CÁC BUỔI TRUYỀN HÌNH

 Các Shows TV Lời Chúa-Thánh Ca và Dạ Lan Show

của Đài Truyền Hình VNA TV 57.3 (vnatv573.com) Nam California

(từ năm 2015 về Nhóm TĐCTT, 2016 về LTXC, 2017 về Mẹ Fatima, 2018 về Phụng Vụ Lời Chúa, 2019 về chung Chúa Mẹ, 2020 về Thời Sự Đức Tin v.v.)

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL

 

TV Shows - Youtube

 

Phụng Vụ Lời Chúa

 

Chúa Nhật 6 Thường Niên và Vào Mùa Chay

https://youtu.be/TMcBhTmF6WA

Mùa Chay Chúa Nhật Tuần 1 Năm B

https://youtu.be/i-B30WnqXVw

 Mùa Chay Chúa Nhật Tuần 4 Năm B

https://youtu.be/l3VCwoqIlaY  

 Mùa Chay Chúa Nhật Tuần 5 Năm B

 https://youtu.be/yxX3FgTu_mM 

Chúa Nhật Lễ Lá Năm B

https://youtu.be/zp0qQSh8iAc

Tuần Thánh - Phục Sinh  

https://youtu.be/iiWgKVNM87M

Phục Sinh Chúa Nhật 2 Lễ LTXC 

  https://youtu.be/aUa-Cymklyw

Phục Sinh Chúa Nhật 3

 https://youtu.be/rN0QIMcRSuc

 

Lòng Thương Xót Chúa

Lễ LTXC và Sứ Điệp LTXC  

https://youtu.be/pxVMZHmKDxg

Truyện Kể về LTXC và Ảnh LTXC:

https://youtu.be/K0EmeujKGks

Lễ Lòng Thương Xót Chúa - Thời Điểm:

phần 1 - https://youtu.be/RHnB0f1zsmY và phần 2 - https://youtu.be/nS9qS1W_cl4

Tội Vạ:

phần 1 - https://youtu.be/67NIg4LwmvU  và phần 2 - https://youtu.be/_DppEouli9Y

Toàn Xá:

phần 1 https://youtu.be/TAfUkUx_qF0 -  và phần 2 - https://youtu.be/sdCjloj3DYM

Tông Đồ Chúa Tình Thương: ĐTC Gioan Phaolô II: 

https://youtu.be/krT4Ie4Si7A - Show 1

Tông Đồ Chúa Tình Thương: Đạo Binh Thương Xót:

 https://youtu.be/6q7DvWZ49eQ - Show 2

 

Thánh Mẫu Maria

Đức Mẹ Fatima

 Maria: Mẹ Giáo Hội, và Biến Cố Fatima: với Giáo Hội và Lịch Sử:

 Biến Cố Fatima: Các Mật Hiệu, Tính Đặc Thù và Sứ Điệp Chính:

 https://youtu.be/CQHymQB1m0s

Tại sao? - Đức Mẹ chọn hiện ra ở "Fatima" và tại sao? - Mẹ xưng "Mẹ là Đức Bà Mân Côi" ở Fatima:

https://youtu.be/s5lD4gtY7Q8

Bí Mật Fatima - Phần 2 về "Nước Nga trở lại" đã ứng nghiệm; phần 3 về Hồi giáo khủng bố đang ứng nghiệm:

https://youtu.be/aTp26vjhAA0

 Fatima: Sứ Điệp Thương Xót, Bí Mật Thương Xót và Đạo Binh Thương Xót:

https://youtu.be/9SDYATtoYT4

Bí Mật Fatima - Bí Mật Thương Xót - Bí Mật Cứu Độ:

https://youtu.be/zLfEjH7CZWY

 Fatima - Đạo Binh Thương Xót:

https://youtu.be/q0WaJ5tzNx8 - Show 1

https://youtu.be/pEsfgbZrPPM - Show 2

Fatima - Sứ Điệp Thương Xót:

https://youtu.be/0OkigKdoGz4

Fatima - Sứ Điệp Thương Xót: "Hãy mở rộng các cửa cho Chúa Kitô" (ĐTC GPII):

https://youtu.be/pJt9GsNuMLU

 Biểu Hiệu Fatima, Đệ Nhất Linh Địa Thánh Mẫu Fatima và Hành Hương Fatima 2017:

https://youtu.be/bGmRbYx-0W8

Bí Mật Fatima

Vài vấn đề cần biết về Đức Mẹ và tiến trình công bố Bí Mật Fatima phần 3:

https://youtu.be/BctzalYsZKc - Show 1

Tiến trình công bố Bí Mật Fatima phần 3 (tiếp) và nội dung đích thực của một bí mật thường bị xuyên tạc:

  https://youtu.be/3CoNyDVTvNw - Show 2

 Phụng Vụ Thánh Mẫu 

https://youtu.be/bXPDBVNmbPo / - Show 1

 https://youtu.be/xYg_vJ4a87U / - Show 2

 

 Thời Sự Đức Tin

Dấu Chỉ Thời Đại 

https://youtu.be/TpRShAbO-bE – Show 1

https://youtu.be/1l0zr9bIwtY – Show 2

Cám Dỗ