THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

NĂM ĐẠO BINH THƯƠNG XÓT 2018

 

TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018

Ngày 17/10

Tạ từ Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương, thăm viếng tặng quà ở Kontum, và trọ ở Dòng Thánh Phaolô Pleiku

 

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL: tường trình bao gồm hình ảnh tự chụp kèm theo dẫn giải cần thiết

 

 

Sau một ngày chuyển tiếp từ nơi trọ này đến nơi trọ kia, từ Đan Viện Biển Đức Thiên An Huế vào Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở Qui Nhơn, hôm nay, Thứ Tư 17/10/2018, phái đoàn TĐCTT chúng tôi tiếp tục đến giáo điểm thứ 5 trong 8 giáo điểm truyền giáo chúng tôi đã hoạch định và quyết định đến viếng thăm và tặng quà trong Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018 của mình. Giáo điểm truyền giáo thứ 5 này, sau 4 giáo điểm truyền giáo đã qua, 2 ở miền Bắc và 2 ở miền Trung, đó là 1 giáo điểm ở Kontum.

Sáng hôm ấy, theo thường lệ, chúng tôi cũng dậy theo chương trình của dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương, cũng như ở từng nơi trên giải đất quê hương Việt Nam, dù là trong các nhà tu hay ở ngoài các giáo xứ, thường từ 4 giờ sáng, có người trong anh chị em TĐCTT còn dậy sớm hơn nữa, vì không ngủ được hay theo thói quen, để sửa soạn nguyện kinh phụng vụ chung với mỗi dòng, nguyện gẫm và tham dự Thánh Lễ (thường vào lúc 5 giờ 30), sau đó điểm tâm sau đó khoảng 1 tiếng (thường vào lúc 6 giờ 30).

Trong các dòng tu, bao gồm cả các Đan Viện (3 nơi) lẫn Dòng Nữ (4 nơi) phái đoàn TĐCTT được tham dự giờ Kinh Phụng Vụ Ban Mai và sau đó là nửa tiếng nguyện gẫm, chỉ có ở Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương là khác lạ trong giờ nguyện gẫm sau Kinh Phụng Vụ. Trong khi ở các đan viện và nữ tu viện âm thầm nguyện gẫm riêng tùy từng tâm hồn bấy giờ, thì ở Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương, giờ nguyện gẫm được cử hành theo tính cách chung. Có thể là vì là dòng mới, bao gồm hầu hết toàn là phần tử mới tu, nên cần phải được gợi ý.

Bởi thế mà giờ nguyện gẫm ở Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương bao gồm, theo thứ tự, được phân ra bởi những chỗ thinh lặng nguyện cầu từ phần trước sang phần sau, trước hết là nghe suy niệm về bài Phúc Âm của phụng vụ Lời Chúa của lễ ngày hôm đó, sau nữa là nghe truyện thánh được Giáo Hội tưởng kính hôm đó, và sau hết là nghe một khoản thực hành của Hiến Pháp Dòng, cuối cùng là phần áp dụng thực hành trong ngày, bằng cách nhắc lại một câu Tâm Niệm được trích của bài Phúc Âm hôm đó, và một quyết định cụ thể nào đó trong cùng ngày.

Thánh lễ hằng ngày được cử hành bởi vị linh mục coi giáo xứ gần nhà dòng. Hôm đó, theo lời mời của sơ bề trên, ngài đã ở lại chụp hình với các nữ tu và anh chị em TĐCTT, bao gồm cả bữa điểm tâm nữa. Sau điểm tâm, theo gợi ý của người viết, là buổi giao lưu nửa tiếng, (từ 7 giờ 30 đến 8 giờ), giữa các "chị" Nữ Tỳ CJC và anh chị em TĐCTT, thay cho tối hôm qua, theo dự tính của sơ bề trên, được thực hiện sau bữa tối, lúc hầu hết anh chị em TĐCTT đã mệt cần nghỉ sớm để còn có thể dạy sớm theo chương trình sống hằng ngày từ "lúc trời còn tối" (Gioan 20:1) ở các nơi của Việt Nam.

Hôm nay, lần thứ 4 anh chị em TĐCTT mặc đồng phục, mặc mầu tím để trùng ý nghĩa với mầu áo dòng xám của các sơ

Mầu tím thương xót của TĐCTT hợp với mầu xám phục vụ của các Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương

Hôm ấy vị chủ tế mặc áo lễ đỏ và giảng về vị Thánh Tử Đạo Quan Thày của GP Qui Nhơn,

Thánh Phanxicô Kính

Chúng tôi quyết định chỉ mặc đồng phục ở các dòng tu trong Thánh Lễ sáng và bữa điểm tâm thôi

Vì hai lúc này các tu sĩ nam nữ mặc áo dòng đàng hoàng, nên chúng tôi cũng phải mặc đồng phục của mình

Sau điểm tâm chúng tôi mặc lại thường phục để dễ bình dân hòa đồng sinh hoạt với dân chúng

Chụp Hình Sau Lễ

các "chị" sắp xếp chỗ chụp hình theo sự chỉ dẫn trực tiếp cua sơ bề trên, bao gồm cả bàn lẫn ghế mới đủ chỗ

Đệ tử sinh (áo bà ba trắng), thử sinh (áo dài chưa lúp), tập sinh (áo dòng kèm lúp trắng), khấn sinh (áo dòng kèm lúp xám)

Các sơ áo đen Dòng MTG Qui Nhơn, Nhóm TĐCTT áo tím trước mầu trắng đệ tử sinh và bên mầu đỏ của vị linh mục

TĐCTT chưa chụp tấm hình nào đông tươi như tấm hình "chị em tình thương" này! Đố biết còn thiếu ai  hôm đó trong hình?

Bữa Điểm Tâm Giao Lưu

Bài hát trước bữa ăn có câu mở đầu là "Lạy Chúa Giêsu Tình Thương..."

(xin bấm vào câu mở đầu ấy để xem và nghe)

các "chị" nữ tỳ có khác - hết sức vui vẻ phục vụ các em TĐCTT dễ thương của mình hết tình và hết mình

cả các "chị" nữ tỳ thử sinh cũng thế, âm thầm làm việc ở ngoài hành lang để tiếp vận cho các chị khấn sinh

Sau điểm tâm là nửa tiếng giao lưu giữa chị em trong nhà với nhau, trước khi đàn em lên đường hành trình truyền giáo của mình

Sơ bề trên tuyên bố buổi giao lưu giữa nội bộ chị em "tình thương" Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương và Nhóm TĐCTT

Đại diện đàn em TĐCTT của các "chị" Nữ Tỳ, người viết ngỏ lời hết lòng cám ơn sơ Bề Trên và toàn thể các người "chị" của mình

Đồng thời người viết cũng hứa là năm 2019 có thể sẽ có một số đại diện Nhóm TĐCTT về tham dự lễ khấn trọn của 8 chị em đầu tiên của dòng

không ngờ lời hứa "có thể" này đã được các "chị" nữ tỳ vỗ tay hoan hô nhiệt liệt

người viết còn bày tỏ cảm nhận rằng Dòng Nữ Tỳ Chúa Tình Thương là một dòng mới mà đã có một sơ sở hoành tráng và đồ sộ

phải chăng là nhờ đã trở nên hèn mọn theo câu tâm niệm của dòng: "Hãy đến mà ngồi vào chỗ cuối cùng" (Luca 14:10)?

một câu tâm niệm được biểu hiện nơi logo của dòng: hai bàn tay đang rửa chân ở dưới trái tim "tình thương",

một logo theo tinh thần phục vụ này phản ảnh phần nào logo của Dòng Đồng Công bình dân phục vụ

mà Cha Tuấn dầu sao cũng đã chịu ảnh hưởng trong thời gian 7 năm thu thân trong Dòng Đồng Công.

Sau hết đại diện phái đoàn TĐCTT trao tặng dòng của các "chị" Nữ Tỳ của mình, qua sơ bề trên, 1000 Mỹ kim,

tất cả là 3 ngàn MK nếu tính chung với 2 ngàn MK đã kính tặng Cha Tuấn ở Mỹ trước khi phái đoàn về Việt Nam.

Sơ bề trên đã chấp nhận món quà của phái đoàn đàn em TĐCTT và chân thành ngỏ lời cám ơn

Người viết sau đó còn trình bày với các "chị" về ý nghĩa của huy hiệu Nhóm TĐCTT (ở ngực áo đồng phục):

con mắt, con ngươi và con người, một con người Samaritano nhân lành đang cứu giúp nạn nhân ở trong một con ngươi hình con tim:

"Một khi đời con đã thề hứa, con nguyện yêu đến tận cùng - tình yêu mà con dành cho Chúa, con nguyện thương mến cả nhân gian:

xin cho con mắt thương xem mọi người là anh em... xin cho con tim cao cả yêu người như Chúa đã ... yêu"

một huy hiệu / logo được diễn tả trong bài hiệu ca TĐCTT về đức bác ái mà chung Nhóm TĐCTT bấy giờ hát lên,

như lời kinh sáng hôm nay nhóm TĐCTT đã nghe thấy các "chị" đọc trong nhà nguyện về đức ái đầu ngày của dòng các "chị"

  

Đáp lễ, các "chị" cũng hát bài "Nữ Tỳ Chúa Tình Thương Hành Khúc",

lời của cha sáng lập Phạm Ngọc Tuấn và nhạc của cha con Trịnh Ngọc Danh

Lời ca ý nghĩa, điệu nhạc hùng hồn và giọng hát thánh thót của các "chị" đã làm cho đàn em TĐCTT phấn khởi hẳn lên...

trước giờ khởi hành tiếp tục Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018 từ Bắc vô Nam của mình

"Lạy Cha, xin cho họ được hiệp nhất nên một trong Chúng Ta" (Gioan 17:21)

 

Giây Phút Chia tay

 

Có "chị" quyến luyến muốn đi theo chăm sóc cho các em của mình

có "em" cũng vẫn còn bịn rịn chần chờ dường như không muốn rời xa các "chị"

cuối cùng "chị" trẻ "em" già cũng đành phải ... "hẹn nhau trên Nước Trời"!

"Từ giã bạn ơi, đi khắp mọi nơi, loan báo cho đời, sứ điệp an vui"

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh: Lời ca bài Chia Tay Lên Đường)

 

Bữa Trưa Dọc Đường

Các sơ phụ giúp Cha Trương Cường truyền giáo ở Kontum, hẹn nhóm ở quán này để đãi nhóm bữa trưa lúc 12 giờ

Cha Cường không thể về gặp nhóm vì ngài đang bận tĩnh tâm ở GP, cho dù ngài có xin phép đặc biệt để về cũng không được

Sơ già Nhiệm, Dòng Chúa Quan Phòng, và Sơ trẻ Ánh Nguyệt, Dòng Chúa Thánh Thần

đã thay cha dẫn phái đoàn TĐCTT đến thăm viếng và tặng quà cho 1 trong 5 giáo điểm nhận quà của nhóm hôm ấy

Khi được tổ trưởng chuyên chở nhắc cần đi sớm kẻo trời mưa thì khốn, người viết đành phải thúc nhóm sắp xong bữa mau lên xe

 

Thăm Viếng và Tặng Quà

 

Nhận được 5 ngàn Mỹ kim Nhóm TĐCTT gửi về trước, như các giáo điểm khác để từng nơi khỏi phải ứng trước và có sẵn phương tiện vật chất để mua sẵn quà, Cha Cường đã bàn với các sơ đang phụ giúp ngài trong việc truyền giáo ở Gai Lai GP Kontum về chuyện quà tặng (những gì, bao nhiêu, các chỗ nào v.v.). Sau đó, những nơi đã được chọn là:

 1- Bầu Cạn 40 phần, nơi cách thành phố Gia Lai 26 cây số;

2- Làng Không Đất 40 phần, nơi cách thành phố khoảng 19 cây số;

3- Làng Đắc Sơ May 120 phần, nơi cách thành phố khoảng 80 cây số, phần quà bao gồm cả áo len;

4- Đắc Trôi 120 phần quà, nơi cách thành phố 88 cây số;

5- Kon Thịp 80 phần quà, nơi cách thành phố 78 cây số.

Đúng thế, 4 nơi trên đã được các sơ đến tặng quà của Nhóm TĐCTT trước khi nhóm về Việt Nam. Vì nhóm không có nhiều giờ để đi hết các nơi xa xôi như được liệt kê trên đây chỉ trong vòng 4-5 tiếng chiều ngày 17/10/2018 như nhóm cho biết. Mà số tiền cho quà truyền giáo nhóm tặng cho giáo điểm ở đây thì dồi dào. Nên các sơ dành lại giáo điểm cuối cùng là Kon Thịp chờ nhóm tới để trực tiếp viếng thăm và trao tặng.

 

Ở giáo điểm Kon Thịp này, tổ trao quà bao gồm 3/4

Chị Nguyễn Tammie Thủy, Chị Hoàng Minh, Cháu Bickie (và Chị Hồ Mộng Huyền bỏ cuộc)

Mỗi phần quà chính yếu cũng giống như ở các giáo điểm khác, bao gồm gạo, bịch combo đủ thứ gia dụng nấu nướng, và thêm cả tiền mặt nữa.

Những anh chị TĐCTT nào không lo trao tặng quà chung thì ..., như ở các nơi khác,

len lỏi vào dân chúng để thăm hỏi và trao tặng thêm quà riêng của mình

Các chị rất vui khi trao tặng kẹo bánh cho các em nhỏ

Một khi thực sự cảm nhận được cái thú trao tặng...,

bấy giờ mới thấm thía câu Chúa nói: "cho đi hơn là lãnh nhận" (Sách Tông Vụ 20:35)

các em nhỏ ở một nơi xa xôi hẻo lánh nghèo khổ này có bao giờ nghĩ rằng chiều hôm ấy mình được kẹo bánh ăn không?

trong khi đó Anh Thành, chồng Chị Dung ở Arizona, đang bấm huyệt trị bệnh cho một nữ bệnh nhân

trẻ em thích kẹo bánh nhưng người lớn chẳng những thích tiền mà còn cần cả chuỗi Mân Côi nữa,

một thứ trang sức thần thiêng cho bản thân đầy lòng thành và đơn sơ chất phác của thành phần dân tộc thiểu số nghèo nàn lại kém văn hóa của họ.

Nếu "Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng" (Mathêu 19:14) thì hơn nhau là ở đời sau chứ không phải ở đời này. Cái bất hạnh ở đời này có thể biến thành cái may cho đời sau, trái lại, cái phúc hạnh ở đời này có thể trở thành cái họa ở đời sau, nếu những con người đang hưởng thụ văn minh và cho mình là có văn hóa cao không biết lợi dụng chúng như bậc thang về trời, như phương tiện sống đức ái trọn hảo, như sống ở thế gian mà không thuộc về thế gian.

(hình từ máy của chị Ngô Trâm)

vị đại diện ngỏ lời cám ơn phái đoàn TĐCTT sau khi tặng quà

và mọi người cùng dâng lời nguyện cầu tri ân cảm tạ LTXC, trước khi lấy hình lưu niệm chung

thỉnh thoảng người viết xin mọi người trong hình giơ tay lên, như đã từng thấy, để tấm hình thêm phần sống động hơn

 

Bản tổng kết chi tiêu từ 5 ngàn Mỹ kim, tương đương với 117.000.000 trệu đồng VN, được sơ Ánh Nguyệt kỹ lưỡng tường trình cho nhóm qua người viết biết đàng hoàng bằng giấy tờ như thế này:

104.450.00 cho 400 phần quà x 261.000 một phần

    7.000.000 cho lộ phí 5 chuyến đi tặng quà 5 nơi

      400.000 cho bao bì đựng quà

   1.200.000 trái cây cho đoàn

   4.000.000 cho 65 chiếc áo len

      400.000 còn lại (117.000.000 tổng thu - 116.600.000 tổng chi)

                  Không tính bữa ăn trưa do chính nhóm hoàn trả cho sơ 200 Mỹ kim, hơn số tiền bữa ăn.

"Cám ơn đoàn đã đồng hành với anh chị em nghèo, cùi của Giáo phận Kontum" (sơ Ánh Nguyệt kết bút)

Ngoài ra, trước khi 2 sơ đang đi trên cùng xe với phái đoàn xuống xe sau khi đã dẫn phái đoàn đến thăm viếng và tặng quà ở Kon Thịp, phái đoàn đã tặng 2 sơ 1 ngàn 5 trăm Mỹ kim cho dòng của 2 sơ: Sơ già Nhiệm Dòng Chúa Quan Phòng 1 ngàn Mỹ kim để sơ lo xây dựng các nhà nguyện ở các nơi, và Sơ trẻ Ánh Nguyệt Dòng Chúa Thánh Thần 5 trăm MK.

Chưa hết, trên đường từ Pleiku về Buôn Mê Thuột sáng hôm sau, phái đoàn có ghé qua chính giáo điểm truyền giáo của Cha Trương Cường và trao cho một thày phụ giúp cha ở đó 1 bao thư 1 ngàn 500 Mỹ kim để cha lo mục vụ cho giáo điểm riêng của cha, vị linh mục nhóm TĐCTT đã được hân hạnh bất ngờ gặp vào Thứ Bảy Đầu Tháng 5/2018 ở nhà AC Long Lan do Chị Tammie Thủy chở tới.

 

Trong chuyến đi đến giáo điểm làng Kon Thịp chiều hôm ấy xẩy ra một "sự cố" không thể không ghi nhận. Đó là nếu phái đoàn TĐCTT chậm 10 phút thì cả đoàn sẽ bị nằm đường: đêm ngủ trên xe, tiểu tiện ngoài đường, và nhỡ hết phần hành trình còn lại.

Ở chỗ, sau bữa trưa, trên đường đến làng Kon Thịp, chiếc xe cao lớn dài rộng của phái đoàn bị ngắc ngứ ở một ụ đất, cố gắng mãi bánh xe mới vượt qua được cái ụ đất trơn bánh dù bấy giờ là đất khô ấy. Bởi vậy, nếu phái đoàn ăn trưa chậm thêm 5 phút nếu không thúc giục, và nếu phái đoàn sau đó ghé mua kẹo bánh cho các em cũng chậm mất 5 phút nếu không hối thúc lên xe mau, thì trên đường về, chiếc xe không thể nào vượt qua khỏi ụ đất ghê gớm ấy khi trời mưa xuống, lúc chiếc xe vừa qua khỏi ụ đất nguy hiểm này chỉ 10 phút.

Vẫn biết LTXC có thể tỏ hiện bất cứ lúc nào và bất cứ hoàn cảnh nào như Chúa muốn. Tuy nhiên, việc sửa soạn của con người cho giờ tỏ mình ra của LTXC cũng bất khả thiếu. Sau khi nghe Con Mình phán: "Giờ của Tôi chưa đến" (Gioan 2:4) khi được Mẹ nhắc Người rằng: "Họ hết rượu rồi" (Gioan 2:3), thì Mẹ hiểu ra ngay ý của Con Mẹ, tức thì Mẹ đã đi dọn đường cho giờ Chúa tới, bằng cách làm cho con người sẵn sàng: "Người bảo gì các anh hãy làm theo như thế" (Gioan 2:5).

Vâng, bao giờ Thiên Chúa cũng muốn tỏ mình ra, như tình yêu không thể không yêu, hay như ánh sáng không thể không soi chiếu, nghĩa là thời giờ trên thế gian này lúc nào cũng là "giờ" của Ngài, thế nhưng, con người chỉ có thể xứng đáng thấy Ngài tỏ mình ra chỉ khi nào họ sẵn sàng, chỉ khi nào họ tỉnh thức về phần của họ, nghĩa là bao "giờ" con người ready là "giờ" của Chúa tới vậy! Lúc hay "giờ" con người sẵn sàng là "giờ" tỏ mình ra của Thiên Chúa, là "giờ" họ thấy được vinh quang của Thiên Chúa ngay trên trần gian này.

Vấn đề "giờ" của Chúa và "giờ" của con người đây, không ngờ còn liên quan cả đến một "sự cố" khác bất ngờ xẩy ra ở Dòng Thánh Phaolô de Chartres ở Pleiku, nơi phái đoàn TĐCTT ghé trọ đêm 17/10/2018, như chuyến đi năm 2016, phái đoàn TĐCTT cũng đã trọ ở đó đêm 29/9 vậy.

 

Ghé Trọ ở Dòng Thánh Phaolô de Chartres Pleiku

 

Trong email ngày 7/9/2018, sau khi nhận được email của người viết về việc phái đoàn TĐCTT xin được ghé trọ vào đêm ngày 17/10/2018, sơ Ánh Hoa, thay sơ bề trên Xuân, đã niềm nở hồi âm cho người viết như thế này: "Các sr mời anh và đoàn đến ghé lại nghỉ, và cũng có dịp để thăm lại các sr thân quen. Rất vui được gặp anh và đoàn. Xin Chúa Giêsu luôn là niềm vui và bình an cho mọi tâm hồn đến với Ngài". Đúng thế, trước khi đến nơi 5 phút, người viết mới gọi báo cho sơ Ánh Hoa, vì đã trao đổi với sơ qua email mới hôm qua, 16/10, về giờ giấc đến vào lúc 4 giờ chiều rồi.

Khi tới nơi, sơ ân cần dẫn phái đoàn vào từng phòng ngủ. Lần này không ngủ chung phòng đông người như lần trước ở dẫy nhà có nhà nguyện ở trên lầu và phòng ăn ở dưới lầu nữa, mà là ở giẫy nhà, đúng hơn khu nhà bên kia đường, nơi có phòng đơn, phòng đôi và 1 phòng 4 người. Khi người viết đang lo sắp xếp hành lý ở phòng ngủ thì được sơ gọi ra báo tin rằng: "Công an vừa mới gọi cho sơ bề trên Xuân ở Sài gòn. Họ đã biết phái đoàn đang ở đây. Cứ an tâm. Để sơ lo. Nhưng anh đi nói với anh chị em rằng hãy cứ ở yên trong phòng và tắt đèn đi. Chỉ lo cái xe của phái đoàn bây giờ phải đậu ở đâu..."

Thế là tiếng xôn xao bàn tán từ anh chị em TĐCTT khi được tôi báo tin bắt đổ nổ ra, liên quan đến vấn đề tại sao công an lại biết phái đoàn mình ở đây chứ? Những suy đoán được nêu lên như: 1- lúc phái đoàn ăn trưa có một chị làm ở quán ăn này chụp hình phái đoàn; 2- có một ông đi theo phái đoàn và ở trên xe của phái đoàn, cả lúc đi lẫn lúc về, dù không được sơ già Nhiệm mời, dù sơ giới thiệu ông với phái đoàn khi ông bất ngờ xuất hiện vào lúc phái đoàn mới bắt đầu ăn trưa; ông ta đi theo như để ngăn cản công an chặn xe của phái đoàn khi thấy ông ngồi ngay ghế ở cửa ngang với tài xế; thế mà phái đoàn chẳng cho ông ta gì, trong khi đó lại tặng 2 sơ tiền quà truyền giáo v.v.

Cuối cùng, sơ Ánh Hoa, tổ trưởng chuyên chở và người viết gặp nhau để cùng giải quyết nếu chuyện thực sự xẩy ra. Sơ Ánh Hoa sẽ nói với công an rằng sơ bề trên Xuân đi vắng, quên không báo cho sơ biết rằng có phái đoàn TĐCTT đến, bằng việc trao lại cho sơ danh sách phái đoàn, một danh sách bấy giờ mới được tổ trưởng chuyên chở cho sơ xem. Tuy nhiên, sơ Ánh Hoa nói với người viết rằng sơ rất tin vào các Kinh Kính Mừng sơ đọc ngay từ khi hay tin công an biết phái đoàn đang ở với nhà dòng. Vì sơ đã từng thấy tác dụng vô cùng hiệu nghiệm của các Kinh Kính Mừng sơ tin tưởng đọc. Đúng thế, cho tới khi phái đoàn chúng tôi từ ban Mê Thuột về Tây Ninh sáng hôm sau cũng chẳng thấy bóng dáng công an đâu.

Năm 2016, cũng ở vùng Tây Nguyên này, phái đoàn TĐCTT cũng dính dáng tới công an. Số là trước khi phái đoàn đến giáo điểm Đắc Pơ tỉnh Gia Lai GP Kontum 2 tiếng đồng hồ thì công an đã đến gặp vị linh mục sắp đón tiếp phái đoàn; sau khi phái đoàn TĐCTT đến nơi và sinh hoạt với anh chị em đồng bào thiểu số ở đây cả 3 tiếng đồng hồ, thế mà chẳng thấy bóng dáng công an đâu, cho tới khi phái đoàn đi khỏi rồi thì vị linh mục ở đó bị gọi lên trụ sở công an làm việc...

Sau này, khi nghe chuyện, người viết nghĩ ngay đến một người đàn ông người Kinh / Việt bất ngờ lẫn lộn trong dân chúng đang sinh hoạt với Nhóm TĐCTT chiều hôm ấy và ở địa điểm ấy. Khi nghe thấy người viết nói đến việc tiền bạc cho anh chị em dân tộc thì người đàn ông này tự động nói to: "vậy thì làm ngay đi". Chính vị linh mục tiếp phái đoàn TĐCTT hôm ấy sau đó đã hỏi một người trong phái đoàn TĐCTT lúc ấy rằng người đàn ông Việt Nam đó có phải là phần tử của nhóm hay chăng? Hay là chính hắn đã báo cáo với công an trước và sau khi phái đoàn TĐCTT đến và đi...?

Tuy nhiên, qua những "sự cố" này mới càng thấy rõ là LTXC luôn ở với Nhóm TĐCTT và tỏ hiện qua hành trình của nhóm, cả năm 2016 lẫn 2018. Nhóm TĐCTT ai cũng mặc một chiếc áo giáp chống đạn bất khả thiếu và bất khả xuyên thủng, đó là lòng tin tưởng vào LTXC ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Bởi đó, mọi người dù có nghe tin ấy cũng vẫn bằng an và bình tĩnh, vẫn ngủ yên đêm ấy và vẫn ăn ngon tối hôm ấy như thường, vẫn sinh hoạt với nhau như dự tính:

Bữa Tối

Họp Giữa Chuyến

Như được ấn định, chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018 này có 3 phiên họp:

đầu chuyến ở Dòng MTG Hưng Hóa ngày 6/10, giữa chuyến ở Dòng Thánh Phaolô Pleiku ngày 17/10, và kết chuyến ở Dòng Xito Vũng Tầu ngày 22/10

Phiên họp nào cũng sau bữa tối. Tuy nhiên, trước phiên họp giữa chuyến tối âm ấy, chung nhóm Chầu Thánh Thể với nhau 1 chút

Tuy nhiên, trước phiên họp giữa chuyến tối âm ấy, chung nhóm Chầu Thánh Thể với nhau một chút

Có 3 vấn đề then chốt và sôi nổi trong phiên họp giữa chuyến này: 1- công an, 2- giờ giấc và 3- kẹo bánh

Vấn đề công an thì biết vậy, vấn đề kẹo bánh cho trẻ em dù cần, nhưng giờ giấc vẫn cần phải giữ đúng vì bác ái chung

Sau phiên họp và trước khi về ngủ đêm, anh chị em cùng nhau dâng mình cho Đức Mẹ!

Tượng Mẹ Lavang về đêm từ trên nhà nguyện lầu hai nhìn xuống 

 "Mẹ đứng đó khi hoàng hôn tím mầu" như đêm đen bao phủ, để trông coi con cái của Mẹ!

Nhất là những đứa con luôn tin tưởng cậy trông và dâng mình phó thác cho Mẹ.

 

 

xin đón xem

Ngày 18/10: Tạ từ Dòng Thánh Phaolô de Chartres Pleiku, ghé thăm viện mồ côi và tặng quà ở 2 giáo điểm Buôn Mê Thuột

cần xem lại

Ngày 16/10: Tạ từ Đan Viện Biển Đức Thiên An Huế và ghé thăm Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở Qui Nhơn

Ngày 15/10: Tặng quà Hội Người Mù Huyện Phú Vang Huế, tham quan Đại Nội Kinh Thành Huế, và ghé thăm trọ ở Đan Viện Biển Đức Thiên An Huế

Ngày 14/10: Tặng quà Truyền Giáo ở GX Khe Sanh và một cơ quan người mù từ GX Khe Sanh về TT Lavang

Ngày 13/10: Tham quan Động Phong Nha Quảng Bình và về Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang Thừa Thiên Huế

Ngày 12/10: Tặng Quà Tông Đồ Truyền Giáo ở GX Phúc Địa và Đến Phong Nha Quảng Bình

Ngày 11/10: Mừng Dòng Xito ở Việt Nam 100 Năm Thành Lập, ghé thăm Tòa Giám Mục GP Thanh Hóa, bữa trưa và về GX Phúc Địa

Ngày 10/10: Tạ Từ Dòng MTG Hưng Hóa, ghé thăm ĐTGM Ngô Quang Kiệt và Vườn Fatima

Ngày 9/10: Sáng từ Sapa... trưa ghé Lào Cai... chiều về Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

Ngày 8/10: Giáo Điểm Sapa - Giáo họ Hầu Thào, Giáo họ Lao Chải, và Giáo điểm San 1

Ngày 7/10: Giáo Điểm Sapa - Giáo Xứ Sapa và Giáo họ Sử Pán cùng Giáo Họ Thôn Lý

Ngày 6/10: Ghé Hà Nội và Trọ ở Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa