HÔN NHÂN GIA Đ̀NH

2018

2008, 2009, 2010, 2011, 2012

 

GĐTH CRM Miền Tây HK - Khóa Tĩnh Huấn 53 HK - Chúa Nhật 8/7/2018

GĐTH CRM Miền Tây HK - Khóa Tĩnh Huấn 53 HK - Thứ Bảy 7/7/2018

GĐTH CRM Miền Tây HK - Khóa Tĩnh Huấn 53 HK - Thứ Sáu 6/7/2018

GĐTH CRM Miền Tây HK - Khóa Tĩnh Huấn 53 HK - Thứ Năm 5/7/2018

3 phút quan trọng nhất trong ngày bố mẹ nên dành cho con

 

Thân Hữu Đồng Công - Mừng Kỷ Niệm Thành Hôn và Thụ Phong Linh Mục

GĐTHĐC Vùng Orange California Hội Ngộ Hằng Tháng - Tháng 4/2018

GĐTHĐC Vùng San Bernardino mừng Lễ Quan Thày Truyền Tin Mẹ Thai Lời Thứ Hai 9/4/2018

Hơn 20 năm t́m kiếm, gặp lại con gái bị bắt cóc lúc 3 tuổi

GĐTHĐC Vùng Los Angeles mừng Quan Thày Thánh Giuse Thứ Bảy 17/3/2018

Gia Đ́nh Tận Hiến Đồng Công Miền Tây Nam Hoa Kỳ - Hành Tŕnh Bắc Tiến II 10-11/3/2018

Gia Đ́nh Tận Hiến Đồng Công Miền Tây Nam Hoa Kỳ Mừng Tân Xuân Chúc Nhật 25/2/2018