THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

NĂM THÁNH MẪU FATIMA 2017

 

TĐCTT - Hội Ngộ Bế Mạc Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Niên 2017

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2017-10-20 10:25 GMT-07:00
Subject: TĐCTT Ngày 31-10-2017
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Ave Maria TMTX 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Niên 2017 của Nhóm TĐCTT chúng ta không kết thúc vào ngày 13/10/2017, ngày Mẹ hiện ra lần thứ sáu cũng là lần cuối cùng ở Fatima, mà là ngày 31/10/2017, vì ngày này là ngày kỷ niệm đúng 75 năm (31/10/1942 - 2017) ĐTC Piô XII hiến dâng cả loài người cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria lần đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội, theo chiều hướng Fatima là nhờ Mẹ đến với Chúa: "Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là nơi cho con nương náu và là đường đưa con đến với Thiên Chúa" (13/6/1917), đáp ứng đúng với ý "Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới" (13/7/1917). 

Chương trình tổng quan của buổi tối bế mạc này sẽ diễn tiến như sau:

6:00 pm - sửa soạn hội trường

6:30 pm - Kinh Mân Côi và Dâng Nước Việt Nam cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

7:00 pm - đề tài "TĐCTT - Sản Phẩm Thần Linh made in Mary"

7:45 pm - mừng tước Đức Ông Cha Nguyễn Đức Minh, tặng quà Năm Thánh Mẫu Fatima và đóng góp cho Ngày Thế Giới Người Nghèo 19/11/2017

8:00 pm - tiệc mừng

9:00 pm - thu dọn

9:30 pm - chia tay 

Xin mặc đồng phục Mầu Xanh Thánh Mẫu. Chúng em sẽ nghênh Tượng Mẹ Fatima từ nhà xuống. 

Chính vì Sứ Điệp Fatima - Sứ Điệp Thương Xót vẫn đang khẩn trương hơn bao giờ hết và Bí Mật Fatima - Bí Mật Thương Xót vẫn đang càng ngày càng ứng nghiệm, thật sự cần đến một Đạo Binh Thương Xót, mà để tiếp tục kéo dài Năm Thánh Mẫu Fatima, Nhóm TĐCTT chúng ta: 1- vẫn tiếp tục Tràng Kinh Mân Côi liên kết trong nội bộ như đã được chia từ đầu Năm Thánh Mẫu Fatima này, và 2- sẽ phát động một Đạo Binh Thương Xót của Đức Mẹ Mân Côi Fatima cho Trái Tim Mẹ Toàn Thắng. 

Hẹn tái ngộ cùng Quí TĐCTT rất thân yêu của em. 

bé tĩnh

 

1- Kinh Mân Côi và Dâng Nước Việt Nam cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

Chương trình buổi Bế Mạc Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Niên 2017 được bắt đầu bằng một Chuỗi Kinh Mân Côi. Bởi vì Sứ Điệp chính yếu ở Fatima chính là lời Mẹ Maria kêu gọi từng lần và trong cả 6 lần hiện ra ở Fatima là "hãy cầu Kinh Mân Côi hằng ngày", không phải để tôn vinh Mẹ là "Đức Mẹ Mân Côi", như Mẹ tự xưng vào lần hiện ra cuối cùng 13/10/1917, mà là để cùng Mẹ và nhờ Mẹ đền tạ "Chúa là Thiên Chúa của chúng ta (nghĩa là của cả Mẹ lẫn của chúng ta), vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi", nhờ đó, xin Người "thương xót chúng con và toàn thế giới", qua lời nguyện được Mẹ dạy cho 3 Thiếu Nhi Fatima sau khi đã tiết lộ cho các em biết tất cả 3 phần Bí Mật Fatima: "Sau mỗi một mầu nhiệm (vì "mầu nhiệm" liên quan đến Chúa Kitô, chứ không phải sau mỗi một chục kinh Kính Mừng chỉ liên quan đến Mẹ), các con hãy đọc: 'Lạy Chúa Giêsu (là Đấng tỏ mình ra nơi từng Mầu Nhiệm Mân Côi chỉ vì yêu thương muốn cứu độ con người), xin Chúa tha tội chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục (hơn là "sa hỏa ngục", vì ở thế gian này cũng có lửa hỏa ngục là hận thù ghen ghét cũng cần được cứu). Xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là các linh hồn cần đến LTXC hơn'" (13/7/1917).

 

 

Tước hiệu "Mẹ là Đức Mẹ Mân Côi (Our Lady of Rosary)" tức là Mẹ Chiến Thắng (Our Lady of Rosary) ngay từ ban đều, liên quan đến biến cố thắng trận của đạo binh Kitô giáo trên đạo binh Hồi giáo ở trận hải chiến Lepanto năm 1571 nhờ Kinh Mân Côi. Bởi thế, dù cộng sản có thế nào chăng nữa, bất chấp mọi sự dữ trên trần gian này, "cuối cùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng" (13/7/1917), như ở nơi chính bản thân Mẹ ngay từ khi Mẹ mới được hoài thai trong lòng thai mẫu, cũng như nơi vai trò đồng công cứu độ của Mẹ với Chúa Kitô, và trong giòng lịch sử thế giới, điển hình nhất là qua biến cố Đông Âu sụp đổ năm 1989 và Nước Nga trở lại ngày 25/12/1991. Bởi thế, một nước Việt Nam đang ở dưới ách nô lệ cộng sản vô thần thối nát hiện nay cần phải được con dân hiến dâng cho Trái Tim Vô NHiễm Nguyên Tội Mẹ, như Nước Nga đã được hiến dâng hiệu thành vào ngày 25/3/1984, với tất cả lòng tin tưởng vào Mẹ, thì vào thời điểm quan phòng thần linh, Thiên Chúa là Chủ Lịch Sử loài người sẽ thực hiện tất cả những gì thiện hảo nhất và lợi ích nhất cho chung con cái của mình, nhất là cho những ai tin vào Ngài, như con dân Việt Nam với Mẹ Maria, bằng việc tiếp tục hiến dâng dân nước của mình cho Mẹ. Đó là lý do kết thúc Chuỗi Kinh Mân Côi là việc chung nhóm TĐCTT hiến dâng Nước Việt Nam cho Mẹ, bằng bản kinh đã đã được dọn sẵn và phổ biến từ 10/2012.

 

Video Clip: TĐCTT Hiến Dâng Nước Việt Nam cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

2- Đề tài "TĐCTT - Sản Phẩm Thần Linh made in Mary"

Đề tài "TĐCTT - Sản Phẩm Thần Linh made in Mary" là tổng hợp tất cả những gì chính yếu về Fatima để áp dụng vào Nhóm TĐCTT, một nhóm được em định nghĩa lần đầu tiên công khai và chính thức với chung nhóm như thế này: Tông Đồ Chúa Tình Thương là Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ của Lòng Thương Xót Chúa cho Phần Rỗi Các Linh Hồn.

Thật vậy, Mẹ Maria, một con người duy nhất trong loài người, nhờ Ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội, ngay từ khi được hoài thai trong lòng thai mẫu của mình, nên không có bất cứ một dấu vết (mark) nào như là sản phẩm made in satan. Trong khi đó, tất cả mọi người và từng người, cho dù đã trở nên con Thiên Chúa qua Phép Rửa, vẫn còn nguyên những dấu vết made in satan là kiêu căng tự ái, hằn thù ghen ghét, vị kỷ chia rẻ v.v.

Nếu Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria tiêu biểu cho đức tin đầy ơn phúc của Mẹ, một đức tin đã cưu mang Chúa Kitô là Sản Phẩm Thần Linh tuyệt hảo nhất, đẹp lòng Cha mọi đàng, thì cũng chỉ có Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, khuôn đức Sản Phẩm Thần Linh là Chúa Kitô mới có thể uốn nắn chúng ta giống như đúc một Chúa Kitô Khác - Another Christ / Alter Christus.

Đó là lý do "Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria sẽ là nơi cho con nương náu và là đường đưa con đến cùng Thiên Chúa" (13/6/1917) không phải chỉ bảo vệ chúng ta khỏi quyền lực satan khi chúng ta tận hiến cho Mẹ, mà còn để "đưa con đến cùng Thiên Chúa" nữa ở chỗ khuôn đúc chúng ta thành một Chúa Kitô Khác, một Sản Phẩm Thần Linh made in Mary, giống như Thiều Nhi Fatima Phanxicô và Giaxinta ngày xưa trong Đạo Binh Thương Xót của Mẹ, một đạo binh được Mẹ trang bị cho nên giống Mẹ ở chỗ đồng công cứu chuộc với Chúa Kitô cho phần rỗi các linh hồn, nên họ mới có thể và xứng đáng được tử đạo ngay khi quì cầu nguyện dưới chân Thánh Giá Chúa Kitô trên ngọn núi dốc đứng trong thị kiến của Bí Mật Fatima phần thứ 3.

Nếu Mẹ Maria hiện ra ở Fatima 100 năm trước là để làm 3 điều thì theo thứ tự thời gian diễn tiến trong Biến Cố Fatima: trướ chết là việc Mẹ thành lập một Đạo Binh Thương Xót (ngày 13/5 khi Mẹ kêu gọi 3 Thiếu Nhi Fatima dâng mình chịu khổ để đền tạ Chúa và cứu các linh hồn), sau đó Mẹ mới tiết lộ Bí Mật Thương Xót (là Bí Mật Fatima ngày 13/7 trong đó xuất hiện một đạo binh thương xót được lấy máu để cứu độ trần gian), và cuối cùng mới Ban Bố một Sứ Điệp Thương Xót (ngày 13/10, thời điểm Mẹ xưng mình là "Đức Mẹ Mân Côi" và kêu gọi Kitô hữu "Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi", bằng cách luôn tưởng nhớ, như Thánh Phanxicô Thiếu Nhi Fatima, bằng tất cả tấm lòng tri ân, Ơn Cứu Chuộc vô cùng cao quí được Lòng Thương Xót Chúa ban nhưng không cho loài người, một Ơn Cứu Chuộc và LTXC ở nơi Chúa Giêsu Kitô qua các Mầu Nhiệm Mân Côi, một Ơn Cứu Chuộc và LTXC đã được muôn vàn trổ sinh hoa trái nơi Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria đồng công cứu chuộc.

Chỉ bao giờ Kitô bắt đầu sống LTXC thực sự họ mới đi vào chính ngạch - mainstream, họ mới chứng tỏ cho thấy họ vô cùng trân quí Ơn Cứu Chuộc vô cùng cao quí ở nơi chính bản thân họ cũng như nơi anh chị em mình nữa, "nhất là các linh hồn cần đến LTXC hơn". Đến độ, họ dám hy sinh tất cả mọi sự, như Thánh Giaxinta Thiếu Nhi Fatima, để cứu các linh hồn, không để cho một linh hồn nào hư đi, bất chấp mọi đau khổ thử thách, miễn là cứu được họ cho khỏi lửa hỏa ngục. Một Kitô hữu mà không biết lo đến phần rỗi của anh chị em mình, chỉ lo phần rỗi của mình thôi, thì thật sự chưa hiểu Ơn Cứu Độ là gì, chưa thấm nhiễm LTXC, còn đang lang thang trên đường thánh thiện, hay đang dậm chân tại chỗ không tiến đức được, hoặc đang lạc bước vào một ngõ cụt no way out.

Là hiện thân của LTXC và là chứng nhân sống động cho LTXC, TĐCTT không thể nào coi thường phần rỗi của anh chị em mình, nhất là trong một thế giới đang không thể tự cứu mình, đang lo sợ bị diệt vong bởi chính những gì họ tạo ra (nguyên tử, phá thai, triệt sinh v.v.), thế nhưng họ lại tỏ ra sợ chính Đấng đến cứu mình là Chúa Kitô, không dám "mở rộng cửa cho Chúa Kitô - open wide the door for Christ" như lời kêu gọi của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô trong bài giảng đăng quang giáo hoàng của ngài ngày 22/10/1978, vì nếu họ chấp nhận Người thì họ không còn được ly dị, phá thai, đồng tính hôn nhân, kỳ thị, khủng bố v.v. nữa.

Chính vì thế  Thánh Mẫu Fatima 100 năm trước đã xuất hiện như Tiền Hô dọn đường cho LTXC, và đã muốn cứu nhân loại cho khỏi án phạt của Thiên Chúa vô cùng công minh (như phần đầu của thị kiến phần thứ ba Bí Mật Fatima cho thấy), bằng đường lối thương xót hợp với bản tính của Ngài, nơi máu của Đạo Binh Thương Xót của Mẹ, trong đó phải bao gồm cả những TĐCTT dấn thân trở thành Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ của Lòng Thương Xót Chúa cho Phần Rỗi Các Tội Nhân, một số anh chị em TĐCTT, nếu được ơn Chúa thúc đẩy, sẽ tự nguyện cùng nhau tận hiến cho Mẹ vào ngày 8/12/2017 trong Thánh Lễ lúc 3 giờ chiều ở Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con Corona, nơi Nhóm TĐCTT phát sinh 8 năm trước, Thứ Bảy Đầu Tháng 4/4/2009.

 

 

3- Mừng tước Đức Ông Cha Nguyễn Đức Minh, tặng quà Năm Thánh Mẫu Fatima và đóng góp cho Ngày Thế Giới Người Nghèo 19/11/2017

Cha Giuse Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh Hướng Nhóm TĐCTT, được Tòa Thánh, qua TGP Los Angeles, phong tưoóc đức ông cho ngài ngày 3/9/2017, để, theo trân trọng đức tin của người Công Giáo Việt Nam ở Hoa Kỳ. Đức Ông Nguyễn Đức Minh lập lại ý tưởng của ĐHY Mahony, nguyên Tổng Giám Mục TGP Los Angeles.

Đồng thời Đức Ông cũng mời Nhóm TĐCTT đến tham dự Thánh Lễ tạ ơn của ngài tại NHà Thờ Giáo Xứ Lavang vào Chúa Nhật 12/11/2017, lúc 10 giờ sáng, có sự hiện diện của Đức Hồng Y Mahony. Đức Ông nói ngài sẽ giới thiệu Nhóm TĐCTT với ĐHY và sau đó chụp hình với ĐHY, (nên em đã thông báo mặc đồng phục trắng)

 

Video clip: Mừng chúc tước Đức Ông của Cha Phó Tổng Linh Hướng TĐCTT Giuse Nguyễn Đức Minh

 

Quà tặng bế mạc Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Niên 2017 là tác phẩm Fatima Thánh Mẫu Thương Xót, tác phẩm thứ 18 (trong số 97 tác phẩm đủ loại) của em về Thánh Mẫu Fatima vừa được phát hành vào Ngày Thánh Mẫu 8/2017, do Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ Chi Dòng Đồng Công in ấn và Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt viết lời giới thiệu.

Đây là tác phẩm tổng hợp các bài nói về Thánh Mẫu Fatima liên quan đến Lòng Thương Xót Chúa của tác giả từ năm 2013 đến 2017, dầy 376 trang. Qua tác phẩm này, tác phẩm muốn cùng với độc giả đi vào mainstream (chính ngạch) của đời sống đức tin, của hành trình đức tin, đó là chính Lòng Thương Xót Chúa, như Mẹ Maria, với Mẹ Maria và nhờ Maria.

Sau mục mừng tước Đức ông Cha Giuse Nguyễn Đức Minh và mục trao quà tặng bế mạc Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Niên 2017 là mục quyên góp cho Ngày Thế Giới Người Nghèo 19/11/2017, Chúa Nhật 33 Thường Niên, Chúa Nhật được ĐTC Phanxicô ấn định hằng năm, để Nhóm TĐCTT trao tặng quà cho những người anh chị em hèn mọn nhất của Chúa Kitô sống vô gia cư bơ vơ vất vưởng ở các hè phố downtown Los Angeles.

Số tiền thu được đã được tuyên bố là $1,011.00. Nhóm TĐCTT sẽ cùng nhau qui tụ lại để sửa soạn quà tặng vào chính Chúa Nhật 19/11/2017 là Ngày Thế Giới Người Nghèo đầu tiên trong Giáo Hội, và việc tặng quà này mang tính cách Thanksgiving, vì gần sát tới thời điểm lễ Tạ Ơn ở Hoa Kỳ, thay vì vẫn tặng quà cho anh chị em homeless ở downtown Los Angeles vào sau Giáng Sinh và trước Tết Dương Lịch như hằng năm trước đây.

4- Tiệc mừng

Tiệc mừng cho một Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Niên 2017 tốt đẹp và cũng để mừng tước Đức Ông Cha Nguyễn Đức Minh, do tiểu nhóm 1 phục vụ. Mọi người (72 +) đều ăn uống no nê những món không cần hâm nóng (4 món) được nấu nướng bởi riêng một nhân viên nhà hàng xưa kia, bao gồm cả đồ nước tráng miệng đủ mọi thứ (3 món khác nhau). Chưa kể đến cake (do quĩ chung) mừng Cha Nguyễn Đức Minh (và quà tặng trong bịch đỏ) ở phần cuối tiệc.

 

(Chị Văn Thị Nguyệt, một trong chị TĐCTT, có ngày sinh nhật ngày 1/11/2017 hôm sau cũng được anh chị em bấy giờ hát mừng)

Cuối cùng, trước khi chia tay, em đã nhắc lại các ngày cần nhớ sắp tới trong Tháng 11-12: 1- Chúa Nhật 12/11 lễ tạ ơn tước Đức ông của Cha Nguyễn Đức Minh; 2- ngày Chúa Nhật 19/11 tặng quà homeless; 3- Ngày 8/12, Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, thành lập Nhóm Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ trong nội bộ TĐCTT để trở thành một Đạo Binh Thương Xót của Mẹ. Sau cùng, em đã ngỏ lời cám ơn cha cũng như tất cả mọi người, sau đó cùng nhau dâng mình cho Mẹ một đêm ngủ an lành, với phép lành kết thúc của Vị Phó Tổng Linh Hướng, Đức ông Nguyễn Đức Minh.