Thông Điệp

 

Caritas In Veritate – Yêu Thương Trong Sự Thật

 

của

Đức Thánh Cha Bin Đức XVI

 

Dẫn Nhập

 

Chương 1: Sứ Điệp của Thông Điệp về Việc Phát Triển của Các Dân Tộc

 

Chương 2: Việc Phát Triển của Con Người trong Thời Đại của Chúng Ta

 

Chương 4: Việc Phát Trin ca Con Người, Các Quyn Li và Nghĩa Vụ, Môi Trường

 

Chương 5: Việc Hợp Tác của Gia Đình Nhân Loại

 

Chương 6: Việc Phát Triển của Chư Dân và Vấn Đề Kỹ Thuật

 

Kết Luận

 

 

Chương Ba

Tình Huynh Đệ, Vấn Đề Phát Triển Kinh Tế và Xã Hội Dân Sự

 

34.       Bác ái trong chân lý đặt con người trước cm nghim l lùng ca vic ban tng. Tính cht nhưng không hin hu trong đời sng ca chúng ta nơi nhiu hình thc khác nhau, nhng hình thc thường không nhn ra bi mt th ch nghĩa thun hưởng th và quan đim thc dng v đời sng. Con người được dng nên để ban tng, mt th ban tng bày t và hin thc chiu kích siêu vit ca h. Đôi khi con người tân tiến xác tín mt cách lm lc rng h là tác gi duy nht ca chính mình, ca s sng h và ca xã hi. Đây là mt gi tưởng xut phát t ch khép kín bn thân mình mt cách v k, và là hu qu – nói theo ngôn t đức tin – ca nguyên ti. S khôn ngoan ca Giáo Hi bao gi cũng vch ra cho thy s hin din ca nguyên ti nơi nhng điu kin ca xã hi cũng như nơi cu trúc ca xã hi: “Vic coi thường s kin là con người có mt bn tính b tn thương hướng chiu v s d đang gây ra nhng lm li trm trng nhng lãnh vc v giáo dc, chính tr, hot động xã hi và luân lý” [85]. Trong danh sách ca nhng lãnh vc rõ ràng cho thy hu qu độc hi ca ti li, thì, qua mt thi gian, hin nay có c kinh tế na. Chúng ta có chng c rõ ràng v điu y vào lúc này đây. Nim xác tín là con người là thành phn t mãn và có th thành công trong vic loi tr đi s d đang hin din trong lch s bng nguyên hot động ca mình đã dn h đến ch ln ln hnh phúc và ơn cu độ vi nhng hình thc thnh vượng vt cht và hot động xã hi. Ri ti nim xác tín rng nn kinh tế cn phi bit lp t động, cn phi được bao che cho khi “nhng nh hưởng” ca mt th tính cht luân lý, đã dn con người ti ch lm dng tiến trình kinh tế mt cách hoàn toàn hy hoi. V lâu v dài, nhng th tin tưởng này đã dn đến nhng h thng kinh tế, xã hi và chính tr chà đạp lên t do cá nhân và xã hi, và vì thế không th mang li công lý như chúng ha hn. Như tôi đã nói trong Thông Đip Nim Hy Vng Cu Độ, lch s bi thế đã ht hng nim hy vng Kitô giáo [86], b ht hng mt ngun mch xã hi mãnh lit để phc v vic phát trin toàn vn con người là vic phát trin được thc hin trong t do và công lý. Nim hy vng phn khích lý trí và cng hiến cho nó sc mnh để hướng dn ý mun [87]. Nó đã hin din nơi đức tin, thc s được đức tin kêu gi. Bác ái trong chân lý dinh dưỡng bng nim hy vng và đồng thi bc l nim hy vng y. Là mt tng ân hoàn toàn nhưng không ca Thiên Chúa, nim hy vng bng lên trong đời sng ca chúng ta như là mt cái gì đó không hp vi chúng ta, mt cái gì đó vượt trên hết mi lut l ca công lý. Tng ân t mình là nhng gì vượt lên trên công lênh s nghip, qui lut ca nó là qui lut ca nhng gì di dào d dt. Nó chiếm ch trên hết trong linh hn chúng ta như du hiu cho thy Thiên Chúa hin din trong chúng ta, mt du hiu ca nhng gì Ngài mong đợi nơi chúng ta. Chân lý – t mình là mt tng ân, như đức bác ái – là nhng gì cao c hơn chúng ta, như Thánh Âu Quc Tinh dy [88]. Cũng thế, s tht v chính bn thân chúng ta, v lương tâm riêng tư ca chúng ta, trước hết được ban cho chúng ta. Trong hết mi tiến trình hiu biết, s tht không phi là mt cái gì đó do chúng ta sn xut ra, nó bao gi cũng là nhng gì được tìm kiếm, hay đúng hơn, được nhn lãnh. Như yêu thương, chân lý “không phi là nhng gì được d tính hay ước mun, mà là cái t áp đặt mình mt cách nào đó trên con người” [89]. 

 

Vì là mt tng ân được mi người lãnh nhn mà bác ái trong chân lý là mt quyn lc xây dng cng đồng, nó mang tt c mi người đến vi nhau mà không áp đặt nhng ngăn tr hay gii hn. Cng đồng ca con người được chính chúng ta đang xây dng đây không bao gi có th, hoàn toàn t sc mình, là mt cng đồng huynh đệ trn vn, hay không bao gi có th thng vượt được hết mi chia r và tr nên mt cng đồng hoàn vũ thc s. Mi hip nht ca nhân loi, mi hip thông huynh đệ vượt trên hết mi ngãng tr, được kêu gi hin hu bi li Thiên Chúa Đấng là Tình Yêu. Khi nói ti vn đề then cht này, chúng ta cn phi làm sáng t, mt đàng, lý l ca tng ân không loi tr công lý, cũng không phi ch là mt th yếu t ph thuc được thêm tht vào t bên ngoài; đàng khác, vic phát trin v kinh tế, xã hi và chính tr, nếu thc s là nhân bn, cn phi giành ch cho nguyên tc nhưng không như là mt biu hin ca tình yêu thương huynh đệ.

 

35.       Trong bu khí tin tưởng ln nhau, th trường là mt cơ cu kinh tế giúp cho con người có th gp g nhau, vì h là các ch th ca mt nn kinh tế, thành phn s dng nhng hp đồng khế ước để điu hành các mi liên h ca h, khi h trao đổi các sn vt cùng các dch v có giá tr tương đương gia chúng, để tha đáng nhng nhu cu ca h và nhng gì h mong ước. Th trường tùy thuc vào nhng nguyên tc được gi là công lý giao hoán, th công lý điu hp nhng mi liên h trao ban và nhn lãnh gia đôi bên kinh doanh. Thế nhưng giáo hun v xã hi ca Giáo Hi đã không ngng nhn mnh đến tm quan trng ca th công lý phân b và th công lý xã hi đối vi nn kinh tế th trường, chng nhng vì nó thuc v mt môi trường xã hi và chính tr rng ln, mà còn vì mi ni kết ca nhng liên h chung quanh nn kinh tế th trường này. Tht vy, nếu th trường được qun tr nguyên bi nguyên tc tương đương v giá tr ca các sn vt trao đổi, thì nó không th mang li mi liên kết xã hi cn thiết để hành s mt cách tt đẹp. Vic thiếu vng nhng hình thc ni ti ca tình đoàn kết và lòng tin tưởng ln nhau, thì th trường không th nào hoàn toàn chu trn phn s kinh tế thích đáng ca nó. Và ngày nay chính vì nim tin tưởng này không còn na, và vic mt mát nim tin tưởng là mt mt mát trm trng. Tht là đúng lúc thay khi Đức Phaolô VI, trong Thông Đip Vic Phát Trin ca Các Dân Tc, đã nhn mnh rng t h thng kinh tế có th mang li li ích t vic thc hành công lý cách bao rng, vì k đầu tiên được li t vic phát trin ca các x s nghèo là nhng x s giu có [90]. Theo v Giáo Hoàng này thì đây không phi ch là vn đề sa sai nhng ri lon chc năng nh được tr giúp. Không được coi người nghèo như là mt “gánh nng" [91], nhưng là mt ngun tài nguyên, thm chí theo nhng quan đim thun túy kinh tế. Tuy nhiên vn là nhng gì sai lm khi ch trương rng nn kinh tế th trường cn đến mt th nhu cu sn có cho mt s hn ngch ca nghèo đói và kém phát trin để đạt được những hot động tt nht. Chính nơi các li ích ca th trường trong vic phát động s gii phóng, nhưng để làm điu đó mt cách hiu qu, mà nó không th ch da trên chính nó, vì nó không th t  mình sn xut ra mt cái gì đó ngoài tm tay ca nó. Nó phi rút ra nhng năng lượng luân lý ca nó t các ch th khác có kh năng to ra chúng.

 

36.       Hot động kinh tế không th gii quyết tt c các vn đề xã hi bng các ng dng đơn gin ca lý l thương mi. Hot động này cn phi được ch đạo để theo đui li ích chung là nhng gì đặc bit là các cng đồng chính tr cũng phi chu trách nhim. Do đó, nó phải nhớ rằng s mt cân bng trm trng xut hin khi hot động kinh tế là hot động được hình thành ch như là mt động cơ để to ra s giàu có, b tách khi hot động chính tr là hot động được hình thành như là mt phương tin để theo đui công lý bng vic tái phân phi.

 

Giáo Hi luôn ch trương rng hot động kinh tế không được coi như là nhng gì chng li xã hi. T mình và bi mình, th trường không là và không được tr thành nơi cho k mnh đàn áp người yếu. Xã hi không cn phi bo v mình khi th trường, như th vn đề phát trin ca thành phn yếu kém trên thc tế bao gm tình trng chết chóc nơi nhng mi liên h chân thc ca con người. Phải công nhận rằng th trường có th tr thành mt quyn lc tiêu cc, không phi t bn cht ca nó như vy, nhưng vì mt ý h nào đó khiến nó tr nên như thế. Cn phi nh rng th trường không hin hu mt trng thái thun túy. Nó được làm nên bi nhng cu th văn hóa định hình nó và cng hiến cho nó hướng đi. Kinh tế và tài chính, như nhng th dng c, có th được s dng mt cách tai hi khi nhng th này khi đầu được tác động bi nhng mc đích thun v k. Các th dng c t chúng là tt bi thế ccó th biến thành nhng dng c tai hi. Thế nhưng chính trí khôn m ti ca con người là nhng gì sn xut ra nhng hu qu y ch không phi t chính dng c. Thế nên không phi là vn đề dng c là nhng gì cn phi quan tâm mà là cá nhân con người, lương tâm luân lý ca h và trách nhim bn thân cùng xã hi ca h.

 

Giáo hun v xã hi ca Giáo Hi ch trương rng các mi liên h thân hu chân thc ca con người, tình đoàn kết và s h tương cũng có th được hành s trong hot động kinh tế, ch không phi ch ngoài nó hay “theo” nó. Lãnh vc kinh tế không phi là lãnh vc trung dung v đạo lý, cũng không phi t mình là nhng gì phi nhân bn và chông li xã hi. Nó thuc v và là mt phn ca hot động con người, và chính vì nó là nhng gì nhân bn, nó cn phi được cu to và qun tr mt cách đạo đức.

 

Thách đố c th trước mt chúng ta, mt thách đố ni bt bi nhng vn đề v phát trin trong k nguyên toàn cu này và càng tr thành khn trương bi cuc khng hong v kinh tế và tài chính, đó là chng t cho thy, trong ý nghĩ cũng như tác hành, chng nhng các nguyên tc truyn thng v đạo lý xã hi như tính cht thanh liêm, chân thc và trách nhiêm là nhng gì không th coi thường hay b suy yếu đi, mà còn trong c nhng liên h v thương mi, nguyên tc nhưng không và lý l ban tng như là mt th hin ca tình huynh đệ cũng có th và cn phi có ch đứng ca mình trong hot động bình thường ca kinh tế na. Đây là mt đòi hi nhân bn vào lúc này đây, thế nhưng nó cũng là nhng gì lý l ca kinh tế đòi hi na. Nó là mt đòi hi c ca bác ái và s tht.

 

37.       Giáo hun v xã hi ca Giáo Hi bao gi cũng ch trương rng cn phi áp dng công lý cho hết mi giai đon ca hot động kinh tế, vì điu này bao gi cũng liên quan ti con người và các nhu cu ca h. Vic định v các th ngun li, vn đề tài chính, vic sn xut, vic tiêu th cùng vi tt c mi giai đon khác nơi chu k ca kinh tế đều chc chn bao hàm nhng gì v luân lý. Thế nên hết mi quyết định v kinh tế đều có hu qu v luân lý. Các khoa học về xã hội và chiều hướng của nền kinh tế hiện đại cũng nhắm đến cùng một kết luận ấy. Có thể vào một lúc nào đó người ta cho rằng trước hết việc kiến tạo nên sự giầu có có thể được trao phó cho nền kinh tế, và rồi công việc phân phối cái giầu có này có thể được ủy thác cho chính trị. Ngày nay vấn đề trở nên khó khăn hơn, ở chỗ hoạt động kinh tế không còn quanh quẩn trong những hạn hẹp về địa dư nữa, trong khi đó thẩm quyền của các chính phủ tiếp tục vẫn chính yếu có tính cách địa phương. Vì nhng qui tc v công lý cn phi được tôn trng t đầu, trong khi tiến trình kinh tế trin khai, ch không phi sau đó hay ngu nhiên tình c xy ra. Cũng cn phi to ch nơi th trường cho hot động kinh tế được thi hành bi nhng ch th mun t do tác hành theo các nguyên tc không phi là nhng nguyên tc thun li lc, mà không tác hi ti tiến trình sn xut có giá tr v kinh tế. Nhiều thực thể về kinh tế đang rút tỉa được nguồn gốc của mình từ những khởi động tôn giáo và thế tục cho thấy rằng đây là những gì cụ thể khả dĩ.

 

Trong một kỷ nguyên toàn cầu này, nền kinh tế bị chi phối bởi những kiểu mẫu cạnh tranh dính liền với các nền văn hóa rất khác nhau. Những hình thức khác nhau của tổ chức kinh doanh kinh tế xuất hiện những kiểu mẫu cạnh tranh này tìm thấy điểm gặp gỡ chính yếu của mình nơi thứ công lý giao hoán. Sinh hot kinh tế tht s đòi hi nhng th hp đồng khế ước, để điu hành nhng mi liên h trao đổi gia nhng sn vt có giá tr tương đương. Thế nhưng, nó cũng cn đến nhng lut l chính đáng và các hình thc tái phân phi bi chính tr, mà hơn thế na, nó cn hot động ta ra mt tinh thn ban tng na. Nn kinh tế trong k nguyên toàn cu này dường như ưa thích cái lý l trước, cái lý l ca s trao đổi theo hp đồng, thế nhưng, trc tiếp hay gián tiếp, nó cũng cho thy nó cn đến hai lý l khác na, đó là lý l chính tr và lý l ca vic ban tng nhưng không.

 

38.       Vị tiền nhiệm của tôi là Đức Gioan Phaolô II đã chú ý tới vấn đề này trong Thông Điệp Bách Niên của ngài, khi ngài nói về nhu cầu cn có mt h thng có 3 ch th, đó là th trường, Chính Quyn và xã hi dân s [92]. Ngài đã thấy xã hi dân s như là mt môi trường t nhiên nht cho mt nn kinh tế ca s nhưng không và tình huynh đệ, thế nhưng ngài không muốn xã hội dân sự này không có được một chỗ đứng ở hai môi trường kia. Ngày nay chúng ta có thể nói rằng sinh hot kinh tế cn phi được hiu như là mt hin tượng có nhiu tng lp: hết mi tng lp này, tùy theo các mc độ khác nhau và các đường li xng vi tng tng lp mt, khía cnh v tính h tương huynh đệ cn phi hin hu. Trong k nguyên toàn cu này, hot động kinh tế không th không quan tâm ti tính cht nhưng không là tình cht nuôi dưỡng và làm truyn lan tình đoàn kết và trách nhim đối vi công lý và công ích nơi nhng thành phn đóng các vai trò kinh tế khác nhau. Nó rõ ràng là một hình thức chuyên biệt và sâu xa của nền dân chủ về kinh tế. Tình đoàn kết trước hết và trên hết là cm thc trách nhim v phía ca mi người liên quan ti mi người [93], và vì thế nó không th ch hoàn toàn y thác cho Chính Quyn. Trong quá kh cho dù có th lp lun rng công lý phi có trước và sau đó mi ti tính cht nhưng không, như là mt th b khuyết, ngày nay hin nhiên cho thy rng nếu thiếu tính cht nhưng không thì trước hết không có công lý. Bởi vậy, điều cần thiết ở đây là một thứ công trường cho phép tự do hoạt động, với điều kiện có những cơ hội tương đương, có những thứ kinh doanh theo đuổi những mục đích khác nhau về tổ chức. Cùng với việc kinh doanh tư riêng tìm kiếm lợi lộc và những kiểu mẫu khác nhau của việc kinh doanh công cộng, cần phải có chỗ cho những thực thể về thương mại đặt nền tảng trên những nguyên tắc có tính cách hỗ tương và theo đuổi những mục đích về xã hội để hình thành và thể hiện chính mình. Chính từ cuộc gặp gỡ nhau này của chúng nơi công trường như thế mà người ta có thể mong đợi những hình thức pha trộn xẩy ra nơi tác hành thương mại và vì thế chú trọng tới những đường lối văn minh hóa kinh tế. Trong trường hợp này, bác ái trong chân lý đòi hỏi là cần phải cung cấp hình thể và cấu trúc cho những loại khởi động về kinh tế, những khởi động mà, không loại trừ lợi lộc, nhắm tới một mục tiêu cao cả hơn là thứ thuần lý lẽ của việc trao đổi những gì tương đương với nhau, trao đổi lợi lộc như nó chính là cùng đích vậy. 

 

39.       Đức Phaolô VI trong Thông Điệp Việc Phát Triển của Các Dân Tộc đã kêu gọi việc kiến to nên mt mu kinh tế th trường có kh năng bao gm trong phm vi ca mình tt c mi dân tc ch không nguyên các dân khá gi. Ngài đã kêu gi hãy thc hin các n lc trong vic xây dng mt thế gii nhân bn hơn cho tt c mi người, mt thế gii là nơi “tt c mi người đều có th trao ban và nhn lãnh, ch không phi là mt nhóm nào đạt được tiến b bng giá phi tr ca nhóm kia” [94]. Theo đó, ngài đã áp dụng ở tầm cấp toàn cầu những minh thức và các ước vọng trong Thông Điệp Tân Sự – Rerum Novarum, một văn kiện được viết vào thời điểm cái ý nghĩ sau đây mới được dự phóng – dường như trước thời điểm của mình - như thành quả của một cuộc Cách Mạng về Kỹ Nghệ, đó là lãnh vực dân sự, đối với việc tự điều hành của mình, cũng cần đến việc can thiệp của Chính Quyền về vấn đề tái phân phối. Ngày nay quan nim này chng nhng đã b đe da bi đường li ci m ca các th trường và các xã hi, mà còn hin nhiên cho thy nó không đủ tha đáng nhng đòi hi ca mt nn kinh tế hoàn toàn nhân bn. Theo nhãn quan ca mình v con người và xã hi, nhng gì giáo hun v xã hi ca Giáo Hi bao gi cũng duy trì ngày nay đang được chng thc bi các động lc ca vic toàn cu hóa.

 

Khi cả lý lẽ về thị trường và lý lẽ về Chính Quyền theo cùng một chiều hướng là mỗi một bên vẫn cứ tiếp tục hành sử một thứ độc quyền nơi lãnh vực ảnh hưởng riêng biệt của mình, thì về lâu về dài sẽ bị mất mát đi rất nhiều, ở chỗ, tình đoàn kết trong các mối liên hệ giữa thành phần công dân, việc tham dự và gắn bó, những hành động nhưng không, tất cả đều tương phản với việc trao ban để chiếm đạt (thứ lý lẽ của trao đổi) và việc trao ban theo phận vụ (lý lẽ của trách nhiệm chung theo luật lệ của Chính Quyền). Để đánh bi tình trng kém phát trin, cn phi thc hin vic chng nhng ci tiến nhng giao dch trao đổi và vun trng nhng cu trúc an sinh chung, nhưng nht là vn đề t t gia tăng vic ci m, trong mt bi cnh thế gii, đối vi các hình thc ca hot động kinh tế được đánh du bng nhng gì là nhưng không và hip thông. Th kiu mu chuyên nht Nhà Nước kiêm th trường có tính cách song phương là nhng gì làm soi mòn xã hi, vì các hình thc kinh tế đặt trên tình đoàn kết là nhng gì xây đắp xã hi, mt tình đoàn kết cm thy t nhiên như nhà nơi xã hi dân s mà không b hn chế vào xã hi dân s này. Cái th trường có tính cách nhưng không này không hin hu, và nhng thái độ nhưng không không th được lut l thiết lp. Tuy nhiên, c th trường và chính tr đều cn đến nhng cá nhân ci m trước vic trao tng h tương.

 

40.       Cnh tượng ca nn kinh tế quc tế ngày nay, mt nn kinh tế được đánh du bng nhng sai lch và tht bi trm trng, đòi phi có mt đường li hết sc mi m ca vic hiu biết vn đề kinh doanh thương mi. Những kiểu mẫu cũ đang biến đi, nhưng những kiểu mẫu mới hứa hẹn đang xuất hiện ở chân trời. Chắc chắn một điều đó là mt trong nhng nguy cơ ln nht đối vi các th thương mi là chúng hu như hoàn toàn có th đáp ng cho thành phn đầu tư ca mình, bi thế hn chế giá tr v xã hi ca chúng. Vì vấn đề phát triển của chúng về tầm cấp cũng như vì nhu cầu cần phải thêm vốn liếng hơn nữa, mà càng ngày càng trở nên hiếm hoi đối với các ngành kinh doanh thương mại nằm ở trong tay của một vị giám đốc vững chắc, người cảm thấy hữu trách dài hạn, chứ không chỉ ngắn hạn, đối với việc sinh hoạt cùng với các thành quả của tổ chức kinh doanh mình, và càng ngày càng trở nên hiếm hoi đối với các thứ ngành thương mại lệ thuộc vào một khu vực duy nhất. Ngoài ra, cái gi là ph hp đồng ca tiến trình sn xut có th làm yếu kém cm quan trách nhim ca t chc kinh doanh này đối vi thành phn chu nh hưởng – tc là thành phn nhân viên, các cung cp viên, các tiêu th viên, môi trường t nhiên và xã hi bao rng – mà thiên v thành phn được chia phn, thành phn không tht buc vi mt vùng địa dư đặc bit này và vì thế là thành phn được đặc bit hoan hưởng vic di động. Th trường vn liếng quc tế ngày nay đang cng hiến nhiu t do hot động. Tuy nhiên, cũng đang gia tăng ý thc v nhu cu cn phi có trách nhim xã hi hơn na v phía vic thương mi. Ngay cả những quan tâm về đạo lý là những gì đang có vấn đề tranh cải liên quan tới trách nhiệm xã hội của thế giới tổ hợp cũng không phải tất cả đều khả chấp theo quan điểm giáo huấn về xã hội của Giáo Hội, tuy nhiên, đang gia tăng một niềm xác tín là vic qun tr thương mi không th ch t ra quan tâm ti nhng li ích ca thành phn s hu ch, mà còn phi lãnh trách nhim đối vi tt c mi thành phn chu nh hưởng khác na, thành phn góp phn vào vic sinh hot ca thương mi: như các nhân viên, các thân ch, các cung cp viên cho nhng yếu t sn xut khác nhau, cng đồng tham vn. Trong những năm gần đây, một loại quản trị viên toàn cầu mới xuất hiện, thành phần thường chỉ đáp ứng đối với những ai chia phần ở chỗ nói chung có những quĩ ẩn danh là những gì thực tế quyết định thù lao của họ. Thế nhưng, ngược lại, nhiều quản trị viên nhìn xa trông rộng ngày nay đang càng ngày càng ý thức về những thứ liên hệ sâu xa giữa việc kinh doanh của họ với địa hạt hay những địa hạt hoạt động của mình. Đức Phaolô VI đã kêu mi dân chúng hãy nghiêm chnh chú ý ti s tàn hi có th xy đến cho x s nhà ca người ta nơi vic chuyn ra nước ngoài vn liếng hoàn toàn vì li ích riêng tư [95]. Đức Gioan Phaolô II dy rng vic đầu tư bao gi cũng có tính cách luân lý cũng như kinh tế [96]. Tất cả những điều này – cần phải nhấn mạnh là – ngày nay vẫn còn hiệu nghiệm, mặc dù sự kiện thị trường vốn liếng đã được tự do rất nhiều, và ý nghĩ tân tiến về kỹ thuật có thể cho thấy rằng việc đầu tư chỉ thuần túy là một tác động về kỹ thuật, chứ không phải là một tác động về nhân bản và đạo lý. Có lý do để ph nhn rng mt s lượng vn liếng nào đó có th mang li li ích, nếu được đầu tư nước ngoài hơn là quc ni. Tuy nhiên, cn phi bo toàn nhng đòi hi v công lý, khi t ra quan tâm thích đáng ti đường li sinh li cái vn liếng y cùng vi ti hi gây ra cho nhng cá nhân phi gánh chu nếu cái vn liếng này không được s dng nơi nó gt hi [97]. Nhng gì cn phi tránh né đó là vic s dng đầu cơ tích tr các ngun tài chính theo chiu hướng ch tìm kiếm li lc ngn hn, không lưu ý gì ti kh năng duy trì dài hn ca vic kinh doanh, li ích ca nó cho nn kinh tế thc s cùng chú ý ti vn đề thăng tiến, bng nhng đường li thích hp và thích đáng, ca nhng khi động v kinh tế khác trong nhng x s cn phát trin. S thc thì vic xut cng nhng th đầu tư và kh năng có th mang li li ích cho thành phn dân chúng ca x s nhn được nhng th đầu tư và kh năng này. Lao cng và kiến thc v k thut là mt sn vt ph quát. Tuy nhiên, vn đề không đúng khi xut cng nhng th này hoàn toàn vì mun đạt được nhng điu kin thin li, hay t hơn na, vì để khai thác, không góp phn vào xã hi địa phương bng vic giúp mang li mt h thng sn xut và xã hi kiên cường, mt yếu t thiết yếu cho vn đề phát trin vng chc.

 

41.       Trong bối cảnh của việc bàn luận này, cần nhận định rằng vic kinh doanh thương mi bao gm mt chui bao rng các th giá tr, trở nên rộng lớn hơn ở mọi lúc. Quyền bá chủ liên tục của kiểu song phương Nhà Nước kiêm thương mại đã khiến chúng ta chỉ quen nghĩ đến một mặt là thành phần lãnh đạo ngành thương mại riêng tư theo chiều hướng tư bản và một mặt là thành phần giám đốc của Nhà Nước. Trên thực tế, vấn đề thương mại cần phải được hiểu một cách liên kết với nhau. Có một số lý do, một thứ siêu kinh tế, nói được là như thế. Hot động thương mi có mt ý nghĩa nhân bn, trước c ý nghĩa chuyên môn ca nó [98]. Nó hiện diện nơi tất cả mọi công việc, được hiểu như là mt hành động riêng tư, mt “actus personae” [99], mt hành động là lý do ti sao hết mi công nhân cn phi có cơ hi để thc hin vic góp phn ca mình, vi ý thc là mt cách nào đó “h đang làm vic cho ‘chính h’” [100]. Đức Phaolô đã có lý để dạy rằng “hết mi người làm vic đều là mt hóa công” [101]. Chính vì để đáp ứng cho các nhu cầu và phẩm vị của công nhân, cũng như các nhu cầu của xã hội, mới có những loại kinh doanh thương mại khác nhau, không phải chỉ đơn thuần phân biệt giữa “riêng tư” và “công cộng”. Mỗi loại kinh doanh thương mại này đòi hỏi và thể hiện một khả năng thương mại đặc biệt. Để kiến to mt nn kinh tế sm đóng vai trò phc v công ích ca quc gia và thế gii, cn phi chú ý ti ý nghĩa bao rng hơn này ca hot động thương mi. Nó thiên v vic làm phong phú gia nhng loi khác nhau ca hot động thương mi, bng vic xoay chuyn các th kh năng t thế gii “vô v li” sang thế gii “v li” hay ngược li, t thế gii công sang xã hi dân s, t các nn kinh tế tân tiến sang các quc gia đang phát trin.

 

“Thm quyn chính tr” cũng bao gm mt lot bao rng các th giá tr, nhng th giá tr không được coi thường trong tiến trình kiến to nên mt lãnh vc mi ca vn đề sn xut v kinh tế, mt vn đề sn xut hu trách và nhân bn v xã hi theo cp độ. Và trong vic vun trng các hình thc khác nhau ca hot động thương mi tm câá toàn cu, chúng ta cũng cn phi c võ mt th thm quyn chính tr phân tán, có công hiu nhng mc độ khác nhau. Nn kinh tế hi nhp ngày nay không làm cho vai trò ca Nhà Nước tr thành dư tha, trái li, nó y thác cho các chính quyn vic hp tác vi nhau nhiu hơn na. Cả sự khôn ngoan lẫn thận trọng đều cho thấy rằng đừng quá cứng ngắc trong vấn đề tuyên bố về việc chuyển nhượng của Nhà Nước. V vn đề gii quyết cuc khng hong hin nay, vai trò ca Nhà Nước dường như gia tăng hơn, khi nó ly li nhiu quyn năng ca mình. Ngoài ra, ở một số quốc gia, việc kiến trúc và tái kiến trúc của Nhà Nước vẫn là một yếu tố chính yếu trong việc phát triển của những quốc gia ấy. Việc tập trung vào vấn đề trợ giúp quốc tế, theo dự án của tình đoàn kết để giải quyết các vấn đề kinh tế ngày nay, cần phải củng cố các hệ thống cơ cấu, pháp lý và quản trị ở những xứ sở chưa hoàn toàn hoan hưởng những thứ sản vật ấy. Song song với việc trợ giúp về kinh tế, cần phải có những trợ giúp hướng tới việc củng cố những bảo đảm thích đáng với State of law, tức là với một hệ thống của lãnh vực công cộng cùng với hình phạt hiệu lực tỏ ra tôn trọng các thứ nhân quyền, tôn trọng những tổ chức thực sự dân chủ. Nhà Nước không cần có những đặc tính đồng nhất ở mọi nơi: việc nâng đỡ nhắm đến chỗ củng cố các hệ thống tổ chức yếu kém có thể dễ dàng được kèm theo bởi việc phát triển của những vai trò chính trị khác, có một bản chất văn hóa, xã hội, lãnh thổ và tôn giáo, song song với Nhà Nước. Vic ăn khp vi nhau ca thm quyn chính tr nhng tm cp địa phương, quc gia và quc tế là mt trong nhng đường li hay nht trong vic cng hiến hướng đi ca tiến trình toàn cu hóa v kinh tế. Nó cũng là đường lối để bảo đảm rằng nó không thực sự làm tiêu hao đi các nền tảng của nền dân chủ.

 

42.       Đôi khi vn đề toàn cu hóa được thy mt cách định mnh tính, như th các động lc liên quan ti nó là sn phm ca nhng lc lượng bâng quơ vô danh hay là nhng cu trúc không l thuc vào ý mun ca con người [102]. Về vấn đề này nên nhớ rằng nếu vic toàn cu hóa thc s cn được hiu như là mt tiến trình kinh tế xã hi, thì đây không phi là chiu kích duy nht ca nó. Ở bên dưới cái tiến trình hiển hiện hơn ấy thí chính nhân loại lại đang càng ngày càng trở nên tương liên hơn nữa; nó được làm nên bởi các cá nhân con người và chư dân là những thành phần nhận được những thiện ích và phát triển được cống hiến bởi tiến trình ấy [103], khi họ nhận lãnh trách nhiệm của mình một cách cá thể cũng như tổng thể. Việc phân chia ranh giới không phải chỉ là một sự kiện về vật chất: nó cũng là một biến cố về văn hóa ở cả căn nguyên của nó lẫn tác dụng của nó. Nếu vn đề toàn cu hóa được nhìn theo mt quan đim định thuyết thì qui chun được dùng để thm lượng và hướng dn nó không còn na. Như là mt thc ti nhân bn, nó là sn phm ca các khuynh hướng khác nhau v văn hóa, nhng khuynh hướng cn phi được tùy thuc vào mt tiến trình ca s nhn thc. S tht v vn đề toàn cu hóa như là mt tiến trình và tiêu chun v đạo lý căn bn ca nó là nhng gì được cng hiến cho t mi hip nht ca gia đình nhân loi cùng vi vic phát trin ca gia đình này hướng ti nhng gì thin ho. Bi thế cn phi bn b dn thân trong vic c võ mt tiến trình hi nhp toàn cu hướng v siêu vit th ly căn bn là con người và hướng v cng đồng.

 

Bt chp mt s nhng yếu t cu trúc ca mình, nhng yếu t không được chi b cũng như không được phóng đại, “vn đề toàn cu hóa, trước hết, không tt cũng chng xu. Nó s là nhng gì con người s dng nó” [104]. Chúng ta không được là thành phn nn nhân ca nó, trái li, là nhng ch đạo viên ca nó, tác hành theo ánh sáng ca lý trí trong bác ái và chân lý. Vic mù quáng chng đối s là mt thái độ lm ln và theo thành kiến, không th nhn thy các khía cnh tích cc ca tiến trình này, mà hu qu nguy him đó là mt đi cơ hi trong vic li dng nhiu cơ hi ca nó đối vi vic phát trin. Nhng tiến trình toàn cu hóa, nếu được hiu và hướng dn cách thích đáng, là nhng gì hướng ti mt tim năng chưa h thy ca vic tái phân phi mt cách sâu rng s phong phú tm cp toàn cu; tuy nhiên, nếu được hướng dn mt cách tai hi thì chúng có th dn đến tình trng gia tăng nghèo kh và chênh lch, và thm chí có th gây ra mt cuc khng hong toàn cu. Cn phi điu chnh nhng th trc trc, mà mt s nhng trc trc này có tính cách trm trng, đang gây ra nhng th chia r mi gia các dân tc và trong các dân tc, cũng như cn phi bo đảm là vic tái phân phi s phong phú không xy ra bng vic tái phân phi hay gia tăng tình trng nghèo kh: mt th nguy him thc s nếu tình hình hin nay b qun tr mt cách t hi. Qua mt thi gian dài người ta nghĩ rng các dân tc nghèo kh cn phi nguyên mt ch giai đon phát trin và bng lòng lãnh nhn tr giúp nhân đạo t các dân tc phát trin. Đức Phaolô đã mãnh lit chng li tâm thc này trong Thông Đip Vic Phát Trin ca Các Dân Tc. Ngày nay, nhng ngun li v vt cht sn có cho vic phc hi các dân tc này khi cnh nghèo kh đang có kh năng nhiu hơn trước đây, thế nhưng h phn ln li rơi vào tay ca dân chúng thuc các x s phát trin, thành phn được hưởng li hơn t vic gii phóng hóa đã xy ra nơi vic di động v vn liếng và lao công. Vic lan truyn khp thế gii nhng hình thc thnh đạt, bi thế, không được c th bng nhng d án qui k, bo v hay phc v nhng li lc riêng tư. Tht vy, vic tham gia ca các x s đang lên hay đang phát trin là nhng gì giúp chúng ta có th gii quyết khá hơn cuc khng hong ngày nay. Vic chuyn giao được cht cha nơi tiến trình toàn cu hóa cho thy nhng khó khăn và nguy him ln lao là nhng gì ch có th thng vượt nếu chúng ta có được cái tinh thn nhân loi hc và đạo lý hc ct yếu điu hướng vn đề toàn cu hóa ti mc tiêu nhân bn hóa ca tình đoàn kết. Tiếc thay, tinh thn này thường b áp đảo hay đè nén bi nhng quan tâm v đạo lý và văn hóa có tính cht v k và thc dng. Vic toàn cu hóa là mt hin tượng đa din và phc tp cn phi nm bt v tính cht đa din và hip nht ca tt c mi khía cnh khác nhau, bao gm c chiu kích thn hc. Nh đó mi có th cm nghim và lèo lái vic toàn cu hóa ca nhân loi mt cách hu lý, mt cách hip thông và chia s các th sn vt.

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch trực tiếp từ mạng điện toán toàn cầu của Tòa Thánh

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_en.html

(nhöõng choã ñöôïc in ñaäm leân laø do töï yù cuûa ngöôøi dòch trong vieäc laøm noåi baät nhöõng ñieåm chính yeáu quan troïng)