THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022

 

TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC Hằng Tuần

2021

 

Trên đây là logo / biểu hiệu cho Ngày Chúa Nhật Lời Chúa - Chúa Nhật III Thường Niên hằng năm,

từ vị nữ tu quá cố Dòng Biển Đức Marie-Paul Farran, được Tòa Thánh phổ biến ngày 17/1/2020, và sử dụng cho ngày này,

một ngày được ĐTC Phanxicô thiết lập bằng Tông Thư Aperuit illis ban hành ngày 30/9/2019.

Trong các email gửi đến chung nhóm kêu gọi Nhóm TĐCTT tham dự PVLC Online hằng tuần, đều có nhắc đến "Hành Trình Emmau" theo chiều hướng Ngày Chúa Nhật Lời Chúa này!

 

Lắng nghe tiếng Chúa (phiên khúc 1 mở đầu và điệp khúc - giọng nữ)

 

Lắng nghe tiếng Chúa (phiên khúc 2 mở đầu và điệp khúc - giọng nữ)

 

Lắng nghe tiếng Chúa - Dạo khúc mở đầu buổi trực tuyến PVLC hằng tuần (Chỉ phiên khúc 1 - giọng nam)

 

 

Với Mẹ xin vâng

 

Lắng nghe tiếng Chúa - Điệp khúc kết thúc buổi trực tuyến PVLC hằng tuần (nếu thích hợp, thay bài Với Mẹ Xin Vâng)

 

 

PVLC-MV.CN1A-ChiPhuongBai1.mp3

PVLC-MV.CN1A-ChiHoaDapCa.mp3

PVLC-MV.CN1A-ChiKimLienBai2.mp3

PVLC-MV.CN1A-AnhDatPhucAm.mp3

 

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 31, 2022 at 11:48 AM
Subject: TĐCTT Hành trình Emmau trực tuyến PVLC Chúa Nhật XXXII Thường niên Năm C
To: <tdctt-pvlconline@googlegroups.com>

Quí AC PVLC hằng tuần của Nhóm TĐCTT rất thân thương của em,

Rất tiếc, vào thời điểm 2 tháng 10 và 11/2022 này, em bận với 2 chuyến hành trình ngoài Mỹ quốc:
Chuyến Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái 2 tuần 11-24/10/2022 và Hành trình Việt Nam Truyền giáo Đồng Công 24 ngày 7-30/11/2022,
nên việc hội ngộ trực tuyến hàng tuần của chúng ta không được liên tục như khi chúng ta còn hội ngộ qua google meet trước đây, 
đến độ có lúc em phải thực hiện trực tuyến một mình, thậm chí không có nhà em luôn, vì giờ giấc không cho phép.
Nhưng khi nào có thể, em vẫn muốn có sự cộng tác của anh chị em TĐCTT, như CN XXXII Thường niên Năm C tuần này.

Vậy tuần này tới Nhóm San Jose đọc PVLC như sau: 
Bài 1 - Chị Nguyễn Bích Phượng; Đáp Ca - Chị Trần Phan Hòa; Bài 2 - Chị Trần Vũ Kim Liên; Phúc âm - Anh Trần Tất Đạt.  

Em không biết ở San Jose còn những ai có thể thâu âm dạng mp3 hay mp4 được không để còn tham phần các lần sau, xin cho em biết nhé.
Xin quí AC tuần này giúp em thâu âm và gửi cho em càng sớm càng tốt để em còn sửa soạn sẵn sàng cho buổi livestream vào chiều tối Thứ Năm 3/11/2022
ở cái link livestream sau đây: https://youtu.be/6BvjnrOxIJM
Sau đây là toàn bộ PVLC cho Chúa Nhật XXXII Thường niên Năm C.

Chúa Nhật 32 Quanh Năm Năm C

 

Bài Ðọc I: 2 Mcb 7, 1-2. 9-14

"Vua vũ trụ sẽ làm cho chúng tôi được sống lại trong cuộc sống đời đời".

Trích sách Macabê quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, có bảy anh em bị bắt làm một với mẹ mình, và bị vua cho đánh bằng roi da và roi gân bò, bắt ép ăn thịt heo mà lề luật đã cấm. Nhưng người anh cả của chúng tâu vua rằng: "Bệ hạ còn hỏi han và muốn dò xét chúng tôi làm chi? Chúng tôi sẵn sàng chịu chết hơn là phạm đến lề luật Thiên Chúa đã truyền cho tổ phụ chúng tôi".

Khi sắp thở hơi cuối cùng, người con thứ hai tâu vua rằng: "Hỡi vua độc ác kia, vua chỉ cất mất mạng sống chúng tôi ở đời này, nhưng Vua vũ trụ sẽ làm cho chúng tôi, là những kẻ đã chết vì lề luật của Người, được sống lại trong cuộc sống đời đời".

Sau khi người con thứ hai chết, thì đến người con thứ ba chịu cực hình, tên lý hình bảo cậu le lưỡi, cậu liền le lưỡi, dõng dạc giang hai tay ra và nói một cách tin tưởng rằng: "Tôi được Trời ban cho các phần thân thể này, nhưng giờ đây vì lề luật của Thiên Chúa, tôi khinh chê chúng, bởi tôi trông cậy rằng Người sẽ ban lại cho tôi các phần thân thể ấy". Nhà vua và những kẻ tuỳ tùng của ông lấy làm bỡ ngỡ thấy lòng mạnh bạo của cậu trẻ coi các cực hình như không.

Người con thứ ba chết rồi, thì người ta bắt người con thứ tư chịu cùng một cực hình. Lúc sắp chết, cậu nói rằng: "Thà chịu chết do tay người đời mà trông cậy Thiên Chúa sẽ cho sống lại thì hơn: Phần vua, vua sẽ không được sống lại để sống đời đời đâu".

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 16, 1. 5-6. 8b và 15

Ðáp: Lạy Chúa, khi thức giấc, con no thỏa nhìn chân dung Chúa (c. 15b).

Xướng: 1) Lạy Chúa, xin nghe điều chính nghĩa của con, xin để ý đến lời con kêu cứu, lắng tai nghe tiếng con thốt ra tự cặp môi chân thành. - Ðáp.

2) Bước con đi bám chặt đường lối của Ngài, chân con đã không hề xiêu té. Con kêu van Ngài, bởi Ngài nhậm lời con, lạy Chúa, xin lắng tai về bên con, xin nghe rõ tiếng con. - Ðáp.

3) Xin che chở con trong bóng cánh của Ngài. Phần con, nhờ công chính, sẽ được thấy thiên nhan, khi thức giấc, con no thỏa nhìn chân dung Chúa. - Ðáp.

 

Bài Ðọc II: 2 Tx 2, 15 - 3, 5

"Chúa làm cho lòng anh em bền vững trong mọi việc làm và lời nói tốt lành".

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Anh em thân mến, nguyện xin Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và Thiên Chúa là Cha chúng ta, Ðấng đã thương yêu chúng ta và dùng ân sủng của Người mà ban cho chúng ta sự an ủi đời đời và lòng cậy trông tốt lành, xin Người khuyên bảo và làm cho lòng anh em bền vững trong mọi việc làm và lời nói tốt lành.

Anh em thân mến, ngoài ra, xin anh em hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để lời Thiên Chúa chóng lan tràn và được vinh hiển như việc đã thể hiện nơi anh em, và để chúng tôi thoát khỏi tay những kẻ lầm lạc và xấu xa: vì không phải hết mọi người đều có lòng tin. Nhưng Thiên Chúa là Ðấng trung thành, Người sẽ làm cho anh em được kiên vững và gìn giữ anh em khỏi sự dữ. Chúng tôi tin tưởng anh em trong Chúa: những điều chúng tôi truyền dạy, anh em hiện đang thi hành và sẽ còn thi hành. Nguyện xin Chúa hướng lòng anh em đến tình yêu Thiên Chúa và lòng kiên nhẫn của Ðức Kitô.

Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia: Lc 21, 36

Alleluia, alleluia! - Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 20, 27-38

"Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, Môsê đã viết cho chúng tôi: Nếu ai có một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ goá đó, để cho anh mình có kẻ nối giòng. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ rồi chết mà không có con. Người kế tiếp cưới vợ goá đó, rồi cũng chết không con. Người thứ ba cũng cưới người vợ goá đó. Và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào; sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy? vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ".

Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Vì mọi người đều sống cho Chúa".

Ðó là lời Chúa.

 

Hoặc bài vắn này: Lc 20, 27. 34-38

"Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người. Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Vì mọi người đều sống cho Chúa".

Ðó là lời Chúa.

 

 
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 3, 2022 at 10:21 AM
Subject: TĐCTT Hội ngộ Trực tuyến PVLC Chúa Nhật XXVIII Thường niên Năm C
To: <tdctt-pvlconline@googlegroups.com>

Quí AC tham dự PVLC hằng tuần rất thân mến của em,

Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta được hội ngộ hàng tuần để tiếp tục, từ 4/2021, Hành trình Emmau, 
một hành trình, như 2 môn đệ xưa, nghe Lời Chúa, nhận ra Chúa và làm chứng cho Chúa (xem Luca 24:28-32).

Từ Tháng 9 vừa qua, chúng ta chuyển từ Online qua Googlemeet sang FCC (FreeConferanceCall), rồi cuối cùng là qua Livestream trực tuyến.
Cám ơn quí AC đã góp tiếng cho 2 buổi PVLC trực tuyến Chúa Nhật XXVI (Nhóm Bắc CA) và Chúa Nhật XXVII (Nhóm Ngoài CA).

Tuần này đến Nhóm Nam CA đặc trách đọc PVLC như sau:
Bài Đọc 1: Chị Bùi Mộng Điệp
Đáp Ca: Chị Ngô Trâm
Bài Đọc 2: Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ
Phúc Âm: Anh Nguyễn Văn Thế (cái link này không thể nghe được, dù đã nghe thấy khi download xuống computer)
Phúc Âm: Anh Trần Tất Đạt (thay Anh Thế đang ở Việt Nam)

Xin quí AC đọc trước PVLC CN XXVIII Thường niên Năm C dưới đây, và nếu muốn chia sẻ trực tuyến thì xin thâu âm gửi cho em nhé.
Xin quí AC đọc PVLC làm ơn đọc to tiếng hơn và gửi file thâu âm về cho em qua email của em là daminhmariacaotantinh@gmail.com.

Xin quí anh chị theo dõi vào chiều tối Thứ Năm ngày 6/10/2022 vào lúc 6:00 pm CA, 8:00 pm TX và 9:00 pm MD/PA/IL ở cái link trực tuyến sau đây:
https://youtu.be/pYTRm-ZZmjk  

Xin Mẹ Maria luôn "lưu giữ và suy niệm trong lòng" (Luca 2:19,51) "Những lời Thày nói với chúng con là thần linh và là sự sống" (Gioan 6:63). Amen.

em tĩnh


Bài Ðọc I: 2 V 5, 14-17

"Naaman trở lại gặp người của Thiên Chúa và ông tuyên xưng Chúa".

Trích sách Các Vua quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, Naaman, quan lãnh binh của vua xứ Syria, xuống tắm bảy lần ở sông Giođan như lời tiên tri, người của Thiên Chúa dạy, da thịt ông lại trở nên tốt như da thịt của đứa trẻ, và ông được sạch.

Sau đó, ông và đoàn tuỳ tùng trở lại gặp người của Thiên Chúa. Ðến nơi, ông đứng trước mặt người của Thiên Chúa và nói: "Thật tôi biết không có Thiên Chúa nào khác trên hoàn vũ, ngoài một Thiên Chúa ở Israel. Vì thế, tôi xin ông nhận lấy phần phúc của tôi tớ ông".

Tiên tri trả lời rằng: "Có Chúa hằng sống, tôi đang đứng trước mặt Người: Thật tôi không dám nhận đâu". Naaman cố nài ép, nhưng tiên tri không nghe. Naaman nói thêm rằng: "Tuỳ ý ông, nhưng tôi xin ông ban phép cho tôi, là đầy tớ của ông, được chở một ít đất vừa sức hai con la chở được, vì từ nay ngoài Chúa, tôi tớ của ông sẽ chẳng dâng của lễ toàn thiêu hoặc hy lễ cho thần minh nào khác".

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4

Ðáp: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân (c. 2b).

Xướng: 1) Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. - Ðáp.

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người; trước mặt chư dân Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel. - Ðáp.

3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca! - Ðáp.

 

Bài Ðọc II: 2 Tm 2, 8-13

"Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với Ðức Kitô".

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.

Con thân mến, con hãy nhớ rằng Chúa Giêsu Kitô bởi dòng dõi Ðavít, đã từ cõi chết sống lại, theo như Tin Mừng cha rao giảng. Vì Tin Mừng đó mà cha phải đau khổ đến phải chịu xiềng xích như một kẻ gian ác, nhưng lời của Thiên Chúa đâu có bị xiềng xích! Vì thế, cha cam chịu mọi sự vì những kẻ được tuyển chọn, để họ được hưởng ơn cứu độ cùng với vinh quang trên trời trong Ðức Giêsu Kitô.

Ðây cha nói thật: Nếu chúng ta cùng chết với Người, thì chúng ta cùng sống với Người. Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với Người. Nếu chúng ta chối bỏ Người, thì Người cũng sẽ chối bỏ chúng ta. Nếu chúng ta không tin Người, Người vẫn trung thành, vì Người không thể chối bỏ chính mình Người.

Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia: Lc 19, 38

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Ðức Vua, Ðấng nhân danh Chúa mà đến! Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời! - Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 17, 11-19

"Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia, thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: "Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi". Thấy họ, Người bảo họ rằng: "Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế". Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người, mà người ấy lại là người xứ Samaria.

Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: "Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này". Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: "Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi".

Ðó là lời Chúa.From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Sep 25, 2022 at 7:50 PM
Subject: TĐCTT Hội ngộ Trực tuyến PVLC Chúa Nhật XXVII Thường niên Năm C
To: <tdctt-pvlconline@googlegroups.com>

Quí AC TĐCTT hội ngộ PVLC hàng tuấn rất yêu dấu của em,

Chúng ta lại tiếp tục Hành trình Emmau về PVLC Tuần XXVII Thường niên Năm C ngày 2/10/2022 của chúng ta tuần này nhé,
vào Thứ Năm ngày 29/9/2022, cũng vào thời điểm thường lệ là 6:00 pm CA, 8:00 pm TX và 9:00 pm MD/PA/IL,
ở cái link livestream trực tuyến sau đây: https://youtu.be/JfBMyI6XPyo


Xin Quí AC được phân chia đọc PVLC ngoài CA tuần này làm ơn gửi mp3/mp4 thâu âm của quí AC về cho em càng sớm càng tốt nhé.
Bài đọc 1: Chị Nguyễn Thùy Nhung MD
Đáp ca: Chị Nguyễn Tuyết Trinh MD
Bài đọc 2: Chị Đặng Hoa Flower TX
Phúc âm: Anh Lê Đình Ngọc PA
Ngoài ra, quí AC nào muốn chia sẻ hay thắc mắc về PVLC tuần này cũng có thể thâu âm dạng mp3 hay mp4 và gửi về cho em để em livestream luôn nghe/
Cám ơn quí AC rất nhiều.


Chúa Nhật 27 Quanh Năm Năm C

 

Bài Ðọc I: Kb 1, 2-3; 2, 2-4

"Người công chính sẽ sống được nhờ trung tín".

Trích sách Tiên tri Khabacúc.

Lạy Chúa, con kêu cầu Chúa cho đến bao giờ mà Chúa không nghe? Con phải ức ép kêu lên cùng Chúa, mà Chúa không cứu con sao? Cớ sao Chúa tỏ cho con thấy sự gian ác và lao khổ, cướp bóc và bất lương trước mặt con? Dù có công lý, nhưng kẻ đối nghịch vẫn thắng.

Chúa đáp lại tôi rằng: "Hãy chép điều con thấy, hãy khắc nó vào tấm bảng, để đọc được dễ dàng. Bởi hình lạ còn xa, nó sẽ xuất hiện trong thời sau hết, và sẽ chẳng hư không. Nó kết duyên với ngươi, hãy chờ đợi nó, vì nó sẽ đến không trì hoãn. Chắc chắn nó sẽ đến, không sai. Người không có lòng ngay thì ngã gục, nhưng người công chính sẽ sống nhờ trung tín".

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 94, 1-2. 6-7. 8-9

Ðáp: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: "Các ngươi đừng cứng lòng!" (c. 8).

Xướng: 1) Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô Ðá Tảng cứu độ của ta! Hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi, chúng ta hãy xướng ca để hoan hô Người. - Ðáp.

2) Hãy tiến lên, cúc cung bái và sụp lạy; hãy quỳ gối trước nhan Chúa, Ðấng tạo thành ta. Vì chính Người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân Người chăn dẫn, là đoàn chiên thuộc ở tay Người. - Ðáp.

3) Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: "Ðừng cứng lòng như ở Meriba, như hôm ở Massa trong khu rừng vắng, nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách Ta; họ đã thử Ta mặc dầu đã thấy công cuộc của Ta. - Ðáp.

 

Bài Ðọc II: 2 Tm 1, 6-8, 13-14

"Con chớ hổ thẹn làm chứng cho Chúa chúng ta".

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Timô-thêu.

Con thân mến, cha khuyên con hãy làm sống lại ơn Thiên Chúa đã ban cho con do việc đặt tay của cha. Vì chưng, Thiên Chúa không ban cho chúng ta một thần khí nhát sợ, mà là thần khí dũng mạnh, bác ái và tiết độ. Vậy con chớ hổ thẹn làm chứng cho Chúa chúng ta, và cho cha nữa, là tù nhân của Người, nhưng con hãy đồng lao cộng tác với cha vì Tin Mừng, nhờ quyền năng của Thiên Chúa.

Con hãy lấy những lời lành lẽ phải, con đã nghe cha nói, làm mẫu mực trong đức tin và lòng mến nơi Ðức Giêsu Kitô. Con hãy cậy nhờ Thánh Thần là Ðấng ngự trong chúng ta mà gìn giữ kho tàng tốt đẹp.

Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia: Ga 10, 27

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta: Ta biết chúng và chúng theo Ta". - Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 17, 5-10

"Nếu các con có lòng tin".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, các Tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: "Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con". Chúa liền phán rằng: "Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: 'Hãy bứng rễ lên mà đi trồng dưới biển', nó liền vâng lời các con.

"Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về, liền bảo nó rằng: 'Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa', mà trái lại không bảo nó rằng: 'Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống'. Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng: Không. Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: 'Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm'".

Ðó là lời Chúa.From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Sep 21, 2022 at 9:10 AM
Subject: Re: TĐCTT trực truyến PVLC Chúa Nhật XXVI Thường niên Năm C
To: <tdctt-pvlconline@googlegroups.com>

Quí AC TĐCTT PVLC hàng tuần rất thân mến của em,

Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta thực hiện được buổi trực tuyến đầu tiên cho PVLC Chúa Nhật XXVI Thường niên Năm C chiều tối hôm qua.
Cám ơn Nhóm Bắc CA đã thâu âm mp3 hay mp4 và gửi cho em phần Bài đọc được mời gọi của từng Quí AC.
Vì thiếu người vào giờ chót nên em đã lấy Bài đọc 1 của Chị Ngô Trâm Nam CA thay thế chị Bích Phượng.

Bài đọc 1: Chị Ngô Trâm
Đáp ca: Chị Trần Phan Hòa
Bài đọc 2: Chị Trần Vũ Kim Liên
Phúc âm: Anh Trần Tất Đạt

Không biết quí AC có theo dõi vào lúc trực tuyến hay chăng trong số 9-11 người được báo cáo,
và nếu có thì thấy thế nào, nhất là phần bài đọc và giọng đọc rất rõ ràng và trân trọng Lời Chúa của Quí AC?
Lần sau, dù không tới phiên đọc PVLC, quí AC cũng có thể thâu âm và gửi lời chia sẻ hoặc thắc mắc của quí AC cho em,
em sẽ phát trực tuyến lời chia sẻ của quí AC hay giải đáp thắc mắc về PVLC hôm đó luôn khi trực tuyến, chỉ khác ở chỗ nghe tiếng mà không thấy người.

Em có phát cả bài hiệu ca mở đầu, như lời nguyện dẫn nhập, bài Thánh Ca "Lắng nghe tiếng Chúa" của linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy,
và kết thúc bằng bài Thánh ca "Với Mẹ Xin Vâng" của linh mục nhạc sĩ Duy Thiên, như Mẹ liên lỉ nghe theo tiếng Chúa, như Chúa đã mạc khải và truyền dạy chúng ta ở PVLC hôm ấy.

Nếu chiều tối hôm qua mà còn hội ngộ PVLC online ở google meet như cũ 
thì hôm nay em không còn giờ làm gì hết cho Khóa LTXC XXXXXV cuối tuần này ở Fort Worth TX mà sáng sớm mai em lên đường.
Em xin gửi đến Quí AC cái link trực tuyến PVLC Chúa Nhật XXVI Thường niên Năm C mới thực hiện chiều tối hôm qua nhé.
Hẹn quí anh chị trong buổi hội ngộ trực tuyến PVLC Chúa Nhật XXVII Thường Niên Năm C tuần tới vào chiều tối Thứ Ba 27/9/2022, vì chiều tối Thứ Năm 29/9 Ban Phục Vụ TĐCTT Hội Ngộ Định Kỳ.

em tĩnh

https://youtu.be/-uq6vkU7tQ4 From: Tinh Cao tin nhắn
Date: Tue, Sep 20, 2022 at 6:08 AM
To: Nhóm TĐCTT Hành trình Emmau PVLC hàng tuần

Xin chào bình minh quý TĐCTT Hành trình Emmau PVLC hàng tuần rất thân mến của em,

Chung ta vẫn tiếp tục Hành trình PVLC hàng tuần của chúng ta vào chiều tối Thứ Năm, nhưng tuần này vào Thứ Ba hôm nay, ngày 20 tháng 9 nhé, với thời giờ như thường lệ. 

Tuy nhiên Hành trình PVLC hàng tuần của chúng ta cần được chuyển hướng, từ online sang livestream trực tuyến,
nhưng vẫn có sự hợp tác của quý AC, bằng giọng đọc được luân phiên theo nhóm và theo tuần.
Tuần này tới phiên nhóm Bắc CA, như trong email em đã gửi.

Trong email em gửi cho quý AC đã bao gồm chẳng những  toàn bộ PVLC VN XXVI C, mà còn cả cái link livestream 
Xin báo cho em ngay khi quý AC bị trục trặc cái link này nghe https://youtu.be/-uq6vkU7tQ4
Quý AC có thắc mắc hay muốn chia sẻ PVLC CN XXVI C này, xin cứ thâu âm và gửi cho em để em phát trực tuyến luôn nghe. 

Xin chúc quý AC một ngày sống mới tràn đầy LTXC, và hẹn tái ngộ riêng (private) quý AC Hành trình Emmau PVLC chiều tối hôm nay nhé. 
 

 

 

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Sep 19, 2022 at 9:40 PM
Subject: TĐCTT trực truyến PVLC Chúa Nhật XXVI Thường niên Năm C
To: <tdctt-pvlconline@googlegroups.com>

Quí AC rất thân thương của em,

Như em đã gửi email đến quí AC sáng hôm nay về vấn đề cần phải chuyển hướng Hành Trình Emmau hàng tuần của chúng ta,
từ online qua google meet sang FCC (FreeConferenceCall.com) 2 tuần vừa rồi cho tới livestream trực tuyến tuần tới đây, CN XXVI Thường niên Năm C.

Nhóm Bắc CA sẽ phụ trách đọc PVLC tuần tới, nên xin thâu mp3 như sau:
Bài Đọc 1: Chị Trần Phan Hòa; Bài Đáp Ca: Chị Nguyễn Bích Phượng; Bài Đọc 2: Chị Trần Vũ Kim Liên; Bài Phúc Âm: Anh Trần Tất Đạt. 

Xin quí AC theo dõi vào chiều tối Thứ Ba ngày 20/9/2022 lúc 6:00 pm CA, 8:00 pm TX và 9:00 pm MD / PA / IL
ở cái link livestream sau đây: https://youtu.be/-uq6vkU7tQ4, trong cái link này đã có tên của quí AC TĐCTT Bắc CA đọc PVLC.
AC Đạt Hòa đã gửi cho em hai files về 2 bài đọc của AC (Bài đọc 1 và Bài Phúc âm). 
Xin quí AC thực hiện những bước rất dễ sau đây ở I-Phone hay Smartphones của quí AC:

1- Vào google search đánh chữ "voice recorder" và sẽ thấy hiện lên một số apps khác nhau để chúng ta tùy nghi chọn lựa;
2- Click vào app "voice recorder" nào quí AC cảm thấy best;
3- Sau đó bấm hay click vào nút thâu, cho tới khi thâu xong thì bấm lại vào chính nút thâu đó để ngưng lại;
4- Sau khi ngưng thâu thì sẽ thấy hiện lên một file quí anh chị đã thâu, sau đó không cần đổi các con số ở file mp3 hay mp4 này, hay nếu đổi thì đổi thành PVLC XXVI C tuần tới chẳng hạn;
5- Cuối cùng quí anh chị gửi cái file vừa thâu ở dạng mp3 hay mp4 cho em ở điện thoại 909-974-9520 hay email daminhmariacaotantinh@gmail.com

Kỹ thuật thâu âm ở dạng mp3 hay mp4 này còn dễ hơn là kỹ thuật của FCC 2 tuần trước.
Hy vọng quí AC đều có thể làm được để mỗi người chúng ta, chứ không phải chỉ có các anh chị em liệt kê trong email sáng hôm nay, 
tham gia vào việc hoan hưởng PVLC và loan truyền Lời Chúa bằng phương tiện truyền thông trực tuyến từ tuần tới đây, nhưng được thực hiện vào tối ngày mai.
Xin LTXC luôn là niềm vui Phúc Âm của chúng ta.

em tĩnh

Bài Ðọc I: Am 6, 1a. 4-7

"Các ngươi đã mê đắm và ca hát, giờ đây các ngươi bị lưu đày.

Trích sách Tiên tri Amos.

Ðây Chúa toàn năng phán: "Khốn cho các ngươi là những kẻ phú quý ở Sion, và tự kiêu trên núi Samaria. Các ngươi đã nằm ngủ trên giường ngà, mê đắm trên ghế dài: ăn chiên con trong đoàn và bê béo trong đàn; và ca hát theo tiếng đàn cầm thụ; người ta nghĩ mình như Ðavit, có những nhạc khí, dùng chén lớn uống rượu, lấy dầu hảo hạng xức lên mình, và chẳng thương hại gì đến nỗi băn khoăn của Giuse; vì thế, giờ đây họ phải lưu đày và đi đầu các kẻ lưu đày; những buổi yến tiệc của các kẻ buông tuồng sẽ không còn nữa".

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 145, 7. 8-9a. 9bc-10

Ðáp: Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa (c. 2a).

Xướng: 1) Chúa là Ðấng trả lại quyền lợi cho người bị ức, và ban cho những người đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội. - Ðáp.

2) Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù; Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục; Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân; Thiên Chúa che chở những khách kiều cư. - Ðáp.

3) Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ, và làm rối loạn đường nẻo đứa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời, Sion hỡi, Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua tự đời này sang đời khác. - Ðáp.

 

Bài Ðọc II: 1 Tm 6, 11-16

"Con hãy gìn giữ huấn lệnh cho tới ngày Chúa lại đến".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.

Hỡi người của Thiên Chúa, hãy theo đuổi đức công chính, lòng đạo hạnh, đức tin, đức ái, đức nhẫn nại, đức hiền lành. Con hãy chiến đấu trong cuộc chiến đấu chính nghĩa của đức tin. Hãy cố đoạt lấy sự sống đời đời mà con đã được kêu gọi tới và cũng vì đó, con đã mạnh dạn tuyên xưng đức tin trước mặt nhiều nhân chứng. Cha chỉ thị cho con trước mặt Thiên Chúa, Ðấng làm cho muôn vật được sống, và trước mặt Ðức Giêsu Kitô, Ðấng đã làm trước mặt Phongxiô Philatô, lời tuyên xưng thẳng thắn, con hãy giữ gìn huấn lệnh đó cho tinh tuyền và không thể trách được, cho tới ngày Chúa chúng ta là Ðức Giêsu Kitô lại đến, mà đến thời đã định, Ðấng phúc lộc và quyền năng duy nhất sẽ tỏ ra, Người là Thiên Chúa, Vua các vua và Chúa các chúa, Ðấng độc nhất trường sinh bất tử, Người ngự trong ánh sáng siêu phàm, không một ai trong loài người đã xem thấy hay có thể xem thấy: (kính chúc) vinh dự và quyền năng cho Người muôn đời. Amen!

Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia: Ga 1, 14 và 12b

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang nghe, Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 16, 19-31

"Ngươi đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: "Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy. Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các Thiên Thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hoả ngục, phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đàng xa có Abraham và Ladarô trong lòng Ngài, liền cất tiếng kêu la rằng:

'Lạy Cha Abraham, xin thương xót tôi và sai Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này'. Abraham nói lại: 'Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Ladarô được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ. Vả chăng, giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn từ đây qua đó, không thể qua được, cũng như không thể từ bên đó qua đây được'.

Người đó lại nói: 'Ðã vậy, tôi nài xin cha sai Ladarô đến nhà cha tôi, vì tôi còn năm người anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ cũng phải sa vào chốn cực hình này'. Abraham đáp rằng: 'Chúng đã có Môsê và các tiên tri, chúng hãy nghe các ngài'. Người đó thưa: 'Không đâu, lạy cha Abraham, nhưng nếu có ai trong cõi chết hiện về với họ, thì ắt họ sẽ hối cải'. Nhưng Abraham bảo người ấy: 'Nếu chúng không chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu'".

Ðó là lời Chúa.From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Sep 19, 2022 at 6:21 AM
Subject: TĐCTT Hội ngộ Online PVLC Hàng tuần: Xin chuyển hướng
To: <tdctt-pvlconline@googlegroups.com>

Quí AC TĐCTT hội ngộ PVLC hằng tuần rất thân thương của em.

Trước hết, chúng ta phải tạ ơn LTXC đã tiếp tục ở với chúng ta trong từng buổi hội ngộ online hằng tuần 
liên tục đúng 1 năm rưỡi nay, 25/9/2022 Chúa Nhật XXVI Thường niên, từ ngày 8/4/2021, cho Chúa Nhật Lễ LTXC 11/4/2021.
Ôi những buổi hội ngộ PVLC online thật tràn đầy ân tình thánh tuyệt vời với Chúa và với nhau,
đến nỗi đã khiến chúng ta nghiện Chúa và nghiện nhau, không thể bỏ được mà cứ theo đuổi, dù mất giờ và vất vả,
như trường hợp quí anh chị ở California sau 2 giờ kinh của nhóm trong ngày, hay như quí chị ngoài CA đã tất bật đi làm cả ngày v.v.

Tuy nhiên, cho tới nay, cách đây 2 tuần, quí anh chị đã thấy em cố gắng thay đổi kỹ thuật cho buổi hội ngộ online PVLC hằng tuần của chúng ta,
để chẳng những có thể được lưu lại (recording) một cách dễ dàng và sống động hơn, lại còn đỡ mất 4 tiếng cho em edit mp3 và Chị Thy làm mp3 thành youtube nữa.
Nhưng kỹ thuật FCC (FreeConferenceCall.com) này, sau hai lần thử, không thể tiếp tục được bởi một số anh chị bị trục trặc, và chính khi thực hiện cũng bị trục trặc,
nhất là sau khi xong lại phải thâu riêng một lần nữa bởi mất cái link tự thâu, và cái link thâu lại ấy thính giả cũng không thể mở ra nghe qua email em gửi đi được, như tuần XXV 18/9/2022 vừa rồi.
Do đó, chúng ta phải tìm cách giải quyết bao nhiêu có thể để nhờ đó có thể tiếp tục Hành trình Emmau hiếm quí và bổ ích thiêng liêng cho tâm hồn khao khát Lời Chúa của chúng ta.

Trước khi nói về kỹ thuật mới để chúng ta có thể tiếp tục thỏa mãn cơn nghiện "những lời Thày nói với các con là thần linh và là sự sống" (Gioan 6:63) của chúng ta, em xin nói về lý do:
Quí AC thân mến, theo dõi email chắc quí AC đã biết từ đây tới cuối năm 2022 này, em không thể tiếp tục từng buổi hội ngộ online PVLC hằng tuần như thường lệ,
bởi chương trình sinh hoạt tông đồ của em liên tục và dồn dập cần giờ sửa soạn trước đó và tường trình sau đó, chưa kể đến các sinh hoạt phụ thuộc khác với chung CĐ dân Chúa nữa.
Em đang cần giờ để hoàn tất bản tường trình Khóa LTXC XXXXXIV 16-17/9/2022 cuối tuần vừa rồi ở TGP Philadelphia PA, trước khi lên đường phục vụ Khóa LTXC XXXXXV ở DFW TX cuối tuần này, 23-24/9/2022.

Từ Texas trở về, em cần giờ để tường trình Khóa LTXC XXXXXV này, đồng thời chuyển quĩ truyền giáo về VN và sang Ấn độ, cũng như sửa soạn cho Ngày Tĩnh Tâm Nên Thánh ở Nam CA Thứ Bảy mùng 1/10/2022,
cùng với mọi thứ thủ tục cần thiết cuối cùng (như covid test) cho chuyến Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái 14 ngày (7-24/120/2022).
Sau chuyến hành trình truyền giáo ngoại quốc lịch sử tuyệt vời đầu tiên này của Nhóm TĐCTT, em phải có giờ để tường trình chuyến đi hiếm quí này,
trước chuyến Hành trình Việt Nam Truyền giáo Đồng công 24 ngày (7-30/11/2022) với Nhóm THĐC (Thân hữu Đồng Công - cựu tu sĩ Đồng công) em đang phục vụ.

Sau chuyến đi gần cả tháng 11 với Nhóm THĐC này, em cần giờ để tường trình, đồng thời lo tổ chức Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Mừng Giáng Sinh cho TĐCTT Nam CA Thứ Bảy mùng 3/12.
Thế rồi trong Tháng 12/2022, ngoài việc cùng với gia đình mừng Giáng Sinh, em phải soạn thảo Lịch Sinh Hoạt TĐCTT Năm 2023 với các Khóa LTXC, với Đại Hội TĐCTT II, với chuyến Hành Hương Ánh Sáng Muôn Dân...
Thấy trước được cả một mùa gặt sinh hoạt tông đồ của mình tới tấp như vậy mà em đã phải xoay chiều kỹ thuật cho các buổi hội ngộ online PVLC hằng tuần bất khả thiếu của chúng ta, nhưng không thành công,
do đó, chúng ta sẽ tiếp tục thử như thế này nhé, bằng cách thực hiện youtube PVLC hằng tuần, bao gồm cả việc hợp tác của qúi AC nữa, cũng vẫn chia làm 3 nhóm như thường, chỉ hơi khác một chút thôi như dưới đây:

Xin quí anh chị nào, có thể thâu mp3, bài đọc PVLC từng tuần, bao gồm bài Phúc Âm, Bài Đọc 1, Bài Đáp Ca và Bài Đọc 2, xin làm ơn cho em biết gấp.
Em sẽ mở mp3 thâu bài đọc của quí anh chị khi em chia sẻ PVLC trực tuyến livestream, nghĩa là vẫn có tiếng của quí AC như thường, chỉ thiếu hình ảnh thôi, nhưng dù qua Google meet một số anh chị vẫn không xuất hiện.
Tuy nhiên, Bài Phúc Âm cần giọng nam, vì Bài Phúc Âm chất chứa Lời Chúa Giêsu nói, và em đang nghĩ đến 3 giọng nam: Anh Thế Nam CA, Anh Đạt Bắc CA và Anh Chánh (chồng chị Kim Liên) cho Ngoài CA.

Em nghĩ quí chị sau đây có khả năng về kỹ thuật có thể thâu mp3 bài đọc được em phân chia trong phone của mình rồi gửi sang phone cho em:
Nam CA: Quí Chị Mộng Điệp, Thúy Nga, Ngọc Huệ, Ngô Trâm
Bắc CA: Quí Chị Phan Hòa, Kim Liên, Bích Phượng, Kim Thoa
Ngoài CA: Quí Chị Thùy Nhung, Phượng Khánh, Đặng Hoa, Kiều Thu

Nếu quí chị em liệt kê danh sách trên đây hay không có tên có thể thâu mp3 bài đọc PVLC cho buổi hội ngộ trực tuyến livestream hằng tuần từ tuần này, bắt đầu từ ngày mai, Thứ Ba 20/9/2022 xin làm ơn cho em biết ngay nhé.
Em sẽ phân chia cho kịp buổi hội ngộ PVLC trực tuyến đầu tiên của chúng ta ngay trong tuần này nghe.
Em sẽ gửi cái link livestream, đầu tiên ở dạng "private" cho riêng quí anh chị vào chiều tối Thứ Năm hay Thứ ba tùy từng lúc thuận lợi, sau đó mới biến thành dạng "public" cho chung Cộng đồng dân Chúa.

Xin Lời Chúa như Lửa từ trời Chúa đã mang xuống thế gian này thắp sáng cuộc đời chúng con, để lòng chúng con luôn nóng lên 
trong một thế giới đang càng ngày càng trở nên đông lạnh bởi bóng tối văn hóa chết chóc vô thần duy vật hiện sinh hưởng thụ hiện nay.

em tĩnh

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Sep 11, 2022 at 8:35 AM
Subject: TĐCTT Hội ngộ Online PVLC Chúa Nhật XXV Thường niên Năm C
To: <tdctt-pvlconline@googlegroups.com>

Quí AC TĐCTT tham dự PVLC hằng tuần rất thân mến của em,

Tuần này, vì em phải bay sang Philadelphia phục vụ Khóa LTXC XXXXIV 16-17/9/2022,
nên chúng ta lại chuyển buổi chiều tối hội ngộ online PVLC của chúng ta vào Thứ Ba ngày 13/9/2022,
cũng vào thời giờ hàng tuần là 6:00 pm CA, 8:00 pm TX và 9:00 pm MD / PA / IL.
Em sẽ gửi email đến quí AC qua hệ thống kỹ thuật online của FCC (FreeConferenceCall.com) như tuần vừa rồi nhé.

Nếu ai không nhận được thì làm ơn báo cho em biết ngay nhé.
Bằng không, quí AC cũng có thể vào tham dự như tham dự 2 giờ kinh hàng ngày của nhóm,
chỉ nghe thấy tiếng nhau mà không nhìn thấy nhau, thế thôi, không ngăn trở gì hết, thật là tiện lợi.
Chúng ta sẽ hoan hưởng PVLC Chúa Nhật XXV Thường niên Năm C được Giáo hội soạn dọn như sau:

Bài Ðọc I: Am 8, 4-7

"Chống lại những kẻ lấy tiền mua người nghèo".

Trích sách Tiên tri Amos.

Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp kẻ nghèo khó, và muốn tiêu diệt hết những kẻ bần cùng trong cả nước. Các ngươi bảo: "Bao giờ qua tuần trăng mới để chúng tôi bán hàng? Khi nào hết ngày Sabbat để chúng tôi bán lúa mạch. Chúng tôi sẽ giảm lường đong, tăng giá và làm cân giả. Chúng tôi sẽ lấy tiền mua người nghèo, lấy đôi dép đổi lấy người túng thiếu. Chúng tôi sẽ bán lúa mục nát". Vì Giacóp kiêu căng, Chúa đã thề rằng: "Ta sẽ không bao giờ lãng quên tất cả các việc chúng làm cho đến cùng".

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 112, 1-2. 4-6. 7-8

Ðáp: Hãy ngợi khen Chúa, Ðấng nâng cao kẻ túng thiếu (c. 1a & 7b).

Xướng: 1) Hãy ngợi khen, hỡi những người tôi tớ Chúa, chư vị hãy ngợi khen danh Chúa. Nguyện danh Chúa được chúc tụng từ bây giờ và cho đến muôn đời. - Ðáp.

2) Chúa siêu việt trên hết thảy chư dân, trên muôn cõi trời là vinh quang của Chúa... và Người để mắt nhìn coi khắp cả trên trời dưới đất. - Ðáp.

3) Người nâng cao kẻ túng thiếu từ chỗ bụi tro, và cất nhắc bạn cơ bần từ nơi phẩn thổ, hầu cho họ ngồi với những bậc quân vương, với những bậc quân vương của dân Người. - Ðáp.

 

Bài Ðọc II: 1 Tm 2, 1-8

"Cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho mọi người. Ngài muốn cho mọi người được cứu độ".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gởi Timôthêu.

Trước tiên, cha khuyên hãy cầu xin, khẩn nguyện, kêu van và tạ ơn cho mọi người: cho vua chúa, và tất cả những bậc vị vọng, để chúng ta được sống bằng yên vô sự, trong tinh thần đạo đức và thanh sạch. Ðó là điều tốt lành và đẹp lòng Ðấng Cứu Ðộ chúng ta là Thiên Chúa. Người muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến nhận biết chân lý.

Vì chỉ có một Thiên Chúa, và một Ðấng Trung Gian giữa Thiên Chúa và loài người, là Ðức Giêsu Kitô, cũng là con người. Người đã phó mình làm giá cứu chuộc thay cho mọi người, để nên chứng tá trong thời của Người, mà vì chứng tá đó, cha đã được đặt lên làm kẻ rao giảng, làm Tông đồ (cha nói thật chứ không nói dối), và làm Thầy dạy dân ngoại trong đức tin và chân lý. Vậy cha muốn rằng những người đàn ông cầu nguyện trong mọi nơi, hãy giơ lên hai tay thanh sạch, không oán hờn và cạnh tranh.

Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia: Ga 17, 17b và a

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Lời Cha là chân lý; xin hãy thánh hoá chúng trong sự thật". - Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 16, 10-13 {hoặc 1-13}

"Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: {"Một người phú hộ kia có một người quản lý, và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: 'Tôi nghe nói anh sao đó? Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay, anh không thể làm quản lý nữa'. Người quản lý nghĩ thầm rằng: 'Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi? Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào, để khi mất chức quản lý, thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ'.

"Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: 'Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?' Người ấy đáp: 'Một trăm thùng dầu'. Anh bảo người ấy rằng: 'Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại: năm mươi'. Rồi anh hỏi người khác rằng: 'Còn anh, anh mắc nợ bao nhiêu?' Người ấy đáp: 'Một trăm giạ lúa miến'. Anh bảo người ấy rằng: 'Anh hãy lấy văn tự mà viết lại: tám mươi'. Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo: vì con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng.

"Phần Thầy, Thầy bảo các con: Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời.}

"Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con?

"Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được".

Ðó là lời Chúa.

 

 

Tạ ơn LTXC. 

Hôm nay, Thứ Ba ngày 13/9/2022, chúng ta tiếp tục thử kỹ thuật mới cho PVLC online Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm C. 
Tất cả số tham dự hôm nay là 13 người:

 6/10 Nam CA: AC Thế Lan, Quí Chị Ngô Trâm, Nguyễn Hải, Bùi Thúy Nga và em

 Off 4: Quí Chị Trần Bạch Mai, Chị Phạm Bạch Tuyết, Chị Bùi Mộng Điệp, Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ, 

 3/9 Bắc CA - AC Đạt Hòa, Chị Trần Vũ Kim Liên

Off 6: Quí  Bích Phượng, Trần Cẩm Liên, Nguyễn Kim Thoa, Vũ Thị Liên, Trần Ngọc Mỹ và Lê Thục

4/7 Ngoài CAChị Đặng Hoa Flower, Chị Phạm Xuân Hạ, Chị Nguyễn Thùy Nhung, Chị Nguyễn Thu Hải 

Off 3: Chị Nguyễn Kiều Thu và Chị Nguyễn Tuyết Trinh & Chị Lê Phượng Khánh

5 anh chị em (hàng cuối cùng: Chị Thu Hải, Chị Kim Liên, AC Đạt Hòa và Chị Ngô Trâm) chỉ sử dụng điện thoại như vào đọc kinh trong ngày với nhóm.


Tạ ơn LTXC và xin cám ơn quý AC. NHư em đã thông báo qua tin nhắn sau buổi hội ngộ là lần sau chúng ta trở về với hệ thống kỹ thuật Google Meet.

Xin quí AC bấm vào cái link FreeConferenceCall.com dưới đây để theo dõi bài chia sẻ PVLC CN 25 C thâu lại của em vì bị mất cái link ngay sau khi thâu nhé:

https://fccdl.in/7tqtEI2yeC hay cái link giống nhau này: https://fccdl.in/ylhOrhXY0p

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Sep 5, 2022 at 7:01 AM
Subject: TĐCTT Hội ngộ Online PVLC Chúa Nhật XXIV Thường niên Năm C
To: <tdctt-pvlconline@googlegroups.com>

Good morning Quí AC Labor Day hôm nay, Thứ Hai ngày 5/9/2022,

Tuần này chúng ta lại tiếp tục với Hành trình Emmau: 
hành trình lắng nghe Lời Chúa (Luca 24:25-27), để nhờ đó mới có thể nhận ra Chúa (Luca 24: 28-32) và mới có thể làm chứng cho Chúa (Luca 24: 33-35).

Chúng ta đang cử hành Mầu nhiệm Sự sống Thần linh trong Mùa Thường niên sau Mùa Phục sinh, từ sau Đại lễ Thánh thần Hiện xuống cho tới nay.
Sự sống Thần linh đó nơi Kitô hữu chúng ta chính là đức tin tuân phục và đức ái trọn hảo, một sự sống khôn ngoan, như chúng ta đã thấy ở PVLC Chúa nhật XXIII tuần trước.
Còn Chúa Nhật XXIV Thường niên Năm C tuần này thì sao, chúng ta thấy được Sự sống Thần linh ở chỗ nào? - Xin xem trước toàn bộ PVLC ở cuối email này.

Bởi vậy, chúng ta hãy cùng nhau hội ngộ vào thời điểm hằng tuần của chúng ta nhé:
Thứ Năm ngày 8/9/2022, Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, vào lúc 6:00 pm CA, 8:00 pm TX và 9:00 pm MD / PA / IL
ở cái link hội ngộ online mới mẻ rất thuận lợi cho chúng ta về thời lượng cũng như thâu hình như sau:

Tuần này chúng ta bắt đầu hội ngộ online qua FreeConferenceCall.com, không phải chỉ bằng điện thoại mà bằng video, và có thể kéo dài bao lâu tùy ý, như 2 giờ kinh hàng ngày của chúng ta vậy.
Bởi vậy, khi nhận được email mời của em từ FreeConferenceCall.com, xin quí AC cứ theo họ chỉ dẫn cho đến khi có được cái app của họ, để rồi sau đó cứ bấm vào cái app của họ là xong nhé.
Nhất là chúng ta còn được thâu / record lại nữa, như bên zoom, nhưng zoom chỉ cho 40 phút không đủ cho chúng ta, bên FreeConferenceCall.com cho chúng ta tùy theo nhu cầu thời lượng của mình.
Chắc nhận được email này thì quí AC đã nhận được email của em vừa từ FreeConferenceCall.com. Tối hôm qua, Chúa Nhật 4/9/2022, hai vợ chồng em đã thử với nhau và thấy OK và cảm thấy rất hứng thú.   


Bài Ðọc I: Xh 32, 7-11. 13-14

"Chúa đã nguôi cơn giận, không thực hiện điều dữ mà Người đe doạ phạt dân Người".

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê rằng: "Ngươi hãy đi xuống; dân mà ngươi dẫn ra khỏi đất Ai-cập đã phạm tội. Chúng đã sớm bỏ đường lối Ta đã chỉ dạy cho chúng, chúng đã đúc tượng bò con và sấp mình thờ lạy nó; chúng đã dâng lên nó của lễ hiến tế và nói rằng: "Hỡi Israel, này là Thiên Chúa ngươi, Ðấng đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai-cập". Chúa phán cùng Môsê: "Ta thấy rõ dân này là một dân cứng cổ. Ngươi hãy để Ta làm, Ta sẽ nổi cơn thịnh nộ với chúng và sẽ huỷ diệt chúng, rồi Ta sẽ làm cho ngươi trở nên tổ phụ một dân tộc vĩ đại".

Môsê van xin Chúa là Thiên Chúa của ông rằng: "Lạy Chúa, tại sao Chúa nổi cơn thịnh nộ với dân mà Chúa đã dùng quyền lực và cánh tay hùng mạnh đưa ra khỏi đất Ai-cập? Xin Chúa nhớ đến Abraham, Isaac và Israel tôi tớ Chúa, vì chính Chúa đã thề hứa rằng: "Ta sẽ làm cho con cháu các ngươi sinh sản ra nhiều như sao trên trời. Ta sẽ ban cho con cháu các ngươi toàn cõi xứ này như lời Ta đã hứa, và các ngươi sẽ chiếm hữu xứ này mãi mãi". Chúa đã nguôi cơn giận, không thực hiện điều dữ mà Người đe doạ phạt dân Người.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 50, 3-4. 12-13. 17 và 19

Ðáp: Tôi sẽ chỗi dậy và đi về cùng cha tôi (Lc 15, 18).

Xướng: 1) Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xoá tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và tẩy con sạch lâng tội ác. - Ðáp.

2) Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con. - Ðáp.

3) Lạy Chúa, xin mở môi con, miệng con sẽ loan truyền lời ca khen. Của lễ con dâng, lạy Chúa, là tâm hồn tan nát, lạy Chúa, xin đừng chê tấm lòng tan nát khiêm cung. - Ðáp.

 

Bài Ðọc II: 1 Tm 1, 12-17

"Ðức Giêsu Kitô đã đến trong thế gian để cứu độ những người tội lỗi".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.

Cha cảm tạ Ðấng đã ban sức mạnh cho cha là Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, vì Người đã kể cha là người trung tín, khi đặt cha thi hành chức vụ: dù trước kia cha là kẻ nói phạm thượng, bắt đạo và kiêu căng, nhưng cha đã được Thiên Chúa thương xót, vì cha vô tình làm những sự ấy trong lúc cha chưa tin. Nhưng ân sủng của Chúa chúng ta đã tràn lan dồi dào cùng với đức tin và đức mến trong Ðức Giêsu Kitô.

Lời nói chân thật và đáng tiếp nhận mọi đàng là: Ðức Giêsu Kitô đã đến trong thế gian này để cứu độ những người tội lỗi, trong số ấy, cha là người thứ nhất. Vì thế, cha được hưởng nhờ ơn thương xót, là Ðức Giêsu Kitô tỏ ra tất cả lòng khoan dung trong cha trước hết, để nêu gương cho những ai sẽ tin vào Người hầu được sống đời đời.

Danh dự và vinh quang (xin dâng về) Thiên Chúa độc nhất, hằng sống, vô hình, là Vua muôn đời. Amen!

Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 15, 1-10 {hoặc 1-32}

"Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: "Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng".

Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: "Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: "Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!" Cũng vậy, Tôi bảo các ông: "Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải.

"Hay là người đàn bà nào có mười đồng bạc, nếu mất một đồng, mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những người láng giềng đến mà rằng: 'Chị em hãy vui mừng với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất'. Cũng vậy, Tôi bảo các ông: Các Thiên Thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải".

{Người lại phán rằng: "Người kia có hai con trai. Ðứa em đến thưa cha rằng: 'Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con'. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả tiền của mình, trẩy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của, thì vừa gặp nạn đói lớn trong miền đó và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó muốn hồi tâm lại và tự nhủ: "Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn dư dật, còn tôi, tôi ở đây phải chết đói! Tôi muốn ra đi, trở về với cha tôi và thưa người rằng: 'Lạy cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha; con không đáng được gọi là con cha nữa, xin cha đối xử với con như một người làm công của cha'. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương; ông chạy lại ôm choàng lấy cổ nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng: 'Lạy cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha; con không đáng được gọi là con cha nữa'. Nhưng người cha bảo các đầy tớ: 'Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và xỏ giầy vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy'. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình.

"Người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: 'Ðó là em cậu đã trở về và cha cậu đã giết con bê béo, vì thấy cậu ấy trở về mạnh khoẻ'. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào. Nhưng anh trả lời: 'Cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn, còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại sai làm thịt con bê béo ăn mừng nó'.

"Nhưng người cha bảo: 'Hỡi con, con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy'".}

Ðó là lời Chúa.

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Sep 9, 2022 at 11:40 AM
Subject: Re: TĐCTT Hội ngộ Online PVLC Chúa Nhật XXIV Thường niên Năm C
To: <tdctt-pvlconline@googlegroups.com>

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục cống hiến cơ hội thuận lợi cho chúng ta để chúng ta, những tâm hồn khao khát Lời Chúa, được hoan hưởng "thần linh và sự sống" (Gioan 6:63).
Chúng ta là "kẻ đã có" (Mathêu 13:12) lòng khao khát Lời Chúa, nên "lại càng được ban cho dồi dào hơn nữa" (Mathêu 13:12), 
ở chỗ càng ngày càng thấm đậm Lời Chúa nơi tâm trí, cõi lòng và đời sống của chúng ta.

Mà "những lời Thày nói với các con đều là thần linh và sự sống" (Gioan 6:63) vô cùng bất tận mà chúng ta cứ phải theo đuổi cho đến cùng qua buổi gặp gỡ online hàng tuần của chúng ta.
Tuần này, với hệ thống kỹ thuật mới của FreeConferenceCall.com, chúng ta đã hội online PVLC CN 24 C vào chiều tối Thứ Năm 8/9/2022.
Giờ đây xin mời quí AC theo dõi lại hình ảnh kèm theo cái link ở cuối email này.

em tĩnh

 

 

Tạ ơn LTXC. 

Ngày 8/9/2022, Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, chúng ta đã thử kỹ thuật mới cho buổi hội ngộ online PVLC Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm C. Hy vọng lần sau chúng ta quen hơn.
Tất cả số tham dự hôm nay là 14 người:

 7+/10 Nam CA: AC Thế Lan, Quí Chị Bùi Mộng Điệp, Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ, Chị Ngô Trâm, Chị Bùi Thúy Nga và em; hôm nay thêm cả Chị Nguyễn Thy lần đầu tiên

 Off 3: Quí Chị Nguyễn Hải, Trần Bạch Mai, Chị Phạm Bạch Tuyết (bị trục trặc kỹ thuật), 

 4/9 Bắc CA - AC Đạt Hòa, Quí Chị Trần Ngọc Mỹ & Trần Vũ Kim Liên

Off 5: Quí  Bích Phượng, Trần Cẩm Liên, Nguyễn Kim Thoa, Vũ Thị Liên, và Lê Thục

4/7 Ngoài CAChị Đặng Hoa Flower; Chị Phạm Xuân Hạ; Chị Nguyễn Thùy Nhung, Chị Lê Phượng Khánh

Off 3: Chị Nguyễn Kiều Thu và Chị Nguyễn Tuyết Trinh & Chị Nguyễn Thu Hải

Một số chỉ sử dụng điện thoại như vào đọc kinh trong ngày với nhóm.

Nghĩa là những anh chị nào bị trục trặc kỹ thuật mới, vẫn có thể tham dự bằng điện thoại như vào đọc kinh nhé.

Tạ ơn LTXC và xin cám ơn quý AC. Xin quí AC bấm vào cái link FreeConferenceCall.com dưới đây để theo dõi bài chia sẻ PVLC CN 24 C thâu lại của em vì bị mất cái link ngay sau khi thâu nhé:

https://fccdl.in/8jBwE1aCzl

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Sep 5, 2022 at 1:13 PM
Subject: Re: TĐCTT Hội ngộ Online PVLC Chúa Nhật XXIV Thường niên Năm C
To: <tdctt-pvlconline@googlegroups.com>

Quí AC tham gia Hội ngộ Online PVLC hằng tuần rất thân mến của em,

Em tin rằng sáng hôm nay Quí AC đã nhận được 2 emails của em:
email đầu tiên em gửi qua FreeConferenceCall.com về video online buổi hội ngộ của chúng ta, và
email ngay sau đó về chính thời điểm và nội dung PVLC Chúa Nhật XXIV Thường niên Năm C.

Tuy nhiên, việc chuyển đổi phương pháp, phương tiện hay hệ thống quen dùng hay xẩy ra một chút trục trặc.
Bởi thế, để giúp cho quí anh chị nào bị trục trặc, em xin quí anh chị theo em từng bước như sau nhé:

1- Mở email quí anh chị nhận được từ em qua FreeConferenceCall.com thì sẽ thấy hiện lên:

 

 

 

2- Xin bấm vào cái link mầu xanh sau hàng chữ "Online meeting link:" sẽ thấy:

 

 

 

3- Xin bấm vào chữ "Help" trong khung bên phải ở dưới cuối, sẽ thấy tiếp:

 

 

Nếu sử dụng "Firefox users" hay "Edge users" thì bấm vào đúng chỗ, thường chúng ta sử dụng "Chrome Users", nên xin bấm vào icon / biểu hiệu bên trái ngoài cùng,

 

 

4- Xin bấm vào chữ "Download" nhưng phải cho những gì download (chuyển xuống) desktop của quí anh chị, hay chỗ nào tiện nhất tùy ý, và sau đó sẽ hiện lên:

 

 

Xin bấm vào chữ "Save" ở cuối, bên cạnh chữ "Cancel", để bắt đầu download xuống desktop (tức là màn ảnh của computer khi mới mở máy lên)

 

 

Xin bấm vào biểu hiện (icon) hình cái phone ở bên trên có chữ FCC Installer... (như trên desktop của em trên đây), và sẽ thấy xuất hiện "CarrierX LLC" (xanh) dưới đây:

 

 

5- Xin bấm vào chữ "Run" để download xuống desktop hay chỗ nào tiện nhất được quí anh chị chọn, cuối cùng sẽ thấy:

 

 

6- Xin bấm vào chữ "Continue" để tiến đến chỗ "Choose options" dưới đây:

 

 

6- Xin bấm vào chữ "Join the meeting" thì sẽ đi đến phòng họp (nhưng phải bật icon video lên đã) và sẽ gặp nhân vật host sau đây:  

 

 

Em sẽ chờ quí anh chị vào đúng giờ giấc chiều tối Thứ Năm 8/9/2022 tới đây nhé! Cám ơn quí AC và tạ ơn LTXC.

em tĩnh

Chưa hết, vì chúng ta đã download cái app của FreeConferenceCall.com xuống computer của chúng ta rồi, thì...

 

 

ở destop (như desktop của em trên đây, hay chỗ nào qúi anh chị đã download xuống để lưu giữ), thì mỗi lần vào hội ngộ, quí AC chỉ cần bấm vào cái icon "FCC" này thôi, và bỏ đi biểu hiện "FCC Installer..." 

 

 

Sau khi bấm vào icon của FreeConferenceCall.com quí anh chị sẽ thấy hiện lên như trên và xin bấm vào chữ "Join" là xong, rất tiện lợi. Tạ ơn LTXC.

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 29, 2022 at 7:04 PM
Subject: TĐCTT Hội ngộ PVLC Online Chúa Nhật XXIII Thường niên Năm C
To: <tdctt-pvlconline@googlegroups.com>


Tạ ơn LTXC cho những tâm hồn khao khát Lời Chúa "là thần linh và là sự sống" (Gioan 6:63) chúng ta,
như "những ai đã có thì càng được tăng thêm cho dồi dào phong phú" (Mathêu 25:29), 
nhờ PVLC hàng tuần chúng ta được Giáo hội soạn dọn để chúng ta cử hành Mầu nhiệm Chúa Kitô "là sự sống" (Gioan 14:6).

Tuần này, chúng ta sẽ tiếp tục Hội ngộ Online vào chiều tối Thứ Năm ngày 1/9/2022,
vào lúc 6:00 pm CA, 8:00 pm TX và 9:00 pm MD / PA / IL, 
ở cái link này: https://meet.google.com/gmy-yvsq-nbe
về PVLC Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm C sau đây:


 

 

Tạ ơn LTXC đã qui tụ 18 anh chị em TĐCTT chúng con lại vào chiều tối Thứ Năm 1/9/2022 để hoan hưởng PVLC Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm C.

Hôm nay tới phiên Bắc CA đọc PVLC và đồng thời cũng dâng lời nguyện mở đầu (Chị Nguyễn Kim Thoa được Anh Trần Tất Đạt đọc thay):

Phúc Âm - Anh Trần Tất Đạt; Bài 1 - Chị Phan Thị Hòa; Bài 2 - Chị Nguyễn Kim Thoa; Đáp Ca - không kịp đọc vì hết giờ 

 

 

Phúc Âm: Lc 14, 25-33

"Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: "Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta.

"Có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: 'Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi'.

"Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta".

Ðó là lời Chúa.

 

 

 

Bài Ðọc I: Kn 9, 13-18

"Ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn".

Trích sách Khôn Ngoan.

Ai trong loài người có thể biết được ý định của Thiên Chúa? Hay ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn? Vì những ý tưởng của loài hay chết thì mập mờ, và những dự định của chúng tôi đều không chắc chắn. Vì xác hay hư nát làm cho linh hồn ra nặng nề, và nhà bụi đất làm cho lý trí hay lo lắng nhiều điều ra nặng nề.

Chúng tôi ước lượng cách khó khăn các việc dưới đất, và khó nhọc tìm thấy những sự trước mắt. Còn những sự trên trời, nào ai khám phá ra được? Ai hiểu thấu Thánh ý của Chúa, nếu Chúa không ban sự khôn ngoan, và không sai Thánh Thần Chúa từ trời cao xuống. Như thế, mọi đường lối những kẻ ở dưới đất được sửa lại ngay thẳng, và loài người học biết những sự đẹp lòng Chúa.

Vì, lạy Chúa, những ai sống đẹp lòng Chúa từ ban đầu, thì được ơn cứu độ nhờ sự khôn ngoan.

Ðó là lời Chúa.

 

 

 

Bài Ðọc II: Plm 9b-10. 12-17

"Con hãy tiếp nhận nó không phải như một người nô lệ, nhưng như một người anh em rất thân mến".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gởi cho Philêmon.

Con thân mến, Phaolô già nua, và hiện đang bị cầm tù vì Ðức Giêsu Kitô, cha nài xin con cho Ônêsimô, đứa con cha đã sinh ra trong xiềng xích.

Cha trao nó lại cho con. Phần con, con hãy đón nhận nó như ruột thịt của cha. Cha cũng muốn giữ nó lại để thay con mà giúp đỡ cha trong lúc cha bị xiềng xích vì Tin Mừng. Nhưng vì chưa biết ý con, nên cha không muốn làm gì, để việc nghĩa con làm là một việc tự ý, chớ không vì ép buộc. Vì biết đâu nó xa con một thời gian để rồi con sẽ tiếp nhận muôn đời, không phải như một người nô lệ, nhưng thay vì nô lệ, thì như một người anh em rất thân mến, đặc biệt đối với cha, huống chi là đối với con, về phần xác cũng như trong Chúa. Vậy nếu con nhận cha là bạn hữu, thì xin con hãy đón nhận nó như chính mình cha vậy.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Ðáp Ca: Tv 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 và 17

Ðáp: Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân, từ đời nọ trải qua đời kia (c. 1).

Xướng: 1) Thực ngàn năm ở trước thiên nhan, tựa hồ như ngày hôm qua đã khuất, như một đêm thức giấc cầm canh. Chúa khiến cho con người trở về bụi đất, Ngài phán: "Hãy trở về gốc, hỡi con người". - Ðáp.

2) Chúa khiến họ trôi đi, họ như kẻ mơ màng buổi sáng, họ như cây cỏ mọc xanh tươi. Ban sáng cỏ nở hoa và xanh tốt, buổi chiều nó bị xén đi và nó héo khô. - Ðáp.

3) Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chớ còn để tới bao giờ? xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài. - Ðáp.

4) Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan trọn đời sống chúng con. Xin cho chúng con được hưởng ân sủng Chúa là Thiên Chúa chúng con, sự nghiệp tay chúng con làm ra, xin Ngài củng cố, xin Ngài củng cố sự nghiệp tay chúng con làm ra. - Ðáp.

 

 

 

(Em không kịp chụp tấm hình cuối cùng đầy đủ 18 anh chị em, thậm chí phải chia sẻ bài Đáp Ca một mình, vì thiếu giờ)

 

18 anh chị em TĐCTT tham dự buổi hội ngộ online PVLC chiều tối hôm nay, bao gồm:

7/10 Nam CA: AC Thế Lan, Quí Chị Bùi Mộng Điệp, Chị Phạm Bạch Tuyết, Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ, Chị Bùi Thúy Nga và em;

 Off 3: Quí Chị Chị Nguyên Hải, Trần Bạch Mai và Chị Ngô Trâm 

 5/9 Bắc CA - AC Đạt Hòa, Quí Chị Nguyễn Kim Thoa, Vũ Thị Liên, và Lê Thục

Off 4: Quí  Bích Phượng, Trần Ngọc Mỹ, Trần Vũ Kim Liên và Trần Cẩm Liên, 

6/7 Ngoài CAChị Nguyễn Thu Hải; Chị Đặng Hoa Flower; Chị Phạm Xuân Hạ; Chị Nguyễn Thùy Nhung, Chị Lê Phượng Khánh và Chị Nguyễn Kiều Thu

Off 1: và Chị Nguyễn Tuyết Trinh

 

Cám ơn quí anh chị đã trung thành và liên tục tham dự buổi hội ngộ trực tuyến PVLC hàng tuần.

Khi xuất hiện cũng cười, khi gần biến khuất cũng cười, kèm theo cả bàn tay vẫy gọi nhau nhung nhớ nữa...

Phải chăng PVLC đã làm cho chúng ta cảm thấy phấn khởi, yêu đời và vui mừng hớn hở hơn bao giờ hết và hơn ai hết!

Xin mời anh chị theo dõi lại buổi hội ngộ ngọc ngà này của chúng ta ở những cái links sau đây:

CN.XXIII-C.mp3 / https://youtu.be/evo9RSUmXFc

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Aug 21, 2022 at 6:23 AM
Subject: TĐCTT Hội ngộ Online PVLC Chúa nhật XXII Thường niên Năm C
To: <tdctt-pvlconline@googlegroups.com>


Xin chào bình minh quí TĐCTT Con nghiện Lời Chúa thân thương của em,

Vì tuần này em phải lên đường vào sáng Thứ Năm cho Khóa LTXC XXXXXIII 26-27/8/2022 ở GP Rochester NY,
nên buổi hội ngộ online hằng tuần của chúng ta sẽ được dời lên sớm hơn 2 ngày như những lần trước nhé,
tức là vào Thứ Ba ngày 23/8/2022, cũng vào giờ thường lệ là 6:00 pm CA, 8:00 pm TX và 9:00 pm MD / PA / IL,
ở cái link Google Meet sau đây: https://meet.google.com/zrm-warf-ucf
để chúng ta hoan hưởng PVLC Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm C dưới đây:Tạ ơn LTXC đã qui tụ 17 anh chị em TĐCTT chúng con lại vào chiều tối Thứ Ba 23/8/2022 để hoan hưởng PVLC Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm C.

Hôm nay tới phiên Nam CA đọc PVLC và đồng thời cũng dâng lời nguyện mở đầu (Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ):

Phúc Âm - Chị Bùi Mộng Điệp; Bài 1 - Chị Phạm Bạch Tuyết; Bài 2 - Chị Nguyễn Hải; Đáp Ca - Anh Nguyễn Văn Thế 

Phúc Âm: Lc 14, 1. 7-14

"Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, nhằm một ngày Sabbat Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời, chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng:

"Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: 'Xin ông nhường chỗ cho người này'. Bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến, nói với ngươi rằng: 'Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên'. Bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".

Rồi Người lại nói với kẻ đã mời Người rằng: "Khi ông dọn bữa ăn trưa hay tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay láng giềng giàu có, kẻo đến lượt họ cũng mời ông, và như thế ông đã được trả lễ rồi. Nhưng khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó tàn tật, què quặt, và đui mù; ông sẽ có phúc, bởi họ không có gì trả lễ. Vì ông sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại".

Ðó là lời Chúa. 

Bài Ðọc I: Hc 3, 19-21. 30-31

"Con hãy hạ mình, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa".

Trích sách Huấn Ca.

Hỡi con, con hãy thi hành công việc con cách hiền hoà, thì con sẽ được người đẹp lòng Chúa quý chuộng. Càng làm lớn, con càng phải hạ mình trong mọi sự, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa; vì chỉ có một mình Thiên Chúa có quyền năng cao cả, và mọi kẻ khiêm nhường phải tôn vinh Chúa.

Tai hoạ dành cho kẻ kiêu căng thì vô phương cứu chữa, vì mầm mống tội lỗi đã ăn sâu vào lòng chúng mà chúng không biết. Người thông minh suy ngắm trong lòng lời dụ ngôn, chăm chỉ nghe là kỳ vọng của người khôn ngoan.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc II: Dt 12, 18-19. 22-24a

"Anh em tiến đến núi Sion và thành trì của Thiên Chúa hằng sống".

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, không phải anh em tiến tới một ngọn núi có thể sờ được, hay là lửa cháy, gió lốc, mây mù, bão táp hoặc tiếng kèn, và tiếng gầm thét, khiến cho người nghe xin tha đừng nói với họ lời nào nữa. Trái lại, anh em tiến đến núi Sion và thành trì của Thiên Chúa hằng sống, là Giêrusalem trên trời, tiến đến giữa muôn ngàn thiên thần, và cộng đoàn các trưởng tử đã được ghi sổ trên trời, và đến cùng Thiên Chúa, Ðấng phán xét mọi người, đến cùng các linh hồn những người công chính hoàn hảo, đến cùng Ðấng trung gian của giao ước mới là Ðức Giêsu.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Ðáp Ca: Tv 67, 4-5ac. 6-7ab. 10-11

Ðáp: Ôi Thiên Chúa, do lòng nhân hậu, Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ cơ bần (x. c. 11b).

Xướng: 1) Những người hiền đức mừng rỡ hỉ hoan, trước nhan Thiên Chúa họ mừng vui sung sướng. Hãy hát mừng Thiên Chúa, hãy đàn ca danh Người, hãy sửa sang đường lối cho Ðấng ngự giá qua hoang địa. - Ðáp.

2) Là Cha kẻ mồ côi, là Ðấng bênh vực người quả phụ, Thiên Chúa ngự trong thánh điện của Người. Thiên Chúa tạo nhà cửa cho những người bị bỏ rơi, dẫn đưa những người tù tội ra nơi thịnh đạt. - Ðáp.

3) Ôi Thiên Chúa, Ngài làm mưa ân huệ xuống cho dân Ngài, và khi họ mệt mỏi, Ngài đã bổ dưỡng cho. Ôi Thiên Chúa, đoàn chiên Ngài định cư trong xứ sở, mà do lòng nhân hậu, Ngài chuẩn bị cho kẻ cơ bần. - Ðáp.

 

 

17 anh chị em TĐCTT tham dự buổi hội ngộ online PVLC chiều tối hôm nay, bao gồm:

7/10 Nam CA: AC Thế Lan, Quí Chị Bùi Mộng Điệp, Chị Phạm Bạch Tuyết, Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ, Chị Nguyên Hải và em;

 Off 3: Quí Chị Trần Bạch Mai, Chị Bùi Thúy Nga và Chị Ngô Trâm 

 6/9 Bắc CA - AC Đạt Hòa, Quí Chị Trần Vũ Kim Liên, Trần Cẩm Liên, Nguyễn Kim Thoa và Vũ Thị Liên

Off 3: Quí  Bích Phượng, Lê Thục và Trần Ngọc Mỹ.

5/7 Ngoài CAChị Nguyễn Thu Hải; Chị Đặng Hoa Flower; Chị Phạm Xuân Hạ; Chị Nguyễn Thùy Nhung, Chị Lê Phượng Khánh

Off 2: Chị Nguyễn Kiều Thu và Chị Nguyễn Tuyết Trinh

 

Cám ơn quí anh chị đã trung thành và liên tục tham dự buổi hội ngộ trực tuyến PVLC hàng tuần.

Khi xuất hiện cũng cười, khi gần biến khuất cũng cười, kèm theo cả bàn tay vẫy gọi nhau nhung nhớ nữa...

Phải chăng PVLC đã làm cho chúng ta cảm thấy phấn khởi, yêu đời và vui mừng hớn hở hơn bao giờ hết và hơn ai hết!

Xin mời anh chị theo dõi lại buổi hội ngộ ngọc ngà này của chúng ta ở những cái links sau đây:

CNXXIIC.mp3 / https://youtu.be/l0V2PYDwfKw

 

 

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 15, 2022 at 6:02 AM
Subject: TĐCTT Hội ngộ Online PVLC Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm C
To: <tdctt-pvlconline@googlegroups.com>

Quí AC TĐCTT khao khát "những lời thần linh và là sự sống" (Gioan 6:63) rất thân mến của em,

"'Hỡi con người, ngươi hãy ăn sự ngươi tìm được. 

Hãy ăn cuốn sách này và đi nói với con cái Israel'. 

Tôi mở miệng và Người cho tôi ăn cuốn sách ấy và bảo tôi rằng: 

'Hỡi con người, hãy lấy cuốn sách Ta ban cho ngươi làm lương thực mà ăn cho no'. 

Tôi ăn và nó trở nên ngọt ngào như mật trong miệng tôi. 

Và Người phán cùng tôi rằng: 

'Hỡi con người, hãy đi đến nhà Israel và nói cho chúng nghe những lời của Ta'". 

Ezekien 3:1-3

 

Thật vậy, hằng tuần, chúng ta đã và còn đang tiếp tục hoan hưởng PVLC, 

như thưởng thức ("ăn") một món tuyệt mỹ cao lương, không gì bằng, đến độ PVLC: "trở nên ngọt ngào như mật trong miệng tôi".

Vì chỉ có Lời Chúa mới làm cho linh hồn thiêng liêng bất tử của chúng ta được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa mới no thỏa mà thôi.

Và nhờ đó, chúng ta mới có thể sống thánh chứng nhân, làm tông đồ cho Người: "Hãy ăn cuốn sách này và đi nói với con cái Israel'.

 

Bởi vậy, chúng ta lại tiếp tục tái ngộ như thường lệ trong tuần này nhé:

Thứ năm 18/8/2022 vào lúc 6:00 pm CA, 8:00 pm TX và 9:00 pm MD / PA / IL

ở cài link trực tuyến này: https://meet.google.com/zgv-ecqi-rre

để cùng nhau cử hành Mầu nhiệm Chúa Kitô là Sự sống Thần linh của chúng ta nơi PVLC Chúa Nhật XXI Thường niên Năm C sau đây:

 


 

Tạ ơn LTXC đã qui tụ 20 anh chị em TĐCTT chúng con lại vào chiều tối Thứ Năm 18/8/2022 để hoan hưởng PVLC Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm C.

Hôm nay tới phiên Ngoài CA đọc PVLC và đồng thời cũng dâng lời nguyện mở đầu (Chị Nguyễn Thu Hải):

Phúc Âm - Chị Nguyễn Thu Hải; Bài 1 - Chị Phạm Xuân Hạ; Bài 2 - Chị Nguyễn Tuyết Trinh; Đáp Ca - Chị Nguyễn Thùy Nhung  

 

 

Phúc Âm: Lc 13, 22-30

"Người ta sẽ từ đông chí tây đến dự tiệc trong nước Chúa".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: "Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?" Nhưng Người phán cùng họ rằng: "Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: 'Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi'. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: 'Ta không biết các ngươi từ đâu tới'. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: 'Chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi'. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: 'Ta không biết các ngươi tự đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta'. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết và những người trước hết sẽ nên sau hết".

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc I: Is 66, 18-21

"Chúng dẫn tất cả anh em các ngươi từ mọi dân tộc đến".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ðây Chúa phán: "Ta đã biết các việc làm và tư tưởng của chúng; Ta đến quy tụ mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ: chúng sẽ đến và nhìn thấy vinh quang của Ta. Ta sẽ đặt nơi chúng một dấu lạ, Ta sẽ sai một số trong những người được giải thoát đến các dân ngoài biển, bên Phi châu và Lyđia, là những dân thiện xạ, đến Ý-đại-lợi và Hy-lạp, đến những hòn đảo xa xăm, đến với những kẻ chưa nghe nói về Ta, và chưa thấy vinh quang của Ta. Chúng sẽ rao giảng cho các dân biết vinh quang của Ta, sẽ dẫn tất cả anh em các ngươi từ mọi dân tộc đến như của lễ dâng cho Chúa, họ cỡi ngựa, đi xe, đi võng, cỡi la, cỡi lạc đà, đến núi thánh của Ta là Giêrusalem, khác nào con cái Israel mang của lễ trong chén tinh sạch vào nhà Chúa, Chúa phán như thế. Trong những dân đó, Ta sẽ chọn các tư tế, các thầy Lêvi: Chúa phán như vậy". Vì chưng lời Chúa rằng: Cũng như Ta tạo thành trời mới, đất mới đứng vững trước mặt Ta thế nào, thì dòng dõi ngươi và danh tánh các ngươi sẽ vững bền như vậy".

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc II: Dt 12, 5-7, 11-13

"Chúa sửa dạy ai là kẻ Người yêu mến".

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, anh em đã quên lời yên ủi tôi nói với anh em, như nói với những người con rằng: "Hỡi con, con chớ khinh thường việc Chúa sửa dạy, và đừng nản chí khi Người quở trách con; vì Chúa sửa dạy ai là kẻ Người yêu mến, và đánh đòn kẻ mà Người chọn làm con". Trong khi được sửa dạy, anh em hãy bền chí. Thiên Chúa xử sự với anh em như con cái: vì có người con nào mà cha không sửa phạt. Ngày nay, hẳn ai cũng coi việc sửa dạy là nỗi buồn khổ, hơn là nguồn vui, nhưng sau này, nó sẽ mang lại hoa quả bình an công chính cho những ai được sửa dạy. Vì thế, anh em hãy nâng đỡ những bàn tay bủn rủn và những đầu gối rụng rời. Ðường anh em đi, anh em hãy bạt cho thẳng, để người què khỏi bị trẹo chân, nhưng được an lành.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Ðáp Ca: Tv 116, 1. 2

Ðáp: Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian (Mc 16, 15).

Xướng: 1) Toàn thể chư dân, hãy khen ngợi Chúa! Hết thảy các nước, hãy chúc tụng Người. - Ðáp.

2) Vì tình thương Chúa dành cho chúng tôi thực là mãnh liệt, và lòng trung thành của Chúa tồn tại muôn đời. - Ðáp.20 anh chị em TĐCTT tham dự buổi hội ngộ online PVLC chiều tối hôm nay, bao gồm:

8/10 Nam CA: AC Thế Lan, Quí Chị Bùi Mộng Điệp, Chị Phạm Bạch Tuyết, Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ, Chị Ngô Trâm và chúng em tĩnh nga (lần 2 nhiều nhất từ trước đến nay, sau tuần vừa rôi);

 Off 2: Quí Chị Trần Bạch Mai và Nguyễn Hải

 6/9 Bắc CA - AC Đạt Hòa, Quí Chị Trần Vũ Kim Liên, Trần Cẩm Liên, Nguyễn Kim Thoa và Vũ Thị Liên

Off 3: Quí  Bích Phượng, Lê Thục và Trần Ngọc Mỹ.

6/7 Ngoài CAChị Nguyễn Thu Hải; Chị Đặng Hoa Flower; Chị Phạm Xuân Hạ; Chị Nguyễn Thùy Nhung, Chị Lê Phượng Khánh và Chị Nguyễn Tuyết Trinh

Off 1: Chị Nguyễn Kiều ThuCám ơn quí anh chị đã trung thành và liên tục tham dự buổi hội ngộ trực tuyến PVLC hàng tuần.

Khi xuất hiện cũng cười, khi gần biến khuất cũng cười, kèm theo cả bàn tay vẫy gọi nhau nhung nhớ nữa...

Phải chăng PVLC đã làm cho chúng ta cảm thấy phấn khởi, yêu đời và vui mừng hớn hở hơn bao giờ hết và hơn ai hết!

Như thể PVLC mà "Tôi ăn và nó trở nên ngọt ngào như mật trong miệng tôi"! (Ezekien 3:3)

Xin mời anh chị theo dõi lại buổi hội ngộ ngọc ngà này của chúng ta ở những cái links sau đây:

CNXXIC.mp3 / https://youtu.be/1DTsKyip8ew

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 8, 2022 at 6:50 PM
Subject: TĐCTT Hội ngộ Online PVLC Chúa nhật XX Thường niên Năm C
To: <tdctt-pvlconline@googlegroups.com>


Tạ ơn LTXC đã tiếp tục cống hiến cơ hội thuận lợi cho chúng ta để chúng ta, những tâm hồn khao khát Lời Chúa, được hoan hưởng "thần linh và sự sống" (Gioan 6:63).
Chúng ta là "kẻ đã có" (Mathêu 13:12) lòng khao khát Lời Chúa, nên "lại càng được ban cho dồi dào hơn nữa" (Mathêu 13:12), 
ở chỗ càng ngày càng thấm đậm Lời Chúa nơi tâm trí, cõi lòng và đời sống của chúng ta.

 "những lời Thày nói với các con đều là thần linh và sự sống" (Gioan 6:63) vô cùng bất tận mà chúng ta cứ phải theo đuổi cho đến cùng qua buổi gặp gỡ online hàng tuần của chúng ta.
Vậy tuần này chúng ta sẽ tái ngộ vào thời điểm như thường là chiều tối Thứ Năm 11/8/2022, vào lúc 6:00 pm CA, 8:00 pm TX và 9:00 pm MD / PA / IL, ở cái link sau đây:
https://meet.google.com/iyh-rzsu-cps

Nếu cần chúng ta có thể xem lại youtube tuần vừa rồi khi em phổ biến cho riêng quí AC thì chưa có.
https://youtu.be/yAfujGcanlo  
em tĩnhFrom: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Aug 13, 2022 at 6:06 AM
Subject: Re: TĐCTT Hội ngộ Online PVLC Chúa nhật XX Thường niên Năm C
To: <tdctt-pvlconline@googlegroups.com>

Với tâm tình tri ân cảm tạ LTXC đã liên lỉ làm cho "lòng chúng ta nóng lên" (Luca 24:32) bằng Lời Chúa trong phụng vụ hằng tuần của Giáo Hội,
và bằng tinh thần hiệp thông với nhau của những tâm hồn luôn nỗ lực "tôn thờ Thiên Chúa là thần linh trong tinh thần và chân lý" (Gioan 4:24),
chúng ta hãy cùng nhau theo dõi toàn bộ hình ảnh cùng với 2 cái links mp3 và youtube về buổi hội ngộ online PVLC CN XX TN C sau đây nhé:

 

 

 

Tạ ơn LTXC đã qui tụ 21 anh chị em TĐCTT chúng con lại vào chiều tối Thứ Năm 11/8/2022 để hoan hưởng PVLC Chúa Nhật XX Thường Niên Năm C.

Hôm nay tới phiên Bắc CA đọc PVLC và đồng thời cũng dâng lời nguyện mở đầu (Chị Trần Vũ Kim Liên, nhưng để cho Chị Trần Cẩm Liên đọc thay):

Phúc Âm - Chị Trần Phan Hòa thay Anh Trần Tất Đạt; Bài 1 - Chị Trần Cẩm Liên; Bài 2 - Chị Nguyễn Kim Thoa; Đáp Ca - Chị Trần Phan Hòa  

 

 

Phúc Âm: Lc 12, 49-53

"Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng".

Ðó là lời Chúa. 

 

 

Bài Ðọc I: Gr 38, 4-6. 8-10

"Ngài đã sinh ra tôi làm người bất thuận sống trên vũ trụ".

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Trong những ngày ấy, các thủ lãnh tâu vua rằng: "Chúng tôi xin bệ hạ cho lệnh giết người này, vì nó cố ý nói những lời làm lũng đoạn tinh thần chiến sĩ còn sống sót trong thành này và toàn dân. Thực sự tên này không tìm hoà bình cho dân, mà chỉ tìm tai hoạ". Vua Sêđêcia phán rằng: "Ðấy nó ở trong tay các ngươi, vì nhà vua không thể từ chối các ngươi điều gì". Họ liền bắt Giêrêmia và quăng xuống giếng của Melkia con Amêlec, giếng này ở trong sân khám đường, họ dùng dây thả Giêrêmia xuống giếng. Giếng không có nước, chỉ có bùn, nên ông Giêrêmia sa xuống bùn.

Abđêmêlech ra khỏi đền vua và đến tâu vua rằng: "Tâu bệ hạ, những người này chỉ toàn làm những điều ác đối với tiên tri Giêrêmia, họ ném ông xuống giếng cho chết đói dưới đó, vì trong thành hết bánh ăn". Vậy vua truyền dạy Abđêmêlech người Êthiôpi rằng: "Hãy đem ba mươi người ở đây theo ngươi, và kéo tiên tri Giêrêmia ra khỏi giếng trước khi ông chết".

Ðó là lời Chúa. 

 

 

Bài Ðọc II: Dt 12, 1-4

"Chúng ta hãy kiên quyết xông ra chiến trận đang chờ đợi ta".

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, cả chúng ta, chúng ta cũng có một đoàn thể chứng nhân đông đảo như đám mây bao quanh, chúng ta hãy trút bỏ tất cả những gì làm cho chúng ta nặng nề và tội lỗi bao quanh chúng ta. Chúng ta hãy cương quyết xông pha chiến trận đang chờ đợi ta. Chúng ta hãy nhìn thẳng vào Ðức Giêsu, Ðấng khơi nguồn đức tin và làm cho nó nên hoàn tất; vì trông mong niềm vui đang chờ đón mình, Người đã chịu khổ giá, bất chấp sự hổ thẹn, và rồi lên ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Anh em hãy tưởng nghĩ đến Ðấng đã liều thân chịu cuộc tấn công dữ dội của những người tội lỗi vào chính con người của Ngài, ngõ hầu anh em khỏi mỏi mệt mà thất vọng. Vì chưng, trong khi chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa đến nỗi phải đổ máu.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Ðáp Ca: Tv 39, 2. 3. 4. 18

Ðáp: Lạy Chúa, xin cấp tốc trợ phù con (c. 14b).

Xướng: 1) Tôi đã cậy trông, tôi đã cậy trông ở Chúa, Người đã nghiêng mình về bên tôi, và Người đã nghe tiếng tôi kêu cầu. - Ðáp.

2) Người đã kéo tôi ra khỏi hố diệt vong, khỏi chỗ bùn nhơ; Người đã đặt chân tôi trên đá cứng, và đã làm vững bước chân tôi. - Ðáp.

3) Và Người đã đặt trong miệng tôi một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta; nhiều người đã chứng kiến và tôn sợ, và họ sẽ cậy trông vào Chúa. - Ðáp.

4) Phần con, khốn khổ cơ bần, nhưng mà có Chúa ân cần chăm nom. Người là Ðấng phù trợ và giải thoát con, ôi lạy Chúa, xin Ngài đừng chậm trễ. - Ðáp.

 

 

21 anh chị em TĐCTT tham dự buổi hội ngộ online PVLC chiều tối hôm nay, lần thứ 2 lên tới 21 anh chị em, bao gồm:

8/10 Nam CA: AC Thế Lan, Quí Chị Bùi Mộng Điệp, Nguyễn Hải, Chị Phạm Bạch Tuyết, Quí Chị Ngô Trâm và chúng em tĩnh nga (nhiều nhất từ trước đến nay);

 Off 2: Quí Chị Trần Bạch Mai và Nguyễn Châu Ngọc Huệ,

 6/9 Bắc CA - AC Đạt Hòa, Quí Chị Trần Vũ Kim Liên, Trần Cẩm Liên, Nguyễn Kim Thoa và Vũ Thị Liên

Off 3: Quí  Bích Phượng, Lê Thục và Trần Ngọc Mỹ.

7/7 Ngoài CAChị Nguyễn Thu Hải; Chị Đặng Hoa Flower; Chị Phạm Xuân Hạ; Chị Nguyễn Kiều Thu; Chị Nguyễn Thùy Nhung, Chị Lê Phượng Khánh và Chị Nguyễn Tuyết Trinh (chẳng đầy đủ 6 mà còn hơn 1 nữa là 7)

 

 

Cám ơn quí anh chị đã trung thành và liên tục tham dự buổi hội ngộ trực tuyến PVLC hàng tuần.

Khi xuất hiện cũng cười, khi gần biến khuất cũng cười, kèm thao cả bàn tay vẫy gọi nhau nhung nhớ nữa...

Phải chăng PVLC đã làm cho chúng ta cảm thấy phấn khởi, yêu đời và vui mừng hớn hở hơn bao giờ hết và hơn ai hết!

Xin mời anh chị theo dõi lại buổi hội ngộ ngọc ngà này của chúng ta ở những cái links sau đây:

CNXXC.mp3 / https://youtu.be/8retzn9h7VE

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jul 31, 2022 at 7:36 AM
Subject: TĐCTT Hội ngộ Online PVLC Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm C
To: <tdctt-pvlconline@googlegroups.com>

Quí AC TĐCTT say mê với PVLC hàng tuần rất thân mến của em,

Tuần này, em sẽ sang Virginia để phục vụ Khóa LTXC XXXXXII 5-6/8/2022, từ sáng sớm Thứ Năm mùng 4/8/2022,
do đó, buổi hội ngộ online PVLC hàng tuần của chúng ta được chuyển lên sớm hơn 2 ngày, tức là vào
Thứ Ba mùng 2/8/2022, vào lúc 6:00 pm CA, 8:00 pm TX và 9:00 pm MD / PA / IL ở cái link sau đây:
https://meet.google.com/zok-udss-yno

Chúng ta sẽ cùng nhau hoan hưởng PVLC được Giáo Hội soạn dọn cho Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm C như sau:

 

 

Tạ ơn LTXC đã qui tụ 18 anh chị em TĐCTT chúng con lại vào chiều tối Thứ Ba mùng 2/8/2022 để hoan hưởng PVLC Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm C.

Hôm nay tới phiên Nam CA đọc PVLC và đồng thời cũng dâng lời nguyện mở đầu (Chị Bùi Mộng Điệp):

Phúc Âm - Anh Nguyễn Văn Thế; Bài 1 - Chị Thúy Nga; Bài 2 - Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ; Đáp Ca - Chị Phạm Bạch Tuyết  

(Hình đầu tiên này có Chị Trần Cẩm Liên, và hình cuối có thêm chị Ngô Trâm lại thiếu Chị Trần Cẩm Liên)

 

 

 

Phúc Âm: Lc 12, 32-48

"Các con hãy sẵn sàng".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hỡi đoàn bé nhỏ, các con đừng sợ, vì Cha các con đã vui lòng ban nước trời cho các con. Các con hãy bán những của các con có mà bố thí. Hãy sắm cho các con những túi không hư nát, và kho tàng không hao mòn trên trời, là nơi trộm cướp không lai vãng và mối mọt không làm hư nát. Vì kho tàng các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó.

"Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức: Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến".

Phêrô thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người?" Chúa phán: "Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ về, thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng: "Chủ tôi về muộn", nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa: chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó, và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng, và không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn".

Ðó là lời Chúa.

 

Hoặc bài vắn này: Lc 12, 35-40

"Các con hãy sẵn sàng".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức: Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến".

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc I: Kn 18, 6-9

"Như Chúa đã làm hại đối thủ thế nào, Chúa cũng đã làm cho chúng tôi được vẻ vang như vậy".

Trích sách Khôn Ngoan.

Chính đêm ấy, cha ông chúng ta đã biết trước, để biết chắc mình đã tin tưởng vào lời thề nào mà được can đảm. Dân Chúa đã mong đợi sự giải thoát những người công chính và sự tiêu diệt kẻ thù. Vì như Chúa đã làm hại đối thủ thế nào, Chúa cũng kêu gọi để làm cho chúng tôi được vẻ vang như vậy.

Vì những con cái thánh thiện của các tổ phụ tốt lành đã lén lút tế lễ, và đồng tâm thiết lập luật thánh thiện, ấn định rằng những người công chính sẽ đồng hưởng vinh nhục, may rủi đều nhau; như vậy là họ đã xướng lên trước bài ca tụng của các tổ phụ.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc II: Dt 11, 1-2, 8-19

"Ông mong đợi thành trì có nền móng mà Thiên Chúa là kiến trúc sư và là Ðấng sáng lập".

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, đức tin là cốt yếu những thực tại người ta mong đợi, là bằng chứng điều bí ẩn. Vì nhờ đức tin mà các tiền nhân đã nhận được bằng chứng tốt.

Nhờ đức tin, Abraham đáp lại tiếng Chúa gọi, để ra đi đến xứ ông sẽ được lãnh làm gia nghiệp, và ông ra đi mà không biết mình đi đâu. Nhờ đức tin, ông đến cư ngụ trong đất Chúa hứa, như trong đất khách quê người, sống trong lều trại, cũng như Isaac và Giacóp, những kẻ đồng thừa tự cùng một lời hứa. Vì chưng, ông mong đợi thành trì có nền móng mà Thiên Chúa là kiến trúc sư và là Ðấng sáng lập.

Nhờ đức tin mà ngay cả bà Sara son sẻ được sức mang thai, mặc dầu bà đã già, bởi vì bà tin rằng Ðấng đã hứa sẽ trung tín giữ lời. Vì thế, do tự một người, mặc dầu người đó như chết rồi, mà có một dòng dõi đông đúc vô số như sao trên trời và như cát bãi biển.

Chính trong đức tin mà tất cả những kẻ ấy đã chết trước khi nhận lãnh điều đã hứa, nhưng được nhìn thấy và đón chào từ đàng xa, đồng thời thú nhận rằng mình là lữ khách trên mặt đất. Những ai nói những lời như thế, chứng tỏ rằng mình đang đi tìm quê hương. Giá như họ còn nhớ đến quê hương dưới đất mà họ đã lìa bỏ, chắc họ có đủ thời giờ trở về. Nhưng hiện giờ họ ước mong một quê hương hoàn hảo hơn, tức là quê trời. Vì thế, Thiên Chúa không ngại để họ gọi mình là Thiên Chúa của họ, vì Người đã dọn sẵn cho họ một thành trì.

Nhờ đức tin, khi bị thử lòng, Abraham đã dâng Isaac. Ông hiến dâng con một mình, ông là người nhận lãnh lời hứa, là người đã được phán bảo lời này: "Chính nơi Isaac mà có một dòng dõi mang tên ngươi". Vì ông nghĩ rằng Thiên Chúa có quyền làm cho kẻ chết sống lại, do đó, ông đã đón nhận con ông như một hình ảnh.

Ðó là lời Chúa.

 

Hoặc bài vắn này: Dt 11, 1-2, 8-12

"Ông mong đợi thành trì có nền móng mà Thiên Chúa là kiến trúc sư và là Ðấng sáng lập".

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, đức tin là cốt yếu những thực tại người ta mong đợi, là bằng chứng điều bí ẩn. Vì nhờ đức tin mà các tiền nhân đã nhận được bằng chứng tốt.

Nhờ đức tin, Abraham đáp lại tiếng Chúa gọi, để ra đi đến xứ ông sẽ được lãnh làm gia nghiệp, và ông ra đi mà không biết mình đi đâu. Nhờ đức tin, ông đến cư ngụ trong đất Chúa hứa, như trong đất khách quê người, sống trong lều trại, cũng như Isaac và Giacóp, những kẻ đồng thừa tự cùng một lời hứa. Vì chưng, ông mong đợi thành trì có nền móng mà Thiên Chúa là kiến trúc sư và là Ðấng sáng lập.

Nhờ đức tin mà ngay cả bà Sara son sẻ được sức mang thai, mặc dầu bà đã già, bởi vì bà tin rằng Ðấng đã hứa sẽ trung tín giữ lời. Vì thế, do tự một người, mặc dầu người đó như chết rồi, mà có một dòng dõi đông đúc vô số như sao trên trời và như cát bãi biển.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Ðáp Ca: Tv 32, 1 và 12. 18-19. 20 và 22

Ðáp: Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình (c. 12b).

Xướng: 1) Người hiền đức, hãy hân hoan trong Chúa; ca ngợi là việc của những kẻ lòng ngay. Phúc thay quốc gia mà Chúa là chúa tể, dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình. - Ðáp.

2) Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Ngài, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Ngài, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. - Ðáp.

3) Linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Ngài là Ðấng phù trợ và che chở chúng con. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài. - Ðáp.

 

 

18 anh chị em TĐCTT tham dự buổi hội ngộ online PVLC chiều tối hôm nay bao gồm:

9/10 Nam CA: AC Thế Lan, Quí Chị Bùi Mộng Điệp, Nguyễn Hải, Nguyễn Châu Ngọc Huệ, Chị Phạm Bạch Tuyết, Quí Chị Ngô Trâm và chúng em tĩnh nga (nhiều nhất từ trước đến nay);

 Off 1: Chị Trần Bạch Mai 

 4/9 Bắc CA - AC Đạt Hòa, Quí Chị Trần Vũ Kim Liên và Trần Cẩm Liên (ít nhất từ trước đến nay); 

Off 5: Quí Chị Kim Thoa, Vũ Liên, Bích Phượng, Lê Thục và Trần Ngọc Mỹ.

6/6 Ngoài CAChị Nguyễn Thu Hải; Chị Đặng Hoa Flower; Chị Nguyễn Thùy Nhung; Chị Nguyễn Kiều Thu và Chị Lê Phượng Khánh (đầy đủ nhất lần 2, không off một ai)

 

 

Cám ơn quí anh chị đã trung thành và liên tục tham dự buổi hội ngộ trực tuyến PVLC hàng tuần.

Khi xuất hiện cũng cười, khi gần biến khuất cũng cười, kèm thao cả bàn tay vẫy gọi nhau nhung nhớ nữa...

Phải chăng PVLC đã làm cho chúng ta cảm thấy phấn khởi, yêu đời và vui mừng hớn hở hơn bao giờ hết và hơn ai hết!

Xin mời anh chị theo dõi lại buổi hội ngộ ngọc ngà này của chúng ta ở những cái links sau đây:

CNXIXTN-C.mp3

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jul 25, 2022 at 11:39 AM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm C
To: <tdctt-pvlconline@googlegroups.com>

Quí AC TĐCTT PVLC Hằng Tuần rất thân mến của em,

Để tiếp tục Hành Trình Emmau hằng tuần của chúng ta, trong việc lắng nghe Lời Chúa,
như một thiếu niên Samuel nằm ngủ trong đến thờ mà vẫn nghe thấy tiếng Chúa, và
như một Maria trầm lặng ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe tiếng Chúa,
chúng ta cùng nhau tiếp tục qui tụ lại vời nhau vào thời điểm hằng tuần của chúng ta nhé:

Thứ Năm 28/7/2022 vào lúc 6:00 pm CA, 8:00 TX và 9:00 MD / PA / IL
ở cái link trực tuyến: https://meet.google.com/mbt-gdnv-toxFrom: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jul 30, 2022 at 9:03 AM
Subject: Re: TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm C
To: <tdctt-pvlconline@googlegroups.com>

Quí AC rất thân thương của em,

Trong mp3 PVLC hằng tuần, em thích nhất là những chỗ ghép nối khi em vừa nói đến chỗ nào thì quí anh/chị đọc PVLC nhào vô chứng thực lời Chúa đúng ngay chỗ ấy,
như thể chúng ta đã tập dượt với nhau rất ư là kỹ càng thì mới thuần nhuyễn chuyên nghiệp như diễn viên kịch ảnh phim trường như vậy.

Trong mp3 cho PVLC CN XVIII C tuần này, em cũng đã phải chọn 2 bài thánh ca, do chính em sáng tác từ 1980, để phụ họa PVLC nữa,
Bài thứ 1: "Dù con có được" từ đầu tới đầu bài Đọc 1, và bài thứ 2: "Giã biệt trần gian" từ đầu Bài Đọc 2 cho tới hết.

Mỗi tuần lễ chúng ta cố gắng tạo nên một sản phẩm PVLC có tính cách nghệ thuật nữa, chẳng những cho nội bộ TĐCTT chúng ta mà còn cho chung cộng đồng Dân Chúa nữa.
Với tâm tình tri ân cảm tạ LTXC và cám ơn nhau, chúng ta cùng nhau xem lại, (và nếu được tiếp tay phổ biến), toàn bộ hình ảnh và mp3 về buổi Hội ngộ Online PVLC CN VIII C sau đây,


 

Tạ ơn LTXC đã qui tụ 16+ anh chị em TĐCTT chúng con lại vào chiều tối Thứ Năm 28/7/2022 để hoan hưởng PVLC Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm C.

Hôm nay tới phiên Nhóm Ngoài CA đọc PVLC và đồng thời cũng dâng lời nguyện mở đầu (Chị Nguyễn Thùy Nhung):

Phúc Âm - Chị Nguyễn Thùy Nhung; Bài 1 - Chị Đặng Hoa Flower; Bài 2 - Chị Nguyễn Thu Hải; Đáp Ca - Chị Phạm Xuân Hạ  

 

 

Phúc Âm: Lc 12, 13-21

"Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi". Người bảo kẻ ấy rằng: "Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi?" Rồi Người bảo họ rằng: "Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu".

Người lại nói với họ thí dụ này rằng: "Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: 'Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?' Ðoạn người ấy nói: 'Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: "Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi". Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: 'Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?' Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy".

 

 

Bài Ðọc I: Gv 1, 2; 2, 21-23

"Ích gì cho người bởi mọi việc mình làm".

Trích sách Giảng Viên.

Giảng Viên đã dạy rằng: Hư không trên các sự hư không, hư không trên các sự hư không, và mọi sự đều hư không. Vì kẻ này làm việc vất vả trong sự khôn ngoan, hiểu biết và lo lắng, rồi phải để sự nghiệp lại cho người ở nhưng không, thì thật là hư không và tai hại lớn lao. Ích gì cho người bởi mọi việc mình làm mà phải chịu đau khổ cực lòng dưới phàm trần? Suốt ngày của họ đầy sự đau khổ gian truân, và ban đêm lại không được yên lòng, thế thì chẳng phải là hư không sao?

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc II: Cl 3, 1-5, 9-11

"Anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.

Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Ðức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh em đã chết, và sự sống anh em được ẩn giấu với Ðức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Ðức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với Người trong vinh quang. Vậy còn sống trên địa cầu, anh em hãy kiềm chế các chi thể anh em, là sự gian dâm, ô uế, dục tình, đam mê xấu xa và hà tiện, tức là sự thờ phượng thần tượng.

Anh em chớ nói dối với nhau; anh em hãy lột bỏ người cũ cùng các việc làm của nó, và mặc lấy người mới, con người được đổi mới theo hình ảnh của Ðấng đã tạo thành nó: ở đấy không còn là dân ngoại và Do-thái, chịu phép cắt bì hay không chịu phép cắt bì, người man rợ hay người Scytha, nô lệ hay tự do nữa, nhưng mọi sự và trong mọi sự có Ðức Kitô.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Ðáp Ca: Tv 94, 1-2. 6-7. 8-9

Ðáp: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các ngươi đừng cứng lòng (c. 8).

Xướng: 1) Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô Ðá Tảng cứu độ của ta! Hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi, chúng ta hãy xướng ca để hoan hô Người. - Ðáp.

2) Hãy tiến lên, cúc cung bái và sụp lạy, hãy quỳ gối trước nhan Chúa, Ðấng tạo thành ta. Vì chính Người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân Người chăn dẫn, là đoàn chiên thuộc ở tay Người. - Ðáp.

3) Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: "Ðừng cứng lòng như ở Mêriba, như hôm ở Massa trong khu rừng vắng, nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách Ta, họ đã thử Ta mặc dầu đã thấy công cuộc của Ta". - Ðáp.

 

 

17 anh chị em TĐCTT tham dự buổi hội ngộ online PVLC chiều tối hôm nay bao gồm:

7/10 Nam CA: AC Thế Lan, Quí Chị Bùi Mộng Điệp, Nguyễn Hải, Nguyễn Châu Ngọc Huệ và chúng em tĩnh nga;

 Off 3: Chị Phạm Bạch Tuyết (nhà đang sửa điện), Quí Chị Ngô Trâm và Trần Bạch Mai 

 6/9 Bắc CA - San Jose: AC Đạt Hòa, Quí Chị Kim Thoa, Vũ Liên, Trần Vũ Kim Liên và Trần Cẩm Liên; 

Off 3: Quí Chị Bích Phượng, Lê Thục và Trần Ngọc Mỹ

5/6 Ngoài CAChị Nguyễn Thu Hải; Chị Đặng Hoa Flower; Chị Nguyễn Thùy Nhung; Chị Nguyễn Kiều Thu

Off 1: Chị Lê Phượng Khánh  

 

 

Cám ơn quí anh chị đã trung thành và liên tục tham dự buổi hội ngộ trực tuyến PVLC hàng tuần.

Khi xuất hiện cũng cười, khi gần biến khuất cũng cười, kèm thao cả bàn tay vẫy gọi nhau nhung nhớ nữa...

Phải chăng PVLC đã làm cho chúng ta cảm thấy phấn khởi, yêu đời và vui mừng hớn hở hơn bao giờ hết và hơn ai hết!

Xin mời anh chị theo dõi lại buổi hội ngộ ngọc ngà này của chúng ta ở những cái links sau đây:

ChuaNhatXVIIIC.mp3

 

 

 

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jul 19, 2022 at 6:33 AM
Subject: TĐCTT Hội ngộ Online PVLC Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm C
To: <tdctt-pvlconline@googlegroups.com>

Quí AC TĐCTT tham dự PVLC online hằng tuần rất thân thương của em,

Chúa Nhật XVI Thường niên Năm C tuần trước PVLC nhấn mạnh đến đời sống nội tâm theo gương Chị Maria (Phúc Âm) và Thánh Phaolô (Bài đọc 2),
một yếu tố bất khả thiếu trong việc tông đồ truyền giáo, nghĩa là các việc phụng sự chính Thiên Chúa, như Matta (Phúc Âm) và Abraham (Bài đọc 1) đã làm.

Chúa Nhật XVII Thường niên Năm C tuần này PVLC chú trọng đến việc cầu nguyện, một tác động chuyên về nội tâm,
tuy nhiên, không ai có thể cầu nguyện với Đấng mà họ không biết, nếu không được chính Ngài mạc khải bản thân của Ngài ra cho họ,
một mạc khải được ghi lại trong Thánh kinh, được gọi là mạc khải Thánh kinh, một mạc khải Thánh kinh được Giáo Hội cử hành suốt phụng niên với Cộng đoàn dân Chúa.

Tạ ơn LTXC đã cho anh chị em chúng ta biết cùng với Giáo Hội sống đời nội tâm, bằng việc cầu nguyện, qua cử chỉ lắng nghe PVLC hằng tuần được Giáo hội soạn dọn cho con cái của mình.
Theo ý nghĩa và tinh thần nội tâm nguyện cầu bằng chính PVLC ấy, chúng ta tiếp tục qui tụ lại vào thời điểm thường lệ hằng tuần nhé:
Thứ Năm 21/7/2022, vào lúc 6:00 pm CA, 8:00 pm TX và 9:00 pm MD / PA / IL, ở cái link online này: https://meet.google.com/zsv-vavm-pec

em tĩnh 

Tạ ơn LTXC đã qui tụ 14+ anh chị em TĐCTT chúng con lại vào chiều tối Thứ Năm 21/7/2022 để hoan hưởng PVLC Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm C.

Hôm nay tới phiên Nhóm Bắc CA đọc PVLC và đồng thời cũng dâng lời nguyện mở đầu (Chị Trần Phan Hòa):

Phúc Âm - Anh Trần Tất Đạt; Bài 1 - Chị Trần Cẩm Liên; Bài 2 - Chị Trần Kim Liên; Đáp Ca - Chị Nguyễn Kim Thoa  

 

Phúc Âm: Lc 11, 1-13

"Các ngươi hãy xin thì sẽ được".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: "Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông". Người nói với các ông:

"Khi các con cầu nguyện, hãy nói: 'Lạy Cha, nguyện xin danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ'".

Và Người còn bảo các ông rằng: "Nếu ai trong các con có người bạn, giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: 'Anh ơi, xin cho tôi vay ba chiếc bánh, vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi, mà tôi không có gì thết đãi anh ấy'. Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: 'Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể chỗi dậy lấy bánh cho anh được'. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần.

"Và Thầy bảo các con: Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho.

"Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá, lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng, lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy, nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người".

Ðó là lời Chúa.
 

 

Bài Ðọc I: St 18, 20-32

"Lạy Chúa, nếu con nói, xin Chúa đừng nổi giận".

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, Chúa phán: "Tiếng kêu la của dân Sôđôma và Gômôra đã gia tăng, và tội lỗi chúng quá nặng nề! Ta sẽ xuống coi việc chúng làm có như tiếng kêu thấu đến tai Ta hay không, để Ta sẽ biết rõ".

Các vị ấy bỏ nơi đó, đi về hướng thành Sôđôma. Nhưng Abraham vẫn còn đứng trước mặt Chúa. Ông tiến lại gần Người và thưa: "Chớ thì Chúa sắp tiêu diệt người công chính cùng với kẻ tội lỗi sao? Nếu có năm mươi người công chính trong thành, họ cũng chết chung hay sao? Chúa không tha thứ cho cả thành vì năm chục người công chính đang ở trong đó sao? Xin Chúa đừng làm như vậy, đừng sát hại người công chính cùng với kẻ dữ! Xin đừng làm thế! Chúa phán xét thế giới, Chúa không xét đoán như thế đâu". Chúa phán cùng Abraham rằng: "Nếu Ta tìm thấy trong thành Sôđôma năm mươi người công chính, Ta sẽ vì họ mà tha thứ cho cả thành". Abraham thưa lại: "Dù con chỉ là tro bụi, con đã bắt đầu nói, nên con xin thưa cùng Chúa. Nếu trong số năm mươi người công chính đó còn thiếu năm người thì sao? Vì bốn mươi lăm người công chính, Chúa có tàn phá cả thành không?" Chúa phán: "Nếu Ta tìm thấy bốn mươi lăm người công chính, Ta sẽ không phá huỷ cả thành". Abraham lại thưa cùng Chúa rằng: "Nhưng nếu có bốn mươi người thì Chúa sẽ làm gì?" Chúa phán: "Ta sẽ vì bốn mươi người đó mà không trừng phạt cả thành". Abraham thưa: "Lạy Chúa, nếu con lên tiếng, xin Chúa đừng nổi giận. Nếu ở đây tìm được ba mươi người công chính thì sao?" Chúa phán: "Nếu Ta tìm được ba mươi người, Ta sẽ không phạt". Abraham nói: "Vì con đã trót nói thì con sẽ thưa cùng Chúa: Nếu trong thành tìm được hai mươi người công chính thì sao?" Chúa phán: "Vì hai mươi người đó Ta sẽ không tàn sát". Abraham thưa: "Lạy Chúa, xin đừng nổi giận, con chỉ xin thưa lần này nữa thôi: Nếu tìm được mười người công chính ở đó thì sao?" Chúa phán: "Vì mười người đó, Ta sẽ không tàn phá".

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc II: Cl 2, 12-14

"Người đã khiến anh em chung sống với Người và tha thứ mọi tội lỗi".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôssê.

Anh em thân mến, nhờ phép rửa tội, anh em đã được mai táng làm một với Ðức Kitô, anh em cũng được sống lại với Người, bởi đã tin vào quyền năng Thiên Chúa, Ðấng đã cho Người từ cõi chết sống lại.

Anh em vốn đã chết vì tội lỗi anh em và bởi không cắt bì tính xác thịt của anh em, nhưng Thiên Chúa đã cho anh em được chung sống với Người, Người đã ân xá mọi tội lỗi chúng ta, đã huỷ bỏ bản văn tự bất lợi cho chúng ta, vì làm cho chúng ta bị kết án; Người đã huỷ bỏ bản văn tự đó bằng cách đóng đinh nó vào thập giá.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Ðáp Ca: Tv 137, 1-2a. 2bc-3. 6-7ab. 7c-8

Ðáp: Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con (c. 3a).

Xướng: 1) Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng con xin: trước mặt các Thiên Thần, con đàn ca mừng Chúa; con sấp mình thờ lạy bên thánh điện Ngài. - Ðáp.

2) Và con sẽ ca tụng uy danh Chúa, vì lòng nhân hậu và trung thành của Chúa. Khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con; Chúa đã ban cho tâm hồn con nhiều sức mạnh. - Ðáp.

3) Quả thật Chúa cao cả và thương nhìn kẻ khiêm cung; còn người kiêu ngạo thì Ngài ngó tự đàng xa. Nếu con đi giữa cảnh gian truân, Chúa giữ gìn con sống; Chúa ra tay phản đối quân thù giận dữ. - Ðáp.

4) Tay hữu Chúa khiến con được sống an lành. Chúa sẽ hoàn tất cho con những điều đã khởi sự. Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời; xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Ngài. - Ðáp.

 

 

15 anh chị em TĐCTT tham dự buổi hội ngộ online PVLC chiều tối hôm nay bao gồm:

5/10 Nam CA: GP Orange - Quí Chị Bùi Mộng Điệp, Phạm Bạch Tuyết, Nguyễn Hải; GP San Bernardino - chúng em tĩnh nga;

 Off 5: AC Thế Lan, Quí Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ, Ngô Trâm và Trần Bạch Mai 

 6/9 Bắc CA - San Jose: AC Đạt Hòa, Quí Chị Kim Thoa, Vũ Liên, Trần Vũ Kim Liên và Trần Ngọc Mỹ; 

Off 3: Quí Chị Bích Phượng, Lê Thục và Trần Cẩm Liên

4/6 Ngoài CAChị Nguyễn Thu Hải; Chị Đặng Hoa Flower; Chị Nguyễn Thùy Nhung; Chị Nguyễn Kiều Thu

Off 2: Chị Lê Phượng Khánh và Chị Phạm Xuân Hạ  

 

Cám ơn quí anh chị đã trung thành và liên tục tham dự buổi hội ngộ trực tuyến PVLC hàng tuần.

Xin mời anh chị theo dõi lại buổi hội ngộ ngọc ngà này của chúng ta ở những cái links sau đây:

ChuaNhatXVIITN-C.mp3 / https://youtu.be/n5MsZB6OEjE

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jul 10, 2022 at 9:30 PM
Subject: TDCTT Hội ngộ Online PVLC Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm C
To: <tdctt-pvlconline@googlegroups.com>

Quí AC TĐCTT hội ngộ online PVLC hằng tuần thân mến,

Mỗi tuần chúng ta đều cùng nhau "chọn phần tốt hơn" (Luca 10:42), đó là dẹp bỏ tất cả mọi sự để chuyên chú tịnh tọa (ngồi im) lắng nghe Lời Chúa,
giống như thái độ và hành động của một Maria trong gia đình 3 chị em ở Bêthania được Thánh Luca thuật lại trong bài Phúc Âm Chúa Nhật tuần tới.

Bằng không, càng bận bịu, dù là làm việc của Chúa và cho Chúa, như người chị Matta trong việc thành tâm thiện chí vất vả tiếp đón vị thượng khách Giêsu của gia đình,
chúng ta vẫn bị Chúa khiển trách là "lo toan nhiều chuyện", trong khi "chỉ có một việc cần" trên hết và trước hết, đó là lắng nghe Lời Chúa đã, nhờ đó Người mới làm chủ mình.

Chính vì tính cách quan trọng và tối yếu như thế của Lời Chúa mà hằng tuần chúng ta vẫn tiếp tục "chọn phần tốt hơn" là lắng nghe Lời Chúa qua PVLC được Giáo Hội soạn dọn cho từng Chúa Nhật.
Tuần này, chúng ta sẽ qui tụ lại vào chiều tối Thứ Ba 12/7/2022, (vì Thứ 5 em đã bay sang Houston TX cho Khóa LTXC XXXXXI 2022 cuối tuần 15-16/7), vào lúc 6:00 pm CA, 8:00 pm TX và 9:00 pm MD / PA / IL.

Xin quí AC sử dụng cái link hội ngộ online này nhé https://meet.google.com/chr-ydbs-ehk, và đọc trước PVLC Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm C dưới đây.
  Tạ ơn LTXC đã qui tụ 17+ anh chị em TĐCTT chúng con lại vào chiều tối Thứ Ba 12/7/2022 để hoan hưởng PVLC Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm C.

Hôm nay tới phiên Nhóm Nam CA đọc PVLC và đồng thời cũng dâng lời nguyện mở đầu (Anh Nguyễn Văn Thế):

Phúc Âm - Chị Bùi Mộng Điệp; Bài 1 - Chị Phạm Bạch Tuyết; Bài 2 - Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ; Đáp Ca - Chị Nguyễn Hải  

Phúc Âm: Lc 10, 38-42

"Martha rước Người vào nhà mình. Maria đã chọn phần tốt nhất".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: "Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với". Nhưng Chúa đáp: "Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất".

Ðó là lời Chúa.

 

Bài Ðọc I: St 18, 1-10a

"Ðối với Thiên Chúa có gì khó đâu. Ta trở lại thăm ông và Sara được một đứa con trai".

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, Chúa hiện ra cùng Abraham dưới chòm cây ở Mambrê, đang lúc ông ngồi ở cửa lều giữa trưa nóng bức. Ông ngước mắt lên thấy ba người nam xuất hiện, đứng gần ông: Vừa trông thấy, từ cửa lều, ông chạy ra đón các vị ấy, rồi sấp mình lạy và thưa rằng: "Lạy Chúa, nếu con được đẹp lòng Chúa, xin đừng bỏ đi qua, con xin lấy ít nước để các Ðấng rửa chân, và nghỉ mát. Con xin đem ít bánh mời các Ðấng dùng để lấy sức lại rồi sẽ đi: chính vì thế mà các Ðấng đã ghé vào nhà con". Các Ðấng ấy nói: "Như ông đã ngỏ, xin cứ làm".

Abraham liền vào lều, và bảo Sara rằng: "Hãy mau mau trộn ba đấu bột làm bánh nướng". Còn ông, ông chạy đến đoàn bò bắt một con bê non hảo hạng, trao cho đầy tớ đem đi nấu. Ông lấy bơ sữa và thịt bê đã chín, dọn ra trước mặt các Ðấng. Chính ông đứng hầu các Ðấng dưới bóng cây.

Ăn xong, các Ðấng hỏi Abraham rằng: "Sara bạn ông đâu?" Ông trả lời: "Kìa, bạn con ở trong lều". Một Ðấng nói tiếp: "Ðộ này sang năm, khi Ta trở lại thăm ông, thì cả hai vẫn còn mạnh khoẻ, và Sara bạn ông sẽ được một con trai".

Ðó là lời Chúa.

 

 

 

Bài Ðọc II: Cl 1, 24-28

"Mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở, nhưng nay đã được tỏ bày cho các thánh".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.

Anh em thân mến, hiện nay tôi vui sướng trong những đau khổ tôi phải chịu vì anh em. Tôi bổ khuyết nơi thân xác tôi những gì còn thiếu sót trong cuộc thương khó của Ðức Kitô, để Hội thánh là thân xác của Người được nhờ. Tôi đã được trở thành người phục vụ Hội thánh theo sự an bài của Thiên Chúa, Ðấng đã trao phó cho tôi rao giảng đầy đủ lời Chúa, đó là mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở qua muôn thế hệ, nhưng nay đã được tỏ bày cho các thánh của Người. Thiên Chúa muốn tỏ bày cho họ biết thế nào là sự phong phú vinh quang của mầu nhiệm nơi dân ngoại, tức là Ðức Kitô trong anh em, Người là niềm hy vọng vinh quang. Tôi loan báo Người, cảnh tỉnh mọi người, đem tất cả khôn ngoan mà dạy dỗ mọi người, để làm cho mọi người nên hoàn hảo trong Ðức Giêsu Kitô.

Ðó là lời Chúa.

 

 

 

Ðáp Ca: Tv 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5

Ðáp: Lạy Chúa, ai được cư ngụ trên núi thánh của Chúa? (c. 1a)

Xướng: 1) Người sống thanh liêm và thực thi công chính, và trong lòng suy nghĩ điều ngay, và lưỡi không bịa lời vu khống. - Ðáp.

2) Người không làm ác hại bạn đồng liêu, cũng không làm nhục cho ai lân cận. Người coi rẻ đứa bất nhân, nhưng kính yêu những ai tôn sợ Chúa. - Ðáp.

3) Người không xuất tiền đặt nợ thu lời, cũng không ăn hối lộ hại người hiền lương. Người thực thi những điều kể đó, thì muôn đời chẳng có lung lay. - Ðáp.

 

 

17+ anh chị em TĐCTT tham dự buổi hội ngộ online PVLC chiều tối hôm nay bao gồm:

8/10 Nam CA: TGP LA - AC Thế Lan và Chị Ngô Trâm (off); GP Orange - Quí Chị Bùi Mộng Điệp, Nguyễn Châu Ngọc Huệ, Phạm Bạch Tuyết, Nguyễn Hải và Trần Bạch Mai (off); GP San Bernardino - chúng em tĩnh nga

 6/9 Bắc CA - San Jose: AC Đạt Hòa, Quí Chị Kim Thoa, Vũ Liên, Bích Phượng, Lê Thục; off: 3 Chị Trần Vũ Kim Liên, Trần Ngọc Mỹ, Trần Cẩm Liên

3+ Ngoài CA: TGP Washington MD - Chị Nguyễn Thu Hải; GP Fort Worth TX: Chị Đặng Hoa Flower; TGP Baltimore MD - Chị Nguyễn Thùy Nhung,

on/off (có xuất hiện rồi đột biến): Chị Lê Phượng Khánh, TGP Baltimore MD và Chị Phạm Xuân Hạ, TGP Philadelphia PA: off: Chị Nguyễn Kiều Thu GP Detroit IL 

 

Cám ơn quí anh chị đã trung thành và liên tục tham dự buổi hội ngộ trực tuyến PVLC hàng tuần.

Xin mời anh chị theo dõi lại buổi hội ngộ ngọc ngà này của chúng ta ở những cái links sau đây:

ChuaNhatXVI-C.mp3 / https://youtu.be/93de2FLafzk

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jul 4, 2022 at 6:12 PM
Subject: TĐCTT Hội ngộ Online PVLC Chúa Nhật XV Thường Niên Năm C
To: <tdctt-pvlconline@googlegroups.com>

Quí AC TĐCTT hội ngộ online PVLC hằng tuần rất thân thương của em,

Chúa Kitô ở cùng Giáo hội cho đến tận thế (xem Mathêu 28:20) không phải chỉ ở nơi Thánh Thể nói riêng và các Bí tích Thánh nói chung, 
và nơi vị đại diện Người là các vị giáo hoàng được Người trao chìa khóa Nước trời cho, hay các vị giám mục địa phương của chúng ta,
hay ở ngay giữa mối hiệp thông yêu thương của cộng đồng dân Chúa, nhất là khi hiệp nhau cầu nguyện, nhất là khi cùng nhau cử hành phụng vụ,
mà còn ở ngay nơi Lời Chúa nữa, những lời có thể biến bánh và rượu nên Mình Máu Chúa Kitô thế nào 
thì cũng biến đổi con người của chúng ta nên một alter Christus - Chúa Kitô khác như vậy,
cho đến khi Người chiếm đoạt con người của và hoàn toàn làm chủ cuộc đời của chúng ta: Người suy nghĩ, chọn lựa, nói năng, hành động và phản ứng trong chúng ta và qua chúng ta.

Vậy hằng tuần, chúng ta hãy để cho Lời Chúa biến đổi chúng ta, qua PVLC được Giáo Hội soạn dọn cho con cái của mình trong việc cử hành mầu nhiệm Chúa Kitô ở từng Chúa Nhật theo phụng niên.
Đó là lý do chúng ta vẫn cứ tiếp tục và liên tục qui tụ lại với nhau trực tuyến vào ngày giờ thông thường trong tuần: 
Thứ Năm ngày 7/7/2022, vào lúc 6:00 pm CA, 8:00 pm TX và 9:00 pm MD / PA / MI ở cái link này https://meet.google.com/rvx-kqep-xsa,
nhờ đó chúng ta hoan hưởng PVLC Chúa Nhật XV Thường Niên Năm C dưới đây:

 

 

 

Tạ ơn LTXC đã qui tụ 19 anh chị em TĐCTT chúng con lại vào chiều tối Thứ Năm 7/7/2022 để hoan hưởng PVLC Chúa Nhật XV Thường Niên Năm C.

Hôm nay tới phiên Nhóm Ngoài CA đọc PVLC và đồng thời cũng dâng lời nguyện mở đầu (Chị Nguyễn Kiều Thu, nhưng xin kiếu và đã được Anh Trần Tất Đạt đọc thay):

Phúc Âm - Chị Phạm Xuân Hạ (TGP Philadelphia PA); Bài 1 - Chị Nguyễn Thu Hải (TGP Washington MD); Bài 2 - Chị Nguyễn Thùy Nhung (TGP Baltimore MD; Đáp Ca - Chị Nguyễn Kiều Thu (TGP Detroit IL) 

 

 

 

Phúc Âm: Lc 10, 25-37

"Ai là anh em của tôi?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời". Người nói với ông: "Trong Lề luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó?" Ông trả lời: "Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình". Chúa Giêsu nói: "Ông đã trả lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống". Nhưng người đó muốn bào chữa mình, nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Nhưng ai là anh em của tôi?" Chúa Giêsu nói tiếp:

"Một người đi từ Giêrusalem xuống Giêricô, và rơi vào tay bọn cướp; chúng bóc lột người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng vậy, một trợ tế khi đi đến đó, trông thấy nạn nhân, cũng đi qua. Nhưng một người xứ Samaria đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. Người đó lại gần, băng bó những vết thương, xức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình, đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau, lấy ra hai quan tiền, ông trao cho chủ quán mà bảo rằng: 'Ông hãy săn sóc người ấy và ngoài ra, còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về, tôi sẽ trả lại ông'. Theo ông nghĩ, ai trong ba người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp?" Người thông luật trả lời: "Kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy". Và Chúa Giêsu bảo ông: "Ông cũng hãy đi và làm như vậy".

Ðó là lời Chúa.

 


Bài Ðọc I: Ðnl 30, 10-14

"Lời ở sát bên các ngươi, để các ngươi thực thi".

Trích sách Ðệ Nhị Luật.

Môsê nói cùng dân chúng rằng: "Nếu các ngươi nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa các ngươi, hãy tuân giữ các giới răn và huấn thị của Người đã được ghi chép trong sách Luật này, hãy trở về cùng Chúa là Thiên Chúa các ngươi hết lòng và hết linh hồn các ngươi. Thánh chỉ ta truyền cho các ngươi hôm nay không quá khó khăn cũng không quá sức các ngươi. Nó không phải ở đâu trên trời, để các ngươi có thể nói: 'Ai trong chúng tôi có thể lên trời mang luật xuống giảng cho chúng tôi nghe để chúng tôi thực hành được?' Nó cũng không phải ở bên kia biển, để các ngươi viện lẽ nói rằng: 'Ai trong chúng tôi có thể vượt biển, và mang nó về cho chúng tôi, để chúng tôi được nghe và thực hành điều đã truyền dạy?' Nhưng lời ở sát bên các ngươi, nơi miệng các ngươi, trong lòng các ngươi, để các ngươi thực thi".

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc II: Cl 1, 15-20

"Mọi vật đã được tạo thành nhờ Người và trong Người".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.

Ðức Giêsu Kitô là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử mọi tạo vật; vì trong Người muôn loài trên trời dưới đất đã được tác thành, mọi vật hữu hình và vô hình, dù là các Bệ thần hay Quản thần, dù là Chủ thần hay Quyền thần: Mọi vật đã được tạo thành nhờ Người và trong Người. Và Người có trước mọi loài và mọi loài tồn tại trong Người. Người là đầu thân thể tức là Hội thánh, là nguyên thuỷ và là trưởng tử giữa kẻ chết, để Người làm bá chủ mọi loài. Vì chưng, Thiên Chúa đã muốn đặt tất cả viên mãn nơi Người. và Thiên Chúa đã giao hoà vạn vật nhờ Người và vì Người; nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa ban hoà bình trên trời dưới đất.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Ðáp Ca: Tv 68, 14 và 17. 30-31. 33-34. 36ab và 37

Ðáp: Các bạn khiêm cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh (c. 33).

Xướng: 1) Lạy Chúa, con dâng lời nguyện cầu lên Chúa, ôi Thiên Chúa, đây là lúc biểu lộ tình thương. Xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi, theo ơn phù trợ trung thành của Chúa. Lạy Chúa, xin nhậm lời con vì lòng khoan nhân trắc ẩn, theo lượng cả đức từ bi, xin nhìn đến tấm thân con. - Ðáp.

2) Phần con, con đau khổ cơ hàn, lạy Chúa, xin gia ân phù trợ bảo toàn thân con. Con sẽ xướng bài ca ngợi khen danh Chúa, và con sẽ chúc tụng Ngài với bài tri ân. - Ðáp.

3) Các bạn khiêm cung, hãy nhìn coi và hoan hỉ, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh: vì Chúa nghe những người cơ khổ và không chê bỏ con dân của Người bị bắt cầm tù. - Ðáp.

4) Vì Thiên Chúa sẽ cứu độ Sion, Người sẽ tái thiết thành trì của Giuđa, con cháu của bầy tôi Chúa sẽ thừa hưởng đất này, và tại đây những người yêu danh Chúa sẽ định cư. - Ðáp.

 

 

19 anh chị em TĐCTT tham dự buổi hội ngộ online PVLC chiều tối hôm nay bao gồm:

6/10 Nam CA (Vắng: quí chị Mộng Điệp bị mệt, Bạch Tuyết trục trặc máy móc, Nguyễn Hải, Bạch Mai)

 7/9 Bắc CA (Vắng: Chị Lê Thục và Trần Ngọc Mỹ)

6/6 Ngoài CA (lân đầu tiên đầy đủ 100%: hoan hô - tạ ơn LTXC)

 

Cám ơn quí anh chị đã trung thành và liên tục tham dự buổi hội ngộ trực tuyến PVLC hàng tuần.

Xin mời anh chị theo dõi lại buổi hội ngộ ngọc ngà này của chúng ta ở những cái links sau đây:

ChuaNhatThuongNienXV-C.mp3 / https://youtu.be/U8RmMudITuY

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jun 27, 2022 at 9:51 AM
Subject: TĐCTT Hội ngộ Online PVLC Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm C
To: <tdctt-pvlconline@googlegroups.com>

Quí AC TĐCTT tham dự PVLC Online hằng tuần quí mến,

Tạ ơn LTXC lại tiếp tục tỏ mình ra cho chung Giáo Hội và cho riêng những ai cùng Giáo Hội cử hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô hằng tuần suốt phụng niên.
Tuy nhiên, để cử hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô, bất kỳ vào Mùa Phụng vụ nào trong phụng niên, chúng ta cần phải theo dõi PVLC được Giáo Hội soạn dọn cho từng Chúa Nhật của từng Mùa Phụng vụ,
chúng ta mới thấy được ý nghĩa của Lời Chúa theo phụng vụ, mới đi sâu vào mầu nhiệm thần linh và mới cảm nghiệm thấy Chúa Kitô khi chúng ta cữ hành Thánh Thể / Thánh Lễ từng Chúa Nhật.

Tạ ơn LTXC, nhờ đại dịch Covid-19 toàn cầu mà chúng ta mới biết đến và mới có được phương tiện truyền thông trực tuyến hay online thuận lợi để cùng nhau chiêm ngắm và hoan hưởng PVLC hằng tuần, từ 4/2021 tới nay.
Bởi vậy, chúng ta sẽ tiếp tục hân hoan qui tụ lại với nhau như thường lệ hằng tuần: vào chiều tối Thứ Năm tuần này, ngày 30/6/2022, lúc 6:00 pm CA, 8:00 TX và 9:00 pm MD / PA / MI.
ở cái link: https://meet.google.com/oha-wjam-kcc, để Chúa ở giữa chúng ta và nhất là để cho Người có thể tỏ mình ra cho chúng ta qua PVLC Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm C sau đây nhé:

 

 

Tạ ơn LTXC đã qui tụ 16 anh chị em TĐCTT chúng con lại vào chiều tối Thứ Năm 30/6/2022 để hoan hưởng PVLC Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm C.

Hai tuần trước Chị Đặng Hoa Flower đang nằm nhà thương cũng vào tham dự, tuần này Chị Thúy-Nga đang nằm trong emergency room 36 cũng tham dự.

Hôm nay tới phiên Nhóm Bắc CA đọc PVLC và đồng thời cũng dâng lời nguyện mở đầu (Chị Trần Cẩm Liên, nhưng xin kiếu và đã được Anh Trần Tất Đạt đọc thay):

Phúc Âm -  Anh Trần Tất Đạt; Bài 1 - Chị Trần Ngọc Mỹ; Bài 2 - Chị Trần Cẩm Liên; Đáp Ca - Chị Nguyễn Kim Thoa 

 

 

 

Phúc Âm: Lc 10, 1-9 {hoặc Lc 1-12. 17-20}

"Sự bằng yên của các con sẽ đến trên người ấy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: 'Bình an cho nhà này'. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ.

"Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: 'Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi'.

{"Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói: 'Cả đến bụi đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này: Nước Thiên Chúa đã đến gần'. Ta bảo các con, ngày ấy, thành Sôđôma sẽ được xử khoan dung hơn thành này".

Bảy mươi hai ông trở về rất vui mừng và nói rằng: "Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con". Người bảo: "Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp. Này Ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rít, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời".}

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc I: Is 66, 10-14c

"Ðây Ta khiến sông bình an chảy vào nó".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Các ngươi hãy vui mừng với Giêrusalem, và hết thảy những ai yêu quý nó, hãy nhảy mừng vì nó. Hỡi các ngươi là những kẻ than khóc nó, hãy hân hoan vui mừng với nó, để các ngươi bú sữa no nê nơi vú an ủi của nó, để các ngươi sung sướng bú đầy sữa vinh quang của nó. Vì chưng Chúa phán thế này: "Ta sẽ làm cho sự bình an chảy đến nó như con sông, và vinh quang chư dân tràn tới như thác lũ. Các ngươi sẽ được bú sữa, được ẵm vào lòng và được nâng niu trên đầu gối. Ta sẽ vỗ về các ngươi như người mẹ nâng niu con, và tại Giêrusalem, các ngươi sẽ được an ủi. Các ngươi sẽ xem thấy, lòng các ngươi sẽ hân hoan, và các ngươi sẽ nẩy nở như hoa cỏ, và tôi tớ Chúa sẽ nhìn biết bàn tay của Chúa".

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc II: Gl 6, 14-18

"Tôi mang trong mình tôi những dấu thánh của Chúa Giêsu".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.

Anh em thân mến, phần tôi, ước gì tôi đừng khoe mình về một điều gì khác, ngoại trừ về thập giá Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Nhờ cây thập giá mà thế gian đã chịu đóng đinh cho tôi, và tôi cho thế gian. Vì chưng trong Ðức Kitô, có cắt bì hay không cũng chẳng có giá trị gì, điều quan trọng là trở nên một tạo vật mới. Nguyện chúc bình an và lòng thương xót đối với những ai rập theo quy tắc đó, và cho cả Israel của Thiên Chúa nữa. Từ nay trở đi, ước gì không ai làm phiền tôi nữa; vì tôi mang trong mình tôi dấu thánh của Chúa Giêsu.

Anh em thân mến, nguyện ân sủng của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ở cùng anh em! Amen.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Ðáp Ca: Tv 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 và 20

Ðáp: Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa (c. 1).

Xướng: 1) Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy ca ngợi vinh quang danh Người, hãy kính dâng Người lời khen ngợi hiển vinh. Hãy thưa cùng Thiên Chúa: kinh ngạc thay sự nghiệp Chúa. - Ðáp.

2) Toàn thể đất nước thờ lạy và ca khen Ngài, ca khen danh thánh của Ngài. Hãy tới và nhìn coi sự nghiệp của Thiên Chúa, Người thi thố những chuyện kinh ngạc giữa con cái người ta! - Ðáp.

3) Người biến bể khơi thành nơi khô cạn, người ta đã đi bộ tiến qua sông, bởi đó ta hãy hân hoan trong Chúa. Với quyền năng, Người thống trị tới muôn đời. - Ðáp.

4) Phàm ai tôn sợ Chúa, hãy đến, hãy nghe tôi kể lại, Chúa đã làm cho linh hồn tôi những điều trọng đại biết bao! Chúc tụng Chúa là Ðấng không hất hủi lời tôi nguyện, và không rút lại lòng nhân hậu đối với tôi. - Ðáp.

 

 

16 anh chị em TĐCTT tham dự buổi hội ngộ online PVLC chiều tối hôm nay bao gồm:

5/11 Nam CA (Vắng: quí chị Mộng Điệp, Nguyễn Hải, Bạch Tuyết, Bạch Mai, Ngô Trâm & Nguyễn Vũ Tâm)

 7/9 Bắc CA (Vắng: Chị Lê Thục và Nguyễn Bích Phượng)

4/6 Ngoài CA (Vắng: Chị Nguyễn Thu Hải và Lê Phượng Khánh)

 

Cám ơn quí anh chị đã trung thành và liên tục tham dự buổi hội ngộ trực tuyến PVLC hàng tuần.

Xin mời anh chị theo dõi lại buổi hội ngộ ngọc ngà này của chúng ta ở những cái links sau đây:

ChuaNhatXIV-C.2022.mp3

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jun 18, 2022 at 8:58 AM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm C
To: <tdctt-pvlconline@googlegroups.com>

Quí AC tham dự PVLC Online hằng tuần rất thân thương của em,

Tối hôm qua, em đã gửi đến quí anh chị hình ảnh kèm theo cả mp3 lẫn youtube cho buổi hội ngộ online PVLC Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô Năm C,
trong đó, em đã phải sử dụng đến 2 bản thánh ca: 1 bản cho Bánh Sự Sống hợp với ý nghĩa của bài Phúc Âm, đó là bài "Bí Tích Tình Yêu",
đồng thời em cũng xen vào bản thánh ca về thiên chức Linh Mục theo phẩm hàm Melkisede theo Bài đọc 1 và bài Đáp Ca nữa, đó là bài "Con Là Linh Mục Đời Đời".
Đây là lần đầu tiên em chó 2 bản thánh ca vào chung một bài chia sẻ PVLC, và em cảm thấy rất thú vị và hứng khởi khi nghe lại - tất cả cũng để làm sao cho các tâm hồn khao khát Lời Chúa được say mê no thỏa thôi!

Với tâm tình tạ ơn LTXC và liên kết với nhau hoan hưởng Lời Chúa "là thần linh và là sự sống" (Gioan 6:63), chúng ta hãy tiếp tục qui tụ lại với nhau trong tuần tới cho PVLC Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm C nhé,
nhưng không phải vào chiều tối Thứ Năm như thường lệ, mà là vào chiều tối Thứ Hai, 20/6/2022, bởi vì sau đó em liên tiếp bận với nhiều sinh hoạt khác vào các buổi tối tiếp theo như sau: 
- Tối Thứ Ba 21/6, em phải tham dự buổi họp với Cộng đồng CG VN GP Orange; 
- Tối Thứ Tư 22/6, em phải host buổi hội ngộ online với Nhóm TĐCTT GP Fort Worth, GP Dallas và GP Austin TX, GP Oklahoma OK và GP Detroit MI;
- Tối Thứ Năm 23/6, em phải đến hiện trường Khóa LTXC XXXXX - 2022 ở Giáo phận Orange để sửa soạn cho 2 ngày tĩnh tâm sau đó 24-25/6/2022.

Chúng ta sẽ hội ngộ online với nhau vào thời giờ như thường lệ: 6:00 pm CA, 8:00 TX và 9:00 MD / PA / MI, ở cái link: https://meet.google.com/spj-mcti-ake
Nhóm Nam California sẽ phụ trách đọc PVLC và dâng lời nguyện mở đầu bởi Chị Nguyễn Hải, sau đó chúng ta bắt đầu hoan hưởng PVLC Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm C sau đây:


 

Tạ ơn LTXC đã qui tụ 19 anh chị em TĐCTT chúng con lại vào chiều tối Thứ Hai 20/6/2022 để hoan hưởng PVLC Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm C.

Hôm nay tới phiên Nhóm Nam CA đọc PVLC và đồng thời cũng dâng lời nguyện mở đầu (Chị Nguyễn Hải):

Phúc Âm - Chị Bùi Mộng Điệp; Bài 1 - Anh Nguyễn Văn Thế; Bài 2 - Chị Nguyễn Hải; Đáp Ca - Chị Phạm Bạch Tuyết

 

 

Phúc Âm: Lc 9, 51-62

"Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem. Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?" Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: "Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến, không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta". Và các Ngài đi tới một làng khác.

Ðang khi đi đường có kẻ thưa Người rằng: "Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy". Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu". Người bảo một kẻ khác rằng: "Hãy theo Ta". Người ấy thưa: "Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã". Nhưng Người đáp: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa". Một người khác thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã". Nhưng Chúa Giêsu đáp: "Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa".

Ðó là lời Chúa.

 

 

 

Bài Ðọc I: 1 V 19, 16b. 19-21

"Êlisê đi theo Êlia".

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Êlia rằng: "Êlisê, con ông Saphát, người Abel-Mêhula, ngươi hãy xức dầu phong y làm tiên tri thế ngươi".

Êlia ra đi tìm gặp Êlisê con ông Saphát, đang cày ruộng với mười hai cặp bò, chính ông đang dẫn cày cặp thứ mười hai. Khi Êlia đến trước ông, thì đặt áo choàng mình trên ông. Lập tức ông bỏ bò lại và chạy theo Êlia mà nói rằng: "Tôi xin đi hôn cha mẹ tôi, rồi tôi theo ngài". Êlia nói với ông: "Ngươi đi đi, rồi trở lại, ta có làm gì ngươi đâu?" Êlisê rời Êlia, rồi bắt một đôi bò làm thịt, lấy cày làm củi đốt quay thịt cho dân ăn. Ðoạn ông đi theo làm đầy tớ Êlia.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc II: Gl 4, 31b - 5, 1. 13-18

"Anh em được kêu gọi để được tự do".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.

Anh em thân mến, chính để chúng ta được tự do mà Ðức Kitô đã giải thoát chúng ta. Anh em hãy đứng vững, đừng để bị đặt dưới ách nô lệ một lần nữa.

Hỡi anh em, anh em được tự do, nhưng đừng lấy nê tự do mà sống theo xác thịt; trái lại, anh em hãy lấy bác ái của Thánh Thần mà phục vụ lẫn nhau. Vì chưng, tất cả lề luật tóm lại trong lời này: "Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi". Nhưng nếu anh em cắn xé và phân thây nhau, anh em hãy coi chừng kẻo huỷ diệt nhau. Tôi nói điều này là: Anh em hãy sống theo thần trí, và đừng tìm thoả mãn theo đam mê xác thịt nữa. Vì đam mê xác thịt thì chống thần trí, và thần trí thì chống lại xác thịt; giữa đôi bên có sự chống đối nhau, khiến anh em không thi hành được những điều anh em mong muốn. Nhưng nếu anh em được thần trí hướng dẫn, anh em không còn sống dưới lề luật nữa.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Ðáp Ca: Tv 15, 1-2a và 5. 7-8. 9-10. 11

Ðáp: Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con (c. 5a).

Xướng: 1) Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa: Ngài là Chúa tể con; Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con, chính Ngài nắm giữ vận mạng của con. - Ðáp.

2) Con chúc tụng Chúa vì đã ban cho con lời khuyên bảo, đó là điều lòng con tự nhủ, cả những lúc đêm khuya. Con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con, vì Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao núng. - Ðáp.

3) Bởi thế lòng con vui mừng và linh hồn con hoan hỉ, ngay cả đến xác thịt của con cũng nằm nghỉ an toàn, vì Chúa chẳng bỏ rơi linh hồn con trong Âm phủ, cũng không để thánh nhân của Ngài thấy điều hư nát. - Ðáp.

4) Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh, sự no đầy hoan hỉ ở trước thiên nhan, sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn đời. - Ðáp.

 

 

19 anh chị em TĐCTT tham dự buổi hội ngộ online PVLC chiều tối hôm nay bao gồm:

8/11 Nam CA (Vắng: quí chị Cao Bùi Thúy Nga, Trần Bạch Mai & Nguyễn Vũ Tâm)

 8/9 Bắc CA (Vắng: Chị Trần Ngọc Mỹ)

 3/6 Ngoài CA (Vắng: Chị Nguyễn Thu Hải, Chị Phạm Xuân Hạ và Lê Phượng Khánh)

 

Cám ơn quí anh chị đã trung thành và liên tục tham dự buổi hội ngộ trực tuyến PVLC hàng tuần.

Xin mời anh chị theo dõi lại buổi hội ngộ ngọc ngà này của chúng ta ở những cái links sau đây:

ChuaNhatXIIIThuongNienNamC.mp3 / https://youtu.be/vK9Fmf34ccE

 

 From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jun 13, 2022 at 2:46 PM
Subject: TĐCTT Hội ngộ Online PVLC Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Năm C
To: <tdctt-pvlconline@googlegroups.com>


Quí AC TĐCTT tham dự PVLC hằng tuần rất thân thương của em,

Chính tấm lòng khao khát Lời Chúa của chúng ta chẳng khác gì là một giấc mộng hay giấc mơ, ám chỉ nỗi ước mơ của chúng ta được hiểu Lời Chúa và sống Lời Chúa.
Chính khát vọng mơ ước thầm lặng sâu xa trong đáy lòng của chúng ta giống như trường hợp của trẻ Samuel ngủ trong đền thờ Chúa nên đã nghe được tiếng Chúa gọi,
để nhờ đó, qua sự hướng dẫn của thày Heli, Samuel ngoan ngoãn có thể mau mắn thân thưa cùng Chúa ngay rằng: 
"Xin Chúa hãy phán, này tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe" (1Samuel 3:1-10): "Sa-mu-en lớn lên. ĐỨC CHÚA ở với ông và Người không để cho một lời nào của Người ra vô hiệu" (1Samuel 3:19)

Đúng thế, Chúa phán với chúng ta qua PVLC hằng ngày nếu chúng ta biết lắng nghe, và hàng tuần qua hội ngộ online PVLC của chúng ta, những tâm hồn rất thiện chí liên lỉ lắng nghe lời Chúa.
Vậy, để tiếp theo, tuần này chúng ta tái ngộ vào chiều tối Thứ Năm ngày 16/6/2022, vào lúc 6:00 pm CA, 8:00 pm TX và 9:00 pm MD / PA / MI
ở cái link hội ngộ online này https://meet.google.com/gki-npzw-hhx cho PVLC Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm C dưới đây:

 

Chị Đặng Hoa Flower (góc trái hàng dưới) đang nằm trong nhà thương mà vẫn tham dự Hội Ngộ Online PVLC hôm nay, và nếu OK mai chị được cho về.

 

 

Tạ ơn LTXC đã qui tụ 19 anh chị em TĐCTT chúng con lại vào chiều tối Thứ Năm 16/6/2022 để hoan hưởng PVLC Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô.

Hôm nay tới phiên Nhóm Bắc CA đọc PVLC và đồng thời cũng dâng lời nguyện mở đầu (Chị Trần Ngọc Mỹ, nhưng vắng mặt đã được Chị Trần Phan Hòa đọc thay):

Phúc Âm - Chị Trần Phan Hòa; Bài 1 - Chị Nguyễn Kim Thoa; Đáp Ca - Chị Nguyễn Bích Phượng; Bài 2 - Chị Lê Thục

 

 

Phúc Âm: Lc 9, 11b-17

"Tất cả đều ăn no nê".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều, nhóm mười hai đến thưa Người rằng: "Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa". Nhưng Người nói với các ông: "Các con hãy cho họ ăn đi". Các ông trả lời: "Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này". Số đàn ông độ năm ngàn. Người nói với các môn đệ rằng: "Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ năm mươi người". Các ông đã làm như thế, và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được mười hai thúng miếng vụn còn dư lại.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc I: St 14, 18-20

"Ông mang bánh và rượu tới".

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, Melkixêđê là vua thành Salem, đem bánh và rượu tới, vì ông là thượng tế của Thiên Chúa Tối Cao, ông chúc phúc cho Abram rằng: "Xin Thiên Chúa Tối Cao và Ðấng tạo thành trời đất chúc phúc cho Abram, và đáng chúc tụng thay Thiên Chúa Tối Cao, vì nhờ Người che chở, quân thù đã rơi vào tay ông". Và Abram dâng cho ông một phần mười tất cả chiến lợi phẩm.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 109, 1. 2. 3. 4

Ðáp: Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Melkixêđê (c. 4bc).

Xướng: 1) Thiên Chúa đã ban bố cùng Chúa tôi rằng: "Con hãy ngồi bên hữu Ta, cho tới khi Ta bắt quân thù làm bệ kê dưới chân Con". - Ðáp.

2) Ðức Thiên Chúa từ Sion sẽ phô bày vương trượng quyền bính của Ngài, rằng: "Con hãy thống trị giữa quân thù". - Ðáp.

3) "Các thủ lãnh cùng hiện diện bên Con, ngày Con giáng sinh trong thánh thiện huy hoàng: trước rạng đông, tựa hồ sương sa, Ta đã sinh hạ ra Con". - Ðáp.

4) Ðức Thiên Chúa đã thề và không hối hận rằng: "Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Melkixêđê". - Ðáp.

 

 

 

Bài Ðọc II: 1 Cr 11, 23-26

"Mỗi khi anh em ăn và uống anh em loan truyền việc Chúa chịu chết".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.

Anh em thân mến, phần tôi, tôi đã lãnh nhận nơi Chúa điều mà tôi đã truyền lại cho anh em, là Chúa Giêsu trong đêm bị nộp, Người cầm lấy bánh và tạ ơn, bẻ ra và phán: "Các con hãy lãnh nhận mà ăn, này là Mình Ta, sẽ bị nộp vì các con: Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta". Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén và phán: "Chén này là Tân Ước trong Máu Ta; mỗi khi các con uống, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta". Vì mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa lại đến.

Ðó là lời Chúa.


 

 

19 anh chị em TĐCTT tham dự buổi hội ngộ online PVLC chiều tối hôm nay bao gồm:

7/11 Nam CA (Vắng: quí chị Cao Buì Thúy Nga, Trần Bạch Mai, Ngô Trâm & Nguyễn Vũ Tâm)

 7/9 Bắc CA (Vắng: Chị Trần Vũ Kim Liên và Chị Trần Ngọc Mỹ)

 5/6 Ngoài CA (Vắng: Lê Phượng Khánh)

 

Cám ơn quí anh chị đã trung thành và liên tục tham dự buổi hội ngộ trực tuyến PVLC hàng tuần.

Xin mời anh chị theo dõi lại buổi hội ngộ ngọc ngà này của chúng ta ở những cái links sau đây:

 

ChuaNhatLeMinhMauThanhChuaKitoNamC.mp3

https://youtu.be/Skxsq5S4Zy0


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jun 5, 2022 at 9:36 PM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi 12-6-2022
To: <tdctt-pvlconline@googlegroups.com>

Quí TĐCTT tham dự PVLC Online hàng tuần rất thân thương của em,

Thời điểm hội ngộ online PVLC hằng tuần của chúng ta đã được cố ý chọn vào chiều tối Thứ 5 hàng tuần.
Bởi vì là thời điểm Chúa Giêsu cùng với các tông đồ đang cử hành bữa tiệc Vượt Qua,
trong đó, Người đã rửa chân cho các tông đồ, lập Bí Tích Thánh Thể, tâm sự cùng các vị và cầu cho các vị.

Tuy nhiên, trong bữa tối vượt qua này, chỉ có một người môn đệ duy nhất được Chúa Giêsu yêu ngả đầu vào ngực của Người mà thôi,
nhờ đó, người môn đệ này đã thấu biết được Thày hơn bất cứ một môn đệ nào khác, thậm chí hơn cả chính vị lãnh đạo tông đồ đoàn là Phêrô.
Bởi thế, chính vị môn đệ đã ngả đầu vào ngực của Người đã nhận biết Người sống lại ngay khi vừa ra mồ, và khi Người hiện ra ở bờ biển hồ Tibêria (xem Gioan 20:8, 21:7).

Những giây phút chúng ta lắng nghe chia sẻ PVLC hàng tuần là chúng ta đang dựa đầu vào ngực Chúa để lắng nghe tiếng Chúa, đúng hơn, tiếng Lòng của chính Thánh Tâm Chúa,
nhờ đó chúng ta cảm thương Chúa hơn, và cũng nhờ đó mới dám đứng dưới chân Thánh giá Chúa như thánh nhân, và mới nhậy cảm nhận ra Chúa Phục Sinh ngay như thánh nhân. 
Ôi những giây phút hội ngộ PVLC online tuyệt vời để lắng nghe thấy Tiếng Lòng của Chúa Giêsu, và để tiếp tục hoan hưởng những giây phút chất ngất yêu thương ấy, chúng ta lại qui tụ lại với nhau trong tuần này nhé.

Vào chiều tối Thứ Ba ngày 7/6/2022, thay vì Thứ Năm, vì ngày Thứ Năm em phải sửa soạn lên đường phục vụ Khóa LTXC ở San Jose hôm sau Thứ Sáu mùng 9/6/2022,
và vào lúc 6:00 pm CA, 8:00 pm TX và 9:00 pm MD / PA / MI ở cái link trực tuyến này: https://meet.google.com/ggn-wvwu-juz
Để sửa soạn sẵn sàng nhập cuộc, chúng ta nên đọc trước PVLC cho Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm C như sau:
Tạ ơn LTXC đã qui tụ 18 anh chị em TĐCTT chúng con lại vào chiều tối Thứ Ba 7/6/2022 để hoan hưởng PVLC Chúa Nhật Đại Lễ Chúa Ba Ngôi.

Hôm nay tới phiên Nhóm Nam CA đọc PVLC và đồng thời cũng dâng lời nguyện mở đầu (Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ, nhưng đã được Anh Nguyễn Văn Thế đọc thay):

Phúc Âm - Chị Phạm Bạch Tuyết (đọc thay Anh Nguyễn Văn Thế xa nhà không mang theo bài đọc); Bài 1 - Chị Bùi Mộng Điệp; Bài 2 - Chị Nguyễn Hải; Đáp Ca - Chị Phạm Bạch Tuyết

Phúc Âm: Ga 16, 12-15

"Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy; Thánh Thần sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con".

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc I: Cn 8, 22-31

"Khi địa cầu chưa sinh nở, sự khôn ngoan đã được sinh thành".

Trích sách Châm Ngôn.

Ðây sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa phán: "Chúa đã tạo thành nên ta là đầu sự việc của Người, trước cả những sự việc Người đã làm rất xa xưa. Ta đã được thiết lập tự thuở đời đời, ngay tự đầu tiên, khi địa cầu chưa sinh nở. Ta đã được sinh thành khi chưa có vực sâu, khi chưa từng có những dòng suối nước. Trước khi Chúa củng cố những ngọn núi cao, trước khi có những quả đồi, ta đã sinh ra rồi. Khi Người chưa tạo tác địa cầu, đồng ruộng, cũng chưa tạo nên hạt bụi đầu tiên của cõi trần ai. Khi Người xếp đặt muôn cõi trời, có ta ở đó, khi Người vạch ra vòng đai trên mặt vực sâu, khi Người định chỗ cho mây trời trên cõi cao xa, và những suối nước tự vực sâu vọt lên mạnh mẽ, khi Người đặt cương giới cho biển cả để nước đừng có vượt quá cõi bờ, khi Người đặt nền tảng cho trái đất, bấy giờ ta làm việc ở sát bên Người. Và mọi ngày ta làm cho Người sung sướng, luôn luôn nhàn du ở trước nhan Người. Ta nhàn du trên quả địa cầu, và gặp thấy hạnh phúc ở giữa con cái loài người".

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc II: Rm 5, 1-5

"Thánh Thần ban cho chúng ta lòng mến Chúa".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, khi được đức tin công chính hoá, chúng ta được bình an trong Chúa nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Ðấng cho chúng ta dùng đức tin mà tiến đến ân sủng, và đứng vững ở đó, và được hiển vinh trong niềm hy vọng vinh quang của con cái Chúa. Không những thế, chúng ta còn được vinh hiển trong gian nan, khi biết rằng gian nan rèn nhẫn nại, nhẫn nại rèn nhân đức, còn nhân đức rèn cậy trông. Nhưng cậy trông không đưa đến thất vọng, vì lòng mến Chúa được Thánh Thần, Ðấng ban cho chúng ta, đổ xuống lòng chúng ta.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Ðáp Ca: Tv 8, 4-5. 6-7. 8-9

Ðáp: Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu (c. 2a).

Xướng: 1) Khi con ngắm cõi trời, công cuộc tay Chúa tạo ra, vầng trăng và muôn tinh tú mà Chúa gầy dựng, thì nhân loại là chi mà Chúa nhớ tới? con người là chi mà Chúa để ý chăm nom? - Ðáp.

2) Chúa dựng nên con người kém thiên thần một chút, Chúa trang sức con người bằng danh dự với vinh quang; Chúa ban cho quyền hành trên công cuộc tay Ngài sáng tạo, Chúa đặt muôn vật dưới chân con người. - Ðáp.

3) Nào chiên, nào bò, thôi thì tất cả, cho tới những muông thú ở đồng hoang, chim trời với cá đại dương, những gì lội khắp nẻo đường biển khơi. - Ðáp.

 

 

18 anh chị em TĐCTT tham dự buổi hội ngộ online PVLC chiều tối hôm nay bao gồm:

7/11 Nam CA (Vắng: quí chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ, Trần Bạch Mai, Ngô Trâm & Nguyễn Vũ Tâm)

 5/9 Bắc CA (Vắng: Bộ tứ Kim Thoa, Vũ Liên, Lê Thục, Bích Phượng, còn Chị Trần Cẩm Liên biến lúc nào không rõ)

 5/6 Ngoài CA (Vắng: Lê Phượng Khánh, lần này lại có Chị Nguyễn Tuyết Trinh thay thế)

 

Cám ơn quí anh chị đã trung thành và liên tục tham dự buổi hội ngộ trực tuyến PVLC hàng tuần.

Xin mời anh chị theo dõi lại buổi hội ngộ ngọc ngà này của chúng ta ở những cái links sau đây:

ChuaNhatLeChuaBaNgoiNamC.mp3 / https://youtu.be/IGYcMNOyYe0From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, May 30, 2022 at 8:00 AM
Subject: TĐCTT Hội ngộ Online PVLC Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm C
To: <tdctt-pvlconline@googlegroups.com>

Quí AC TĐCTT PVLC Online hằng tuần rất thân mến của em,

Hình ảnh một Maria âm thầm và hết sức thanh thản ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe Lời của Người,
mặc kệ người chị Matta đang bận rộn của mình làm tiệc khoản đãi vị thượng khách Giêsu,
và bất chấp những lời than phiền và trách móc của chị với vị thượng khách Giêsu về mình,
nhưng lại được chính vị thượng khách này khen là "đã chọn phần tốt hơn" (Luca 10:42).

Thật vậy, làm gì thì làm, đối với thành phần môn đệ Kitô hữu chúng ta, ưu tiên trên hết và trước hết,
đó là lắng nghe Lời Chúađể Lời Chúa thấm nhập vào tâm hồn chúng ta, chi phối mọi tâm ngôn hành của chúng ta,
nhờ đó, chúng ta mới có thể sinh hoa trái muôn vàn trong đời sống tông đồ giáo dân của chúng ta,
như Chị Maria cũng gọi là Maria Magdelene, đã trở thành tông đồ của Đấng Phục Sinh cho chính các vị tông đồ của Chúa.

Để tiếp tục cùng nhau "chọn phần tốt hơn", chúng ta lại qui tụ lại với nhau tuần này nhé,
Thứ Năm mùng 2/6/2022, vào lúc 6:00 pm CA, 8:00 pm TX và 9:00 pm MD / PA,
ở cái link hội ngộ này: https://meet.google.com/nan-jdtb-dzh?authuser=0

 

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh

 

 

 

Tạ ơn LTXC đã qui tụ 18 anh chị em TĐCTT chúng con lại vào chiều tối Thứ Năm 2/6/2022 để hoan hưởng PVLC Chúa Nhật Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

Hôm nay tới phiên Nhóm Ngoài CA đọc PVLC và đồng thời cũng dâng lời nguyện mở đầu (Chị Lê Phươợg Khánh MD):

Phúc Âm - Chị Nguyễn Kiều Thu MI; Bài 1 - Chị Nguyễn Thùy Nhung MD; Bài 2 - Chị Lê Phượng Khánh MD; Đáp Ca - Chị Phạm Xuân Hạ PA

 

 

 

Phúc Âm: Ga 20, 19-23

"Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc I: Cv 2, 1-11

"Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tuỳ theo Thánh Thần ban cho họ nói.

Khi ấy, cư ngụ tại Giêrusalem, có những người Do-thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng: "Nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilê ư? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi: Chúng tôi là người Parthi, Mêđi, Êlam, Mêsopotamia, Giuđêa, Cappađôcia, Pôntô, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai-cập, Lybia, cận Cyrênê, và người Rôma cư ngụ ở đây, là Do-thái và tòng giáo, là người Crêta và Á-rập, chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa!"

[Mọi người đều sửng sốt bỡ ngỡ nói với nhau rằng: "Thế này nghĩa là gì?" Nhưng lại có người khác nhạo báng rằng: "Họ đầy rượu rồi".]

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc II: 1 Cr 12, 3b-7. 12-13

"Trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.

Anh em thân mến, không ai có thể nói "Ðức Giêsu là Chúa" mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa, là Ðấng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người, tuỳ theo lợi ích.

Cũng như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do-thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do: tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần.

Ðó là lời Chúa.

 

 

ÐÁP CA: Tv 103, 1ab và 24ac. 29bc-30. 31 và 34

Ðáp: Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất (c. 30).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Ngài quá ư vĩ đại! Lạy Chúa, thực nhiều thay công cuộc của Ngài! Ðịa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài. - Ðáp.

2) Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay và chúng trở về chỗ tro bụi của mình. Nếu Ngài gởi hơi thở tới, chúng được tạo thành, và Ngài canh tân bộ mặt trái đất. - Ðáp.

3) Nguyện vinh quang Chúa còn tới muôn đời, nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa. Ước chi tiếng nói của con làm cho Chúa được vui; phần con, con sẽ hân hoan trong Chúa. - Ðáp.

 

 

 

18 anh chị em TĐCTT tham dự buổi hội ngộ online PVLC chiều tối hôm nay bao gồm:

5/11 Nam CA (Vắng: quí chị Phạm Bạch Tuyết, Nguyễn Châu Ngọc Huệ, Trần Bạch Mai, Ngô Trâm, Nguyễn Hải, Nguyễn Vũ Tâm)

 8/9 Bắc CA (Vắng: Chị Trần Ngọc Mỹ)

 5/6 Ngoài CA (Vắng: Chị Đặng Hoa Flower đang dưỡng sức để sắp sửa thông tim mạch một lần nữa)

 

Cám ơn quí anh chị đã trung thành và liên tục tham dự buổi hội ngộ trực tuyến PVLC hàng tuần.

Xin mời anh chị theo dõi lại buổi hội ngộ ngọc ngà này của chúng ta ở những cái links sau đây:

CN.HienXuong.mp3

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, May 23, 2022 at 9:46 AM
Subject: TĐCTT Hội ngộ Online PVLC Chúa Nhật VIII Phục Sinh Năm C
To: <tdctt-pvlconline@googlegroups.com>

Quí AC TĐCTT PVLC Hàng Tuần rất thân mến của em,

Hành Trình Emmau, cũng là Hành Trình Đức Tin của chúng ta, một hành trình đức tin 
được bắt đầu từ việc lắng nghe Lời Chúa (xem Luca 24:25-27), 
để nhờ đó có thể nhận biết Chúa (xem Luca 24:30-32) 
và làm chứng cho Chúa (xem Luca 24:33-35).

Việc chúng ta hàng tuần qui tụ lại với nhau vào chính thời điểm Bữa Tiệc Ly,
cũng là việc chúng ta "chọn phần tốt hơn" (Luca 10:42) 
như Chị Maria ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe Lời Chúa.

Tạ ơn LTXC đã chẳng những tạo cho chúng ta cơ hội (qua phương tiện truyền thông online tân tiến),
mà còn ban thêm cho chúng ta lòng khao khát Lời Chúa và thiện chí theo đuổi Lời Chúa khi Lời Chúa "làm cho lòng chúng ta nóng lên" (Luca 24:32).
Vậy chúng ta sẽ cùng nhau đáp ứng quyền năng bất khả chống cưỡng của Lời Chúa để tiếp tục hoan hưởng "phần tốt hơn" của chúng ta tuần này nhé.

Thứ Năm 26/5/2020 vào lúc 6:00 pm CA, 8:00 TX và 9:00 pm MD / PA / MI ở buổi hội ngộ online: https://meet.google.com/oci-mgih-apw
chung quanh Bàn tiệc PVLC Chúa Nhật VII Phục Sinh Năm C

Tuần này tới phiên Nhóm Bắc CA phụ trách đọc PVLC và tới phiên Chị Lê Thục Têrêsa dâng lời nguyện mở đầu

em tĩnh

 

 

 

Tạ ơn LTXC đã qui tụ 20 anh chị em TĐCTT chúng con lại vào chiều tối Thứ Năm 26/5/2022 để hoan hưởng PVLC Chúa Nhật VII Phục Sinh Năm C.

Hôm nay tới phiên Nhóm Bắc CA đọc PVLC và đồng thời cũng dâng lời nguyện mở đầu (Chị Lê Thục Têrêsa):

Phúc Âm - Chị Nguyễn Kim Thoa; Bài 1 - Chị Trần Tất Đạt; Bài 2 - Chị Trần Cẩm Liên; Đáp Ca - Chị Trần Ngọc Mỹ

 

 

 

Phúc Âm: Ga 17, 20-26

"Ðể chúng được hoàn toàn nên một".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: "Lạy Cha chí thánh, Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như Chúng Ta là một. Con ở trong chúng, và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một, và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con, và Con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến Con."

"Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng: Con ở đâu chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa".

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc I: Cv 7, 55-59ab

"Tôi thấy Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Têphanô đầy Thánh Thần, nhìn lên trời, đã xem thấy vinh quang của Thiên Chúa, và Ðức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông đã nói rằng: "Kìa, tôi xem thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa". Bấy giờ họ lớn tiếng kêu la và bịt tai lại, và họ nhất tề xông vào ông. Khi lôi ông ra ngoài thành, họ ném đá ông, Và các nhân chứng đã để áo của họ dưới chân một người thanh niên tên là Saolô. Rồi họ ném đá Têphanô, đang lúc ông cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận tâm hồn con". Thế rồi ông quì xuống, lớn tiếng kêu lên rằng: "Lạy Chúa, xin đừng trách cứ họ về tội lỗi này". Nói xong câu đó, ông đã an giấc trong Chúa.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc II: Kh 22, 12-14. 16-17. 20

"Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ngự đến".

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

Tôi là Gioan đã nghe tiếng phán cùng tôi rằng: "Này Ta đến ngay, Ta có phần thưởng để trả công cho mỗi người tuỳ các việc người ấy đã làm. Ta là Alpha và Ômêga, là thứ nhất và cuối cùng, là nguyên thuỷ và cùng đích. Phúc cho những ai giặt áo của mình trong máu Con Chiên, để được hưởng dùng cây sự sống, và được qua cửa để vào thành.

"Ta là Giêsu, đã sai thiên thần đến làm chứng cho các ngươi về những điều có liên quan đến các giáo đoàn. Ta là gốc rễ, là dòng dõi Ðavit, là sao mai sáng chói".

Thần Trí và tân nương nói: "Hãy đến!" Và kẻ nào nghe cũng hãy nói: "Hãy đến!" Và ai khát, hãy đến; ai muốn, hãy nhận lãnh nhưng không nước sự sống.

Ðấng làm chứng những điều ấy phán: "Phải, Ta đến ngay". "Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ngự đến!"

Ðó là lời Chúa.

 

 

Ðáp Ca: Tv 96, 1 và 2b. 6 và 7c. 9

Ðáp: Chúa hiển trị, Người là Ðấng tối cao trên toàn cõi đất (c. 1a và 9a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Chúa hiển trị, địa cầu hãy hân hoan, hải đảo muôn ngàn, hãy mừng vui. Công minh chính trực là nền kê ngai báu. - Ðáp.

2) Trời xanh loan truyền sự công minh Chúa, và chư dân được thấy vinh hiển của Người. Bao nhiêu chúa tể hãy cúc cung bái lạy Người. - Ðáp.

3) Lạy Chúa, vì Ngài là Ðấng tối cao trên toàn cõi đất, Ngài rất đỗi siêu phàm giữa muôn chúa tể. - Ðáp.

 

 

 

20 anh chị em TĐCTT tham dự buổi hội ngộ online PVLC chiều tối hôm nay bao gồm:

6/11 Nam CA (Quí chị Thúy Nga, Bạch Mai, Ngô Trâm, Nguyễn Hải, Vũ Tâm vắng mặt)

 9 Bắc CA (trở lại đầy đủ, sau tuần trước chỉ có 4/9)

 5/6 Ngoài CA (Chị Kiều Thu vắng mặt; Chị Đặng Hoa Flower mới từ nhà thương thông tim mạch về 3 ngày cũng cố gắng tham dự)

 

Cám ơn quí anh chị đã trung thành và liên tục tham dự buổi hội ngộ trực tuyến PVLC hàng tuần.

Xin mời anh chị theo dõi lại buổi hội ngộ ngọc ngà này của chúng ta ở những cái links sau đây:

CNVII.PS-C.mp3

 

 

 

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, May 16, 2022 at 9:48 AM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm C
To: <tdctt-pvlconline@googlegroups.com>

Quí AC TĐCTT PVLC Hàng Tuần rất thân mến của em,

Hành Trình Emmau, cũng là Hành Trình Đức Tin của chúng ta, một hành trình đức tin 
được bắt đầu từ việc lắng nghe Lời Chúa (xem Luca 24:25-27), 
để nhờ đó có thể nhận biết Chúa (xem Luca 24:30-32) 
và làm chứng cho Chúa (xem Luca 24:33-35).

Việc chúng ta hàng tuần qui tụ lại với nhau vào chính thời điểm Bữa Tiệc Ly,
cũng là việc chúng ta "chọn phần tốt hơn" (Luca 10:42) 
như Chị Maria ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe Lời Chúa.

Tạ ơn LTXC đã chẳng những tạo cho chúng ta cơ hội (qua phương tiện truyền thông online tân tiến),
mà còn ban thêm cho chúng ta lòng khao khát Lời Chúa và thiện chí theo đuổi Lời Chúa khi Lời Chúa "làm cho lòng chúng ta nóng lên" (Luca 24:32).
Vậy chúng ta sẽ cùng nhau đáp ứng quyền năng bất khả chống cưỡng của Lời Chúa để tiếp tục hoan hưởng "phần tốt hơn" của chúng ta tuần này nhé.

Thứ Năm 19/5/2020 vào lúc 6:00 pm CA, 8:00 TX và 9:00 pm MD / PA / MI ở buổi hội ngộ online: https://meet.google.com/iwo-bvio-vaq
chung quanh Bàn tiệc PVLC Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm C

em tĩnh


 

Tạ ơn LTXC đã qui tụ 18 anh chị em TĐCTT chúng con lại vào chiều tối Thứ Năm 19/5/2022 để hoan hưởng PVLC Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm C.

Hôm nay tới phiên Nhóm Nam CA đọc PVLC và đồng thời cũng dâng lời nguyện mở đầu (Chị Trần Bạch Mai):

Phúc Âm - Chị Phạm Bạch Tuyết (OC); Bài 1 - Chị Bùi Mộng Điệp (OC); Bài 2 - Anh Nguyễn Văn Thế (LA); Đáp Ca - Chị Ngô Trâm (LA)Phúc Âm: Ga 14, 23-29

"Thánh Thần sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Ðấng Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin".

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc I: Cv 15, 1-2. 22-29

"Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm gánh nặng nào khác ngoài mấy điều cần kíp".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, có mấy người từ Giuđêa đến dạy bảo các anh em rằng: "Nếu anh em không chịu cắt bì theo luật Môsê, thì không được cứu độ". Do đó, Phaolô và Barnaba đã tranh luận gắt gao với họ. Bấy giờ người ta quyết định là Phaolô, Barnaba và một ít người khác thuộc phe họ, lên Giêrusalem gặp các Tông đồ và niên trưởng, để xin giải quyết vấn đề này.

Bấy giờ các Tông đồ, kỳ lão, cùng toàn thể Hội thánh chấp thuận chọn ít người trong các ngài, và sai đi Antiôkia với Phaolô và Barnaba: đó là Giuđa, gọi là Barsaba, và Sila, những vị có uy thế giữa anh em. Các ngài nhờ tay hai ông chuyển bức thơ viết như sau:

"Anh em Tông đồ và kỳ lão chúng tôi kính chào các anh em thuộc dân ngoại ở Antiôkia, Syria và Cilicia. Chúng tôi nghe tin rằng có mấy người trong chúng tôi đã đến nói những lời gây hoang mang và làm cho tâm hồn anh em xao xuyến, chúng tôi không uỷ quyền cho họ, vì thế chúng tôi họp lại, đồng ý chọn một ít người và sai đến anh em làm một với Barnaba và Phaolô, những anh em yêu quý của chúng tôi, tức là những người đã liều mạng sống mình vì danh Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Vậy chúng tôi đã sai Giuđa và Sila đến nói miệng với anh em cũng chính những lời này: Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm cho anh em gánh nặng nào khác ngoài mấy điều cần kíp này là anh em hãy kiêng đồ cúng thần, huyết, thịt thú chết ngạt và gian dâm; giữ mình khỏi các điều đó là anh em làm phải. Chúc anh em vạn an".

Ðó là lời Chúa.

 

 

 

Bài Ðọc II: Kh 21, 10-14. 22-23

"Người chỉ cho tôi thấy thành thánh do Thiên Chúa từ trời gởi xuống".

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

Thiên Thần đem tôi lên một núi cao chót vót khi tôi ngất trí, và chỉ cho tôi thấy thành thánh Giêrusalem từ trời nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Ánh sáng của nó toả ra như đá quý, giống như ngọc thạch, óng ánh tựa pha lê. Thành có tường lũy cao lớn, trổ mười hai cổng, trên các cổng có mười hai thiên thần, và có khắc tên mười hai chi họ con cái Israel. Phía đông có ba cổng, phía bắc có ba cổng, Phía nam có ba cổng, và phía tây có ba cổng. Tường thành xây trên mười hai móng có khắc tên mười hai tông đồ của Con Chiên. Còn đền thờ, tôi không thấy có trong thành, vì Thiên Chúa toàn năng và Con Chiên là đền thờ của thành. Thành không cần mặt trời, mặt trăng chiếu soi: vì đã có vinh quang Thiên Chúa chiếu sáng nó, và đèn của nó chính là Con Chiên.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Ðáp Ca: Tv 66, 2-3. 5-6 và 8

Ðáp: Chư dân, hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài (c. 4).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Xin Thiên Chúa xót thương và chúc phúc lành cho chúng con, xin chiếu giãi trên chúng con ánh sáng tôn nhan Chúa, để trên địa cầu người ta nhìn biết đường lối của Ngài, cho chư dân thiên hạ được biết rõ ơn Ngài cứu độ. - Ðáp.

2) Các dân tộc hãy vui mừng hoan hỉ, vì Ngài công bình cai trị chư dân, và Ngài cai quản các nước địa cầu. - Ðáp.

3) Chư dân, hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài! Xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho chúng con, và cho khắp cùng bờ cõi trái đất kính sợ Ngài. - Ðáp.

 

 

18 anh chị em TĐCTT tham dự buổi hội ngộ online PVLC chiều tối hôm nay bao gồm:

9/11 Nam CA (Chị Nguyễn Hải & Chị Nguyễn Vũ Tâm vắng mặt)

 4/9 Bắc CA (vắng Chị Trần Vũ Kim Liên, Chị Trần Cẩm Liên, Chị Trần Ngọc Mỹ, Chị Nguyễn Bích Phượng & Chị Lê Thục Têrêsa)

 5/6 Ngoài CA (Chị Đặng Hoa Flower đang năm nhà thương thông tim mạch)

 

Cám ơn quí anh chị đã trung thành và liên tục tham dự buổi hội ngộ trực tuyến PVLC hàng tuần.

Xin mời anh chị theo dõi lại buổi hội ngộ ngọc ngà này của chúng ta ở những cái links sau đây:

PS.CNVI-C.mp3

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, May 9, 2022 at 10:03 AM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ Trực Tuyến PVLC Chúa Nhật V Phục Sinh Năm C
To: <tdctt-pvlconline@googlegroups.com>


Quí AC TĐCTT PVLC Hàng Tuần rất thân mến của em,

Tạ ơn LTXC đã cho Hành Trình Emmau của chúng ta được liên tục kéo dài tới nay đã hơn một năm, 
một Hành Trình Nghe Lời Chúa (xem Luca 24:25-27) trong tâm hồn của mình, 
để nhờ đó có thể Nhận Biết Chúa (xem Luca 24:30-32) trong cuộc đời của mình,
 Minh Chứng Chúa (xem Luca 24:33-35) trong sứ vụ tông đồ loan báo của mình.

Chủ đề cho chung Mùa Phục Sinh (6 tuần còn lại trong 7 tuần của Mùa Phục Sinh): "Thày là sự sống" (Gioan 11:25).
Vậy chủ đề "Thày là sự sống" này ở PVLC Chúa Nhật V Phục Sinh Năm C ở chỗ nào? Trong Phúc Âm, Bài Đọc 1, Bài Đọc 2 và Bài Đáp Ca?
Chúng ta hãy tự suy nghĩ trước khi chúng ta cùng nhau chia sẻ vào Thứ Năm 12/5/2022, lúc 6:00 pm CA, 8:00 pm TX và 9:00 pm MD/PA/MI,
ở cái link online này: https://meet.google.com/zse-bqzw-oqw

em tĩnh

 

 

Tạ ơn LTXC đã qui tụ 20 anh chị em TĐCTT chúng con lại vào chiều tối Thứ Năm 12/5/2022 để hoan hưởng PVLC Chúa Nhật V Phục Sinh Năm C.

Hôm nay tới phiên Nhóm Ngoài CA đọc PVLC và đồng thời cũng dâng lời nguyện mở đầu (Chị Đặng Hoa Flower):

Phúc Âm - Chị Nguyễn Thu Hải (MD); Bài 1 - Chị Đặng Hoa Flower (TX); Bài 2 - Chị Nguyễn Thùy Nhung (MD); Đáp Ca - Chị Nguyễn Kiều Thu (MI)

 

 

Phúc Âm: Ga 13, 31-33a. 34-35

"Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: "Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển.

"Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau".

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc I: Cv 14, 20b-26

"Các ngài thuật lại những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba trở lại Lystra, Icôniô và Antiôkia, củng cố tinh thần các môn đồ, khuyên bảo họ giữ vững đức tin mà rằng: "Chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian truân mới được vào nước Thiên Chúa". Nơi mỗi hội thánh, các ngài đặt những vị niên trưởng, rồi ăn chay cầu nguyện, trao phó họ cho Chúa là Ðấng họ tin theo.

Sau đó, các ngài sang Pisiđia, đi đến Pamphylia. Sau khi rao giảng lời Chúa tại Perghê, các ngài xuống Attilia, rồi từ đó xuống tàu trở về Antiôkia, nơi mà trước đây các ngài đã được trao phó cho ơn Chúa để làm công việc các ngài mới hoàn thành. Khi đến nơi, các ngài tụ họp giáo đoàn, thuật cho họ nghe những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài và đã mở lòng cho nhiều dân ngoại nhận biết đức tin.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc II: Kh 21, 1-5a

"Thiên Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ ở mắt họ".

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

Tôi là Gioan đã thấy trời mới và đất mới. Vì trời cũ và đất cũ đã qua đi, và biển cũng không còn nữa. Và tôi là Gioan đã thấy thành thánh Giêrusalem mới, tự trời xuống, từ nơi Thiên Chúa: tề chỉnh như tân nương được trang điểm cho tân lang của mình. Và tôi nghe có tiếng lớn tự ngai vàng phán ra: "Ðây là Thiên Chúa ở với loài người, và chính Thiên Chúa sẽ ở với họ. Người sẽ lau khô mọi giọt lệ ở mắt họ. Sự chết chóc sẽ không còn nữa, cũng không còn than khóc, không còn kêu la, không còn đau khổ: bởi vì các việc cũ đã qua đi". Và Ðấng ngự trên ngai vàng đã phán rằng: "Này đây, Ta đổi mới mọi sự".

Ðó là lời Chúa.

 

 

Ðáp Ca: Tv 144, 8-9. 10-11. 12-13ab

Ðáp: Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời (c. 1).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng. Chúa hảo tâm với hết mọi loài, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa. - Ðáp.

2) Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài. - Ðáp.

3) Ðể con cái loài người nhận biết quyền năng và vinh quang cao cả nước Chúa. Nước Ngài là nước vĩnh cửu muôn đời, chủ quyền Ngài tồn tại qua muôn thế hệ. - Ðáp.

 2 tấm hình kết thúc, tấm trên còn 2 chị Phạm Bạch Tuyết (B) và Chị Đặng Hoa Flower, hình dưới đã biến mất, cũng không thấy Chị Trần Ngọc Mỹ, Trần Cẩm Liên và AC Đạt Hòa (D)


 

20 anh chị em TĐCTT tham dự buổi hội ngộ online PVLC chiều tối hôm nay bao gồm:

6 Nam CA (Chị Nguyễn Hải, Chị Ngô Trâm, Chị Nguyễn Tâm và Chị Trần Bạch Mai vắng mặt)

 9 Bắc CA (lại đầy đủ nhất lần 2 từ trước trước)

 5 Ngoài CA (Chị Lê Phượng Khánh tạm vắng)

Đáng lẽ hôm nay Nam CA 10, Bắc CA cũng 9 và Ngoài CA 6 là tất cả 25 anh chị em.

Cám ơn quí anh chị đã trung thành và liên tục tham dự buổi hội ngộ trực tuyến PVLC hàng tuần.

Xin mời anh chị theo dõi lại buổi hội ngộ ngọc ngà này của chúng ta ở những cái links sau đây:
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, May 2, 2022 at 6:02 AM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ Trực Tuyến PVLC Chúa Nhật IV Phục Sinh Lễ Chúa Chiên Lành
To: <tdctt-pvlconline@googlegroups.com>


Quí AC trong Nhóm PVLC rất thân mến của em,

Chúa Nhật tuần tới là Chúa Nhật thứ 4 Mùa Phục Sinh, đồng thời cũng là Lễ Chúa Chiên Lành,
vì bài Phúc Âm được Giáo Hội chọn đọc về Người Mục Tử Nhân Lành - PVLC Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm C

Theo thường lệ hàng tuần, chúng ta tiếp tục hội ngộ trực tuyến vào Thứ Năm ngày 5/5/2022,
vào lúc 6:00 pm CA, 8:00 pm TX và 9:00 pm PA/MD nhé,
ở cái link sau đây: https://meet.google.com/xpd-ydnh-bty
Lần này tới Nhóm Bắc CA phụ trách PVLC  Chị Nguyễn Bích Phượng dâng Lời nguyện mở đầu.

em tĩnhTạ ơn LTXC đã qui tụ 21 anh chị em TĐCTT chúng con lại vào chiều tối Thứ Năm 5/5/2022 để hoan hưởng PVLC Chúa Nhật IV Phục Sinh Lễ Chúa Chiên Lành.

Hôm nay tới phiên Nhóm Bắc CA đọc PVLC và đồng thời cũng dâng lời nguyện mở đầu (Chị Nguyễn Bích Phượng, nhưng chị xuất hiện muộn):

Phúc Âm - Anh Trần Tất Đạt; Bài 1 - Chị Nguyễn Kim Thoa; Bài 2 - Chị Lê Thục Têrêsa; Đáp Ca - Chị Trần Cẩm Liên (thay Chị Trần Vũ Kim Liên)
 

 

Phúc Âm: Ga 10, 27-30

"Ta ban cho các chiên Ta được sống đời đời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Ðiều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một".

Ðó là lời Chúa.

 

 

 

Bài Ðọc I: Cv 13, 14. 43-52

"Ðây chúng tôi quay về phía các dân ngoại".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba sang qua Perghê và đến Antiôkia xứ Pisiđia; ngày Sabbat, các ngài vào ngồi trong hội đường. Có nhiều người Do-thái và tòng giáo theo các ngài, được các ngài khuyên bảo bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa.

Ðến ngày Sabbat sau, hầu hết cả thành đều đến nghe lời Thiên Chúa. Các người Do-thái thấy đám đông dân chúng, thì đâm ghen tương, nói lộng ngôn, chống lại các điều Phaolô giảng dạy. Phaolô và Barnaba can đảm nói rằng: "Phải giảng lời Thiên Chúa cho các ngươi trước tiên, nhưng vì các ngươi từ chối lời Thiên Chúa và tự cho mình không xứng đáng sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía các dân ngoại; vả lại Chúa đã truyền lệnh cho chúng tôi rằng: "Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi nên ơn cứu độ cho đến tận cùng trái đất". Nghe vậy các dân ngoại hân hoan ca tụng lời Chúa; những ai được Chúa tiền định hưởng sự sống đời đời, thì tin theo, nên lời Chúa được rao giảng khắp cả vùng.

Những người Do-thái xúi giục các phụ nữ khá giả đã tòng giáo và các thân hào trong thành bắt bớ Phaolô và Barnaba, rồi trục xuất hai ngài ra khỏi ranh giới xứ họ. Còn hai ngài, sau khi phủi bụi chân lại cho họ, hai ngài đi đến Icôniô. Còn các môn đồ thì đầy hân hoan và Thánh Thần.

Ðó là lời Chúa.

 

 

 

Bài Ðọc II: Kh 7, 9. 14b-17

"Chiên Con sẽ thống trị họ, và dẫn họ đến nguồn nước ban sự sống".

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

Tôi là Gioan, đã xem thấy một đám đông không thể đếm được, họ thuộc mọi nòi giống, dòng họ, dân tộc và tiếng nói, đứng trước ngai vàng và trước Con Chiên; họ mặc áo trắng dài, tay cầm lá vạn tuế.

Và một bô lão đã nói với tôi: "Ðây là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy nó trắng trong máu Con Chiên. Vì thế, họ ở trước ngai vàng Thiên Chúa, và ngày đêm phụng sự Người trong đền thánh Chúa, Ðấng ngự trên ngai vàng đặt ở giữa họ. Họ sẽ không còn đói khát; mặt trời và nóng bức sẽ không làm khổ họ, vì Con Chiên đứng trước ngai vàng sẽ thống trị họ, sẽ dẫn họ đến nguồn nước ban sự sống, và Thiên Chúa sẽ lau hết mọi giọt lệ nơi mắt họ.

Ðó là lời Chúa.

 

 

 

Ðáp Ca: Tv 99, 2. 3. 5

Ðáp: Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi (c. 3c).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Hãy phụng sự Chúa với niềm vui vẻ; hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá. - Ðáp.

2) Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính Người đã tạo tác thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của Người, ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. - Ðáp.

3) Vì Thiên Chúa, Người thiện hảo, lòng từ bi Người tồn tại muôn đời, và lòng trung tín Người còn tới muôn muôn thế hệ. - Ðáp.

 
21 anh chị em TĐCTT tham dự buổi hội ngộ online PVLC chiều tối hôm nay bao gồm:

6 Nam CA (Chị Nguyễn Hải, Chị Thúy Nga và Chị Trần Bạch Mai vắng mặt)

 9 Bắc CA (đầy đủ nhất từ trước đến nay)

 6 Ngoài CA (Chị Đặng Hoa Flower cuối cùng không thấy nữa)

Đáng lẽ hôm nay Nam CA 10, Bắc CA cũng 9 và Ngoài CA 6 là tất cả 25 anh chị em.

Cám ơn quí anh chị đã trung thành và liên tục tham dự buổi hội ngộ trực tuyến PVLC hàng tuần.

Xin mời anh chị theo dõi lại buổi hội ngộ ngọc ngà này của chúng ta ở những cái links sau đây:


CN.IVPS-C.mp3 / https://youtu.be/K1U7ROlZx2A

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Apr 25, 2022 at 7:02 AM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC Chúa Nhật III Phục Sinh Năm C
To: <tdctt-pvlconline@googlegroups.com>


Quí TĐCTT PVLC hàng tuần rất thân thương của em,

Chúng ta tiếp tục Hành Trình Emmau cũng là Hành Trình Phụng Vụ nhé.
Vì Hành Trình Emmau là Hành Trình 2 môn đệ:

1- Lắng nghe trên đường đi Lời Chúa (như phần Phụng vụ Lời Chúa trong Thánh lễ);
2- Nhờ đó nhận ra Chúa khi Người bẻ bánh (như phần Phụng vụ Thánh Thể sau đó);
3- Để rồi mới có thể làm chứng cho Chúa (bằng cuộc đời Kitô hữu môn đệ chứng nhân của Chúa Kitô phục sinh).

Hành Trình Phụng Vụ này của chúng ta tuần này vẫn được tiếp tục như thường:
Thứ Năm 28/4/2022 vào lúc 6:00 pm CA, 8:00 pm TX và 9:00 pm PA/MD
ở cái links hội ngộ trực tuyến sau đây: https://meet.google.com/bzq-zqqd-zba

Tuần này Nhóm Nam CA phụ trách đọc PVLC và lời nguyện mở đầu tới phiên Chị Phạm Bạch Tuyết nhé.

Rất mong được tái ngộ đông đủ quí AC PVLC hằng tuần rất thân thương của em.

em tĩnh 

Tạ ơn LTXC đã qui tụ 20 anh chị em TĐCTT chúng con lại vào chiều tối Thứ Năm 28/4/2022 để hoan hưởng PVLC Chúa Nhật III Phục Sinh.

Hôm nay tới phiên Nhóm Nam CA đọc PVLC và đồng thời cũng dâng lời nguyện mở đầu (Chị Phạm Bạch Tuyết OC, nhưng chị bất ngờ xin kiếu vào phút chót):

Phúc Âm - Chị Bùi Mộng Điệp OC; Bài 1 - Anh Nguyễn Văn Thế LA; Bài 2 - Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ OC; Đáp Ca - Chị Cao-Bùi Thúy-Nga SB

 

 

Phúc Âm: Ga 21, 1-14 {hoặc 1-19}

"Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: "Simon-Phêrô, Tôma (cũng gọi là Ðiđymô), Nathanael quê tại Cana xứ Galilêa, các con ông Giêbêđê, và hai môn đệ khác nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: "Tôi đi đánh cá đây". Các ông kia nói rằng: "Chúng tôi cùng đi với ông". Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: "Này các con, có gì ăn không?" Họ đồng thanh đáp: "Thưa không". Chúa Giêsu bảo: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được". Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: "Chính Chúa đó". Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào, vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ hai trăm thước tay.

Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than, trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo: "Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây". Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ. Lưới đầy toàn cá lớn; tất cả được một trăm năm mươi ba con. Dầu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng: "Các con hãy lại ăn". Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi "Ông là ai?", vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ; Người cũng cho cá như thế. Ðây là lần thứ ba, Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ khi Người từ cõi chết sống lại.

[Vậy khi các Ngài đã điểm tâm xong, Chúa Giêsu hỏi Simon Phêrô rằng: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?" Ông đáp: "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy". Người lại hỏi: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy". Người hỏi ông lần thứ ba: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Phêrô buồn phiền, vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba: "Con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho con biết: khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý, nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến". Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy đoạn, Người bảo ông: "Con hãy theo Thầy".]

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc I: Cv 5, 27b-32. 40b-41

"Chúng tôi là chứng nhân các lời đó cùng với Thánh Thần".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, thầy thượng tế hỏi các tông đồ rằng: "Ta đã ra lệnh cấm các ngươi nhân danh ấy mà giảng dạy. Thế mà các ngươi đã giảng dạy giáo lý các ngươi khắp cả Giêrusalem; các ngươi còn muốn làm cho máu người đó lại đổ trên chúng tôi ư?" Phêrô và các tông đồ trả lời rằng: "Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Thiên Chúa cha ông chúng ta đã cho Ðức Giêsu sống lại, Ðấng mà các ông đã giết khi treo Người trên thập giá. Thiên Chúa đã dùng quyền năng tôn Ngài làm thủ lãnh và làm Ðấng Cứu Ðộ, để ban cho Israel được ăn năn sám hối và được ơn tha tội. Chúng tôi là nhân chứng các lời đó cùng với Thánh Thần, Ðấng mà Thiên Chúa đã ban cho mọi kẻ vâng lời Người!" Họ ra lệnh đánh đòn các tông đồ và tuyệt đối cấm không được nhân danh Ðức Giêsu mà giảng dạy nữa, đoạn tha các ngài về. Vậy các ngài ra khỏi công nghị, lòng hân hoan vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì Danh Ðức Giêsu.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc II: Kh 5, 11-14

"Chiên Con đã bị giết, xứng đáng lãnh nhận quyền năng, ...vinh quang và lời chúc tụng".

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

Tôi là Gioan, đã thấy và nghe tiếng các thiên thần đông đảo vòng quanh ngai vàng, tiếng các sinh vật và các vị kỳ lão; số họ đông hằng ngàn hằng vạn, họ lớn tiếng tung hô rằng: "Chiên Con đã bị giết, xứng đáng lãnh nhận quyền năng, phú quý, khôn ngoan, sức mạnh, danh dự, vinh quang và lời chúc tụng". Tôi lại nghe mọi thọ tạo trên trời, trên đất, dưới đất, trên biển và dưới biển, tung hô rằng: "Chúc Ðấng ngự trên ngai và chúc Chiên Con được ca tụng, danh dự, vinh quang, quyền năng đến muôn đời". Bốn sinh vật thưa: "Amen", và hai mươi bốn vị kỳ lão sấp mặt xuống và thờ lạy Ðấng hằng sống muôn đời.

Ðó là lời Chúa.

 

 

 

Ðáp Ca: Tv 29, 2 và 4. 5 và 6. 11 và 12a và 13b

Ðáp: Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con (c. 2a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con, và không để quân thù hoan hỉ về con. Lạy Chúa, Ngài đã đưa linh hồn con thoát xa Âm phủ, Ngài đã cứu con khỏi số người đang bước xuống mồ. - Ðáp.

2) Các tín đồ của Chúa, hãy đàn ca mừng Chúa, và hãy cảm tạ thánh danh Ngài. Vì cơn giận của Ngài chỉ lâu trong giây phút, nhưng lòng nhân hậu của Ngài vẫn có suốt đời. Chiều hôm có gặp cảnh lệ rơi, nhưng sáng mai lại được mừng vui hoan hỉ. - Ðáp.

3) Lạy Chúa, xin nhậm lời và xót thương con, lạy Chúa, xin Ngài gia ân cứu giúp con. Chúa đã biến đổi lời than khóc thành khúc nhạc cho con; lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con sẽ tán tụng Chúa tới muôn đời. - Ðáp.

 

 

 

20 anh chị em TĐCTT tham dự buổi hội ngộ online PVLC chiều tối hôm nay bao gồm:

7 Nam CA (Chị Nguyễn Hải, Chị Phạm Bạch Tuyết và Chị Trần Bạch Mai vắng mặt)

 8 Bắc CA (Chị Trần Cẩm Liên tham dự lần 3; lần này thiếu Chị Nguyễn Bích Phượng)

 5 Ngoài CA (Chị Đặng Hoa Flower hôm nay vắng mặt)

Đáng lẽ hôm nay Nam CA 10, Bắc CA cũng 9 và Ngoài CA 6 là tất cả 25 anh chị em.

Cám ơn quí anh chị đã trung thành và liên tục tham dự buổi hội ngộ trực tuyến PVLC hàng tuần.

Xin mời anh chị theo dõi lại buổi hội ngộ ngọc ngà này của chúng ta ở những cái links sau đây:

 

PS.CN.III-C.mp3 / https://youtu.be/DuhauZJuINc

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Apr 19, 2022 at 11:29 AM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC Chúa Nhật II Phục Sinh Lễ LTXC
To: <tdctt-pvlconline@googlegroups.com>


Quí AC rất thân thương của em,

Chúa Nhật II Phục Sinh Lễ LTXC năm 2022 này là thời điểm đúng một năm trước, cũng vào Lễ LTXC (11/4/2021), chúng ta đã bắt đầu chia sẻ PVLC Online.
Tạ ơn LTXC. Thật là ý nghĩa và kỷ niệm. Chúng ta cùng nhau cảm tạ LTXC đã chẳng những gợi hứng, tạo cơ hội và thúc đẩy thiện chí tham dự của chúng ta.

Theo ân tình thánh tuyệt với của LTXC đã ban cho chúng ta suốt năm qua, và được thu hút bất khả chống cưỡng của chính Lời Chúa luôn nung nấu trong lòng khao khát của chúng ta,
chúng ta cùng nhau qui tụ lại vào chính thời điểm dọn mừng Lễ LTXC năm nay nhé, như thông lệ hằng tuần, đó là:

Thứ Năm 21/4/2022 vào lúc 6:00 pm CA, 8:00 pm TX và 9:00 pm MD và PA,
ở cái link trực tuyến sau đây: https://meet.google.com/hga-foif-ezg

Tuần này tới phiên Nhóm Ngoài CA phụ trách đọc Lời Chúa và Chị Phạm Xuân Hạ dâng lời nguyện mở đầu.

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen.


em tĩnh

 

 

 

Tạ ơn LTXC đã qui tụ 20 anh chị em TĐCTT chúng con lại vào chiều tối Thứ Năm 21/4/2022 để hoan hưởng PVLC Chúa Nhật II Phục Sinh Lễ LTXC.

Hôm nay tới phiên Nhóm Ngoài CA đọc PVLC và đồng thời cũng dâng lời nguyện mở đầu (Chị Phạm Xuân Hạ PA):

Phúc Âm - Chị Đặng Hoa Flower GP Fort Worth TX; Bài 1 - Chị Nguyễn Thu Hải TGP Washington MD; Bài 2 - Phạm Xuân Hạ TGP Philadelphia PA; Đáp Ca - Chị Nguyễn Thùy Nhung TGP Baltimore MD

 

 

Phúc Âm: Ga 20, 19-31

"Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con". Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin".

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Ðoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin!"

Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.

Ðó là lời Chúa.

 

 

 

 

Bài Ðọc I: Cv 5, 12-16

"Số người tin vào Chúa ngày càng gia tăng".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Khi ấy, các Tông đồ làm nhiều phép lạ và nhiều việc phi thường trong dân, và tất cả mọi người tập họp tại hành lang Salômôn; nhưng không một ai khác dám nhập bọn với các tông đồ. Nhưng dân chúng đều ca tụng các ngài. Số những người nam nữ tin vào Chúa ngày càng gia tăng, đến nỗi họ mang bệnh nhân ra đường phố, đặt lên giường chõng, để khi Phêrô đi ngang qua, ít nữa là bóng của người ngả trên ai trong họ, thì kẻ ấy khỏi bệnh. Ðông đảo dân chúng ở những thành phụ cận Giêrusalem cũng tuôn đến, mang theo bệnh nhân và những người bị quỷ ám. Mọi người đều được chữa lành.

Ðó là lời Chúa.

 

 

 

 

Bài Ðọc II: Kh 1, 9-11a, 12-13. 17-19

"Ta đã chết, nhưng đây Ta vẫn sống đến muôn đời".

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

Tôi là Gioan, anh em của chư huynh, đồng phần chia sẻ sự gian truân, vương quyền và kiên nhẫn trong Ðức Giêsu Kitô, tôi đã ở đảo Patmô vì lời Chúa và vì làm chứng Ðức Giêsu. Một Chúa Nhật nọ, tôi xuất thần và nghe phía sau tôi có tiếng phán lớn như tiếng loa rằng: "Hãy viết những điều ngươi thấy vào sách và gởi đến bảy giáo đoàn ở Tiểu Á". Tôi quay lại để xem coi tiếng ai nói với tôi. Vừa quay lại, tôi thấy bảy chân đèn bằng vàng, và ở giữa bảy chân đèn bằng vàng đó tôi thấy một Ðấng giống như Con Người, mặc áo dài và ngang lưng thắt một dây nịt bằng vàng. Vừa trông thấy Người, tôi ngã xuống như chết dưới chân Người; Người đặt tay phải lên tôi và nói: "Ðừng sợ, Ta là Ðấng trước hết và là Ðấng sau cùng, Ta là Ðấng hằng sống; Ta đã chết, nhưng đây Ta vẫn sống đến muôn đời. Ta giữ chìa khoá sự chết và địa ngục. Vậy hãy viết những gì ngươi đã thấy, những điều đang xảy ra và những điều phải xảy ra sau này".

Ðó là lời Chúa. 

 

 

 

 

Ðáp Ca: Tv 117, 2-4. 22-24. 25-27a

Ðáp: Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở (c. 1).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Hỡi nhà Israel, hãy xướng lên: "Ðức từ bi của Người muôn thuở". Hỡi nhà Aaron, hãy xướng lên: "Ðức từ bi của Người muôn thuở". Hỡi những người tôn sợ Chúa, hãy xướng lên: "Ðức từ bi của Người muôn thuở". - Ðáp.

2) Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng đá góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta. Ðây là ngày Chúa đã thực hiện, nên chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó. - Ðáp.

3) Thân lạy Chúa, xin gia ơn cứu độ; thân lạy Chúa, xin ban cho đời sống phồn vinh. Phúc đức cho Ðấng nhân danh Chúa mà đến; từ nhà Chúa, chúng tôi cầu phúc cho chư vị. Chúa là Thiên Chúa và đã soi sáng chúng tôi. - Ðáp.

 

 


20 anh chị em TĐCTT tham dự buổi hội ngộ online PVLC chiều tối hôm nay bao gồm:

8 Nam CA (Chị Nguyễn Hải vắng mặt, bù lại có Chị Ngô Trâm bất cứ khi nào có thể)

 7 Bắc CA (Chị Trần Cẩm Liên tham dự lần 2; lần này thiếu Chị Nguyễn Bích Phượng và Trần Ngọc Mỹ)

 5 Ngoài CA (Chị Lê Phượng Khánh hôm nay vắng mặt)

Đáng lẽ hôm nay Nam CA 9, Bắc CA cũng 9 và Ngoài CA 6 là tất cả 24 anh chị em, tuy nhiên cũng hơn lần trước được 1 người.

Cám ơn quí anh chị đã trung thành và liên tục tham dự buổi hội ngộ trực tuyến PVLC hàng tuần,

và kể như buổi hội ngộ PVLC Online hôm nay 21/4/2022 cho Chúa Nhật II Phục Sinh Lễ LTXC, chúng ta mừng kỷ niệm đúng 2 năm biến cố ngọc ngà này, từ Lễ LTXC 11/4/2021!

Xin mời anh chị theo dõi lại buổi hội ngộ ngọc ngà này của chúng ta ở những cái links sau đây:

 

PS-CNII-C.mp3 / https://youtu.be/Hl1-3OzYi78

 
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Apr 12, 2022 at 9:28 AM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC Chúa Nhật Phục Sinh
To: <tdctt-pvlconline@googlegroups.com>


Quí AC TĐCTT tham dự PVLC Online hằng tuần rất thân yêu của em,

Chúng ta đã bước vào Tuần Thánh và sắp tiến sâu hơn nữa vào Tuần Tam Nhật Vượt Qua, một thời điểm tột đỉnh của phụng niên, 
để cùng với Giáo hội cử hành một mầu nhiệm đồng thời cũng là một biến cố lịch sử vô cùng quan trọng, đến độ mầu nhiệm thần linh và biến cố lịch sử này
chẳng những liên quan đến lịch sử thế giới loài người nói chung mà nhất là làm nên đức tin Kitô giáo của chúng ta nói riêng.

Thật vậy, nếu Chúa Kitô không sống lại thì tất cả chẳng còn gì nữa: Người không phải là Thiên Chúa Làm Người, chẳng còn mạc khải Thánh kinh,
tất cả đề có thể sai lầm, không đáng chúng ta hàng tuần phải cử hành "những lời Thày nói với chúng ta đều là thần linh và là sự sống" (Gioan 6:63) nữa.
Bởi vậy, chúng ta càng phải cùng nhau qui tụ lại để chiêm ngưỡng vị Thiên Chúa Làm Người Vượt Qua của chúng ta từ trong cõi chết sống lại như được Thánh Kinh thuật lại.

Vậy chúng ta tiếp tục qui tụ trực tuyến lại với nhau vào chiếu tối Thứ Tư ngày 13/4/2022 lúc 6:00 pm CA, 8:00 pm TX và 9:00 pm MD/PA nhé,
ở không gian mạng trực tuyến sau đây: https://meet.google.com/qwv-dggg-yvn
Tuần này tới phiên Nhóm Bắc CA đọc PVLC Chúa Nhật Lễ Phục Sinh kiêm lời nguyện mở đầu được đại diện bởi Chị Nguyễn Kim Thoa.

em tĩnh

 

 

Tạ ơn LTXC đã qui tụ 18 anh chị em TĐCTT chúng con lại vào chiều tối Thứ Tư 13/4/2022 để hoan hưởng PVLC Chúa Nhật Đại Lễ Phục Sinh.

Hôm nay tới phiên Nhóm Bắc CA đọc PVLC và đồng thời cũng dâng lời nguyện mở đầu (Chị Nguyễn Kim Thoa):

Phúc Âm - Chị Nguyễn Kim Thoa; Bài 1 - Anh Trần Tất Đạt; Bài 2 - Chị Trần Cẩm Liên; Đáp Ca - Chị Trần Ngọc Mỹ

 

 

Phúc Âm: Ga 20, 1-9

"Người phải sống lại từ cõi chết".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: "Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu". Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết.

Ðó là lời Chúa.

 

 

 

Bài Ðọc I: Cv 10, 34a. 37-43

"Chúng tôi đã ăn uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phêrô lên tiếng nói rằng: "Như anh em biết điều đã xảy ra trong toàn cõi Giuđêa, khởi đầu từ Galilêa, sau khi Gioan rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu thành Nadarét. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu cho Người. Người đi khắp nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở cùng Người. Và chúng tôi, chúng tôi là chứng nhân tất cả những gì Người đã làm trong nước Do-thái, và tại Giêrusalem, Người là Ðấng người ta đã giết treo Người trên thập giá. Nhưng ngày thứ ba, Thiên Chúa đã cho Người sống lại và hiện ra không phải với toàn dân, mà là với chúng tôi là nhân chứng Thiên Chúa đã tuyển chọn trước, chính chúng tôi đã ăn uống với Người sau khi Người từ cõi chết sống lại. Và Người đã truyền cho chúng tôi rao giảng cho toàn dân và làm chứng rằng chính Người đã được Thiên Chúa tôn làm quan án xét xử kẻ sống và kẻ chết. Mọi tiên tri đều làm chứng về Người rằng: Tất cả những ai tin vào Người, thì nhờ danh Người mà được tha tội".

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc II: Cl 3, 1-4

"Anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.

Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Ðức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh em đã chết, và sự sống anh em được ẩn giấu với Ðức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Ðức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với Người trong vinh quang.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Ðáp Ca: Tv 117, 1-2. 16ab-17. 22-23

Ðáp: Ðây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó (c. 24).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Hỡi nhà Israel, hãy xướng lên: "Ðức từ bi của Người muôn thuở". - Ðáp.

2) Tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt, tay hữu Chúa đã cất nhắc tôi lên. Tôi không chết, nhưng tôi sẽ sống, và tôi sẽ loan truyền công cuộc của Chúa. - Ðáp.

3) Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng đá góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta. - Ðáp.

 

 19 anh chị em TĐCTT tham dự buổi hội ngộ online PVLC chiều tối hôm nay bao gồm:

7 Nam CA (Chị Ngô Trâm không ở tới cuối cùng; AC Thế Lan báo không thể vào được sau 4-5 lần cố vào)

 7 Bắc CA (Chị Trần Cẩm Liên lần đầu tiên tham dự, lần này thiếu Chị Nguyễn Bích Phượng và Chị Lê Thục)

 5 Ngoài CA (Chị Nguyền Kiều Thu hôm nay vắng mặt)

Đáng lẽ hôm nay Nam CA 9, Bắc CA cũng 9 và Ngoài CA 6 là tất cả 24 anh chị em, một con số vượt kỷ lục hơn cả lần phá kỷ lục trước chỉ có 21 anh chị em.

Cám ơn quí anh chị đã trung thành và liên tục tham dự buổi hội ngộ trực tuyến PVLC hàng tuần,

và kể như buổi hội ngộ PVLC Online hôm nay 13/4/2022 cho Chúa Nhật Phục Sinh, chúng ta bước sang năm thứ 2 của biến cố ngọc ngà này.

Xin mời anh chị theo dõi lại buổi hội ngộ ngọc ngà này của chúng ta ở những cái links sau đây:

CN-PhucSinh.mp3 / https://youtu.be/eetMrbbYoCg


From: 
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Apr 4, 2022 at 5:49 AM
Subject: TĐCTT Hội ngộ Online PVLC Chúa Nhật Lễ Lá Năm C
To: <tdctt-pvlconline@googlegroups.com>Quí AC rất thân thương của em,

Xin thông cảm cho em vì Khóa LTXC 2022 ở Florida cuối tuần này, mà em phải lên đường vào sáng sớm Thứ Tư tới đây,
mà em phải thực hiện buổi hội ngộ PVLC hằng tuần sớm nhất có thể vào hôm nay, vì mai em phải bỏ giờ ra edit trước khi lên đường nữa.
Hẹn quí AC chiều tối hôm nay Thứ Hai, mùng 4/4/2022, cũng vào 6:00 pm CA, 8:00 pm TX và 9:00 pm MD như thường lệ,
ở cái link hội ngộ sau đây: https://meet.google.com/oqy-ftgx-ycd

em tĩnh


 

Tạ ơn LTXC đã qui tụ 15 anh chị em TĐCTT chúng con lại vào chiều tối Thứ Hai 4/4/2022 để hoan hưởng PVLC Chúa Nhật Lễ Lá Năm C.

Hôm nay tới phiên Nhóm Nam CA đọc PVLC và đồng thời cũng dâng lời nguyện mở đầu (Anh Thế):

Phúc Âm - Chị Bùi Mộng Điệp; Bài 1 - Chị Phạm Bạch Tuyết; Bài 2 - Anh Nguyễn Văn Thế; Đáp Ca - Chị Nguyễn Châu Ngọc HuệBài Thương Khó: 

"Sự Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta".

Lc 22, 14 - 23. 56 Bài dài không đọc  

Lc 23, 1-49 Bài ngắn dưới đây

C. Bài Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo Thánh Luca.

Khi ấy, tất cả công nghị đứng dậy và giải Người đến Philatô. Họ bắt đầu tố cáo Người rằng:

S. "Chúng tôi đã thấy người này xúi giục dân nổi loạn, ngăn cản nộp thuế cho Cêsarê, và còn tự xưng là Kitô Vua".

C. Philatô bảo các thượng tế và đám đông rằng:

S. "Ta không thấy người này có tội gì".

C. Nhưng họ cố nài rằng:

S. "Người này đã làm náo động dân chúng, giảng dạy khắp xứ Giuđêa, bắt đầu từ Galilêa đến đây".

C. Philatô vừa nghe nói đến Galilêa, liền hỏi cho biết có phải đương sự là người xứ Galilêa không. Và khi đã biết Người thuộc thẩm quyền Hêrôđê, quan liền sai giải Người cho Hêrôđê cũng có mặt tại Giêrusalem trong những ngày ấy. Hêrôđê thấy Chúa Giêsu thì mừng rỡ lắm, vì từ lâu, ông ao ước thấy Người, bởi đã nghe nói về Người rất nhiều, và hy vọng xem Người làm một vài phép lạ. Nhà vua hỏi Người rất nhiều lời, nhưng Người không đáp gì hết. Trong khi ấy, các thượng tế và luật sĩ ở đó tố cáo Người dữ dội. Còn Hêrôđê cùng các quan lính thì khinh dể và nhạo báng Người, đoạn khoác cho Người một cái áo choàng trắng và gởi trả Người cho Philatô. Chính ngày đó, Hêrôđê và Philatô trở thành bạn hữu, vì trước kia họ là thù địch với nhau.

Bấy giờ Philatô triệu tập các thượng tế, các thủ lãnh và dân chúng lại, rồi bảo họ:

S. "Các ngươi đã nộp cho ta người này như một kẻ xúi giục dân làm loạn, nhưng đây ta đã tra xét trước mặt các ngươi, và ta không thấy người này phạm tội nào trong những tội các ngươi tố cáo. Cả vua Hêrôđê cũng thấy như vậy, vì ta đã cử các ngươi đến nhà vua và nhà vua cũng không thấy có chi đáng tội chết cả. Vậy ta sẽ cho sửa phạt, rồi tha đi".

C. Mỗi dịp lễ, quan tổng trấn phải phóng thích cho họ một người tù. Vậy toàn dân đồng thanh kêu lên:

S. "Hãy giết người này, và tha Baraba cho chúng tôi".

C. Tên này vì dấy loạn trong thành và giết người, nên đã bị tống ngục. Nhưng Philatô muốn tha Chúa Giêsu, nên lại nói với dân chúng. Nhưng chúng càng la to hơn và nói:

S. "Hãy đóng đinh nó, hãy đóng đinh nó vào thập giá!"

C. Lần thứ ba, quan lại nói với dân chúng:

S. "Người này đã làm gì xấu? Ta không thấy nơi ông ấy có lý do để lên án tử hình. Vậy ta sẽ trừng phạt, rồi tha đi".

C. Chúng lại la lớn tiếng, nhất định đòi đóng đinh Người vào thập giá, và tiếng la hét của chúng càng dữ dội hơn. Philatô liền tuyên án theo lời chúng yêu cầu. Vậy quan phóng thích tên đã bị cầm tù vì dấy loạn và giết người, là kẻ mà chúng đã xin tha, còn Chúa Giêsu thì quan trao phó để mặc ý chúng.

Khi điệu Người đi, chúng bắt một người xứ Xyrênê, tên Simon, ở ngoài đồng về, chúng bắt ông vác thập giá theo sau Chúa Giêsu. Ðám đông dân chúng theo Người, có cả mấy người phụ nữ khóc thương Người. Nhưng Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại bảo họ rằng:

J. "Hỡi con gái Giêrusalem, đừng khóc thương Ta, hãy khóc thương chính các ngươi và con cái các ngươi. Vì này, sắp đến ngày người ta sẽ than rằng: "Phúc cho người son sẻ, phúc cho những lòng không sinh nở và những vú không nuôi con". Bấy giờ người ta sẽ lên tiếng với núi non rằng: "Hãy đổ xuống đè chúng tôi", và nói với các gò nổng rằng: "Hãy che lấp chúng tôi đi". Vì nếu cây tươi còn bị xử như vậy, thì gỗ khô sẽ ra sao?"

C. Cùng với Người, chúng còn điệu hai tên gian ác nữa đi xử tử. Khi đã đến nơi gọi là Núi Sọ, chúng đóng đinh Người vào thập giá cùng với hai tên trộm cướp, một đứa bên hữu và một đứa bên tả Người. Bấy giờ Chúa Giêsu than thở rằng:

J. "Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm".

C. Rồi chúng rút thăm mà chia nhau áo Người. Dân chúng đứng đó nhìn xem, và các thủ lãnh thì cười nhạo Người mà rằng:

S. "Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Ðấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn".

C. Quân lính đều chế diễu Người và đưa dấm cho Người uống và nói:

S. "Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi".

C. Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh và Do-thái như sau: "Người này là vua dân Do-thái". Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục Người rằng:

S. "Nếu ông là Ðấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa".

C. Ðối lại, tên kia mắng nó rằng:

S. "Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao. Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm, còn Ông này, Ông có làm gì xấu đâu?"

C. Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng:

S. "Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi".

C. Chúa Giêsu đáp:

J. "Quả thật, Ta bảo ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta".

C. Lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu, tối tăm liền bao trùm cả mặt đất cho đến giờ thứ chín. Mặt trời trở nên u ám, màn trong đền thờ xé ra làm đôi ngay chính giữa. Lúc đó Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng:

J. "Lạy Cha, Con phó linh hồn Con trong tay Cha".

C. Nói đoạn, Người trút hơi thở.

(Quỳ gối thinh lặng thờ lạy trong giây lát)

Thấy sự việc xảy ra, viên sĩ quan ca tụng Thiên Chúa rằng:

S. "Ông này quả thật là người công chính".

C. Và tất cả dân chúng có mặt thấy cảnh tượng đó, và chứng kiến những sự việc xảy ra, liền đấm ngực trở về.

Ðứng xa xa, có những kẻ quen biết Người, và mấy phụ nữ đi theo Người từ xứ Galilêa, họ cũng chứng kiến.

 


Bài Ðọc I: Is 50, 4-7

"Tôi đã không giấu mặt mũi tránh những lời nhạo cười, nhưng tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn".

(Bài ca thứ ba về Người Tôi Tớ Chúa)

Trích sách Tiên tri Isaia.

Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng Người đánh thức tôi, Người thức tỉnh tai tôi, để nghe lời Người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai tôi, mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu; tôi đã không che giấu mặt mũi, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không phải hổ thẹn; nên tôi trơ mặt chai như đá, tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc II: Pl 2, 6-11

"Người đã tự hạ mình; vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.

Chúa Giêsu Kitô, tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải giành cho được ngang hàng với Thiên Chúa; trái lại, Người huỷ bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người, với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Ðức Giêsu Kitô là Chúa để Thiên Chúa Cha được vinh quang.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Ðáp Ca: Tv 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24

Ðáp: Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! sao Chúa đã bỏ con? (c. 2a)

Xướng: 1) Bao người thấy con đều mỉa mai con, họ bĩu môi, họ lắc đầu: "Hắn tin cậy Chúa, xin Ngài cứu hắn, xin Ngài giải gỡ hắn, nếu Ngài yêu thương". - Ðáp.

2) Ðứng quanh con là đàn ưng khuyển, một lũ côn đồ bao bọc lấy con. Chân tay con chúng đều chọc thủng, con có thể đếm được mọi đốt xương con. - Ðáp.

3) Phần chúng thì nhìn xem con và vui vẻ, đem y phục của con chia sẻ với nhau, còn tấm áo dài, thì chúng rút thăm... Phần Ngài, lạy Chúa, xin chớ đứng xa con, ôi Ðấng phù trợ con, xin kíp ra tay nâng đỡ. - Ðáp.

4) Con sẽ tường thuật danh Chúa cho các anh em, giữa nơi công hội, con sẽ ngợi khen Người. "Chư quân là người tôn sợ Chúa, xin hãy ca khen Chúa, toàn thể miêu duệ nhà Giacóp, hãy chúc tụng Người, hãy tôn sợ Người, hết thảy dòng giống Israel!" - Ðáp.

 

15 anh chị em TĐCTT tham dự buổi hội ngộ online PVLC chiều tối hôm nay bao gồm:

6 Nam CA + 6 Bắc CA + 3 Ngoài CA 

Cám ơn quí anh chị đã trung thành và liên tục tham dự buổi hội ngộ trực tuyến PVLC hàng tuần,

kể như được đúng 1 năm nay, kể từ Thứ Năm mùng 8/4/2021 cho CN Lễ LTXC 11/4/2021.

Xin mời anh chị theo dõi lại buổi hội ngộ ngọc ngà này của chúng ta ở những cái links sau đây:

CN.LeLa-C.mp3 / https://youtu.be/i-z6Aq-WP88
From: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>
Date: Sat, Apr 2, 2022 at 5:52 AM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ PVLC Online CN V MC Năm C
To: <tdctt-pvlconline@googlegroups.com>

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục ban cho chúng ta một buổi hội ngộ online PVLC một lần nữa cũng tràn đầy ân tình thánh tuyệt vời với Chúa và với nhau,
như những hình ảnh và giọng đọc và lắng nghe như được lưu niệm quí báu đưới đây:

Hẹn quí AC vào Thứ Hai, mùng 4/4/2022, đầu tuần tới nhé, cho PVLC Chúa Nhật Lễ Lá Năm C
cũng vào 6:00 pm CA, 8:00 pm TX và 9:00 pm MD như thường lệ,
ở cái link hội ngộ sau đây: https://meet.google.com/oqy-ftgx-ycd


em tĩnh

Lý do là vì Thứ Tư mùng 6/4/2022 chúng em đã sang Florida cho Khóa LTXC đầu tiên ở GP Pensacola.
và Thứ Ba 5/4/2022 em cần có giờ để edit bài chia sẻ nữa, nên chỉ còn duy Thứ Hai thôi. Xin quí AC thông cảm cho em.From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Mar 29, 2022 at 6:06 AM
Subject: TĐCTT hội ngộ online PVLC CN V Mùa Chay Năm C
To: TDCTT PVLC Online Hang Tuan

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022


Tạ ơn LTXC đã tiếp tục hiện diện ở các buổi hội ngộ online PVLC hằng tuần của Nhóm TĐCTT chúng ta từ 4/2021 tới nay, gần tròn 1 năm.


Để tiếp tục Hành Trình Emmau với 2 môn đệ bỏ đoàn môn đệ ra đi, một Hành Trình Lời Chúa, 

theo tiến trình: nghe lời Chúa (xem Luca 24:25-27) --> nhờ đó nhn biết Chúa (xem Luca 24:30-32) --> để có thể làm chứng cho Chúa (xem Luca 33-35),

TĐCTT chúng ta cùng nhau hành trình vào chiều tối Thứ Năm tuần này ngày 31/3/2022 vào 6:00 pm CA, 8:00 TX và 9:00 pm MD nhé, 

cho PVLC Chúa Nhật V Mùa Chay Năm C , ở cái link hội ngộ trực tuyến sau đây: https://meet.google.com/cgh-sqan-std


Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh

 

 

Tạ ơn LTXC đã qui tụ 18 anh chị em TĐCTT chúng con lại vào chiều tối Thứ Năm 31/3/2022 để hoan hưởng PVLC Chúa Nhật V Mùa Chay Năm C.

Hôm nay tới phiên Nhóm Ngoài CA đọc PVLC và đồng thời cũng dâng lời nguyện mở đầu:

Phúc Âm - Chị Đặng Hoa Flower; Bài 1 - Chị Nguyễn Thu Hải; Bài 2 - Chị Nguyễn Thùy Nhung; Đáp Ca - Chị Nguyễn Kiều Thu

 


 

Phúc Âm: Ga 8, 1-11

"Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm, Người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng Người, nên Người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến Người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Môsê, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn Thầy, Thầy dạy sao?" Họ nói thế có ý gài bẫy Người để có thể tố cáo Người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người đứng lên và bảo họ: "Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi". Và Người ngồi xuống và lại viết trên đất. Nghe nói thế, họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất, và còn lại một mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bấy giờ Chúa Giêsu đứng thẳng dậy và bảo nàng: "Hỡi thiếu phụ, những người cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư?" Nàng đáp: "Thưa Thầy, không có ai". Chúa Giêsu bảo: "Ta cũng thế, Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa".

Ðó là lời Chúa.

 

 

 

Bài Ðọc I: Is 43, 16-21

"Ðây Ta sẽ làm lại những cái mới và sẽ cho dân Ta nước uống".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Chúa là Ðấng mở đường dưới biển, mở lối đi dưới dòng nước; Chúa là Ðấng dẫn dắt xe, ngựa, quân binh và dũng sĩ. Tất cả đều ngủ và không chỗi dậy nữa; chúng bị ngộp thở và tắt đi như tim đèn. Người phán: "Các ngươi đừng nhớ đến dĩ vãng, và đừng để ý đến việc thời xưa nữa. Ðây Ta sẽ làm những cái mới và giờ đây chúng sẽ xuất hiện, như các ngươi sẽ biết; Ta sẽ mở đường trong hoang địa, và khai sông nơi đất khô khan. Thú đồng, muông rừng và chim đà sẽ ca tụng Ta, vì Ta đã làm cho hoang địa có nước và đất khô khan có sông, để dân yêu quý của Ta có nước uống; Ta đã tác tạo dân này cho Ta, nó sẽ ca ngợi Ta".

Ðó là lời Chúa.

 

 

 

Bài Ðọc II: Pl 3, 8-14

"Vì Ðức Kitô, tôi đành chịu thua thiệt trong mọi sự, và tôi trở nên giống Người trong sự chết".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.

Anh em thân mến, tôi coi tất cả mọi sự như thua thiệt trước cái lợi tuyệt vời là được biết Ðức Giêsu Kitô, Chúa tôi. Vì Người, tôi đành chịu thua thiệt, và coi mọi sự như phân bớn, để lợi được Ðức Kitô, và được ở trong Người, không phải do sự công chính của tôi dựa vào lề luật, nhưng do sự công chính bởi tin Ðức Giêsu Kitô: sự công chính bởi Thiên Chúa là sự công chính bởi đức tin để nhận biết Người và quyền lực phục sinh của Người, để thông phần vào sự đau khổ của Người và trở nên giống Người trong sự chết, với hy vọng từ cõi chết được sống lại.

Không phải là tôi đã đạt đến cùng đích, hoặc đã trở nên hoàn hảo, nhưng tôi đang đuổi theo để chiếm lấy, bởi vì chính tôi cũng đã được Ðức Giêsu Kitô chiếm lấy. Anh em thân mến, chính tôi chưa tin rằng tôi đã chiếm được, nhưng tôi đinh ninh một điều là quên hẳn đàng sau, mà hướng về phía trước, tôi cứ nhắm đích đuổi theo để đoạt giải ơn kêu gọi Thiên Chúa đã ban từ trời cao trong Ðức Giêsu Kitô.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Ðáp Ca: Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6

Ðáp: Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan (c. 3).

Xướng: 1) Khi Chúa đem những người Sion bị bắt trở về, chúng tôi dường như người đang mơ, bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan. - Ðáp.

2) Bấy giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng: Chúa đã đối xử với họ cách đại lượng. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. - Ðáp.

3) Lạy Chúa, xin hãy đổi số phận chúng con, như những dòng suối ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan. - Ðáp.

4) Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo. Họ trở về trong hân hoan, vai mang những bó lúa. - Ðáp.

 

 

18 anh chị em TĐCTT tham dự buổi hội ngộ online PVLC chiều tối hôm nay bao gồm:

7 Nam CA + 7 Bắc CA + 4 Ngoài CA 

Cám ơn quí anh chị đã trung thành và liên tục tham dự buổi hội ngộ trực tuyến PVLC hàng tuần, gần 1 năm nay.

Xin mời anh chị theo dõi lại buổi hội ngộ ngọc ngà này của chúng ta ở những cái links sau đây:

MC.CNV-C.mp3 / https://youtu.be/cPKNZoHxE48


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Mar 24, 2022 at 10:39 AM
Subject: Fwd: TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm C
To: TĐCTT tham dự PVLC hằng tuần

Quí TĐCTT tham dự PVLC hằng tuần rất thân thương của em,

Tạ ơn LTXC, hôm nay, Thứ Năm ngày 24/3/2022, chúng ta lại cùng nhau hoan hưởng PVLC CN IV Mùa Chay Năm C nhé.

lúc 6:00 pm CA, 8:00 pm TX và 9:00 pm MD ở cái link sau đây: https://meet.google.com/med-puai-wgf


Về lời nguyện mở đầu, như em tạm chia 4 anh chị em thường trực có mặt luân phiên nhau theo thứ tự dưới đây ở từng nhóm:
Nam CA: 1- AC Thế Lan, 2- Chị Bùi Mộng Điệp, 3- Chị Phạm Bạch Tuyết, 4- Chị Trần Bạch Mai (ngoài ra còn có Quí Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ, Nguyễn Hải, Nguyễn Vũ Tâm, Phạm Ngọc Anh, Ngô Trâm, Bùi Thúy Nga ...)
Bắc CA: 1- AC Đạt Hòa, 2- Chị Trần Vũ Kim Liên, 3- Chị Nguyễn Kim Thoa (và Mẹ là Vũ Thị Liên), 4- Chị Nguyễn Bích Phượng (ngoài ra còn có Quí Chị Lê Thục, Trần Mỹ v.v.)
Ngoài CA: 1- Chị Nguyễn Thùy Nhung (MD); 2- Chị Nguyễn Thu Hải (MD), 3- Chị Phạm Xuân Hạ (PA), 4- Chị Đặng Hoa Flower (TX) (ngoài ra còn có Quí Chị Lê Phượng Khánh MD, Nguyễn Tâm PA, Nguyễn Kiều Thu MI)

Chúng ta đã bắt đầu thực hiện luân phiên dâng lời nguyện mở đầu khi bắt đầu vào Mùa Chay, ngay sau Thứ Tư Lễ Tro 2/3/2022, cách đây 4 tuần:
- Thứ Năm 3/3: Bắc CA - AC Đạt Hòa
- Thứ Năm 10/3: Ngoài CA - Chị Nguyễn Thùy Nhung 
- Thứ Năm 17/3: Nam CA - AC Thế Lan - xin lỗi AC Thế Lan, em quên đã mời Chị Bùi Mộng Điệp, lần tới xin chuyển lại cho đúng thứ tự;
- Thứ Năm 24/3: Bắc CA - Chị Trần Vũ Kim Liên...

Rất mong tới những giây phút gặp lại những khuôn mặt thân thương cùng với những nụ cười tươi và những bàn tay vẫy vẫy hớn hở.... của từng quí AC của em.

em tĩnh
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Mar 21, 2022 at 4:52 PM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm C
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022


Lạy Mẹ Maria đầy ơn phúc vì đã tin những lời Thiên Chúa thực hiện nơi Mẹ (xem Luca 1:45):

"Này tôi là tôi tớ Chúa. Xin hãy thực hiện nơi tôi những gì Ngài truyền" (Luca 1:28).

Hạnh phúc thật của Mẹ không phải ở chỗ được cưu mang và cho Con Thiên Chúa bú, 

mà là để ý lắng nghe và tỉ mỉ tuân giữ cẩn thận Lời Chúa (xem Luca 11:28).

Xin Mẹ giúp chúng con, như Mẹ, 

cũng biết lưu giữ những gì Chúa muốn tỏ ra trong cuộc đời của chúng con mà suy niệm trong lòng (xem Luca 2:19,51).

Nhờ đó, Lời Chúa "là thần linh và là sự sống" (Gioan 6:63), 

như hạt giống gieo vào mảnh đất tốt tâm hồn chúng ta, mới có thể sinh muôn vàn hoa trái (xem Mathêu 13:8).

Amen.


Để tiếp tục Hành Trình Emmau, hành trình lắng nghe Lời Chúa để lòng mình nóng lên cho đến khi nhận ra Chúa và làm chứng cho Chúa,
TĐCTT chúng ta cùng nhau qui tụ lại vào buổi hội ngộ online hằng tuần vào chiều tối Thứ Năm 24/3/2022 lúc 6:00 pm CA, 8:00 pm TX và 9:00 pm MD,

về PVLC Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm C tuần tới, ở cái link sau đây: https://meet.google.com/med-puai-wgf


Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh

 

 

Tạ ơn LTXC đã qui tụ 16+3 anh chị em TĐCTT chúng con lại vào chiều tối Thứ Năm 24/3/2022 để hoan hưởng PVLC Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm C.

Hôm nay tới phiên Nhóm Bắc CA đọc PVLC và đồng thời cũng dâng lời nguyện mở đầu:

Phúc Âm - Anh Trần Tấn Đạt; Bài 1 và Lời Nguyện mở đầu - Chị Trần Vũ Kim Liên; Bài 2 - Chị Trần Ngọc Mỹ; Đáp Ca - Chị Nguyễn Kim Thoa

 

Phúc Âm: Lc 15, 1-3. 11-32

"Em con đã chết nay sống lại".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, những người thu thuế và những kẻ tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng; thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: "Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn uống với chúng". Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: "Người kia có hai con trai. Ðứa em thưa với cha rằng: "Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con". Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả của mình, trẩy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của thì vừa gặp nạn đói lớn trong miền đó, và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ cặn bã heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó hồi tâm lại và tự nhủ: "Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi, tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng: "Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa, xin cha đối xử với con như một người làm công của cha". Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương; ông chạy ra ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu... Người con trai lúc đó thưa rằng: "Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa". Nhưng người cha bảo đầy tớ: "Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu, và xỏ giầy vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng: vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy". Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình.

"Người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: "Ðó là em cậu đã trở về, và cha cậu đã giết bê béo, vì thấy cậu ấy về mạnh khoẻ". Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào. Nhưng anh trả lời: "Cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn đàng điếm, nay trở về thì cha lại sai làm thịt bê béo ăn mừng nó". Nhưng người cha bảo: "Hỡi con, con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy".

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc I: Gs 5, 9a. 10-12

"Dân Chúa tiến vào đất Chúa hứa và mừng Lễ Vượt Qua".

Trích sách Giosuê.

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Giosuê rằng: "Hôm nay, Ta đã cất sự dơ nhớp của Ai-cập khỏi các ngươi!" Con cái Israel tạm trú tại Galgali và mừng Lễ Vượt Qua vào ban chiều ngày mười bốn trong tháng, trên cánh đồng Giêricô. Ngày hôm sau Lễ Vượt Qua, họ ăn các thức ăn địa phương, bánh không men và lúa mạch gặt năm ấy. Từ khi họ ăn các thức ăn địa phương, thì không có manna nữa. Và con cái Israel không còn ăn manna nữa, nhưng họ ăn thổ sản năm đó của xứ Canaan.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc II: 2 Cr 5, 17-21

"Thiên Chúa đã nhờ Ðức Kitô giao hoà chúng ta với mình".

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, nếu ai ở trong Ðức Kitô, thì người đó sẽ là một thụ tạo mới, những gì là cũ đã qua đi: này đây tất cả mọi sự đã trở thành mới. Vì mọi sự bởi Thiên Chúa, Ðấng đã nhờ Ðức Kitô giao hoà chúng ta với mình, và trao phó cho chúng tôi chức vụ giao hoà. Thật vậy, Thiên Chúa là Ðấng giao hoà thế gian với chính mình Người trong Ðức Kitô, nên không kể chi đến tội lỗi của loài người, và đặt lên môi miệng chúng tôi lời giao hoà. Nên chúng tôi là sứ giả thay mặt Ðức Kitô, như chính Chúa dùng chúng tôi mà khuyên bảo. Vì Ðức Kitô, chúng tôi van nài anh em hãy giao hoà với Thiên Chúa. Ðấng không hề biết tội, thì Thiên Chúa làm nên thân tội vì chúng ta, để trong Ngài, chúng ta trở nên sự công chính của Thiên Chúa.

Ðó là lời Chúa.

 

 

 

Ðáp Ca: Tv 33, 2-3. 4-5. 6-7

Ðáp: Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao (c. 9a).

Xướng: 1) Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui. - Ðáp.

2) Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hãy tán tạ danh Người. Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã nhậm lời, và Người đã cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ. - Ðáp.

3) Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và Người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn. - Ðáp.

 

 

19 anh chị em TĐCTT tham dự buổi hội ngộ online PVLC chiều tối hôm nay bao gồm:

6 Nam CA (thiếu 4: AC Thế Lan, Chị Trần Bạch Mai và Chị Ngô Trâm)

 8 Bắc CA (kể như đầy đủ mọi người vẫn thường xuyên tham dự)

5 Ngoài CA (thiếu 1: Chị Lê Phượng Khánh; còn Chị Nguyễn Kiều Thu - hình góc phải hàng 1 hình trên đầu cùng - không thấy nữa)

Cám ơn quí anh chị đã trung thành và liên tục tham dự buổi hội ngộ trực tuyến PVLC hàng tuần, gần 1 năm nay.

Xin mời chung TĐCTT và quí anh chị tham dự theo dõi tiếp ở những cái links sau đây:

MC.CN4-C.mp3 / https://youtu.be/m7HIgY9erE0 (private) / https://youtu.be/HqgL-F8iIhQ (public)

 

 

 

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Mar 14, 2022 at 6:05 AM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC Chúa Nhật III Mùa Chay Năm C
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022


Lạy Chúa Giêsu Kitô là Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa loài người chúng con để tỏ Cha ra cho chúng con (xem Gioan 1:14,18),

nhờ đó, chúng con có thể nhận biết Cha là Thiên Chúa chân thật duy nhất, Đấng đã yêu chúng con đến ban Chúa cho chúng con (xem Gioan 17:3;3:16),

để chúng con được sống một sự sống viên mãn là được hiệp thông thần linh với Chúa Ba Ngôi là Cha và Con và Thánh Thần (xem Gioan 10:10;17:21).

Xin Chúa hãy thánh hóa con trong tinh thần và chân lý bằng Lời của Chúa để chúng con đáng tham hưởng sự sống thần linh vô cùng cao trọng này (xem Gioan 4:24),

một sự sống thần linh mà chỉ có những ai biết chấp nhận Chúa để được tái sinh bởi trên cao, bởi nước là Lời Chúa và Thánh Linh mà thôi. Amen. (xem Gioan 1:12;3:3,5)


Xin hân hoan và trân trọng kính mời Quí TĐCTT thân yêu của em hội ngộ online PVLC Chúa Nhật III Mùa Chay Năm C

vào chiều tối Thứ Năm ngày 17/3/2022 tới đây, lúc 6:00 CA, 8:00 TX và 9:00 MD nhé,

ở cái link sau đây: https://meet.google.com/nbz-cngj-ocy


Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen

 

em tĩnh

 

 Tạ ơn LTXC đã qui tụ 19 anh chị em TĐCTT chúng con lại để hoan hưởng PVLC cho Chúa Nhật III Mùa Chay Năm C chiều tối hôm nay, Thứ Năm 17/3/2022.
16 lúc đầu và 3 chị vào sau (Chị Ngô Trâm, Chị Trần Bạch Mai và Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ).
Hôm nay, nhóm Nam CA phụ trách đọc PVLC
Phúc Âm - Chị Bùi Mộng Điệp; Bài Đọc 1 - Anh Nguyễn Văn Thế; Bài Đọc 2 - Chị Cao-Bùi Thúy-Nga; Đáp Ca - Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ.


 

Phúc Âm: Lc 13, 1-9

"Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo: "Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. Cũng như mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy".

Ngài nói với họ dụ ngôn này: "Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: "Kìa, ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!" Nhưng anh ta đáp rằng: "Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân; may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi".

Ðó là lời Chúa.

Bài Ðọc I: Xh 3, 1-8a. 13-15

"Ðấng hiện hữu sai tôi đến với anh em".

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Môsê chăn chiên cho ông nhạc là Giêtrô, tư tế xứ Mađian. Ông lùa đoàn chiên qua sa mạc, đến núi Horeb là núi của Thiên Chúa. Thiên Chúa hiện ra với ông trong ngọn lửa cháy từ giữa bụi gai. Ông nhìn thấy bụi gai bốc lửa, nhưng không bị thiêu rụi. Môsê nói: "Ta hãy lại xem cảnh tượng kỳ lạ này, vì sao bụi gai không bị thiêu rụi".

Thiên Chúa thấy ông lại xem, từ giữa bụi gai Người gọi ông: "Môsê! Môsê!" Ông thưa: "Dạ con đây!" Chúa nói: "Ngươi đừng đến gần đây. Hãy cởi dép ở chân ra, vì chỗ ngươi đang đứng là nơi thánh". Chúa lại nói: "Ta là Thiên Chúa của Tổ phụ ngươi. Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Giacóp". Môsê che mặt, vì không dám nhìn Thiên Chúa. Chúa nói: "Ta đã thấy dân Ta phải khổ cực ở Ai-cập. Ta đã nghe tiếng chúng kêu than kẻ đốc công áp bức. Ta biết nỗi đau khổ của chúng, nên Ta xuống cứu chúng thoát khỏi tay người Ai-cập và đưa ra khỏi đất ấy đến miền đất tốt tươi rộng lớn, đất tràn trề sữa và mật".

Môsê thưa với Thiên Chúa rằng: "Này con sẽ đến với con cái Israel và bảo họ: Thiên Chúa của tổ phụ anh em đã sai tôi đến với anh em. Nếu họ hỏi con: "Tên Người là gì?", con sẽ nói sao với họ?" Thiên Chúa nói với Môsê: "Ta là Ðấng Tự Hữu". Chúa nói: "Ngươi sẽ bảo con cái Israel thế này: "Ðấng Tự Hữu sai tôi đến với anh em".

Thiên Chúa lại nói với Môsê: "Ngươi sẽ bảo con cái Israel thế này: "Thiên Chúa của tổ phụ anh em, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Giacóp sai tôi đến với anh em". Ðó là danh Ta cho đến muôn đời, đó là danh Ta phải ghi nhớ qua mọi thế hệ".

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc II: 1 Cr 10, 1-6. 10-12

"Ðời sống dân chúng đối với Môsê trong hoang địa được viết ra để răn bảo chúng ta".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, tôi không muốn để anh em không hay biết điều này, là tất cả cha ông chúng ta đã được ở dưới áng mây, đi ngang qua biển và tất cả nhờ Môsê mà được thanh tẩy, dưới áng mây và trong lòng biển; tất cả đã ăn cùng một thức ăn thiêng liêng, và uống cùng một thức uống thiêng liêng. Thật vậy, tất cả đã uống nước phát xuất từ tảng đá thiêng liêng đi theo họ: tảng đá ấy chính là Chúa Kitô. Tuy nhiên, không phải phần đông trong họ đã sống đẹp lòng Chúa, vì họ đã bị gục ngã trong hoang địa.

Bao nhiêu sự kiện đó nêu gương cho chúng ta, để chúng ta đừng chiều theo những dục vọng xấu xa như những người đó đã chiều theo. Anh em đừng lẩm bẩm kêu trách như một số người trong bọn họ đã làm, và đã vong mạng bởi tay một sứ thần huỷ diệt. Những việc đó đã xảy đến cho họ để làm gương, và đã được ghi chép để răn bảo chúng ta là những người đang sống trong thời đại cuối cùng. Thế nên, ai tưởng mình đang đứng vững, hãy ý tứ kẻo ngã.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Ðáp Ca: Tv 102, 1-2. 3-4. 6-7. 8 và 11

Ðáp: Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a).

Xướng: 1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. - Ðáp.

2) Người đã thứ tha cho mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân, Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi, ân sủng. - Ðáp.

3) Chúa thi hành những sự việc công minh, và trả lại quyền lợi cho những người bị ức. Người tỏ cho Môsê được hay đường lối, tỏ công cuộc Người cho con cái Israel. - Ðáp.

4) Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân. Nhưng cũng như trời xanh cao vượt trên trái đất, lòng nhân Người còn siêu việt hơn thế trên kẻ kính sợ Người. - Ðáp.

 


19 anh chị em: 8 Nam CA + 6 Bắc CA + 5 Ngoài CA.
Xin cám ơn quí anh chị đã tham dự, tham dự một cách liên tục, tham dự một cách hân hoan, tham dự một cách hào hứng... hằng tuần như thế này.
Nếu đông đủ, (vì lần này vắng người này lần kia vắng người khác), thì con số tham dự ít là 25 và nhiều là 30 anh chị em tối đa.
Xin mời chung quí TĐCTT và riêng quí anh chị tham dự theo dõi buổi hội ngộ online cho PVLC Chúa Nhật III Mùa Chay Năm C ở những cái links dưới đây:
MC.CNIII-C.mp3 / https://youtu.be/LlaqAlLxBNI

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Mar 10, 2022 at 5:54 AM
Subject: Fwd: TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC CN II Mùa Chay Năm C
To: TĐCTT PVLC Online
Quí TĐCTT tham dự PVLC Online hằng tuần rất thân thương của em,

Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta lại sửa soạn qui tụ lại với nhau một lần nữa vào buổi chiều tối hôm nay, Thứ Năm 10/2/2022.

Tuần này tới phiên Nhóm Ngoài CA phụ trách đọc PVLC kiêm cả lời nguyện mở đầu.
Lời nguyện mở đầu một là tự phát hai là sử dụng lời nguyện em dọn sẵn cho từng lần em thông báo TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC hằng tuần.

Riêng về lời nguyện mở đầu, em xin phép được tạm chia 4 anh chị em thường trực có mặt luân phiên nhau theo thứ tự dưới đây ở từng nhóm:
Nam CA: 1- AC Thế Lan, 2- Chị Bùi Mộng Điệp, 3- Chị Phạm Bạch Tuyết, 4- Chị Trần Bạch Mai (ngoài ra còn có Quí Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ, Nguyễn Hải, Nguyễn Vũ Tâm, Phạm Ngọc Anh, Ngô Trâm, Bùi Thúy Nga ...)
Bắc CA: 1- AC Đạt Hòa, 2- Chị Trần Vũ Kim Liên, 3- Chị Nguyễn Kim Thoa (và Mẹ là Vũ Thị Liên), 4- Chị Nguyễn Bích Phượng (ngoài ra còn có Quí Chị Lê Thục, Trần Mỹ v.v.)
Ngoài CA: 1- Chị Nguyễn Thùy Nhung (MD); 2- Chị Nguyễn Thu Hải (MD), 3- Chị Phạm Xuân Hạ (PA), 4- Chị Đặng Hoa Flower (TX) (ngoài ra còn có Quí Chị Lê Phượng Khánh MD, Nguyễn Tâm PA, Nguyễn Kiều Thu MI)

Các lời nguyện mở đầu gợi ý đã phổ biến:


1- Lạy Chúa, cuộc đời Kitô hữu của chúng con là một Hành Trình Emmau, nhất là khi chúng con, 

như 2 môn đệ đã bỏ nhóm và Thành Giêrusalem mà đi, vì cảm thấy chán chường thất vọng.

Bởi vậy, xin Chúa hãy luôn đồng hành với chúng con để "làm cho lòng của chúng con  nóng lên" (Luca 24:32),

bằng "những lời là thần linh và là sự sống" của Chúa (Gioan 6:63), 

nhờ đó, chúng con cảm thấy chúng con không thể thiếu Chúa "là đường, là sự thật và là sự sống" (Gioan 14:6):
"Xin hãy ở lại với chúng con, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn rồi" (Luca 24:29),
để chúng con có thể "nhận ra" Chúa và trở thành chứng nhân phục sinh của Chúa (xem Luca 24:31-35)

trong đời sống môn đệ tông đồ của chúng con trên trần gian này,

cho đến khi chúng con được hiệp thông thần linh với Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Amen.


2- Lạy Chúa Thánh Thần là Thần Chân Lý, Đấng được Chúa Kitô sai đến cho chúng con nơi Giáo Hội,

để Ngài "dẫn chúng con vào tất cả sự thật " (Gioan 16:13), nhờ đó, những gì Chúa Kitô đã mạc khải và truyền dạy chúng con,

đều được sáng tỏ nơi chúng con (xem Gioan 16:12-15), để chúng con có thể "tôn thờ Thiên Chúa là thần linh trong tinh thần và chân lý" (Gioan 4:24),
như người môn đệ tuyệt hảo của Chúa Kitô là Mẹ Maria, Vị đã "có phúc vì đã tin" (Luca 1:45), như một tỳ nữ xin vâng của Thiên Chúa (xem Luca 1:28).

Amen.


3- Tuần tới.... sẽ phổ biến sau


Xin kính mời quí TĐCTT thân thương của em tiếp tục tham dự buổi hội ngộ trực tuyến tuần này cho Chúa Nhật II Mùa Chay Năm C

vào chiều tối Thứ Năm ngày 10/3/2022 lúc 6:00 CA, 8:00 TX và 9:00 MD, ở cái link sau đây: https://meet.google.com/oam-eryx-dby


em tĩnh

 

 

Tạ ơn LTXC đã qui tụ 18 anh chị em TĐCTT chúng con lại trong buổi hội ngộ online PVLC cho CN II Mùa Chay Năm C chiều tối hôm nay, Thứ Năm 10/3/2022.

Khi mới bắt đầu chỉ có 13, sau thêm 5 chị nữa là 18.

Hôm nay Nhóm Ngoài CA phụ trách đọc PVLC:

Phúc Âm - Chị Nguyễn Thu Hải (MD TGP Washington); Bài Đọc 1 - Chị Nguyễn Thùy Nhung (MD TGP Baltimore); Bài Đọc 2 - Chị Đặng Hoa Flower (Fort Worth TX); Bài Đáp Ca - Chị Lê Phượng Khánh (MD TGP Baltimore)

Rất tiếc, hôm nay hoàn toàn không thâu mp3 khi đang chia sẻ như các lần trước.

Bởi thế, phải thâu lại từ đầu ngay sau khi kết thúc, với giọng toàn bộ PVLC của nhỏ Thúy Nga. Xin lỗi Quí Chị Ngoài CA

 

 

 

Phúc Âm: Lc 9, 28b-36

"Ðang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với Người, đó là Môsê và Êlia, hiện đến uy nghi, và nói về sự chết của Người sẽ thực hiện tại Giêrusalem. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với Người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. Lúc ông còn đang nói, thì một đám mây bao phủ các Ngài và thấy các ngài biến vào trong đám mây, các môn đệ đều kinh hoàng. Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: "Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người". Và khi tiếng đang phán ra, thì chỉ thấy còn mình Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín không nói với ai những điều mình đã chứng kiến.

Ðó là lời Chúa.

 

 

 

Bài Ðọc I: St 15, 5-12. 17-18

"Thiên Chúa đã thiết lập giao ước với Abraham".

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, Thiên Chúa dẫn Abram ra ngoài và nói với ông: "Ngươi hãy ngước mắt lên trời, và nếu có thể được, hãy đếm các ngôi sao". Rồi Chúa nói tiếp: "Miêu duệ của ngươi sẽ đông đảo như thế". Abram tin vào Thiên Chúa, và vì đó ông được công chính.

Và Chúa lại nói: "Ta là Chúa, Ðấng dẫn dắt ngươi ra khỏi thành Ur của dân Calđê, để ban cho ngươi xứ này làm gia nghiệp". Abram thưa rằng: "Lạy Chúa là Thiên Chúa, làm sao con có thể biết con sẽ được xứ đó làm gia nghiệp?" Chúa đáp: "Ngươi hãy bắt một con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con cừu đực ba tuổi, một con chim gáy mái và một con bồ câu non". Abram bắt tất cả những con vật ấy, chặt ra làm đôi, đặt phân nửa này đối diện với phân nửa kia; nhưng ông không chặt đôi các con chim. Các mãnh cầm lao xuống trên những con vật vừa bị giết, song ông Abram đuổi chúng đi. Lúc mặt trời lặn, Abram ngủ mê; một cơn sợ hãi khủng khiếp và u tối bao trùm lấy ông.

Khi mặt trời đã lặn rồi, bóng tối mịt mù phủ xuống, có một chiếc lò bốc khói và một khối lửa băng qua giữa những phần con vật bị chia đôi. Trong ngày đó, Chúa đã thiết lập giao ước với Abram mà nói rằng: "Ta ban xứ này cho miêu duệ ngươi, từ sông Ai-cập cho đến sông Eu-phrát".

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc II: Pl 3, 17 - 4, 1

"Chúa Kitô sẽ biến đổi thân xác chúng ta nên giống thân xác hiển vinh của Người".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philípphê.

Anh em thân mến, anh em hãy bắt chước tôi, và hãy để mắt nhìn coi những người ăn ở theo như mẫu mực anh em thấy nơi chúng tôi. Bởi chưng như tôi đã thường nói với anh em, và giờ đây tôi đau lòng ứa lệ mà nói lại, có nhiều người sống thù nghịch với thập giá Ðức Kitô. Chung cuộc đời họ là hư vong, chúa tể của họ là cái bụng, và họ đặt vinh danh của họ trong những điều ô nhục; họ chỉ ưa chuộng những cái trên cõi đời này.

Phần chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, nơi đó chúng ta mong đợi Ðấng Cứu Chuộc là Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta nên giống như thân xác hiển vinh của Người, nhờ quyền lực mà Người vẫn có, để bắt muôn vật suy phục Người.

Bởi thế, anh em thân mến và yêu quý, anh em là niềm hoan lạc và triều thiên của tôi; anh em thân mến, hãy vững vàng trong Chúa.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Ðáp Ca: Tv 26, 1. 7-8a. 8b-9abc. 13-14

Ðáp: Chúa là sự sáng và là Ðấng Cứu Ðộ tôi. (c. 1a)

Xướng: 1) Chúa là sự sáng, là Ðấng Cứu Ðộ, tôi sợ chi ai? Chúa là Ðấng phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai? - Ðáp.

2) Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu, xin thương xót và nhậm lời con. Về Chúa, lòng con tự nhắc lời: "Hãy tìm ra mắt Ta".- Ðáp.

3) Và lạy Chúa, con tìm ra mắt Chúa, xin Chúa đừng ẩn mặt xa con, xin đừng xua đuổi tôi tớ Ngài trong cơn thịnh nộ. Chúa là Ðấng phù trợ, xin đừng hất hủi con. - Ðáp.

4) Con tin rằng con sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa! - Ðáp.

 

 

 

18 anh chị em bao gồm: 

7 Nam CA: AC Thế Lan, Chị Nguyễn Hải, Chị Trần Bạch Mai, Chị Mùi Mộng Điệp, Chị Bùi Thúy Nga và em

+ 6 Bắc CA: Chị Lê Thục, 3 Mẹ con Chị Vũ Thị Liên (mẹ) và Nguyễn Kim Thoa cùng Nguyễn Bích Phượng, Chị Trần Vũ Kim Liên và Chị Trần Ngọc Mỹ

+ 5 Ngoài CA: Chị Lê Phượng Khánh, Chị Nguyễn Thùy Nhung, Chị Nguyễn Thu Hải, Chị Đặng Hoa Flower, Chị Phạm Xuân Hạ (TGP Philadelphia PA)

Cám ơn quí anh chị đã tham dự buổi hội ngộ PVLC hôm nay.

Xin mời chung quí anh chị TĐCTT và riêng quí anh chị tham dự theo dõi bài chia sẻ ở những cái links sau đây:

 

MC.CNII-C.mp3 / https://youtu.be/rkLJx-SZW6U

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Mar 7, 2022 at 10:58 AM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC CN II Mùa Chay Năm C
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022


Lạy Chúa Thánh Thần là Thần Chân Lý, Đấng được Chúa Kitô sai đến cho chúng con nơi Giáo Hội,

để Ngài "dẫn chúng con vào tất cả sự thật " (Gioan 16:13), nhờ đó, những gì Chúa Kitô đã mạc khải và truyền dạy chúng con,

đều được sáng tỏ nơi chúng con (xem Gioan 16:12-15), để chúng con có thể "tôn thờ Thiên Chúa là thần linh trong tinh thần và chân lý" (Gioan 4:24),
như người môn đệ tuyệt hảo của Chúa Kitô là Mẹ Maria, Vị đã "có phúc vì đã tin" (Luca 1:45), như một tỳ nữ xin vâng của Thiên Chúa (xem Luca 1:28).

Amen.


Xin kính mời quí TĐCTT thân thương của em tiếp tục tham dự buổi hội ngộ trực tuyến tuần này cho Chúa Nhật II Mùa Chay Năm C

vào chiều tối Thứ Năm ngày 10/3/2022 lúc 6:00 CA, 8:00 TX và 9:00 MD, ở cái link sau đây: https://meet.google.com/oam-eryx-dby


Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnhFrom: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Feb 28, 2022 at 9:11 AM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC Chúa Nhật I Mùa Chay Năm C
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022

 

 

Lạy Chúa, cuộc đời Kitô hữu của chúng con là một Hành Trình Emmau, nhất là khi chúng con, 

như 2 môn đệ đã bỏ nhóm và Thành Giêrusalem mà đi, vì cảm thấy chán chường thất vọng.

Bởi vậy, xin Chúa hãy luôn đồng hành với chúng con để "làm cho lòng của chúng con  nóng lên" (Luca 24:32),

bằng "những lời là thần linh và là sự sống" của Chúa (Gioan 6:63), 

nhờ đó, chúng con cảm thấy chúng con không thể thiếu Chúa "là đường, là sự thật và là sự sống" (Gioan 14:6):
"Xin hãy ở lại với chúng con, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn rồi" (Luca 24:29),
để chúng con có thể "nhận ra" Chúa và trở thành chứng nhân phục sinh của Chúa (xem Luca 24:31-35)

trong đời sống môn đệ tông đồ của chúng con trên trần gian này,

cho đến khi chúng con được hiệp thông thần linh với Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Amen.


Theo chiều hướng và tâm tình của lời nguyện trên đây,

xin trân trọng kính mời TĐCTT tham dự hội ngộ online PVLC Chúa Nhật I Mùa Chay Năm C  

vào chiều tối Thứ Năm ngày 3/3/2022 lúc 6:00 pm CA, 8:00 PM TX và 9:00 PM MD,

ở cái link sau đây: https://meet.google.com/ies-rocd-ifr


Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Mar 5, 2022 at 2:11 PM
Subject: Fwd: TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC Chúa Nhật I Mùa Chay Năm C
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Quí TĐCTT rất thân thương của em,

Chúng ta đã tiến vào phần dẫn nhập của Mùa Chay từ Thứ Tư Lễ Tro đến hết Thứ Bảy cuối tuần là hôm nay đây.
Ngày mai, Chúa Nhật I Mùa Chay, một mùa phụng vụ kéo dài đúng 40 ngày, cho đến hết ngày Chúa Nhật Lễ Lá,
tột đỉnh của Mùa Chay để nhờ đó Giáo Hội, sau khi đã sửa soạn cho chúng ta trong Mùa Chay, 
giúp chúng ta xứng đáng cử hành Mầu Nhiệm Vượt Qua trong Tam Nhật  Thánh, từ khổ nạn và tử giá đến phục sinh vinh hiển.

Để sốt sắng tiến vào Mầu Nhiệm Vượt Qua là tột đỉnh phụng niên và là tất cả đức tin Kitô giáo của chúng ta,
xin mời quí TĐCTT của em theo dõi từng bài chia sẻ PVLC hằng tuần sau buổi hội ngộ PVLC online của riêng nhóm chúng ta.
Mở đầu là PVLC Chúa Nhật I Mùa Chay Năm C ở những hình ảnh kèm theo những cái links mp3 và youtube sau đây:

 

 

 

Tạ ơn LTXC đã qui tụ 17 (2 vào sau) anh chị em TĐCTT chúng con lại quanh Bàn Tiệc PVLC Chúa Nhật I Mùa Chay Năm C hôm nay, Thứ Năm ngày 3/3/2022.

Hôm nay, Nhóm Bắc CA phụ trách đọc PVLC:

Phúc Âm: Anh Trần Tất Đạt; Bài Đọc 1: Chị Trần Vũ Kim Liên; Bài Đọc 2: Chị Trần Phan Hòa; Đáp Ca: Chị Trần Vũ Kim Liên

 

 

Phúc Âm: Lc 4, 1-13

"Thánh Thần thúc đẩy Chúa vào hoang địa, và chịu cám dỗ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời vùng sông Giođan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa ở đó suốt bốn mươi ngày, và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì và sau thời gian đó, Người đói. Vì thế, ma quỷ đến thưa Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi". Chúa Giêsu đáp: "Có lời chép rằng: Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa".

Rồi ma quỷ lại đem Người lên cao hơn cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ và nói với Người rằng: "Tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi và tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông sấp mình thờ lạy tôi, thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông!" Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng: Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình Người thôi".

Rồi ma quỷ lại đưa Người lên Giêrusalem, để Người trên góc tường cao đền thờ và bảo rằng: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng: "Chúa sẽ truyền cho Thiên Thần gìn giữ ông!" Và còn thêm rằng: "Các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá". Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng: Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi!" Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc I: Ðnl 26, 4-10

"Dân được chọn tuyên xưng đức tin".

Trích sách Ðệ Nhị Luật.

Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: "Thầy tư tế nhận của đầu mùa từ tay ngươi và đem đặt trước bàn thờ của Chúa là Thiên Chúa ngươi, và ngươi sẽ nói trước mặt Chúa là Thiên Chúa rằng: "Tổ phụ con là Aramêô du mục đã đi xuống Ai-cập và sống ở đó như ngoại kiều với một ít người; và đã phát triển thành một dân tộc vĩ đại, hùng mạnh và đông đúc. Các người Ai-cập đã ngược đãi, hành hạvà bắt chúng con làm việc nặng nhọc. Chúng con đã kêu cầu Chúa là Thiên Chúa cha ông chúng con, và Chúa đã nghe lời chúng con, đã nhìn thấy cảnh thống khổ, cực nhọc và khốn cùng của chúng con. Chúa đã dùng bàn tay mạnh, cánh tay hùng, dùng những biến cố khủng khiếp và những dấu lạ phi thường mà dẫn chúng con ra khỏi Ai-cập. Chúa đưa chúng con đến đây, ban cho chúng con xứ này, một xứ chảy sữa và mật. Và vì thế, lạy Chúa, giờ đây con dâng tiến Chúa những của đầu mùa, hoa màu ruộng đất mà Chúa đã ban cho con". Ngươi sẽ đem đặt nó trước mặt Chúa là Thiên Chúa ngươi và sấp mình trước tôn nhan Người.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc II: Rm 10, 8-13

"Kẻ tin tưởng tuyên xưng đức tin trong Chúa Kitô".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, Thánh Kinh nói gi? Lời ở kề trong miệng và trong lòng người. Ðó là lời đức tin mà chúng tôi rao giảng. Vì nếu miệng ngươi tuyên xưng Ðức Giêsu là Chúa, và lòng ngươi tin rằng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại, thì ngươi sẽ được rỗi. Quả thế, tin trong lòng thì sẽ được công chính, tuyên xưng ngoài miệng sẽ được cứu rỗi. Vì Thánh Kinh đã có nói: "Hễ ai tin vào Người sẽ không phải hổ thẹn". Bởi lẽ không có sự phân biệt người Do-thái và Hy-lạp: Vì là cùng một Chúa của mọi người, Ngài rộng rãi đói với tất cả mọi người khẩn xin cùng Ngài. Vì mọi kẻ cầu khẩn Danh Ngài, đều được cứu độ.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Ðáp Ca: Tv 90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15

Ðáp: Lạy Chúa, xin hãy ở cùng con trong lúc gian truân (x. c. 15b).

Xướng: 1) Bạn sống trong sự che chở của Ðấng Tối Cao, bạn cư ngụ dưới bóng của Ðấng Toàn Năng. Hãy thưa cùng Chúa: Chúa là chiến luỹ, nơi con nương náu, lạy Chúa con, con tin cậy ởNgài. - Ðáp.

2) Tai nạn không đến gần được bạn, và oan ương không bén mảng tới nhà bạn ở. Vì Chúa ra lệnh cho các Thiên Thần Ngài săn sóc bạn, để chư vị đó gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường. - Ðáp.

3) Chư vị đó bồng bế bạn trên tay, để bạn khỏi vấp chân vào đá. Trên mình hổ mang, rắn lục bạn bước đi, bạn đạp chân trên sư tử và giao long. - Ðáp.

4) Vì người quý mến Ta, Ta sẽ giải thoát cho, Ta sẽ che chở người bởi lẽ người nhìn biết danh Ta. Người sẽ kêu cầu Ta và Ta sẽ nhậm lời, Ta sẽ ở cùng người trong lúc gian truân, Ta sẽ cứu gỡ và làm vinh dự cho người. - Ðáp.
2 Chị vào sau là Chị Ngô Trâm và Cao-Bùi Thúy-Nga nhưng không kịp chụp trước khi kết thúc.
Cám ơn Quí AC đã tham dự và hẹn Quí AC vào chiều tối Thứ Năm tuần tới ngày 10/3/2022 cho PVLC Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm C.
Giờ đây, xin mời chung TĐCTT và riêng quí AC tham dự theo dõi ở những cài links sau đây:

MC-CNI.C.mp3 / https://youtu.be/16fbgFk5m6Q
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Feb 21, 2022 at 6:06 AM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ Trực Tuyến PVLC Chúa Nhật VIII Thường Niên Năm C
To: TDCTT googlegroup <
tdctt@googlegroups.com
>

 

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022


"Những lời Thày nói với các con là thần linh và là sự sống" (Gioan 6:63) thật sự "đã làm cho lòng chúng ta nóng lên" (Luca 24:32).

Bằng không, chắc chắn buổi hội ngộ PVLC hằng tuần của chúng ta từ Tháng 4/2021 đã chẳng tồn tại cho tới nay, đã được 10 tháng, gần 1 năm trời.


Em thấy được hơi "nóng" tỏa ra từ trong lòng của quí anh chị tham dự qua những nụ cười khi vừa xuất hiện trên màn ảnh và ngay trước giây phút chia tay nhau.

Nét mặt chuyên chú lắng nghe và hào hứng theo dõi, bao gồm cả một số chị không muồn hiện hình khi đang lắng nghe cũng muốn tìm cách thấm thía hơn PVLC.


Bằng tất cả ân tình thánh tuyệt vời chúng ta đã cảm nghiệm thấy liên tục ở từng buổi hội ngộ PVLC từ đầu cho tới nay, chúng ta cùng nhau tiếp tục PVLC Chúa Nhật 8 Quanh Năm Năm C

vào chiều tối Thứ Năm ngày 24/2/2022 lúc 6:00 CA, 8:00 TX và 9:00 MD hay VA, ở cái link này: https://meet.google.com/zyf-aipc-rgm


Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh


 

 

Tạ ơn LTXC đã qui tụ 18 anh chị em TĐCTT của chúng con lại với nhau hôm nay, chiều tối Thứ Năm ngày 24/2/2022,

để hoan hưởng Bàn Tiệc PVLC Chúa Nhật VIII Thường Niên Năm C một hân hân hoan và thấm thía như mọi lần trước.

Hôm nay, Nhóm Nam CA đặc trách đọc PVLC:

Phúc Âm: Chị Bùi Mộng Điệp; Bài 1: Anh Nguyễn Văn Thế; Bài 2: Chị Trần Mạch Mai và Đáp Ca: Chị Phạm Bạch Tuyết

 

 

Phúc Âm: Lc 6, 39-45

"Miệng nói những điều đầy ứ trong lòng".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: "Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy: nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi.

"Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: 'Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh', trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi.

"Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu; và ngược lại, cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả ở bụi gai, và cũng không hái được trái nho nơi cây dâu đất. Người hiền, bởi lòng tích chứa điều lành, nên phát xuất sự thiện; và kẻ dữ, bởi tích đầy lòng ác, nên phát xuất điều ác: vì lòng đầy, thì miệng mới nói ra".

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc I: Hc 27, 5-8

"Ðừng ca tụng người nào trước khi nghe người ấy nói".

Trích sách Huấn Ca.

Khi người ta sàng, những rác rến còn lại thế nào, thì nết xấu của một người cũng xuất hiện trong lời nói kẻ ấy như vậy. Lò lửa thì nung luyện bình sành, còn gian nan thì thử những người công chính. Xem trái liền biết cây thế nào, thì nghe lời nói cũng biết tư tưởng lòng người như thể ấy. Ðừng ca tụng người nào trước khi nghe người ấy nói, vì lời nói là sự thử thách của con người.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc II: 1 Cr 15, 54-58

"Người đã ban cho chúng ta sự chiến thắng nhờ Ðức Giêsu Kitô".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, khi xác hay chết này mặc lấy sự trường sinh, thì lúc ấy ứng nghiệm lời đã ghi chép rằng: "Sự chết đã tiêu tan trong chiến thắng". "Hỡi tử thần, chiến thắng của ngươi ở đâu? Hỡi tử thần, nọc độc của ngươi ở đâu? Nọc độc của sự chết là tội, thế lực của tội là lề luật". Cảm tạ ơn Thiên Chúa, Ðấng đã ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Cho nên, hỡi anh em thân mến, anh em hãy ăn ở bền đỗ và đừng nao núng; hãy luôn luôn thăng tiến trong công trình của Chúa. Hãy biết rằng công lao khó nhọc của anh em không phải là uổng phí trong Chúa.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Ðáp Ca: Tv 91, 2-3. 13-14. 15-16

Ðáp: Lạy Chúa, thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa! (x. c. 2a).

Xướng: 1) Thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa, và đàn ca danh Ngài, ôi Ðấng Tối Cao, hầu loan truyền tình thương Ngài vào buổi sớm, và lòng trung tín Ngài vào lúc ban đêm. - Ðáp.

2) Người hiền đức như cây chà là nở hoa tươi tốt, vươn mình lên như cây hương bá đất Liban. Họ được vun trồng trong nhà Chúa, trong hành lang nhà Thiên Chúa chúng tôi họ nở bông. - Ðáp.

3) Ngay trong tuổi già họ còn sinh trái, họ đầy nhựa sống và họ sống xanh tươi, để họ loan truyền Chúa nhường bao công chính, Chúa là Ðá Tảng của tôi, nơi Chúa chẳng có gian tà! - Ðáp.

 

 

Tạ ơn Chúa, cuối cùng con số tham dự hội ngộ PVLC hôm nay là 20 anh chị em, kể cả

Chị Lê Thị Dung, mẹ của Chị Nguyễn Kiều Thu, TGP Detroit MI, (tham dự trong âm thầm ở bên con - hàng đầu, hình 5 từ trái sang)

Chị Lê Phượng Khánh TGP Baltimore MD tái xuất hiện (hàng 3 hình 3 từ trái sang)

Chị Ngô Trâm TGP LA CA đã lâu vắng bóng nhưng có dịp liền tái hiện (hàng 2 hình 5 từ trái sang)

7 Nam CA + 6 Bắc CA + 7 Ngoài CA.

Xin mời Quí TĐCTT và Quí AC đã tham dự theo dõi ở cái link sau đây:

MTN--CNVIII-C.mp3/ https://youtu.be/EZv-DwNOJ2Q

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Feb 14, 2022 at 10:21 AM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ Trực Tuyến PVLC Chúa Nhật VII Thường Niên Năm C
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022


Tạ ơn LTXC đã tiếp tục tạo cơ hội thuận lợi cho chúng ta, qua phương tiện truyền thông trực tuyến mà trước đại dịch chúng ta không có hay chưa biết,

để hằng tuần chúng ta được dịp hoan hưởng "những lời Thày nói với các con đều là thần linh và là sự sống" (Gioan 6:63), những lời "làm cho lòng chúng ta nóng lên" (Luca 24:32),

nhờ đó chính bản thân con người chúng ta âm thầm được biến đổi và đời sống chúng ta cũng từ từ được phát sinh dồi dào hoa trái thiêng liêng trong mọi sinh hoạt đời thường của chúng ta.


Với tâm tình cảm tạ LTXC và theo tác dụng thần linh của Lời Chúa làm cho lòng chúng ta nóng lên hằng tuần ấy, 

chúng ta lại tiếp tục hội ngộ trực tuyến với nhau để chia sẻ về PVLC Chúa Nhật 7 Quanh Năm Năm C

vào chiều tối Thứ Năm tuần này, 17/2/2022, 6:00 pm CA, 8:00 pm TX và 9:00 pm MD, ở cái link: https://meet.google.com/iop-devc-djq

 

 

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh


 

 

 

Tạ ơn LTXC đã hiện diện với nhóm TĐCTT 17+ anh chị em ban đầu.

Hôm nay tới phiên Nhóm Ngoài CA phụ trách đọc PVLC:

Phúc Âm: Chị Nguyễn Thùy Nhung; Bài Đọc 1 - Chị Đặng Hoa Flower; Bài Đọc 2 - Chị Nguyễn Thu Hải; Đáp Ca: Chị Nguyễn Thùy Nhung

 

 

 

Phúc Âm: Lc 6, 27-38

"Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay thương xót".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả má con bên này, thì đưa cả má bên kia; ai lột áo ngoài của con, thì con cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì con hãy cho và ai lấy gì của con, thì đừng đòi lại. Các con muốn người ta làm điều gì cho các con, thì hãy làm cho người ta như vậy. Nếu các con yêu những kẻ yêu các con, thì còn ân nghĩa gì nữa? Vì cả những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ. Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng làm như vậy. Và nếu các con cho ai vay mượn mà trông người ta trả lại, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn để rồi được trả lại sòng phẳng.

Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn, và cho vay mượn mà không trông báo đền. Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái Ðấng Tối Cao, vì Người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác.

Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét đoán; đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho, thì sẽ cho lại các con; người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào, thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy".

Ðó là lời Chúa.
Bài Ðọc I: 1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23

"Chúa trao đức vua trong tay tôi mà tôi không nỡ ra tay".

Trích sách Samuel quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, Saolê cùng với ba ngàn quân sĩ tinh nhuệ của Israel kéo xuống hoang địa Ziphô để vây bắt Ðavít. Ban đêm Ðavít và Abisai đến nơi quân sĩ (của vua) đóng, và thấy Saolê đang nằm ngủ trong lều, cây giáo của ông thì cắm xuống đất ở phía đầu. Abner và quân sĩ thì ngủ chung quanh ông.

Abisai liền nói với Ðavít rằng: "Hôm nay, Thiên Chúa đã trao kẻ thù trong tay ngài; vậy giờ đây xin cho tôi lấy giáo đâm ông ấy một phát thâu xuống đất, không cần đến phát thứ hai". Nhưng Ðavít nói với Abisai rằng: "Chớ giết ngài, vì có ai đưa tay phạm đến Ðấng Chúa xức dầu mà vô tội đâu?" Rồi Ðavít lấy cây giáo và bình nước ở phía đầu của Saolê và cả hai ra đi. Không ai hay biết và không ai thức dậy, nhưng mọi người vẫn ngủ, vì Chúa khiến họ ngủ say.

Ðavít sang phía bên kia, đứng trên ngọn núi đàng xa, đôi bên cách xa nhau. Ngài hô lên rằng: "Ðây là ngọn giáo của nhà vua, một trong các cận vệ của vua hãy qua đây mà lấy, Chúa sẽ báo đáp cho mỗi người tuỳ theo sự công minh và thành tín cuả họ, vì hôm nay Chúa trao đức vua trong tay tôi mà tôi không nỡ ra tay giết đấng được Chúa xức dầu".

Ðó là lời Chúa.

 

 

 

Bài Ðọc II: 1 Cr 15, 45-49

"Như chúng ta đã mang hình ảnh của người thuộc địa giới, thì chúng ta cũng sẽ mang hình ảnh người thiên quốc như vậy".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, Ađam cũ là người có sự sống, còn Ađam mới thì có thần trí ban sự sống. Những điều có trước, không phải thuộc linh giới, mà là thuộc thể giới, rồi mới đến cái thuộc về linh giới. Người thứ nhất bởi đất mà ra, thì thuộc về địa giới, còn người thứ hai bởi trời mà đến, thì thuộc thiên giới. Người thuộc địa giới đó thế nào, thì những người khác thuộc địa giới cũng vậy; và người thuộc thiên giới đó thế nào, thì những người khác thuộc thiên giới cũng vậy. Bởi thế, như chúng ta đã mang hình ảnh của người thuộc địa giới, thì chúng ta cũng sẽ mang hình ảnh người thiên quốc như vậy.

Ðó là lời Chúa.

 

 

 

Ðáp Ca: Tv 102, 1-2. 3-4. 8 và 10. 12-13.

Ðáp: Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót. (c. 8a).

Xướng: 1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. - Ðáp.

2) Người đã tha thứ cho mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân, Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi, ân sủng. - Ðáp.

3) Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân. Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc tội, và không trả đũa theo điều oan trái chúng tôi. - Ðáp.

4) Cũng như từ đông sang tây xa vời vợi, Người đã ném tội lỗi xa khỏi chúng tôi. Cũng như người cha yêu thương con cái, Chúa yêu thương những ai kính sợ Người. - Ðáp.

17 anh chị em ban đầu sau đó được thêm 3 chị nữa:
Chị Lê Thục San Jose CA (bìa phải hàng 1), Trần Bạch Mai OC (bìa phải hàng 2) và Nguyễn Thị Tâm Philadelphia PA (vào muộn ra sớm)
Tất cả 20 anh chị em, thứ tự từ trên xuống dưới và từ trái sang phải như sau:
7 Nam CA: AC Thế Lan LA (hàng 1 hình 2), Chị Nguyễn Ngọc Huệ (hàng 1 hình 3), Chị Bùi Mộng Điệp (hàng 2 hình 4), Chị Trần Bạch Mai (hàng 2 bìa phải), Chị Nguyễn Vũ Tâm tái xuất (hàng 4 hình 4), và em tĩnh
8 Bắc CA: Chị Lê Thục (hàng 1 bìa phải), AC Đạt Hòa (hàng 2 hình 2), 3 mẹ con Chị Vũ Thị Liên (mẹ ngồi giữa), Nguyễn Bích Phượng (trái) và Nguyễn Kim Thoa (phải), Chị Trần Ngọc Mỹ (hàng 3 hình 2), Chị Trần Vũ Kim Liên (hàng 3 hình 3)
+ 5 Ngoài CA: Chị Nguyễn Thu Hải Maryland (hàng 1 ngay bìa) + Chị Đặng Hoa Flower (hàng 1 hình 4), Chị Nguyễn Thùy Nhung (hàng 2 ngay bìa), Chị Phạm Xuân Hạ (hàng 3 ngay bìa), Chị Nguyễn Thị Tâm (vào muộn và ra sớm)
Lần này bất ngờ vắng một số chị vẫn thường xuyên tham dự: Nam CA - Chị Phạm Bạch Tuyết, Chị Nguyễn Hải Chị Cao-Bùi Thúy-Nga, Ngoài CA - Chị Nguyễn Kiều Thu Michigan, Chị Lê Phượng KhánhChị Nguyễn Tuyết Trinh Maryland
Xin cám ơn Quí TĐCTT đã tham dự buổi hội ngộ online PVLC Chúa Nhật VIII Thường Niên Năm C.
Xin mời quí TĐCTT và quí anh chị tham dự theo dõi những cái links liên hệ sau đây:

MTN.CNVII-C.mp3 / https://youtu.be/xf9maPZIg4k