thành phần đang ở vào tuổi sống theo những khuynh hướng tự nhiên ham chơi vô tội, chỉ trở thành Tông Đồ Fatima Thế Giới sau khi các em đồng thanh thưa “Vâng, chúng con sẵn sàng”; chứ các em không được chọn v́ các em đă sống tốt lành hơn những thiếu nhi đồng lứa với các em ở trong cùng một địa phương của các em bấy giờ.
- 10 Điều Tâm Niệm của Thiếu Nhi Fatima được bắt đầu bằng câu gồm tóm tất cả Ơn Gọi “Yêu Thương” Sống Đời Hiến Tế của Thiếu Nhi Fatima: “Hy sinh là thân phận của Thiếu Nhi Fatima”.

Ư Thức 3: V́ khẩu hiệu và ơn gọi của Thiếu Nhi Fatima là Yêu Thương, nên Thiếu Nhi Fatima chẳng những chú trọng đến vấn đề nội tâm sống đạo (đối với Thiên Chúa) mà c̣n đến cả vấn đề hoạt động tông đồ (đối với tha nhân), theo chiều hướng Đâm Rễ Vươn Cao của ḿnh nữa.

- Đó là lư do Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima đă thực hiện việc Tặng Quà Giáng Sinh cho anh chị em bất hạnh của ḿnh vào đầu Mùa Vọng hằng năm, từ năm 2001.

- Và một số Đoàn, (như San Gabriel và Pomona), mỗi đoàn cũng đă tự động tổ chức đi tặng thực phẩm cho những người anh chị em vô gia cư (homeless) của ḿnh ở Downtown Los Angeles vào Mùa Chay 2004 và sẽ tiếp tục truyền thống được khởi sự này hằng năm.

- Liên Đoàn tổ chức thực hiện sứ vụ “Tông Đồ Giới Trẻ” ở Ngày Thánh Mẫu 26 do Chi Ḍng Đồng Công tổ chức hằng năm, với hai mục đóng góp: Chia Sẻ Giới Trẻ tại Hội Trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam chiều Thứ Năm 7/8, và Đường Thánh Giá Giới Trẻ từ trước Lễ Đài tới Đồi Canvê vào trưa Thứ Sáu 8/8/2003 (một biến cố chưa từng có tại Ngày Thánh Mẫu nổi tiếng này, một biến cố không ngờ đă gây được một tiếng vang rất nhiều và kéo dài cả năm sau, cả chung lẫn riêng).

Ư Thức 4: Muốn thực sự đâm rễ vươn cao và đâm rễ vươn cao một cách vững chắc, Thiếu Nhi Fatima cần phải đâm rễ vào ḷng Mẹ Giáo Hội, v́ đi theo Vị Chủ Chiên Tối Cao là Đức Thánh Cha, vị Thừa Kế Thánh Phêrô và là vị Đại Diện Chúa Kitô trên trần gian, đàn chiên nhỏ bé Thiếu Nhi Fatima sẽ không bao giờ bị đi sai đường lạc hướng.

Đó là lư do Thiếu Nhi Fatima đă:
- Tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới VIII tại Denver Colorado ngày 11-15/8/1993;
- Tham dự Đại Hội Giới Trẻ Tổng Giáo Phận Los Angeles, từ năm 1997-1999, một biến cố do một phần tử Thiếu Nhi Fatima khởi xướng và kêu gọi 3 đoàn thể trẻ khác trong cộng đồng thực hiện, để giới trẻ cùng với toàn thể Giáo Hội sửa soạn dọn mừng Đại Năm Thánh 2000. Trong Đại Hội này, Thiếu Nhi Fatima bao giờ cũng giữ mục Đường Thánh Giá Giới Trẻ, một Đường Thánh Giá Giới Trẻ cũng đă tŕnh diễn ở Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo Liên Giáo Phận Nam California (Orange, San Bernadino, San Diego và Los Angeles) vào Tháng 8/2000.
- Chọn chủ đề học hỏi cho mỗi Khóa Tĩnh Huấn hằng năm, từ năm 2001, chính là chủ đề Đức Thánh Cha mỗi năm nêu lên cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới.
- Đề tài Tĩnh Tâm Mùa Chay hằng năm, từ năm 2003, theo đề tài và Sứ Điệp Mùa Chay của Đức Thánh Cha. Sở dĩ Thiếu Nhi Fatima chỉ tổ chức tĩnh tâm hằng năm 1 lần đặc biệt vào Mùa Chay, thay v́ vào Mùa Vọng, là v́ Mùa Chay là Mùa của Thiếu Nhi Fatima và cho Thiếu Nhi Fatima, v́ Mệnh Lệnh chính của Sứ Điệp Fatima là Cải Thiện Đời Sống.

Ư Thức 5: Nếu “Cha Thày cắt tỉa cành nho nào sai trái cho nó càng sai trái hơn” (John 15:2), th́ tất cả những khốn khó mà cành nho Thiếu Nhi Fatima, một cành mang thận phận “hy sinh” Sống Đời Hiến Tế, nỗ lực Đâm Rễ Vươn Cao, là dấu chứng tỏ Thiên Chúa thực sự muốn Thiếu Nhi Fatima hiện đại cùng với 3 Thiếu Nhi Fatima tiên khởi trở thành một Lực Lượng Cứu Độ vậy!