THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

CHIA SẺ PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT - VIDEO/AUDIO

TRONG TUẦN - AUDIO

 

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

chia sẻ bằng cả bài viết lẫn âm thanh

CHÚA NHẬT - CHU KỲ NĂM B 

NGÀY THƯỜNG - CHU KỲ NĂM CHẴN 

(từ năm B 2018, sang năm B 2021 Lẻ, và năm B 2024)

NĂM 2024

 

 

 

 

MÙA CHAY

 

 

 

Tuần II Mùa Chay

 

Chúa Nhật - Từ biến hình đến biến dạng: https://youtube.com/live/VC1Aj0e8I_4

 

MC.CNII-A.mp3 / https://youtu.be/PEC3MQstW2s

 

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTin.CNIIMC-B.mp3 / https://youtu.be/sqfQYCkhhKU

MC.Tuan.II-2.mp3

MC.II-3.mp3

ThanhGregoryNarek.mp3 / https://youtu.be/ohJnx-3lvc0  (27/2 - Thứ Ba)

MC-TuanII-4.mp3

  MC-TuanII-5.mp3

MC.TuanII-6.mp3

MC.TuanII-7.mp3

 

 

 

 

Tuần 1

 

Chúa Nhật

 

Miền Đất Hứa hoang địa: https://youtube.com/live/5bDS7uRyaCE (livestream)

 

DTCPhanxicoHuanTuTruyenTinCN1MC-B.mp3

 

MC.CN1-B.mp3 / https://youtu.be/g7GJVrBDIGY / https://youtu.be/i-B30WnqXVw (TV Show)

MC.Tuan.1-2.mp3

MC.Tuan.1-3.mp3

MC.Tuan1-4.mp3

LeThanhPheroDamiano.mp3 / ThanhPheroDamiano.mp3 / (21/2 - Thứ Tư)

MC.Tuan.1-5.mp3

 LeKinhNgaiToaThanhPhero.mp3 / NgaiToaThanhPhero.mp3 / https://youtu.be/1k8lrG4t3tU (22/2 - Thứ Năm)

MC.Tuan1-6.mp3

ThanhPolycarpoGMTD.mp3 / https://youtu.be/qZjZv4TQQxs (23/2 - Thứ Sáu)

MC.Tuan.1-7.mp3

 

 

 

MÙA THƯỜNG NIÊN HẬU GIÁNG SINH

 

 

Tuần 6

 

Chúa Nhật: Người Cuì Giêsu https://youtube.com/live/-_0KDuf2t_8 (livestream trực tuyến)

 

MTN.VI-B.mp3 / https://youtu.be/lz5iCKpaQaQ 

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinMTN.CNVI-B.mp3 / https://youtu.be/iznmRrNTo0U

ChiCoLTXCMoiLamNenNgayXuanNgayTet.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=6Oq6_OLdlj0 (11/2 - Chúa Nhật, Mùng 2 Tết)

 LeMeLoDuc.mp3 (11/2 - Chúa Nhật) / MeLoDuc.mp3 / https://youtu.be/mSCBGQZxENM (Lời Đức Mẹ nói, Bí Mật Lộ Đức và Phép Lạ Lộ Đức)

Thu.2.VI-TN.mp3

Thu.3.VI-TN.mp3

Mấy ngày đầu Mùa Chay

MC.LeTro.mp3 / https://youtu.be/krR6-bUvQ_k

DTCPhanxico-BaiGiangLeTro.mp3 / https://youtu.be/fASLLAYUo5M

MC.Thu.5.SauLeTro.mp3

MC.Thu.6.SauLeTro.mp3

Thu.7.SauLeTro.mp3

 

 

Tuần 5

TN.CNV-A.mp3 / https://youtu.be/xp27WKjYxa4 (youtube từ mp3) / https://youtube.com/live/gja7aO5VTt0 (youtube trực tuyến livestream)

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinMV.CNV-B.mp3 / https://youtu.be/GquoNLRGv_k

TN.V-2.mp3

ThanhAgathaDongTrinhTuDao.mp3 / https://youtu.be/tIomI_yLLJo (5/2)

TN.V-3.mp3

ThanhPhaoloMiki-CacBanTuDao.mp3 / https://youtu.be/L4KH8wjptiw (6/2 - Thứ Ba)

TN.V-4.mp3

Thu.5.V-TN.mp3

ThanhGieronimoGiuliano-ThanhJosephineBakhita.mp3 / https://youtu.be/Nx04dIZ4dfA (8/2 - Thứ Năm)

Thu.6.V-TN.mp3

Thu.7.V-TN.mp3

ThanhScolastica.mp3 / https://youtu.be/Fmd-n3MevBM (10/2 - Thứ Bảy)

LeDauNamAmLich.mp3 / https://youtu.be/n_kXNcbN7gE (10/2 - Thứ Bảy)

ChiCoLTXCMoiLamNenNgayXuanNgayTet.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=6Oq6_OLdlj0

Mùa Xuân Muôn Thuở Maria

 

 

 

 

Tuần 4

TN.CNIV-A.mp3 / https://youtu.be/aqYoGq4sHAE (youtube từ mp3) / https://youtube.com/live/W7LkRNjYuTM (chia sẻ livestream)

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNIV.MTN.B.mp3 / https://youtu.be/Ccv_yfv-3w0

 LeThanhTomaTienSi.mp3 / ThanhTomaTienSiHoiThanh.mp3 / https://youtu.be/tGf8zgExMWo (28/1 - Chúa Nhật)

TN.IV-2.mp3

Thu.3.IV-TN.mp3

Thu.4.IV-TN.mp3

LeThanhGioanBosco.mp3 (31/1 - Thứ Tư)

TN.IV-5.mp3

TN.IV-6.mp3

MeDangChuaTrongDenTho.mp3 / https://youtu.be/YIRvIPcU7Bw (2/2 - Thứ Sáu)

TN.IV-7.mp3

ThanhBlasio-ThanhAnsgario.mp3 / https://youtu.be/OMYMCurEd8k (3/2 - Thứ Bảy)

 

 

 

 

 

Tuần III

https://youtube.com/live/xnKRwuFBTQA (livestream trực tuyến)

DTCPhanxico HuanTuTruyenTinCN.III-B.CN-LC.mp3 / https://youtu.be/z-yO5jgqpg0

 ThanhAne-Agnes.mp3 / https://youtu.be/X1cFrKQV28Y (21/1 - Chúa Nhật)

TN.III-2.mp3

 ThanhVinhSonPhoTeTuDao.mp3 / https://youtu.be/zLsjrwSe6-w (Ngoài Hoa kỳ 22/1 - Thứ Hai)

TN.III-3.mp3

 ThanhVinhSonPhoTeTuDao.mp3 / https://youtu.be/zLsjrwSe6-w (Ở Hoa kỳ 23/1 - Thứ Ba)

TN.III-4.mp3

ThanhPhanxicoSalesio.mp3 / https://youtu.be/MS8BBglM0ic (24/1 - Thứ Tư)

TN.III-5.mp3

  ThanhPhaoloTroLai.mp3 / https://youtu.be/7iXTM5bj6rQ (25/1 - Thứ Năm)

TN.III-6.mp3 

 ThanhTimotheu-ThanhTito.mp3 / https://youtu.be/j7W2JJF1jAg (26/1 - Thứ Sáu)

TN.III-7.mp3

 ThanhAngelaMerici.mp3 / https://youtu.be/NfoE1NN5DkM (27/1 - Thứ Bảy)

 

 

 

Tuần II

 

MTN.CNII-B.mp3 / https://youtu.be/5Y87hHibjTw (từ mp3) / https://youtube.com/live/N9o46Bl7pmc (livestream)

 

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNIITN.B.mp3 (2021) / https://youtu.be/SKxRXYzS9Vk (từ mp3) / DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNIIB.mp3 (2024)

TN.II-2.mp3

TN.II-3.mp3

TN.II-4.mp3 

ThánhAntonVienPhu.mp3 / https://youtu.be/FbQe9oyBY_E (17/1)

TN.II-5.mp3 

MTN-Tuan.II-6.mp3

 

Thu.7.II-TN.mp3 

 ThanhFabianoGHTD-ThanhSebastianoQNTD.mp3 / https://youtu.be/Yd-VO1hZaDg (20/1)

 

 

 

Tuần 1

 

GS-LeHienLinh.mp3 / https://youtu.be/SnyRmELeCFI / https://youtu.be/snjGCc4hzxI (từ Mp3) / https://youtube.com/live/uTdgoIUhAp4 (livestream)

 

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinLeHienLinh.mp3 (2021) / https://youtu.be/vTcXLVM81Dw

DTCPhanxico.HuanTuTruyenTinLeHienLinhB.mp3 (2024)

LeTamViVuongGiaDaoSi.mp3 / https://youtu.be/H4UB1wCLX7E

LeChuaGiesuChiuPhepRua-A.mp3 / LeChuaGiesuLanhPhepRua.mp3 / https://youtu.be/tGNODrM5w24 (từ Mp3) / https://youtube.com/live/wsyBsgbTyoU (livestream)

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinLeChuaGiesuChiuPhepRua-B.mp3 (2021) / https://youtu.be/dzowVUMD1xI

DTCPhanxico.HuanTuTruyenTinLeChuaGiesuChiuPhepRuaB.mp3 (2024)

TN.Tuan1-Thu2.mp3

TN.Tuan1-Thu3.mp3

TN.Tuan1-Thu4.mp3

TN.Tuan1-Thu5.mp3

TN.Tuan1-Thu6.mp3

TN.Tuan1-Thu7.mp3

ThanhHilarioGiamMucTienSi.mp3 / https://youtu.be/KuMIMDrS-2Q (13/1 - Thứ Bảy)

 

 

 

 

MÙA GIÁNG SINH

 

PVLC-TongDienMuaVong-MuaGiangSinh.mp3 / https://youtu.be/bUnHk8vwTwc

 

Tuần trước Lễ Hiển Linh

GS.LeMeThienChua.mp3 (1/1) / MeThienChua.mp3 / https://youtu.be/BtimhfyGMtY (từ mp3) / https://youtube.com/live/ZhhxMmKbUrc (Livestream)

Ngay.2-1.mp3 

 

ThanhBasilioVaGregorio.mp3 / https://youtu.be/v7GxT8u4uAs (2/1 - Thứ Hai)

 ThanhBasilio-Gregorio.mp3 / https://youtu.be/Pbwtj9xuKLo

GS.Ngay3-1.mp3

GS.Ngay4-1.mp3

Ngay.5-1.mp3

ThanhGioanNeumann.mp3 / https://youtu.be/E52YwmXINO0 (5/1 - Thứ Năm)

GS.Ngay6.1.mp3

GS-LeHienLinh.mp3 / https://youtu.be/SnyRmELeCFI / https://youtu.be/snjGCc4hzxI (từ Mp3) / https://youtube.com/live/uTdgoIUhAp4 (livestream)

 

LeTamViVuongGiaDaoSi.mp3 / https://youtu.be/H4UB1wCLX7E

ThanhRaymundoPenafort.mp3 / https://youtu.be/kdkhYDv7ZtM (7/1 - Thứ Bảy)

 

 

Tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh 25/12/2023 - 1/1/2024

GS.25-12.mp3 (Lễ đêm) / https://youtu.be/eJj2STyuXP4

DaiLeGiangSinh.mp3 / https://youtu.be/cTfFCmSPqkI

TDCTT-PVLC/LeGiangSinh-BanNgay.mp3 / https://youtu.be/-C6UIyejkiA

LeGiangSinhCa3ChuKyA-B-C.mp3 / https://youtu.be/OO9mjZn2xwk (từ mp3) / https://youtube.com/live/XDDmdm-ZzHA (Livestream)

GS-LeThanhStephano.mp3 (26/12) / ThanhStephanoPhoTeTuDao.mp3 / https://youtu.be/-hq1jDR8TSA

ThanhStephano-ThanhGuomHaiLuoi.mp3 / https://youtu.be/bn7ygOTBVkc

GS.LeThanhGioanTĐ.mp3 (27/12) / ThanhGioanTongDoThanhSu.mp3 / https://youtu.be/_h-gnH3wWw4 

GS.LeCacThanhAnhHai.mp3 (28/12) / https://youtu.be/J91onlNWSWs 

Ngay.29-12.mp3 

 ThanhTomaBecket.mp3 / https://youtu.be/sphT43g03Qc

GS.Ngay30-12.mp3

LeThanhGia-PVGKva2DTC.mp3 (31/12) / https://youtu.be/b2870n552Qc (từ mp3) / https://youtube.com/live/zAHMi__owbY (Livestream)

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinLeThanhGiaB.mp3

GS.LeMeThienChua.mp3 (1/1) / MeThienChua.mp3 / https://youtu.be/BtimhfyGMtY (từ mp3) / https://youtube.com/live/ZhhxMmKbUrc (Livestream)

 

 

MÙA VỌNG

 

Tuần Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh 17-24/12/2023

 

TuNhapTheDenGiangSinh.mp3 / https://youtu.be/FmPn3g9t9Bg

MV.CNIII-B.mp3 / https://youtu.be/t0RUOkki6KM (từ mp3) / https://youtube.com/live/LixDCI9LSjs (livestream trực tuyến)

 DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNIII.MV.B.mp3 / https://youtu.be/r5SmDunbdrY

TienHoGioanTayGia-DauBaoDangThienSai.mp3 / https://youtu.be/77iPhEdK3bU

Ngay.18-12.mp3

Ngay.19-12.mp3

Ngay.20-12.mp3

Ngay.21-12.mp3

ThanhPheroCanisio.mp3 / https://youtu.be/8DjB_7NfoJk

Ngay.22-12.mp3

 

MV.Ngay23-12.mp3

 

ThanhGioanKety.mp3 / https://youtu.be/NI2rerq1Up0

 

MV.CNIV-B.mp3 / https://youtu.be/Dt2b0ooQIsU (từ mp3) / https://youtube.com/live/46RXUVfjVAk (livestream trực tuyến)

 

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinMV.CNIV-B.mp3 / https://youtu.be/CYFkqePm10U

 

 

Tuần II

MV-CNII.B.mp3 / https://youtu.be/bSidQ4riwMA (từ mp3) / https://youtube.com/live/ad4ZiBxXJB4 (livestream trực tuyến)

DTCPhanxicoHuanTuTruyenTinCNIIMV-B.mp3 / https://youtu.be/a9r_fmRwvXE

MuaVong-ChanTroiGiangSinh.mp3 / https://youtu.be/RKnCx9LZrdw (cho Phúc Âm ngày thường trong Mùa Vọng)

 

Thu.2.MV.II.mp3 

ThanhGiaoHoangDamasoI.mp3 / https://youtu.be/ESF4TkR2zTc (11/12 - Thứ Hai)

Thu.3.MV-II.mp3 

 

DucMeGualalupe.mp3 / https://youtu.be/82IM5oftXjs (12/12 - Thứ Ba) - Lễ Kính ở Mỹ Châu

Thu.4.MV-II.mp3

ThanhLuciaDongTrinhTuDao.mp3 / https://youtu.be/qD2pbQk_bNY (13/12 - Thứ Tư)

Thu.5.MV-II.mp3

ThanhGioanThanhGia.mp3 / https://youtu.be/nRYNH1u1M-0 (14/12- Thứ Năm)

MV.II-6.mp3 

Thu.7.MV-II.mp3 

 

 

 

 

Tuần I Mùa Vọng

 

MV-CNI.B.mp3 / https://youtu.be/DU0FK0VaPHA (từ Mp3) / https://youtube.com/live/mjWQujZqh3k (livestream)

 

MuaVong-ConDuongSaMac.mp3 (cho Chúa Nhật II cả 3 chu kỳ A-B-C) / https://youtu.be/yVtIwYMKOT4 (Chỉ Tuần I MV)

ChiaSe-BaiGiangDTCPhanxico.CN1MV.B.mp3 / https://youtu.be/scEEujLTQj8

ChiaSe-BaiGiangDTCPhanxico.CN1MV.B-TanCoNhac.mp3 / https://youtu.be/t2u3jM1Yc3w

 DTCPhanxico-BaiGiangvaHuanTuTruyenTinCNIMuaVong-B.mp3 / https://youtu.be/ISO-2je_qc4

https://youtu.be/tiBFsYkhubE (cả huấn từ kèm chia sẻ) / ChiaSe-HuanTuTruyenTinDTCPhanxico.mp3 / https://youtu.be/gVjoaT05Hho (chỉ bài chia sẻ)

ThanhPhanxicoXavier-HanhTrinhTruyenGiaoAChau.mp3 / https://youtu.be/TnxpCUWTpYU (3/12 - Chúa Nhật)

Thu.2.TuanI-MV.mp3

ThanhGioanDamasceno.mp3 / https://youtu.be/Z_flrOYuWnM (4/12 - Thứ Hai)

Thu.3.TuanI-MV.mp3

Thu.4.MV-I.mp3

Thu.5.MV-I.mp3

ThanhAmbrosio.mp3 / https://youtu.be/MHi4VGUHO7c (7/12 - Thứ Năm)

DucMeVoNhiem.mp3 / https://youtu.be/DxjMJ0RacdI (8/12 - Thứ Sáu)

MV.TuanI-7.mp3

 

 

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm B và Ngày Thường Năm Chẵn 2018

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm C và Ngày Thường Năm Lẻ 2019

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm A và Ngày Thường Năm Chẵn 2020

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm B và Ngày Thường Năm Lẻ 2021

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm C và Ngày Thường Năm Chẵn 2022

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm A và Ngày Thường Năm Chẵn 2023

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm B và Ngày Thường Năm Chẵn 2024

 

 

Cảm Nhận của thính giả