THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

Lịch TĐCTT Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022

 

Tháng 1

ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

Cầu cho tình huynh đệ nhân loại đích thực

Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những ai đang bị kỳ thị và bách hại; 
Xin cho quyền lợi và phẩm giá của họ được nhìn nhận, những quyền lợi và phẩm giá xuất phát từ thân phận là anh chị em trong gia đình nhân loại.

 

 

TĐCTT Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua Thứ Tư Tuần Thánh 17/4 -

Bên bờ Sông Jordan, nơi Chúa Giêsu lãnh nhận phép rửa của Tiền hô Gioan Tẩy giả, một biến cố năm nay được Giáo Hội cử hành lễ vào Chúa Nhật 9/1/2022

 

 

 - Ngày 1:    Lễ Mẹ Thiên Chúa - Thứ Bảy    

  Sinh Nhật  Nguyễn Châu, TĐCTT II – 2011 (GP Orange CA), Chị Nguyễn Thị Phượng, TĐCTT V – 2013 (GP Arlington VA), Chị Eastman Thu Hương, TĐCTT VIII – 2013 (TGP Seattle WA),

   Anh Nguyễn Khoan, TĐCTT X – 2014 (TGP Galveston-Houston TX), Chị Ngô Thị Đại TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA), Chị Nguyễn Ánh Ngọc, TĐCTT XIII (GP Rochester NY); Chị Vũ Thị Én, TĐCTT XV – 2015 TGP LA CA;  

   Chị Đoàn Thị Sim, TĐCTT XVIII – 2016 GP Fortworth TX;  Chị Phạm Thanh Nhàn, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA); Chị Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Kim Nhung & Hoàng Thị Yến, 3 TĐCTT XXIV – 2017 GP Fortworth TX;

  Kỷ niệm Lệ Cử Hành LTXC từ ngày 1/1/2015

 Tưởng Nhớ LH Phêrô Nguyễn Quang John/Đạo, TĐCTT XXVIII – 2018 TGP Galveston-Houston TX qua đời năm 2021

 

- Ngày 2:     Lễ Hiển Linh - Chúa Nhật

  Sinh Nhật Chị Chu Thị Hát, TĐCTT VIII – 2013 (TGP Seattle WA), Chị Đỗ Tina, TĐCTT XIV – 2014 (GP Arlington VA), Chị Đỗ Thoa Catherine, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA),

  Anh Trịnh Huy Hoàng, TĐCTT XXIV – 2017 GP Fortworth TX

- Ngày 3:      Lễ  Thánh Genovefa (theo lịch phụng vụ cũ), Quan Thày của Chị Nguyễn Châu, TĐCTT II - 2011 (GP Orange CA)

   Sinh Nhật Chị Dương Thị Nở, TĐCTT XII – 2014 (Canada)

 

- Ngày 4:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Kim Ngân, TĐCTT VII – 2013 (GP Orange CA) & Chị Nguyễn Thanh Hoài, TĐCTT XXVI 2017 TGP Philadelphia PA

   Thụ phong linh mục 2003: Cha Nguyễn Phi Long, CSsR, nguyên linh hướng Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX

 

- Ngày 5:      Sinh Nhật Anh Vũ Viết Hùng, TĐCTT XXIII – 2017 TGP Galveston-Houston TX  

- Ngày 7:      Sinh Nhật Chị Phạm N Ruby, TĐCTT XXXXIII – 2021 GP Orange CA

- Ngày 8:      Sinh Nhật Anh Vũ Hoan, TĐCTT XVI – 2015 (GP Orange CA) + Chị Nguyễn Trinh, TĐCTT XXXIX – 2019 TGP Philadelphia PA; Anh Nguyễn Văn Trương, TĐCTT XXXXIII-2021, GP Orange CA

- Ngày 9:       Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

   Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Hòa, TĐCTT XXIV – 2017 GP Fortworth TX

   Tưởng Nhớ LH Theresa Nguyễn Thị Ty, TĐCTT XXVI – 2017 VA qua đời năm 2021

- Ngày 10:    Kỷ niệm thụ phong linh mục 2009: Cha Dominico Nguyễn Hoan Lương, CMC, linh hướng TĐCTT Honolulu GP Hawaii

  Sinh Nhật Chị Bùi Xuân Hồng, TĐCTT IV – 2012 (TGP Los Angeles CA); Chị Nguyễn thị Xuân Tùng, TĐCTT XXIV – 2017 (GP Fortworth TX); Anh Trần Đình Chỉnh,  TĐCTT XXVI - 2017 (MD  TGP Washington)

- Ngày 11:   Sinh Nhật Chị Nguyễn Kim Ngọc, TĐCTT VIII - 2013  (TGP Seattle WA) & Nguyễn Ngọc Ánh, TĐCTT XXI – 2016 (GP San Jose CA)

- Ngày 12:   Sinh Nhật Chị Trần Tự Hồng, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX) & Chị Lâm Trúc Bình, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA)

- Ngày 13:   Quan Thày Thánh Hilario Anh Trịnh Huy Hoàng, TĐCTT XXIV – 2017 GP Fort Worth TX

                      Sinh Nhật Chị Đặng Thị Kim Nhung, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange), Anh Nguyễn Mộng Hùng, TĐCTT XVI - 2015 (GP Arlington VA), Chị Nguyễn Cecile, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange);

  Chị Ngo Diem-Trang Tiffany, TĐCTT XXXXV – 2021 (GP San Jose CA)

- Ngày 14:   Sinh Nhật Anh Trần Đức Hiệu, TĐCTT XXIX - 2018 (GP Fort Worth TX),

- Ngày 15:  Sinh Nhật Cha Phạm Ngọc Tuấn (GP Orange CA) & Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose CA)

- Ngày 16:  Sinh Nhật Chị Maria Cao Trường, TĐCTT VIII – 2013 (TGP Seattle WA)

- Ngày 19:  Sinh Nhật Anh Trần Sáu, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX), Chị Nguyễn Thanh Vân, TĐCTT XIII – 2014 (GP Rochester NY), Chị Nguyễn Mỹ Hiền TĐCTT XX - 2016 (GP Orange),

  Chị Võ Thị Thanh Thủy, TĐCTT XXV - 2017 (GP Orange)

- Ngày 20:  Sinh Nhật Anh Mai Văn Đạo, TĐCTT XII - 2014 (GP San Bernadino CA) & Chị Nguyễn Kiều Lan, TĐCTT XV – 2015 TGP LA CA

 

- Ngày 21:  Lễ Thánh Agnes, Quan Thày của Quí Chị Ngô Bích Châu, TĐCTT III - 2011 (GP Arlington VA); Chị Nguyễn Phụng, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange, CA), Chị Nguyễn Thị Ái, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA),

 Chị Đoàn Minh & Thành Thanh Vân, 2TĐCTT XV – 2015, Chị Vũ Thị Nga, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX); Chị Nguyễn Hồng Nga, TĐCTT XXVII – 2017 (GP San Jose CA);

 Chị Nguyễn Thị Lan, TĐCTT XXIX – 2018 (GP Fort Worth); Chị Phạm Xuân Hạ, TĐCTT XXXIX – 2019 (TGP Philadelphia) & Chị Phạm N Ruby, TĐCTT XXXXIII – 2021 (GP Orange CA)

                    Sinh Nhật Anh Đỗ Anh Khoa, TĐCTT XXXVI – 2018 (GP Fort Worth TX);

Tưởng Nhớ LH Madalena Nguyễn Ngọc Anh, TĐCTT I – 2009 (TGP Los Angeles CA) qua đời năm 2021

- Ngày 22:  Sinh Nhật Chị Nguyễn Ánh Linh, TĐCTT III - 2011 (Nhật Bản) & Anh Phạm Long, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange, CA)

- Ngày 23:  Ngày Chúa Nhật Lời Chúa (CN III Thường Niên)

- Ngày 24:  Sinh Nhật  Chị Nguyễn Thị Thu Hải, TĐCTT XXVI 2017 (MD TGP Washington)

- Ngày 25:  Kỷ niệm thụ phong linh mục (1997): Cha Phêrô Bùi Quang Tuấn, CSsR, Linh Hướng Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX,

- Ngày 26: Thánh Timothêu, Quan Thày Anh Nguyễn Hữu Quang, TĐCTT XXXVIII – 2019 GP Orange CA

 Sinh Nhật Chị Trần Thái Thanh, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange, CA) & Chị Ngô Kim Cúc, TĐCTT XXXXV – 2021 GP San Jose CA

- Ngày 27:  Sinh Nhật Chị Nguyễn Mỹ Lệ, TĐ CTT VII – 2013 (GP San Diego, CA); Chị Mai  Thanh Hảo, TĐCTT XXXI – 2018 (GP Arlington, VA)

- Ngày 28:  Lễ Thánh Thomas Aquinas, Quan thày của Cha Nguyễn Huy Châu, CMC, nguyên Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP San Bernadino CA;

                     Sinh Nhật (1966) Cha Phêrô Bùi Quang Tuấn, CSsR, Linh Hướng Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX

- Ngày 30:  Sinh Nhật Chị Trần Thị Lan, TĐCTT XXIV – 2017 (GP Fortworth TX)

- Ngày 31:  Sinh Nhật Anh Nguyễn Kim Sơn, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA) & Chị Anh Thúy Anh, TĐCTT XXVII - 2017 (GP San Jose CA)

 

Tháng 2


ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

Cầu cho các nữ tu và những phụ nữ thánh hiến
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nữ tu và những phụ nữ thánh hiến; bằng việc cám ơn họ về sứ vụ của họ và lòng can đảm của họ;
Xin cho họ tiếp tục tìm được các đáp ứng mới trước các thách đố của thời đại chúng ta.

 

Nhóm TĐCTT Nam California Mừng Tân Xuân Âm Lịch 2020, với những chiếc áo dài truyền thống Việt Nam duyên dáng nơi "những phụ nữ thánh hiến" TĐCTT

trước khi bị phong tỏa đại dịch covid-19 gần một tháng rưỡi (2/2 - 15/3/2020) - năm nay vào ngày 1/2/2022

 

- Ngày 1:        Sinh Nhật Chị Nguyễn Thy Liên, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA); Chị Bùi Cúc, TĐCTT XV – 2015 (GP Orange CA), Chị Nguyễn Thị Luyến, TĐCTT XXXXIII – 2021 (GP Orange CA)

- Ngày 2:        Lễ Đức Mẹ Dâng Con

- Ngày 3:        Sinh Nhật Chị Hà Thuận, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA), Chị Hannah Đặng Hạnh, TĐCTT IX - 2013 (GP Arlington VA)

- Ngày 4:        Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Tuyết, TĐCTT XXXIII - 2018 (GP San Jose CA)

- Ngày 5:        Lễ Thánh Agatha, Quan Thày của Chị Lưu Ngọc Trinh, TĐCTT II - 2011 (GP Orange CA)

- Ngày 6:        Sinh Nhật của chị Lê Phượng Khánh, TĐCTT XXXIX – 2019 (TGP Baltimore MD)

- Ngày 7:        Sinh Nhật Chị Lê Ren, TĐCTT XXXVII - 2019 (GP Rochester NY)

- Ngày 8:        Sinh Nhật Chị Phạm Thị Liên, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose CA)

- Ngày 10:      Sinh Nhật Anh Dương Thanh Hà, TĐCTT III - 2011 (TGP Philadelphia PA), Chị Phạm Thị Lữ, TĐCTT VIII – 2013 (TGP Seattle WA);

                    Chị Đoàn Nguyễn Hà, TĐCTT XXIV – 2017 (GP Fort Worth TX); Chị Lê Thị Hương, TĐCTT XXXIII – 2018 (GP San Jose, CA); Chị Mai Thị Gái, TĐCTT XXXXII – 2019 (GP Rochester, NY)

- Ngày 11:      Lễ Mẹ Lộ Đức

     Sinh Nhật Chị Thành Thanh Vân TĐCTT XV - 2015 (GP Orange CA)

- Ngày 12:      Sinh Nhật Chị Trịnh Thị Tính, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX)

- Ngày 13:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Phương Trinh, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA)

- Ngày 14:      Sinh Nhật Anh Nguyễn Thiên, TĐCTT XII  2014 (GP Orange CA); Chị Lưu Kim Holly, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose CA); Anh Trần Michael, TĐCTT XXXIII 2018 (GP San Jose CA); Chị Hoàng Kim, TĐCTT XXXVIII - 2019 (TGP LA)

- Ngày 15:      Sinh Nhật Chị Ngô Bích Châu, TĐCTT III - 2011 (GP Arlington VA); Chị Hoàng Nhàn Nancy, TĐCTT IV - 2012 (GP Orange CA); Chị Nguyễn Thị Liên, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA);  Chị Phạm Theresa, TĐCTT X – 2014

                     (TGP Galveston-Houston TX); Anh Nguyễn Công Bằng, TĐCTT XXVI - 2017 (GP Rochester NY); Chị Vũ Đào Mary, TĐCTT XXIX – 2018 (GP Fort Worth);  Chị Hoàng Thúy Ngân, TĐCTT XXXXIII – 2021 (GP Orange CA)

    Kỷ niệm thụ phong LM (2014): Cha Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR, vị linh mục đã giúp phục hồi Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia năm 2019

- Ngày 17:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Định, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA); Chị Liz Ngọc Triệu Ngọc, TĐCTT XXVII - 2017 (GP San Jose CA)

                        Tưởng nhớ Chị Vũ Qui, TĐCTT VII – 2013 GP Orange, qua đời năm 2018, thọ 71 tuổi

- Ngày 18:      Sinh Nhật Anh Hồ Văn Thông, TĐCTT XV – 2015 (GP San Bernadino CA), Phạm Thị Duyên, TĐCTT XXIX – 2018 (GP Fort Worth);  Nguyễn Thị Phượng, TĐCTT XXXXVI – 2021 (TGP Washington)

- Ngày 20:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Nancy, TĐCTT XII – 2014 (GP Orange CA), Anh Đinh Hùng Khương, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX); Nguyễn Thị Hương, TĐCTT XXIX – 2018 (GP Fort Worth)

- Ngày 21:      Sinh Nhật Chị Phùng Thị Nhung, TĐCTT V - 2013 (TGP Philadelphia PA)

- Ngày 22:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Thân, TĐCTT I - 2009 (TGP Los Angeles CA) & Chị Vũ Thị Minh Châu, TĐCTT IX - 2013 (GP Arlington VA)

- Ngày 24:      Kỷ Niệm Khóa LTXC V (22-24/2/2013) - 18 TĐCTT (TGP Philadelphia PA và GP Arlington VA); Khóa LTXC đầu tiên ở ngoài Nam California tại Giáo Xứ Các Thánh Anh Hài TGP Philadelphia PA 24-26/2/2012,

     nhưng không tuyên hứa, vì cha quản nhiệm Phạm Thế Tùng bấy giờ chưa cho phép.

    Sinh Nhật Chị Lưu Ngọc Trinh, TĐCTT II – 2011 (GP Orange CA), Chị Trần Diệu Linh/Linda, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA), và Chị  Đinh Xuân Hương, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose CA)

- Ngày 25:      Sinh Nhật AA Bùi Sang, TĐCTT XXXXI - 2019 (GP Arlington VA) & Nguyễn Kim Điền, TĐCTT XXXXIV – 2021 (GP Rochester NY)

- Ngày 27:      Sinh Nhật Chị Phạm Thị Ngọc Anh, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA) & Nguyễn Thu Cúc, TĐCTT XXXXIII – 2021 (GP Orange CA)

- Ngày 28:      Sinh Nhật Chị Trịnh Nguyễn Nhung, TĐCTT V - 2013 (TGP Philadelphia PA) & Chị Lưu Thị Sợi, TĐCTT VI – 2013 (TGP Galveston-Houston TX)

                        Kỷ Niệm Khóa LTXC 2015 (27-28/2 – 1/3) ở Nhà Tĩnh Tâm của Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại, hầu hết là TĐCTT, chỉ có 2 tân TĐCTT nên cả 2 đã nhập vào Khóa LTXC X – 2014.

 

 

Tháng 3

ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ  

Cầu cho Kitô hữu biết đáp ứng với những thách đố về đạo đức sinh học

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các Kitô hữu đang phải đối diện với những thách đố mới về đạo đức sinh học;
Xin cho họ tiếp tục bênh vực phẩm vị của tất cả sự sống con người bằng cầu nguyện và hành động.

 

 

 

TĐCTT Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua Thứ Hai Tuần Thánh 15/4/2019 sau Thánh lễ ở bàn thờ chính tại Đền Thờ Truyền Tin ở Nazarét,

nơi Tổng Thần Gariel truyền tin Lời Nhập Thể cho Mẹ, một Mầu Nhiệm và là một biến cố được Giáo Hội hằng năm cử hành Thánh lễ trọng thể vào ngày 25/3

 

- Ngày 1:        Sinh Nhật Chị Vũ Thị Hồng, TĐCTT XV – 2015 (GP Orange CA) & Hồ Hoa, TĐCTT XXXXVI – 2021 (MD TGP Washington)

- Ngày 2:        Thứ Tư Lễ Tro

Sinh Nhật Anh Lý Minh, TĐCTT XI - 2014 (GP Orange CA), Chị Trịnh Thị Hồng, TĐCTT XV - 2015 (GP Orange CA), Anh Hoàng Văn Luận, TĐCTT XVIII - 2016 (GP Oklahoma OK);

Chị Nguyễn Thị Phượng, TĐCTT XXXVI – 2019 (GP Fort Worth TX); Anh Nguyễn John, TĐCTT XXXVI 2019 (GP Dallas TX); Chị Trần Thị Lệ, TĐCTT XXXIX – 2019 (TGP Philadelphia)

- Ngày 3:        Sinh Nhật Chị Phạm Thị Như Hoàn,  TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA) & Chị Vũ Thị Cúc, TĐCTT XXXX – 2019 (GP San Jose CA)

- Ngày 4:        Nhóm TĐCTT được chính quyền công nhận danh xưng The Viet Apostolate of Divine Mercy như là một Hiệp Hội Bất Vụ Lợi (Non-Profit Organization)

- Ngày 5:        Sinh Nhật Chị Trần Ngọc Điệp Diana, TĐCTT VII - 2013 (GP Phoenix AZ), Chị Phạm Nguyễn Tuấn, TĐCTT IX - 2013 (GP Arlington VA), Chị Nguyễn Thị Huệ, TĐCTT X – 2014

(TGP Galveston-Houston TX),  Chị Trần Thị Gấm, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX), Chị Trần Phan Thị Hòa, TĐCTT XXI – 2016 GP San Jose CA

- Ngày 6:        Sinh Nhật Anh Nguyễn Nhẫn Louis, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX)

- Ngày 8:        Sinh Nhật Anh Nguyễn Việt Phát, TĐCTT IV - 2012 (TGP Los Angeles CA), Chị Nguyễn Thu, TĐCTT XIII – 2014 (GP Rochester NY)

và Anh Lý Châu Huỳnh, TĐCTT XXI – 2016 (GP San Francisco CA)

- Ngày 9:        Kỷ Niệm Khóa LTXC X (7-9/3/2014) 18 TĐCTT (TGP Galveston-Houston TX)

- Ngày 10:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Giang, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA); Chị Nguyễn Thị Sen, TĐCTT XXII – 2017 (GP Hawaii HI),

Chị Nguyễn Hoàng Mộng Thúy, TĐCTT XXVI – 2017 (TGP Washington MD); Nguyễn Thị Hoa, TĐCTT XXXXV – 2021 (GP San Jose CA)

Kỷ niệm Khóa LTXC XXXV (9-10/3/2017) ở TGP Galveston-Houston TX có 7 TĐCTT Tuyên Hứa (10/3/2019)

- Ngày 11:      Sinh Nhật Anh Đinh Ngọc Duy, TĐCTT IV - 2012 (GP Orange CA), Chị Nguyễn Thị Tú, TĐCTT XXV - 2017 (GP Orange CA), Chị Nguyễn Hồng Nga, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose CA),

Chị Trần Kim Ánh, TĐCTT XXVIII - 2018 (TGP Galveston-Houston TX)

- Ngày 12:      Sinh Nhật Chị Vũ Thị Lượng, TĐCTT XVI - 2015 (TGP Galveston-Houston TX) & Chị Phạm Thị Nhi, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA)

- Ngày 13:      Sinh Nhật Anh Đỗ Nhuận, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA) & Chị Dung Thị Lê Dung,  TĐCTT XXXVIII - 2019 (GP Orange CA)

- Ngày 14:      Sinh Nhật Anh Nguyễn Hải, TĐCTT XXXVI – 2019 (GP Dallas TX)          

- Ngày 15:      Sinh Nhật Chị Huỳnh Ngọc Điệp, TĐCTT V - 2013 (TGP Philadelphia PA), Chị Nguyễn Thị Yến, TĐCTT X – 2014 (TGP Galveston-Houston TX), Anh Nguyễn Văn Bắc, TĐCTT XXIX – 2018

(GP Fort Worth TX); Anh Trần Tất Đạt, TĐCTT XXXXV – 2021 (GP San Jose CA).

- Ngày 16:      Kỷ Niệm Khóa LTXC XXXVI (15-16/3/2019) 20 tân TĐCTT (GP Dallas và Forth Worth TX)

Sinh Nhật Chị Trần Thị Kim Oanh, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA)

- Ngày 17:      Kỷ Niệm Khóa LTXC VI (15-17/3/2013) - 24 TĐCTT (TGP Gal-Houston TX)

- Ngày 18:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Ngọc Kim, TĐCTT V - 2013 (GP New Jersey NJ)

Kỷ niệm 2 năm giờ Kinh Trưa để cầu nguyện trong mùa đại dịch covid-19 toàn cầu ngay sau khi chính quyền CA ra lệnh phong tỏa để phòng tránh lây nhiễm đang lan tràn.

- Ngày 19:      Lễ Trọng Kính Thánh Giuse, kỷ niệm ĐTC Phanxicô đăng quang (được bầu giáo hoàng ngày 13/3/2013). Quan Thày 4 Cha và 24 anh.

GP Arlington VA 2: Cha Vũ Minh Tiến, OP, Anh Nguyễn Văn Huấn & Phạm Giản, 2TĐCTT IX – 2013; Anh Nguyễn Văn Bang, Dương Thanh Dũng TĐCTT XXXXI – 2019

GP Dallas: Cha Trịnh Đức Hòa & Anh Trần Trọng Lực, TĐCTT XXXVI 2019

GP Fortworth TX 4: Anh Vũ Kỳ Ronald, TĐCTT XVIII – 2016; Anh Mai Viết Địch, Anh Đinh Khánh & Anh Vũ Thiện, 3TĐCTT XXIV – 2017; Anh Phạm Văn Cơ, TĐCTT XXIX 2018;

Anh Nguyễn Bích, TĐCTT XXXVI 2019

TGP Galveston-Houston TX 1: Anh Vũ Viết Hùng, TĐCTT XXIII – 2017

TGP Los Angeles CA: Cha Nguyễn Tuấn Long, Linh Hướng TĐCTT Los Angeles CA;

GP Oklahoma OK 1: Anh Hoàng Văn Luận, TĐCTT XVIII - 2016

GP Orange CA 10: Cha Phạm Ngọc Tuấn, Tổng Linh Hướng TĐCTT và Cha Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh Hướng TĐCTT; Anh Đinh Ngọc Duy và Nguyễn Văn Long, Võ Tấn Hải: 3

 TĐCTT IV – 2013; Anh Hoàng Hữu Tính, TĐCTT XII – 2014; Anh Võ Duy Linh, TĐCTT XII - 2014; Anh Trần Ngọc Bích & Anh Vũ Quốc Hiệp: 2 TĐCTT XV – 2015; Anh Đỗ Nhuận, Anh Phạm Long, Anh Trịnh Viết Hanh: 3 TĐCTT XX – 2016; Anh Hà Đại Thắng, Ôn Duy Anthony & Tống Quang Minh: 3 TĐCTT XXV – 2017; Vũ Đình Lung, TĐCTT XXXVII - 2019

TGP Philadelphia PA: Cha Lê Thanh Huấn, CSsR, Anh Nguyễn Văn Hoàng, TĐCTT III - 2011 & Anh Trịnh Như Tùng, TĐCTT V - 2013; Anh Trần Hùng Joseph, T ĐCTT XXXIX – 2019

GP Phoenix AZ 1: Anh Nguyễn Đình Thanh, TĐCTT VII - 2013;

GP San Jose CA: Cha Nguyễn Văn Tịnh, Anh Trần Hùng, 2TĐCTT XXVII – 2017;  Anh Bùi Quốc Dzoanh, Nguyễn Văn Kiên, Trần Michael TĐCTT XXXIII – 2018

TGP Seattle WA 2: Anh Đỗ Kim Ngân & Anh Phạm Văn Đốc, 2TĐCTT VIII - 2013;

GP Rochester NY 3: Anh Nguyễn Văn Thông, TĐCTT XIII - 2014; Anh Nguyễn Thanh Phong & Anh Trần Xuân, 2TĐCTT XVI – 2015; Phó Tế Nguyễn Bình Yên, TĐCTT XXXII – 2018;  

Anh Nguyễn Kim Điền, TĐCTT XXXXIV – 2021

Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Ái, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA), Chị Chu Thủy Tiên, TĐCTT XVII – 2016 (GP Austin TX)

- Ngày 20:      Sinh Nhật  Cha Vũ Minh Tiến, OP, linh hướng Nhóm TĐCTT GP Arlington VA; Chị   Nguyễn Phượng, TĐCTT XXX – 2018 (GP Orange CA)

- Ngày 22:      Sinh Nhật Anh Giuse Đinh Đông Phương, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA); Chị  Ngô Thị Hoan, TĐCTT XXXXVI – 2021 TGP Washington.

Tưởng nhớ Anh Giuse Phạm Giản qua đời thọ 74 tuổi.

- Ngày 23:      Sinh Nhật Anh Nguyễn Văn Huấn, TĐCTT IX - 2013 (GP Arlington VA); Anh Bùi Quốc Dzoanh, TĐCTT XXXIII – 2018 (GP San Jose CA);

- Ngày 24:      Sinh Nhật Chị Bùi Thị Hoa, TĐCTT XXXIV – 2018 (TGP Seattle WA)

- Ngày 25:      Lễ Mẹ được Truyền Tin Thụ Thai Lời Nhập Thể

Quan Thày Chị Mai Chinh, TĐCTT I - 2009 & Trần Liên Hương, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA)

Kỷ niệm lệ chia sẻ PVLC bằng audio với Nhóm TĐCTT 3 giờ chiều và phổ biến cho chung cộng đồng dân Chúa, và không ngờ ăn khách chưa từng thấy. Tạ ơn LTXC và TMTX

Sinh Nhật Anh Nguyễn Văn Kiên, TĐCTT XXXIII – 2018 (GP San Jose CA)

- Ngày 26:      Sinh Nhật Anh Trương Phước Trung, TĐCTT I - 2009 (TGP Los Angeles CA) & Chị Nguyễn Tâm Huệ, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA) & Chị Lê Thanh Hương Teresa,

TĐCTT XXVI - 2017 (MD TGP Washington); Anh Trần Trọng Lực, TĐCTT XXXV – 2019 (GP Dallas TX)

- Ngày 27:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Như Nhung, TĐCTT V - 2013 (TGP Galveston-Houston TX), Chị Nguyễn Hải Loan, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA);

Anh Nguyễn Văn Thưởng, TĐCTT XXXIII - 2018 (GP San Jose CA)

- Ngày 30:      Sinh Nhật Chị Ngô Kim Loan, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose CA).

                       

 

Tháng 4

ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

Cầu cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe

Chúng ta hãy cầu cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe, những nhân viên phục vụ bệnh nhân và già lão, nhất là ở các xứ sở nghèo khổ nhất;
Xin cho họ được các chính quyền và các cộng đồng địa phương nâng đỡ hỗ trợ một cách thích đáng.

 

TĐCTT Hành Hương Tia Sáng Từ Balan tại Đền Thánh Lòng Thương Xót Chúa ở Krakow Balan sáng hôm Chúa Nhật mùng 4/5/2014,

một đền thánh đã được Thánh GH GP II thánh hiến ngày 17/8/2002, vị giáo hoàng cũng đã thiết lập Lễ LTXC vào CN II PS - năm nay vào ngày 24/42022

 

- Ngày 1:        Sinh Nhật Anh Nguyễn Khắc Quang, TĐCTT V - 2013 (TGP Philadelphia PA), Chị Trn Mai, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX)

Chị Trịnh Kim Chung, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA); Chị Trần Thị Trinh, TĐCTT XXIX – 2018 (GP Oklahoma)

- Ngày 2:        Kỷ niệm Nhóm TĐCTT ra mắt Cộng Đồng Dân Chúa ở Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange CA qua Ngày Chủ Đề Tia Sáng Từ Balan 2/4/2011

                        Kỷ niệm Khóa LTXC XXII (31/3-2/4/2017) lần đầu tiên ở GP Hawaii có 4 TĐCTT Tuyên Hứa (2/4/2017)

Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Nghĩa, TĐCTT XVI – 2015 (MD TGP Washington); Chị Nguyễn Thị Sửu, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA),

Chị Nguyễn Thị Kim Quy, TĐCTT XXIV – 2017 (GP Fort Worth TX); Chị Nguyễn Anna, TĐCTT XXXXI – 2019 (GP Arlington VA)

- Ngày 3:        Sinh Nhật Chị Trần Thị Xuân, TĐCTT V - 2013 (GP Arlington VA), Chị Thu Trinh, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA), Chị Vũ Thị Hoa, TĐCTT XXIV - 2017 (GP Fort Worth TX),

             Chị Phạm Kim Lan, TĐCTT XXIX – 2018 (GP Fort Worth);  Anh Nguyễn Hiền Đạt, TĐCTT XXXIV 2018 (Úc Châu)

- Ngày 4:        Kỷ niệm Khóa TĐCTT I (2-4/4/2009) có 8 TĐCTT tiên khởi Tuyên Hứa (4/4/2009)

Sinh Nhật Chị Hồ Thị Hiền, TĐCTT VI - 2013 (GP Ban Mê Thuột VN), Chị Phạm Ngọc Ly, TĐCTT XXV - 2017 (GP Orange CA), Chị Hoàng Thị Quy, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose CA),

Chị Châu Thị Trà, TĐCTT XXXI – 2018 (GP Arlington VA),  Trần Teresa Dung, TĐCTT XXXXII – 2019 (GP Rochester NY)

- Ngày 5:        Thánh Vinh Sơn Ferrier Quan Thày Anh Vũ Viết Hương, TĐCTT XXX 2018 GP Orange CA

Sinh Nhật Chị Ngô Kim Phượng, TĐCTT IV - 2012 (GP Orange CA), Phùng Thị Toan, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX)

Tưởng Nhớ LH Huỳnh Lê Ngọc Huyên qua đời (2021) hưởng thọ 76 tuổi

- Ngày 7:        Sinh Nhật Anh Nguyễn Hữu Thành, TĐCTT VII - 2013 (GP Phoenix AZ) & Chị Nguyễn Thị Nga, TĐCTT XXX – 2018 (GP Orange CA)

- Ngày 8-9:    Khóa LTXC XXXXVIII ở Giáo Phận Pensacola FL: 3 tân TĐCTT

- Ngày 8:        Sinh Nhật Chị Tống Thị Nhị, TĐCTT XIV – 2014 (GP Arlington VA); Phó Tế Nguyễn Bình Yên, TĐCTT XXXII – 2018 (GP Rochester NY);

Chị Lê Thục Theresa, TĐCTT XXXIII – 2018 (GP San Jose CA);

- Ngày 9:       Tưởng nhớ LH Maria Faustina Vũ Thị Lụa, TĐCTT X 2014 TGP Galveston-Houston TX năm 2021 hưởng thọ 69 tuổi.

- Ngày 10:      Sinh Nhật Cha Đào Xuân Thành, Linh Hướng TĐCTT TGP Seattle & Chị Phạm Thị Oanh, TĐCTT XXIII – 2017 TGP (Galveston-Houston TX)

Chị Nguyễn Thị Hương, TĐCTT XXVIII – 2018 TGP Galveston-Houston TX

- Ngày 11:      Sinh Nhật Chị Hoàng Thị Thành, TĐCTT XXXXVII–2021 TGP Galveston-Houston TX

- Ngày 12:      Kỷ niệm Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua (12-22/4/2019)

Sinh Nhật Chị Đoàn Thanh Vân, TĐCTT XXIII – 2017 TGP (Galveston-Houston TX) & Nguyễn Thị Lan, TĐCTT XXXXIII – 2021 (GP Orange CA)

- Ngày 14:      Sinh Nhật Cha Dominico Nguyễn Hoan Lương, CMC, linh hướng TĐCTT Honolulu GP Hawaii & Chị Trần Thị Thành, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle, WA)

- Ngày 15:      Sinh Nhật Chị Phạm Khánh Nancy, TĐCTT IV - 2012 (GP Orange CA)

- Ngày 16:      Sinh nhật của vị giáo hoàng hưu trí - Đức Thánh Cha Biển Đức XVI (1927)

Sinh nhật của Chị Nguyễn Thùy Phương, TĐCTT XV – 2015 GP Orange CA, & Chị Nguyễn Thị Trang, TĐCTT XXIII – 2017 TGP Galveston-Houston TX

Kỷ niệm Khóa LTXC XVII (16-17/4/2016) TGP Galveston-Houston TX

- Ngày 18:      Sinh nhật Anh Trần Henry, TĐCTT X – 2014 (TGP Galveston-Houston TX), Chị Phạm Hữu Mary, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX)

- Ngày 19:      Sinh Nhật Chị Phạm Ngọc Tuyền, TĐCTT V - 2013 (GP Arlington VA) & Chị Lê Thị Dung, TĐCTT XI - 2014 (TGP Detroit MI)

- Ngày 20:      Sinh Nhật Chị Trần Thị Nhuận, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA)

- Ngày 21:      Kỷ niệm Khóa LTXC XXVIII (20-21/4/2018) TGP Galveston-Houston TX: 4 tân T ĐCTT

                        Kỷ niệm Khóa LTXC XXXVII (20-21/4/2019) Giêrusalem Thánh Địa

- Ngày 22:      Sinh Nhật Chị Hoàng Thị Tuyết, TĐCTT XIII – 2014 (GP Rochester NY)           

- Ngày 23:      Lễ Thánh Giorgio (Jorge) và Adalbert tử đạo, Quan Thày của ĐTC Phanxicô

                        Sinh Nhật Chị Chu Thị Mỹ Liên, TĐCTT XXXIX – 2019 (TGP Philadelphia)

- Ngày 24:      Lễ LTXC - Nhóm TĐCTT Nam CA tĩnh tâm mừng lễ ở Saint Patrick

Kỷ niệm Nhóm TĐCTT Hành Hương “Tia Sáng Từ  Ba Lan” 12 ngày: 24/4–5/5/2014                    

- Ngày 25:      Sinh Nhật Chị Huỳnh Mỹ Hạnh, TĐCTT II - 2011 (TGP Los Angeles CA), Chị Nguyễn Ngọc Anh, TĐCTT X – 2015 (TGP Galveston-Houston, TX),

Chị Hoàng Đỗ Thị Khánh, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Oklahoma, OK), Cha Nguyễn Văn Tịnh, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose); Đặng Hoa Flower, TĐCTT XXIX – 2018 (GP Fort Worth TX)

- Ngày 25:      Sinh Nhật Chị Đinh Nguyễn Thanh Hiền, TĐCTT XXXXI – 2019 (GP Arlington VA)

- Ngày 26:      Sinh Nhật Anh Nguyễn Văn Mẫu, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX) & Chị Đỗ Thị Thanh, TĐCTT XXIX – 2018 (GP Oklahoma)

- Ngày 27:      Kỷ niệm ĐTC Gioan Phaolô II được tôn phong hiển thánh (27/4/2014)    

- Ngày 28:      Kỷ niệm Khóa LTXC XXIX (27-28/4/2018) GP Dallas TX: 23 tân T ĐCTT

                        Sinh Nhật Chị Tăng Thị Tươi, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA), Chị Trần Thu, TĐCTT XV – 2015, Chị Trần Nguyệt Mai, TĐCTT XVII - 2016 (GP Austin TX),

- Ngày 29:      Lễ Thánh Catarina Sienna, Quan Thày của Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ, TĐCTT II – 2011, Chị Tạ Thị Kim Em, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA),

Chị Đinh Ngọc Tina, TĐCTT XVIII - 2016 (GP Fortworth TX), Chị Châu Thị Trà, TĐCTT XXXI – 2018 (GP Arlington VA), Chị Nguyễn Thị Hoa, TĐCTT XXXIII – 2018 (GP San Jose CA)

Sinh Nhật Chị Trần Bạch Mai, TĐCTT XXV - 2017 (GP Orange CA)

- Ngày 30:      Kỷ niệm Nữ Tu Faustina được ĐTC GPII tôn phong Hiển Thánh năm 2000 và vào chính ngày này ĐTC GPII cũng đã thiết lập Lễ Chúa Tình Thương

Kỷ niệm Khóa LTXC XXIII (29-30/4/2017) ở TGP Galveston-Houston TX có 9 TĐCTT Tuyên Hứa (30/4/2017)

 

 

Tháng 5

ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

Cầu cho giới trẻ được tràn đầy đức tin

Chúng ta hãy cầu cho tất cả mọi con người trẻ, được kêu gọi để sống sự sống trọn vẹn nhất;
Xin cho họ thấy được nơi đời sống của Đức Maria cách thức lắng nghe, sâu xa nhận thức, can đảm theo đức tin, và dấn thân phục vụ.

 

 

TĐCTT Phục Vụ Khóa LTXC ngoại lệ (không tuyên hứa) ở Hawaii tại Đảo Maui 27-29/5/2016,

cuối Tháng Hoa Đức Mẹ trong Năm Thánh Thương Xót,

nơi phái đoàn được nghênh đón bằng những vòng hoa cổ, vì phái đoàn đến viếng thăm họ bằng một cuối tuần tĩnh tâm chưa bao giờ có,

như Mẹ Maria thăm viếng Bà Chị Isave, một biền cố được Giáo Hội hằng năm cử hành bằng một Lễ Kính ngày 31/5

 

- Ngày 1:        Kỷ Niệm Giáo Hoàng TĐCTT Gioan Phaolô II được phong Á Thánh (2011)

Sinh Nhật Cha Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh Hướng TĐCTT, Chị Phùng Thị Bang, TĐCTT X - 2014 (TGP Galveston-Houston TX) & Chị Nguyễn Thị Hoa, TĐCTT XXIV 2017 (GP Fort Worth)

Tưởng Nhớ LH Maria Đỗ Thúy Nga qua đời (2021) hưởng thọ 80 tuổi           

- Ngày 2:        Sinh Nhật Anh Lê Đan, TĐCTT XXIV 2017 (GP Fort Worth)

                        Tưởng Nhớ LH Têrêsa Nguyễn Thị Ban qua đời (2021) hưởng thọ 86 tuổi

- Ngày 3:        Sinh Nhật Anh Nguyễn Văn Luy, TĐCTT V - 2013 (GP Arlington VA) & Chị Nguyễn Hoa Cathy, TĐCTT XXIV 2017 (GP Fort Worth)

Qua đời 2018 Chị Nguyễn Quỳnh Lê, TĐCTT XIII – 2014 GP Rochester NY                 

- Ngày 4:        Kỷ niệm 8 TĐCTT XI tuyên hứa tại Đền Thánh LTXC Cracow Balan (4/5/2014)

Sinh Nhật Chị Ngô Thị Khang, TĐCTT V - 2013 (TGP Galveston-Houston TX)   

Sinh Nhật Anh Nguyễn Thanh Phong, TĐCTT XVI - 2015 (GP Rochester NY)  

Qua đời 2016 Anh Nguyễn Xuân Sơn, TĐCTT XIII – 2014 GP Rochester NY                 

- Ngày 5:        Sinh Nhật Chị Trần Thị Chén & Vũ Thị Tươi, 2TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA); Chị Võ Huỳnh Liên, TĐCTT XXII – 2017 (GP Hawaii HI);

Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh, TĐCTT XXIV 2017 (GP Fort Worth); Chị Văn Thị Lan, TĐCTT XXX – 2018 (GP Orange); Chị Nguyễn Thị Xuân Thu, TĐCTT XXXI – 2018 (GP Arlington VA)

- Ngày 6:        Sinh Nhật Chị Vũ Kim Quy, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA); Chu Nguyễn Thị Nancy, TĐCTT XXXIX – 2019 (TGP Philadelphia)

- Ngày 7:        Sinh Nhật Chị Đinh Tuyết Mai, TĐCTT XVI – 2015 (GP Orange CA); Trần Vũ Thị Hương, TĐCTT XXIX – 2018 (GP Fort Worth)

                        Tưởng nhớ Anh Vincente Vũ Viết Hương, TĐCTT XXX – 2018 (GP Orange CA), qua đời 2020

- Ngày 9:        Sinh Nhật Chị Trần Lan Linda, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX); Chị  Nguyễn thị Lệ, TĐCTT XXXIX – 2019 (TGP Philadelphia PA)

- Ngày 10:      Sinh Nhật Anh Hoàng Thông, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA); Chị Hoàng Loan, TĐCTT X - 2014 (TGP Galveston-Houston TX); Anh Vũ Huy Thiện, TĐCTT XXXVI - 2019 (GP Dallas TX)

                        Kỷ niệm TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thời Điểm Maria 13 ngày (10-22/5/2017)

- Ngày 11:      Sinh Nhật Chị Trần Thị Mỹ Hạnh TĐCTT XVII - 2016 (TGP Galveston-Houston TX);  

                       Chị Trần Nguyễn Cẩm Tú, TĐCTT XXXVIII - 2019 (GP Orange CA)                    

- Ngày 12:     Chị Trần Thị Lài, TĐCTT XXII – 2013 (GP Hawaii HI); Chị Bùi Thị Mùi, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose CA); Nguyễn Kim Phượng, TĐCTT XXIX – 2018 (GP Fort Worth)

- Ngày 13:     Sinh Nhật Anh Nguyễn Lưu Phúc, TĐCTT XXVII – 2017 (GP San Jose CA)

- Ngày 14:     Quan Thày Thánh Mathia tông đồ Anh Nguyễn John, TĐCTT XXXVI 2019 (GP Dallas TX)

Sinh Nhật của Chị Nguyễn Thị Hiệp, TĐCTT XXI 2016 (GP Orange CA); Anh Hồ Minh Phú, TĐCTT XXX 2018 (GP Orange CA); Phạm Bạch Tuyết, TĐCTT XXXXIII – 2011 (GP Orange CA)

- Ngày 15:      Sinh Nhật Anh Trịnh Như Tùng, TĐCTT V - 2013 (TGP Philadelphia PA), Chị Hoàng Thị Tin, TĐCTT VIII – 2013 (TGP Seattle WA), Chị Trần Thị Khai, TĐCTT XIII – 2014 (GP Rochester NY),

Chị Nguyễn Măng, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX), Chị  Ngô Thị Kim Đan, TĐCTT XIX – 2016 (GP Baltimore Maryland), Chị Trần Thị Lượt, TĐCTT XXIV – 2017 (GP Fort Worth TX), Chị Nguyễn Thị Hải, TĐCTT XXV – 2017 (GP Orange CA), Chị Vũ Thị Liên, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose); Ngô Thị Loan, T ĐCTT XXXXIII – 2021 (GP Orange CA)

Kỷ niệm Khóa LTXC về Mẹ Fatima (15-17/5/2014) ở TGP Seattle WA nhưng không tuyên hứa TĐCTT mà tuyên hứa TĐF (Tông Đồ Fatima)

- Ngày 16:      Sinh Nhật của Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ, TĐCTT II – 2011 & Đỗ Thị Tâm, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA), Chị Phạm Thị Tình, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA),

Chị Nguyễn Thị Ban, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA), Chị Đăng Tammie, TĐCTT XXXVII - 2019 (GP Orange CA); Chị Nguyễn Thị Nancy, TĐCTT XXXIX 2019 (TGP Philadelphia)

- Ngày 17:      Chị Vương Ngọc Xuân Dung, TĐCTT XXIX 2018 (GP Fort Worth TX); Chị Vũ Phước Lý, TĐCTT XXXVIII - 2019 (GP Orange CA)

- Ngày 18:      Sinh Nhật Anh Lê Văn Hiệp, TĐCTT V - 2013 (TGP Philadelphia PA)

- Ngày 19:      Thánh Celestine, quan thày Chị Tri Kim Tuyến, TĐCTT XXIV - 2017 (GP Fort Worth TX);

Kỷ niệm Thụ phong Linh Mục - Cha Phan Thế Lực (1990), Linh Hướng TĐCTT GP San Jose CA.

Sinh Nhật  CC Nguyễn Chi Mai, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA), Huỳnh Thị Hồng, T ĐCTT XXXXIV – 2021 (GP Rochester NY)

- Ngày 21:      Thụ phong linh mục 1988: Cha Phạm Ngọc Tuấn, linh hướng Nhóm TĐCTT GP Orange CA; và Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Mai Hoa, TĐCTT XXIII – 2017 (TGP Galveston-Houston TX)

- Ngày 22:      Thụ phong linh mục 1993: Cha GioanVianney Nguyễn Ngọc Thụ, Ân Nhân Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX

 - Ngày 23:     Sinh Nhật Chị Nguyễn Bích Thủy, TĐCTT II - 2011 (GP Orange CA); Sơ Trần Kim Dung, TĐCTT VII - 2013 (GP Vinh VN); Anh Phêrô Trần Xuân Hiến, TĐCTT XVII - 2016 (TGP Galveston-Houston TX)

- Ngày 24:      Lễ Thánh Maria Joanna, Quan Thày của Chị Vũ Thị Minh Châu, TĐCTT IX – 2013 (GP Arlington, VA); Nguyễn Tina Thúy, TĐCTT XXIX 2018 (GP Fort Worth TX).

Thụ phong linh mục 2003: Cha Bartolomew Phạm Hữu Đạt, SDD, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Dallas TX.

Sinh Nhật Chị Hồ Hồng Phương, TĐCTT XXXIII 2018 (GP San Jose CA)

- Ngày 25:      Sinh Nhật Chị Lê Thị Ghi, TĐCTT II - 2011 & Anh Phạm Trí Dũng, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA), Anh Huỳnh An Ninh, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX),

Anh Nguyễn Văn Thái, TĐCTT XIX – 2016 (GP Rochester NY), Chị Phan Kim Dung, TĐCTT XXI – 2016 (GP San Jose CA), Chị Ngô Trâm Jackie, TĐCTT XXX – 2018 (TGP Los Angeles)

- Ngày 27:      Thụ phong Linh Mục (1961) của Cha Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh Hướng TĐCTT

Sinh Nhật Chị Phạm Thị Hồng Liên, TĐCTT XXVI 2017 (TGP Galveston-Houston TX)

Kỷ niệm Khóa LTXC ngoại lệ (27-29/5/2016) ở Hawaii tại Đảo Maui

- Ngày 28:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Hường, TĐCTT III - 2011 (GP Arlington VA)

- Ngày 30:      Sinh Nhật Anh Nguyễn Văn Thông, TĐCTT XIII – 2014 (GP Rochester NY), Chị Nguyễn Mary, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA), Anh Nguyễn Chí Long, TĐCTT XXV - 2017 (GP Orange CA),

Chị Nguyễn Oanh Natalia TĐCTT XXXIII - 2018 (GP San Jose CA); Chị Nguyễn Thị Hòa, TĐCTT XXXIX – 2019 (TGP Philadelphia PA)

- Ngày 31:      Thụ phong linh mục 2008: Cha Nguyễn Tuấn Long, Nguyên Tổng Linh Hướng Nhóm TĐCTT

Quan Thày Chị Trần Tự Hồng, TĐCTT VI 2013 (TGP Galveston-Houston, TX)

Sinh Nhật Anh Trần Bảo Quốc, TĐCTT XXXIV 2018 VN

 

 

Tháng 6

ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

Cầu cho các gia đình

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các gia đình Kitô hữu trên thế giới;

Xin cho họ biết hiện thực và cảm nghiệm thấy được một tình yêu vô vị lợi và tiến triển trên con đường thánh đức nơi đời sống hằng ngày của họ.

 

 

 

TĐCTT Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh tại Nhà Thờ Thánh Cristina tử đạo, nơi xẩy ra Phép Lạ Thánh Thể năm 1263 khi vị chủ tế truyền phép,

và cũng nhờ Phép Lạ này mới có Lễ Mình Máu Thánh Chúa hằng năm từ năm 1264 - năm nay lễ này vào Chúa Nhật ngày 19/6/2022

 

- Ngày 1:        Sinh Nhật Chị Đỗ Ana, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA) & Anh Đỗ Văn Thông TĐCTT XXVI - 2017 (GP Arlington VA), Trần Thị Mỹ Dung, TĐCTT XXXXVI - 2021 (GP Arlington VA),

- Ngày 2:        Sinh Nhật Chị Nguyễn Trinh, TĐCTT XXV - 2017 (GP Orange CA)

- Ngày 3:        Thụ phong linh mục 2002: Cha Hà Đăng Đoàn, Linh Hướng Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia

Thụ phong linh mục 2006: Cha Nguyễn Huy Châu, CRM, nguyên Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP San Bernadino CA & Cha Vũ Toàn Khoa, CRM, nguyên LH Nhóm TĐCTT GP Rochester NY

- Ngày 4:        Kỷ niệm 27 TĐCTT tuyên hứa Khóa LTXC XXIV (2-4/6/2017) ở GP Fort Worth TX

Thụ phong linh mục 1994: Cha Vũ Đình Huyến, CRM, nguyên Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Rochester NY

Sinh Nhật của Anh Huỳnh Lâm Sum, TĐCTT II - 2011 (GP Orange CA), Chị Nguyễn Kiều Thu, TĐCTT XI - 2014 (TGP Detroit MI) Ôn Duy Anthony, TĐCTT XXV - 2017 (GP San Bernadino CA);

Chị Hàn Linh Pauleen, TĐCTT XXV - 2017 (TGP Los Angeles CA); Chị Nguyễn Kim Thoa, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose CA)

- Ngày 5:        Sinh Nhật Chị Trần Thị Mỹ Dung TĐCTT IV - 2012 (GP Orange CA), Chị Trần Liên Hương, TĐCTT VII – 2013 (GP Orange CA), Chị Phan Thị Mai, TĐCTT XV – 2015 (GP Orange CA),

Chị Nguyễn Huỳnh Jennifer, TĐCTT XXV – 2017 GP Orange CA     

- Ngày 6:        Mừng Quan thày Thánh Norberto, Cha Trương Thịnh Đạt, CRM, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Rochester NY

                        Sinh Nhật của Anh Đỗ Kim Ngân, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA) & Võ Duy Linh, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA); Chị Nguyễn Thị Du, TĐCTT XXXX – 2019 GP San Jose CA

- Ngày 7:        Thụ Phong linh mục 2003 – Cha Đào Xuân Thành, Linh Hướng TĐCTT TGP Seattle;

Sinh Nhật của Chị Cao Võ Hoàng, TĐCTT XXXV – 2019 TGP Galveston-Houston TX

- Ngày 8:        Kỷ niệm TĐCTT Đại Hội I 2018 (8-10/6)

Kỷ niệm 19 tân TĐCTT tuyên hứa Khóa LTXC XXXVIII (7-8/6/2019) ở GP Orange CA

Kỷ Niệm thụ phong LM (2014) Cha Trương Thịnh Đạt, CRM, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Rochester NY

Sinh Nhật Chị Maria Trần Thu Sương, TĐCTT XVII - 2016 (GP Austin TX), Vũ Thị Tỉnh, TĐCTT XXXXVI – 2021 (MD TGP Washington)

- Ngày 10:     Kỷ niệm Tuyên Hứa 16 HSTTM đợt 2 ngày 10/6 trong Lễ Bế Mạc TĐCTT Đại Hội I 2018

Sinh Nhật của Anh Trần Hùng, TĐCTT I - 2009 (GP Orange CA), Trần Thị Ty, TĐCTT II - 2011 (GP San Bernadino CA), Anh Vũ Mạnh Luân, TĐCTT VIII – 2013 (TGP Seattle WA),

Chị Phạm Thị Niêng, TĐCTT XI - 2014 (TGP Seattle WA), Chị Phạm Thị Tiến Giang, TĐCTT X - 2014 (TGP Galveston-Houston TX), Chị  Đỗ Thị Lan TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA)

- Ngày 11-12 Khóa LTXC XXXXIX ở Đan viện Xitô Thiên Phước GP San Jose Bắc California: 4 tân TĐCTT

- Ngày 12:      Sinh Nhật của Anh Nguyễn Điềm, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX), Anh Phạm Quân, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA), Chị Đinh Thị Thu Hương, TĐCTT XXVII 2017

(GP San Jose CA)

                        Kỷ niệm Khóa TĐCTT VII (12-14/6/2015) ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona

- Ngày 13:     Lễ Thánh Antôn Padua, Quan Thày Anh Hoàng Hứa, TĐCTT X - 2014 (TGP Galveston-Houston TX), Anh Nguyễn Đại Diệc, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA),

Anh Nguyễn Chí Long TĐCTT XXV – 2017 (GP Orange CA), Anh Huỳnh Quột Hải, TĐCTT XXVI – 2017 (MD TGP Washington), Anh Nguyễn Văn Bắc, TĐCTT XXIX – 2018 (GP Fort Worth TX), Anh Nguyễn Văn Thưởng, TĐCTT XXXIII – 2018 (GP San Jose CA); Anh Nguyễn Sơn Tâm, TĐCTT XXXVII - 2019 (GP San Bernadino CA)

Sinh Nhật Chị Nguyễn Châu, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX), Chị Nguyễn Thị Nẻo, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA)

- Ngày 14:      Sinh Nhật của Chị Chu Thị Hoanh, TĐCTT XII - 2014 (GP San Bernadino); Anh Lê Văn Thuận, TĐCTT XXXIV – 2018 (GP Orange CA); Chị Phạm Xuân Hồi, TĐCTT XXXIX – 2019

(TGP Philadelphia PA)

- Ngày 15:      Sinh Nhật của Chị Trương Kim Hạnh, TĐCTT III - 2011 (GP Arlington VA), Chị Tạ Thị Kim Em, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA), và Chị Nguyễn Ngọc Ninh, TĐCTT V - 2013

(GP New Jersey NJ); Chị Đặng Thơ, TĐCTT VII - 2013 (GP Portland OR); Chị Phạm Thị Tường Vi, TĐCTT XVIII - 2016 (GP Oklahoma, OK); Chị Nguyễn Thị Dịu, TĐCTT XXXVIII - 2019 (GP Orange CA)

- Ngày 16:      Kỷ niệm Khóa LTXC VII (14-16/6/2013) - 41 TĐCTT (GP Orange, TGP LA & San Diego CA, GP Phoenix AZ, Portland OR và GP Vinh VN) ở Marywood Retreat Center GP Orange       

                        Sinh Nhật Chị Trần Thị Ánh, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA)

- Ngày 17:      Sinh Nhật Chị Phạm Thị Gấm, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose CA)

- Ngày 18:      Sinh Nhật Chị Mai Ngọc Dung và Chị Phạm Tiffany, 2TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA), Anh Vũ Quốc Hiệp, TĐCTT XV – 2015, (GP Orange CA),

Chị Trần Phạm Kiều Oanh, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Oklahoma, OK)

- Ngày 19:      Sinh Nhật Chị Tôn Chi, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Oklahoma, OK), Chị Theresa Công Jenny, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Orange CA),

Chị Trịnh Thanh Ngọc, TĐCTT XXIV – 2017 (GP Fort Worth TX); Phêrô Trịnh Ngọc Hiệp, TĐCTT XXIX – 2018 (GP Fort Worth TX)

- Ngày 20:      Sinh Nhật Chị Trần Ngọc Huệ, TĐCTT II - 2011 (GP Orange CA), Chị Phạm Ánh, TĐCTT V - 2013 (TGP Philadelphia PA), Chị Hoàng Mai, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX),

Anh  Nguyễn Văn Vinh, TĐCTT XIV – 2014 (GP Arlington VA), Chị Khổng Thị Tuyến, TĐCTT XVI - 2015 (GP Dallas TX), Chị Đỗ Thị Thúy Nga, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA)

                        ởng nhớ LH Antôn Nguyễn Đại Diệc, TĐCTT XX 2020 GP Orange, thọ 76 tuổi.

- Ngày 21:      Lễ Thánh Louis Gonzaga, quan thày Anh Lý Châu Huỳnh, TĐCTT XXI – 2016 (GP San Francisco CA)

Sinh Nhật Anh Vũ Đình Ngữ, TĐCTT VIII – 2013 (TGP Seattle WA)

- Ngày 22:      Kỷ Niệm Khóa LTXC XXXIX-2019 (21-22) TGP Philadelphia PA – 19 TĐCTT

- Ngày 23:      Sinh Nhật Chị Trần Thu Hà, TĐCTT XV – 2015 GP Orange CA; Chị Trần Cẩm Liên, TĐCTT XXXIII – 2018 GP San Jose CA

- Ngày 24-25 Khóa LTXC XXXXX ở Trung tâm Mục vụ Lambert Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles GP Orange Nam California: 6 tân TĐCTT

- Ngày 24:      Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả: quan thày Anh Nguyễn Hoàng Quang/John, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA), Anh Lưu Công Tiên & Vũ Mạnh Luân, 2TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA);

Anh Nguyễn Công Bằng, TĐCTT XXVI 2017 (GP Rochester NY); Anh Trần Đức Hiệu, TĐCTT XXIX - 2018 (GP Fort Worth TX); Anh Trần Bảo Quốc, TĐCTT XXXIV 2018 VN; Anh Nguyễn Văn Khải, TĐCTT XXXVI 2019, (GP Dallas TX); Anh Trần Tất Đạt, TĐCTT XXXXV – 2021 (GP San Jose CA)                      

- Ngày 25:      Sinh Nhật Chị Trần Thị Tuyết Hồng, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA), và Chị Đoàn Thị Mai, TĐCTT XXIII – 2017 (TGP Galveston-Houston TX)

- Ngày 26:      Kỷ niệm Khóa LTXC I (24-26/6/2011) nhưng theo qui định bấy giờ những ai muốn tuyên hứa thành  TĐCTT phải dự thêm khóa TĐCTT I vào tháng 8 cùng năm nữa

Sinh Nhật Chị Bùi Mộng Điệp, TĐCTT XXV – 2017 (GP Orange CA); Chị Tạ Ánh Tuyết, TĐCTT V - 2013 (TGP Galveston-Houston TX); Chị Đ  Uyên Katie, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA).

- Ngày 27:      Kỷ niệm Khóa TĐCTT VI (27-29/6/2014) Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona CA

- Ngày 28:      Nhóm TĐCTT được chính quyền Liên Bang ban cho quyền được miễn trừ thuế (tax-exempt status)

Lễ Thánh Ireneé, Quan Thày của Anh Nguyễn Hữu Thành, TĐCTT VII - 2013 (GP Phoenix AZ)

- Ngày 29:      Lễ Trọng Kính Thánh Phêrô và Phaolô, Quan Thày

GP Arlington VA: Anh Phêrô Nguyễn Sĩ Tiệp, TĐCTT III – 2011, Anh Peter Nguyễn Văn Vinh, TĐCTT XIV – 2014, Anh Phêrô Nguyễn Mộng Hùng, TĐCTT XVI - 2015

TGP Detroit MI: Anh Phêrô Phạm Andy và Anh Phêrô Nguyễn Văn Đon, 2TĐCTT XVI - 2015

GP Fortworth TX: Anh Phêrô Đinh Hùng Khương & Anh Phaolô Phạm Văn Đức, 2TĐCTT XVIII – 2016,  Anh Phaolô Lê Đan, TĐCTT XXIV – 2017; Phêrô Trịnh Ngọc Hiệp, TĐCTT XXIX – 2018;

Anh Đỗ Anh Khoa, TĐCTT XXXVI – 2018

TGP Galveston-Houston TX: Cha Phêrô Bùi Quang Tuấn, CSsR, Linh Hướng Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX, Anh Phêrô Nguyễn Văn Mẫu, TĐCTT VI – 2013, Anh Phêrô Trần Henry,

TĐCTT X – 2014, Anh Phêrô Trần Văn Tú TĐCTT X – 2014, Anh Phêrô Trần Xuân Hiến, TĐCTT XVII – 2016, Anh Phêrô Nguyễn Quang John,  TĐCTT XXVIII – 2018.

TGP Los Angeles CA: Anh Phêrô Lê Tư, TĐCTT II - 2011; Anh Phêrô Nguyễn Hoàng Peter, TĐCTT XXXIV 2018; Anh Phaolô Hoàng Paul Hiệp, TĐCTT XXXVIII – 2019

GP Oklahoma OK: Anh Phêrô Nguyễn Công Định, TĐCTT XVIII - 2016

GP Orange CA: Anh Phêrô Trần Toán, TĐCTT II – 2011; Anh Phêrô Nguyễn Văn Hóa, TĐCTT II – 2011; Anh Phêrô Nguyễn King, TĐCTT XII - 2014;

Anh Phaolô Nguyễn Thiên, TĐCTT XII – 2014; Anh Phêrô Võ Văn Qúy, TĐCTT XV – 2015; Anh Phêrô Nguyễn Văn, TĐCTT XXXVIII –  2019

GP Portland OR: Anh Phêrô Đặng Gia Lâm, TĐCTT VII - 2013;

GP Rochester NY: Anh Phaolô Vũ Văn Loan, TĐCTT XIII – 2014 & Anh Nguyễn Văn Thái, TĐCTT XIX – 2016; Anh Lê Mạnh, TĐCTT XXXVII – 2019

GP San Jose: Cha Phêrô Phan Thế Lực (1990), Linh Hướng TĐCTT GP San Jose CA.

TGP Seattle WA: Anh Phêrô Đỗ Trọng Quyền, Anh Phaolô Hoàng Thông, Anh Phêrô Mao Đức Nam, Anh Phêrô Nguyễn Kim Sơn, 4TĐCTT VIII - 2013

TGP Washington MD: Cha Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, vị đã giúp phục hồi Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia PA 2019 & Anh Phêrô Trần Xuân Đán, TĐCTT XXVI – 2017

Kỷ niệm Thụ Phong (1954) Linh Mục Cha Nguyễn Văn Tịnh, TĐCTT XXVII – 2017

Sinh Nhật Cha Vũ Đình Huyến, CMC, Nguyên Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Rochester NY & Chị Đỗ Kim Liên, TĐCTT XXXVIII –  2019 (GP Orange CA)

- Ngày 30:      Sinh Nhật Cha Lê Thanh Huấn, CSsR, vị hướng dẫn tinh thần cho nhóm TĐCTT TGP Philadelphia PA & Anh Nguyễn Văn Thế, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA)

                        Kỷ Niệm Khóa TĐCTT VIII nội bộ ở Mater Dolorosa TGP Los Angeles (30/6-2/7/2017)

 

 

Tháng 7

ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

Cầu cho các vị lão thành

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các vị lão thành, những vị là tiêu biểu cho cội rễ và ký ức của một dân tộc;
Xin cho những gì các vị kinh nghiệm và khôn ngoan giúp cho giới trẻ biết hy vọng và đảm trách hướng tới tương lai 

 

 

 

TĐCTT Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương dịp 8 nữ tu (thiếu sơ Kim trong hình) đầu tiên Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương khấn trọn đời ngày 11/7/2019, một hội dòng do Cha Phạm Ngọc Tuấn thành lập

được Giáo Phận Qui Nhơn công nhận năm 2012, và năm nay, 2022, mừng kỷ niệm 10 năm thành lập - lợi dụng một chuyến đi này, Nhóm TĐCTT cũng đã đến viếng thăm và tặng quà cho các nơi phục vụ bác ái xã hội

 

- Ngày 1:        Sinh Nhật Chị Mai Chinh, TĐCTT I - 2009 (GP Orange CA) và Chị Temy T Spat, TĐCTT IX - 2013 (GP Arlington VA), & Phạm Hồng Khanh, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA);

Chị Nguyễn Mai Sao, TĐCTT XXXI – 2018 (GP Arlington VA); Chị Trần Thị Thương, TĐCTT XXXXI – 2019 (GP Arlington VA);

- Ngày 2:        Sinh Nhật Chị Hoàng Minh/Mindy, TĐCTT IV - 2012 (GP Orange CA); Vũ Dương Liễu, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose); Nguyễn Thúy, TĐCTT XXXIX – 2019 (TGP Philadelphia PA)

- Ngày 3:        Lễ Thánh Tôma Tông Đồ, Quan Thày Anh Nguyễn Việt Phát, TĐCTT IV - 2012 (TGP Los Angeles CA), Anh Lê Văn Hiệp, TĐCTT V - 2013 (TGP Philadelphia PA),

Anh Nguyễn Thomas, TĐCTT XXXIII - 2018 (GP San Jose CA)

- Ngày 4:        Kỷ Niệm Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương (4-15/7/2019)

- Ngày 5:        Sinh Nhật Anh Phaolô Vũ Văn Loan, TĐCTT XIII – 2014 (GP Rochester NY), Anh Trần Trung Thành TĐCTT XVII - 2016 (TGP Galveston-Houston TX);

Chị Trần Thị Ngọc, TĐCTT XXXXV – 2021 GP San Jose CA

- Ngày 6:        Lễ Thánh Maria Goretti, Quan Thày của Chị Nguyễn Lê Xuân Hương, TĐCTT III - 2011 (TGP Philadelphia PA) và Chị Temy T. Spat, TĐCTT IX - 2013 (GP Arlington, VA);

Chị Thái Tịch Lương, TĐCTT XXXXI - 2019 (GP Arlington, VA)

Sinh Nhật Anh Nguyễn Hoàng Quang/John, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA), Chị Nguyễn Thị Xuân, TĐCTT IX - 2013 (GP Arlington VA),

Chị Nguyễn Thị Hiên, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX)

- Ngày 7:        Sinh Nhật Anh Đặng Gia Lâm, TĐCTT VII - 2013 (GP Portland OR) & Chị Lê Thị Linh, TĐCTT XII - 2014 (GP San Bernadino); Chị Nguyễn Thị Kiêm, TĐCTT XXIV – 2017 (GP Fortworth TX);

Chị Đồng Thị Tím, TĐCTT XXV – 2017 (GP Orange CA), Chị Nguyễn Thị Tuyến, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose CA); Chị Châu Thị Mai Ngân, TĐCTT XXXIV 2018 (TGP Los Angeles CA); Đỗ Thị Nga, TĐCTT XXXVI – 2019 (GP Fort Worth TX)

Qua đời 2019: Chị Maria Giuse Trần Thị Tuyết, TĐCTT XIV – 2014 GP Arlington VA, thọ 82 tuổi

- Ngày 8-9     Khóa LTXC XXXXXI ở Giáo xứ Ngôi Lời TGP Galveston-Houston TX: 3 tân TĐCTT

- Ngày 8:        Sinh Nhật Chị Nguyễn Mai, TĐCTT III - 2011 (GP Arlington VA) & Anh Hà Đại Thắng, TĐCTT XXV – 2017 (GP Orange CA)

- Ngày 9:        Kỷ Niệm Khóa LTXC  XIX (8-9/7/2016) – 6 TĐCTT (GP Rochester NY và Arlington VA)   

- Ngày 10:      Sinh Nhật Anh Anthony Hoàng Hứa, TĐCTT X - 2014 (TGP Galveston-Houston TX), Chị Ngô Thị Trinh, TĐCTT XII - 2014 (GP San Bernadino CA),

Nguyễn Thị Mỹ, TĐCTT XV – 2015 (GP Orange CA); Chị Võ Thị Vân, TĐCTT XXXII – 2018 (GP Rochester NY)

Tưởng Nhớ Chị Đoàn Thị Mai, TĐCTT XXIII – 2017, qua đời năm 2020, hưởng dương 48 tuổi.

- Ngày 11:      Lễ Thánh Biển Đức, Quan Thày của Anh Trác Tuyệt, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX) và Chị Benedicta Đoàn Thanh Lan, TĐCTT XXIII – 2017 (TGP Galveston-Houston TX)

Sinh Nhật Anh Trần Hùng Joseph, TĐCTT XXXIX – 2019, (TGP Philadelphia PA)

- Ngày 12:      Lễ Thánh Veronica, Quan Thày của Chị Nguyễn Quỳnh Trang, TĐCTT V - 2013 (GP Arlington VA),

Sinh nhật của Chị Trần Thị Chúc, TĐCTT XI - 2014 (GP Orange, CA), Nguyễn Mai, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA) & Chị Đặng Thị Thủy, TĐCTT XXIV – 2017 (GP Fort Worth TX),

Anh Tống Quang Minh, TĐCTT XXV – 2017 (GP Orange CA), Chị Nguyễn Hoàng Minh & Chị Nguyễn Thị Nhơn, 2TĐCTT XXX – 2018 (GP Orange CA).

- Ngày 13:      Sinh nhật Chị Đào Hạnh Kim, TĐCTT II - 2011 (GP Orange CA)

- Ngày 14:      Sinh Nhật Anh Phạm Văn Đốc, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA), Chị Hoàng Thị Nha, TĐCTT XIII – 2014 (GP Rochester NY),

Chị Nông Thị Dung, TĐCTT XVII - 2016 (TGP Gaveston-Houston TX)

- Ngày 15:      Kỷ Niệm Khóa LTXC XXX 2018 – Nam California: 8 tân TĐCTT

Thụ phong linh mục: Cha Vũ Minh Tiến, OP, linh hướng Nhóm TĐCTT GP Arlington VA

Sinh Nhật Anh Trần Tuấn Ngọc, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA), Chị Bùi Kim Xuyến, TĐCTT XXI – 2016 (GP San Jose CA), Chị Lê Cindy,  TĐCTT XXIV – 2017 (GP Fort Worth TX),

Chị Đinh Thị Hy, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose CA)

Qua đời 2019: Chị Rosa Nguyễn Thị Duyên, TĐCTT X – 2014 TGP Galveston-Houston TX, thọ 91 tuổi

- Ngày 16:      Kỷ niệm Khóa LTXC XXV (14-16) ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona GP San Bernadino: 21 tân TĐCTT

Sinh Nhật Anh Lưu Chủ, TĐCTT VI - 2013 (TGP Gaveston-Houston TX); Anh Phạm Văn Cơ, TĐCTT XXIX 2018 (GP Fort Worth TX)

- Ngày 17:      Kỷ Niệm Nhóm TĐCTT được Giáo Quyền Giáo Phận Orange công nhận 2018 như là một hội đoàn Công giáo tiến hành trong Giáo Hội, với danh xưng The Viet Apostolate of Divine Mercy

Kỷ Niệm Khóa LTXC  XX (16-17/7/2016) – 49 TĐCTT (GP Orange và TGP LA CA)

Sinh Nhật Anh Phạm Andy, TĐCTT XVI - 2015 (TGP Detroit MI); Anh Trịnh Viết Hanh, TĐCTT XX - 2016 (GP Fort Worth); Chị Trần Thị Hường, TĐCTT XXXXII - 2019 (GP Rochester NY)

- Ngày 19:      Sinh Nhật Chị Lê Madison Taylor / Nhung, TĐCTT VII - 2013 (GP Phoenix AZ)

- Ngày 20:      Kỷ Niệm Khóa LTXC XII (18-20/7/2014) – 37 TĐCTT (GP Orange, San Bernadino và TGP LA CA)

                        Sinh Nhật  Chị Phạm Thị Hường, TĐCTT XIII – 2014 (GP Rochester NY), Chị Nguyễn Thị Hoàng, TĐCTT XV – 2015 (GP Orange CA);

Chị Nguyễn Thị Mỹ, TĐCTT XVII – 2016 (TGP Gaveston-Houston TX); Chị Tô Thị Hạnh, TĐCTT XXXIII – 2018 (GP San Jose CA)

- Ngày 21:      Kỷ Niệm Khóa LTXC  VIII (19-21/7/2013) – 53 TĐCTT (TGP Seattle WA)

- Ngày 22:      Lễ Thánh Mai Đệ Liên, Quan Thày của Chị Nguyễn Ngọc Anh, TĐCTT I - 2009 (TGP Los Angeles CA), Chị Ninh Thương, TĐCTT II - 2011 (GP Orange CA),    

Phùng Thị Nhung, TĐCTT V - 2013 (TGP Philadelphia PA), Nguyễn Phước Hậu, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX), Hứa Hoàng Yến Điệp, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA), Chị Nguyễn Thị Mỹ, TĐCTT XVII – 2016 (TGP Gaveston-Houston TX)

Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Thúy Huệ, TĐCTT VIII – 2013 (TGP Seattle WA); Anh Phạm Minh Tâm, TĐCTT XXXIII – 2018 (GP San Jose CA);

Chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết, TĐCTT XXXVI – 2019 (GP Dallas TX); Chị Nguyễn Thị Thể, TĐCTT XXXVIII - 2019 (GP Orange CA)

Qua đời 2017: Chị Maria Farida Gross, TĐCTT II – 2011 (TGP LA CA), thọ 72 tuổi

- Ngày 23:      Sinh Nhật Chị Võ Kim Ngọc, TĐCTT XV - 2015 (TGP LA CA),

- Ngày 24:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Cúc, TĐCTT XVI - 2015 (GP Arlington VA); Nguyễn Thụy Kathleen, TĐCTT XXXIX – 2019 (TGP Philadelphia)

- Ngày 25       Lễ Thánh Giacobe Tiền, Quan Thày Anh Hồ Thái Khanh, TĐCTT XXXIII – 2018 (GP San Jose CA)

Sinh Nhật Chị Ngô Thị Lý, TĐCTT XVII - 2016 (TGP Galveston-Houston TX); Nguyễn Thị Lan, TĐCTT XXXXIII – 2021 (GP Orange CA)

- Ngày 26:      Kỷ Niệm Khóa LTXC XV (24-26/7/2015) – 32 TĐCTT (GP Orange 20, San Bernadino 5 và TGP LA 7); và Khóa LTXC XXXX – 5 TĐCTT San Jose CA

- Ngày 26:      Lễ Thánh Gioakim và Ana, Quan Thày

- GP Allentown PA: Cha Gioakim Hà Đăng Đoàn (Linh Hưóng TĐCTT Miền Đông Bắc Hoa Kỳ;

- GP Arlington VA: Chị Anna Trưong Kim Hạnh, TĐCTT III – 2011; Hannah Đặng Hạnh, TĐCTT IX – 2013; Nguyễn Thị Xuân, TĐCTT IX – 2013, Phạm Ngọc Ty, TĐCTT IX – 2013;

Chị Đinh Thị Nương, TĐCTT XVI – 2015; Chị Hồ Mộng Huyền, TĐCTT XXXI – 2018; Chị Nguyễn Thị Xuân Thu, TĐCTT XXXI – 2018, Chị Nguyễn Anna, Nguyễn Thị Kim Lan, Phạm Kim, Nguyễn Thị Kim Nhung & Anh Bùi Sang, 6TĐCTT XXXXI – 2019 (GP Arlington VA);

- GP Austin TX: Chị Chu Thủy Tiên, TĐCTT XVII – 2016,

- GP Baltimore: Chị Nguyễn Trinh, TĐCTT XXXIX – 2019,

- GP Dallas TX: Anh Nguyễn Văn Khải & Chị Nguyễn Kiều Thu, 2TĐCTT XXXVI 2019

- GP Fortworth TX: Chị Cao Bùi Thu Hương, TĐCTT XVIII – 2016, Đào Thị Gần TĐCTT XVIII – 2016, Chị Nguyễn Lệ Nga, TĐCTT XVIII – 2016; Nguyễn Thị Ngọc Anh, Lê Cindy,

Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Kiêm & Nguyễn Kim Nhung, 5 TĐCTT XXIV – 2017; Chị Vương Ngọc Xuân Dung, Tạ Tuyết Mai, Nguyễn Phạm Nguyệt,  Nguyễn Thị Trinh, 4TĐCTT XXIX 2018;

                        - TGP Galveston-Houston TX: Chị Anna Huỳnh Ngọc Huyên & Ngô Thị Khang, 2TĐCTT VI – 2013; Nguyễn Thúy, Phùng Thị Bang, Trần Ba & Vũ Thị Tươm, 4TĐCTT X – 2014;

Chị Vũ Thị Lượng, TĐCTT XVI – 2015; Chị Anne Matha Ngô Thị Lý, TĐCTT XVII – 2016; Chị Trần Thị Mỹ Hạnh TĐCTT XVII – 2016; Chị Cao Võ Hoàng, Nguyễn Thị Nam & Vương Tuyết Thủy, 3TĐCTT XXXV 2019

- GP Hawaii HI: Anna Nguyễn Thị Sen, TĐCTT XXII – 2017;

- TGP Los Angeles CA: Chị Anna Nguyễn Thị Thân, TĐCTT I - 2009; Chị Nguyễn Kiều Lan, TĐCTT XV – 2015; Chị Ngô Trâm Jackie, TĐCTT XXX – 2018

- GP Oklahoma, OK: Chị Hoàng Đỗ Thị Khánh, TĐCTT XVIII – 2016;

- GP Orange CA: Chị Hoàng Nhàn Nancy, TĐCTT IV – 2012; Chị Phạm Tiffany & Trần Diệu Linh: 2 TĐCTT VII - 2013; Chị Trần Chúc, TĐCTT XI – 2014; Chị Bùi Cúc, Hoàng Thanh:

2 TĐCTT XV – 2015; Chị Tống Thanh Liên, Lăng Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Sửu, Nguyễn Thị Sửu: 4 TĐCTT XX – 2016; Chị Đồng Thị Tím, Nguyễn Trinh, Nguyễn Thị Tú, Võ Thị Thanh Thủy: 4 TĐCTT XXV – 2017; Chị Phan Hoàng Bickie, TĐCTT XXXIV 2018;  Chị Vũ Phước Lý & Chị Liễu Vương Vui, 2TĐCTT XXXVIII 2019, Phạm Linh Lynn & Phạm Thị Mộng Tuyền, TĐCTT XXXXIII – 2021 GP Orange CA

- TGP Philadelphia PA: Chị Nguyễn Thị Hạnh & Chị Nguyễn Thanh Thúy, 2TĐCTT III - 2011; quí Chị Nguyễn Thị Hòa, Anna Nguyễn Tâm, Anna-Lucia Nguyễn Trang Thanh Tâm,

Nguyễn Thị Thanh Tâm, 4TĐCTT XXXIX – 2019 TGP Philadelphia PA,

-  GP Rochester NY: Chị Hoàng Thị Nha, Hoàng Thị Tuyết, Phạm Thị Hường, Trần Thị Khai và Trần Mỹ Phượng, 5 T ĐCTT XIII – 2014; Chị Võ Thị Vân, TĐCTT XXXII – 2018;

Nguyễn Uyên Phương, TĐCTT, XXXXIV – 2021, cả 2 ở GP Rochester NY

- GP San Bernadino CA: Chị Anna Trần Thị Ty, TĐCTT II – 2011; Chị Lê Thị Linh và Phạm Dung, 2TĐCTT XII - 2014;

- GP San Jose CA: Chị Lý Tuyết Jennifer, TĐCTT XXI – 2016; Quí Chị Đinh Xuân Hương, Đinh Thị Hy, ĐinhThị Thu Hương, Nguyễn Anh Đào, Phạm Thị Bách, Phạm Thị Gấm,

6TĐCTT XXVII – 2017; Lê Thị Hương, Trần Hương Lan, Nguyễn Thị Tuyết, 3TĐCTT XXXIII – 2018; Phạm Thị Minh Nguyệt, TĐCTT XXXX – 2019

- TGP Seattle, WA: Cha Gioakim Đào Xuân Thành, Linh Hướng TĐCTT TGP Seattle; Chị Anna Chu Thị Hát, Nguyễn Thị Thúy Huệ, Nguyễn Thị Liên, Phạm Liễu Biên, Trần Thị Giang và Trần Trợ, 6TĐCTT VIII - 2013;

- Úc Châu: Chị Nguyễn Mỹ Lệ, TĐCTT XI - 2014;

- Việt Nam: Chị Anna Hồ Thị Hiền, TĐCTT VI – 2013;

- TGP Washington DC: Chị Hiếu La, Hồ Nguyễn Hương, Lê Thanh Hương Teresa, 3 TĐCTT XXVI – 2017.

- Ngày 26:      Sinh Nhật Chị Trần Thị Lan, TĐCTT XXVI 2017 (TGP Washington MD)

- Ngày 27:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Kim Dung, TĐCTT VII - 2013 (TGP LA), Phạm Vinh Châu, TĐCTT XVII – 2016 (TGP Galveston-Houston TX); Trần Khanh, TĐCTT XXXXIII – 2021 (GP Orange)

- Ngày 28:      Sinh Nhật Cha Gioan Vianney Nguyễn Ngọc Thụ, Ân nhân của TĐCTT TGP Galveston-Houston TX & Chị Vũ Phượng Tracy, TĐCTT XV – 2015, Chị Hoàng Thị Minh, TĐCTT XX - 2016 

(GP Orange CA), Phan Thị Thanh, TĐCTT XVII – 2016 (TGP Galveston-Houston TX);  Chị Nguyễn Thị Hoa, TĐCTT XXXIII – 2018 (GP San Jose CA); Phạm Linh Lynn, TĐCTT XXXXIII – 2021 GP Orange CA

- Ngày 29:      Lễ Thánh Matta: Quan Thày của Chị Hà Thuận, Nguyễn Thị Chinh, Nguyễn Thị Định và Nguyễn Kim Lê: 4 TĐCTT VIII – 2013 (TGP Seattle); Chị Nguyễn Thị Toàn và Phạm Hồng Khanh:

2 TĐCTT XII – 2014 + Chị Đỗ Thị Hợi TĐCTT XXV – 2017,  Chị Đỗ Thị Hợi, TĐCTT XXV - 2017  (GP Orange CA); Chị Trần Xuân Hường, TĐCTT XV – 2015 (TGP LA CA), Chị Đỗ Thị Tin, TĐCTT XVIII - 2016  (GP Fortworth TX), , Chị Phạm Thị Ngọc Hách , TĐCTT XXI – 2016 (GP San Jose CA); Chị  Trần Thị Lài, TĐCTT XXII – 2013 (GP Hawaii HI);  Chị Nguyễn Thị Thu Hải, TĐCTT XXVI 2017 (TGP Washington MD); Chị Nguyễn Thị Dịu & Nguyễn Thị Đại, 2TĐCTT XXXVIII - 2019 (GP Orange CA); Chị Phạm Xuân Hồi, TĐCTT XXXIX – 2019 TGP Philadelphia; Chị Ngô Kim Cúc & Nguyễn Thị Hoa, 2TĐCTT XXXXV – 2021 GP San Jose CA

Sinh Nhật Chị Lê Thị Ngọc Dung, TĐCTT XXVI 2017 (TGP Wasgington DC); Chị  Hoàng Thụy Thu Thảo, TĐCTT XXXXI 2019 (GP Arlington VA)

- Ngày 30:      Sinh Nhật Chị Tri Kim Tuyến, TĐCTT XXIV - 2017 (GP Fortworth TX)

- Ngày 31:      Thụ Phong Cha Trịnh Đức Hòa 24 năm (31/7/1993)

Sinh Nhật Chị Đinh Ngọc Tina, TĐCTT XVIII - 2016 (GP Fortworth TX)

 

 

Tháng 8

ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

Cầu cho các ngành tiểu thương

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các ngành thương mại cỡ nhỏ và trung bình;

Xin cho họ, giữa cuộc khủng hoảng về kinh tế và xã hội, được tìm thấy những đường lối để tiếp tục hoạt động và phục vụ cộng đồng của họ.

 

 

TĐCTT Hành Hương Đất Thánh - Tuần Thánh Vượt Qua Thứ Hai Tuần Thánh 15/4/2019 bên Thánh Đường Biến Hình trên Núi Tabor ,

một biến cố được Giáo Hội cử hành Lễ kính vào ngày 6/8 hằng năm

 

- Ngày 1:        Sinh Nhật của Chị Trần Xuân Hoa TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA); Chị Hoàng Maria Hương, TĐCTT XIX – 2016 GP Arlington VA

- Ngày 2:        Sinh Nhật của Chị Phạm Dung, TĐCTT XII - 2014 (GP San Bernadino CA); Anh Nguyễn Văn Don,  TĐCTT XVI - 2015 (TGP Detroit MI); Ôn Hạnh, TĐCTT XXV - 2017 (GP San Bernadino CA);

    Chị Nguyễn Thị Vóc, TĐCTT XXXXII – 2019  (GP Rochester NY)

- Ngày 3:        Sinh Nhật của Chị Ninh Hợp, TĐCTT II - 2011 (GP Orange CA)

- Ngày 5:        Sinh Nhật của Chị Phan Khánh Trang, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA); Nguyễn Thị Trinh, TĐCTT XXIX 2018 (GP Fort Worth TX); Nguyễn Thúy Mai, TĐCTT XXXV – 2019 TGP Galveston-Houston TX

- Ngày 6:        Sinh Nhật của Nguyễn Thị Nam, TĐCTT XXXV – 2019 TGP Galveston-Houston, TX

- Ngày 5-6           Khóa LTXC XXXXXII ở Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam GP Arlington VA: 5 tân TĐCTT

- Ngày 7:        Sinh Nhật của Chị Nguyễn Thị An, TĐCTT IX - 2013 (GP Arlington VA)

- Ngày 8:        Lễ Thánh Đaminh, Quan Thày của Cha Nguyễn Phi Long, CSsR, Linh Hướng TĐCTT TGP Galveston-Houston, TX, Cha Nguyễn Hoan Lương CMC, linh hướng TĐCTT Honolulu GP Hawaii;

    Anh Nguyễn Khắc Quang, TĐCTT V - 2013 (TGP Philadelphia PA), Anh Nguyễn Văn Luy, TĐCTT V - 2013 (GP Arlington VA),  Anh Nguyễn Văn Thế, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA), Anh Đỗ Văn Thông, TĐCTT XXVI - 2017

    (GP Arlington VA), Anh Trần Đình Chỉnh,  TĐCTT XXVI - 2017 (TGP Washington MD); Anh Đinh Ngọc Tịnh & Vũ Huy Thiện, 2TĐCTT XXXVI - 2019 (GP Dallas TX) & em Cao Tấn Tĩnh, TĐCTT I - 2009 (GP San Bernadino CA).

    Sinh Nhật của Chị Lý Nguyễn Oanh, TĐCTT II - 2011 (GP Orange CA), Anh Trần Sơn Định, TĐCTT XXV - 2017 (GP Orange CA); Nguyễn Tina Thúy, TĐCTT XXIX 2018 (GP Fort Worth TX);

    Nguyễn Vũ Christine, TĐCTT XXXXIII – 2021 (GP Orange CA)

- Ngày 10:      Lễ Thánh Laurenso, Quan Thày của Anh Nguyễn Điềm, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX)

    Kỷ Niệm Khóa LTXC XXXXI – 2019 GP Virginia và TGP Washington

    Sinh Nhật của Anh Trần Toán, TĐCTT II - 2011 (GP Orange CA); Chị Mai Thị Ngân, TĐCTT XXXVI – 2019 (GP Fort Worth TX); Chị Nguyễn Ngọc Lan (Mission Viejo), TĐCTT XXXVIII –  2019 (GP Orange CA);

   Anh Nguyễn Văn, TĐCTT XXXVIII –  2019 (GP Orange CA)

- Ngày 11:     Thánh Clara, Quan Thày Chị Trần Nguyễn Cẩm Tú, TĐCTT XXXVIII - 2019 (GP Orange CA); Clara Lê Khánh Mai, TĐCTT XXXXIII – 2021 (GP San Diego CA)

    Lễ Thánh Filomena, Quan Thày của Chị Nguyễn Châu, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX)         

    Sinh nhật: Chị Vũ Phan Hợp, TĐCTT XXXXV – 2021 (GP San Jose CA)

- Ngày 12:     Lễ Thánh Gioanna Phanxica Chantal, Chị Võ Thị Thanh Phương, TĐCTT XXXVI 2019 (GP Dallas TX)

    Sinh Nhật của Chị Ngô Hồng Phúc, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA); Chị Phạm Ngọc Lệ, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA); Anh Nguyễn Bích, TĐCTT XXXV – 2019 GP Fort Worth TX ;

    Anh Hoàng Paul Hiệp, TĐCTT XXXVIII – 2019 (TGP LA); Nguyễn Thị Sáng, TĐCTT XXXXVII – 2021 (GP Wichita KS)

- Ngày 13:      Sinh Nhật Chị Phùng Thúy Phượng, TĐCTT XV – 2015 (GP San Bernadino CA)

- Ngày 14:      Sinh Nhật của Chị Hoàng Thanh, TĐCTT XV – 2015 (GP Orange CA) và chị Vũ Chúc Ly / Bích, TĐCTT XXII – 2017 (GP Hawaii HI)

- Ngày 15:      Lễ Đức Mẹ Mông Triệu

    Quan Thày của Chị Lưu Thị Sợi & Nguyễn Thu Hằng,  3TĐCTT VI – 2013 (TGP Galveston-Houston TX); Chị Mai Ngọc Dung, Chị Nguyễn Kim Loan Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, 3TĐCTT VII – 2013;

    Chị Phạm Thị Tình, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA); Chị Nguyễn Thanh Nga & Trịnh Thị Kim, 2TĐCTT X – 2014 (TGP Galveston-Houston TX), Chị Nguyễn Thị Hải Loan, TĐCTT XII – 2014 (GP Orange CA);

    Chị Nguyễn Ngọc Ánh, TĐCTT X – 2015 (TGP Galveston-Houston TX), Chị Trần Thị An, TĐCTT XV – 2015 (GP Orange CA); Chị Nguyễn Thị Quế, TĐCTT XVII – 2016 (TGP Galveston-Houston TX);

    Chị Phạm Thị Thắm TĐCTT XX – 2016, (GP Orange CA);  Chị Nguyễn Thị Mai, TĐCTT XXIII – 2017 (TGP Galveston-Houston TX); Chị Trần Kim Ánh, 3 TĐCTT XXVIII 2018 (TGP Galveston-Houston TX)

    Sinh Nhật của Anh Vũ Thiện, TĐCTT XXIV - 2017 (GP Fort Worth TX)

- Ngày 16:      Sinh Nhật của Chị Nguyễn Thanh Thúy, TĐCTT III - 2011 (TGP Philadelphia PA); Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA); Anh Lâm Quang Tín, TĐCTT XV – 2015 (GP Orange CA)

    Chị Đinh Lệ, TĐCTT XXIV - 2017 (GP Fort Worth TX); Đặng Hương Helen, TĐCTT XXIX – 2018 (GP Fort Worth TX)

- Ngày 17:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Bạch Cúc, TĐCTT X - 2014 (TGP Galveston-Houston TX); Chị Nguyễn Anh Đào, TĐCTT XXVII 2017 GP San Jose CA; Phạm Thị Tuyến, TĐCTT XXXVIII - 2019 GP Orange CA

- Ngày 18:      Kỷ niệm Khóa LTXC XXXI GP Arlington VA (16-18/2018): 6 tân TĐCTT

    Sinh Nhật Chị Mai Tuyết Trinh, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA)

- Ngày 19:      Sinh Nhật của Chị Trần Thị Đan, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA), Chị Vũ Thị Thuận,  TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA),

    Kỷ niệm 18 tân TĐCTT Khóa LTXC XXVI ở GX Các Thánh TĐVN GP Arlington VA (17-19/8/2017)

- Ngày 20:      Sinh Nhật  Anh Nguyễn Sĩ Tiệp, TĐCTT III - 2011 (GP Arlington VA), Chị Hoàng Thị Khổng, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX),

    Chị Nguyễn Thị Chinh & Nguyễn Thị Minh Trâm, 2TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA), Chị Hoàng Thị Minh, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA),

 - Ngày 21   Sinh Nhật Anh Gabriel Trần Đình Tấn, TĐCTT XVIII - 2016 (GP Oklahoma OK)

- Ngày 22:      Lễ Đức Mẹ Nữ Vương                      

- Ngày 23:      Lễ Thánh Rosa Quan Thày Chị Phạm Thị Duyên, TĐCTT X – 2013, Chị Đinh Thị Tuyết Ngọc, TĐCTT XVII – 2016 (cả 2 đều ở TGP Galveston-Houston TX),

              Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Phúc, TĐCTT XII - 2014 (TGP LA CA)

- Ngày 24:      Kỷ niệm Khóa LTXC XIII (23-24/8/2014) - 18 TĐCTT (GP Rochester NY)

    Kỷ niệm Khóa LTXC XXXXII (23-24/8/2019) - 4 TĐCTT (GP Rochester NY)

    Quan Thày Thánh Batolomeo Tông Đồ: Cha Phạm Hữu Đạt, SDD, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Dallas TX.

- Ngày 25:      Kỷ niệm Khóa LTXC XXXII GP Rochester NY (24-25/8/2018): 4 tân TĐCTT

    Sinh Nhật Chị Nguyễn Thu Hằng, T ĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX)

- Ngày 26-27 Khóa LTXC XXXXXIII ở Giáo Xứ Thánh Gia GP Rochester NY: 6 tân TĐCTT

- Ngày 26:      Kỷ niệm Khóa TĐCTT IV (24-26/8/2012) – 14 TĐCTT (GP Orange và TGP Los Angeles CA)

    Sinh Nhật Chị Trần Thị Anh, TĐCTT XIX - 2016 (GP Rochester NY)

- Ngày 27:      Lễ Thánh Monica, Quan Thày của Chị Nguyễn Thị Đa và Chị Hoàng Mai, 2TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX), Chị Trần Thị Thành, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA),

    và Chị Trần Tuyết Hồng, TĐCTT XII – 2014 (GP Orange)

    Sinh Nhật Chị Nguyễn Liên, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose CA) 

- Ngày 28:    Lễ Thánh Augustino, Quan Thày của Anh Phạm Văn Hùng, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA), Anh Nguyễn Khoan, TĐCTT X - 2014 (TGP Galveston-Houston TX),

    Anh Trần Trung Thành TĐCTT XVII - 2016 (TGP Galveston-Houston TX), Vũ Thức Augusti TĐCTT XXIX – 2018 (GP Fort Worth TX)

                        Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Lộc, TĐCTT XV – 2015 (GP San Bernadino CA).

- Ngày 30:     Sinh Nhật Anh Nguyễn Chánh Đức, TĐCTT XIX – 2016 (GP Arlington VA)

- Ngày 31:     Sinh Nhật Anh Hồ Thái Khanh, TĐCTT XXXIII – 2018 (GP San Jose CA); Chị Nguyễn  Kiều Thu, TĐCTT XXXVI 2019 (GP Dallas TX).

 

 

Tháng 9

ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

Cầu cho việc hủy bỏ án tử hình

Chúng ta hãy cầu xin để án tử hình, một bản án tấn công phẩm giá của con người;

Xin cho nó bị hủy bỏ về pháp lý nơi hết mọi xứ sở

 

 

 

TĐCTT Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua Thứ Ba Tuần Thánh 16/4/2019 tại Chặng Đường Thánh Giá 11, Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào Thánh Giá.

nơi có cả Thánh Giá trên bàn thờ và tượng Mẹ Sầu Bi bị gươm sắc đâm thâu, ở bên phải bàn thờ - hằng năm Giáo Hội cử hành Lễ Suy Tôn Thánh Giá ngày 14/9 Lễ Mẹ Sầu Bi 15/9

  

- Ngày 1:        Kỷ Niệm Khóa LTXC  IX (30-31/8 – 1/9/2013) – 12 TĐCTT (GP Arlington VA)

    Sinh Nhật Chị Hà Thị Dậu, TĐCTT V - 2013 (TGP Philadelphia PA), Chị Lý Thị Tư, TĐCTT XV – 2015 (GP Orange CA); Chị Nguyễn Thị Mỹ, TĐCTT XXVI – 2017 (GP Arlington VA);

    Cha Bartolomew Phạm Hữu Đạt, SDD, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Dallas TX; Anh Nguyễn Hữu Quang, TĐCTT XXXVIII – 2019 (GP Orange CA)

- Ngày 2:        Sinh Nhật Chị Cao Bùi Thu Hương, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX), Chị Phạm Nguyệt Nga, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA)

- Ngày 3:        Kỷ Niệm Khóa TĐCTT II (2-3/9/2011) – 19 TĐCTT (GP Orange CA và TGP LA CA)

    Sinh Nhật Chị Fujimoto Dung, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX) và Chị Đinh Thị Vân, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA)

- Ngày 4:        Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Toàn, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA), Trần Thị An, TĐCTT XV – 2015

- Ngày 5:        Sinh Nhật Chị Trần Thị Thanh, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA), Chị Trần Mỹ Phượng, TĐCTT XIII – 2014 (GP Rochester NY), Anh Phạm Văn Đức, TĐCTT XVIII - 2016 (GP Fortworth TX),

    Chị Vũ Kỳ Nga Kathy, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX)

- Ngày 6:        Sinh Nhật Chị Bùi Thanh Phương, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA), Chị Nguyễn Lài, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA)

- Ngày 7:        Sinh Nhật Cha Trương Thịnh Đạt, CRM, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Rochester NY, Chị Phạm Minh Châu Cindy, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose CA); Chị Nguyễn Thị Liễu, TĐCTT XXXVIII –  2019 (GP Orange CA);

    Chị Diệp Thị Kim Mỹ, TĐCTT XXXXI – 2019 (GP Arlington VA)

- Ngày 8:        Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ

    Sinh Nhật Chị Nguyễn Phụng, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA), Chị Nguyễn Thị Huệ, TĐCTT VIII – 2013 (TGP Seattle WA), Chị Đặng Thị Lan, TĐCTT XII - 2014 (GP San Bernadino);  

     Chị Trần Ngọc Mỹ, TĐCTT XXXIII - 2018 (GP San Jose CA)

- Ngày 9:        Sinh Nhật Chị Trần Vũ Kim Liên, TĐCTT XXVII 2017 GP San Jose CA

- Ngày 10:      Sinh Nhật Chị Phạm Liên / Lynn, TĐCTT XXXVIII - 2019 (GP Orange CA); Vũ Thị Thơm, TĐCTT XXXIX – 2019 (TGP Philadelphia PA); Lê Khánh Mai, TĐCTT XXXXIII – 2021 (GP San Diego CA)

- Ngày 11:     Sinh Nhật Anh Mao Đức Nam, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA)

- Ngày 12:      Lễ Thánh Danh Đức Mẹ Quan Thày:  270 TĐCTT:  

    18 GP Arlington VA: Chị Nguyễn Thị Hường, TĐCTT III – 2011, Nguyễn Thị Điều và Nguyễn Thị Phượng, 2TĐCTT V – 2013, Bùi Thị Quốc, Vũ Thị Minh Châu, Nguyễn Thị An và Phạm Nguyễn Tuấn, 4TĐCTT IX - 2013;        

    Chị Đỗ Tina, Tống Thị Nhị và Trần Thị Tuyết, 3TĐCTT XIV – 2014; Chị  Nguyễn Thị Thu Thanh & Chị Nguyễn Mai Sao, 2TĐCTT XXXI – 2018;  Chị Vũ Thị Hạnh, Ngô Thị Hoàn, Diệp Thị Kim Mỹ, Trần Thị Thương, 4TĐCTT XXXXI –

     2019, Trần Thị Mỹ Dung & Nguyễn Thị Phượng 2TĐCTT XXXXVI - 2021

    3 GP Austin TX: Chị Nguyễn Ngọc Anh Annie, TĐCTT XVII – 2016, Chị Trần Nguyệt Mai, TĐCTT XVII – 2016,  Chị Trần Thu Sương, TĐCTT XVII - 2016

    4 GP Baltimore MD (Maryland): Lê Phượng Khánh, Nguyễn Thị Thùy Nhung, Nguyễn Thị Nancy & Nguyễn Thúy, 4TĐCTT XXXIX

    3 GP Dallas TX: Chị Đoàn Thị Tơ, Trần Thị Tuyết, Lăng Thị Phương, 3TĐCTT XXXVI – 2019

    3 TGP Detroit IL: Chị Lê Thị Dung, Nguyễn Kiều Diễm, Nguyễn Kiều Thu, 3TĐCTT XI - 2014;

    33 GP Fortworth TX: Chị  Đỗ Thị Kim Thoa, Chị Nguyễn Thị Bạch, Chị Nguyễn Thị Hiên, Chị Nguyễn Măng, Chị Nguyễn Thị Thủy, Chị Phạm Thị Ngọc Ánh, Chị Phạm Hữu Mary, Chị Trần Thị Gấm, và Chị Vũ Nga Kathy,

    9 TĐCTT XVIII – 2016; Nguyễn Hoa Cathy, Đoàn Nguyễn Hà, Hồ Trương Hằng, Nguyễn Thị Hoa, Vũ Thị Hoa, Nguyễn Thị Lan, Trần Thị Lan, Trần Thị Lượt, Nguyễn Thị Măng, Nguyễn Thị Kim Quy, và Hoàng Thị Yến,

    11 TĐCTT XXIV – 2017; Phạm Thị Duyên, Trần Vũ Thị Hương, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Lan, Phạm Kim Lan, Vũ Đào Mary, Nguyễn Kim Phượng 7TĐCTT XXIX – 2018;  Nguyễn Thị Phượng, Đỗ Thị Nga, Vũ Thị Tươi,

     Nguyễn Thị Xuyến, Trần Thị Kim, Mai Thị Ngân, 6TĐCTT XXXVI – 2019

    22 TGP Galveston-Houston TX: Quí Chị Trn Mai, Trần Lan Linda, Trịnh Thị Tính và Nguyễn Thị Dậu, 4TĐCTT VI – 2013; Chị Nguyễn Thị Binh, Nguyễn Bạch Cúc, Trịnh Thị Kim, 3TĐCTT X - 2014;

    Nông Thị Dung, TĐCTT XVII – 2016, Phạm Vinh Châu, TĐCTT XVII – 2016, Phan Thị Thanh, TĐCTT XVII – 2016, Đoàn Thị Mai, Đoàn Thanh Vân, Nguyễn Thị Kim Oanh, Phạm Kim Dung, Phạm Thị Oanh, 5 TĐCTT XXIII – 2017;

    Phạm Thị Hồng Liên, TĐCTT XXVI 2017; Nguyễn Thị Hương & Nguyễn Thị Kỳ, 2 TĐCTT XXVIII 2018; Nguyễn Thị Chắt, Nguyễn Thúy Mai, Trần Thị Hoa &  Trần Thị Duyên Jennifer, 4TĐCTT XXXV 2019

   1 GP Hawaii HI: Chị Vũ Chúc Ly / Bích, TĐCTT XXII – 2017

   1 GP Wichita KS: Chị Nguyễn Thị Sáng, TĐCTT XXXXVII – 2021

   4 TGP Los Angeles CA: Chị Nguyễn Hoài Sâm và Nguyễn Thị Phúc, TĐCTT XII - 2014; Vũ Thị Én, TĐCTT XV – 2015, Lâm Trúc Bình, TĐCTT XX - 2016

   5 GP Oklahoma, OK: Chị Phạm Bích Thủy, TĐCTT XVIII – 2016, Chị Tôn Chi, TĐCTT XVIII – 2016; Nguyễn Thị Xuân Lan, Đỗ Thị Thanh, Trần Thị Trinh, 3TĐCTT XXIX – 2018 GP Oklahoma

  94 GP Orange CA: 7 TĐCTT II – 2011 Đào Hạnh Kim, Lê Thị Ghi, Lý Nguyễn Oanh, Nguyễn Bích Thủy, Ninh Hợp, Ninh Thương & Trần Ngọc Huệ; 4 TĐCTT IV 2012 Hoàng Minh/Mindy, Phạm Khánh Nancy, Trần Thị Mỹ Dung &  

Văn Thị Nguyệt; 10 TĐCTT VII – 2013 Đặng Thị Kim Nhung, Nguyễn Kim Ngân, Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Vũ Tammie, Nguyễn Thụy Trường, Tạ Thị Ty, Trần Thị Ánh, Trần Ngọc Điệp Diana, Trần Thị Đan & Trần Bạch Yến;

14 TĐCTT XII – 2014 Đỗ Thị Tâm, Ngô Thị Đại, Ngô Hồng Phúc, Nguyễn Tâm Huệ, Nguyễn Loan Katie, Nguyễn Thy Liên, Nguyễn Hải Loan, Nguyễn Nancy, Nguyễn Thị Nguyệt, Phạm Ngọc Lệ, Phạm Thị Thùy Liên, Phạm Thị Mến,   Trần Thái Thanh & Trần Thị Tiếu; 7TĐCTT XV – 2015 Đào Thị Thanh, Lý Thị Tư, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Hoàng, Phan Thị Mai, Phùng Thị Phượng, Trần Thu, Trịnh Thị Hồng, Vũ Thị Hồng, 1 TĐCTT XVI – 2015 Đinh Tuyết Mai; TĐCTT XX  - 2016: Đinh Thị Vân, Đỗ Ana, Đỗ Thoa Catherine, Đỗ  Uyên Katie,  Đỗ Thị Lan, Mai Tuyết Trinh, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Mỹ Hiền, Nguyễn Lài, Nguyễn Chi Mai, Nguyễn Mary, Nguyễn Tô Mary, Chị Nguyễn Thủy, Nguyễn Ánh Tuyết, Phạm Thanh Nhàn, Phạm Thị Nhi, Phạm Thị Thắm, Phan Khánh Trang,  Phạm Thị Xuân Thiên, Trần Xuân Hoa, Trần Thị Nhuận, Vũ Thanh Hằng, Vũ Thị Thuận; TĐCTT XXV  - 2017: Nguyễn Huỳnh Jennifer, Trần Bạch Mai; Chị Nguyễn Thị Nga, Văn Thị Lan & Nguyễn Thị Nhơn, 3TĐCTT XXX – 2018;  Chị Đăng Tammie, TĐCTT XXXVII – 2019; Quí Chị Dung Thị Lê Dung,  Hoàng Kim, Nguyễn Ngọc Lan,  Đỗ Kim Liên, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Sương, Nguyễn Thị Thanh, 7TĐCTT XXXVIII – 2019; Hoàng Thúy Ngân, Ngô Thị Loan, Nguyễn Thu Cúc, Nguyễn Vũ Christine, Nguyễn Thị Luyến, và Phạm Bạch Tuyết, 6TĐCTT XXXXIII – 2011 GP Orange CA

10 TGP Philadelphia PA: Quí Chị Nguyễn Thị Hạnh và Nguyễn Lê Xuân Hương, 2TĐ CTT III – 2011; Chị Hà Thị Dậu, Nguyễn Thị Hoa và Phạm Ánh, 3TĐCTT V - 2013;

Chu Thị Mỹ Liên, Nguyễn Thụy Kathleen, Vũ Thị Thơm, Trần Tươi, Nguyễn thị Lệ, 5TĐCTT XXXIX – 2019;

1 GP Phoenix AZ: Chị Trần Thị Thùy Dung, TĐCTT VII - 2013;

10 GP Rochester NY: Chị Nguyễn Thanh Vân và Trần Hằng Nga, TĐCTT XIII – 2014; Chị Trần Thị Lan & Trần Thị Hạnh, 2TĐCTT XVI – 2015; Chị Trần Thị Anh và Chị Trần Thị Thu Thủy, 2TĐCTT XIX – 2016; Chị Lê Ren, TĐCTT XXXVII – 2019 & Chị Trần Thị Hương, TĐCTT XXXVII – 2019; Chị Mai Thị Gái &  Nguyễn Thị Vóc, 2TĐCTT XXXXII – 2019; CC Huỳnh Thị Hồng và Lê Thị Kính, 2TĐCTT XXXXIV – 2021

8 GP San Bernadino CA: Chị Chu Thị Hoanh, Đặng Thị Lan, Ngô Thị Trinh, 3TĐCTT XII – 2014; Chị Trần Thị Ty, TĐCTT II - 2011;  Chị Nguyễn Thị Lộc & Trần Ngọc Phượng, 2TĐCTT XV – 2015;  

Chị Ôn Hạnh & Phạm Nguyễn Nga, 2TĐCTT XXV – 2017

31 GP San Jose: Quí Chị Đoàn Thanh Hà, Bùi Kim Xuyến, Phạm Thị Vi, Trần Phan Thị Hòa,  Đỗ Thu Hương, Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Kim Dung, các TĐCTT XXI – 2016; Quí Chị Anh Thúy Anh, Bùi Thị Mùi, Hoàng Thị Quy, Lưu Kim Holly, Ngô Thị Minh Hà, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Liên, Nguyễn Kim Thoa, Nguyễn Thị Tuyến, Phạm Minh Châu Cindy, Phạm Thị Liên, Tạ Thị Vui, Tôn Nữ Quỳnh Giao, Vũ Dương Liễu, Trần Vũ Kim Liên 15 TĐCTT XXVII – 2017; Quí Chị Trần Cẩm Liên, Nguyễn Oanh Natalia, Hồ Hồng Phương, Phạm M Tuyền, 4TĐCTT XXXIII – 2018; Chị Vũ Thị Cúc & Nguyễn Thị Du, 2TĐCTT XXXX – 2019, Chị Nguyễn Bích Phượng, Chị Ngo Diem-Trang Tiffany & Chị Vũ Thị Vẹn, 3TĐCTT XXXXV – 2021

13 TGP Seattle WA: Chị Cao Trường, Đặng Thị Sồi, Đặng Thị Sen, Eastman Thu Hương, Nguyễn Kim Ngọc, Phạm Thị Lữ, Phạm Thị Niêng, Phạm Thị Tình, Chị Thu Trinh, Trần Thị Chén, Trần Thị Mỹ Chi và Trần Nancy;

Chị Bùi Thị Hoa; Chị Đỗ Thị Ngọc-Huệ

8 TGP Washington MDChị Nguyễn Thị Nghĩa, TĐCTT XVI – 2015; Chị  Ngô Thị Kim Đan TĐCTT XIX – 2016; Chị Lê Thị Ngọc Dung & Chị Trần Thị Lan, 2TĐCTT XXVI 2017, Quí  Chị Nguyễn Ngọc Bích, Ngô Thị Hoan, Hồ Hoa, Vũ Thị Tỉnh, 4TĐCTT XXXXVI – 2021 TGP Washington   

1 Canada: Chị Dương Thị Nở, TĐCTT XII – 2014

Sinh Nhật Anh Phạm Tuấn, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA),

- Ngày 13:      Kỷ Niệm Khóa LTXC XIV (11-13/9/2014) – 6 TĐCTT (Giáo Phận Arlington VA)

- Ngày 14:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Phước Hậu, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX), Chị Trần Ba, TĐCTT X - 2014 (TGP Galveston-Houston TX), Chị Nguyễn Lệ Nga, TĐCTT XVIII - 2016 (GP Fortworth TX),

Chị Nguyễn Tô Mary, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA)

- Ngày 15:      Sinh Nhật Cha Hà Đăng Đoàn, nguyên Linh Hướng TĐCTT Miền Đông Bắc Hoa Kỳ (GP Allentown PA) & Chị Nguyễn Thị Thủy, TĐCTT XVIII - 2016 (GP Fortworth TX)

- Ngày 16:     Sinh Nhật (1978) Cha Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR, Vị đã giúp phục hồi Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia

- Ngày 16-17: Khóa LTXC XXXXXIV ở Đền Thánh Gioan Neumann TGP Philadelphia PA: 11 tân TĐCTT

- Ngày 17:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Bạch, TĐCTT XVIII - 2016 (GP Fortworth TX)

- Ngày 18:      Sinh Nhật Anh Nguyễn Đình Thanh, TĐCTT VII - 2013 (GP Phoenix AZ); Phạm Thị Mộng Tuyền, TĐCTT XXXXIII – 2021 (GP Orange CA)

                        TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót I - 2016 ba tuần lễ 21 ngày (18/9 –  8/10/2016)

- Ngày 19:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Định, TĐCTT XXVII 2017 GP San Jose CA

- Ngày 20:      Sinh Nhật  Chị Phạm Ngọc Ty, TĐCTT V - 2013 (GP Arlington VA); Nguyễn Thị Đại, TĐCTT XXXVIII - 2019 (GP Orange CA)

- Ngày 21:      Sinh Nhật Chị Đỗ Thị Ngọc-Huệ,  TĐCTT XXXXVII-2021 TGP Seattle WA

- Ngày 22:      Kỷ Niệm Khóa LTXC  XXXIII (21-22/9/2018) – 19 TĐCTT (GP San Jose CA)

- Ngày 23:      Sinh Nhật Anh Nguyễn Văn Hóa, TĐCTT IV - 2012 (GP Orange CA) & Chị Phạm Thị Ngọc Hách , TĐCTT XXI – 2016 (GP San Jose CA).

- Ngày 23-24: Khóa LTXC XXXXXV ở Trung tân Thánh gia GP Fort Worth TX: 9 tân TĐCTT

- Ngày 24:      Kỷ Niệm Khóa LTXC  XXVII (22-24/9/2017) – 30 TĐCTT (GP San Jose CA)

                        ởng nhớ 2018: qua đời đầy năm của LH Maria Trần Thị Hoài Sâm, TĐCTT XII 2014

- Ngày 25:      Sinh Nhật Chị Trần Ngọc Phượng, TĐCTT XV – 2015 (GP San Bernadino), Chị  Nguyễn Bích Phượng, TĐCTT XXXXV – 2021 GP San Jose CA

    Kỷ Niệm Khóa LTXC XVI 15 TĐCTT tuyên hứa ngày Thứ Sáu 25/9/2015 ở Đền Thánh Katherine of Drexel TGP Philadelphia trong Hành Trình Miền Đông Bắc Hoa Kỳ - “Cho Tình Yêu Lên Ngôi LTXC”: NY, Phila và Washington

                        DC nhân dịp Hội Ngộ Thế Giới Các Gia Đình VIII (22-27/9/2015) ở TGP Philadelpha, với sự hiện diện của ĐTC Phanxicô (Thứ Bảy và Chúa Nhật 26-27/9/2015).

- Ngày 26:     Sinh Nhật Chị Nguyễn Thùy Trường, TĐCTT VII - 2013  (GP Orange CA) Nguyễn Phạm Nguyệt,  TĐCTT XXIX 2018 (GP Fort Worth TX)

 

- Ngày 27:      Lễ Thánh Vincentê, quan thày Quí Anh Lý Minh, TĐCTT XI - 2014 (GP Orange), Mai Văn Đạo & Phạm Diêm, 2TĐCTT XII – 2014 (GP San Bernadino), và Anh Nguyễn Thắng, TĐCTT XIII – 2014 (GP Rochester NY),

     Vũ Hoan, TĐCTT XVI – 2015 (GP Orange CA); Nguyễn Lưu Phúc, TĐCTT XXVII – 2017 (GP San Jose CA); Anh Nguyễn Hải, TĐCTT XXXVI – 2019 (GP Dallas TX)

    Sinh Nhật Anh Phêrô Trần Xuân Đán, TĐCTT XXVI – 2017 TGP Washington MD

- Ngày 28:     Sinh Nhật CC Trần Thị Hạnh, TĐCTT XVI – 2015 và Nguyễn Uyên Phương, TĐCTT XXXXIV – 2021, cả 2 ở GP Rochester NY

- Ngày 29:     Lễ Các Thánh Tổng Thần Micae, Gabriel và Raphael, quan thày, Anh Micae Hồ Văn Thông, TĐCTT XV – 2015 (GP San Bernadino CA), Anh Gabriel Trần Đình Tấn, TĐCTT XVIII - 2016 (GP Oklahoma OK),

    Anh Trần Sơn Định TĐCTT XXV – 2017 (GP Orange CA);

    Sinh Nhật Chị Trần Thị Lan, TĐCTT XVI – 2015 (GP Rochester NY), Anh Nguyễn Văn Trương, TĐCTT XXXXIII-2021, (GP Orange CA)

- Ngày 30:      Qua Đời 2011: Anh Nguyễn Hữu Toại, TĐCTT IB - 2011 (TGP Los Angeles CA – Tuyên Hứa riêng ngày 30/3/2011), hưởng thọ 67 tuổi

 

 

Tháng 10

ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

Cầu cho Giáo Hội biết cởi mở với hết mọi người

Chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo Hội luôn trung thành và can đảm rao giảng Phúc Âm;

Xin cho Giáo Hội trở thành mối hiệp thông của tình liên kết, huynh đệ và đón nhận, luôn sống trong một bầu khí đồng hành với nhau.

 

TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt II tại Giáo Xứ Suối Dây Tây Ninh GP Phú Cường ngày 20/10/2018, trước giờ tặng Quà Truyền Giáo

cho anh chị em già trẻ lớn bé đồng hương Việt Nam bị đuổi về từ Cam Bốt và cho dù đang sống ở chính quê hương của mình mà như vô tổ quốc

- Ngày 1:        Lễ Thánh Thérèse Hài Đồng Giêsu, Quan Thày 

GP Arlington VA: Quí Chị Phạm Ngọc Tuyền, TĐCTT V - 2013 & Nguyễn Liên, TĐCTT IX - 2013; Chị Đỗ Thị Kẹo, TĐCTT XIV – 2014; Chị Nguyễn Cúc, TĐCTT XVI – 2015; Chị Hoàng Maria Hương, TĐCTT XIX – 2016;

Chị Nguyễn Thị Phi & Chị Nguyễn Thị Ty, 2TĐCTT XXVI – 2017;  Chị Mai Thanh Hảo, TĐCTT XXXI – 2018; Chị Đinh Nguyễn Thanh Hiền, Hoàng Thụy Thu Thảo, 3TĐCTT XXXXI - 2019

GP Dallas TX: Chị Khổng Thị Tuyến, TĐCTT XVI - 2015

GP Fortworth TX: Chị Đoàn Thị Sim, TĐCTT XVIII – 2016;  Chị Đinh Lệ, Chị Trịnh Thanh Ngọc & Chị Đặng Thị Thủy, 3TĐCTT XXIV – 2017;

TGP Galveston-Houston TX: Quí Chị Fujimoto Dung, Hoàng Thị Khổng, Nguyễn Thị Huệ, Phạm Ánh Tuyết, Vũ Thị Ngọc Thúy, 5 TĐCTT VI – 2013; Quí Chị Nguyễn Thị Yến, Phạm Thị Tiến Giang, Theresa Phạm, 4 TĐCTT X - 2014;

Vũ Thị Kim Tuyến TĐCTT XVII – 2016

TGP Los Angeles CA: Chị Huỳnh Mỹ-Hạnh, TĐCTT II - 2011;

GP Oklahoma, OK: Chị Trần Phạm Kiều Oanh, TĐCTT XVIII – 2016

GP Orange CA: Quí Chị Hoàng Minh, Khổng Thị Nhàn, Ngô Hương Josephine, Ngô Thị Kim Phượng: 4 TĐCTT IV – 2012; Quí Chị Huỳnh Thanh, Hàn Kim Bình, Nguyễn Thị Hồng Danh, Tăng Thị Tươi, Trần Thị Nhượng,

Trịnh Kim Chung: 6 TĐCTT VII – 2013; Quí Chị Đ Thị Quế Mary, Nguyễn Maily, Trần Evy: 3 TĐCTT XII - 2014; Chị Nguyễn Thùy Phương, Nguyễn Thị Mỹ, Trần Thu Hà, Võ Kim Ngọc & Vũ Phượng Tracy: 5 TĐCTT XV – 2015; Quí Chị Công Jenny, Nguyễn Thị Ban, Nguyễn Thị Ngát Hương, Nguyễn Mai, Nguyễn Thị Ngoan, Phạm Ly Lan, Phạm Nguyệt Nga, Trần Kim Cúc, Trần Thị Kim Oanh: 9 TĐCTT XX – 2016; Quí Chị Bùi Mộng Điệp,  Hàn Linh Pauleen, Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Thị Hoa, Phạm Ngọc Ly, Trần Thị Hưng, 6 TĐCTT XXV – 2017; Chị Nguyễn Hoàng Minh & Chị   Nguyễn Phượng, 2TĐCTT XXX – 2018 (GP Orange CA). Chị Phạm Liên / Lynn, TĐCTT XXXVII – 2019; Chị Nguyễn Ngọc Lan & Chị Phạm Thị Tuyến, 2TĐCTT XXXVIII – 2019;  Trần Khanh, TĐCTT XXXXIII – 2021 GP Orange

TGP Philadelphia PA: Quí Chị Chị Nguyễn Kim Ánh, Nguyễn Thanh Thiên Loan, và Nguyễn Thị Ánh Linh, 3TĐCTT III - 2011; Chị Nguyễn Thanh Hoài, TĐCTT XXVI 2017; Trần Thị Lệ, TĐCTT XXXIX – 2019 TGP Philadelphia

GP Phoenix AZ: Quí Chị Đỗ Hồng Khanh & Lê Madison Taylor, 2TĐCTT VII - 2013;

GP Portland OR: Chị Đặng Thơ, TĐCTT VII - 2013;

GP Rochester NY: Quí Chị Hoàng Mỹ Khanh, Nguyễn Dzung, Nguyễn Ánh Ngọc, Nguyễn Thu và Tố Hương, 5TĐCTT XIII – 2014; Chị Phạm Thị Gái, TĐCTT XXXII – 2018; Chị Trần Thu Hiền, TĐCTT XXXII – 2018;

Chị Trần Teresa Dung & Chị Trần Thị Hường, 2TĐCTT XXXXII – 2019  

GP San Diego, CA: Chị Nguyễn Mỹ Lệ, TĐCTT VII - 2013; Chị Đỗ Điệp, TĐCTT XXV – 2017

GP San Jose, CA: Chị Nguyễn Thị Ngàn & Phan Kim Dung, Kiều Thị Hoàng, TĐCTT XXI – 2016 GP San Jose CA, 3TĐCTT XXI – 2016; Chị Tô Thị Hạnh, Vũ Thị Hoa, Trần Ngọc Mỹ, Lê Thục Theresa, 4TĐCTT XXXIII – 2018;

Chị Vũ Phan Hợp, Trần Thị Ngọc, 2TĐCTT XXXXV – 2021 GP San Jose CA

TGP Seattle WA: Quí Chị Đỗ Thị Nguyệt, Đỗ Thị Kim Sang, Hoàng Thị Tin, Nguyễn Thị Nẻo, Phạm Thị Như Hoàn, 5TĐCTT VIII – 2013;

TGP Washington MD: Chị Nguyễn Hoàng Mộng Thúy

Sinh Nhật Chị Đỗ Thị Kẹo, TĐCTT XIV – 2014 (GP Arlington VA); Chị Đỗ Điệp, TĐCTT XXV – 2017 (GP San Diego CA); Chị Hồ Nguyễn Hương, TĐCTT XXVI – 2017 (TGP Washington MD) &

Chị Vũ Thị Hạnh, 2TĐCTT XXXXI – 2019 (GP Arlington VA)

Kỷ Niệm Khóa TĐCTT cũng là Khóa LTXC III (30/9-1/10/2011) - 13 TĐCTT (TGP Philadelphia PA và GP Arlington VA)

- Ngày 2:   Ngày Tĩnh Tâm Nên Thánh Nhóm TĐCTT Nam CA

Lễ Thiên Thần Bản Mệnh, Vị Thần Hộ Mệnh của từng người.

Sinh Nhật Chị Vũ Thị Ngọc Thúy, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX) & Đỗ Thị Nguyệt, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA), Vũ Thanh Hằng, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA),

Đỗ Thu Hương, TĐCTT XXI – 2016 GP San Jose, CA; Anh Nguyễn Hoàng Peter, TĐCTT XXXIV 2018 TGP Los Angeles CA

- Ngày 3:        Sinh Nhật Chị Trần Trợ, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA), Chị Nguyễn Thị Ngoan  + Trần Kim Cúc, 2TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA).  

- Ngày 4:     Lễ Thánh Phanxicô Khó Khăn, Vị thánh được lấy danh hiệu giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô

Quan Thày Anh Trần Hùng, TĐCTT I - 2009 (GP Orange CA), Anh Vũ Đình Ngữ, TĐCTT VIII - 2013  (TGP Seattle WA), Anh Nguyễn Chánh Đức, TĐCTT XIX – 2016 (GP Arlington VA),

Anh Phạm Minh Tâm, TĐCTT XXXIII - 2018 (GP San Jose CA); Anh Thái Vĩnh Tường, TĐCTT XXXXI - 2019 (GP Arlington VA)

Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Binh, TĐCTT X - 2014  (TGP Galveston-Houston TX) & Anh Hoàng Hữu Tính, TĐCTT XII - 2014  (GP Orange CA); Chị Phạm Thị Gái, TĐCTT XXXII – 2018 (GP Rochester NY)

Kỷ niệm TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 21 ngày (4 – 24/10/2018).

- Ngày 5:        Lễ Thánh Faustina, Sứ Giả của Lòng Thương Xót Chúa, Quan Thày của Nhóm TĐCTT

Sinh Nhật Chị Đoàn Thanh Hà, TĐCTT XXI – 2016 (GP San Jose CA); Chị Tôn Nữ Quỳnh Giao, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose CA); Anh Nguyễn Thomas, TĐCTT XXXIII 2018 (GP San Jose CA);

Chị Liễu Vương Vui, TĐCTT XXXVIII 2019 (GP Orange CA); Chị Nguyễn Ngọc Sương, TĐCTT XXXX – 2019 (GP San Jose CA); Chị Nguyễn Thị Kim Nhung, TĐCTT XXXXI – 2019 (GP Arlington VA)

- Ngày 6:        Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Kim Lê, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA); Chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết, TĐCTT XXXVI – 2019 (GP Dallas TX)

- Ngày 7:        Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Sinh Nhật Chị Nguyễn Mỹ Lệ, TĐCTT XI - 2014 (Úc Châu); Chị Nguyễn Thị Thanh Vân, TĐCTT XXXIX – 2019 (TGP Philadelphia PA)

Qua đời 2019: Chị Maria Nguyễn Kim Loan, TĐCTT VII – 2013 GP Orange, thọ 65 tuổi

Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III – 2020 (7-28/10) bị hủy bỏ vì đại dịch toàn cầu covid-19

- Ngày 8:        Sinh Nhật Chị Đinh Thị Tuyết Ngọc, TĐCTT XVII – 2016 (TGP Galveston-Houston TX); Chị Trần Thu Hiền, TĐCTT XXXII – 2018 (GP Rochester NY); Nguyễn Thị Xuyến, TĐCTT XXXVI – 2019 (GP Fort Worth TX);

Mai Trang, TĐCTT XXXXIII – 2021 – (GP Orange CA)            

- Ngày 9:        Sinh Nhật Anh Nguyễn Văn Lành, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA);  Chị Nguyễn Thị Thúy,  TĐCTT XXIX – 2018 (GP Oklahoma OK)                 

- Ngày 11-24 Hành Trình Truyền Giáo - Thừa Sai Bác Ái Calcutta Ấn Độ

- Ngày 10:  Sinh Nhật 9 TĐCTT các Chị Nguyễn Thị Dậu (TGP Philadelphia PA), Chị Trần Thị Giang, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA), Chị Nguyễn Thanh Nga & Chị Vũ Thị Lụa,  2TĐCTT X - 2014  (TGP Galveston-Houston TX),

Anh Phạm Diêm, TĐCTT XII - 2014  (GP San Bernadino CA), Chị Nguyễn Thủy + Phạm Thị Xuân Thiên, 2TĐCTT XX - 2016  (GP Orange CA); Chị Trần Thị Cứu, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose CA); Chị Nguyễn Ngọc Lan Santa Ana

TĐCTT XXXVIII – 2019 (GP Orange CA)

- Ngày 11:      Sinh Nhật Chị Phạm Thanh Hằng, TĐCTT XXIV - 2017  (GP Fortworth TX)

- Ngày 12:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Maily, TĐCTT XII - 2014  (GP Orange CA), Đỗ Thị Tin, TĐCTT XVIII - 2016  (GP Fortworth TX)

- Ngày 15:      Lễ Thánh Teresa Avila, quan thày quí chị Đặng Hoa Flower & Đặng Hương Helen, 2TĐCTT XXIX – 2018 (GP Fort Worth TX)

Sinh Nhật 8 TĐCTT Chị Nguyễn Thị Hồng Danh, TĐCTT VII – 2013, Đỗ Thị Quế Mary, TĐCTT XII - 2014  (GP Orange CA), Trần Xuân Hường, TĐCTT XV –2015 (TGP LA CA),

Vũ Thị Kim Tuyến TĐCTT XVII – 2016 (TGP Galveston-Houston TX), Tôn Tuyền, T ĐCTT XVIII – 2016 (GP Oklahoma OK), Phạm Ly Lan + Trần Xuân Huệ Lily 2TĐCTT XX - 2016  (GP Orange CA); Anh Huỳnh Quột Hải, TĐCTT XXVI – 2017 TGP Washington MD; Chị Nguyễn Diệu Susan, TĐCTT XXXXV – 2021 GP San Jose CA

- Ngày 16:      Thánh Giêrado, quan thày của Anh Phạm Quân +  Phạm Tuấn, 2TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA),

Sinh Nhật Chị Đỗ Thị Kim Sang, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA); Chị Phạm Xuân Hạ, TĐCTT XXXIX – 2019 (TGP Philadelphia)

- Ngày 17:      Sinh Nhật Cha Trịnh Đức Hòa, Linh Mục Hướng Dẫn Nhóm TĐCTT GP Fort Worth TX                      

- Ngày 18:      Lễ Thánh Luca Thánh sử - Quan Thày Anh Luca Bùi Anh Huy, TĐCTT XV – 2015 TGP LA

                        Sinh Nhật Anh Trần Xuân, TĐCTT XVI – 2015 (GP Rochester NY), Chị Nguyễn Thị Kỳ, TĐCTT XXVIII - 2018  (TGP Galveston-Houston TX)

- Ngày 19:      Sinh Nhật  Anh Đỗ Trọng Quyền, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA) & Chị Nguyễn Thị Ngàn, TĐCTT XXI – 2016 (GP San Jose CA); Chị Phan Hoàng Bickie, TĐCTT XXXIV 2018 (GP Orange CA)

- Ngày 20:      Sinh Nhật 11 AC: Anh Nguyễn Văn Long, TĐCTT VII – 2013 (GP Orange CA),  Chị Phạm Thị Kim Anh TĐCTT VII - 2013  (GP Orange CA), Chị Phạm Thị Mến, TĐCTT XII - 2014  (GP Orange CA);

Chị Đặng Thị Sen, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA), Chị Lăng Thị Nguyệt, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA), Chị Hồ Trương Hằng, TĐCTT XXIV – 2017 (GP Fortworth TX), Chị Đỗ Thị Hợi, TĐCTT XXV - 2017 (GP Orange CA), Chị Phạm Nguyễn Nga, , TĐCTT XXV - 2017 (GP San Bernadino CA), Anh Nguyễn Quang John,  TĐCTT XXVIII - 2018  (TGP Galveston-Houston TX); Trần Thị Kim, TĐCTT XXXVI – 2019 GP Fort Worth TX; Phạm Thị Minh Nguyệt, TĐCTT XXXX – 2019 GP San Jose CA

- Ngày 21:      Lễ Thánh Usula, Quan Thày của Chị Tôn Tuyền, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Oklahoma OK)

Sinh Nhật Chị Trần Thị Thùy Dung, TĐCTT VII - 2013  (GP Phoenix AZ), Anh Trần Hùng., TĐCTT XXVII 2017 GP San Jose CA

Kỷ Niệm Khóa LTXC XXI ở GP San Jose California (21-23/10/2016)

- Ngày 22:      Lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Kỷ Niệm Khóa LTXC XXXIV ở VN hành trình truyền giáo 2018

- Ngày 23:      Sinh Nhật Chị Đỗ Hồng Khanh, TĐCTT VII - 2013 (GP Phoenix AZ) & Huỳnh Thị Ngọc, TĐCTT IX - 2013   (GP Arlington VA), Nguyễn Ngọc Bích, TĐCTT XXXXVI – 2021 TGP Washington   

Qua đời 2019: Anh Giuse Võ Tấn Hải, TĐCTT IV – 2012 GP Orange, thọ 61 tuổi

- Ngày 24:      Sinh Nhật Chị Hàn Kim Bình, TĐCTT VII - 2013   (GP Orange CA)

- Ngày 25:      Khóa LTXC tại Trung Tâm Truyền Giáo ở Di Linh GP Đà Lạt VN

Sinh Nhật Chị Nguyễn Thúy, TĐCTT X - 2014  (TGP Galveston-Houston TX), và Chị Lý Tuyết Jennifer, TĐCTT XXI – 2016 (GP San Jose CA)

- Ngày 26:      Sinh Nhật Chị Ngô Hương Josephine,  TĐCTT IV - 2012  (GP Orange CA); Chị Vũ Thị Nga, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX)

- Ngày 27:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Zdung, TĐCTT XIII – 2014 GP Rochester NY; Chị Nguyễn  Ngọc Anh Annie, TĐCTT XVII – 2016 GP Austin TX                              

- Ngày 28:      Lễ Thánh Simon Tông Đồ, Quan Thày Anh Huỳnh An Ninh, TĐCTT VI - 2013  (TGP Galveston-Houston TX)

                        Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Sen, TĐCTT XVI – 2015 GP Palm Beach FL; Thái Tịch Lương, TĐCTT XXXXI – 2019 GP Arlington VA

- Ngày 31:    Sinh Nhật Chị Trần Hằng Nga, TĐCTT XIII – 2014 GP Rochester NY

 

Tháng 11

ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

Cầu cho các trẻ em đang chịu khổ đau

Chúng ta hãy cầu nguyện cho trẻ em, nhất là những em vô gia cư, đang bị mồ côi và là các nạn nhân của chiến tranh;

Xin cho các em có thể được bảo đảm việc học hành và có cơ hội cảm nghiệm thấy tình cảm trong gia đình.

 

TĐCTT Hội Ngộ Tang Chế hiệp dâng Thánh Lễ cầu hồn cho LH Maria Inê Hồ Thị Cửu, thân mẫu của Anh Huỳnh Lâm Sum, Thứ Bảy ngày 26/2019, tại nhà Chị Trần Kim Oanh,

và việc cầu hồn cho những người quá cố đã được Giáo Hội hằng năm cử hành trong Tháng 11, với Thánh Lễ ngày 2/11

- Ngày 1:        Sinh Nhật Cha Phan Thế Lực, Linh Hướng TĐCTT (GP San Jose CA); Chị Văn Thị Nguyệt, TĐCTT IV - 2012  (GP Orange CA), Chị Nguyễn Kiều Diễm, TĐCTT XI - 2014  (TGP Detroit MI);

Chị Nguyễn Thị Kim Oanh, TĐCTT XXIII – 2017 (TGP Galveston-Houston TX)

- Ngày 2:        Sinh Nhật Chị  Maria Đặng Thị Sồi, TĐCTT VIII - 2013  (TGP Seattle WA)

- Ngày 3         Thánh Martin Quan Thày Anh Lê Văn Thuận, TĐCTT XXXIV – 2018 GP Orange CA

Sinh Nhật Anh Phạm Văn Hùng, TĐCTT VIII - 2013  (TGP Seattle WA)

- Ngày 4:        Sinh Nhật Chị Trần Evy, TĐCTT XII - 2014  (GP Orange CA); Anh Nguyễn Sơn Tâm, TĐCTT XXXVII - 2019  (GP San Bernadino CA)

- Ngày 5:        Lễ Thánh Elizabeth Người Chị Họ của Mẹ Maria, Quan Thày Chị Nguyễn thị Xuân Tùng, TĐCTT XXIV – 2017 (GP Fort Worth); Chị Lê Thị Là, TĐCTT XXVI – 2017 (TGP Washington MD);

Chị Liz Ngọc Triệu Ngọc, Ngô Kim Loan, 2TĐCTT XXVII - 2017 (GP San Jose CA)

                        Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Hoa, TĐCTT V - 2013 (TGP Philadelphia PA), Anh Lưu Công Tiên, TĐCTT VIII - 2013  (TGP Seattle WA), Chị Nguyễn Thị Tịnh, TĐCTT XX - 2016  (GP Orange CA),

Anh Mai Viết Địch, TĐCTT XXIV – 2016 (GP Fort Worth TX)

- Ngày 6:        Kỷ niệm thụ phong linh mục (2021) Cha Lê Thanh Huấn, CSsR, vị hướng dẫn tinh thần cho nhóm TĐCTT TGP Philadelphia PA

Sinh Nhật Chị Trần Bạch Yến, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA)

- Ngày 7:        Sinh Nhật Chị Phạm M Tuyền, TĐCTT XXXIII - 2018 (GP San Jose CA)

- Ngày 8:        Sinh Nhật Anh Nguyễn Văn Triệu, TĐCTT VIII - 2013  (TGP Seattle WA); CC Trần Thị Hoa, TĐCTT XXXV – 2019 TGP Galveston-Houston TX, Lê Thị Kính, T ĐCTT XXXXIV – 2021 (GP Rochester NY)

- Ngày 9:        Sinh Nhật Nguyễn Thị Hoa, TĐCTT XXV - 2017  (GP Orange CA)

- Ngày 10:      Thánh Lêô Cả, quan thày Cha Vũ Đình Huyến, CMC, nguyên Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Rochester NY

- Ngày 11:      Sinh Nhật Chị Trần Nancy, TĐCTT VIII - 2013  (TGP Seattle WA) & Anh Dương Tấn Giầu, TĐCTT XII - 2014  (GP Orange CA)

- Ngày 12:      Sinh Nhật Chị Đỗ Thị Kim Thoa, TĐCTT XVIII - 2016  (GP Fortworth TX); Chị Lê Thị Là, TĐCTT XXVI – 2017 (TGP Washington MD); Chị Trần Hương Lan, TĐCTT XXXIII – 2018 (GP San Jose CA)

- Ngày 13:      Ngày Thế Giới Người Nghèo tặng Quà cho anh chị em homeless ở downtown Los Angeles

- Ngày 14:      Sinh Nhật Anh Nguyễn Văn Hoàng, TĐCTT III - 2011 (TGP Philadelphia PA)

- Ngày 15:    Sinh Nhật Anh Nguyễn Thắng, TĐCTT XIII – 2014 (GP Rochester NY)

- Ngày 16:      Sinh Nhật Chị Khổng Thị Nhàn, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA) & Chị Vũ Thị Kim Loan, TĐCTT XIV – 2014 (GP Arlington VA)

- Ngày 17:      Lễ Thánh Elizabeth Hung Gia Lợi Quan Thày Chị Nguyễn thị Xuân Tùng, TĐCTT XXIV – 2017 (GP Fort Worth); Chị Lê Thị Là, TĐCTT XXVI – 2017 (TGP Washington MD);

Chị Liz Ngọc Triệu Ngọc, Ngô Kim Loan, 2TĐCTT XXVII - 2017 (GP San Jose CA), Chị Châu Thị Mai Ngân, TĐCTT XXXIV 2018 (TGP Los Angeles CA)

Sinh Nhật Chị Phạm Thị Ngọc Ánh, TĐCTT XVIII - 2016  (GP Fortworth TX)

- Ngày 19:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Quỳnh Trang, TĐCTT V - 2013 (GP Arlington VA), Chị Trần Thị Mỹ Chi, TĐCTT VIII - 2013  (TGP Seattle WA), Chị Tạ Thị Vui, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose CA)

- Ngày 20:      Sinh Nhật Chị Hoàng Mỹ Khanh, TĐCTT XIII – 2014 (GP Rochester NY); Anh Bùi Anh Huy, TĐCTT XV – 2015 TGP LA CA & Trần Ngọc Bích, TĐCTT XV – 2015 (GP Orange CA)

- Ngày 21:      Lễ Đức Mẹ Dâng Mình

Quan Thày của Sơ Trần Kim Dung, TĐCTT VII - 2013  (GP Vinh VN)

Sinh Nhật Chị Đinh Thị Nương, TĐCTT XVI – 2015 (GP Arlington VA)

- Ngày 22:      Sinh Nhật Cha Nguyễn Phi Long, CSsR, nguyên Linh Hướng TĐCTT TGP Galveston-Houston, Texas; Trần Nguyễn Tươi, TĐCTT XXXIX – 2019 TGP Philadelphia

Lễ Thánh Cecilia Quan Thày Chị Trần Thị Thanh, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA), Chị Vũ Thị Kim Loan, TĐCTT XIV – 2014 (GP Arlington VA), Chị Nguyễn Phiên Vân TĐCTT XVII – 2016 (TGP Galveston-Houston TX),

Chị Phạm Thị Tường Vi, TĐCTT XVIII - 2016 (GP Oklahoma, OK), Chị Nguyễn Cecile, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange), Chị Võ Huỳnh Liên, TĐCTT XXII – 2017 (GP Hawaii HI), Chị Trần Thị Cứu, TĐCTT XXVII – 2017 (GP San Jose CA); Chị Nguyễn Thị Thúy,  TĐCTT XXIX – 2018 (GP Fort Worth TX);  Chị  Nguyễn Bích Thảo, TĐCTT XXXVIII - 2019 (GP Orange CA);   Mai Trang, TĐCTT XXXXIII – 2021 – (GP Orange CA); Chị Hoàng Thị Thành, TĐCTT XXXXVII–2021 (TGP Galveston-Houston TX)        

- Ngày 23:      Sinh Nhật Anh Đinh Khánh, TĐCTT XXIV - 2017 (GP Fort Worth TX),

- Ngày 24:      Lễ Các Thánh Tử Đạo ở Việt Nam, quan thày Anh Nguyễn Hiền Đạt, TĐCTT XXXIV 2018 – Úc Châu

Sinh Nhật Chị Nguyễn Vũ Thủy / Tammie, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA)

- Ngày 25:      Sinh Nhật Chị Hứa Hoàng Yến Điệp, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA), Trần Thị Tiếu, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA), & Phạm Kim Dung, TĐCTT XXIII – 2017 (TGP Galveston-Houston TX);

Vũ Thị Tươi, TĐCTT XXXVI – 2019 (GP Fort Worth TX),

- Ngày 29:      Sinh Nhật Anh Đinh Ngọc Tịnh, TĐCTT XXXVI - 2019 (GP Dallas TX)

- Ngày 30:      Sinh Nhật Chị Tống Thanh Liên, TĐCTT XX – 2015 (GP Orange CA)

Tháng 12

ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

Cầu cho các tổ chức tự nguyện bất vụ lợi
Chúng ta hãy cầu cho các tổ chức tự nguyện bất vụ lợi dấn thân cho việc phát triển con người 
Xin cho họ gặp được những người biết dấn thân cho công ích và không ngừng tìm kiếm những đường lối mới cho việc hợp tác quốc tế.

 

TĐCTT Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh ngay trong Nhà Đức Mẹ ở LoretoÝ quốc ngày 15/11/2021,

nơi đã được các vị giáo hoàng đến kính viếng và từ năm 2019 ĐTC Phanxicô thiết lập Lễ Mẹ Loreto ngày 10/12 hằng năm

 

 

 

- Ngày 1:        Sinh Nhật Anh Võ Tấn Hải, TĐCTT IV - 2013 (GP Orange CA), Chị Nguyễn Ánh Tuyết, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA) & Chị Trần Thị Hưng, TĐCTT XXV - 2017 (GP Orange CA)

                        Tưởng Nhớ Anh Giuse Trịnh Viết Hanh, qua đời ngày năm 2020, hưởng thọ 83 tuổi.

- Ngày 2:        Chúa Nhật I Mùa Vọng

                        Sinh Nhật Chị Đào Thị Thanh, TĐCTT XV – 2015 GP Orange CA

- Ngày 3:        Lễ Thánh Phanxicô Xavier, Quan Thày của Anh Trương Phước Trung, TĐCTT I – 2009 (TGP Los Angeles CA), Anh Nguyễn Văn Triệu, TĐCTT VIII - 2013  (TGP Seattle WA),

Anh Dương Tấn Giầu, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA), Anh Lâm Quang Tín, TĐCTT XV – 2015 (GP Orange CA)

                        An Táng 2016: Anh Giuse Nguyễn Ngọc Trác, hưởng thọ 73 tuổi

- Ngày 4:       Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Mừng Giáng Sinh của Nhóm TĐCTT Nam CA     

Thánh Barbara, quan thày của Chị Nguyễn Diệu Susan, TĐCTT XXXXV – 2021 (GP San Jose CA)

Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Nguyệt, TĐCTT XII - 2014  (GP Orange CA)

- Ngày 5:        Sinh Nhật Chị Phạm Bích Thủy, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Oklahoma, OK); Anh Mạnh, TĐCTT XXXVII – 2019 (GP Rochester NY); Chị Nguyễn Thị Kim Lan, TĐCTT XXXXI – 2019 (GP Arlington VA)

- Ngày 6:        Sinh Nhật Chị Phạm Thị Thùy Liên, TĐCTT XII - 2014  (GP Orange CA)

- Ngày 7:        Sinh Nhật Anh Dương Thanh Dũng, TĐCTT XXXXI – 2019 (GP Arlington VA)

- Ngày 8:        Lễ Mẹ Hoài Thai Vô Nhiễm Tội

Kỷ Niệm 47 TĐCTT-HSTTM  đợt 1 tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria ở Đền Thánh Mẹ dâng Con Corona

Quan Thày Chị Bùi Thúy-Nga, TĐCTT I - 2009  (GP San Bernadino), Chị Trịnh Nguyễn Nhung, TĐCTT V - 2013 (TGP Philadelphia PA); Chị Nguyễn Phương Trinh, TĐCTT VII - 2013  (GP Orange);

Chị Phạm Thị Liễu, TĐCTT XVII – 2016 (TGP Galveston-Houston TX); Chị Trần Vũ Kim Liên, TĐCTT XXVIII – 2017 (GP San Jose CA); Chị Nguyễn Thị Sáng, TĐCTT XXXXVII – 2021 GP Wichita KS

Sinh Nhật Anh Lê Văn Hoàng, TĐCTT VIII - 2013  (TGP Seattle WA); Chị Đoàn Minh, TĐCTT XV – 2015 (Giáo Phận Orange CA); Chị Nguyễn Thị Quế TĐCTT XVII – 2016 (TGP Galveston-Houston TX),

Chị Hồ Mộng Huyền, TĐCTT XXXI – 2018 (GP Arlington VA); Chị Nguyễn Trang Thanh Tâm, TĐCTT XXXIX – 2019 (TGP Philadelphia PA)

- Ngày 9:        Sinh Nhật Chị Ninh Thương, TĐCTT II - 2011 (GP Orange CA)

- Ngày 10:      Sinh Nhật Anh Trác Tuyệt, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX); Chị Trần Thị Thu Thủy, TĐCTT XI – 2016 (GP Rochester NY), Chị Nguyễn Tâm, TĐCTT XXXIX – 2019 TGP Philadelphia PA

- Ngày 11:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Kim Ánh, TĐCTT III – 2011 (TGP Philadelphia PA)

- Ngày 12:      Sinh Nhật Anh Trần Văn Tú, TĐCTT X – 2015 (TGP Galveston-Houston TX), Chị Nguyễn Thị Hồng, TĐCTT XV – 2015 (GP Orange CA), Anh Vũ Kỳ, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX)

- Ngày 13:      Lễ Thánh Lucia Quan Thày của Chị Bùi Xuân Hồng, TĐCTT IV - 2012 (TGP Los Angeles CA); Chị Huỳnh Ngọc Điệp, TĐCTT V - 2013  (TGP Philadelphia PA); Chị Nguyễn Thị Ngọc Kim  &

Chị Nguyễn Ngọc Ninh, 2TĐCTT V - 2013  (GP New Jersey NJ);  Chị Phạm Thị Kim Anh, TĐCTT VII - 2013  (GP Orange CA);  Chị Huỳnh Thị Ngọc, TĐCTT IX - 2013 (GP Arlington VA), Chị Phùng Thị Toan, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX), Chị Nguyễn Thị Hiệp, TĐCTT XXI – 2016 GP San Jose CA; Chị Nguyễn Thị Mỹ, TĐCTT XXVI – 2017 (GP Arlington VA); Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh, TĐCTT XXVII – 2017 (GP San Jose CA); Chị Nguyễn Thị Thể, TĐCTT XXXVIII - 2019 (GP Orange CA); Chị Nguyễn Ngọc Sương, TĐCTT XXXX – 2019 (GP San Jose CA)

- Ngày 14:       Sinh Nhật Chị Vương Tuyết Thủy, TĐCTT XXXV – 2019 (TGP Galveston-Houston TX)

- Ngày 15:       Sinh Nhật Chị Tạ Thị Ty, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA); Chị Nguyễn Phiên Vân TĐCTT XVII – 2016 (TGP Galveston-Houston TX), Tạ Tuyết Mai, TĐCTT XXIX 2018 (GP Fort Worth TX);

Chị Võ Thị Thanh Phương, TĐCTT XXXVI 2019 (GP Dallas TX); Chị Vũ Thị Vẹn, TĐCTT XXXXV – 2021 (GP San Jose CA)

- Ngày 17:      Sinh Nhật của Đức Thánh Cha Phanxicô (1936)

- Ngày 19:      Sinh Nhật  Chị Benedicta Đoàn Thanh Lan, TĐCTT XXIII – 2017 TGP Galveston-Houston TX

- Ngày 20:      Sinh Nhật  Chị Nguyễn Liên, TĐCTT IX – 2013 (GP Arlington VA), Phạm Thị Vi và Nguyễn Kim Dung, 2 TĐCTT XXI – 2016 (GP San Jose CA); Trần Thị Duyên Jennifer, TĐCTT XXXV – 2019 (TGP Galveston-Houston TX);

Chị Nguyễn Thị Thanh, TĐCTT XXXVIII –  2019 (GP Orange CA)

- Ngày 22:      Sinh Nhật Chị Phạm Thị Bách, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose CA)

- Ngày 23:      Sinh Nhật Anh Nguyễn Công Định, TĐCTT XVIII - 2016 (GP Oklahoma, OK), Nguyễn Thị Chắt, TĐCTT XXXV – 2019 (TGP Galveston-Houston TX)

- Ngày 24:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Lê Xuân Hương, TĐCTT III - 2011 (TGP Philadelphia PA), Chị Phạm Liễu Biên, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA)

- Ngày 25:      Lễ Giáng Sinh

Quan Thày của Anh Emmanuel Huỳnh Lâm Sum, TĐCTT IV - 2013 (TGP Los Angeles CA);

Sinh nhật rửa tội của ĐTC Phanxicô (sau 8 ngày theo lệ ở Á Căn Đình bấy giờ)

Sinh Nhật của Chị Huỳnh Thanh, TĐCTT VII - 2013 & Nguyễn Loan Katie, TĐCTT XII - 2014  (GP Orange); Chị Trần Thị Hương, TĐCTT XXXVII - 2019  (GP Rochester NY)

- Ngày 26:      Sinh Nhật  Cha Nguyễn Tuấn Long (TGP Los Angeles CA); Anh Vũ Đình Lung, TĐCTT XXXVII - 2019  (GP Orange CA)

- Ngày 27:      Lễ Thánh Gioan Tông Đồ, Quan Thày Anh Lưu Chủ, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX)

Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Ngát Hương, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA); Chị  Nguyễn Bích Thảo, TĐCTT XXXVIII - 2019 (GP Orange CA)

- Ngày 29:      Sinh Nhật Chị Kiều Thị Hoàng, TĐCTT XXI – 2016 GP San Jose CA; Anh Thái Vĩnh Tường, TĐCTT XXXXI - 2019 (GP Arlington VA)

- Ngày 31:      Sinh Nhật của Chị Vũ Thị Tươm, TĐCTT X - 2014 (TGP Galveston-Houston TX), Anh Nguyễn King, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA), Chị Tố Hương, TĐCTT XIII – 2014 (GP Rochester NY),

Maria Anna Đào Thị Gần TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX); Chị Hiếu La, TĐCTT XXVI – 2017 TĐCTT XXVI – 2017 (TGP Washington MD) & Chị Nguyễn Thị Phi, TĐCTT XXVI – 2017 (GP Arlington VA); Chị Nguyễn Thị Thu Thanh, TĐCTT XXXI – 2018 (GP Arlington VA); Chị Nguyễn Thị Sương, TĐCTT XXXVIII –  2019 (GP Orange CA).

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jan 8, 2022 at 5:49 AM
Subject: TĐCTT - Lịch Sinh Hoạt trọn Năm 2022
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Đáng lẽ em đã phải phổ biến Lịch Sinh Hoạt trọn năm 2022 này vào ngày cuối cùng của năm cũ hay ngày đầu năm mới, tuy nhiên, vì ngăn trở đủ thứ cho đến bây giờ mới xong, vả lại em cũng mới quyết định làm việc này vào cuối năm 2021, cách đây không lâu.

Sở dĩ em cần phải phổ biến Lịch Sinh Hoạt trọn năm lần đầu tiên này là vì lợi ích chung, cho anh chị em nội bộ nhóm biết được trong năm chung nhóm chúng ta có những ngày nào có tính cách chung, như các Khóa LTXC, Ngày Lời Chúa, Ngày Bô Lão, Ngày homeless...,

hay như các Ngày Tĩnh Tâm ở Nam California, hoặc các ngày tưởng nhớ quí TĐCTT quá cố, ngày sinh nhật và quan thày của nhau, ngày kỷ niệm chung riêng trong nhóm và của nhóm v.v. Nhất là cho chúng ta nhờ đó mà phác họa chương trình cá nhân và gia đình.

Bố cục của từng tháng bao gồm: 1- Ý chỉ của ĐTC cho năm 2022; 2- tấm hình của nội bộ hợp với từng tháng trong năm; 3- từng ngày trong tháng, những ngày có liên hệ với nội bộ nhóm, chung nhóm cũng như riêng cá nhân hoặc nhóm tuyên hứa hay biến cố lịch sử.

 

Xin LTXC luôn là hồn sống của tất cả và từng sinh hoạt của Nhóm TĐCTT chúng ta.


em tĩnh


Xin mời quí anh chị theo dõi ở cái link sau đây:

TĐCTT Lịch Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022 

 

 

 

From: KATHY TRAN <ktran1020@yahoo.com>
Date: Sat, Jan 8, 2022 at 12:22 PM
Subject: Re: TĐCTT - Lịch Sinh Hoạt trọn Năm 2022
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Wow, em xin cam on Anh Chi rat nhieu, anh Tinh phai mat nhieu thoi gian de create 2022 calendar nay.

Xin cam on Anh Chi nhieu lam.
Em nguyen xin Chu'a va Me. Maria luon o cung Anh Chi va gia dinh trong nam 2022.

Best Regards,

khanh