PHONG TRÀO THIẾU NHI FATIMA:

20 NĂM ĐÂM RỄ VƯƠN CAO


Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL
Hồi Niệm Phong Trào Thiếu Nhi Fatima 20 Năm Thành Lập 


Thiếu Nhi Fatima: Thời Điểm Xuất Thân

Theo lịch sử Thánh Mẫu, Biến Cố Fatima là Biến Cố Thánh Mẫu trọng đại nhất trong các Biến Cố Thánh Mẫu, v́ Biến Cố Fatima liên quan đến vai tṛ của Giáo Hội cũng như đến vận mệnh thế giới.

Trước hết, Biến Cố Fatima liên quan đến vai tṛ của Giáo Hội là v́, theo ư muốn của Thiên Chúa, Vị Chủ Chiên Tối Cao của Giáo Hội là Đức Thánh Cha phải hợp cùng tất cả các vị giám mục trên thế giới để hiến dâng nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.

Điều này đă được hiện nhiều lần, như vào ngày 31/10/1942 và 7/7/1952 bởi ĐTC Piô XII, cũng như vào ngày 21/11/1964 bởi ĐTC Phaolô VI, hay vào ngày 13/5/1982 và 25/3/1984 bởi ĐTC Gioan Phaolô II.

Sau nữa, Biến Cố Fatima liên quan đến vận mệnh của thế giới cũng như đến phần rỗi của các linh hồn. Bởi v́, như Mẹ Maria tiết lộ vào lần hiện ra thứ ba ngày 13/7/1917, “Thiên Chúa muốn thiết lập ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới. Nếu điều Mẹ nói được thực hiện th́ thế giới sẽ có ḥa b́nh và nhiều linh hồn được cứu rỗi”.

Thiên Chúa quả thực đă muốn thiết lập ḷng Tôn Sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới, chứ không phải chỉ ở một nước nào, hay ở trong Giáo Hội mà thôi. Bởi thế, Ngài đă thực hiện ư định này của Ngài bằng việc Đức Thánh Cha hiệp cùng các giám mục trên thế giới hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, sau đó Ngài đă làm cho Nước Nga trở lại.

Chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, vào ngày Thứ Tư 24/3/2004, áp Lễ Mẹ Thai Lời 25/3, đă xác nhận việc Ngài làm 20 năm trước liên quan đến Bí Mật Fatima phần thứ hai liên quan đến cả vai tṛ của Giáo Hội đến lịch sử thế giới như sau:

• “Tôi đặc biệt nhớ đến ngày 25/3 năm 1984 là Năm Thánh Cứu Chuộc (biệt chú của người dịch: ĐTC GPII mở Năm Thánh Cứu Độ, kỷ niệm 1950 năm Chúa Kitô cứu chuộc loài người vào năm Người 33 tuổi: nếu lấy 1950 + 33 = 1983; ngày 25/3/1984 là ngày kết thúc Năm Thánh Cứu Chuộc được bắt đầu từ năm 1983 này). Hai mươi năm đă qua đi từ ngày ở Quảng Trường Thánh Phêrô, hiệp nhất về tinh thần với tất cả các giám mục trên thế giới được ‘triệu tập’ trước đó, Tôi đă hiến dâng tất cả loài người cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria để đáp ứng lời yêu cầu của Đức Mẹ ở Fatima”.

Phải, năm 2004 này là năm kỷ niệm 20 năm việc Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II hiến dâng loài người nói chung và Nước Nga nói riêng cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, một việc hiến dâng đă làm biến đổi lịch sử thế giới từ đó. Bởi v́, ngay năm sau, tức vào năm 1985, vị lănh tụ Gorbachev cuối cùng của Cộng Sản Liên Sô xuất hiện, nhân vật đóng vai hạ màn cả Khối Cộng Sản Đông Âu vào cuối thập niên 1980, tức vào năm 1989, và Khối Cộng Sản Liên Sô vào chính ngày Lễ Giáng Sinh 25/12/1991.

Phong Trào Thiếu Nhi Fatima không ngờ đă được diễm hạnh thành lập vào cùng một thời điểm của biến cố hiến dâng quan trọng làm thay đổi lịch sử thế giới này. Nh́n lại 20 năm qua, Đức Thánh Cha đă nhận định về t́nh h́nh thế giới trong cùng buổi triều kiến chung trên đây như sau:

• “Vào những lúc ấy nhân loại đang phải trải qua những thời buổi lo âu sợ hăi và bất ổn. Hai mươi năm sau, thế giới vẫn bị tan nát bởi hận thù, bạo lực, khủng bố và chiến tranh”.

Vậy trong 20 năm qua, giữa một “thế giới vẫn bị tan nát bởi hận thù, bạo lực, khủng bố và chiến tranh” này, giới trẻ Thiếu Nhi Fatima thời đại đă được h́nh thành và phát triển ra sao để có thể sống đúng ơn gọi và sứ mệnh của ḿnh theo đúng mô phạm của 3 Thiếu Nhi Fatima tiên khởi?


Thiếu Nhi Fatima: Hạt Cải Nhỏ Bé

Trong Biến Cố Thánh Mẫu Fatima, khi vừa hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima lần đầu tiên, ngày 13/5/1917, chưa xưng ḿnh là ai và đến để làm ǵ, Mẹ Maria đă vội vàng triệu tập một đạo binh để chiến đấu với Satan trong việc cứu độ các tội nhân ngay. So với các lần hiện ra đặc biệt khác trong Thời Điểm Maria từ đầu thế kỷ 19, cả ở Biến Cố Thánh Mẫu Paris năm 1830 lẫn ở Biến Cố Thánh Mẫu Lộ Đức năm 1858, Mẹ Maria không hề tỏ thái độ muốn đẩy mạnh chiến cuộc, và lôi kéo thành phần được Mẹ chọn hiện ra nhập cuộc để cùng với Mẹ chiến đấu cứu các linh hồn như ở Biến Cố Thánh Mẫu Fatima vào lần hiện ra thứ nhất này.

“- Các con có sẵn ḷng dâng ḿnh cho Thiên Chúa để chấp nhận mọi đau khổ Ngài gửi đến, như một việc đền tạ những xúc phạm Ngài phải chịu mà cầu cho tội nhân ăn năn trở lại không?

- Vâng, chúng con sẵn ḷng!

- Vậy th́ các con sẽ chịu nhiều đau khổ, nhưng ơn Chúa sẽ phù trợ các con”.

Phải, “đạo binh dàn trận” của Đức Mẹ Mân Côi, của Đức Mẹ Thắng Trận, chính là 3 Thiếu Nhi Fatima nhỏ bé này. Các em đă “dàn trận” khi thưa “vâng, chúng con sẵn ḷng”. Để rồi, các em đă được vị Nữ Tướng Chỉ Huy Trưởng của các em trao cho các em một thứ khí giới vô cùng lợi hại, một thứ khí giới ma quỉ sợ nhất, một thứ khí giới ma quỉ đă phải qui hàng, đó là Thập Giá, là khổ đau. Thật ra, trên danh nghĩa, các em Thiếu Nhi Fatima ở Bồ Đào Nha ấy không trực tiếp dàn trận để chiến đấu với ma quỉ cho bằng để hy sinh “chấp nhận chịu khổ” hầu đền tạ Chúa nhờ đó cứu các tội nhân mà thôi. Tuy nhiên, một khi các em cứu các tội nhân là các em đương nhiên trở thành kẻ thù không đội trời chung của ma quỉ. Cũng như chính ma quỉ, hắn không trực tiếp chống lại và không thể nào chống lại được với Chúa Cứu Thế hay với Mẹ Maria, nhưng chúng vẫn có thể gián tiếp phá hủy công ơn cứu chuộc do hai Mẹ Con này lập được, bằng việc hủy hoại các linh hồn, nhất là thành phần đă lănh nhận phép rửa, đă được hưởng hoa trái ơn cứu chuộc. Vậy th́ ba em Thiếu Nhi Fatima đă dàn trận như thế nào, hay đă tung lưới đánh cá trong mùa biển động cuối thời ra sao?

Trước hết, căn cứ vào nội dung và tinh thần lời hiệu triệu của Mẹ Maria th́ ơn gọi chung của cả 3 em Thiếu Nhi Fatima này là Hy Sinh Tự Hiến như một Tế Vật (victim). “Hy sinh là thân phận của Thiếu Nhi Fatima” chính v́ thế đă trở thành điều tâm niệm đầu tiên và nồng cốt trong 10 Điều Tâm Niệm của Phong Trào Thiếu Nhi Fatima. Thế nhưng, Thiếu Nhi Fatima giới trẻ trong thế giới đang quay cuồng với trào lưu hưởng thụ và cá nhân chủ nghĩa ngày nay làm sao có thể thực hiện được ơn gọi hy hiến hết sức khó khăn và “lỗi thời” đầy điên dại trước mắt thế gian này, nếu không có ơn Chúa đặc biệt để có thể thực sự Đâm Rễ Vươn Cao, theo tinh thần và ư hướng “duc in altum” (thả lưới ở chỗ nước sâu) được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phác họa và kêu gọi trong Tông Thư “Mở Màn Tân Thiên Niên Kỷ” được ban hành vào ngày bế mạc Đại Năm Thánh 2000, 6/1/2001, Lễ Hiển Linh?

Phải, chính v́ Thiếu Nhi Fatima giới trẻ hiện đại đă chẳng những ư thức được mà c̣n muốn cố gắng sống đúng với ơn gọi và sứ vụ của ḿnh theo đúng gương của 3 Thiếu Nhi Fatima tiên khởi mà Nội Qui của Phong Trào Thiếu Nhi Fatima ở khoản 3 mới có những chủ trương sau đây:

3a. Chú trọng việc huấn luyện đoàn sinh về mặt tinh thần, hơn là về mặt phát triển những khả năng sinh hoạt chuyên môn;
3b. Không nhận những người muốn gia nhập PT chỉ để t́m vui thú bạn bè hay sinh hoạt tự nhiên;
3c. Không nhận những em được gia đ́nh gửi đến Phong Trào như một “nơi giữ trẻ”;
3đ. Đă gia nhập Phong Trào Thiếu Nhi Fatima, đoàn sinh sẽ được huấn luyện để làm sao có thể “Sống Đạo theo Sứ Điệp Fatima” làm Tông Đồ cho Đức Mẹ Fatima.
3e. Phong Trào Thiếu Nhi Fatima thà như một hạt cải nhỏ bé nhất (xem Mathêu 13:31), hơn là xum xuê như cây vả mà bị Chúa nguyền rủa v́ không sinh hoa kết trái (xem Marcô 11:13-14).


Thiếu Nhi Fatima: Đâm Rễ Nẩy Mầm

Đó là lư do, như xác cần phải hiện hữu trước để sửa soạn cho hồn nhập vào mà trở thành một con người sống động thế nào, Phong Trào Thiếu Nhi Fatima cũng thế, 8 năm đầu là thời đoạn h́nh thành với việc phát triển về h́nh thức, liên quan đến đồng phục, nhất là đến nhân sự, tức đến việc các đoàn được từ từ thành lập ở 6 cộng đoàn khác nhau trong tổng số 14 cộng đoàn thuộc Tổng Giáo Phận Los Angeles, theo thứ tự như sau: Năm 1984 ở Cộng Đoàn Phục Sinh San Gabriel, năm 1986 ở Cộng Đoàn Thánh Giuse West Covina, năm 1988 ở Cộng Đoàn Saint Kevin Los Angeles, và cùng năm 1990 ở ba Cộng Đoàn khác nhau, ở Cộng Đoàn Thánh Phêrô Torrance, ở Cộng Đoàn Mẹ Mông Triệu El Monte và ở Cộng Đoàn Mẹ Mân Côi Pomona.

Đúng thế, sau khi cơ cấu vừa được h́nh thành xong th́ những ǵ liên quan đến tinh thần, đến cốt lơi của giới trẻ Thiếu Nhi Fatima hiện đại mới bắt đầu từ từ xuất phát. Thời gian chuyển tiếp này diễn ra từ cuối năm 1990, khi mở màn cho nhiệm kỳ của vị linh mục tuyên úy thứ ba của Phong Trào là Cha Phêrô Lê Sơn Hà. Vị tuyên úy thứ nhất là Cha Gioan Nguyễn Quang Ḥa, vị đă linh hướng cho Thiếu Nhi Fatima 2 năm, 1984-1986, và vị tuyên úy thứ hai là Cha Gioan Vơ Hồng Khanh, ḍng Đaminh, vị cũng đă linh hướng cho Thiếu Nhi Fatima 4 năm sau đó, 1986-1990.

Thật vậy, Cuốn Cẩm Nang của Phong Trào Thiếu Nhi Fatima bao gồm cả Nội Qui lẫn Thủ Bản, bắt đầu được chính thức biên soạn từ ngày 30/8/1991 và được Đại Hội Canh Tân Phong Trào ở Pomona vào ngày 3/10/1992 chính thức chuẩn nhận. Cũng trong dịp này, cuốn Thiếu Nhi Fatima Chỉ Nam là văn bản liên quan trực tiếp đến tinh thần của Thiếu Nhi Fatima, đặc biệt là đến ư nghĩa của 10 Điều Tâm Niệm, cũng được phổ biến, để bổ khuyết cho những ǵ được phác họa nơi Nội Qui và Thủ Bản chỉ liên quan đến những vấn đề về cơ cấu tổ chức (Nội Qui) và thể thức sinh hoạt (Thủ Bản).

Một vấn đề gay go nhất trong cả cuốn Nội Qui lẫn Thủ Bản được Đại Hội Canh Tân Phong Trào vào thời điểm ấy đắn đo quyết định, đó là khoản 8c:

• “Học hỏi Khóa ‘Sống Đạo theo Sứ Điệp Fatima’ trước khi tuyên hứa làm Huynh Trưởng…”.

Thật vậy, bởi v́, như thế có nghĩa là tất cả mọi người được mang khăn với danh xưng là “huynh trưởng” từ trước đều không c̣n là huynh trưởng nữa, đều phải tháo khăn làm lại từ đầu bằng việc tham dự Khóa Tĩnh Huấn đầu tiên được tổ chức vào cuối năm Mừng Ngọc Khánh 75 năm Biến Cố Fatima (1917-1992), tức vào tuần Lễ Tạ Ơn 27-29/11/1992, thời điểm cách Đại Hội gần 2 tháng trời, nhưng là một khóa tĩnh huấn bấy giờ chưa biết ở đâu và vào thời điểm nào v́ chưa được đại hội này quyết định.

Tuy nhiên, sau khi được đại hội biểu quyết rồi mới là thời điểm Phong Trào Thiếu Nhi Fatima bấy giờ, từ giữa tháng 10 đến cuối tháng 11/1992, như bị treo lơ lửng giữa trời với một sợi giây vô cùng mong manh, sau khi văn pḥng Liên Đoàn tung ra Thông Báo kèm theo Chương Tŕnh cho Khóa Tĩnh Huấn thứ nhất. Bởi v́, nếu không có một cựu huynh trưởng nào hay chỉ có một thiểu số chịu tháo khăn và đi tham dự Khóa Tĩnh Huấn để chính thức tuyên hứa làm huynh trưởng th́ kể như Phong Trào Thiếu Nhi Fatima đă hoàn toàn bị tiêu diệt từ bấy giờ rồi vậy. Mà Khóa Tĩnh Huấn này không phải là những ǵ hợp với giới trẻ, đáp ứng nhu cầu tự nhiên của họ với chiều hướng thu hút giới trẻ, trái lại, nó là một cái ǵ phải nói là rất phản tự nhiên, phản tâm lư giới trẻ, có thể nói là rất khủng khiếp, một thứ khủng khiếp không bị giấu diếm mà lại công khai tung ra trước khi thực hiện, đến nỗi, đă được tờ Mục Vụ thông tin 152 ngày 15/11/1992 nhận định thế này:

• “Một khóa Tĩnh huấn do Liên Đoàn TN Fatima dự định tổ chức vào ngày 27-29/11/1992, dịp Lễ Tạ Ơn tại chủng viện Ngôi Lời ở Riverside. Ba đề tài chính của 3 ngày phỏng theo sứ điệp Fatima là: Cải thiện cuộc sống, Lần hạt Mân côi, Tôn Sùng Mẫu tâm. Dựa theo 3 đề tài chính này lại chia ra làm nhiều bài huấn đức nhỏ và những giờ phụng vụ kinh nguyện và bí tích. Chương tŕnh kể là hùng hậu và nặng kư. Đây là khóa huấn luyện nồng cốt về đạo đức cho các huynh trưởng và những dự trưởng, và cho một số những người không phải là huynh trưởng nhưng muốn thăng tiến nhu cầu thiêng liêng đạo đức của ḿnh về sứ điệp Fatima. Tuy dù thông cáo cho biết đây là khóa tĩnh huấn, để được huấn luyện về đạo đức, chứ không phải là cuộc cấm trại hay sinh hoạt ngoài trời, nên không có những sinh hoạt vui thú… Tuy nhiên hy vọng các em tham dự khóa sẽ cố gắng vác nổi chương tŕnh tĩnh huấn trong tinh thần vui tươi và ban tổ chức sẽ thoải mái thông cảm với các em”.


Thiếu Nhi Fatima: Hoa Trái Nội Tâm

Thế mà, lạ lùng thay, dù biết trước được sẽ nghe đủ 15 bài huấn đức về 3 Mệnh Lệnh Fatima, mỗi mệnh lệnh 5 bài, hết sức khô khan và “boring” này, giới trẻ Thiếu Nhi Fatima hiện đại bấy giờ chẳng những không tỏ ra hăi sợ không dám ghi danh tham dự hay buồn chán khi tham dự. Trái lại, như thực tế cho thấy, người nói (các vị giảng huấn) không đủ giờ nói và người nghe (các khóa sinh tham dự) không đủ giờ nghe. Có những bài nói gần hai tiếng liền mà các khóa sinh vẫn chưa muốn nghỉ ngơi. Trong tờ Tiếng Vọng Fatima, nội san của Phong Trào Thiếu Nhi Fatima, số 9, tháng 7/1993, người ta đă đọc thấy tâm sự của một khóa sinh sau khi tham dự khóa tĩnh huấn đầu tiên như sau:

• "Ba ngày học tập, ba ngày sống trong b́nh an, ba ngày tâm hồn lắng đọng những lo âu phiền năo của cái thế giới điên cuồng náo động để lắng nghe tiếng Chúa, tiếng an ủi của Mẹ yêu dấu. Ba ngày thật đáng sống, với những tiếng cười vui hồn nhiên, những bữa ăn ngon lành, những tiếng chuông inh tai báo giờ, những bục gỗ qùi làm đau đầu gối, những giây phút thầm lặng xét ḿnh xưng tội, những tâm sự mủi ḷng, những lời chỉ dạy thiết tha... Ba ngày thật quá ngắn. Ba ngày cũng đă qua. Ngước mắt nh́n lên cây Thánh Giá chót vót ở đỉnh đồi mà ḷng tràn ngập niềm cậy trông và vững mạnh. Thiếu Nhi của Mẹ tuy non nớt, nghèo nàn, nhưng sẽ hùng mạnh trong đức tin. Huynh trưởng của mẹ tuy yếu đuối, nhưng sẽ kiên cường lập nên đạo binh liên lỉ chiến đấu với hỏa ngục..."

Vâng, Phong Trào Thiếu Nhi Fatima đă bắt đầu sinh động về tinh thần theo chiều hướng “duc in altum” - đâm rễ vươn cao từ đó. Tuy nhiên, giới trẻ Thiếu Nhi Fatima ư thức được rằng, muốn vươn cao cần phải được đâm rễ vào Giáo Hội mới vững chắc. Bởi thế, từ Khóa Tĩnh Huấn 2001, chủ đề học hỏi chính là sứ điệp chủ đề do chính Đức Thánh Cha chọn cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới cùng năm. Chủ đề của Khóa Tĩnh Huấn 2001: “Các con là muối đất, là ánh sáng thế gian” (Mt 5:13,14). Chủ đề của Khóa Tĩnh Huấn 2002 là Tông Thư “Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria” nhân Năm Mân Côi (16/10/2002-19/10/2003), một chủ đề rất thích hợp với Sứ Điệp Fatima của Thiếu Nhi Fatima. Chủ đề của Khóa Tĩnh Huấn 2003: “Này là Mẹ con” (Gioan 19:27).

Nếu giới trẻ Thiếu Nhi Fatima đâm rễ vững chắc vào Giáo Hội th́ cũng phải vươn cao theo chiều hướng Thánh Linh. Đó là lư do, ngay từ Khóa Tĩnh Huấn đầu tiên, Phong Trào Thiếu Nhi Fatima đă chủ trương tôn trọng tác động thần linh hơn điều kiện khả năng. Ở chỗ, bất cứ khóa sinh nào, dù mới sinh hoạt hay chưa bao giờ sinh hoạt với Thiếu Nhi Fatima, nếu cảm thấy được thúc đẩy muốn dấn thân làm huynh trưởng Thiếu Nhi Fatima đều được tuyên hứa ngay khóa ấy. Đúng thế, không phải 3 Thiếu Nhi Fatima đă lành thánh rồi Mẹ Maria mới thấy các em xứng đáng để Mẹ chọn các em làm Sứ Giả của Mẹ, nhưng Mẹ chỉ cần các em mau mắn đáp lại lời kêu gọi của Mẹ th́ chính Mẹ đă huấn luyện các em làm Tông Đồ Fatima Thế Giới cho Mẹ.

Đó là lư do, theo chiều hướng ấy, cơ cấu tổ chức của Phong Trào Thiếu Nhi Fatima cũng được đặt trên căn bản tinh thần và thần linh hơn là kỹ thuật và nhân thế. Ở chỗ, vai tṛ làm phó chính trong ban chấp hành các cấp bao giờ cũng là người giữ nhiệm vụ về tinh thần hay giáo huấn, chứ không phải về điều hành (xem Nội Qui khoản 38, 45, 51). Cũng thế, thể lệ bầu cử của Phong Trào Thiếu Nhi Fatima không hoàn toàn theo đường lối thuần dân chủ, tức theo kiểu “ư dân là ư trời” của thời đại văn minh thuần nhân quyền song phi đạo lư hiện nay, mà bao gồm cả thần quyền nữa, ở chỗ, vị linh mục tuyên úy các cấp sẽ là vị thay mặt Chúa và Giáo Hội để bổ nhiệm một trong 3 người được dân cử nhiều phiếu nhất (xem Nội Qui khoản 34b, 35b, 36b) vào vai tṛ làm người lănh đạo, để phục vụ dân theo ư trời.

Tóm lại, theo chiều hướng thiên về tinh thần và thần linh như thế, Khóa Tĩnh Huấn nồng cốt hằng năm đă trở thành một ḷ nung nấu tinh thần sống đạo liên tục của giới trẻ Thiếu Nhi Fatima cho tới nay, với con số lên tới tất cả là 13 khóa. Như thế, từ con số không, tức từ chỗ tất cả mọi huynh trưởng trước đó đều bị tháo khăn, cho đến nay, sau 13 khóa, con số huynh trưởng đă chính thức tuyên hứa đă lên tới 234 người (SG 45, WC 12, LA 39, TO 56, EM 40, PO 42), trung b́nh mỗi năm có 17 tân huynh trưởng.

Lần     Ngày                     Nơi                                                                     Tham Dự    Tuyên Hứa
1         27-29/11/1992     Divine Word Seminary - Riverside                 35                 29
2         19-21/12/1992     Our Lady of The Assumption Parish               22                 28 (6 từ khóa 1)
3         17-19/12/1993     Divine Word Seminary                                     43                 26
4         19-21/8/1994       Shrine of Presentation - Corona                      52                 14
5         18-20/8/1995       Divine Word Seminary                                      54                 10
6         29/11-1/12/96      Divine Word Seminary                                      48                 25
7         28-30/11/1997     Divine Word Seminary                                      39                 18
8         27-29/11/1998     Divine Word Seminary                                      50                 15 (1 phụ trách)
9         26-28/11/1999     Divine Word Seminary                                      45                 23 (1 phụ trách)
10       24-26/11/2000     Divine Word Seminary                                      56                 15
11       23-25/11/2001     Divine Word Seminary                                      46                 12 (1 phụ trách)
12       29/11-1/12/002    Divine Word Seminary                                      33                   4
13       28-30/11/2003     Divine Word Seminary                                      51                 18 (2 phụ trách)
           Tổng Cộng (khóa sinh gồm cả huynh trưởng lẫn dự trưởng)     574                237 (5 phụ trách)

Ngoài việc tăng số huynh trưởng là thành phần hồn sống của các Đoàn, các Khóa Tĩnh Huấn quan trọng này c̣n làm nẩy sinh những thành quả thiêng liêng chẳng những nơi tâm hồn mỗi em, mà c̣n được thể hiện nơi sinh hoạt của từng Đoàn nữa.

Trước hết, về thành quả thiêng liêng nơi cá nhân, nếu so sánh th́ trong những năm đầu, (1984-1992), tức trước khi có Khóa Tĩnh Huấn, chỉ có 1 ơn gọi duy nhất là Sơ Marie Đặng Kim Nhung, cựu Liên Đoàn Trưởng Thiếu Nhi Fatima TGP/LA, người đă dâng ḿnh cho Chúa ở Ḍng Kín Carmêlô Alhambra TGP/LA từ năm 1988 và đă vĩnh thệ vào năm 1995; nhưng từ ngay sau hai Khóa Tĩnh Huấn đầu tiên vào cuối năm 1992 đă có thêm 3 ơn gọi trong năm 1993 một lúc. Cho tới nay, kể từ khi có Khóa Tĩnh Huấn, hay sau 13 Khóa Tĩnh Huấn, ngoại trừ một số ơn gọi nơi dự trưởng, giới trẻ Thiếu Nhi Fatima chính thức tuyên hứa làm huynh trưởng đă dâng ḿnh cho Chúa tất cả là 14 ơn gọi, trung b́nh mỗi năm 1 ơn gọi. Sau đây là tiến tŕnh ơn gọi nơi giới trẻ Thiếu Nhi Fatima:

Năm     Nam     Nữ     Biệt Chú (tên đoàn và nơi tu)
1993     3                     1LA (CMC), 1LA (JB)1EM (CMC)
1996     1                     1LA (CSsR)
1998     3         2         1EM (SDV), 1EM (LHC), 1PO (OP), 1TO (TGP/LA), 1PO (SDV)
1999     2                     1LA (LC)1TO (TGP/LA)
2000                1          1SG (LHC)
2002     1                     1PO (TGP/LA)
2003     1                     1PO (TGP/LA)
Kết     11         3          6 c̣n tu (6 nam: 1EM, 1LA, 1TO, 3PO) và 8 hồi tục   

CMC: Ḍng Đồng Công; JB: Ḍng Thánh Gioan Tẩy Giả; CSsR: Ḍng Chúa Cứu Thế; SDV: Ḍng Ngôi Lời; LHC: Ḍng Mến Thánh Giá (Phát Diệm); OP: Ḍng Đa-Minh (Nữ); TGP/LA: Đại Chủng Viện Thánh Gioan của Tổng Giáo Phận Los Angeles.

Nhờ giới trẻ Thiếu Nhi Fatima được “deposit” vào các nhà băng tu tŕ này, Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima TGP/LA, một cơ cấu duy nhất của Phong Trào Thiếu Nhi Fatima trên toàn thế giới, đă có được một số lời thiêng liêng, hay đă nhận được những hoa trái tốt đẹp về cả nội tâm lẫn tông đồ. Về hoa trái nội tâm có thể kể đến việc Liên Đoàn tổ chức Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng và các đoàn tự động tổ chức các ngày thứ bảy hằng tuần tại đoàn của ḿnh. Về hoa trái tông đồ được thể hiện qua những buổi tŕnh diễn sống đạo và những hoạt động bác ái xă hội.

Trước hết, Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng được bắt đầu do Liên Đoàn tổ chức từ năm 1992 (theo văn thư ban hành ngày 1-3-1992), trước cả Khóa Tĩnh Huấn đầu tiên, những vẫn được liên tục giữ cho tới bây giờ, không bỏ một Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng nào. Tăng số tham dự gấp đôi (47 người) bắt đầu vào 10/1994 tại El Monte, (62 người) vào tháng 11/1994 tại Đoàn San Gabriel, và (72 người) vào tháng 12/1994 dịp quan thày Liên Đoàn. Sau đó, thường con số tham dự trên 40 người, kể cả những ngày mưa băo như vào Tháng 2/1995 ở Torrance và vào Tháng 2/1998 ở Saint Paul High School, Santa Fe Springs.

Sau nữa, về ngày thứ bảy hằng tuần, kể từ ngay sau hai Khóa Tĩnh Huấn đầu tiên sát nhau (cuối tuần Thanksgiving và cuối tuần trước Lễ Giáng Sinh năm 1992), giới trẻ Thiếu Nhi Fatima từng đoàn đă tự động, (chứ không phải do Liên Đoàn khởi xướng và tổ chức như Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng) tụ họp lại vào các ngày Thứ Bảy hằng tuần để cầu Kinh Mân Côi, học hỏi và sửa soạn cho buổi sinh hoạt Chúa Nhật: đầu tiên là Đoàn Đức Mẹ Carmêlô Los Angeles năm 1993, sau đó tới Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Pomona và Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu El Monte cùng năm 1994, và Đoàn Đức Mẹ Sầu Bi San Gabriel năm 1998, (Đoàn Đức Mẹ Truyền Tin Torrance không thực hiện được v́ sinh hoạt hằng tuần vào chính ngày Thứ Bảy).


Thiếu Nhi Fatima: Hoa Trái Tông Đồ

Ngoài những hoa trái nội tâm nơi giới trẻ Thiếu Nhi Fatima chung cũng như riêng trên đây, họ c̣n gặt hái được cả những hoa trái tông đồ qua các hoạt động của ḿnh nữa, liên quan đến những cuộc tŕnh diễn sống đạo và hoạt động bác ái xă hội.

Về những buổi tŕnh diễn sống đạo, do chính giới trẻ Thiếu Nhi Fatima tổ chức hay hợp tác, có thể kể đến những biến cố sau đây:

1) Mừng Ngọc Khánh 75 năm Biến Cố Fatima ngày 9-5-1992 tại El Monte;

2) Tŕnh diễn hoạt cảnh Fatima và vũ khúc Trái Tim Mẹ Toàn Thắng trong Ngày Thánh Mẫu tại Ḍng Đồng Công ở Carthage Missouri 6-9/8/1992 để mừng Ngọc Khánh 75 năm Biến Cố Fatima;

3) Hát Cho Sứ Điệp Fatima 15-5-1993 tại El Monte;

4) Tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới VIII tại Denver Colorado ngày 11-15/8/1993;

5) Tổ Chức Mừng Thiếu Nhi Fatima Lên 10 vào ngày Thứ Bảy Đầu Tháng 7/5/1994 tại El Monte;

6) Cộng tác tổ chức Ngày Mẹ Tháng Hoa 5/1995 lần cuối với Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới (Đạo Binh Xanh) TGP/LA tại El Monte;

7) Tŕnh diễn hoạt cảnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trong chiều hướng Mẹ La Vang (Mẹ hiện ra với đoàn con bị bắt bớ) và cầu cho Quê Hương Việt Nam (vũ bài Tiếng Nhạc Oai Hùng của Hải Linh kết thúc), ngay trước Thánh Lễ Mừng Quan Thầy Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Los Angeles ngày 14-11-1999, tại Hội Trường Pasadena Community College.

8) Tŕnh diễn Vũ Khúc Tiếng Hát Thiên Thần trong buổi Thánh Ca Giáng Sinh của Ca Đoàn Tổng Hợp ở nhà thờ San Gabriel Mission Cộng Đoàn Phục Sinh vào tối Thứ Sáu 10-12-1999;

9) Vũ Hoa Dâng Mẹ tại Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con Corona trong cuộc Cùng Mẹ Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi Cho Ḥa B́nh Thế Giới do Chương Tŕnh Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống thực hiện để khai mạc cho Năm Mân Côi, Thứ Bảy 26/10/2002.

Ngoài ra c̣n phải kể đến hai việc giới trẻ Thiếu Nhi Fatima thực hiện liên quan đến Đại Năm Thánh 2000 nữa, đó là việc Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi (CH/MNMC), vừa lần hạt trọn 3 chuỗi 150 kinh vừa tŕnh diễn 15 Mầu Nhiệm, và việc đi Đường Thánh Giá Giới Trẻ (ĐTG/GT). Đúng vậy, thực tế cho thấy, trong giai đoạn cả Giáo Hội đang sửa soạn mừng Đại Năm Thánh 2000 theo Tông Thư Tiến Đến Ngàn Năm Thứ Ba của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ban hành ngày 10/11/1994, Phong Trào Thiếu Nhi Fatima đă tích cực hưởng ứng bằng việc khởi xướng việc Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi từ năm 1996, và Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Los Angeles (ĐHGT/TGPLA), một biến cố được thực hiện bởi sự hợp tác làm việc chung của bốn đoàn thể trẻ trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tông Giáo Phận Los Angeles (CĐ/CGVN/TGP/LA) là Thiếu Nhi Thánh Thể, Thiếu Nhi Fatima, Ca Đoàn Tổng Hợp và Ban Thanh Niên (sau đổi tên thành Mục Vụ Giới Trẻ), trong đó, Thiếu Nhi Fatima đặc trách Đường Thánh Giá Giới Trẻ (ĐTG/GT).

Biến Cố             Ngày             Nơi                                                         Đối Tượng

CH/MNMC     13/10/1996     Cđ Nữ Vương Thiên Thần LA             CĐ/CGVN/TGP/LA
ĐTG/GT         23/3/1997        Saint Paul High School                        ĐHGT/TGPLA
CH/MNMC     4/10/1997       Cộng đoàn Thánh Phêrô Torrance     CĐ/CGVN/TGP/LA
ĐTG/GT         29/3/1998       Saint Paul High School                         ĐHGT/TGPLA
CH/MNMC     10/10/1998     Cộng đoàn Mông Triệu El Monte        CĐ/CGVN/TGP/LA
CH/MNMC     9/10/1999       Cộng đoàn Phục Sinh San Gabriel     CĐ/CGVN/TGP/LA
ĐTG/GT         26/8/2000       Santa Ana College Orange County     ĐH/GTCGVN/NCA
CH/MNMC     7/10/2000      Cộng đoàn Mân Côi Pomona              CĐ/CGVN/TGP/LA
CH/MNMC     13/10/2001    Cộng đoàn Mông Triệu El Monte         CĐ/CGVN/TGP/LA
ĐTG/GT         8/8/2003         Chi Ḍng Đồng Công ở Missouri        NgàyThánhMẫu 26

Thật ra, về nghệ thuật tŕnh diễn, giới trẻ Thiếu Nhi Fatima cần phải học hỏi và cải tiến nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, với tất cả thiện chí của ḿnh cùng với tinh thần sống đạo vốn được giới trẻ Thiếu Nhi Fatima nỗ lực theo đuổi, nhất là với ư hướng thành công là làm trọn ư Chúa hơn là được thế gian ca ngợi, có những lần giới trẻ Thiếu Nhi Fatima đă làm cho một số khán giả đầy cảm xúc và rơi lệ, đặc biệt nhất là lần tŕnh diễn Hoạt Cảnh Tử Đạo Việt Nam năm 1999, hay cuộc Đi Đường Thánh Giá Giới Trẻ ở Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam Liên Giáo Phận Nam California (ĐH/GTCGVN/NCA) năm 2000, và nhất là cuộc Đi Đường Thánh Giá Giới Trẻ ở Ngày Thánh Mẫu XXVI năm 2003, một việc chưa từng có ở Biến Cố Lớn Nhất hằng năm của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại từ trước đến bấy giờ. Quả thực giới trẻ Thiếu Nhi Fatima đă bất ngờ nhận được những lời hết sức khích lệ, đầu tiên là của chính Cha Giám Tỉnh Đỗ Cao Tùng, CMC, qua điện thư trực tiếp gửi cho người phục vụ Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima TGP/LA, sau đó qua một điện thư khác được webmaster phụ trách dongcong.net của Chi Ḍng Đồng Công Hoa Kỳ chuyển cho, và sau hết là nhận định của chính dongcong.net khi tái phổ biến h́nh ảnh này năm 2004 ở trang web www.dongcong.net/DoiSongKH/MuaChay/DangThanhGia/page01.htm

----- Original Message -----
From: "tung do" <franciscaotungc@yahoo.com>
To: <HailMaryQueen@thoidiemmaria.net>
Sent: Wednesday, August 13, 2003 8:32 AM
Subject: Re: tham

... dang thanh gia co nhieu nguoi ham mo, cong phu, hy sinh, kham phuc!...

FX.caotungcmc

Username: Hien Houston
UserEmail: petertrent41@yahoo.com
Date: Tuesday, August 12, 2003
Time: 02:18 PM
Comments (ve ngay ThanhMau) Kinh Cha phu trach v/v quayPhim. -Xin quay va chuphinh dua len Webside ve 14 dang ThanhGia song. -Xin dua 14 dang TG vao chuongtrinh, vi 14 dang TG namnay that tuyetvoi.... nguyenxin Chua chuclanh cho nhadong. Phero Hien

“Đàng thánh giá do nhóm Thiếu Nhi Fatima, California, thực hiện trong Ngày Thánh Mẫu năm 2003 đă làm cho rất nhiều người cảm động và rơi lệ. Đàng thánh giá được bắt bắt đầu từ phía trước lễ đài chính đến đồi Canvê, khu đất mới của Nhà Chi Ḍng. Xin cám ơn anh Tâm Phương và toàn thể các em Thiếu Nhi Fatima rất nhiều. Nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho Anh và toàn thể các em. Để cho việc tổ chức đàng thánh giá năm nay hoàn hảo hơn, xin quí vị góp ư và gởi về: web@dongcong.net - Quí vị nào muốn biết thêm sinh hoạt của nhóm Thiếu Nhi Fatima thuộc tổng giáo phận LA, California, xin ghé thăm www.tnfatima.org”.

Về những hoạt động bác ái xă hội, kể từ Khóa Tĩnh Huấn Năm Thánh 2000, giới trẻ Thiếu Nhi Fatima thấy rằng việc đâm rễ vươn cao “duc in altum” không phải chỉ ở chỗ sống đạo bản thân hay trong nội bộ của phong trào mà thôi, như việc cá nhân thực hiện việc lần hạt Mân Côi theo qui định, việc cùng nhau tham dự các Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng hay các Ngày Thứ Bảy hằng tuần, hoặc tham dự Khóa Tĩnh Huấn hằng năm, để học hỏi và thêm ḷng đạo đức, nhất là qua những giờ chầu viếng Thánh Thể chung riêng ở Trại Hè Fatima, Trại Huấn Luyện hay Khóa Tĩnh Huấn, mà c̣n phải làm việc tông đồ bác ái nữa mới được, mới chứng thực cuộc sống đạo của ḿnh hợp với tinh thần Phúc Âm, như cây nho sinh hoa kết trái (xem Gioan 15:5), chứ không phải như cây vả chỉ xum xuê hoa lá cành đáng bị đốn đi (xem Mathêu 11:13-14).

Bởi thế, giới trẻ Thiếu Nhi Fatima đă bắt đầu thực hiện các cuộc đi Tặng Quà Giáng Sinh từ ngay năm sau đó. Đúng vậy, Thiên Chúa đă ban Con Ngài cho loài người, Kitô hữu là thành phần đă lănh nhận tặng ân này qua Phép Rửa, cũng có nhiệm vụ phải chia sẻ tặng ân ấy cho anh chị em đồng loại chưa nhận được đặc ân này, nhất là cho anh chị em đồng loại bất hạnh nhất của ḿnh, thành phần được đồng hóa với Chúa Kitô, như Người xác nhận trong Cuộc Chung Thẩm (xem Mathêu 25:40,45). Qua hành động bác ái này, anh chị em nhận quà tặng về vật chất có thể nhận ra Chúa Kitô nơi giới trẻ Thiếu Nhi Fatima th́ không phải là giới trẻ Thiếu Nhi Fatima đă hiến trao chính tặng ân Chúa Kitô cho anh chị em đồng loại của ḿnh hay sao?

Thể lệ và lịch tŕnh đi Tặng Quà Giáng Sinh bao giờ cũng được thực hiện vào chính Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng 12, dịp mừng Quan Thày Mẹ Vô Nhiễm (8/12) của Liên Đoàn. Vào ngày này, các Đoàn đem đủ số quà tặng đă được chia đều và thông báo, số quà do tiền qũi của ḿnh bỏ ra mua sắm, để làm của lễ đưa lên bàn thờ trong phần dâng của lễ, và được Cha Tuyên Uư Liên Đoàn ban phép lành cuối lễ trước khi đem trao tặng sau buổi ăn trưa mừng quan thày hôm đó. Liên Đoàn mở đầu phụ trách năm đầu tiên trong việc t́m chỗ tặng quà và điều hợp vấn đề tặng quà, sau đó tới phiên các Đoàn, thứ tự theo thâm niên thành lập của Đoàn.

Tại địa điểm tặng quà, giới trẻ Thiếu Nhi Fatima (mặc đồng phục đàng hoàng, trừ người đóng vai ông Già Noel với bộ diện đặc biệt) thực hiện chương tŕnh tặng quà bằng những mục như sau: trước hết một người đại diện của nhóm phụ trách vào năm đó có mấy lời chào mừng, sau đó tất cả đồng thanh hát những bài Giáng Sinh quen thuộc cho vui nhộn, rồi đến mục chính là từng người chia nhau đem quà đến ưu ái tặng cho những người anh chị em của ḿnh, nhất là sau đó ở bên họ để tâm sự với từng người anh chị em bất hạnh đáng thương của ḿnh bằng những lời an ủi và khích lệ.

Ngày             Phụ Trách         Tham Dự                                                         

8/12/2001     Liên Đoàn         44 (LĐ2, SG 8, LA3, TO 12, EM 5, PO 14)    

Địa Điểm: 5 người bị chậm phát triển (developmental diabled) thuộc 5 gia đ́nh ở Anaheim Orange County


21/12/2002     Đoàn SG     24 (LĐ 2, SG 13, LA 1, TO 3, E M 2, PO 3)

Địa Điểm: The Alhambra Retirement Community: Alhambra Health Center ở 2021 Carlos St – San Gabriel (45 người già dưỡng lăo); và em Lâm Phước Nguyên bị liệt bại ở tư gia 500 E. Hellmen Ave – Monterey Park.


6/12/2003     Đoàn LA     47 (LĐ2, SG 4, LA13, TO 8, EM 4, PO 13)

Địa Điểm: Moriposa Guest Home cho 40 bệnh nhân bị bệnh tâm thần ở 215N Mariposa - Los Angeles downtown.

Sau đây là mấy lời của viện dưỡng lăo giới trẻ Thiếu Nhi Fatima tặng quà năm 2002:

January 2003
Dear Mary Dominic Tinh Tan Cao,
Thank you very much for the presents you gave our residents. The slippers, scarfs, shirts and all the other things were given to residents. You brought joy and happiness to our residents.
May God bless you and all the people who came on 12/22/02. You are angels.
The Lutherran Health Facility


Thiếu Nhi Fatima: Hân Hoan Trong Chúa

Ngoài ra, cho dù nhấn mạnh đến tinh thần và đời sống đạo hơn khả năng chuyên môn và hào hứng vui chơi, giới trẻ Thiếu Nhi Fatima cũng có những sinh hoạt tự nhiên hợp với tuổi trẻ, như Trại Hè Fatima (THF) hằng năm cho chung các Đoàn, thường vào cuối tuần lễ sau Lễ Độc Lập Hoa Kỳ trong Tháng Bảy, và Trại Huấn Luyện (THL) hằng năm cho riêng Dự Trưởng và Huynh Trưởng, thường vào cuối tuần sau Lễ Phục Sinh.

Tuy nhiên, vấn đề đâm rễ vươn cao “duc in altum” của giới trẻ Thiếu Nhi Fatima trong những sinh hoạt vui chơi lành mạnh và huấn luyện khả năng chuyên môn ở đây là, tinh thần sống đạo của giới trẻ Thiếu Nhi Fatima được thể hiện qua chính những sinh hoạt tự nhiên này. Chẳng hạn, bao giờ giới trẻ Thiếu Nhi Fatima cũng mặc đồng phục đi rước kiệu Đức Mẹ vào chiều tối Thứ Bảy, trước Lửa Trại, kể từ Trại Hè Fatima IV (26-28/6/1992) ở Lake Perris, Moreno City, Riserside County, và bao giờ giới trẻ Thiếu Nhi Fatima cũng dựng Lều Thánh Thể và viếng Thánh Thể chung riêng ở mỗi cuộc trại, Trại Hè Fatima cũng như Trại Huấn Luyện, kể từ Trại Hè Fatima V (2-4/7/1993), cũng tại Lake Perris.


Sau đây là tóm lược tiến tŕnh tổ chức hai Trại chính yếu hằng năm này:

Trại Hè Fatima                 Địa Điểm                     Trại Huấn Luyện             Địa Điểm


I: 16-17/9/1989            Santa Fe Dam
II: 3-5/8/1990                Santa Fe Dam                I: 12-13/10/1990             CĐ Phêrô Torrance
III: 6-8/9/1991               Lake Perris                     II: 12-14/7/1991               Firestone Boy Scout
IV: 26-28/6/1992          Lake Perris
V: 2-4/7/1993               Lake Perris                     III: 2/1/1993                      CĐ Mân Côi Pomona
VI: 24-26/6/1994         ShoshonianCampsite
VII: 16-18/6/95             Lake Piru
VIII:21-23/6/96             Lake Perris                     IV: 12-14/4/1996             Lake Perris
IX: 11-13/7/1997         Lake Perris                     V: 12-14/4/1997              Lake Perris
X: 17-19/7/1998          Lake Perris                     VI: 1-3/5/1998                 Silverwood Lake
XI: 3-5/9/1999             El Dorado                        VII: 9-11/4/1999              Silverwood Lake
XII: 4-6/8/2000            Cactaic Lake
XIII:24-26/8/001          Lake Perris                     VIII: 5-5-2001                   CĐ Mông Triệu EM
XIV:12-14/7/002         Lake Elsinore                 IX: 12-14/4/2002             Silverwood Lake
XV:11-13/7/003          El Dorado                       X: 23-25/5/2003              O’Neill Regional Pk
XVI:20-22/8/2004      Azusa Height                   XI: 18-20/4/2004             Malibu State Park

Ngoài ra, để bày tỏ ḷng đạo đức của ḿnh, trong lời hô tan hàng, sau khi hô “Thiếu Nhi Fatima” và đáp “Yêu Thương” (khẩu hiệu của giới trẻ Thiếu Nhi Fatima), giới trẻ Thiếu Nhi Fatima c̣n hô “Trái Tim Mẹ” và tất cả đều đồng thanh đáp “Toàn Thắng”, cũng được bắt đầu từ Trại Hè Fatima IV 1992. Chưa hết, thay v́ hô “trời ta” – “ta đứng”, hay “đất ta” – “ta ngồi”, giới trẻ Thiếu Nhi Fatima hô “Thánh Tâm” – “Chúa” và “Khiết Tâm” – “Mẹ”. Chủ trương của giới trẻ Thiếu Nhi Fatima bắt đầu thay đổi lời hô đứng ngồi này từ Trại Huấn Luyện IV năm 1996 là v́ muốn nhắc nhở nhau lời của Thánh Gioan Tẩy Giả nói về Chúa Kitô là Đấng đến sau ngài song cao trọng hơn ngài: “Người cần phải nổi hơn c̣n tôi cần phải ch́m xuống” (John 3:30). “Thánh Tâm” – “Chúa” (chữ “Chúa” có vần trắc, tiêu biểu cho chiều hướng vươn cao, vùng dậy) là câu hô chẳng những nói lên ư nghĩa tôn vinh Chúa mà c̣n ư nghĩa dấn thân nữa. “Khiết Tâm” – “Mẹ” (chữ “Mẹ” có vần bằng, tiêu biểu cho chiều hướng hạ thấp, khiêm hạ) là câu hô nói lên tinh thần hạ ḿnh xin vâng của Mẹ.

Có một điểm đặc biệt nữa là Phần Thưởng Danh Dự cho Trại Hè Fatima hằng năm, bắt đầu từ năm 1995 ở Lake Piru, là Tượng Đức Mẹ Fatima của Liên Đoàn, chứ không phải chỉ là một cái Cúp (trophy) lớn nhất trong các giải. Đoàn đoạt giải danh dự được giữ Tượng Đức Mẹ chẳng những lo trang hoàng cho Tượng Mẹ, như may áo choàng đủ mầu cho Tượng Mẹ, làm kiệu cho Tượng Mẹ, làm hộp di chuyển đựng Tượng Mẹ khi di chuyển đây đó, mà c̣n mang Tượng Mẹ luân phiên đến các nhà huynh trưởng vào các ngày Thứ Bảy hằng tuần để làm việc kính mến Mẹ. Từ Năm Thánh 2000, Liên Đoàn có hai Tượng Mẹ th́ Tượng Lớn (do Đạo Binh Xanh không dùng tặng lại) là phần thưởng cho Đoàn đoạt giải danh dự, c̣n tượng nhỏ (có từ ngày mừng 10 năm thành lập 1994) là phần thưởng cho Đoàn đoạt giải Kỷ Luật.

Giới trẻ Thiếu Nhi Fatima c̣n tiến đến chỗ phổ biến Tṛ Chơi Phúc Âm hằng tuần từ Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm A, 9/12/2001, qua hệ thống điện toán toàn cầu www.TNFatima.org của ḿnh, và c̣n phổ biến trong nội bộ riêng cho các Đoàn qua tập Sinh Hoạt Hằng Tháng từ Thứ Bẩy Đầu Tháng 3/1/2004. Mục đích của việc phổ biến các Tṛ Chơi Phúc Âm hằng tuần gợi ư này là để giúp giới trẻ nói chung và giới trẻ Thiếu Nhi Fatima nói riêng hiểu Lời Chúa hơn và nhớ Lời Chúa hơn qua việc sinh hoạt chính ư nghĩa của mỗi bài Phúc Âm hằng tuần. Giới trẻ Thiếu Nhi Fatima không chạy theo xu hướng tự nhiên “chơi cho vui” mà là “vui trong Chúa”, đúng như chủ đề của Trại hè Fatima XIII: “Hân Hoan Trong Chúa”, một câu được trích từ Ca Vịnh Ngợi Khen của Đức Mẹ: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa và ḷng trí tôi hân hoan trong Chúa, Đấng cứu chuộc tôi" - Lk 1:46-47), một câu khẩu hiệu được giới trẻ Thiếu Nhi Fatima trong Trại Hè này hô "Hân Hoan" - đáp "Trong Chúa".


Thiếu Nhi Fatima: Tương Lai Bất Tận

Nếu “những cành nho sai trái Cha Thày cắt tỉa cho càng sai trái hơn” (John 15:2) th́ phải chăng biến cố Đoàn Thiếu Nhi Fatima Khiết Tâm Mẹ West Covina bị mất đi khi Thiếu Nhi Fatima Lên 10 vào năm 1994, và biến cố Đoàn Thiếu Nhi Fatima Mẹ Lộ Đức Los Angeles cũng sắp sửa bị mất khi Thiếu Nhi Fatima sắp được 20 tuổi vào Tháng 8/2003, là dấu chứng thực giới trẻ Thiếu Nhi Fatima đă “sai trái” nên mới bị cắt tỉa một cách quá đớn đau như vậy, đồng thời cũng là dấu báo hiệu sẽ “sai trái hơn”!?!

Mọi sự rồi cũng qua đi, giới trẻ Thiếu Nhi Fatima một ngày kia sẽ không c̣n sinh hoạt với Phong Trào Thiếu Nhi Fatima nữa. Thậm chí Phong Trào Thiếu Nhi Fatima cũng không thể nào tồn tại cho đến muôn đời. Bởi thế, cái ǵ c̣n lại nơi tâm hồn của giới trẻ Thiếu Nhi Fatima hôm nay đây mới là quan trọng. Cái đó là ǵ, nếu không phải yêu thương như Cha trên trời là Đấng trọn lành (xem Mathêu 5:48). Thật vậy, nếu tất cả mọi sự sẽ qua đi, kể cả đức tin, ngoại trừ t́nh yêu, th́ chỉ khi nào Thiếu Nhi Fatima sống khẩu hiệu “Thiếu Nhi Fatima – Yêu Thương” của ḿnh, được thể hiện bằng đời sống Hiến Tế theo câu Tâm Niệm đầu tiên “hy sinh là thân phận của Thiếu Nhi Fatima”, bấy giờ Thiếu Nhi Fatima mới “vượt qua sự chết mà vào sự sống” (John 5:24), mới có một t́nh yêu mạnh hơn sự chết, mới trở thành trường sinh bất tử.

Xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria là nơi nương náu và là đường đưa giới trẻ Thiếu Nhi Fatima đến với Thiên Chúa muôn đời. Amen.