CÔNG GIÁO VIỆT NAM

 

2020

 

 

 

Tuần 5 Ngày Kính Năm Dấu Thánh Tâm Chúa Giêsu

 

Đaminh Maria cao tấn tĩnh, cảm hứng gợi ý 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỜI NGUYỆN KẾT CHUNG TỪNG NGÀY

 

 

 

(Có thể xem cả bản kinh lẫn hình ảnh đưới đây ở cái linh nhan đề trên đây)

 

 

 

 

 

 

 

 

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhượng trong lòng:

"Tất cả mọi Thánh Tích của Chúa là mạch suối 

tuôn trào lòng thương xót cho các linh hồn",

xin hoán cải chúng con trở nên như trẻ nhỏ của Lòng Thương Xót Chúa,
để chúng con biết nhìn hết mọi anh chị em của chúng con,

bằng ánh mắt của lòng thương xót Chúa, như Mẹ Maria,

cho tất cả chúng con đều được hiệp nhất nên một,

trong tình yêu vô cùng nhân hậu của Cha trên trời.

Amen.

 

(Mathêu 11:29; Nhật Ký Chị Thánh Faustina 187 và 309)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 1 - Thánh Tâm Thương Xót

 

 

 

(Có thể xem cả bản kinh lẫn hình ảnh dưới đây ở cái linh nhan đề trên đây)

 

 

 

 

 

 

 

"Ôi, Máu và Nước tuôn ra cho chúng con từ Trái Tim Chúa Giêsu

là nguồn mạch Lòng Thương Xót - con tin tưởng nơi Chúa"

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu ngập tràn tình yêu nhân hậu,

đã yêu thương những kẻ thuộc về mình thì yêu cho đến cùng,

 ở chỗ đã quì xuống rửa chân, thậm chí cho cả người môn đệ Giuđa.

 

Ôi, chớ gì Tình Yêu cho đến cùng của Chúa

biến thành đức ái trọn hảo cho chúng con và của chúng con,

để chúng con chẳng những không lấy mắt đền mắt răng đền răng,

trái lại, còn biết lấy sự lành thắng sự dữ, biết tự động tha thứ cho nhau,

nhờ đó, con tim của chúng con mới có thể yêu nhau như Chúa yêu,

và mới có thể nên trọn lành như Cha là Đấng xót thương trên trời.

 

 

(Lời Nguyện kết Chung cả tuần được lập lại ở từng ngày:)

 

 

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhượng trong lòng:

"Tất cả mọi Thánh Tích của Chúa là mạch suối 

tuôn trào lòng thương xót cho các linh hồn",

xin hoán cải chúng con trở nên như trẻ nhỏ của Lòng Thương Xót Chúa,
để chúng con biết nhìn hết mọi anh chị em của chúng con,

bằng ánh mắt của lòng thương xót Chúa, như Mẹ Maria,

cho tất cả chúng con đều được hiệp nhất nên một,

trong tình yêu vô cùng nhân hậu của Cha trên trời.

Amen.

 

(Gioan 13:1,10-11,15:13; Mathêu 5:23-24,38-42;11:29; Gioan 13:34,15:12; Nhật Ký Chị Thánh Faustina 187, 309 và 1190)

 

 

 

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II - Lòng Thương Xót Chúa

 

1- Thế Giới: Lo Sợ trong Căng Thẳng và Đe Dọa

 

 

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL

 

Chúa Giêsu động lòng thương con người lạc lõng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 2 - Thánh Tâm Thống Khổ

 

 

 

(Có thể xem cả bản kinh lẫn hình ảnh dưới đây ở cái linh nhan đề trên đây)

 

 

 

 

 

 

 

"Ôi, Máu và Nước tuôn ra cho chúng con từ Trái Tim Chúa Giêsu

là nguồn mạch Lòng Thương Xót - con tin tưởng nơi Chúa"

 Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu Thống Khổ Vườn Nhiệt,

một Thánh Tâm đã cảm thấy một nỗi buồn đến chết được

trong Đêm Thứ Năm Tuần Thánh, đến toát mồ hôi máu ra.

 

Ôi, chớ gì Nỗi Thống Khổ Toát Mồ Hôi Máu của Chúa

thôi thúc chúng con luôn biết tỉnh thức và cầu nguyện,

để chẳng những khỏi sa chước cám dỗ theo bản chất yếu nhược,

mà còn để con tim của chúng con có thể đền tạ Thánh Tâm Chúa,

bù lại cho những tội lỗi gây ra bởi những ai lầm lẫn vấp phạm,

cho họ được hưởng Ơn Cứu Độ vô cùng quí báu Chúa ban.

(Lời Nguyện kết Chung cả tuần được lập lại ở từng ngày:)

 

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhượng trong lòng:

"Tất cả mọi Thánh Tích của Chúa là mạch suối 

tuôn trào lòng thương xót cho các linh hồn",

xin hoán cải chúng con trở nên như trẻ nhỏ của Lòng Thương Xót Chúa,
để chúng con biết nhìn hết mọi anh chị em của chúng con,

bằng ánh mắt của lòng thương xót Chúa, như Mẹ Maria,

cho tất cả chúng con đều được hiệp nhất nên một,

trong tình yêu vô cùng nhân hậu của Cha trên trời.

Amen.

 

(Mathêu 26:38-39,41:29;11:29; Luca 22:44; Nhật Ký Chị Thánh Faustina 187, 309 và 1190)

 

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II - Lòng Thương Xót Chúa

 

2- Thiên Chúa: Tình Yêu Mạnh hơn sự chết và tội lỗi

 

 

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL

 

Chúa Giêsu động lòng thương con người van xin

 

Ngày 3 - Thánh Tâm Khao Khát

(Có thể xem cả bản kinh lẫn hình ảnh dưới đây ở cái linh nhan đề trên đây)

 

 

 

God Is Love - Jesus Christ Crucified Royalty Free Cliparts ...

   

 

"Ôi, Máu và Nước tuôn ra cho chúng con từ Trái Tim Chúa Giêsu

là nguồn mạch Lòng Thương Xót - con tin tưởng nơi Chúa"

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu chỉ Khao Khát phần rỗi nhân loại,

đã yêu thương đến tự hiến mạng sống cho người mình yêu,

nhưng đã được đáp ứng bằng giấm chua cay đắng xót xa.

 

Ôi, chớ gì Tình Yêu Hy Hiến đầy Khát Vọng Cứu Độ của Chúa

trở thành sinh lực thần linh viên mãn của chúng con và cho chúng con,

để con tim chúng con chỉ còn biết khao khát lòng thương xót Chúa,

và phần rỗi đời đời vô cùng cao quí của các linh hồn bất tử vô giá,

ở chỗ luôn biết bỏ mình đi và vác thập giá hằng ngày mà theo Chúa, nhờ đó,

chúng con được diễm phúc trở thành các Dấu Thánh Phục Sinh của Chúa.

(Lời Nguyện kết Chung cả tuần được lập lại ở từng ngày:)

 

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhượng trong lòng:

"Tất cả mọi Thánh Tích của Chúa là mạch suối 

tuôn trào lòng thương xót cho các linh hồn",

xin hoán cải chúng con trở nên như trẻ nhỏ của Lòng Thương Xót Chúa,
để chúng con biết nhìn hết mọi anh chị em của chúng con,

bằng ánh mắt của lòng thương xót Chúa, như Mẹ Maria,

cho tất cả chúng con đều được hiệp nhất nên một,

trong tình yêu vô cùng nhân hậu của Cha trên trời.

Amen.

 

(Gioan 15:13,19:28-29; Mathêu 16:24;11:29; Nhật Ký Chị Thánh Faustina 187, 309 và 1190)

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II - Lòng Thương Xót Chúa

 

3- Giáo Hội Tuyên Xưng và Loan Truyền Lòng Thương Xót - Kêu Gọi Về Với Lòng Thương Xót

 

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL

 

Chúa Giêsu động lòng thương con người đau khổ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 4 - Thánh Tâm Tuôn Tràn

(Có thể xem cả bản kinh lẫn hình ảnh dưới đây ở cái linh nhan đề trên đây)

 

 

 

 

 

 

"Ôi, Máu và Nước tuôn ra cho chúng con từ Trái Tim Chúa Giêsu

là nguồn mạch Lòng Thương Xót, con tin tưởng nơi Chúa"

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu tuôn tràn ơn cứu độ,

đã để cho cạnh sườn và con tim của thi thể Chúa bị đâm thâu qua,

cho máu và nước từ đó chảy ra, theo lưỡi đòng của người lính dân ngoại.

 

Ôi, chớ gì Máu và Nước của Vị Chúa Tử Giá như Sinh Lực Thần Linh

cho chúng con là thành phần môn đệ của Chúa,

như Mẹ Maria, môn đệ Gioan và Mai-Đệ-Liên dưới chân Thánh Giá,

luôn biết đứng thẳng và ngước đầu nhìn lên Đấng Khổ Giá,

Đấng là tột đỉnh và là tất cả sự thật về Lòng Thương Xót Chúa,

Vị Mục Tử Nhân Lành hiến mạng sống cho chiên để chúng được sự sống viên mãn.

(Lời Nguyện kết Chung cả tuần được lập lại ở từng ngày:)

 

 Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhượng trong lòng:

"Tất cả mọi Thánh Tích của Chúa là mạch suối 

tuôn trào lòng thương xót cho các linh hồn",

xin hoán cải chúng con trở nên như trẻ nhỏ của Lòng Thương Xót Chúa,
để chúng con biết nhìn hết mọi anh chị em của chúng con,

bằng ánh mắt của lòng thương xót Chúa, như Mẹ Maria,

cho tất cả chúng con đều được hiệp nhất nên một,

trong tình yêu vô cùng nhân hậu của Cha trên trời.

Amen.

 

(Gioan 19:25,34,37; Luca 21:28; Gioan 8:28,10:10,14:9; Mathêu 11:29; Nhật Ký Chị Thánh Faustina 187 và 309)

 

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II - Lòng Thương Xót Chúa

 

4- Giáo Hội Tuyên Xưng và Loan Truyền Lòng Thương Xót - Kêu Gọi Thực Thi Lòng Thương Xót

 

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL

 

Chúa Giêsu động lòng thương con người nạn nhân

 

 

Ngày 5 - Thánh Tâm Giao Duyên

(Có thể xem cả bản kinh lẫn hình ảnh dưới đây ở cái linh nhan đề trên đây)

 

 Jesus Crucifixion-Good friday — Stock Photo © gracel1221 #69180651

 

"Ôi, Máu và Nước tuôn ra cho chúng con từ Trái Tim Chúa Giêsu

là nguồn mạch Lòng Thương Xót, con tin tưởng nơi Chúa"

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu là Tụ Điểm Giao Duyên Đất Trời,

Con tim nhân loại của Chúa là kết tinh của mối liên hệ nhân thần:

của Tình Chúa thương yêu con người, và của Tình Người kính mến Chúa.

 

Ôi, chớ gì Mối Giao Duyên Yêu Thương Nhân Thần này

trở thành mối hiệp thông thần linh vĩnh hằng cho nhân loại chúng con,

ở chỗ chúng con thật sự cảm nghiệm được lòng thương xót Chúa vô biên,

mà còn biết thương xót nhau như chúng con đã được Chúa xót thương,

bằng cách hy sinh phục vụ nhau, tha thứ cho nhau, và chịu khổ vì nhau,

cho tất cả được hiệp nhất nên một trong Chúa là Cha và Con và Thánh Thần.

(Lời Nguyện kết Chung cả tuần được lập lại ở từng ngày:)

 

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhượng trong lòng:

"Tất cả mọi Thánh Tích của Chúa là mạch suối 

tuôn trào lòng thương xót cho các linh hồn",

xin hoán cải chúng con trở nên như trẻ nhỏ của Lòng Thương Xót Chúa,
để chúng con biết nhìn hết mọi anh chị em của chúng con,

bằng ánh mắt của lòng thương xót Chúa, như Mẹ Maria,

cho tất cả chúng con đều được hiệp nhất nên một,

trong tình yêu vô cùng nhân hậu của Cha trên trời.

Amen.

 

(Mathêu 11:29; Nhật Ký Chị Thánh Faustina 187 và 309)

 

 

 

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II - Lòng Thương Xót Chúa

 

5- Giáo Hội Tuyên Xưng và Loan Truyền Lòng Thương Xót - Kêu Gọi Kêu Cầu Lòng Thương Xót

 

 

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL

 

Chúa Giêsu động lòng thương con người chết chóc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

 

 

(Có thể xem cả bản kinh lẫn hình ảnh dưới đây ở cái linh nhan đề trên đây)

 

 

 

 

 

 

XIN CHIẾM ĐOẠT CON

 

GIÊSU ƠI, CON TIN NƠI CHÚA!

Thế nhưng, lạy Chúa, nếu Chúa không chiếm đoạt con,

con không thể nào tin nơi Chúa như Chúa muốn.

Vì con không thể nào thấu suốt được bản tính là tình yêu vô cùng nhân hậu của Chúa.

GIÊSU ƠI, CON TIN NƠI CHÚA!

Con biết rằng lý do duy nhất Chúa yêu con đó là vì Chúa thương con,

một thụ tạo vô cùng hèn hạ và tội lỗi trước nhan Chúa.

Và sở dĩ Chúa thương con là vì Chúa chính là Tình Yêu.

Mà tột đỉnh và tất cả Tình Yêu của Chúa được thể hiện nơi lòng Chúa thương con,

đến nỗi Chúa đã trở thành đáng thương hơn cả con đáng thương.

GIÊSU ƠI, CON TIN NƠI CHÚA!

Con biết rằng con là của Chúa và hoàn toàn thuộc về Chúa,

vì Chúa đã thương dựng nên con và cứu chuộc con.

Nhưng trên thực tế con vẫn sống như không có Chúa,

vẫn là chúa tể cuộc đời mình, vẫn mù quáng theo ý riêng và tự quyết.

Thế mà Chúa vẫn liên tục theo đuổi con

bằng những tác động thần linh cảnh báo, thanh tẩy và lôi kéo con cho đến cùng.

GIÊSU ƠI, CON TIN NƠI CHÚA!

Vâng, chính vì con tin nơi Chúa mà con xin Chúa

hãy hoàn toàn và vĩnh viễn chiếm đoạt trái tim con,

để con thực sự và trọn vẹn thuộc về Chúa,

nhờ đó, không một sự gì trên thế gian này,

dù cám dỗ, khổ đau hay tội lỗi có thể làm con xa Chúa,

và cũng nhờ đó, Chúa có thể thực hiện mọi sự Chúa muốn nơi con.

GIÊSU ƠI, CON TIN NƠI CHÚA!

Con biết rằng một khi được Chúa chiếm đoạt,

đời con sẽ chẳng còn gì vui sướng trên trần gian này nữa, trái lại, nó sẽ trở thành

một thung lũng tối, một đêm đẫm mồ hôi máu, một chiều Canvê tận tuyệt.

Nhưng nhờ thế con mới được diễm phúc sâu xa

hiệp thông với tình yêu nhân hậu Chúa như Mẹ Maria,

và nhờ đó con mới trở thành tông đồ và

nhân chứng phản ảnh trung thực cho Chúa là Tình Yêu.

GIÊSU ƠI, CON TIN NƠI CHÚA!

Xin Chúa hãy biến bản thân con được Chúa chiếm đoạt thành giá cứu chuộc

cho những linh hồn cần đến Lòng Thương Xót Chúa hơn,

để đời con được trở thành cuộc hành trình tìm kiếm con chiên lạc của Chúa,

và để quyền năng phục sinh chiến thắng tội lỗi và sự chết của Chúa tỏ hiện

qua những dấu vết tử giá của Chúa nơi thân xác tro bụi của con.

GIÊSU ƠI, CON TIN NƠI CHÚA!

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhượng trong lòng

Xin hoán cải con trở nên như những trẻ nhỏ của Lòng Thương Xót Chúa

để con biết nhìn tất cả mọi anh chị em con

bằng con tim của tình yêu vô cùng nhân hậu Chúa như Mẹ Maria,

cho tất cả được hiệp nhất nên một nhiệm thể của Chúa

trong Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

 

Cảm hứng đột xuất trong Thánh Lễ Lá mở đầu Tuần Thánh - Chúa Nhật ngày 5/4/2009,

ngay sau khi Nhóm TĐCTT được thành lập Thứ Bảy Đầu Tháng 4/4/2009 ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona California

 

 

 

Tôn Sùng Thánh Tâm (ĐTC Piô XII)

 

6 đoạn cho chính ngày lễ tiêu biểu cho tiến trình lòng tôn sùng Thánh Tâm

 

Tiến Trình Hình Thành Lòng Tôn Sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu

 

 

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL

 

Lòng Thương Xót Chúa trải qua từ đời nọ đến đời kia

 

 

Phạm Đức  Huyến – Liên Ca Khúc Thánh Tâm Chúa Giêsu

https://app.box.com/s/6icwa26vot4urfu0vudxodoe6jrohev6

 

Phạm Đức  Huyến – Liên Ca Khúc Bên Thánh Tâm Chúa

https://app.box.com/s/cha4uafde5mycvqahqf83fuwsl9uyjkd

 

 

 

The Sacred Heart Of Jesus Painting by French School

 

 

 

 

"Được. Tốt lắm"  -  ĐTGM Ngô Quang Kiệt: email ngày 5/6/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II - Lòng Thương Xót Chúa

 

5 đoạn tiêu biểu cho 5 ngày trước Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

 

 

1- Thế Giới: Lo Sợ trong Căng Thẳng và Đe Dọa

 

2- Thiên Chúa: Tình Yêu Mạnh hơn sự chết và tội lỗi

 

3- Giáo Hội Tuyên Xưng và Loan Truyền Lòng Thương Xót - Kêu Gọi Về Với Lòng Thương Xót

4- Giáo Hội Tuyên Xưng và Loan Truyền Lòng Thương Xót - Kêu Gọi Thực Thi Lòng Thương Xót

 

5- Giáo Hội Tuyên Xưng và Loan Truyền Lòng Thương Xót - Kêu Gọi Kêu Cầu Lòng Thương Xót

PAPACY GALLERY

 

 

 

Tôn Sùng Thánh Tâm (ĐTC Piô XII)

 

6 đoạn cho chính ngày lễ tiêu biểu trong tiến trình lòng tôn sùng Thánh Tâm

 

Tiến Trình Hình Thành Lòng Tôn Sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu

 

 

Heart, Wall Art, spiritualdecoration, walldecoration

 

 

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL

 

Chúa Giêsu động lòng thương con người lạc lõng

 

Chúa Giêsu động lòng thương con người van xin

 

Chúa Giêsu động lòng thương con người đau khổ

 

Chúa Giêsu động lòng thương con người nạn nhân

 

Chúa Giêsu động lòng thương con người chết chóc

 

Lòng Thương Xót Chúa trải qua từ đời nọ đến đời kia

 

 

 

 

Christian Sacred Heart, Representing Jesus Christ's Divine Love ...

 

From: thanh kham
Date: Sun, Jun 6, 2021 at 1:08 AM
Subject: Re: Tuần 5 Ngày Kính Năm Dấu Thánh Dọn Mừng Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Thật là một sáng kiến hay
Cám ơn anh Tĩnh
Xin Thánh Tâm Chúa cứu chữa các vết thương của thế giới
và của từng người
nqk


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jun 6, 2021 at 8:37 AM
Subject: Re: Tuần 5 Ngày Kính Năm Dấu Thánh Dọn Mừng Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
To: thanh kham

Con xin hết lòng cám ơn Đức Tổng đã chứng duyệt cho con Tuần 5 Ngày dọn mừng Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu này.
Xin Đức Tổng cầu cho con để Thánh Tâm Chúa Giêsu giúp cho con biết trở thành Tấm Bánh Bẻ ra như Người nơi Thánh Thể
để Người có thể tiếp tục "yêu cho đến cùng".
con cao tấn tĩnh