THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM SỨ ĐIỆP THƯƠNG XÓT 2020

 

Thứ Sáu Đầu Tháng

 

Tháng Ba Ngày 6

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Mar 3, 2020 at 1:23 PM
Subject: Thứ Sáu Đầu Tháng ngày 6-3-2010
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

Thứ Sáu Đầu Tháng là thời điểm tất cả TĐCTT chúng ta ở khắp nơi, bằng cách này hay cách khác, cùng hiệp thông với Nhóm TĐCTT GP Orange CA dâng lễ và chầu Chúa ở Brothers of Saint Patrick từ 7:30 đến 9 giờ tối ngày 6/3/2010:

1- Đền Tạ Thánh Tâm Chúa nơi Bí Tích Thánh Thể là "Đấng đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi" (Mẹ Fatima 13/10/1917), bởi những tội "lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm" (Thiên Thần Hòa Bình với 3 Thiếu Nhi Fatiam thụ khải vào Mùa Thu năm 1916), và 

2- Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, một Mẫu Tâm "hằng liên lỉ bị một vòng gai nhọn đâm thâu bởi những tội lộng ngôn và vô ơn của những kẻ bội nghĩa" (Mẹ Fatiam với Nữ Tu Lucia ngày 10/12/1925).

Xin thiết tha kính mời anh chị em TĐCTT bớt chút thời giờ đến với những giây phút bonus ngọc ngà hằng tháng này nhé. LTXC đã lo liệu cho chúng ta có một nơi gần gũi và riêng biệt để sống những giây phút thương xót tuyệt vời linh thiêng này, xin hãy trân trọng nó như tặng ân đặc biệt LTXC giành cho và ban cho Nhóm TĐCTT chúng ta, khi chúng ta bất ngờ được một nơi riêng là Saint Patrick, như ở trụ sở của mình, để làm việc đền tạ cao quí và khẩn thiết này.

Từ khi chúng ta quyết định dồn Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng vào tối Thứ Sáu, bằng cách có thêm Thánh Lễ, Thày Thomas (Hoa Kỳ), vị tu sĩ mới thay cho Thày Joseph (Ấn Độ), đã xin chúng ta trả 50 MK một tối Thứ Sáu. Ngay từ đầu, tháng 11 và 12/2019, chúng ta được Thày Joseph cho free vì chúng ta chỉ xin Chầu Thánh Thể thôi, nhưng khi chúng ta có thêm Thánh Lễ từ Tháng 1/2020, chúng em đã trả thêm 50 MK cho thày, và tiếp tục trả 50 MK mỗi Thứ 6 nữa.

Rất mong được cùng với đông đảo Quí TĐCTT của chúng em, vào mỗi tối Thứ Sáu Đầu Tháng tuyệt vời này, bất chấp xa xôi như chúng em, hay bất chấp sức khỏe như Cha Đức Minh, kéo nhau đến để Đền Tạ Thánh Tâm Giêsu và Mẫu Tâm Maria, để xin LTXC "thương đến chúng con và toàn thế giới", nhất là ở vào thời điểm mạng sống của con người trong thế giới vô thần duy vật này đang bị virus corona tấn công đến khủng hoảng cả về kinh tế lẫn tình người.

Như thường lệ, chúng ta sẽ qui tụ vào lúc 7:30 và sẽ bắt đầu "cầu Kinh Mân Côi" vào lúc 7:40 pm, sau đó 8 giờ Thánh Lễ và 8:40 pm Chầu Thánh Thể, đúng 9 giờ Dâng Đêm Cho Mẹ và Phép Lành cuối ngày, như đã diễn tiến đúng như thế từ 2 tháng qua, 1-2/2020. Xin nhớ mặc đồng phục Mầu Tím Đau Thương cũng là Mầu Tím Thống Hối hợp với Mùa Chay. Mầu Tím Đền Tạ nhé. Cám ơn quí TĐCTT của em.

em tĩnh

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

7:40 pm - Khai mạc: Cầu Kinh Mân Côi

(đồng thời hòa giải ở trong phòng áo những tâm hồn nào cần)

"Cầu xin Chúa Thánh Thần..."

Cầu Kinh Mân Côi để Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, thay cho Thứ Bảy Đầu Tháng

 

8:00 pm - Thánh Lễ Kính Thánh Tâm Chúa

Ngay trước lễ có 2 ý chỉ được nhắc: cầu cho LH Giuse, chồng chị Huỳnh Thanh (đọc bài đọc 1) mới qua đời

và cầu cho 1 Anh TĐCTT bị ung thư lá lách giai đoạn cuối

Đầu lễ cha chủ tế nhắc cầu nguyện trong cơn dịch toàn cầu Covid-19 (Corona Virus Disease-2019) đang tiến đến mức độ đại dịch

"Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha, Mình và Máu... của Con Chí Ái Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con..."

"Chính nhờ Người, với Người và trong Người..."               "Đây Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian..."

"Tôi đến cho chiên được sự sống và là một sự sống viên mãn" (Gioan 10:10)

 

8:40 pm - Chầu Thánh Thể Đền Tạ LTXC và Mẫu Tâm Maria

Chầu Đơn hơn là Chầu Trọng (Thánh Thể ở trong mặt nhật) như 3 lần đầu tháng 11-12/2019 và 1/2020

Vì ở đây không đủ đồ để Chầu Trọng, như không có hương xông, không có áo choàng, và cả 2 mặt nhật đều bị trục trặc

Mở đầu bào giờ cũng bằng 1 bài thánh ca tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể

Chuỗi Kinh Thương Xót

Phép Lành Thánh Thể kết thúc giờ chầu

Phép lành Thánh Mẫu, qua bàn tay của vị linh hướng, ban cho các con TĐCTT, sau bài Thánh Ca Dâng Đêm Cho Mẹ

22 TĐCTT, bao gồm cả Linh Mục TĐCTT Phó Tổng Linh Hướng Nguyễn Đức Minh và người chụp.

Lần nào cũng nên và cần chụp 1 tấm hình lưu niệm, vì chẳng biết đâu hôm nay anh chị còn đó mai em đã đi rồi...

Như trường hợp của người anh bị ung thư lá lách ở giai đoạn cuối, được cầu cho hôm nay, không biết có còn kịp để có hình lần thứ 2 nữa chăng,

như hình ảnh của anh mới còn đó ở trong tấm hình chung vào tối đêm Thứ Sáu Đầu Tháng 1/2020 cách đây 2 tháng!

 

 

Tháng Hai Ngày 7

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Feb 4, 2020 at 7:27 PM
Subject: Thứ Sáu Đầu Tháng - Lễ & Chầu Đền Tạ Thánh Tâm Chúa và Trái Tim Mẹ
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>,
tdctt-bcc@googlegroups.com

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi” 

Tạ ơn LTXC đã cho Nhóm TĐCTT Nam CA chúng ta, tháng 1/2020 vừa qua, đã bắt đầu thực hiện một Tối Thứ Sáu Đầu Tháng thật là ý nghĩa thiêng liêng và giá trị cứu độ, khi chúng ta đông đảo qui tụ lại để Đền Tạ cả Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Maria, bằng Thánh Lễ kèm theo Chầu Thánh Thể sau đó, chưa kể trước lễ còn Cầu Kinh Mân Côi 1 Chuỗi ,và trong khi Chầu Thánh Thể thêm 1 Chuỗi Thương Xót nữa. 

Vậy xin anh chị em chúng ta rủ nhau đến để cùng Đền Tạ "Chúa là Thiên Chúa của chúng ta, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi" (Mẹ Fatima ngày 13/10/1917), gây ra bởi chính Kitô hữu "chúng ta" nơi "những tội lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm" của họ (lời nguyện đền tạ được Thiên Thần Hòa Bình dạy cho 3 thiếu nhi Fatima thụ khải mùa thu năm 1916), bởi họ đã bỏ Vị Thiên Chúa vô cùng nhân hậu của mình, ở chỗ họ: "không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa" (lời nguyện đền tạ được Thiên Thần Hòa Bình dạy cho 3 thiếu nhi Fatima thụ khải mùa xuân năm 1916).

Nếu không ai yêu mến Chúa Giêsu, Vị Thiên Chúa hóa thành nhục thể trong cung dạ trinh nguyên của Mẹ như Mẹ, thì cũng không ai cảm thấy nhức nhối đớn đơn như Mẹ và bằng Mẹ khi thấy thành phần Kitô hữu là con cái của Thiên Chúa, là chi thể của Chúa Kitô, là môn đệ của Người lại sống như vô thần hay phản kitô như thế. Bởi vậy, khi chúng ta đền tạ Thánh Tâm Chúa thì chúng ta đồng thời cũng đền tạ chính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria hơn bao giờ hết và hơn ai hết, và nhờ đó việc đền tạ của chúng ta còn có thể bù đắp cho "những linh hồn cần đến LTXC hơn" trong Giáo Hội và trên một thế giới càng văn minh càng băng hoại hiện nay.

Lịch trình:

7:30 Qui tụ

7:40 Cầu Kinh Mân Côi

8:00 Thánh Lễ

8:40 Chầu Thánh Thể

9:00 Dâng Đêm Cho Mẹ và Phép Lành Cuối Ngày.

Xin mặc đồng phục mầu tím.

Xin TĐCTT khắp nơi cùng hiệp thông đền tạ nhé. 

em tĩnh

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

7:40 - 8:00 pm: Cầu Kinh Mân Côi

8:00 - 8:40: Thánh Lễ

8:40 - 9:00: Chầu Thánh Thể

 

 

 

9:00 pm - Dâng Đêm cho Mẹ và Phép Lành cuối ngày 

37 Tháng 1/2020 - 17 Tháng 2/2020

 

Tháng Giêng Ngày 3

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jan 2, 2020 at 11:03 AM
Subject: Thứ Sáu Đầu Tháng Đền Tạ Thánh Tâm Chúa và Trái Tim Mẹ: Dâng Thánh Lễ và Chầu Thánh Thể
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

Trong email ngày 27/12/2019, em đã "Thông Báo Cuối Năm 2019 về Lệ Đền Tạ hằng tháng và Lịch Sinh Hoạt hằng năm", trong đó em đã báo tin là Giáo Phận Orange, bằng văn thư đàng hoàng, không cho phép chúng ta được làm lễ tại tư gia vào các Thứ Bảy Đầu Tháng, và vì thế em đã tạm dừng sinh hoạt Thứ Bảy Đầu Tháng, nhưng lại được thay thế bằng việc bao gồm cả Thứ Bảy Đầu Tháng Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria với Giờ Thánh Đêm Thứ Năm Đền Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, vào Tối Thứ Sáu Đầu Tháng là thời điểm phải nói rằng rất thích đáng để bao gồm cả việc Đền Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu lẫn Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria một lúc.

Thật vậy, việc Mẹ Maria yêu cầu chúng ta Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ vào 5 Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng liền không phải là Mẹ chỉ muốn qui về bản thân Mẹ, mà là về chính Con của Mẹ, Đấng Mẹ đã kêu gọi con cái Mẹ rằng: "Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi" (13/10/1917). Chúng ta Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria chính là chúng ta đền tạ Thánh Tâm Chúa, bởi chúng ta xúc phạm đến Chúa, như "đâm thâu" vào Thánh Tâm Chúa, thì đồng thời chúng ta cũng "đâm thâu" vào Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, một trái tim đã yêu Chúa hơn ai hết nên không thể không cảm thấy cái đau như Chúa, với Chúa và thậm chí thay Chúa, nhất là khi Chúa đã chết mà còn bị lưỡi đóng "đâm thâu".

Đó là lý do 2 cặp điều kiện để làm trọn 5 Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng, như Mẹ nêu lên vào ngày 10/12/1925 với Nữ Tu Lucia thụ khải bấy giờ đang tu ở Dòng Dorotheu thành Pontavedra Tây Ban Nha, đều trực tiếp qui về Chúa và vì Chúa hơn là qui về Mẹ và vì Mẹ: Cặp điều kiện thứ 1 là: "xưng tội và rước lễ" cả 2 việc này đều liên quan đến LTXC và Thánh Thể Chúa; cặp điều kiện thứ 2: "lần hạt 50 Kinh Mân Côi và 15 phút suy niệm mầu nhiệm Mân Côi", cả 2 cũng đều liên quan đến Chúa Kitô, nhân vật chính trong Mầu Nhiệm Mân Côi, và việc cầu kinh Mân Côi chính là "nhìn lên Đấng đã bị đâm thâu" nơi từng mầu nhiệm bằng ánh mắt tin tưởng của Mẹ và bằng con tim kính mến của Mẹ. 

Như thế, vào mỗi Thứ Sáu Đầu Tháng, chúng ta cùng nhau qui tụ lại để Cử Hành Thánh Thể bằng việc Dâng Thánh Lễ và Chầu Thánh Thể trong cùng "Một Giờ Với Thày" thì thật là ý nghĩa và rất có giá trị hơn bao giờ hết, ở chỗ, nhờ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria và cùng với Thánh Tâm Chúa Giêsu TĐCTT chúng ta đền tạ chính LTXC, Đấng đã "yêu thế gian đến ban Con Một của Ngài" (Gioan 3:16) và cũng là Đấng "đã không tiếc Con mình, một phó nộp Người vì tất cả chúng ta" (Roma 8:32), nhưng chúng ta vẫn cứ tiếp tục vô ơn bội nghĩa với LTXC bằng những tội lỗi của chúng ta xúc phạm đến LTXC nơi Chúa Giêsu Kitô, "Đấng đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi" (Fatima 13/10/1917).

Bởi vậy, xin trân trọng và thiết tha mời quí TĐCTT Nam California nói chung và ở Orange County nói riêng, hết sức có thể, tích cực đáp ứng và tham dự "Một Giờ Với Thày" đầy linh thiêng và khẩn thiết này nhé. Xin mặc đồng phục Mầu Tím Đau Thương. Xin Anh Thế mang theo đồ lễ và cắt đặt đọc sách. Xin Anh Duy giúp hát lễ (4 bài) và hát chầu (4 bài). Đúng 8 giờ sẽ Dâng Thánh Lễ (khoảng 45 phút) và ngay sau lễ là Chầu Thánh Thể (15 phút). 15 phút Chầu Thánh Thể: 1- hát tôn thờ Thánh Thể, 2- thinh lặng "nhìn lên Đấng đã bị đâm thâu" (5 phút), 3- hát Cầu Cho ĐTC, 4- hát Đây Nhiệm Tích (Tantum), 5- hát Dâng Đêm cho Mẹ, và 6- Phép lành cuối ngày của Mẹ qua Cha Phó Tổng Linh Hướng.

Xin quí TĐCTT ở khắp nơi hướng lòng về miền Nam California để hiệp thông cầu nguyện với Nhóm TĐCTT tại Saint Patrick vào mỗi Tối Thứ Sáu Đầu Tháng, từ 8 đến 9 giờ tối nhé. Xin cảm ơn quí TĐCTT rất thân thương của em.

em tĩnh

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jan 3, 2020 at 7:44 AM
Subject: Re: Thứ Sáu Đầu Tháng Đền Tạ Thánh Tâm Chúa và Trái Tim Mẹ: Dâng Thánh Lễ và Chầu Thánh Thể
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

Nếu có thể được, chúng ta có thể đến sớm từ 7:30 tối thay vì vào đúng 8 giờ bắt đầu lễ. Như thế, chúng ta có thể bắt đầu "cầu Kinh Mân Côi" Mùa Thương vào lúc 7:40 hay 7:45 pm trước Thánh Lễ, để nhờ Mẹ đến với Chúa nơi việc Cử Hành Thánh Thể là Thánh Lễ kèm theo Chầu Thánh Thể sau đó. 

Với 50 chục Kinh Mân Côi này, chúng ta chẳng những cố ý đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, mà còn cùng với Trái Tim Vô Nhễm Nguyên Tội Mẹ "nhìn lên Đấng đã bị đâm thâu" qua các Mầu Nhiệm Mân Côi Mùa Thương của Người, một Mầu Nhiệm sắp được hiện thực ngay trên bàn thờ trong Thánh Lễ, một Mầu Nhiệm Vượt Qua nơi Thánh Thể của "Chúa là Thiên Chúa chúng ta", "Đấng đã bị đâm thâu qua", Đấng "đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi" cần phải được đền tạ và nhờ Người xin Chúa Cha "thương xót chúng con và toàn thế giới". 

Đến từ 7:30 chúng ta mới có đủ giờ dọn lễ và dọn chầu, và giờ set up hát các bài thánh ca nếu muốn dùng máy chiếu hình. Xin Chị Ngọc Anh ở cùng khu nhà của Cha Nguyễn Đức Minh ghé đón ngài từ 7:15 hay cùng lắm 7:30 nhé. Nếu được xin Chị Nguyễn Nancy mang đến mấy bình hoa nữa nhé. Xin ban kinh nguyện giúp điều hợp Chuỗi Kinh Mân Côi trước lễ. Xin cám ơn quí anh chị trong Đêm Đền Tạ long trọng lần đầu tiên này: Anh Nguyễn Thế Trưởng ban phụng vụ; Anh Ngọc Duy trưởng ban Thánh Ca; Chị Ngọc Anh đưa đón Cha Đức Minh; Chị Nguyễn Nancy (ở gần Saint Patrick hơn Chị Bùi Mộng Điệp) hoa cảnh; Chị Huỳnh Mỹ Hạnh ban Kinh Nguyện.

em tĩnh

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

7:30 PM qui tụ và 7:40 PM Cầu Kinh Mân Côi

 

8:00 PM - Thánh Lễ Kính Thánh Tâm Chúa và Trái Tim Mẹ

Cha chủ tế Nguyễn Đức Minh không giảng mà chỉ nhắc lại ý chỉ đầu lễ về việc đền tạ Thánh Tâm Chúa và Trái Tim Mẹ

8:35 PM - Chầu Thánh Thể

Vì Cha chủ tế không giảng nên có giờ cho Chuỗi Thương Xót trong 25 phút Chầu Thánh Thể

Trước khi hát Cầu Cho ĐTC và Đây Nhiệm Tích Phép Lành Thánh Thể, mấy phút thinh lặng "nhìn lên Đấng đã bị đâm thâu"

8:55 PM - Hát cầu cho Việt Nam và Giáo Hội trước khi Dâng Đêm cho Mẹ và lĩnh phép lành cuối ngày của Mẹ qua vị linh hướng

37 anh chị em, bao gồm cả Cha Linh Hướng và 3 vị khách đều là phối ngẫu của A/C TĐCTT

Chúng con xin cám ơn Cha Nguyễn Đức Minh, Phó TLH, luôn đến với chúng con mỗi khi chúng con cần đến nhu cầu phụng vụ.

Năm nay cha 92 tuổi, trang bị quần áo, từ đầu đến chân, thật là ấm áp để bảo vệ tuổi già sức yếu, hầu tiếp tục phục vụ dân Chúa và TĐCTT chúng con.

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jan 4, 2020 at 7:28 PM
Subject: Re: Thứ Sáu Đầu Tháng Đền Tạ Thánh Tâm Chúa và Trái Tim Mẹ: Dâng Thánh Lễ và Chầu Thánh Thể
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục hiện diện giữa chúng ta qua đêm Thứ Sáu Đầu Tháng hôm qua, ngày 3/1/2020, khi Nhóm TĐCTT chúng ta đã qui tụ lại ở nguyện đường của Brothers of Saint Patrick để, trong vòng 1 tiếng 20 phút, từ 7:40 đến 9:00 giờ tối, Cầu Kinh Mân Côi (trước Thánh lễ), Dâng Thánh Lễ và Chầu Thánh Thể, bao gồm cả Chuỗi Thương Xót. (trong giờ chầu), đầy đủ những gì chúng ta mong muốn thực hiện, với ý nguyện đền tạ Thánh Tâm Chúa và Trái tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria.


Chúng con xin cám ơn Đức Ông Nguyễn Đức Minh, Cha Phó Tổng Linh Hướng của chúng con, vị linh mục là phần tử chính thức của Nhóm TĐCTT từ năm 29014 khi cha tự nguyện tuyên hứa gia nhập Nhóm TĐCTT, và rất gắn bó với nhóm của mình, sẵn sàng phục vụ nhóm bất cứ khi nào nhóm có nhu cầu về phụng vụ, kể cả trong những chuyến hành hương từ trưoóc đến nay (2014, 2017 và 2019).


Em xin hết lòng quí AC TĐCTT đã cố gắng đến tham dự, trong đó có 3 vị phối ngẫu, bao gồm phu quân của Chị Khổng Thị Nhàn, phu nhân của Anh Hà Đại Thắng và phu quân của Chị Đỗ Thoa Katherine. Em xin cám ơn Chị Nguyễn Nancy đã mang hoa cảnh đến trưng bày trước bàn thờ. Em xin cám ơn ban kinh nguyện: Chị Huỳnh Mỹ Hạnh và Chị Nguyễn Nancy đã phối hợp điều hành Chuỗi Mân Côi và Chuỗi Thương Xót. Em đặc biệt cám ơn Anh Nguyễn Văn Thế, trưởng ban phụng vụ, đã từ Torrance TGP Los Angeles  (cùng với phu nhân) đến tham dự, bỏ cả một sinh hoạt của Liên Minh Thánh Tâm của cộng đoàn địa phương, hầu phục vụ nhóm tối hôm ấy


Chúng ta hãy tiếp tục trong cuộc sống hằng ngày của mình, chứ không ophải chỉ có Đêm Thứ Sáu Đầu Tháng hằng tháng, "nhìn lên Đấng đã bị đâm thâu" là Chúa Giêsu Kitô Con Mẹ, Đấng "đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi" bằng ánh mắt tin tưởng phúc đức và Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria với Tràng Kinh Mân Côi Liên Kết TĐCTT và bằng tất cả tấm lòng thống hối ăn năn, cảm thương và tri ân cảm tạ LTXC nhé.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót


Giờ đây xin mời Quí TĐCTT theo dõi hình ảnh Đêm Thứ Sáu Đầu Tháng ngày 3/1/2020 của chúng ta ở cái link sau đây: Thứ Sáu Đầu Tháng