HÌNH ẢNH CÁC CUỘC TĨNH TÂM VỀ LTXC

DO NHÓM TĐCTT CHỦ TRƯƠNG VÀ THỰC HIỆN

 

2010

 

2011

 

2012

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

 

2020

 

Lịch Trình Các Khóa LTXC 2020

Vì đại dịch covid-19 toàn cầu, tất cả 10 khóa, bao gồm 2 khóa ở VN, đều bị hủy bỏ

 

 

2021

 

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2024

 

(XIN XEM TIẾP HÌNH ẢNH CÁC ĐỢT TUYÊN HỨA TĐCTT TỪ CÁC CUỘC TĨNH TÂM VỀ LTXC TRÊN ĐÂY)

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2017-03-07 13:36 GMT-08:00
Subject: TĐCTT - Vấn Đề Tĩnh Tâm
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


Ave Maria TMTX

Quí TĐCTT chí thiết trong LTXC của em,

Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta được gặp nhau và trở thành một "NHÓM" (như các Tông Đồ được gọi là "Nhóm 12 / The Twelve" - Marco 6:7 và Mathêu 10:5), mang danh xưng Tông Đồ Chúa Tình Thương - The Apostles of Merciful God.

Mục đích chính yếu của Nhóm TĐCTT, căn cứ vào các dấu chỉ đặc biệt ngay từ ban đầu cho thấy, được soi động hình thành là để loan truyền LTXC bằng các cuộc tĩnh tâm, cũng như bằng chính chứng từ của từng TĐCTT được tỏ hiện nơi lòng tin tưởng vào LTXC của mình.

Bởi thế, nhờ các cuộc tĩnh tâm này, LTXC đã qui tụ chúng ta lại từ 4/2009 tới nay, gần 8 năm, với con số đã tuyên hứa là 452 người, ở nhiều nơi khác nhau trên đất nước Hoa Kỳ (bao gồm cả các phần tử ở ngoài Hoa Kỳ sau khi tuyên hứa ở Hoa Kỳ). 

Các cuộc tĩnh tâm được chia ra làm hai loại, được gọi là Khóa LTXC cho chung cộng đồng Dân Chúa và Khóa TĐCTT cho riêng nội bộ TĐCTT. 

Khóa LTXC cho tới cuối Năm Thánh Thương Xót 2016 là Khóa XXI, với quí TĐCTT ở GP San Jose California. Khóa TĐCTT cho tới thời điểm Năm Thánh Thương Xót 2016 là Khóa VII (1:2009 ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona CA + 1:2011 ở Brothers of Saint Patrick Orange County CA + 1:2012 ở Brothers of Saint Patrick Orange County CA + 1:2013 ở Marywood Retreat Center GP Orange giành riêng Chúa Nhật cho khóa này sau 2 ngày cho Khóa LTXC VII chung cộng đồng + 1:2014 ở  Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona CA + 1:6/2015 ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona CA + 1:9/2015 ở Đền Thánh Saint Katherine Drexel Philadelphia PA trong đó có trên 10 anh chị em TĐCTT mới được kể vào Khóa LTXC XV).

Thật ra, trong thời gian gần 8 năm qua, trong số 21 Khóa LTXC và 7 Khóa TĐCTT, chúng ta còn cuộc tĩnh tâm về LTXC mà không có tuyên hứa TĐCTT: 1:2012 ở TGP Philadelphia Pennsylvania + 1:2014 ở TGP Seattle Washington + 1:2016 ở Maui Hawaii. 

Tổng cộng lại, cho đến cuối Năm Thánh Thương Xót 2016, chúng ta đã thực hiện được tất cả là 31 cuộc tĩnh tâm (từ 2 đến 3 ngày), kể như 4 cuộc tĩnh tâm một năm. Năm 2009 chỉ có 1 để hình thành nhóm và năm 2010 không có vì là năm TĐCTT như một chút men là 8 TĐCTT tiên khởi cần được vùi trong bột trước khi đâm rễ vươn cao vào thời điểm quan phòng thần linh là thời điểm ĐTC GPII, vị đã tác động đến việc hình thành nhóm, được phong Chân Phước năm 2011 - ngày 1/5.

Ngoài ra, hằng năm, từ năm 2014 cho tới nay và tiếp tục sau này, Nhóm TĐCTT Nam California cũng bắt đầu thực hiện cuộc tĩnh tâm 1 ngày để dọn mừng Lễ LTXC (Chúa Nhật II Phục Sinh), Thứ Bảy (26/4/2014, 11/4/2015 và 9/4/2016) áp lễ LTXC hôm sau. 

Chưa hết, trong Năm Thánh Thương Xót (8/12/2015 - 20/11/2016), Nhóm TĐCTT Nam CA cũng tổ chức tĩnh tâm khai mạc và bế mạc (Thứ Bảy 7/12/2015 ở Brothers of Saint Patrick GP Orange và Thứ Bảy 19/11/2016 ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona). 

Năm 2018, thời điểm đã được ấn định từ năm 2015, khi Nhóm TĐCTT 62 anh chị em ở khắp nơi về tham dự Ngày Thế Giới Các Gia Đình VIII - 2015 ở Philadelphia PA, nhân dịp này cũng tĩnh tâm chung với nhau 2 ngày ở Đền Thánh Saint Katherine Drexel và đã cùng nhau quyết định cứ 3 năm Đại Hội TĐCTT một lần, Nhóm TĐCTT chúng ta sẽ thực hiện Đại Hội TĐCTT lần đầu tiên ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con ở Corona GP San Bernadino California, nơi nhóm chúng ta đã được sinh ra như từ Lòng Mẹ là Đền Thánh của Mẹ này. Năm 2021 Đại Hội TĐCTT lần hai sẽ tại một nơi lý tưởng khác và lý tưởng hơn nữa đó  Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia ở GP Fort Worth Texas

Nhóm TĐCTT chúng ta loan truyền LTXC chẳng những bằng các Khóa LTXC và các Khóa TĐCTT mà còn bằng chứng từ bản thân từng người chúng ta nữa, một chứng từ liên quan đến chính lòng tin tưởng vào LTXC của chúng ta ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Bởi thế, Nhóm TĐCTT mới có lệ cần phải hội ngộ hằng tháng với nhau nữa (Thủ Bản trang 258) để giúp nhau cảm nghiệm LTXC và gắn bó với nhau hơn, như một Nhóm Chứng Nhân LTXC.

Sau Năm Thánh Thương Xót 2016, theo em, có thể nói là tột đỉnh của Thời Điểm Thương Xót, chúng ta càng phải tiếp tục loan truyền LTXC hơn bao giờ hết. Vào thời điểm Năm Thánh Thương Xót 2016, Nhóm TĐCTT chúng ta, nhờ ơn Chúa, dường như đã thực sự phát triển về cả bề trong lẫn bề ngoài: Bề trong chúng ta đã cảm nghiệm thấy Niềm Vui Thương Xót qua chuyến Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 2016 của nhóm, và bề ngoài chúng ta có một nhân lực càng ngày càng đông đảo, đến độ Khóa LTXC đang diễn ra thì đã có nhiều tham dự viên muốn được gia nhập nhóm (như Khóa LTXC ở Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô GP Orange 7/2016, hay ở Trung Tâm Công Giáo Việt Nam GP San Jose 10/2016).

Bởi thế, theo đà tăng trưởng thuận lợi về cả cảm nghiệm thần linh lẫn nhân lực đa năng ấy, từ Năm Thánh Mẫu Fatima 2017 này, em xin có một chút canh tân đổi mới cho các Khóa LTXC và Khóa TĐCTT của chúng ta được phong phú và sống động hơn nhé, như sau:

Mỗi Vùng TĐCTT: 1- Nam CA: GP Orange, TGP Los Angeles và GP San Bernadino; 2- Miền Đông Bắc Hoa Kỳ bao gồm 3 vùng: TGP Philadelphia PA + GP Arlington VA và GP Rochester NY); 3- TGP Galveston-Houston TX; 4- TGP Seattle WA; 5- GP Fort Worth TX; 6- GP San Jose Bắc CA; 7- GP Oklahoma OK: Xin tự thành lập Ban Phục Vụ Tĩnh Tâm bao gồm các tiểu ban căn bản bất khả thiếu sau đây: ghi danh, ẩm thực, thánh ca, phụng vụ (kiêm kinh nguyện theo chương trình), sinh hoạt v.v.

Em sẽ không soạn dọn và không in tập sách tĩnh tâm như từ năm 2009 tới cuối năm 2016 vừa rồi. Tiểu ban thánh ca mỗi nơi sẽ tự chọn các bài thánh ca thích hợp căn cứ vào chủ đề và đề tài tĩnh tâm hằng năm và chương trình tĩnh tâm do chính em phổ biến sớm để kịp sửa soạn. Những Khóa LTXC nào mới lần đầu, như ở Oklahoma vào cuối năm 2017 này, em sẽ soạn dọn tập sách tĩnh tâm như thường.