LÍNH TRUNG QUỐC ĐĂ ĐƯỢC CẢI TRANG THÀNH CÔNG NHÂN ĐƯA VÀO VIỆT NAM ?

Friday, 09.09.2011, 06:53am (GMT-7)

 

TIN KHẨN CẤP: LÍNH TRUNG QUỐC ĐĂ ĐƯỢC CẢI TRANG THÀNH CÔNG NHÂN ĐƯA VÀO VIỆT NAM ?


-Phamvietdao.net: Đây là thông tin do một nguồn tin chuyển cho Phamvietdao.net; yêu cầu các nhà chức trách cho kiểm tra khẩn cấp….
-Xem kỹ ảnh 2 và 4, công nhân Trung Quốc vẫn con mặc quần áo rằn ri, tức quần áo lính tại công trường xây dựng nhà máy bauxite tại Tây Nguyên…