THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

CÁC KHÓA LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA (LTXC)

 

Chủ trương và thực hiện:  Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương (TĐCTT)

Chủ đề và đề tài: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh chọn lựa (từng năm), soạn dọn (bài viết), trình bày (bài nói) và mời vị linh mục giảng huấn.

 

Rất tiếc, có một số bài giảng huấn của quí cha rất hay, nhưng không thể phổ biến,

vì âm thanh khi mở ra nghe lại bị trục trặc, bởi địa điểm bất lợi, không ăn ảnh/không ăn tiếng, và máy thâu để một chỗ trong khi các cha lại di chuyển...

 

 

 

Khóa LTXC 2020

"Này là Người"

Về Sứ Điệp Thương Xót Fatima

Ghi Niệm  


1800 tuổi (220 - 2020) Khăn Liệm Thành Turin được các khoa học gia Ý quốc khám phá,


1700 năm (320 - 2020) Thánh Giá Chúa Kitô được Hoàng Thái Hậu Helena của Hoàng Đế Contanstine tìm thấy ở Jerusalem.

340 năm (1670 - 2020) Lễ Thánh Tâm Chúa được cử hành lần đầu tiên ở Pháp quốc,

và 20 năm (2000 - 2020) Lễ LTXC được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thiết lập.

Image result for ecce homo

 

Bài Viết Chủ Đề:

"Này là Người"

"Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu"

 

Bài Viết Phụ Họa:

 

Bài Nói Chủ Đề:

 

Bài Nói Phụ Họa:

 

Bài Nói Tĩnh Tâm Nội Bộ TĐCTT:

 

Chưa có bài nào, vì năm 2020 bị đại dịch covid-19 toàn cầu, đã phải hủy bỏ toàn bộ 10 khóa LTXC, bao gồm cả 2 khóa đầu tiên ở VN.

Hai Năm 2018 và 2019, Nhóm TĐCTT không thực hiện bộ CD chủ đề cho từng năm như từ năm 2011-2017 dưới đây, với art works đẹp đẽ.

Tuy nhiên, để phần nào bù đắp lại cho 3 năm này, bộ CD "Ôi Tội Hồng Phúc" được phát hành, với tính cách riêng tư và chỉ để làm quà tặng, có thể là bộ CD cuối cùng.

 

.


"ÔI TỘI HỒNG PHÚC - O, FELIX CULPA!"

Nếu "máu nước chảy ra" (Gioan 19:34) từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Kitô tử giá,

bởi lưỡi đòng của người lính Roma dân ngoại,

và nếu lưỡi đòng tiêu biểu cho tội lỗi phạm đến tình yêu cùng nhân hậu của Chúa,

 

thì không phải hay sao, chính tội lỗi đã mở toang Lòng Thương Xót Chúa ra,

 

hay chính Thiên Chúa lợi dụng tội lỗi của con người để tuôn ban cho con người "sự sống sự sống viên mãn" (Gioan 10:10),

 nơi "máu" tiêu biểu cho "sự sống",   "nước" tiêu biểu cho Thánh Linh hay sao?...

"Ở đâu ti tràn lan thì đấy ân sủng càng chan chứa gấp bội"! (Roma 5:20)..

1- Lòng Chúa Xót Thương (Tĩnh Tâm TĐCTT Nam CA Mừng Lễ LTXC 7/4/2018)

2- Lòng Thương Xót Chúa (Tĩnh Tâm TĐCTT Nam CA Mừng Lễ LTXC 7/4/2018)

3- Máu Nước Chảy ra (Khóa LTXC XXIX 4/2018 GP Dallas TX)

4-  Máu Nước Chảy Ra (Khóa LTXC XXX 7/2018 Nam California)

5-   "Người đã yêu cho tới cùng" (Khóa LTXC XXXVII 4/2019 Jerusalem)

6-   Thời Điểm Thương Xót (Khóa LTXC XXXIX 6/2019 TGP Philadelphia PA)

7- Thời Điểm Thương Xót (Khóa LTXC XXXX 7/2019 GP San Jose CA)

8- Sứ Điệp Thương Xót (Khóa LTXC XXXVIII 6/2019 Nam California)

9- Sứ Vụ Thương Xót (Khóa LTXC XXXXI 8/2019 GP Arlington VA)

10- Đạo Binh Dàn Trận (Khóa LTXC XXXVI 3/2019 GP Dallas TX)

11-  Đạo Binh Thương Xót (Khóa LTXC XXXVIII 6/2019 Nam California)

12-  "Đem Mẹ về nhà mình" (Khóa LTXC XXXV 3/2019 TGP Galveston-Houston TX)

 

 

 

Khóa LTXC 2019

"Trái Tim - Gươm Sắc Đâm Thâu"

Về Bí Mật Thương Xót Fatima

Ghi Niệm

70 năm (1939-2019) Giáo quyền Fatima chính thức hóa 5 Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng liên tiếp Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria,

và 35 năm (1984-2019) Nước Nga được Thánh Giáo Hoàng GP II hiến dâng cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

 

Image result for luke 2:35

 

Bài Viết Chủ Đề:

Nhờ Mẹ đến Chúa - Per Mariam ad Jesum

 

Bài Nói Chủ Đề:

-1-

"Này là con của bà" (Gioan 19:26)

 Cha Phạm Hữu Đạt, SDD - Chánh Xứ GX Thánh Giuse GP Dallas TX, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Dallas TX

"Này là con của bà" (Gioan 19:26) 

 Cha Vũ Minh Tiến, OP - GP Arlington VA - Phó Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam GP Arlington VA

-2-

"Này là Mẹ của con" (Gioan 19:27)

 Cha Trần Đức Hùng, CSsR - Phó Xứ GX Mẹ Thăm Viếng BVM TGP Philadelphia PA

"Này là Mẹ của con" (Gioan 19:27)

 Cha Vũ Minh Tiến, OP - GP Arlington VA - Phó Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam GP Arlington VA

-3-

"Đem Mẹ về nhà mình" (Gioan 19:27)

 Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR - Phục Vụ Đền Thánh Gioan Neumann TGP Philadelphia PA

"Đem Mẹ về nhà mình" (Gioan 19:27) 

 Cha Vũ Minh Tiến, OP - Phó Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam GP Arlington VA

"Đem Mẹ về nhà mình" (Gioan 19:27) 

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

-4-

"Làm theo những gì Người bảo" (Gioan 2:5)

Cha Nguyễn Phi Long, CSsR - Giám Phụ Tỉnh DCCT VN HN Houston TX, Linh Hướng Nhóm TĐCTt TGP Galveston-Houston TX

"Làm theo những gì Người bảo" (Gioan 2:5)

Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR - Phục Vụ Đền Thánh Gioan Neumann TGP Philadelphia PA

"Làm theo những gì Người bảo" (Gioan 2:5)

Cha Nguyễn Quốc Hưng, OP - GP Arlington VA - Phục Vụ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam GP Arlington VA

-5-

"Để Người tỏ vinh quang của Người ra" (Gioan 2:11)

Cha Nguyễn Phi Long, CSsR - Giám Phụ Tỉnh DCCT VN HN Houston TX, Linh Hướng Nhóm TĐCTt TGP Galveston-Houston TX

"Để Người tỏ vinh quang của Người ra" (Gioan 2:11)

Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR - Phục Vụ Đền Thánh Gioan Neumann TGP Philadelphia PA

"Để Người tỏ vinh quang của Người ra" (Gioan 2:11)

Cha Nguyễn Quốc Hưng, OP - GP Arlington VA - Phục Vụ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam GP Arlington VA

 

Bài Nói Phụ Họa:

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Lòng Tôn Sùng Mẹ Maria là Dấu Hiệu được Cứu Độ  (GP - Orange CA)

-6-

Thời Điểm Thương Xót (GP Dallas TX)

Thời Điểm Thương Xót (GP Orange CA)

Thời Điểm Thương Xót (TGP Philadelphia PA)

Thời Điểm Thương Xót (GP San Jose CA)

-7-

Sứ Điệp Thương Xót (GP Orange CA) 

Lòng Thương Xót Chúa (TGP Houston-Galveston TX)

Lòng Thương Xót Chúa (GP Dallas TX)

-8-

Sứ Vụ Thương Xót (GP Arlington VA)

Đạo Binh Dàn Trận (GP Dallas TX)

Đạo Binh Thương Xót (GP Orange CA)

Đạo Binh Thương Xót (San Jose CA)

 

 

Bài Nói Tĩnh Tâm Nội Bộ TĐCTT trong Năm, mỗi năm 3 lần:

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Niềm Vui Emmanuel

(Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Mừng Giáng Sinh 7/12 Saint Patrick)

"Người nữ mang thai đang rên la đau đớn"

(Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Mừng Giáng Sinh 7/12 Saint Patrick)

Làm sao biết được Ý Chúa 
(Tĩnh Tâm Nên Thánh dịp lễ 2 Thánh LTXC Tháng 10 - 5/10 Saint Patrick)
"Satan, tên cám dỗ cả thế gian"
(Tĩnh Tâm Nên Thánh dịp lễ 2 Thánh LTXC Tháng 10 - 5/10 Saint Patrick)
Đức Tin Tuân Phục 
(Tĩnh Tâm Nên Thánh dịp lễ 2 Thánh LTXC Tháng 10 - 5/10 Saint Patrick)
 "Vực Thẳm được LTXC lấp đầy" 
(Tĩnh Tâm Dọn Mừng Lễ LTXC - 28/4 Saint Patrick)

"Người đã yêu cho tới cùng" 
(Khóa LTXC XXXVII Jerusalem 20/4)
 "Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi" 
(Khóa LTXC XXXVII Jerusalem 20/4) 

 

 

Khóa LTXC 2018

"Máu và Nước chảy ra"

(Gioan 19:34)

Về Đạo Binh Thương Xót Fatima

Ghi Niệm  

30 Hiển Thánh của 117 Vị TĐVN (19/6/1988)

 

 

Bài Viết Chủ Đề:

Máu và Nước Chảy ra

 

Bài Nói Chủ Đề:

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

 1- Từ Cạnh Sườn Chúa Kitô Tử Giá

Máu và Nước Chảy ra

(Khóa LTXC GP Dallas TX)

Máu và Nước Chảy Ra

(Khóa LTXC GP Orange CA)

2- Máu và Nước chảy ra từ Trái Tim Mẹ Maria (Houston TX)

3- Máu và Nước chảy ra nơi Thị Kiến Fatima cuối cùng và Thị Kiến Ảnh LTXC

4- Máu và Nước chảy ra nơi Bí Mật Fatima phần 3

5- Máu và Nước chảy ra từ ĐTC Gioan Phaolô II

6- Máu và Nước chảy ra nơi Nhị Vị Thánh LTXC Balan

 

Bài Chia Sẻ Tĩnh Tâm Nội Bộ TĐCTT trong Năm, mỗi năm 3 lần:

(TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh)

"Đầy Ơn Phúc" 
(Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Mừng Giáng Sinh - 8/12 Saint Patrick)
 "Rạng Đông Maria" 
(Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Mừng Giáng Sinh - 8/12 Saint Patrick)

Thánh Nhân là Tội Nhân 
(Tĩnh Tâm Nên Thánh dịp lễ 2 Thánh LTXC Tháng 10 - 30/9 Saint Patrick

Nhị Vị Thánh LTXC Faustina và Gioan Phaolô II 
(Tĩnh Tâm Nên Thánh dịp lễ 2 Thánh LTXC Tháng 10 - 30/9 Saint Patrick)
 

Lòng Chúa Xót Thương 
(Tĩnh Tâm Dọn Mừng Lễ LTXC - 7/4 Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona)
Lòng Thương Xót Chúa 
(Tĩnh Tâm Dọn Mừng Lễ LTXC - 7/4 Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona)
Cảm Nghiệm LCXT 
(Tĩnh Tâm Dọn Mừng Lễ LTXC - 7/4 Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona)

Chia Sẻ LTXC

(Tĩnh Tâm Dọn Mừng Lễ LTXC - 7/4 Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona)

 

 

 

Khóa LTXC 2017

Fatima Lòng Thương Xót Chúa

 Về Thánh Mẫu Fatima

Ghi Niệm

 100 năm Biến Cố Thánh Mẫu Fatima

 

Bài Viết Chủ Đề:

Fatima - Thánh Mẫu Thương Xót

 

Bài Nói Chủ Đề:

(Xin bấm vào ngay tấm hình, hay cái link ở ngay bên dưới tấm hình, để nghe bài nói chủ đề)

Ơn Cứu Độ Vô Cùng Cao Quí

Lm Nguyễn Uy Sỹ - Chánh Xứ Saint Martin de Porres GP Orange CA

Fatima - Đạo Binh Thương Xót - 1

(TĐCTT cao tấn tĩnh)

Phần Rỗi Vô Cùng Quan Trọng

Lm Nguyễn Uy Sỹ - Chánh Xứ Saint Martin de Porres GP Orange CA

Fatima - Bí Mật Thương Xót - 1

(TĐCTT cao tấn tĩnh)

Mệnh Lệnh Cải Thiện Đời Sống

Lm Phạm Duy Khánh, OP - Phục Vụ GX Các Thánh Tử Đạo VN GP Arlington VA

Fatima - Sứ Điệp Thương Xót - 1

(TĐCTT cao tấn tĩnh)

Mệnh Lệnh Cải Thiện Đời Sống

Lm Nguyễn Đức Minh - Phó Tổng Linh Hướng Nhóm TĐCTT, Hưu Trí nhưng hiện vẫn phụ giúp GX Đức Mẹ Lavang GP Orange CA

Fatima - Đạo Binh Thương Xót - 2

(TĐCTT cao tấn tĩnh)

Mệnh Lệnh Tôn Sùng Mẫu Tâm

Lm Nguyễn Huy Châu, CRM - Giám Đốc  Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona và Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP San Bernardino CA

Fatima - Bí Mật Thương Xót - 2

(TĐCTT cao tấn tĩnh)

Mệnh Lệnh Lần Hạt Mân Côi

Lm Vũ Minh Tiến, OP - Phó Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam GP Arlington VA

Fatima - Sứ Điệp Thương Xót - 2

(TĐCTT cao tấn tĩnh)

 

Bài Nói Phụ Họa:

"Fatima - Mẫu Tâm Thương Xót"  

(TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh - 13/6/2017 St Barbara Church)

 

 

Các Bài Viết Chủ Đề 2013-2016

Mỗi Năm Khóa LTXC đều có 1 chủ đề chính về LTXC và các đề tài liên hệ mật thiết với chủ đề này.

Từ Năm 2013 đến hết 2016, 4 năm liền, các đề tài chính đều ở trong tác phẩm là cái link dưới đây:

Rạng Ngời Thương Xót

Bởi thế, những bài viết về các đề tài của 4 năm này, hay sau đó, chỉ là các đề tài hay bài phụ họa liên quan tới thời sự về LTXC thôi

 

 

 

 

Khóa LTXC 2016

 Thánh Linh - Thâm Cung của LTXC

Về Thiên Chúa Ngôi Ba

 Hoàn trọn về Ba Ngôi Thiên Chúa: Chúa Con (2014) và Chúa Cha (2015)

 

 

Bài Viết Chủ Đề:

Rạng Ngời Thương Xót

(xin xem các bài viết về các đề tài của năm 2016 này,

trong tác phẩm Rạng Ngời Thương Xót, từ trang 527-594)

 

Bài Viết Phụ Họa:

LTXC - Thiên Chúa Ba Ngôi

LTXC - Hiện Thân Truyền Đạt

LTXC - Dụ Ngôn Cha Con

LTXC - Hành Trình Đức Tin

TĐCTT - Cẩm Nang Năm Thánh Thương Xót 2016

 

Bài Nói Chủ Đề:

(Xin bấm vào ngay tấm hình, hay cái link ở ngay bên dưới tấm hình, để nghe bài nói chủ đề)

Thánh Thần - Thâm Cung Thương Xót

(TĐCTT cao tấn tĩnh)

Chúa Cha - Thiên Chúa Thương Xót

Lm Nguyễn Đức Hạnh, OSB - Đan Trưởng Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm TX

Chúa Kitô - Dung Nhan Thương Xót

(TĐCTT cao tấn tĩnh)

Mẹ Maria - Thánh Mẫu Thương Xót

Lm Nguyễn Hải Dương, CRM - Giám Đốc Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia Fort Worth TX

Thánh Thần - Thâm Cung Thương Xót - 2

(TĐCTT cao tấn tĩnh)

Chúa Cha - Thiên Chúa Thương Xót

Lm Trương Thịnh Đạt, CRM - Phó Giám Đốc Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona CA

Thiên Chúa - Tình Yêu Thương Xót

(TĐCTT cao tấn tĩnh)

Chúa Kitô - Linh Đạo Thương Xót

Lm Trịnh Đức Hòa, Chánh Xứ GX Tổng Thần Michael GP Dallas TX, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Fort Worth TX

Giáo Hội - Thừa Tác Thương Xót

Lm Nguyễn Uy Sỹ - Chánh Xứ Saint Martin de Porres GP Orange CA

Thánh Thần - Thâm Cung Thương Xót

Lm Nguyễn Phi Long, CSsR - Giám Phụ Tỉnh DCCT VN HN Houston TX, Linh Hướng Nhóm TĐCTt TGP Galveston-Houston TX

Thánh Faustina - Sứ Giả Thương Xót

(TĐCTT cao tấn tĩnh)

Thánh Gioan Phaolô II - Thừa Sai Thương Xót

(TĐCTT cao tấn tĩnh)

https://www.youtube.com/watch?v=XCzFjFeC_W8

Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Hoàng Thương Xót

(TĐCTT cao tấn tĩnh)

Thánh Thần - Thâm Cung Thương Xót - 3

(TĐCTT cao tấn tĩnh)

 

 

 

 

Khóa LTXC 2015

"Trọn lành như Cha là Đấng Thương Xót"

Về Thiên Chúa Ngôi Cha

Cử Hành Năm Đời Thánh Hiến của Giáo Hội 2015

 

 

Bài Viết Chủ Đề:

Rạng Ngời Thương Xót

(xin xem các bài viết về các đề tài của năm 2015 này,

trong tác phẩm Rạng Ngời Thương Xót, từ trang 413-526)

 

Bài Viết Phụ Họa:

Đức Thánh Phanxicô - Thời Điểm Thương Xót

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II - Hãy mở cửa cho Chúa Kitô

Thánh Maria Faustina - Phản ảnh LTXC

Mẹ Maria Đồng Công Cứu Chuộc

Cana - Cho Tình Yêu Lên Ngôi

 

Bài Nói Chủ Đề:

(Xin bấm vào ngay tấm hình, hay cái link ở ngay bên dưới tấm hình, để nghe bài nói chủ đề)

1- "Thiên  Chúa là Tình yêu... đã yêu chúng ta trước" (1Gioan 4:16-19)

Lm Nguyễn Phi Long, CSsR - - Giám Phụ Tỉnh DCCT VN HN Houston TX, Linh Hướng Nhóm TĐCTt TGP Galveston-Houston TX

2- "Thiên  Chúa là Tình yêu... đã yêu chúng ta trước" (1Gioan 4:16-19)

(TĐCTT cao tấn tĩnh)

3- "Thiên Chúa đã yêu nhân loại đến ban Con Một của Ngài" (Gioan 3:13-18)

Lm Nguyễn Uy Sỹ - Chánh Xứ Saint Martin de Porres GP Orange CA

4- "Thiên Chúa đã yêu nhân loại đến ban Con Một của Ngài" (Gioan 3:13-18)

(TĐCTT cao tấn tĩnh)

5- "Thiên Chúa đã không dung tha cho Con Một của Ngài" (Roma 8:32-39)

Lm Nguyễn Uy Sỹ - Chánh Xứ Saint Martin de Porres GP Orange CA

6- "Thiên Chúa đã không dung tha cho Con Một của Ngài" (Roma 8:32-39)

(TĐCTT cao tấn tĩnh)

7- "Thiên Chúa đã chứng tỏ tình yêu của Ngài ở chỗ khi chúng ta còn là tội nhân..." (Roma 5:6-11)

Lm Nguyễn Phi Long, CSsR - - Giám Phụ Tỉnh DCCT VN HN Houston TX, Linh Hướng Nhóm TĐCTt TGP Galveston-Houston TX

8- "Thiên Chúa đã chứng tỏ tình yêu của Ngài ở chỗ khi chúng ta còn là tội nhân..." (Roma 5:6-11)

Lm Hà Đăng Đoàn - Phó Xứ ĐMHCG ở Belem GP Allentown, Linh Hướng Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia PA

9- "Thiên Chúa đã chứng tỏ tình yêu của Ngài ở chỗ khi chúng ta còn là tội nhân..." (Roma 5:6-11)

(TĐCTT cao tấn tĩnh)

10- "Thiên Chúa thực hiện mọi sự cho thiện ích của những ai được Ngài ấn định" (Roma 8:28-31)

Lm Nguyễn Phi Long, CSsR - Giám Phụ Tỉnh DCCT VN HN Houston TX, Linh Hướng Nhóm TĐCTt TGP Galveston-Houston TX

11- "Thiên Chúa thực hiện mọi sự cho thiện ích của những ai được Ngài ấn định" (Roma 8:28-31)

Lm Nguyễn Huy Châu, CRM - Giám Đốc Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona CA, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP San Bernardino CA

12- "Thiên Chúa thực hiện mọi sự cho thiện ích của những ai được Ngài ấn định" (Roma 8:28-31)

(TĐCTT cao tấn tĩnh)

 

 

 

Khóa LTXC 2014

"Chúa Giêsu động lòng thương"

Về Thiên Chúa Ngôi Con

Cử Hành Năm ĐTC GPII được phong hiển thánh 27/4/2014

 

 

Bài Viết Chủ Đề:

Rạng Ngời Thương Xót

(xin xem các bài viết về các đề tài của năm 2014 này,

trong tác phẩm Rạng Ngời Thương Xót, từ trang 335-412)

 

Bài Nói Chủ Đề:

(Xin bấm vào ngay tấm hình, hay cái link ở ngay bên dưới tấm hình, để nghe bài nói chủ đề)

1- "Chúa Giêsu động lòng thương" con người chết chóc

Lm Nguyễn Phi Long, CSsR - - Giám Phụ Tỉnh DCCT VN HN Houston TX, Linh Hướng Nhóm TĐCTt TGP Galveston-Houston TX

2- "Chúa Giêsu động lòng thương" con người lạc lõng

(TĐCTT cao tấn tĩnh)

3- "Chúa Giêsu động lòng thương" con người đau khổ

Lm Phạm Quốc Hưng, CSsR, Phụ Trách Tập Viện Dòng Chúa Cứu Thế ở Los Angeles CA

4- "Chúa Giêsu động lòng thương" con người van xin

(TĐCTT cao tấn tĩnh)

5- "Chúa Giêsu động lòng thương" con người đau khổ

Lm Trần Đình Khả - Chánh Xứ Thánh Maximilian Kolbe TGP Galveston-Houston TX

6- "Chúa Giêsu động lòng thương" con người đau khổ

(TĐCTT cao tấn tĩnh)

7- "Chúa Giêsu động lòng thương" con người đau khổ

Lm Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh Hướng Nhóm TĐCTT, Hưu Trí và đang Phụ Giúp GX Mẹ Lavang GP Orange CA

8- "Chúa Giêsu động lòng thương" con người nạn nhân

(TĐCTT cao tấn tĩnh)

9- "Chúa Giêsu động lòng thương" con người chết chóc

Lm Lương Vĩnh Phú, một Du Sinh từ Việt Nam sang Hoa Kỳ

10- "Chúa Giêsu động lòng thương" con người chết chóc

(TĐCTT cao tấn tĩnh)

11- "Chúa Giêsu động lòng thương" con người sợ hãi

Lm Nguyễn Tuấn Long, Nguyên Phó Tổng Linh Hướng Nhóm TĐCTT, Tuyên Úy Thủy Quân Lục Chiến San Diego CA

12- "Chúa Giêsu động lòng thương" con người tin tưởng

(TĐCTT cao tấn tĩnh)

13- "Chúa Giêsu động lòng thương" con người gian nan

Lm Phạm Ngọc Tuấn, Tổng Linh Hướng Nhóm TĐCTT, Chánh Xứ Saint Barbara GP Orange CA

14- Lòng Thương Xót Chúa trải qua từ đời nọ đến đời kia

(TĐCTT cao tấn tĩnh)

 

 

 

 

 

Khóa LTXC 2013

"Giêsu ơi con tin nơi Chúa"

Về lòng tin vào LTXC

Cử Hành Năm Đức Tin của Giáo Hội

 

 

Bài Viết Chủ Đề:

Rạng Ngời Thương Xót

(xin xem các bài viết về các đề tài của năm 2013 này, trong tác phẩm Rạng Ngời Thương Xót, từ trang 29-180)

 

Bài Viết Phụ Họa:

Hồn Nhỏ của LTXC

 

Bài Nói Chủ Đề:

(Xin bấm vào ngay tấm hình, hay cái link ở ngay bên dưới tấm hình, để nghe bài nói chủ đề)

1- Con tin nơi Chúa khi chống trả cám dỗ 

(TĐCTT cao tấn tĩnh)

2- Con tin nơi Chúa khi thống hối tội lỗi

Lm Trần Khả - Chánh Xứ Thánh Maximilian Kolbe TGP Galveston-Houston TX

3- Con tin nơi Chúa khi thống hối tội lỗi

(TĐCTT cao tấn tĩnh)

4- Con tin nơi Chúa khi quằn quại khổ đau

Lm Trần Khả - Chánh Xứ Thánh Maximilian Kolbe TGP Galveston-Houston TX

5- Con tin nơi Chúa khi quằn quại khổ đau

(TĐCTT cao tấn tĩnh)

6- Con tin nơi Chúa khi khẩn thiết nguyện cầu

Lm Nguyễn Phi Long, CSsR - Giám Phụ Tỉnh DCCT VN HN Houston TX, Linh Hướng Nhóm TĐCTt TGP Galveston-Houston TX

7- Con tin nơi Chúa khi khẩn thiết nguyện cầu

(TĐCTT cao tấn tĩnh)

8- Con tin nơi Chúa khi bị cám dỗ, khổ đau, nguyện cầu

Lm Nguyễn Tuấn Long, Quản Xứ GX Our Lady of Peace Van Nuys TGP Los Angeles, CA, Tổng Linh Hướng Nhóm TĐCTT

9- Con tin nơi Chúa khi hưởng phúc may lành

(TĐCTT cao tấn tĩnh)

10- Con tin nơi Chúa theo gương Mẹ Maria

Lm Nguyễn Phi Long, CSsR - Giám Phụ Tỉnh DCCT VN HN Houston TX, Linh Hướng Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX

11- Con tin nơi Chúa theo gương Mẹ Maria

(TĐCTT cao tấn tĩnh)

12- Con tin nơi Chúa theo gương Mẹ Maria

(TĐCTT cao tấn tĩnh)

 

 

 

Khóa LTXC 2012

Hôn Nhân Gia Đình Sống LTXC

về hôn nhân gia đình

Cử Hành Năm Hội Ngộ Thế Giới Các Gia Đình Lần VII

 

Bài Viết Chủ Đề:

 

Bài Viết Phụ Họa:

LTXC - Linh Đạo

TĐCTT - Linh Đạo

 

 

Bài Nói Chủ Đề:

(Xin bấm vào ngay tấm hình, hay cái link ở ngay bên dưới tấm hình, để nghe bài nói chủ đề)

1- Lòng Thương Xót Chúa - Giữa Vợ Chồng với nhau

Lm Phạm Ngọc Tuấn, Chánh Xứ Blessed Sacrament GP Orange CA, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Orange CA

2- Lòng Thương Xót Chúa - Giữa Cha Mẹ với Con Cái

Lm Vũ Minh Nhiên, CRM - Giám Tỉnh Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ

3- Lòng Thương Xót Chúa - Giữa Con Cái với Cha Mẹ

Lm Vũ Minh Nhiên, CRM - Giám Tỉnh Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ

4- Lòng Thương Xót Chúa - Giữa Anh Em với nhau

(TĐCTT cao tấn tĩnh)

5- Lòng Thương Xót Chúa - Giữa các Gia Đình với nhau

(TĐCTT cao tấn tĩnh)

 

 

 

 

Khóa LTXC 2011

"LTXC - Niềm Hy Vọng Cuối Cùng" 

Về Lòng Thương Xót Chúa

Cử Hành Năm ĐTC GPII được phong Á Thánh (1/5/2011),

một giáo triều được mở màn bằng lời kêu gọi: "Hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô"

 

 

Bài Nói Chủ Đề

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

(Xin bấm vào ngay tấm hình, hay cái link ở ngay bên dưới tấm hình, để nghe bài nói chủ đề)

 1- Lòng Thương Xót Chúa - Thời Điểm Cánh Chung

 2- Lòng Thương Xót Chúa - Tội Lỗi Vực Thẳm

  3- Lòng Thương Xót Chúa - Tội Nhân Mồi Ngon

      https://www.youtube.com/watch?v=rXx_C8Ng4GQ

                                                                                                                                                          Trên đây là youtube về đề tài "Lòng Thương Xót Chúa - Tội Nhân Mồi Ngon", nhạc vẫn còn nguyên,
                                                                                                                                                               chỉ trừ thêm hình ảnh,
được ai đó, tên Bông Tuyết, post lên từ Mar 4, 2014 đã có 9,234 views từ lâu.
                                                                                                                                                                              Tạ ơn LTXC! Cám ơn vị thính giả đã tiếp tay loan truyền LTXC trên cả youtube)

 4- Lòng Thương Xót Chúa - Thánh Giá Chân Dung

 5- Lòng Thương Xót Chúa - Cơn Khát Thập Giá

 6- Lòng Thương Xót Chúa - Điểm Hẹn Thần Linh

 7- Lòng Thương Xót Chúa - Bối Cảnh Lịch Sử

 8- Lòng Thương Xót Chúa - Sứ Điệp Cứu Độ

 9- Lòng Thương Xót Chúa - Hồn Nhỏ Hy Tế

 10- Lòng Thương Xót Chúa - Tình Yêu Nhân Hậu

 11- Lòng Thương Xót Chúa - Thời Điểm Hiện Thế

 12- Lòng Thương Xót Chúa - Đừng Sợ Rộng Mở

 

 

 

Các CD Tin Mừng Sự Sống

được thực hiện bởi

Chương Trình Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống

do Nhóm Thân Hữu Đồng Công Nam California chủ trương và thực hiện,

trong thời khoảng 13 năm 3 tháng 10 ngày (17/9/2000 - 27/12/2013),

qua làn sóng 106.3 FM Nam California mỗi Tối Thứ Sáu nửa tiếng (7:00-7:30).

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh phục vụ và điều hành

 

Năm Bí Mật Fatima (2009)

Tất Cả Bí Mật Fatima

 

Năm Fatima Chín Mươi (1917-2007)

Sứ Điệp Fatima - Màng Lưới Cứu Rỗi trong Thời Điểm Maria (CD 1)

Sứ Điệp Fatima - Đừng Xúc Phạm Đến Chúa là Thiên Chúa (CD 2)

 

Năm Thánh Thể (2004-2005)

Con Khát Núi Sọ - Hãy Đến Với Cha (CD 1)

Con Khát Núi Sọ - Hãy Đến Với Cha (CD 2)

Con Khát Núi Sọ - Hãy Đến Với Cha (CD 3)

 

Năm Mân Côi (2002-2003)

Mầu Nhiệm Mân Côi - Cử Hành (CD 1)

Kinh Nguyện Mân Côi - Suy Niệm (CD 2)

 

 

Các Bài Viết Cảm Hứng phổ quát về Đức Tin và Tu Đức

Dưới đây là những bài viết không trực tiếp liên quan đến những chủ đề của các Khóa LTXC,

 đã từng được phổ biến trên các nguyệt san Công giáo hải ngoại

(Hiệp Nhất, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Trái Tim Đức Mẹ, Dân Chúa)