THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

TĐCTT Toàn Bộ Kinh Nguyện Thương Xót

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jun 11, 2021 at 7:04 PM
Subject: Kinh Nguyện Thương Xót
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Chúng ta vẫn còn sống trong Ngày Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu 11/6/2021.

Em không thể để cho ngày trọng đại này, qua đi, vì Ngày Lễ Thánh Tâm Chúa này về LTXC trực tiếp liên quan đến  ơn gọi và sứ vụ của TĐCTT chúng ta.


Bởi thế, em đã cử hành ngày này rất đặc biệt, chẳng những bằng Tuần 5 Ngày, mà còn bằng cách đọc lại các Kinh Nguyện Thương Xót,

những Kinh Nguyện Thương Xót em dịch từ Nhật Ký Chị Thánh Faustina, xen kẽ bằng các kinh nguyện thương xót của riêng Nhóm TĐCTT của chúng ta,

tất cả đều ở trong các tác phẩm của TĐCTT: 1- Ân Sủng và Tình Thương (Thủ Bản của TĐCTT) và 2- Chuỗi Ngọc Yêu Thương (Tập Sách Đền Tạ của TĐCTT).

Giờ đây, em xin trân trọng gửi tặng Quí TĐCTT rất thân thương của em trong Ngày Lễ Thánh Tâm Chúa 11/6/2021 hôm nay, ở cái link mp3 dưới đây:

KinhNguyenThuongXot.mp3  


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 
Nguyện Cầu Lòng Thương Xót Chúa

 

(Nhật Ký 163, Tuần Phòng năm 1937)

 

Ôi Ba Ngôi Chí Thánh! Bao nhiêu lần con hít thở, bao nhiêu lần tim con rung nhịp, bao nhiêu lần máu con rộn ràng trong cơ thể của con thì con ngàn lần muốn tôn vinh tình thương của Chúa.

 

Ôi Chúa, con muốn đươc hoàn toàn biến đổi thành tình thương của Chúa và trở thành phản ảnh sống động của Chúa. Chớ  ưu phẩm thần linh cao cả nhất trong các ưu phẩm, ưu phẩm tình thương khôn lường của Chúa xuyên qua tâm can và linh hồn của con sang anh chị em của con.

 

Ôi Chúa, xin hãy giúp con để mắt con biết xót thương, nhờ đó, con không bao giờ ngờ vực hay phán đoán theo bề ngoài, nhưng biết nhìn thấy những gì là mỹ miều nơi tâm hồn của anh chị em con và ra tay cứu trợ họ.

 

Xin hãy giúp con để tai con biết xót thương, nhờ đó, con nghe thấy được các nhu cầu của anh chị em con, và không tỏ ra dửng dưng lạnh lùng trước những đớn đau và than van của họ.

 

Ôi Chúa, xin hãy giúp con, để lưỡi con biết xót thương, nhờ đó, con không bao giờ nói tiêu cực về anh chị em con, mà là những lời ủi an và tha thứ.

 

Ôi Chúa, xin hãy giúp con để tay con biết xót thương và đầy những việc thiện, nhờ đó, con chỉ biết làm lành cho anh chị em con, và nhận lấy cho mình những việc làm khó khăn và vất vả hơn.

 

Xin hãy giúp con, để chân con biết xót thương, nhờ đó con biết mau mắn hỗ trợ anh chị em con, thắng vượt cái mệt mỏi và buồn chán của con. Việc nghỉ ngơi thực sự của con là  chỗ phục vụ anh chị em con.

 

Ôi Chúa, xin hãy giúp con để tim con biết xót thương, nhờ đó, chính con có thể cảm thấy được tất cả mọi khổ đau của anh chị em con. Lòng con sẽ không tìm nương tựa nơi bất cứ một người nào. Con sẽ tỏ ra chân thành ngay cả với những ai con biết rằng sẽ lạm dụng lòng tốt của con. Và con sẽ nép chặt mình trong thẳm cung của Trái Tim hết sức nhân hậu Chúa Giêsu. Con sẽ âm thầm chịu đựng khổ đau của con. Ôi Chúa, xin tình thương của Chúa hãy nương tựa nơi con.

 

Chính Chúa truyền cho con phải thực thi ba cấp độ xót thương. Cấp thứ nhất là tác hành xót thương, bất cứ là tác hành nào. Cấp thứ hai là ngôn từ xót thương – nếu con không thể thi hành được việc xót thương, con sẽ hỗ trợ bằng những lời lẽ của con. Cấp thứ ba là cầu nguyện – nếu con không thể tỏ tình thương bằng việc làm hay bằng lời nói, con vẫn luôn có thể làm như thế bằng việc nguyện cầu. Việc nguyện cầu của con thậm chí còn vươn tới cả những nơi con không thể nào vươn tới được về thể lý.

 

Ôi Giêsu của con ơi, xin hãy biến đổi con thành Bản Thân Chúa, vì Chúa có thể làm được tất cả mọi sự.  


Đaminh Maria Cao tấn Tĩnh, BVL chuyển dịch


Tâm Nguyện Sống Lòng Thương Xót Chúa


Lạy Cha chúng con ở trên trời, một Người Cha đã yêu thương thế gian đến ban Con chí ái Cha, thậm chí đã không dung tha cho Con chí ái Cha, trái lại đã phó nộp Con chí ái Cha vì tất cả chúng con, đã biến Con chí ái Cha là Đấng không biết đến tội lỗi của Cha thành tội lỗi để công chính hóa chúng con: Chúng Con tin nơi Cha! (xem Gioan 3:16; Roma 8:32; 2Corinto 5:21)

Lạy Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, là Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng con, một Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, đã được Cha sai đến thế gian không phải để luận phạt thế gian, mà là để nhờ Chúa mà những ai tin vào Chúa được cứu độ, một Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con đến để tìm kiếm và cứu vớt những gì hư hoại, bằng cách đã vâng lời cho đến chết trên thập giá, và là một Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con đã chăn dắt chúng con như Vị Mục Tử Nhân Lành đã hiến mạng sống vì chiên, cho chiên được sự sống và là sự sống viên mãn, bằng cuộc phục sinh của Chúa, để giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và sự chết mà thông ban cho chúng con sự sống và Thần Linh: Chúng con tin nơi Chúa! (xem Gioan 1:14, 3:17; Luca 19:10; Phliphê 2:8; Gioan 10:10-11; Gioan 20:22)

Lạy Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, vì con đã thuộc về Chúa, kể cả tội lỗi vô cùng khốn nạn của chúng con, cùng với đam mê nết xấu nhơ nhớp đê hèn của chúng con, tất cả đã được Chúa chuốc lấy, gánh vác và đóng đanh vào Thánh Giá của Chúa, và biến chúng thành các dấu vết tử giá trên thân xác phục sinh khải hoàn vinh hiển của Chúa - Chúng con tin nơi Chúa! (xem Gioan 1:29; Mathêu 8:17; Isaia 53:4; Roma 6:3-11) 

Lạy Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, vì Chúa là tất cả của chúng con, Đấng đã yêu chúng con cho tới cùng, yêu hơn chính bản thân Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả con người của chúng con, nhất là nhân phẩm, tự do, tình yêu và sự sống của chúng con là những gì quí báu nhất Chúa đã ban cho chúng con. Xin Chúa toàn quyền sử dụng chúng theo ý Chúa, và xin Chúa hãy cất ngay chúng đi nếu chúng trở nên dịp tội cho chúng con làm mất lòng Chúa, dù chỉ một chút xíu; trái lại, bất cứ một sự gì, dù tự bản chất xấu xa ghê gớm đến đâu, như cám dỗ, đau khổ và chết chóc, nếu tất cả những sữ dữ ấy thực sự giúp chúng con sống đức ái trọn hảo hơn, càng nên giống Chúa hơn, thì xin Chúa hãy cứ giáng xuống trên chúng con tùy ý Chúa - Chúng con tin nơi Chúa! (xem Gioan 13:1, 15:13)

Lạy Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Chúa là sự sống lại và là sự sống của chúng con và cho chúng con, chúng con tin nơi Chúa ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự (xem Gioan 11:25)

Chúng con tin nơi Chúa khi chống trả cám dỗ, bằng quyền toàn năng phục sinh chiến thắng tội lỗi và sự chết của Chúa. Chúng con tin nơi Chúa khi thống hối tội lỗi, bằng những giọt nước mắt Chúa đã khóc thương thành Giêrusalem. Chúng con tin nơi Chúa khi quằn quại khổ đau, bằng mồ hôi máu toát ra nhỏ xuống đất của Chúa trong Vườn Cây Dầu. Chúng con tin nơi Chúa khi khẩn thiết nguyện cầu, bằng Chén Đắng Hấp Hối và với Cơn Khát Núi Sọ của Chúa. Chúng con tin nơi Chúa khi hưởng phúc may lành, bằng bình an Chúa ban cho chúng con không như thế gian ban, cũng như bằng nỗi sầu khổ được biến thành niềm hoan lạc chân chính. (xem Mathêu 28:18; Marco 16:17-18; Luca 19:41, 22:44; Mathêu 26:38-39; Gioan 19:28, 14:27, 16:20; Tông Vụ 5:41; Mathêu 5:11-12) 

Lạy Thánh Thần là tình yêu được Cha trên trời tuôn đổ vào lòng của chúng con qua Lời Nhập Thể Vượt Qua, Ngài là Thần Chân Lý, Đấng đã biết con hơn con biết con và yêu con hơn con yêu chính bản thân con, xin Ngài hãy thánh hóa con trong tinh thần và chân lý, để cùng với Mẹ Maria có phúc vì đã tin, và cùng với hết mọi thần thánh trên trời, cách riêng với Chị Thánh Faustina và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, chúng con có thể yêu nhau như Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con đã yêu thương chúng con, nhờ đó chúng con được nên trọn lành như Cha trên trời là Đấng trọn lành và cũng chính là Đấng xót thương. Amen. (xem Roma 5:5; Gioan 16:13, 4:24; Luca 1:45; Gioan 13:34, 15:12; Mathêu 5:48; Luca 6:36)


TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh,
Soạn dọn cho riêng Nhóm TĐCTT nhân Lễ Các Thánh 1/11/2014.
Để hướng về Năm Đời Tận Hiến của Giáo Hội 2015 
Từ Chúa Nhật I Mùa Vọng ngày 30/11/2014 
Đến Lễ Đức Mẹ dâng Con ngày 2/2/2016, 
Ngày Thế Giới Đời Tận Hiến hằng năm.Chúc Tụng Lòng Thương Xót Chúa

 

(Nhật Ký 948-951. Cha linh hồn của chị Faustina là Sopocko đã điều chỉnh một số lời kinh cầu này và thêm vào một số lời kinh cầu của riêng ngài nữa, như ngài đã nói đến trong Thư ngày 14/5/1972. Mở đầu Kinh Cầu này là câu: Hỡi linh hồn ngờ vực, xin hãy đọc những nhận thức về Lòng Thương Xót Chúa sau đây để cảm thấy tin tưởng hơn”).

 

Lòng Thương Xót Chúa tuôn tràn ra từ lòng Chúa Cha - - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa là ưu phẩm cao cả nhất của Thiên Chúa - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa là mầu nhiệm khôn thấu - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa là mạch nguồn vọt ra từ mầu nhiệm Ba Ngôi Chí Thánh - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa khôn dò đối với trí khôn nhân loại hay thần thiêng - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa là nguồn xuất phát tất cả sự sống và phúc hạnh - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa tốt đẹp hơn cả các tầng trời - Con tin nơi Chúa

 

Lòng thương Xót Chúa là mạch nguồn của các phép lạ và những kỳ công - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa bao bọc toàn thể vũ trụ - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa hạ giáng xuống trần gian nơi Bản Thân Lời Nhập Thể - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa tuôn trào từ Trái Tim Chúa Giêsu bị thương rộng mở - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Chúa được ủ ấp nơi Trái Tim Chúa Giêsu cho chúng con, nhất là cho các tội nhân - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa khôn dò nơi việc thiết lập Bánh Thánh - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa khôn dò nơi việc thành lập Hội Thánh - Con tin nơi Chúa.

 

Lòng Thương Xót Chúa khôn dò nơi Bí Tích Thánh Tẩy - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa khôn dò nơi việc chúng con được công chính hóa nhờ Chúa Giêsu Kitô - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa hộ tống chúng con suốt cả cuộc đời - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa bao bọc chúng con nhất là trong giờ lâm tử - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa ban cho chúng con sự sống bất diệt - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa hỗ trợ chúng con từng giây phút trong cuộc đời - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa che chở chúng con khỏi lửa hỏa ngục - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa ở nơi việc hoán cải các tội nhân cứng lòng - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa làm Thần Trời sửng sốt, Thánh Nhân ngỡ ngàng - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa khôn dò trong tất cả mọi mầu nhiệm về Thiên Chúa - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa nâng chúng con lên trên hết mọi thứ bất hạnh - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa là nguồn hạnh phúc và hoan lạc của chúng con - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa ở chỗ kêu gọi chúng con từ hư vô ra hiện hữu - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa bao gồm tất cả mọi công cuộc do Ngài thực hiện - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa là vinh hiển của tất cả mọi công việc Ngài làm - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa là nơi tất cả chúng con được chìm đắm - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa là nỗi nhẹ nhàng êm ái cho những tâm hồn sầu đau - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa là niềm hy vọng duy nhất của những linh hồn thất vọng - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa là chốn nghỉ ngơi cho các tâm hồn, là an bình trong lúc lo âu sợ hãi - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa là niềm hân hoan và nỗi ngất ngây của những linh hồn thánh hảo - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa phấn khích lòng cậy trông khi chẳng còn biết hy vọng vào đâu - Con tin nơi Chúa

 

Lạy Thiên Chúa Hằng Hữu là Đấng có lòng Xót Thương vô hạn và đầy những cảm thương khôn lường, xin hãy nhân ái đoái đến chúng con và gia tăng Lòng Thương Xót Chúa nơi chúng con, để trong những lúc gian nan khốn khó, chúng con không cảm thấy thất vọng và bị ngã lòng, nhưng hết lòng tin tưởng phó mình cho thánh ý Chúa là Tình Yêu và là chính Tình Thương.

 

Ôi Lòng Thương Xót Chúa khôn lường và vô cùng bất tận, ai có thể tôn tụng và tôn thờ Chúa cho xứng đáng đây? Ôi uu phẩm tối cao của Thiên Chúa toàn năng, Chúa là niềm hy vọng ngọt ngào cho con người tội lỗi.

 

Hỡi các vì tinh tú, địa cầu và đại dương, hãy hợp nhau lại thành một bản thánh ca mà đồng thanh tri ân sốt mến hát khen Lòng Thương Xót Chúa khôn thấu.

Đaminh Maria Cao tấn Tĩnh, BVL chuyển dịch
Nguyện Ước

Toàn Hiến cho Chúa Tình Thương

(đọc riêng vào giờ Chầu Thánh Thể hằng tháng và những dịp đặc biệt tùy mỗi tâm hồn)

 

Lạy Cha chúng con  trên trời./ Cha là Tình Yêu vô cùng nhân hậu,/ là Thiên Chúa chân thật duy nhất./ Cha đã yêu thương chúng con,/ một tạo vật chỉ là hư không,/ vô cùng thấp hèn và tràn đầy khốn nạn,/ chẳng những đến ban Người Con duy nhất của Cha cho chúng con,/ khi chúng con còn là những tội nhân,/ thậm chí đã không dung tha cho Người,/ một đã phó nộp Người vì tất cả chúng con./ Cha đã xót thương chúng con/ đến trở thành vô cùng đáng thương hơn cả chính bản thân vô cùng đáng thương của chúng con nữa./ Cha lại còn hết sức thiết tha gắn bó với từng con chiên lạc chúng con,/ khi muốn  cùng từng người chúng con,/ không phải chỉ  trong tâm hồn thấp hèn chúng con với Thánh Linh của Cha,/ mà còn ở cả nơi thân xác tro bụi của chúng con bằng Thánh Thể Con Cha./ Cha đã luôn hiện diện trong cuộc đời chúng con,/ đến độ,/ chính lúc chúng con vô tình hay cố ý làm mất lòng Cha,/ thì Cha lại dùng ngay những hậu quả tệ hại tự chúng con gây ra đó,/ như dịp tốt để tỏ mình ra cho chúng con hơn nữa,/ giúp cho chúng con biết Cha hơn/ nhờ đó biết mình hơn và biết nhau hơn/ 

Ôi,/ Lạy Cha Chí Thánh Chí Tôn,/ chúng con biết lấy gì đền đáp/ tình Cha nhưng không và tận tuyệt yêu thương tạo vật thấp hèn tội lỗi vô cùng bất lực chúng con đây!/ Chúng con chỉ biết cùng với đệ nhất tạo vật về ân sủng của Cha là Mẹ Maria/ dâng lời Ngợi Khen cảm tạ Tình Yêu Nhân Hậu của Cha,/ tuyên xưng Cha là Thiên Chúa chân thật duy nhất của chúng con,/ ngoài Cha ra không còn một Đấng Tối Cao nào khác,/ là Đấng Cứu Độ chúng con,/ cho khỏi tội lỗi và sự chết nơi cuộc Vượt Qua của Con Cha,/ và là Đấng Thánh Hóa chúng con,/ cho chúng con được hiệp thông thần linh vĩnh phúc với Cha trong Thánh Linh./ Cha là nguyên ủy và là cùng đích của chúng con./ Chỉ có Cha mới có thể thỏa mãn tất cả mọi ước vọng trường sinh của chúng con,/ vì Cha đã dựng nên chúng con cho Cha./ Nhờ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria,/ Mẹ của Con Cha/, chúng con xin dâng trả về cho Cha tất cả những gì Cha đã ưu ái ban tặng cho chúng con,/ để Cha có thể hoàn toàn sử dụng cả con người lẫn cuộc đời của chúng con/ trong việc làm cho Danh Cha cả sáng,/ Nước Cha trị đến,/ Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời./ 

Vậy xin Cha hãy làm cho chúng con/ được càng ngày càng trở nên xứng đáng với Tình Yêu vô cùng nhân hậu của Cha,/ để chúng con có thể trở thành hiện thân sống động cho Lòng Thương Xót Cha,/ như Con Cha và Mẹ Thánh của Người đã sống/ khi các Ngài hoàn thành công cuộc cứu độ trần gian của Cha./  chỗ:/ 

1.     Xin Cha cho chúng con luôn biết Sống Thánh Linh như những trẻ nhỏ,/ hoàn toàn tin tưởng phó thác nơi sự quan phòng thần linh vô cùng khôn ngoan đầy quyền năng và yêu thương của Cha:/ Trước hết,/ trong mọi hoạt đng tự nhiên hay siêu nhiên,/ luôn sống giây phút hiện tại trước nhan Cha,/ thanh thản làm trọn ý Cha trong mọi sự,/ không vội vàng hấp tấp cho được việc hơn là đẹp lòng Cha;/ vì thành công hay thất bại chính yếu là ở chỗ có làm trọn Thánh Ý Cha hay chăng,/ và khi sống trong Thánh Ý vô cùng trọn hảo bất diệt của Cha/ là chúng con đã được sống đời đời ngay trong thời gian trên trần gian này rồi vậy./ Sau nữa,/ nếu xẩy ra bất cứ một thất bại nào ngoài ý muốn của chúng con,/ nhất là khi chúng con có yếu dại lầm lỗi vấp phạm cách nào,/ dù có tội lỗi đến đâu/ hay có đau khổ đến mấy,/ xin cho chúng con đừng bao giờ tỏ ra một chút gì nghi ngờ Lòng Thương Xót của Cha,/ vì không có một tội nào phạm đến Cha bằng tội ngờ vực Lòng Thương Xót Cha,/ không hoàn toàn tuyệt đối tin tưởng cậy trông nơi Cha./ 

2.     Xin Cha cho chúng con luôn biết dấn thân hy sinh phục vụ một cách hoàn toàn vô tư đối với tất cả mọi người anh chị em đồng loại đáng thương của chúng con/ về cả thể lý, tâm lý lẫn luân lý,/ không bao giờ dám lên mặt khinh chê và xa lánh một ai./ Vì chúng con không thể coi thường và bỏ rơi những gì hằng được Cha vô cùng ưu ái dựng nên,/ quan phòng và cứu độ,/ như chính Cha cũng đã đối xử như vậy với chúng con,/ bởi phẩm giá của anh chị em chúng con không phải là ở những gì họ có/ cho bằng ở những gì họ là,/ là hình ảnh Cha và được Cha yêu thương,/ đến độ,/ một khi chúng con khinh họ là chúng con khinh Cha,/ không giúp đáp họ là không giúp đáp Cha;/ 

3.     Xin Cha cho chúng con luôn biết thứ tha cho tất cả mọi người đụng chạm đến quyền lợi và tự ái của chúng con,/ thậm chí chống đối và tác hại đến ý định và hoạt động tốt lành thánh thiện của chúng con,/ như Cha đã tha nợ cho chúng con/ và như Con Cha trên thập giá đã thứ tha cho những người lầm lỡ không biết việc họ làm;/ và xin Cha cho chúng con biết học cùng Con Cha,/ luôn sống hiền lành và khiêm nhượng trong lòng,/ không bao giờ dám xét đoán tiêu cực cho một ai,/ vì phận sự của chúng con là yêu thương nhau/ chứ không phải là quan án của nhau,/ như Con Cha đến để cứu vớt chứ không phải để hủy diệt;/ 

4.     Xin Cha cho chúng con luôn biết sẵn sàng mau mắn chấp nhận tất cả mọi thánh giá đau khổ trong cuộc đời,/ kể cả những gì gây ra do chính lỗi lầm của chúng con,/ nhất là biết hết sức trân trọng và yêu quí những cơn thử thách đức tin,/ một cảm nghiệm thần linh tràn đầy đau buồn tăm tối đến chết được/ như Con Cha đã trải qua trong Vườn Cây Dầu và trên Thập Tự Giá,/ cho dù về thể lý chúng con có trở thành vô dụng nhất trên đời này,/ và v tâm lý chúng con có bị mọi người,/ đặc biệt là những người thân yêu và đáng tin tưởng nhất của chúng con hiểu lầm,/ ngờ vực,/ khinh chê giầy đạp và ruồng bỏ,/ thậm chí có bị cả thế gian ghê tởm và nguyền rủa,/ để chúng con càng ngày càng hết sức đáng thương giống như Tình Thương Tử Giá của Cha,/ xứng đáng hơn trong việc dự phần vào công cuộc cứu độ với Con Cha;/ 

5.     Xin Cha cho chúng con luôn biết thành thực sùng kính Mẹ Maria,/ Hoa Trái đầu tiên và tuyệt hảo nhất của Lòng Thương Xót Cha,/ một tạo vật ưu tú nhất của Cha đã trọn hảo chấp nhận Lòng Thương Xót Cha,/ đã cưu mang và hạ sinh Lòng Thương Xót Cha trên trần gian,/ vì Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ được Cha thiết lập trên thế giới này từ đầu thế kỷ 20,/ thời điểm mở màn cho Lòng Thương Xót Cha,/ là để làm nơi cho tội nhân nương náu/ và là đường đưa thành phần chứng nhân tông đồ đến cùng Cha./  

Ôi Lạy Cha,/ là một tạo vật hèn hạ như chúng con đây mà đã nghiễm nhiên trở thành một đối tượng hết sức duyên dáng/ được Cha toàn hảo yêu thương đến say mê điên dại/ đã là một đại hồng ân vô cùng cao trọng trên hết mọi sự/ chúng con không bao giờ có thể nghĩ tới và dám mơ tưởng,/ thì việc tội nhân chúng con được kính mến Cha cao cả lại càng là một hồng ân vô cùng vĩ đại/ chúng con không bao gi dám làm,/ hay làm mà không cảm thấy mình thật là cao ngạo và phạm thượng./ Thế nhưng,/ Cha ơi,/ cũng chính vì Cha yêu thương chúng con trước mà chúng con không thể không mến yêu Cha,/ không phải chỉ vì bị bắt buộc phải đáp trả theo đức công bình/ cho bằng vì Cha vô cùng đáng yêu đáng mến trên hết mọi sự,/ chúng con có kính mến Cha hết mình cũng chẳng bao giờ cân xứng với Cha,/ nếu chính Cha không yêu mến Cha trong chúng con,/ để chúng con có thể kính mến Cha/ như Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria,/ theo khả năng có thể của loài người chúng con./ 

Lạy Cha giầu lòng thương xót,/ này đây,/ chúng con đã là của Cha,/ vì Cha là Đấng Tạo Dựng nên chúng con,/ và đã hoàn toàn thuộc về Cha,/ vì Cha là Đấng Cứu Độ chúng con./ Lạy Thiên Chúa chân thật duy nhất là Tình Yêu vô cùng nhân hậu,/ xin hãy khứng nhận lấy chúng con/ như Giá Máu vô cùng châu báu của Con Cha,/ những đứa con thừa nhận của Cha,/ được tái sinh bởi trên cao là ý muốn của Cha,/ nhờ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội đầy ơn phúc của Mẹ Đồng Công Maria,/ Mẹ của Con Cha cũng là Mẹ của chúng con./ Xin Thánh Linh của Cha là Đấng đã được ban cho chúng con/ qua Phép Rửa và Thêm Sức,/ Đấng đang ngự trong tâm hồn chúng con/ và là Đng đang dẫn chúng con vào tất cả sự thật là Chúa Giêsu Kitô,/ là tất cả Mạc Khải Tình Yêu Nhân Hậu Cha,/ là Chân Dung Lòng Thương Xót Cha,/ hãy yêu mến Cha cho cân xứng trong chúng con,/ và hãy cứ tự nhiên thực hiện mọi sự Cha muốn nơi chúng con,/ để chúng con được trở nên mọi sự cho mọi người,/ cho tất cả nên một,/ trong Cha và Con và Thánh Thần./ Amen./

 

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,

Soạn dọn tập Thủ Bản "Ân Sủng và Tình Thương" 2008 (trang 218-224) để thành lập Nhóm TĐCTT

 

 

 

Nguyện Ước 

Sống Đời Tông Đồ Chúa Tình Thương

(đọc riêng vào giờ Chầu Thánh Thể hằng tháng và những dịp đặc biệt tùy mỗi tâm hồn)

 

Lạy Thiên Chúa là Thần Linh” (Jn 4:24), là “Cha ở trên trời” (Mt 6:9), là tình yêu vô cùng nhân hậu – Con tin nơi Chúa!

Con tin nơi Chúa:/ Vì dấu chỉ thời đại cho thấy,/ chính ở vào lúc thế giới càng văn minh con người càng bạo loạn,/ hiển nhiên nhất từ đầu thế kỷ 20,/ đến độ con người đang lo sợ tự diệt vong/ bởi chính những gì họ chế tạo ra,/ liên quan tới luật pháp vô luân phản nhân bản/ và những thứ khí giới sát hại hằng loạt,/ thậm chí con người đang hung hăng ra tay tự diệt,/ bằng việc ác độc phá thai và bừa bãi hủy hoại thiên nhiên,/ thì từ Balan,/ quê hương của Chị Thánh Faustina,/ sứ giả của Lòng Thương Xót Chúa,/ Chúa đã làm bừng lên một tia sáng để dọn đường cho lần đến cuối cùng của Chúa/ là Sứ Điệp Chúa Tình Thương. 

Con tin nơi Chúa:/ “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con” (Jn 20:28),/ Chúa là Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần,/ vì Chúa là Thiên Chúa chân thật duy nhất,/ ngoài Chúa ra không còn một chúa nào khác./ Đó là lý do/ thế giới văn minh càng ngày càng lên đến tuyệt đỉnh ngày nay,/ cả về khoa học và kỹ thuật/ lẫn nhân phẩm và nhân quyền,/ cũng không thể nào cứu được mình và có hòa bình,/ nếu không nhận biết Chúa là Đấng Tối Cao,/ nếu không chịu quay về với Lòng Thương Xót Chúa./ 

Con tin nơi Chúa:/ vì Chúa vô cùng nhân hậu,/ Đấng “biết hết mọi sự” (Jn 21:17),/ biết rõ là con người,/ đang say sưa đến choáng váng với chủ nghĩa tương đối,/ chủ nghĩa duy ngã độc tôn,/ không thể nào tự mình nhận biết Chúa/ mà quay về với Lòng Thương Xót Chúa,/ nếu chính Chúa là Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần duy nhất của họ/ không tiếp tục yêu thương họ “đến cùng” (Jn 13:1),/ qua thành phần Tông Đồ Chúa Tình Thương,/ như trường hợp của vị Giáo Hoàng đã từng mang “vui mừng và hy vọng” đến cho thế giới tân tiến ở vào cuối thể kỷ 20,/ và đầu thiên kỷ thứ ba Kitô Giáo,/ là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. 

(từ đây trở xuống đã trở thành Bản Tuyên Hứa tóm gọn của Nhóm TĐCTT cho những ai ngỏ ý muốn gia nhập nhóm trong lễ tuyên hứa)

“Giêsu ơi,/ con tin nơi Chúa”:/ xin cho con luôn cảm nhận được Lòng Thương Xót Chúa,/ nhất là những lúc con yếu đuối sa ngã và khổ đau trong đời,/ để càng được chìm đắm vào vực sâu vô đáy của Lòng Thương Xót Chúa,/ con càng thấy được chân dung vô cùng nhân hậu của Chúa,/ và nhờ đó,/ con cũng mới thấy được tất cả sự thật về bản thân con,/ và mới thật sự gặp được tất cả mọi người và mỗi người anh chị em của con ở đó. 

Giờ đây,/ nhờ Mẹ Maria con xin dâng lên Chúa trọn vẹn bản thân hèn mọn của con,/ cùng với hết mọi yếu đuối dại khờ của con,/ hết mọi khuyết điểm tội lỗi của con,/ hết mọi thiện chí nỗ lực của con,/ hết mọi ước ao khát vọng của con./ Xin Chúa hãy rửa con “trong Thánh Linh” (cf. Jn 1:33;20:22)/ hầu con “được thánh hóa trong chân lý” (Jn 17:19);/ dù cuộc đời con có phải lần mò “bước đi trong thung lũng tối” (Ps 23:4),/ có như Chúa “buồn đến chết được” (Mt 26:38) trong Vườn Cây Dầu đổ mồ hôi máu (Lk 22:44),/ hay có phải than lên “Chúa Trời con ơi, Chúa Trời con ơi, sao Ngài lại nỡ bỏ rơi con” (Mt 27:46) trên thập tự giá,/ con cũng hoàn toàn tuân theo Thánh Ý vô cùng khôn ngoan toàn thiện của Chúa,/ nhờ đó,/ Chúa có thể làm vọt lên từ cõi lòng con/ đã được Chúa chiếm đoạt và biến đổi/ sự sống đời đời (cf. Jn 4:14,7:38) là Lòng Thương Xót Chúa/ “cho những người anh chị em hèn mọn nhất” (Mt 25:40) của Chúa cũng là của con. 

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhượng trong lòng (Mt 11:29),/ xin hoán cải con trở nên như trẻ nhỏ (Mt 18:3) của Lòng Thương Xót Chúa,/ để con biết nhìn hết mọi anh chị em con/ bằng ánh mắt cõi lòng của Tình Yêu Nhân Hậu Chúa như Mẹ Maria,/ cho tất cả được hiệp nhất nên một trong Cha và Con và Thánh Thần./ Amen.

 

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,

Soạn dọn tập Thủ Bản "Ân Sủng và Tình Thương" 2008 (trang 215-218) để thành lập Nhóm TĐCTT


 

Cảm Nguyện Bánh Thánh Tình Thương

 

(Nhật Ký, 356)

 

Ôi Bánh Thánh, Bánh chất chứa giao ước của tình thương của Thiên Chúa đối với chúng con, nhất là đối với các tội nhân đáng thương.

 

Ôi Bánh Thánh, Bánh chứa đựng Mình Máu Chúa Giêsu như chứng cớ của một tình thương vô cùng đối với chúng con, nhất là đối với các tội nhân đáng thương.

 

Ôi Bánh Thánh, Bánh chất chứa sự sống trường sinh và tình thương vô cùng, được dồi dào ban phát cho chúng con, nhất là các tội nhân đáng thương.

 

Ôi Bánh Thánh, Bánh chất chứa tình thương của Cha, Con và Thánh Thần đối với chúng con, nhất là đối với các tội nhân đáng thương.

 

Ôi Bánh Thánh, Bánh chất chứa mạch nước sự sống xuất phát từ tình thương vô cùng đối với chúng con, nhất là đối với các tội nhân đáng thương.

 

Ôi Bánh Thánh, Bánh chất chứa ngọn lửa của tình yêu tinh tuyền nhất tỏa ra từ từ cung lòng của Cha Hằng Hữu, như từ vực thẳm của tình thương vô cùng đối với chúng con, nhất là đối với các tội nhân đáng thương.

 

Ôi Bánh Thánh, Bánh chất chứa phương dược cho tất cả mọi thứ bệnh hoạn của chúng con, xuất phát từ tình thương vô cùng, như từ một suối nguồn, đối với chúng con, nhất là đối với các tội nhân đáng thương.

 

Ôi Bánh Thánh, Bánh chất chứa mối hiệp nhất giữa Thiên Chúa và chúng con nhờ tình thương vô cùng của Ngài đối với chúng con, nhất là đối với các tội nhân đáng thương.

 

Ôi Bánh Thánh, Bánh chất chứa tất cả những cảm thức của Trái Tim dịu ngọt nhất Chúa Giêsu đối với chúng con, nhất là đối với các tội nhân đáng thương.

 

Ôi Bánh Thánh, niềm hy vọng duy nhất của chúng con trong tất cả mọi khổ đau và những gian nan khốn khó của cuộc đời.

 

Ôi Bánh Thánh, niềm hy vọng duy nhất của chúng con giữa tối tăm và bão tố trong ngoài.

 

Ôi Bánh Thánh, niềm hy vọng duy nhất của chúng con trong cuộc đời và trong giờ lâm tử.

 

Ôi Bánh Thánh, niềm hy vọng duy nhất của chúng con giữa những gian nan khốn khó và ngập tràn thất vọng.

 

Ôi Bánh Thánh, niềm hy vọng duy nhất của chúng con giữa những sai lầm và phản trắc.

 

Ôi Bánh Thánh, niềm hy vọng duy nhất của chúng con giữa tình trạng tối tăm và vô thần đang lan tràn trái đất.

 

Ôi Bánh Thánh, niềm hy vọng duy nhất của chúng con trong lòng trông mong và nỗi đớn đau sẽ không ai hiểu được.

 

Ôi Bánh Thánh, niềm hy vọng duy nhất của chúng con trong cảnh vất vả cực nhọc và nhạt nhẽo buồn tẻ hằng ngày.

 

Ôi Bánh Thánh, niềm hy vọng duy nhất của chúng con trước cảnh tàn rụi của những gì chúng con hy vọng và nỗ lực.

 

Ôi Bánh Thánh, niềm hy vọng duy nhất của chúng con giữa những tàn phá của địch thù cùng những nỗ lực của hỏa ngục.

 

Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi gánh nặng đã quá sức của con và con thấy rằng những nỗ lực của con đều trở thành vô hiệu.

 

Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi bão tố làm tâm can của con chao đảo và tinh thần hãi hùng của con cảm thấy thất vọng.

 

Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi tim con cảm thấy hoảng sợ  nguy vong ám ảnh trí khôn con.

 

Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi hết mọi sư âm mưu chống lại con và linh hồn con cảm thấy chẳng còn hy vọng gì.

 

Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi mắt con bắt đầu trở nên mờ nhật trước tất cả mọi sự trần thế, và lần đầu tiên tâm thần của con thấy được những thế giới vô hình.

 

Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi những việc con làm trở thành quá sức của con và gian nan khốn khó trở thành thân phận hằng ngày của con.

 

Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi con cảm thấy việc thực hành nhân đức trở nên khó khăn và bản tính tự nhiên của con tiến đến chỗ phản loạn.

 

Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi con trở thành mục tiêu cho những cơn thù hằn.

 

Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi những vất vả khổ cực và các nỗ lực của con bị người khác phán đoán sai lạc.

 

Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi những phán quyết của Chúa sẽ vang lên về con; bấy giờ con sẽ tin vào đại dương của tình thương Chúa.

 

Đaminh Maria Cao tấn Tĩnh, BVL chuyển dịch

 

 

“Xin Chiếm Đoạt Con”

 

 

GIÊSU ƠI, CON TIN NƠI CHÚA!

Thế nhưng, lạy Chúa, nếu Chúa không chiếm đoạt con,

con không thể nào tin nơi Chúa như Chúa muốn.

Vì con không thể nào thấu suốt được bản tính là tình yêu vô cùng nhân hậu của Chúa.

 

GIÊSU ƠI, CON TIN NƠI CHÚA!

Con biết rằng lý do duy nhất Chúa yêu con đó là vì Chúa thương con,

một thụ tạo vô cùng hèn hạ và tội lỗi trước nhan Chúa.

Và sở dĩ Chúa thương con là vì Chúa chính là Tình Yêu.

Mà tột đỉnh và tất cả Tình Yêu của Chúa được thể hiện nơi lòng Chúa thương con,

đến nỗi Chúa đã trở thành đáng thương hơn cả con đáng thương.

 

GIÊSU ƠI, CON TIN NƠI CHÚA!

Con biết rằng con là của Chúa và hoàn toàn thuộc về Chúa,

vì Chúa đã thương dựng nên con và cứu chuộc con.

Nhưng trên thực tế con vẫn sống như không có Chúa,

vẫn là chúa tể cuộc đời mình, vẫn mù quáng theo ý riêng và tự quyết.

Thế mà Chúa vẫn liên tục theo đuổi con

bằng những tác động thần linh cảnh báo, thanh tẩy và lôi kéo con cho đến cùng.

 

GIÊSU ƠI, CON TIN NƠI CHÚA!

Vâng, chính vì con tin nơi Chúa mà con xin Chúa

hãy hoàn toàn và vĩnh viễn chiếm đoạt trái tim con,

để con thực sự và trọn vẹn thuộc về Chúa,

nhờ đó, không một sự gì trên thế gian này,

dù cám dỗ, khổ đau hay tội lỗi có thể làm con xa Chúa,

và cũng nhờ đó, Chúa có thể thực hiện mọi sự Chúa muốn nơi con.

 

GIÊSU ƠI, CON TIN NƠI CHÚA!

Con biết rằng một khi được Chúa chiếm đoạt,

đời con sẽ chẳng còn gì vui sướng trên trần gian này nữa, trái lại, nó sẽ trở thành

một thung lũng tối, một đêm đẫm mồ hôi máu, một chiều Canvê tận tuyệt.

Nhưng nhờ thế con mới được diễm phúc sâu xa

hiệp thông với tình yêu nhân hậu Chúa như Mẹ Maria,

và nhờ đó con mới trở thành tông đồ và

nhân chứng phản ảnh trung thực cho Chúa là Tình Yêu.

 

GIÊSU ƠI, CON TIN NƠI CHÚA!

Xin Chúa hãy biến bản thân con được Chúa chiếm đoạt thành giá cứu chuộc

cho những linh hồn cần đến Lòng Thương Xót Chúa hơn,

để đời con được trở thành cuộc hành trình tìm kiếm con chiên lạc của Chúa,

và để quyền năng phục sinh chiến thắng tội lỗi và sự chết của Chúa tỏ hiện

qua những dấu vết tử giá của Chúa nơi thân xác tro bụi của con.

 

GIÊSU ƠI, CON TIN NƠI CHÚA!

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhượng trong lòng

Xin hoán cải con trở nên như những trẻ nhỏ của Lòng Thương Xót Chúa

để con biết nhìn tất cả mọi anh chị em con

bằng con tim của tình yêu vô cùng nhân hậu Chúa như Mẹ Maria,

cho tất cả được hiệp nhất nên một nhiệm thể của Chúa

trong Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

 

Chúa Nhật Lễ Lá ngày 5/4/2009

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jun 16, 2021 at 5:59 AM
Subject: TĐCTT: Toàn Bộ Kinh Nguyện Thương Xót và Điệu Nhạc Lời Ca Nhờ Mẹ Đến Chúa
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

Em đã gửi đến Quí anh chị 2 emails:

1- Email cho Thứ Sáu Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu ngày 11/6/2021 về Toàn Bộ Kinh Nguyện Thương Xót, và 

2- Email cho Thứ Bảy Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria ngày 12/6/2021 về Điệu Nhạc Lời Ca Nhờ Mẹ Đến Chúa.


Em đã kèm theo cả mp3 cho từng ngày, nhất là Thứ Bảy để quí anh chị nào muốn hát thì biết điệu nhạc mà hát theo.

Em còn nhờ Chị Nguyễn Thy làm youtube để quí anh chị dễ dàng hơn trong việc vừa nghe điệu nhạc vừa theo dõi lời ca một lúc.

Chưa hết, em còn thiết lập 2 cái links riêng biệt cho từng quà tặng em đã trao tặng quí anh chị nữa để chúng ta tiện lưu trữ và sử dụng khi cần,

quí anh chị sẽ thấy cả mp3 và youtube (ở cuối cùng) cho cái link TĐCTT Những Điệu Nhạc Lời Ca Nhờ Mẹ Đến Chúa:


TĐCTT Những Điệu Nhạc Lời Ca Nhờ Mẹ Đến Chúa

TĐCTT Toàn Bộ Kinh Nguyện Thương Xót

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót