ƠN GỌI NHÂN BẢN

 

2018

 

ƠN GỌI NHÂN BẢN 2008 , 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016-2017,

 

11/2: Việt Nam - Nhân Bản

27/1: Việt Nam - Chung Kết

14/1: Mối tình hoàng gia và dân thường Nhật Bản

8/1: Liên Tôn Việt Nam - Thư Hiệp Thông Với Đan Viện Thiên An Huế